Kokousaika

2.3.2009 kello 16.00 – 17.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Puoskari, Mari

kaupunginhallituksen II varapuheen-

johtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 323 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 284 §)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi 284 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 319 §)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

Suomalainen, Nina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 284 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies  (paitsi 284 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja  (paitsi 284 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 284-323 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri  (paitsi 284 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri  (paitsi 284 §)

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 284 §)

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Hanni, Eija

osastopäällikkö (311 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Puoskari, Mari

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


278-279,


280-281,


287-299, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


300-308, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


309, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
282-283,


310-312, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
284-286,


313-323, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

278

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

279

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

280

Kj/1

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

281

Kj/2

Vuoden 2008 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

282

Sj/3

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

283

Sj/4

Aikuislukioiden hallinnollinen yhdistäminen

 

284

Kaj/5

Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

285

Kaj/6

Kluuvin tonttien 2096/10 ja 31 (Kalevantalo ja Citykäytävä) asemakaavan muuttaminen (nro 11791)

 

286

Kaj/7

Pitäjänmäen tontin 46016/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11843)

 

287

Kj/3

Määrärahan myöntäminen Helsingin Satamalle purku- ja esirakentamistöihin Länsisataman ja Sörnäisten sataman alueella

 

288

Kj/4

HKL-liikelaitoksen johtokunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Itävaltaan

 

289

Kj/5

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2009-2010

 

290

Kj/6

Vaalipäivän 7.6.2009 äänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2009

 

291

Kj/7

Yleiset ennakkoäänestyspaikat Helsingissä europarlamenttivaaleissa 2009

 

292

Kj/8

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 23.1.2009, 1006 §

 

293

Kj/9

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 3.2.2009, 1013 §

 

294

Kj/10

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 14.10.2008, 1067 §

 

295

Kj/11

23.2.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aluehallinnon uudistamishankkeessa

 

296

Kj/12

Kaupunginhallituksen virkamatka Iso-Britanniaan

 

297

Kj/13

Kaupunginvaltuuston 25.2.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

298

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

299

Kj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

300

Ryj/1

Valtuutettu Sole Molanderin toivomusponsi: Kuntopuistot lasten leikkipuistojen yhteyteen

 

301

Ryj/2

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Yhteistyö palveluja kilpailutettaessa

 

302

Ryj/3

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Neuvottelumenettelyn käyttö

 

303

Ryj/4

Valtuutettu Antti Vuorelan toivomusponsi: Marian sairaalan joukkoliikenneyhteydet

 

304

Ryj/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Laajasalon vesiliikennevaihtoehdon selvittäminen

 

305

Ryj/6

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi: Täydentävän vesijoukkoliikenteen syntymisen edistäminen

 

306

Ryj/7

Valtuutettu Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi: Venekerhojen kuuleminen Laajasalon raitio- ja siltavaihtoehdoista päätettäessä

 

307

Ryj/8

Virkanimikkeen muuttaminen pelastuslaitoksessa

 

308

Ryj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

309

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

310

Sj/1

Työllistämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

311

Sj/2

Kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston yhteistyösopimus vuodelle 2009

 

312

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

313

Kaj/1

Mellunkylän tontin 47185/8 asemakaavan muuttaminen (nro 11851)

 

314

Kaj/2

Autopaikkojen toteuttamiskustannukset ja niiden kohdistaminen nykyistä suuremmassa määrin autopaikkojen käyttäjille

 

315

Kaj/3

UPM-Kymmene Oyj:lle varatun toimisto- ja liikerakennuksen tontin varausajan jatkaminen

 

316

Kaj/4

Tontin varaaminen Haagasta asumispalvelusäätiö ASPA:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun monitoimitalon rakentamista varten

 

317

Kaj/5

Ehdotukset tontinluovutusmenettelyn kehittämiseksi sekä MA-ohjelman hallintamuototavoitteiden soveltamiseksi alueittain kaupungin tontinluovutuksessa

 

318

Kaj/6

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n asema ja tehtävät sekä yhtiön asuntokannan hallinnan ja käytön kehittäminen

 

319

Kaj/7

HUS-kuntayhtymän poikkeamishakemus

 

320

Kaj/8

Kiinteistö Oy Tinasepänkuja 4:n poikkeamishakemus

 

321

Kaj/9

Helsinki Halli Oy:n poikkeamishakemus

 

322

Kaj/10

Kiinteistö Oy Oulunkylän Kauppagallerian poikkeamishakemus

 

323

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

278 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Räty) ja Moision (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

279 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

280 - 286 §

Kaupunginvaltuuston 18.3.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

280 §

Rakennuslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

281 §

Vuoden 2008 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

                                            Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 5 neljäs kappale ”Vammaisten palvelujen keskimääräisten yksikkökustannusten kasvu aiheutuu palveluasumisen asiakasmäärän ja hinnan kasvusta”

                                            poistetaan.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

282 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti (liite 1)

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsisi käräjäoikeuden lautamiehiksi Hannele Ruoholan, Miika Palomäen sekä Mathias Björklundin.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

283 §

Aikuislukioiden hallinnollinen yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

284 §

Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Ryöti, Krohn, Moisio, Lehtipuu, Tulensalo, Matikainen, Härmälä ja Sarvilinna esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

285 §

Kluuvin tonttien 2096/10 ja 31 (Kalevantalo ja Citykäytävä) asemakaavan muuttaminen (nro 11791)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

286 §

Pitäjänmäen tontin 46016/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11843)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

287 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HELSINGIN SATAMALLE PURKU- JA ESIRAKENTAMISTÖIHIN LÄNSISATAMAN JA SÖRNÄISTEN SATAMAN ALUEELLA

 

Khs 2009-364

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsingin Satamalle vuoden 2009 talousarvion

 

-                                       alakohdalta 8 01 02 15, esirakentaminen, Länsisataman maaperän kunnostus ja täytöt, 2 220 000 euroa käytettäväksi Länsisataman alueella tehtäviin purku- ja esirakentamistöihin ja

 

-                                       alakohdalta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus, 2 200 000 euroa käytettäväksi Sörnäisten satama-alueella tehtäviin purku- ja esirakentamistöihin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

288 §

HKL-LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ITÄVALTAAN

 

Khs 2009-347

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa HKL -liikelaitoksen johtokunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Itävaltaan Wieniin 7. – 12.6.2009 kansainvälisen julkisen liikenteen yhdistyksen UITP:n 58. maailmankongressiin osallistumista varten.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahat sekä osallistumismaksut maksetaan HKL -liikelaitoksen käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote HKL -liikelaitoksen johtokunnalle kehotuksin toimittaa päätös virkamatkalle lähtijöille sekä HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

289 §

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2009-2010

 

Khs 2009-57

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     kumota 26.1.2009 § 97 tekemänsä päätöksen,

 

-                     asettaa pelastuspalveluneuvottelukunnan vuosiksi 2009-2010, ja

 

-                     valita pelastuspalveluneuvottelukuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, rakentamispalvelun toimitusjohtajan, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajan, Kaartin Jääkärirykmentin komentajan, Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajan, HUS:n operatiivisen tulosyksikön johtajan sekä Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikön ja valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

290 §

VAALIPÄIVÄN 7.6.2009 ÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EUROPARLAMENTTIVAALEISSA 2009

 

Khs 2009-393

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä liitteen mukaisesti vaalipäivän äänestyspaikat europarlamenttivaaleihin 2009.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

291 §

YLEISET ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT HELSINGISSÄ EUROPARLAMENTTIVAALEISSA 2009

 

Khs 2009-394

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Itella Oyj:n sopimusehdotuksen ja päätti määrätä sopimusehdotuksessa esitetyt 20 Itellan toimipistettä (esityslistan tämän asian liite 3) Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi europarlamenttivaaleissa 2009 sopimuksessa yksilöitynä aikana.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Laajasalon, Maunulan, Myllypuron, Paloheinän ja Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan ja Suutarilan kirjastot, Oulunkylän työväenopiston, Pihlajamäen lähiöaseman ja Kaupungintalon esityslistan tämän asian liitteestä 4 ilmenevänä aikana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa keskusvaalilautakunnan sopimaan erikseen kaupungin puolesta Itella Oyj:n kanssa tarpeellisista lisäjärjestelyistä sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

292 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 23.1.2009, 1006 §

 

Khs 2009-312

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 23.1.2009, 1006 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (salassa pidettävä)

 

 

293 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 3.2.2009, 1013 §

 

Khs 2009-259

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.2.2009 1013 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (salassa pidettävä)

 

 

294 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 14.10.2008, 1067 §

 

Khs 2008-2263

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 14.10.2008, 1067 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (salassa pidettävä)

 

 

295 §

23.2.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKKEESSA

 

Khs 2009-239

Esityslistan asia Kj/11

 

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon:

 

Valtion aluehallinnon kokoaminen kahteen viranomaiseen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin sekä aluehallintovirastoihin, on perusteltua työnjaon täsmentämiseksi, päällekkäisyyksien poistamiseksi ja hallintoviranomaisten määrän vähentämiseksi. Ajan myötä tavoitteiden toteutuminen tehostaa asioiden käsittelyä, viranomaisten välistä yhteistyötä ja asiakaspalvelua.

 

Uudenmaan maakuntaraja tulee saada yhdenmukaiseksi myös valtion aluehallinnon viranomaisten toimialueiden rajojen kanssa. Uusi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) tulee toimimaan kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen ja kuntien kanssa. Keskuksen toimialueeseen kuuluisivat esityksen mukaan Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat. Pääkaupunkiseutu korostaa Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen yhdistämisen välttämättömyyttä myös erityisesti maakuntakaavoituksen näkökulmasta. Uudenmaan liitto on käynnistänyt uuden vaihemaakuntakaavan laadinnan.

 

Erityisesti pääkaupunkiseudun näkökulmasta on hyvä, että alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävissä ja resurssien kohdentamisessa huomioidaan myös työvoiman maahanmuutto. Elinkei-

no-, liikenne- ja ympäristökeskus edistäisi ehdotuksen mukaan yrittäjyyttä, työmarkkinoiden toimivuutta, osaamista ja kulttuuria, liikennejärjestelmän toimivuutta ja liikenteen turvallisuutta, hyvää ympäristöä sekä luonnon ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä työvoiman maahanmuuttoa alueelle. Monet edellä mainituista tehtävistä edellyttävät tiivistä yhteistyötä suoraan seudun kuntien kanssa.

 

Aluehallinnon lupa- ja muiden valvontaviranomaistehtävien hoito tulee olla mahdollisimman lähellä asukkaita ja toimijoita. Sähköisen yhteispalvelujärjestelmän kehittäminen tuo viranomaisten yhteispalveluun runsaasti uusia mahdollisuuksia. Olisi ollut toivottavaa, että tämä aluehallinnon uudistushankkeessa olisi tuotu voimakkaammin esille.

 

Maakunnan liittoja koskevat ehdotukset

 

Ehdotetut uudistukset vahvistaisivat merkittävästi maakunnan liittojen toimivaltaa aluekehitystyötä kokoavana ja yhteensovittavana viranomaisena. Kansanvaltainen ohjaus toteutuu kuitenkin parhaiten kunnallista itsehallintoa vahvistamalla.

 

Maakuntaliittojen asema ja tehtävät aluekehityksessä edellyttävät toisaalla myös maakuntaliittojen ja yleisemminkin kuntayhtymien ohjausjärjestelmän uudelleen arviointia. Tämä on merkittävä puute aluehallinnon uudistusta koskevassa esityksessä. Nykyisellään kuntayhtymien päätösvalta suurimpien omistajakuntien osalta on supistettu äänileikkurilla pienemmäksi kuin niiden suhteellinen väestöosuus ja tosiasiallinen maksuosuus edellyttäisivät. Kunnilla tulee olla niiden väestöpohjan ja maksuosuuden mukainen ääniosuus kuntayhtymänä toimivan maakuntaliiton päätöksenteossa.

 

Maakuntasuunnitelman ja siihen liittyvän toteuttamissuunnitelman velvoitettavuutta ei tule lisätä ehdotetulla tavalla. Ehdotukseen sisältyvä lausuntopyyntömenettely lisäisi myös turhaa byrokratiaa, hidastaisi toimenpiteiden toimeenpanoa ja heikentäisi osaltaan metropolialueen kaupunkien reagointikykyä toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Maakuntasuunnittelun ja metropolipolitiikan aiesopimuskäytännön yhteensopivuus tulee varmistaa ja niin, että Helsingin seudun kuntien suorat neuvotteluyhteydet valtioon säilytetään.

 

Kaupunginhallitus ei kannata maakunnan liitolle ehdotettuja uusia tehtäviä liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja koulutuksen ennakoinnissa.

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on ollut lakiin perustuvana Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) tehtävänä. Valtionvarainministeriössä on valmisteilla lakiesitys, jolla ns.YTV-laki kumotaan vuoden 2010 alusta ja pääkaupunkiseudun kunnille asetetaan yhteistoimintavelvoite jätehuollon ja joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Lain nojalla perustettavan Helsingin seudun joukkoliikenteen kuntayhtymän tehtävänä on myös liikennejärjestelmää ja joukkoliikennettä koskevien suunnitelmien laadinta. Kuntayhtymällä on siihen sekä tarpeelliset resurssit että osaaminen.  Uusi kuntayhtymä voi hoitaa tehtävänsä myös aikaisempaa laaja-alaisemmin, kun Helsingin seudun joukkoliikenteen kuntayhtymään voivat jatkossa liittyä myös muut Helsingin seudun kunnat.

 

YTV on käynnistänyt Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma 2011 laadinnan ja hyväksynyt suunnitelman puiteohjelman. Uusi Helsingin seudun joukkoliikennekuntayhtymä tulee vastaamaan edellä selostetun mukaisesti tämän suunnitelman laadinnasta vuoden 2010 alusta lukien.

 

Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat jo pitkään hyvässä yhteistyössä keskenään ennakoineet alueen koulutustarpeita sekä kehittäneet alueellista koulutusta ja tutkimustoimintaa. Pääkaupunkiseudun kaupunginhallitukset hyväksyivät joulukuussa 2008 metropolialueen kansainvälisen kilpailukykystrategian kehittämislinjaukset. Keskeisenä painopisteenä on huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seudulla. Erityisesti kehitetään toimintamallia koulutustarjonnan ennakointimenetelmien vakiinnuttamiseksi yhdessä ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa. Maakunnan liiton tehtäviä ei pidä laajentaa ehdotetulla tavalla koulutuksen ennakoinnissa ja suunnittelussa.

 

Yhteistoiminta-alueet

 

Kaupunginhallitus ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä tarpeellisena uuden päätöksentekotason ja maakuntaliittojen yhteisen toimielimen luomista aluekehittämiseen.

 

Ehdotuksessa ei ole selkeästi määritelty yhteistoiminta-alueen tehtäviä. On vaikea nähdä mitään konkreettisia ylimaakunnallisia yhteisiä tehtäviä, joihin tarvittaisiin uutta päätöksentekotasoa.

 

Metropolialueen erityisasema ja metropolipolitiikka

 

Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä on esittänyt aluehallinnon uudistushankkeen valmisteluvaiheessa maaliskuussa 2008 kannanottonaan, että uudistuksessa tulee ottaa huomioon pääkaupunkiseudun erityisasema ja Helsingin seudun kuntien yhdessä luomat sopimuksiin perustuvat yhteistoimintarakenteet ja tiivis yhteistyö. Metropolialueen roolin ja tehtävien edellyttämä erillisratkaisu toteutuu parhaiten metropolipolitiikan kautta.

 

Metropolipolitiikan tähänastiset aiesopimukset ovat osoittautuneet hyviksi kaupunkipoliittisiksi välineiksi ja edistäneet kaupunkiseudun ja valtion kumppanuuden kehittymistä. Kaupunginhallitus kannattaa tämän menettelytavan jatkamista muidenkin metropolipolitiikan tavoitteiden ja kärkihankkeiden toimeenpanemiseksi. Maankäyttöön, liikenteeseen ja asumiseen liittyvien aiesopimusten lisäksi parhaillaan valmistellaan yhteistyössä useita metropolipolitiikan kärkihankkeisiin liittyviä aiesopimuksia seudun kansainvälisen kilpailukyvyn, maahanmuuttajien työllistymisen ja kotouttamisen sekä tutkimusyhteistyön kehittämiseksi.

Yhteenveto

 

Lopuksi kaupunginhallitus korostaa, ettei kunnille tulisi vaikeassa taloustilanteessa ja tulevien väestörakenteen muutoksesta aiheutuvien haasteiden edessä lisätä uusia velvoitteita, joita aluekehityslainsäädännön ehdotukset tulisivat käytännössä merkitsemään. Maakunnan liitoille ehdotetaan siirrettäväksi tehtäviä valtionhallinnosta ja muutenkin puututaan niiden tehtäväkenttään sekä ehdotetaan uusia elimiä väliportaan hallintoon.

 

Kaupunginhallitus huomauttaa, ettei kuntarahoitteisten maakuntaliittojen tehtäviä tule lisätä ilman perusteellista selvitystä lisätehtävien vaikutuksista resurssitarpeisiin. Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole arvioitu vaikutuksia kuntataloudelle. Valtion tuottavuusohjelmaa ei myöskään tule toteuttaa kuntien kustannuksella.

 

Kirje valtiovarainministeriölle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että poistetaan sivun 2 toiseksi viimeisestä kappaleesta viimeinen lause” ...niin että kuntayhtymän jäseninä on neljätoista kuntaa”.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

296 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA ISO-BRITANNIAAN

 

Khs 2009-390

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston sekä ne kaupunginhallituksessa edustettuina olevien ryhmien puheenjohtajat, jotka eivät ole kaupunginhallituksen jäseniä, tekemään virkamatkan Iso-Britanniaan, Liverpooliin 23 - 25.6.2009. Kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat, kaupunginjohtajan käytettäväksi, alakohdalta 01 virkamatkakustannukset ja alakohdalta 02 edustusmenot, vastuualueelta 13.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille sekä hallintokeskukselle (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

297 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.2.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.2.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

4                   Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9–70             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

71–72           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

5                    Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen yritystyöterveyshuollon palvelujen tuottamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen, henkilöstökeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yritystyöterveyshuollon toimintojen ja omaisuuden luovuttamiseen ja yhdistämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen.

Pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle.
 

 

73–75           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

76                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, rakennuslautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le ja rakennuslautakunnalle.

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

77–78           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

298 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       25.2.2009

konsernijaosto                                                                23.2.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                25.2.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        24.2.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

299 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 9 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

300 §

VALTUUTETTU SOLE MOLANDERIN TOIVOMUSPONSI: KUNTOPUISTOT LASTEN LEIKKIPUISTOJEN YHTEYTEEN

 

Khs 2008-2398

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

301 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: YHTEISTYÖ PALVELUJA KILPAILUTETTAESSA

 

Khs 2008-2402

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

302 §

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: NEUVOTTELUMENETTELYN KÄYTTÖ

 

Khs 2008-2404

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

303 §

VALTUUTETTU ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: MARIAN SAIRAALAN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET

 

Khs 2008-2625

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.12.2008 hyväksymän toivomusponnen (Antti Vuorelan) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

304 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: LAAJASALON VESILIIKENNEVAIHTOEHDON SELVITTÄMINEN

 

Khs 2008-2428

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

305 §

VALTUUTETTU ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI: TÄYDENTÄVÄN VESIJOUKKOLIIKENTEEN SYNTYMISEN EDISTÄMINEN

 

Khs 2008-2426

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

306 §

VALTUUTETTU JAN D. OKER-BLOMIN TOIVOMUSPONSI: VENEKERHOJEN KUULEMINEN LAAJASALON RAITIO- JA SILTAVAIHTOEHDOISTA PÄÄTETTÄESSÄ

 

Khs 2008-2423

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jan D. Oker-Blomille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

307 §

VIRKANIMIKKEEN MUUTTAMINEN PELASTUSLAITOKSESSA

 

Khs 2009-332

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa pelastuslaitokseen sijoitetun vakanssin numero 018844 nimikkeen rakennuspäälliköksi.

 

Pöytäkirjanote pelastuslaitokselle, henkilöstökeskukselle sekä Keijo Mäelle (Pel).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

308 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

26.2.2009

ympäristölautakunta

24.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

309 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 24.2.2009 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

310 §

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-327

Esityslistan asia Sj/1

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti (liite 2).

 

Lisäksi Räty teki Moision kannattaman vastaehdotuksen, jonka mukaan työllistämistoimikuntaan tulisi valita 8+8 jäsentä.  Kaupunginhallitus puolsi Rädyn tekemää vastaehdotusta.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

311 §

KAUPUNGIN JA HELSINGIN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON YHTEISTYÖSOPIMUS VUODELLE 2009

 

Khs 2009-329

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin kaupungin ja Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston välisen, esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen vuodelle 2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa henkilöstöjohtajan ja henkilöstökeskuksen henkilöstön liikkuvuudesta vastaavan osastopäällikön allekirjoittamaan sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin työ- ja elinkeinotoimistolle, Uudenmaan TE-kes­kukselle, työllistämistoimikunnalle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

312 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

18.2.2009

nuorisolautakunta

26.2.2009

opetuslautakunta

24.2.2009

- suomenkielinen jaosto

24.2.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

17.2.2009

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

20., 23. ja 25.2.2009

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

26.2.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

23.2.2009

museonjohtaja

18. ja 23.2.2009

taidemuseon johtaja

20.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

313 §

MELLUNKYLÄN TONTIN 47185/8 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11851)

 

Khs 2008-2750

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47185 tontin nro 8 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston a­se­ma­kaavaosaston 20.11.2008 päivätyn pii­rus­tuk­sen nro 11851 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnal­le, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

314 §

AUTOPAIKKOJEN TOTEUTTAMISKUSTANNUKSET JA NIIDEN KOHDISTAMINEN NYKYISTÄ SUUREMMASSA MÄÄRIN AUTOPAIKKOJEN KÄYTTÄJILLE

 

Khs 2008-1349, 2007-1096

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi 31.1.2009 päivätyn työryh­märaportin Autopaikkojen toteuttamiskustannukset ja niiden kohdistaminen nykyistä suuremmassa määrin autopaikkojen käyttäjille.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat toimenpiteet:

 

                            Asuntotuotantotoimisto ryhtyy Kalasataman ja Jätkäsaaren aloitusalueilla, erikseen valittavilla soveltuvilla tonteilla kokeiluhankkeena kehittämään autopaikkojen sitomista erillisiin autopaikkaosakkeisiin tai asunto-osakkei­siin siten, että kuhunkin osakkeeseen kohdistuu autopaikan toteuttamiskustannuksia vastaava velkaosuus.

 

                            Asuntotuotantotoimisto ryhtyy Kalasataman ja Jätkäsaaren aloitusalueilla, erikseen valittavissa soveltuvissa vuokra-asuntotuotantokohteissa kokeiluhankkeena kehittämään autopaikan kustannusten kohdentamista autopaikkojen käyttäjille.

 

                            Kehitetään yhteistyössä yhteiskäyttöautopalvelua tarjoavien yritysten ja asuntorakennuttajien kanssa asuntotonttimalli, joka perustuu osittain autojen yhteiskäyttöön. Kaupunki varaa katualueilta riittävästi autopaikkoja yhteiskäyttöautoille.

 

                            Tutkitaan jokaisessa uudessa asemakaavassa pysäköinnin järjestämisen vaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutukset asuntojen hintaan etsien edullisempia ja tehokkaampia suunnitteluratkaisuja. Huomioidaan kaavoituksessa mahdollisuudet edistää yhteiskäyttöautoilua kaavoittamalla näille katupysäköintipaikkoja.

 

                            Kaavoitetaan kokeiluluontoisesti MA-ohjelman mukaisia vähäautoisia tai autottomia asuntotontteja ja ‑kortteleita.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kiinteistölautakuntaa ja asuntotuotantotoimikuntaa, niiden alaisia virastoja sekä talous- ja suunnittelukeskusta toimimaan tämän päätöksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja asuntotuotantotoimikunnalle ja niiden alaisille virastoille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätöstekstin neljännen ranskalaisen viivan teksti muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Tutkitaan jokaisessa uudessa asemakaavassa pysäköinnin järjestämisen vaihtoehdot ja niiden kustannusvaikutukset asuntojen hintaan etsien edullisempia ja tehokkaampia suunnitteluratkaisuja. Huomioidaan kaavoituksessa mahdollisuudet edistää yhteiskäyttöautoilua kaavoittamalla näille katupysäköintipaikkoja.”

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

315 §

UPM-KYMMENE OYJ:LLE VARATUN TOIMISTO- JA LIIKERAKENNUKSEN TONTIN VARAUSAJAN JATKAMINEN

 

Khs 2007-504

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa UPM-Kymmene Oyj:lle varatun Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi, Töölönlahti) korttelin nro 2016 suunnitellun tontin nro 1 varausaikaa 1.1.2009–30.6.2010 väliseksi ajaksi.

 

Muilta osin noudatetaan entisiä varausehtoja.

 

Pöytäkirjanote UPM-Kymmene Oyj:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

316 §

TONTIN VARAAMINEN HAAGASTA ASUMISPALVELUSÄÄTIÖ ASPA:LLE PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LUKUUN MONITOIMITALON RAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-265

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 29. kaupunginosan (Haaga) korttelin nro 29103 tontin nro 3 Asumispalvelusäätiö ASPA:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun 30.4.2010 saakka erityisryhmien tukiasuntojen suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajan tulee laatia tontille hankesuunnitelma
varausajan päättymiseen mennessä.

 

2                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siksi, että tonttia koskevaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei aikanaan voida solmia.

 

3                    Mikäli tonttia hallinnoimaan perustetaan asunto-osakeyhtiö tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, yhtiön yhtiöjärjestykseen on sisällytettävä hitas-II ehdot.

 

Pöytäkirjanote Asumispalvelusäätiö ASPA:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

317 §

EHDOTUKSET TONTINLUOVUTUSMENETTELYN KEHITTÄMISEKSI SEKÄ MA-OHJELMAN HALLINTAMUOTOTAVOITTEIDEN SOVELTAMISEKSI ALUEITTAIN KAUPUNGIN TONTINLUOVUTUKSESSA

 

Khs 2008-1397, 2007-1096

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

318 §

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N ASEMA JA TEHTÄVÄT SEKÄ YHTIÖN ASUNTOKANNAN HALLINNAN JA KÄYTÖN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-1346, 2007-1096

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

319 §

HUS-KUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1833

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1833/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Urho esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

320 §

KIINTEISTÖ OY TINASEPÄNKUJA 4:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1591

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1581/526 mukaisesti 31.3.2012 asti.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että tontille tulee tehdä pihasuunnitelma viihtyisyyden parantamiseksi mm. sijoittamalla jäteastiat katettuun tilaan.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

321 §

HELSINKI HALLI OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1796

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1796/526 mukaisesti määräaikaisena 1.9.2013 asti ehdolla, että

 

                    Helsinki Halli Oy vastaa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksessa 5627-3 esitetyn ajantasaisen pysäköinninopastuksen toteuttamisesta ja ylläpitämisestä osana Messukeskuksen kanssa suunniteltua vuorottaispysäköintijärjestelyä. Järjestelyjen toteutus tulee tehdä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston kanssa.

 

                    Helsinki Halli Oy vastaa ajantasaisen pysäköinnin opastusjärjestelmän käytöstä Hartwall Areenalla tapahtuvien tilaisuuksien osalta.

 

                    autopaikkojen pysyvyys (sekä ha että la) varmistetaan rasittein tai tonttien pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin otettavin ehdoin tai muulla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymällä tavalla.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

322 §

KIINTEISTÖ OY OULUNKYLÄN KAUPPAGALLERIAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1818

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1818/526 mukaisesti määräaikaisena siten, että poikkeamislupa on voimassa, kunnes kaavamuutoksen vahvistuttua pysäköinti siirtyy asemakaavassa erikseen osoitetulle kauppakeskuksen käyttöön osoitetulle pysäköintialueelle, ja enintään 30.6.2013 asti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

323 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.2.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.2.2009

rakennuslautakunta

17.2.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.2., 24.2. ja 26.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

296 §

STADSSTYRELSENS TJÄNSTERESA TILL STORBRITANNIEN

 

Stn 2009-390

Ärende Kj/12 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt berättiga ledamöterna i stadsstyrelsen, stadsfullmäktiges presidium och ordförandena för de i stadsstyrelsen företrädda fullmäktigegrupperna, i det fall att de inte är ledamöter i stadsstyrelsen, att göra en tjänsteresa till Liverpool i Storbritannien 23–25.6.2009. Kostnaderna betalas från budgetmomentet 1 04 03, PR, tjänsteresor, till stadsdirektörens disposition, undermomentet 01, kostnader för tjänsteresor, och undermomentet 02, representationsutgifter, ansvarsområde 13.

 

Protokollsutdrag till deltagarna i tjänsteresan och förvaltningscentralen (Maija-Liisa Linkola, Helena Puusaari).

 

Tilläggsuppgifter:

Linkola Maija-Liisa, EU-ansvarig, telefon 310 36199

 

Översättning:

301 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: SAMARBETE DÅ TJÄNSTER KONKURRENSUTSÄTTS

 

Stn 2008-2402

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Sirpa Puhakka)

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

302 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: UTNYTTJANDE AV FÖRHANDLINGSFÖRFARANDE

 

Stn 2008-2404

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Sirpa Puhakka)

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

303 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ANTTI

VUORELA: KOLLEKTIVTRAFIKFÖRBINDELSERNA TILL MARIA

SJUKHUS

 

Stn 2008-2625

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2008 (Antti Vuorela)

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Antti Vuorela och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

304 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: UTREDNING AV SJÖTRAFIKALTERNATIVET TILL

DEGERÖ

 

Stn 2008-2428

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Tuomas Rantanen), lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

305 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ELINA

MOISIO: FRÄMJANDE AV UPPKOMSTEN AV EN KOMPLETTERANDE

SJÖKOLLEKTIVTRAFIK

 

Stn 2008-2426

Ärende Ryj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Elina Moisio), lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

Protokollsutdrag till ledamoten Elina Moisio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

306 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JAN D.

OKER-BLOM: HÖRANDE AV BÅTKLUBBAR I SAMBAND MED

BESLUT OM SPÅRVAGNS- OCH BROALTERNATIVET FÖR DEGERÖ

 

Stn 2008-2423

Ärende Ryj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Jan D. Oker-Blom), lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jan D. Oker-Blom och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Mari Puoskari

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Outi Ojala

Elina Moisio

(paitsi 284 §)

 

 

Laura Räty

(284 §:n kohdalla)

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  10.3.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 292 - 294 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 278-286, 295, 297-306, 308-310, 312, 314-318 ja 323 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 319 - 322 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 313 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 292 – 294 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

292 - 294 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

278-286, 295, 297-306, 308-310, 312, 314-318 och 323 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

319 - 322 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

313 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

292 – 294 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.