Kokousaika

23.2.2009 kello 16.00 – 17.30

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 263 §)

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

Hakola, Juha

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 252 ja 276 §)

 

Moisio, Elina

(paitsi 252 ja 276 §)

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 276 §)

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

Räty, Laura

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi 276 §)

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 252 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja  (paitsi 263 §)

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 276 §)

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies (paitsi 252 §)

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 252 §)

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 252 §)

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 


 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


249-250,


-,


253,


254-258,

 

 Sauri

 

 

 

259,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
251,


-,


260,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


261-262,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


263-267,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
252,


-,


268-277,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

249

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

250

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

251

Ryj/1

Kiasmanpuisto, Musiikkitalopuisto, Makasiinipuisto, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Kluuvi (nro 5479/1, 5480/1, 5481/1 ja 5481/2)

 

253

Kj/1

Strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012

 

254

Kj/3

Lisälainan myöntäminen Varma Tennisklubi VTK ry:lle

 

255

Kj/4

Eron myöntäminen Marjatta Raunilalle kaupunginsihteerin virasta

 

256

Kj/5

Vuoden 2013 Tall Ships' Race -purjehdustapahtuman hakeminen Helsinkiin

 

257

Kj/6

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta aluehallinnon uudistamishankkeessa

 

258

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

259

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

260

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

261

Stj/1

Huslabin oikaisuvaatimus kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintapäätöksestä

 

262

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

263

Sj/1

Lausunto opetusministeriölle hallituksen esityksestä laiksi perusopetuslain muuttamisesta

 

264

Sj/2

Maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan asettaminen

 

265

Sj/3

Viranhaltijoille ja työntekijöille suoritettavat kokouspalkkiot

 

266

Sj/4

16.2.2009 pöydälle pantu asia

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

267

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

268

Kaj/1

Viikin korttelin 36114 ja tontin 36116/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11861)

 

269

Kaj/2

Laajasalon tonttien 49109/1 ja 24 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11788)

 

270

Kaj/3

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä tehdyistä valituksista Pihlajamäen asemakaava-asiassa (nro 11520)

 

271

Kaj/4

Vt Antti Vuorelan toivomusponsi: Kalkkivuorentien hidasteiden toteuttamisen kiirehtiminen

 

272

Kaj/5

Asuinkerrostalotontin varaaminen Laajasalosta Asunto Oy Helsingin Viikingille vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten

 

273

Kaj/6

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

 

274

Kaj/7

16.2.2009 pöydälle pantu asia

Högstadieskolan Lönkanin, Tölö Gymnasiumin ja Sandelsin rakennusten kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

275

Kaj/8

16.2.2009 pöydälle pantu asia

Vt Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Asukasyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus käyttää yleisten kulkureittien varrella olevia ostoskeskusten ulkotiloja

 

276

Kaj/9

16.2.2009 pöydälle pantu asia

Asuntotonttien varaaminen

 

277

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

249 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Ojala) ja Krohnin (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

250 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

251 §

Kaupunginvaltuuston 18.3.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

251 §

Kiasmanpuisto, Musiikkitalopuisto, Makasiinipuisto, puistosuunnitelmien hyväksyminen, Kluuvi (nro 5479/1, 5480/1, 5481/1 ja 5481/2)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

253 §

Kaupunginvaltuuston 15.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

253 §

Strategiaohjelma vuosiksi 2009-2012

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 6.4.2009 saakka.

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

 

 

254 §

LISÄLAINAN MYÖNTÄMINEN VARMA TENNISKLUBI VTK RY:LLE

 

Khs 2009-231

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Varma Tennisklubi VTK ry:lle 100 000 euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Konalan tennishallin rakentamisen lisärahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 20 vuoden kuluessa siten, että ensimmäinen vuosi on lyhennysvapaa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi hallikiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

 

Pöytäkirjanote anojalle, liikuntalautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

255 §

ERON MYÖNTÄMINEN MARJATTA RAUNILALLE KAUPUNGINSIHTEERIN VIRASTA

 

Khs 2009-349

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää Marjatta Raunilalle eron sivistys- ja henkilöstötoimen kaupunginsihteerin virasta 1.3.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupunginsihteerin virka  (vakanssinro 016619) jätetään täyttämättä.

 

Pöytäkirjanote Marjatta Raunilalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

256 §

VUODEN 2013 TALL SHIPS' RACE -PURJEHDUSTAPAHTUMAN HAKEMINEN HELSINKIIN

 

Khs 2009-361

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea Helsingille vuoden 2013 Tall Ships’ Racen satamakaupunki-isännyyttä.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille, opetusministeriölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Machere Saila, tapahtumapäällikkö, puhelin 310 25903

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

257 §

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA ALUEHALLINNON UUDISTAMISHANKKEESSA

 

Khs 2009-239

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

258 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     20.2.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

259 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

17.2.2009

pelastuslautakunta

17.2.2009

yleisten töiden lautakunta

19.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

261 §

HUSLABIN OIKAISUVAATIMUS KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2008-2606

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä esityslistalta ilmenevin perustein Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liike­laitoksen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 15.12.2008 § 1517 tekemästä kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintapäätöksestä.

 

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista annetun lain 82 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta valittamalla kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella, että päätös on tämän lain vastainen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Huslab-liikelaitokselle (asiamies) valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistatekstistä sekä jäljennöksin esityslistatekstistä Vita-Terveys­palvelut Oy:lle, Suomen terveystalo Diagnostiikka Oy:lle, Syöpäjärjestöjen poliklinikalle (Suomen syöpäyhdistys ry), terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle, hankintakeskukselle (Anne Brax) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 13 (Liite 13 salassa pidettävä)

 

 

262 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

17.2.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

263 §

LAUSUNTO OPETUSMINISTERIÖLLE HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LAIKSI PERUSOPETUSLAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-310

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa opetusministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain muuttamiseksi:

 

Luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi erityisopetusta ja oppilaalle annettavaa muuta tukea koskevia perusopetuslain säännöksiä. Esityksen tavoitteena kuvattu painopisteen siirtäminen varhaiseen puuttumiseen sekä pedagogisen asiantuntemuksen korostaminen erityistä tukea koskevassa päätöksenteossa ovat kannatettavia. Ehdotus erityistä tukea koskevan päätöksen tekemisestä pääsääntöisesti määräaikaisena ja vasta tehostetun tuen jälkeen on samoin kannatettavaa.

 

Esityksen 16 §:ssä on säädetty tukiopetuksesta ja osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä 16 a §:ssä tehostetusta tuesta. Kun kysymys on säädetystä oppilaan oikeudesta, epäselväksi jää se voiko lapsen huoltaja vaatia mainittuja toimenpiteitä järjestettäväksi. Säännösten sanamuoto näyttäisi viittaavan tällaiseen tulkintaan. Mikäli asiasta ei tarvitse tehdä valituskelpoista ratkaisua, tulisi se selkeästi ilmetä säännöksessä ja yksityiskohtaisissa perusteluissa. Perusopetuslaissa muutoksenhakumahdollisuudesta ei ole säädetty. Jos asia edellyttää valituskelpoisen ratkaisun tekemistä, tulisi varmistaa myös se, että muutoksenhakutie on opetuksen järjestäjästä (kunnat, valtiot, opetuksen järjestämisluvan saaneet yhteisöt ja säätiöt) riippumatta yhtenevä.

 

Esityksen 16 a §:ssä säädetään tehostetusta tuesta. Suunnitelmallinen tehostetun tuen järjestäminen ennen erityisopetusprosessin käynnistymistä on tuettava ehdotus. Tehostettu tuki edellyttää kuitenkin riittävää resursointia ja mahdollisuuksia käyttää sitä joustavasti. Ehdotetun säännöksen lähtökohta on kuitenkin hyvin oppilaskeskeinen ottaen huomioon, että kyse on ryhmämuotoisesta toiminnasta. Tehostetun tuen muotoja tulisi tarkastella ennemmin yhteisöstä kuin yksilön tuen näkökulmasta. Tällöin korostuisi myös oppimisympäristöajattelu ja oppilaan toiminta osana ryhmää.

 

Esityksen 17 §:ssä säädetään erityisestä tuesta, joka luonnoksen mukaan muodostuu erityisopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetuksen käsite jää säännöksessä epäselväksi, samoin kuin se, kuka on kelpoinen antamaan erityisopetusta, joka ehdotetun säännöksen mukaan järjestetään oppilaan edun mukaan ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Asiaa tulisi selventää ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Esityksen 17 §:n 2 momentissa säädetään erityistä tukea koskevan päätöksen määräaikaisuudesta. Ehdotuksen mukaan päätös tulee tehdä enintään kahdeksi vuodeksi. Päätöksen määräaikaisuus on sinänsä hyvä ja edistää oppilaan siirtymistä yleisopetukseen. Määräaikaisuuden rajoittaminen enintään kahteen vuoteen on kuitenkin kategorinen ja lisää oppilaiden arviointia sekä päätösten määrää. Opetusviraston käsityksen mukaan arviointiajankohdat olisi myös oppilaan kannalta tarkoituksenmukaisempaa ajoittaa esimerkiksi alkuopetuksen (1-2 vuosiluokat) jälkeen ja ennen 7.vuosiluokalle siirtymistä. Kun päätös tehdään määräajaksi, on huolehdittava myös siitä, että oppilaan mahdollinen jatkotuen tarve arvioidaan huolellisesti ennen määräajan umpeutumista.

 

Edelleen esityksen 17 §:n 2 momentissa säädetään erityistä tukea koskevan päätöksen yksityiskohtaisesta sisällöstä ja siinä päätettävistä oppilaskohtaisista palveluista ja resursseista. Opetusviraston näkökulmasta erityisopetuspäätöksessä ei ole tarkoituksenmukaista määritellä opetusjärjestelyjä opetusryhmän tasolla. Tarkoituksenmukaista ei myöskään ole sisällyttää päätökseen oppilaskohtaisia palveluita kuten tulkitsemis-, avustaja- ja opetuspalveluita sekä oppilaan tarvitsemia apuvälineitä. Erityistä tukea koskeva päätös on hallinnollinen päätös ja siihen sisällytettyjen em. yksityiskohtaisten tietojen muuttaminen on kankeaa, kun oppilaan palvelutarpeet muuttuvat jopa päivittäin.

 

Esityksen 17 §:n 3 momentissa säädetään menettelystä ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekoa. Pedagogisen asiantuntemuksen korostaminen erityistä tukea koskevassa päätöksenteossa on hyvä. Ehdotuksen mukainen menettely on kuitenkin raskas. Myös oppilashuollon rooli pedagogisen selvityksen laadinnassa on epäselvä etenkin, kun ehdotuksen mukaan pedagogista selvitystä tulee tarvittaessa täydentää psykologisella tai lääketieteellisellä asiantuntijalausunnolla tai vastaavalla sosiaalisella selvityksellä. Erityistä tukea koskevien päätösten valmistelussa tarvitaan moniammatillista osaamista, mutta onko syytä säädöstasolla yksityiskohtaisesti määritellä paikallisen tason malleja.

 

Säännöksen 3 momentin mukaan ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän tulee kuulla oppilaan huoltajaa. Lastensuojelulain 45 §:n mukaan, kun lapsi on otettu huostaan, sosiaalihuollosta vastaavalla toimielimellä on oikeus huostaanoton tarkoituksen toteuttamiseksi päättää lapsen olinpaikasta sekä hoidosta, kasvatuksesta, valvonnasta ja muusta huolenpidosta ja näiden toteuttamiseksi tarpeellisesta opetuksesta ja terveydenhuollosta. Säännöksen 3 momenttiin tulisi lisätä velvollisuus kuulla myös lapsen ”laillista edustajaa”. Tällä turvattaisiin sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen kuuleminen silloin, kun kysymys on huostaan otetulle lapselle säännöksen tarkoittaman erityisen tuen järjestämisestä.

 

Esityksen 17 §:n 4 momentissa säädetään tilanteesta, jossa erityisen tuen päätös tulee tehdä ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea. Luonnoksen mukaan erityistä tukea koskeva päätös voidaan tällöin tehdä koko perusopetuksen ajaksi. Säännös vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja mahdollistaa siten nykyisen käytännön eli toistaiseksi voimassa olevan, erityistä tukea koskevan päätöksen ilman edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostettua tukea.

 

Esityksen 17 §:n 5 momentin mukaan jos muu opetuksen järjestäjä kuin kunta ei järjestä 1 momentissa tarkoitettua tukea, päätöksen oppilaalle järjestettävästä erityisestä tuesta tekee opetuksen järjestäjän esityksestä oppilaan asuinkunta. Mainitun 1 momentin mukaan erityisopetus järjestetään oppilaan edun mukaisesti ensisijaisesti muun opetuksen yhteydessä. Sen, milloin muu opetuksen järjestäjä ei 1 momentissa tarkoitettua tukea järjestä, tulisi selkeästi ilmetä paitsi säännöksessä myös yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Luonnoksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen käsitteistä luovuttaisiin. Tällä hetkellä perusopetuslaissa säädetään aamu- ja iltapäivätoiminnasta, jota kunnan tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 2 momentissa tarkoitetuille erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille. Erityisopetukseen ottamisen ja siirtämisen käsitteistä luopuminen edellyttää, että aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta määritellään uudelleen, kenelle kunnan tulee toimintaa tarjota.

 

Myös tehostettua ja erityistä tukea koskevien säännösten soveltaminen esiopetukseen tulisi selventää ainakin yksityiskohtaisissa perusteluissa.  Esityksessä ei myöskään oteta kantaa perusopetuslain 25 §:ssä säädetyn pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien lasten oikeudesta maksuttomaan esiopetukseen.

 

Esityksen 17a §:ssä säädetään henkilökohtaisesta opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta. Nykyisestä poiketen suunnitelma ei olisi hallintopäätös, vaan erityistä tukea koskevan päätöksen suunnitelmallista toimeenpanoa ohjaava pedagoginen asiakirja. Suunnitelman irrottaminen hallinnollisesta päätöksenteosta on oikea.

 

Esityksen 30 §:ssä on säädetty oppilaan oikeudesta saada opetusta. Säännöstä on esitetty muutettavaksi siten, että siihen lisätään nykyisten opetusta ja oppilaanohjausta koskevien oikeuksien lisäksi oppilaan oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Perustelujen mukaan näillä tarkoitettaisiin kaikkea perusopetuslain mukaan oppilaalle jo annettavia tuen muotoja. Epäselväksi jää viitataanko ja tarkoitetaanko yksityiskohtaisissa perusteluissa nimenomaan myös luonnoksessa ehdotettuja 16 a ja 17 §:n tukimuotoja. Edelleen säännöksen ilmaisu heti vaikuttaa opetuksen järjestäjän kannalta kohtuuttomalta, koska kyse on yksilöä ja yksilöllisiä tarpeita koskevasta ja siten tapauskohtaisesti arvioitavasta asiasta. Ilmaisun heti korvaaminen esimerkiksi ilmaisulla mahdollisimman pian tai viipymättä jättäisi opetuksen järjestäjälle mahdollisuuden reagoida tilanteeseen asianmukaisella tavalla.

 

Esityksessä ehdotetut erityisopetusta ja oppilaalle muuta annettavaa tukea koskevat perusopetuslain ja opetussuunnitelmien muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan syyslukukauden 2010 alussa. Esityksen aikataulu on varsin nopea. Lainmuutosten voimaantulo tulisi suunnitella siten, että huomioitaisiin opetuksen järjestäjien tosiasiallinen mahdollisuus ottaa Opetushallituksen ehdotusten mukaisiksi uudistettujen opetussuunnitelman perusteiden mukaiset opetussuunnitelmat käyttöön ennen lain voimaan tuloa.

 

Edelleen luonnoksessa perusopetuslain henkilötietojen käsittelyä, salassapitoa ja luovuttamista koskevia säännöksiä ehdotetaan täydennettäväksi siten, että laissa säädettäisiin oppilaan asioiden käsittelystä ja salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta moniammatillisessa oppilashuoltotyössä, opetuksen järjestäjän tietojensaantioikeudesta sekä opetuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa tietoja tietyissä tilanteissa. Nämä muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan syyslukukauden 2009 alussa.

 

Esityksen 31 a §:ssä on säädetty oppilashuollosta. Esityksen 31 a §:n 3 momentin mukaan silloin, kun oppilashuoltotyössä käsitellään yksittäistä oppilasta koskevaa asiaa, asian käsittelyyn voivat osallistua vain ne oppilaan opetukseen ja oppilashuollon järjestämiseen osallistuvat henkilöt, joiden tehtäviin oppilaan asia välittömästi kuuluu. Myös yksityiskohtaisten perustelujen valossa jää epäselväksi, mitä tarkoitetaan henkilöillä, joiden tehtäviin oppilaan asian käsittely säännöksessä tarkoitetulla tavalla ”välittömästi” kuuluu. Asiaa tulisi yksityiskohtaisissa perusteluissa selventää.

 

Edelleen säännöksen viimeisen virkkeen mukaan oppilaan huoltajan kirjallisella suostumuksella oppilaan asian käsittelyyn voi osallistua myös muita tarvittavia tahoja. Epäselväksi jää, miksi asiassa edellytetään kirjallista määrämuotoa.

 

Esityksen 40 §:ssä on säädetty henkilötietojen salassapidosta, luovuttamisesta ja käsittelystä. Säännöksen 2 momentissa on säädetty, että oppilaan oppilashuoltotyöhön osallistuva voi oppilaan huoltajan nimenomaisella kirjallisella suostumuksella pyytää opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömiä salassa pidettäviä tietoja myös muilta tahoilta. Kun ilmauksella ilmeisesti tarkoitetaan yksilöityä, annettuun suostumukseen perustuvaa tietopyyntöä, tulisi asia selventää myös yksityiskohtaisissa perusteluissa.

 

Esityksen 40 §:n 3 momentissa on viittaus 1 momentissa tarkoitettuihin henkilöihin. Tämän jälkeen säännöksessä on toistettu myös 1 momentissa mainittuja tahoja kuten kouluterveydenhuollon edustaja, koulukuraattori ja koulupsykologi. Säännös on tällaisenaan epäselvä.

 

Esityksen 40 §:n 4 momentin mukaan oppilaan siirtyessä toisen opetuksen järjestäjän perusopetuslain mukaisesti järjestämään opetukseen tai toimintaan on opetuksen järjestäjän viipymättä toimitettava oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot uudelle opetuksen järjestäjälle. Esityksen yleisperusteluissa on todettu, että opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen määrittely aiheuttaa käytännössä tulkintaongelmia. Säännös ei selvennä voimassa olevaa tilannetta. Käytännössä entisellä opetuksen järjestäjällä ei välttämättä myöskään ole tietoa oppilaan uudesta opetuksen järjestäjästä. Tarkoituksenmukaisempaa saattaisi olla, että säädettäisiin uuden opetuksen järjestäjän oikeudesta saada pyynnöstä oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot entiseltä opetuksen järjestäjältä.

 

Esityksen 41 §:n uudessa 4 momentissa on säädetty opetuksen järjestäjän tiedonsaantioikeudesta. Säännös oikeuttaisi opetuksen järjestäjän saamaan oppilaan opetuksen järjestämiseksi välttämättömät tiedot sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaiselta sekä muilta yksityisiltä toimijoilta kuten lasta hoitaneelta yksityislääkäriltä. Ongelmallista on esimerkiksi se, miten tiedonsaantioikeus käytännössä toteutetaan. Joka tapauksessa säännös merkitsisi sitä, että opetuksen järjestäjän tulisi kussakin yksittäistapauksessa pyytää tietoa sekä pystyä perustelemaan tietopyyntönsä. Tiedonsaannin kannalta perustellumpaa saattaisi olla säätää sosiaali- ja terveydenhuollon velvollisuudesta oma-aloitteisesti luovuttaa opetuksen järjestäjälle tietoja, jotka oppilaan opetuksen järjestämisen kannalta ovat välttämättömiä.

 

Esityksen 42 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädetään muutoksenhausta 17 §:ssä tarkoitetun erityisopetuksen järjestämisestä. Koska 17 §:ssä säädetään erityisestä tuesta, myös muutoksenhakumahdollisuuden tulisi kohdistua erityistä tukea koskevaan päätökseen.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että uudistuksen taloudellisiin vaikutuksiin ei ole kiinnitetty esitystä laadittaessa riittävästi huomiota. Luonnoksessa on todettu erityisopetuksen oppilaiden määrän kasvu perusopetuksessa. Nykyjärjestelmässä valtionosuutta määriteltäessä on huomioitu erityisoppilaiden osuus oppilaista ja myönnetty näille korotettua valtionosuutta. Uutta valtionosuusmallia luotaessa tulisikin turvata se, että uudessa valtionosuusmallissa huomioidaan painopisteen siirto varhaiseen tukeen ja ennalta ehkäisevään toimintaan ja turvataan opetuksen järjestäjille riittävät resurssit tähän.

 

Kirje opetusministeriölle sekä pöytäkirjanote opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

264 §

MAAHANMUUTTO- JA KOTOUTUMISASIOIDEN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2009-274

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan kaudelle 2009 – 2010. Neuvottelukunnan tehtävänä on osaltaan

 

-          kehittää kaupungin maahanmuutto- ja maahanmuuttajapalveluita

-          edistää yhdenvertaisuutta edistäminen kaupungin hallinto- ja toimintatavoissa

-          seurata strategiaohjelman toimeenpanoa neuvottelukunnan toimeksiantoon kuuluvissa asioissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä - ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

Zarmina Razai

 

Tarja Lamminperä

 

 

varapuheenjohtajaksi

Toni Randla

 

Sabally Ansuman

 

 

jäseniksi

henkilökohtaisiksi varajäseniksi

Pia Jardi

Gray Gazale

Zahra Abdullah

Maija Airas

Husein Muhammed

Isak Abdulkadir

Marjo Mäkelä

Ari Salo

Elie-El Khouri

Matti Kopra

Joonas Leppänen

Elena Rezov

Veronica Hertzberg

Munir Bakieh

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteeri- ja muista kansliatehtävistä.

 

Pöytäkirjanote maahanmuutto- ja kotoutumisasioiden neuvottelukunnalle, nimetyille ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

265 §

VIRANHALTIJOILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE SUORITETTAVAT KOKOUSPALKKIOT

 

Khs 2009-318

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä viranhaltijoille ja työntekijöille suoritettavia kokouspalkkioita koskevat seuraavan sisältöiset periaatteet 1.3.2009 lukien:

 

Kokouspalkkion suuruus

 

Viranhaltijoiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot määräytyvät toimielimen, tehtävän ja kokouksen pituuden mukaan seuraavasti:

 

Toimielin

Kokouspalkkion määrä

 

kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus

 

54 euroa

muu ratkaisuvaltaa käyttävä hallintoelin

 

44 euroa

toimielin, jolla ei ole ratkaisuvaltaa

35 euroa

 

Toimielimen puheenjohtajalle ja sihteerille sekä kaupunginhallituksen kokouksessa esittelijänä toimivalle viranhaltijalle maksetaan palkkio 50 %:lla korotettuna.

 

Jos viranhaltija tai työntekijä on saapuvilla kokouksessa muuna kuin säännöllisenä työaikanaan yli kolme tuntia, hänelle maksetaan korottamattoman kokouspalkkion lisäksi 50 % kyseisen kokouspalkkion määrästä jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden.

 

Kokouspalkkion maksamisen edellytykset

 

Viranhaltijalle ja työntekijälle maksetaan kokouspalkkio edellyttäen, että

 

-                                       hän osallistuu kokoukseen toimivaltaisen viranomaisen määräyksestä

-                                       kokous alkaa vähintään kaksi tuntia hänen säännöllisen työaikansa päättymisen jälkeen tai hän on kokouksessa vähintään puoli tuntia muulloin kuin säännöllisenä työaikanaan.

 

Kokouspalkkiota ei makseta viranhaltijalle ja työntekijälle, joka saa kokouksen ajalta lisä-, yli-, ilta-, yö- tai sunnuntaityökorvauksen tai eri palkan tai palkkion kokouksessa suoritettavasta tehtävästä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että paikallinen sopimus viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavista kokouspalkkioista päättyy 28.2.2009.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Savolainen Kimmo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64667

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

266 §

16.2.2009 pöydälle pantu asia

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2008-2573

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 10-jäsenisen tasa-arvotoimikunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       seurata ja arvioida tasa-arvon toteutumista niin kaupungin henkilöstön piirissä kuin kaupungin tarjoamien palvelujen osalta

 

-                                       toimia yhteistyössä hallintokuntien kanssa käsittelemällä tasa-arvon tavoitteellista ja suunnitelmallista edistämistä niiden toiminnassa

 

-                                       tehdä esityksiä tasa-arvotyön edistämisestä ja toteuttamisesta

 

-                                       koota sukupuolten tasa-arvoa käsittelevää tietoa

 

-                                       tiedottaa tasa-arvokysymyksistä kaupungin virastoille ja laitoksille sekä kuntalaisille

 

-                                       raportoida kaupungin henkilöstöön liittyvästä tasa-arvotyöstä sekä toiminnallisen tasa-arvon toteutumisesta toimikunnan määrittelemillä kohdealueilla

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti nimetä tasa-arvotoimikunnan

 

puheenjohtajaksi

 

Päivi Lipponen

 

varapuheenjohtajaksi

 

Marjaana Väisänen

 


sekä jäseniksi

 

Olavi Arra

Riikka Henttonen

Arto Grönholm

Sari Näre

Antti Alaja

Tiina Harpf

Fredrik Lönnfors

Kirsi Kankaanpää

 

ja heille henkilökohtaisiksi varajäseniksi vastaavassa järjestyksessä

 

 

Kati Oksman-Illman

Jukka Selenius

Eeva Suomenaro

Anssi Vienola

Erja Tenhonen-Lightfoot

Lotta Kortteinen

Tarmo Hyvärinen

Yuri Höykinpuro

Susanne Kollin

 

Erik Johansson

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan tasa-arvotoimikunnan sihteeri- ja muista hallintotehtävistä.

 

Pöytäkirjanote tasa-arvotoimikuntaan nimetyille, tasa-arvotoimikun­nalle, henkilöstökeskukselle, tietokeskukselle, hallintokeskuksen tietopalvelulle sekä tarkastusvirastolle.

 

Räty teki Moision kannattamana vastaehdotuksen jonka mukaan  tasa-arvotoimikuntaan tulisi valita 9 jäsenen asemasta 10 jäsentä. Asiakohta hyväksyttiin puheenjohtajan kannattamana tämän muutetun ehdotuksen mukaan siten, että tasa-arvotoimikuntaan nimettiin seuraavat henkilöt:

 

puheenjohtajaksi

 

 

 

Päivi Lipponen

Kati Oksman-Illman

 

 

varapuheenjohtajaksi

 

 

 

Marjaana Väisänen

Jukka Selenius

Olavi Arra

Eeva Suomenaro

Riikka Henttonen

Anssi Vienola

Arto Grönholm

Erja Tenhonen-Lightfoot

Sari Näre

Lotta Kortteinen

Antti Alaja

Tarmo Hyvärinen

Tiina Harpf

Yuri Höykinpuro

Fredrik Lönnfors

Susanne Kollin

Kirsi Kankaanpää

Erik Johansson

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

267 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

12.2.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

12.2.2009

 

 

eläintarhan johtaja

12.2.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

13.2.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

17.-19.2.2009

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

16.2.2009

taidemuseon johtaja

17. ja 19.2.2009

tietokeskus

 

- johtaja

12.2.2009

työterveysjohtaja

9. ja 12.2.2009

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitos

10.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

268 §

VIIKIN KORTTELIN 36114 JA TONTIN 36116/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11861)

 

Khs 2009-18

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 36. kaupunginosan kort­te­lin nro 36114 ja korttelin nro 36116 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 27.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11861 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

269 §

LAAJASALON TONTTIEN 49109/1 JA 24 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11788)

 

Khs 2008-1518

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 49. kaupunginosan korttelin nro 49109 tonttien nro 1 ja 24 sekä katualueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 29.5.2008 päivätyn ja 6.11.2008 muutetun piirustuksen nro 11788 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

270 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSISTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11520)

 

Khs 2006-1400

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

271 §

VT ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: KALKKIVUORENTIEN HIDASTEIDEN TOTEUTTAMISEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2008-558

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                          merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

                          toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Vuorela) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

272 §

ASUINKERROSTALOTONTIN VARAAMINEN LAAJASALOSTA ASUNTO OY HELSINGIN VIIKINGILLE VAPAARAHOITTEISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN RAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-263

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Laajasalon kaupunginosan (49.) korttelin nro 49080 tontin nro 9 Asunto Oy Helsingin Viikingille
(Y-tunnus 2195280-1) 31.12.2010 saakka vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakentamista varten seuraavin ehdoin:

 

-                     Tonttia hallinnoimaan perustetun yhtiön yhtiöjärjestykseen tulee sisällyttää hitas II -ehdot.

 

-                     Tontille rakennettavien rakennusten rakennuslupasuunnitelmat on esitettävä kiinteistöviraston asuntoasiainosaston hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

 

-                     Varauksensaaja on velvollinen toimittamaan kiinteistö-viraston asuntoasiainosastolle hitas-jälleenmyynnin perustaksi selvityksen kohteen lopullisista rakennuskustannusten mukaisista hankinta-arvoista heti, kun ne ovat tiedossa, kuitenkin viimeistään rakennuksen valmistumiseen mennessä.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Viikingille ℅ Kruunuasunnot Oy ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

273 §

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2113

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2113/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 3.6.2008 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

274 §

16.2.2009 pöydälle pantu asia

HÖGSTADIESKOLAN LÖNKANIN, TÖLÖ GYMNASIUMIN JA SANDELSIN RAKENNUSTEN KOSTEUDENHALLINNAN JA PIHAN PARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2599

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Högstadieskolan Lönkanin, Tölö gymnasiumin ja Sandelsin osoitteessa Sandelsinkatu 3 olevan kiinteistön kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen 15.9.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 2 380 000 euroa eli arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa kustannustasossa 7/2008 (RI = 128,5; THI = 159,1).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuriasiainkeskukselle, nuorisolautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

275 §

16.2.2009 pöydälle pantu asia

VT PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: ASUKASYHDISTYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ YLEISTEN KULKUREITTIEN VARRELLA OLEVIA OSTOSKESKUSTEN ULKOTILOJA

 

Khs 2008-559

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta

-                                       kehottaa edustajiaan ostoskeskusyhtiöiden hallituksissa toimimaan ponnessa esitetyllä tavalla sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Arhinmäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätöstekstin toiseksi kappaleeksi lisätään seuraava teksti:

 

-       ” kehottaa edustajiaan ostoskeskusyhtiöiden hallituksissa toimimaan ponnessa esitetyllä tavalla”

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

276 §

16.2.2009 pöydälle pantu asia

ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2009-58

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    Varata alla mainitut tontit siinä mainituille rakennuttajille tai kilpailujen ja omatoimisen rakennuttamisen järjestämistä varten 31.12.2011 saakka jäljempänä mainituin ehdoin;

 

SÖRNÄINEN, Sörnäistenniemen alue

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/2

7 350

98

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle valtion tukemien opiskelijoille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/3

3 400

45

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10579/4

4 000

53

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin muiden varauksensaajien kanssa yhteistyössä AH-tontti 10579/5 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10580/1

18 900

252

 

OP-Eläkekassalle ja S-Asunnot Oy:lle vapaarahoitteisten omistus- ja vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen, valtion tukemien vuokra-asuntojen sekä asukkaiden yhteistilojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajien tulee rakennuttaa yhteistyössä AH-tontti 10580/2 sekä sille tulevat autopaikat.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10581/1

7 800

100

 

Aktiiviset Seniorit ry:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra- ja omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-1-ehtoja.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10582/1–9

10 400

106

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10583/1

7 400

79

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla. Kilpailun voittajan tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10584/1

4 050

43

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10584/2

4 350

60

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/1

3 400

45

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistus- ja vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10585/15 sekä sille tulevat autopaikat ja ainakin tonttien 10585/3–14 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/2

3 850

38

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten noudattaen hitas-1-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10585/3–14

2 100

12

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/1

3 400

45

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin ja lisäksi ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10587/10 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10587/4–9 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/2

800

15

 

S-Asunnot Oy:lle kehitysvammaisille tarkoitettujen asuntojen sekä yhteistilojen rakennuttamista varten.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/3

2 900

31

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistus‑ tai vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja ja lisäksi ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10587/10 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10587/4–9 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10587/4–9

1 050

6

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/1

3 900

41

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten sekä seuraavin ehdoin:

 

-                     Hankkeessa pyritään siihen, että tulevat asukkaat voivat vaikuttaa asuntonsa ratkaisuihin, hankkia asuntonsa varusteet ja rakentaa tai rakennuttaa asuntonsa valmiiksi.

 

-                     Asuntojen myyntihintojen tulee perustua kaupungin Hitas-toimikunnan hyväksymään rakennuttajapalkkioon ym. kuluihin sekä urakkakilpailuihin perustuviin rakennuskustannuksiin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/2 ja 3

4 100

44

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman Hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/4

2 900

39

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10589/5–12

1 400

8

 

Asuntotuotantotoimikunnalle omatoimisen ryhmärakentamisen organisointia varten vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja. Varauksensaajan tulee rakennuttaa korttelin AH-tontti 10589/13 sekä sille tulevat autopaikat sekä ainakin tonttien 10589/5-12 pohjakerros.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

10590/1–8

9 775

94

 

Luovutettavaksi tontinluovutus- tai tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun voittajan tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

LÄNSISATAMA, Jätkäsaari

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20007/12 ja 14

11 350

151

 

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas:lle valtion tukemien opiskelija-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20019/5

5 180

69

 

Alkuasunnot Oy:lle nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20800/1

4 500

48

 

Koti kaupungissa – Hem i stan -nimiselle yhdistykselle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-1-ehdoin

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20802/1

6 000

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20802/2

4 760

63

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20804/1–3

11 690

125

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20805/1

6 800

90

 

Kuntien Eläkevakuutukselle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20805/2

7 090

100

 

Avara Oy:lle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20806/1

5 730

61

 

Asuntotuotantotoimikunnalle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20806/2

5 730

76

 

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20807/1

6 200

83

 

Keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20807/2

5 660

75

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/1

4 230

56

 

Keskinäiselle Vakuutusyhtiö Ilmariselle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/2

3 030

40

 

Nordea henkivakuutus Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20808/3

5 030

67

 

S-Asunnot Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen asumisoikeusasuntojen
rakennuttamista varten

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20809/1 ja 2

7 060

85

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20809/3

6 200

83

 

Nuorisosäätiölle valtion tukemien nuorille tarkoitettujen vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20810/1 ja 4

9 530

100

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla tai tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

20810/2

5 250

70

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

TOUKOLA, Arabianranta

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

23100/51 ja 54

2 400

26

 

Luovutettavaksi vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-2-ehdoin tontinluovutuskilpailulla.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

23100/71

3 600

38

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

KÄPYLÄ

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

25/878/7

4 050

54

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

MAUNULA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

28324/2

2 600

36

 

Sato-Rakennuttajat Oy:lle ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

HAAGA, Pohjois-Haaga

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

29141/1

1 500

16

 

Luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon hitas-ehdoin

 

LAUTTASAARI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

31139/3

3 780

40

 

Luovutettavaksi tarjouskilpailulla

 

PAKILA, Länsi-Pakila

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

34117/3

34130/4

3 800

27

 

JM Suomi Oy:lle vapaarahoitteisten, korkeatasoisten omistusasuntojen rakennuttamista varten ilman hitas-ehtoja. Asukkaiden tyytyväisyyttä asuntojen ja ympäristön ratkaisuihin tulee seurata kyselyin ja tutkimuksin, joista tulee raportoida kiinteistölautakunnalle.

 

VIIKKI, Latokartano

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36222/1

4 000

60

 

VVO Rakennuttaja Oy:lle valtion tuella rakennettavien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36233/4

4 650

60

 

NCC Rakennus Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen hitas-1-ehdoin sekä ehdolla, että suunnittelussa etsitään arkkitehtuurin keinoin ratkaisuja huoneistojen kesäaikaiseen lämpötilan hallintaan.

 

VIIKKI, Viikinmäki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36113/1

36120/3

8 600

92

 

Luovutettavaksi tontinluovutus- tai tarjouskilpailulla vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36261/2

6 500

90

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36110/13

4 500

60

 

Asuntotuotantotoimikunnalle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36112/1

2 800

37

 

TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen ehdolla, että tontilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36117/1 ja 3

36119/1 ja 3

5 300

53

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen noudattaen hitas-1-ehtoja sekä ehdolla, että tonteilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

36263/1

36264/1 ja 3

36265/1 ja 3

8 900

80

 

Tarkala Oy:lle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamiseen ilman hitas-ehtoja sekä ehdolla, että tonteilla järjestetään yhteistyössä kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailu.

 

MALMI

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

38248/7

1 034

14

 

Alkuasunnot Oy:lle nuorisolle tarkoitettujen valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamista varten

 

SUUTARILA

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40028/17

2 515

34

 

Asuntotuotantotoimikunnalle valtion tukemien vuokra-asuntojen rakennuttamiseen

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40028/16 ja 18, 40043/8,
40044/9 ja 10, 40209/2 ja 4 sekä 40210/1

5 300

56

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen tai omatoimisen ryhmärakentamisen organisoimiseen vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon ilman hitas-ehtoja

 

SUUTARILA, Tapulikaupunki

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

40100/6

2 100

28

 

Asuntotuotantotoimikunnalle ns. välimuodon asuntojen rakennuttamiseen

 

SUURMETSÄ, Alppikylä

 

Kortteli/tontti

asuntokerrosalaa

asuntoja

41290/5

3 400

36

 

Asuntosäätiölle vapaarahoitteisten omistusasuntojen rakennuttamista varten hitas-1-ehdoin

 

2                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonteilla 10582/1- 9, 10583/1, 10590/1 - 8, 20804/1 ja 2, 20810/2, 23100/51 ja 54, 29141/1, 31139/3, 36113/1 ja 36120/3 järjestettävien tontinluovutus- ja tarjouskilpailujen ohjelmista, järjestämään kilpailut sekä valitsemaan kilpailujen voittajat tonttien varaajiksi;

 

3                    edellyttää, että, että varauksensaajat noudattavat alla olevia ehtoja;

 

-        Varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 2 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 18.1.2008 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

-        Varauksensaajien tulee noudattaa alueellisia rakennustapaohjeita sekä olla suunnittelussa yhteistyössä kaupungin alueellisten yhteistyöryhmien kanssa.

 

-        Varauksiensaajien, lukuun ottamatta vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakennuttamiseen varattavia tontteja, tulee noudattaa kunkin varattavan tontin kohdalla mainittua asuntojen enimmäismäärää. Painavasta suunnittelusta tai asuntojen kysyntätilanteesta johtuvasta syystä asuntojen enimmäismäärä voidaan kuitenkin ylittää enintään 10 %.

 

-        Hitas-tuotannossa varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 3 olevia ehtoja.

 

-        Jätkäsaaren alueen tontinvaraajien tulee noudattaa liitteenä nro 4 olevia varausehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-        Kalasataman varauksensaajien tulee noudattaa liitteenä nro 5 olevia varausehtoja. Varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

-        Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoon varattaville tontille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

4                    todeta¸ etteivät liitteenä nro 11 olevan muistion liitteenä nro 27 olevat hakemukset anna aihetta enempiin toimenpiteisiin, ja

 

5                    oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien varausehtojen vähäisistä tarkennuksista ja mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista.

 

Samalla kaupunginhallitus toteaa, että tontinluovutuksissa ja arkkitehtuurikilpailujen kriteerejä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon valtuuston hyväksymät energiatehokkuuslinjaukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja hakijoille (liitteet 9 – 11)

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn, Moisio, Ylikahri, Pajamäki ja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Puoskari teki Bryggaren kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan päätöstekstin loppuun lisätään seuraava uusi kappale:

 

”Samalla kaupunginhallitus toteaa, että tontinluovutuksissa ja arkkitehtuurikilpailujen kriteerejä valmisteltaessa tulee ottaa huomioon valtuuston hyväksymät energiatehokkuuslinjaukset.”

 

Esittelijä muutti ehdotustaan Puoskarin muutosesityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

18.2.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.2.2009

kiinteistölautakunta

17.2.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12.,16. ja 18.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

271 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ANTTI

VUORELA: PÅSKYNDANDE AV ANLÄGGNINGEN AV FARTHINDER

VID KALKBERGSVÄGEN

 

Stn 2008-558

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Antti Vuorela) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Antti Vuorela och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

275 §

Ärende bordlagt 16.2.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PAAVO

ARHINMÄKI: INVÅNARFÖRENINGARNAS OCH ANDRA

MEDBORGARORGANISATIONERS MÖJLIGHETER ATT

ANVÄNDA KÖPCENTRENS UTOMHUSOMRÅDEN INVID

ALLMÄNNA TRAFIK­LEDER

 

Stn 2008-559

Ärende Kaj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008

-                                       uppmana sina företrädare i köpcentrumsbolagens styrelser att förfara på det sätt som föreslås i klämmen

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Paavo Arhinmäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

- - -

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Minerva Krohn

(paitsi 252 ja 276 §)

Ville Ylikahri

(paitsi 276 §)

 

 

Outi Ojala

(252 ja 276 §:n osalta)

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  13.3.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 261 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 249-253, 255-260, 262-263, 267, 270-272 ja 275-277 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 273 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 268-269 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 261 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

261 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

249-253, 255-260, 262-263, 267, 270-272 och 275-277 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

273 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

268-269 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

261 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.