Kokousaika

16.2.2009 kello 16.00 – 17.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 235-236 §:t)

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 235-236 §:t)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 235-236 §:t)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 212-215 ja 235-248 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 224 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 235-236 §:t)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 217-248 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


212-213,


216,


217-220, 

 Sauri

 

 

221,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


222-223, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
214,


224-226, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


227-228, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
215,


229-248, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

212

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

213

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

214

Stj/1

Helsingin, Espoon , Kauniaisten ja Vantaan yritystyöterveyshuollon palvelujen yhdistäminen

 

215

Kaj/2

Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

216

Kj/3

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

217

Kj/3

9.2.2009 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Pekka Saarnion toivomusponsi: peruskorjausrahaston perustaminen

 

218

Kj/4

Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan Timo Jaatisen virkamatka Italiaan

 

219

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 11.2.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

220

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

221

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

222

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi

 

223

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

224

Stj/1

9.2.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelleen työryhmän ehdotuksista

 

225

Stj/2

Sosiaaliviraston perhepalvelujohtajan viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoito

 

226

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

227

Sj/1

Tasa-arvotoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

228

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

229

Kaj/1

Uuden lasten päiväkoti Korallin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

230

Kaj/2

Högstadieskolan Lönkanin, Tölö Gymnasiumin ja Sandelsin rakennusten kosteudenhallinnan ja pihan parannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

231

Kaj/3

Koskelan sairaalan A-rakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden hankesuunnitelman hyväksyminen

 

232

Kaj/4

Koskelan sairaalan C-rakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

233

Kaj/5

Vt Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Asukasyhdistysten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuus käyttää yleisten kulkureittien varrella olevia ostoskeskusten ulkotiloja

 

234

Kaj/6

Vt Astrid Gartzin toivomusponsi: Päiväkotitilojen vuokraamisesta neuvotteleminen Lauttasaaren uusien asuintalojen rakennuttajien kanssa

 

235

Kaj/7

Vuoden 2008 lopussa päättyneiden asuntotonttien varausaikojen jatkaminen

 

236

Kaj/8

Asuntotonttien varaaminen

 

237

Kaj/9

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Diakonissalaitoksen poikkeamishakemuksesta

 

238

Kaj/10

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Valion Eläkekassan poikkeamishakemuksesta

 

239

Kaj/11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Kaivokatu 12:n (Sponda Oyj) poikkeamishakemuksesta

 

240

Kaj/12

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle St1 Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

241

Kaj/13

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Neste Markkinointi Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

242

Kaj/14

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Danderak Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

243

Kaj/15

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:n poikkeamishakemuksesta

 

244

Kaj/16

9.2.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston poikkeamishakemuksesta (Töölönlahden tanssimakasiini)

 

245

Kaj/17

9.2.2009 pöydälle pantu asia

Helsingin arkkitehtuuripoliittisen ohjelman johdosta tehtävät toimenpiteet

 

246

Kaj/18

2.2.2009 ja 9.2.2009 pöydälle pantu asia

Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

 

247

Kaj/19

2.2.2009 ja 9.2.2009 pöydälle pantu asia

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Tontinvuokrien kehityksen tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden selvittäminen sekä Vt Tarja Kantolan toivomusponsi: Tontinvuokraselvityksen kiirehtiminen

 

248

Kaj/20

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

212 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                      Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Krohn) ja Rauhamäen (varalla Räty) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

213 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                      Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

214 - 216 §

Kaupunginvaltuuston 25.2.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

214 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.2.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin, Espoon , Kauniaisten ja Vantaan yritystyöterveyshuollon palvelujen yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

215 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 2.2.2009 ja 9.2.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

 

 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle siten, että asia käsitellään valtuustossa samanaikaisesti budjettiraamin kanssa.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

Kaupunginjohtaja

 

216 §

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen valmistelua koskeva lähetekeskustelu

 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

 

 

217 §

9.2.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU PEKKA SAARNION TOIVOMUSPONSI: PERUSKORJAUSRAHASTON PERUSTAMINEN

 

Khs 2008-380

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pekka Saarniolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Kukkonen Harri, suunnittelija, puhelin 310 36115

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

218 §

HELSINGIN SATAMAN JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN TIMO JAATISEN VIRKAMATKA ITALIAAN

 

Khs 2009-258

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan Timo Jaatisen tekemään virkamatkan Italiaan Genovaan 24. – 30.5.2009 Kansainvälisen Satamaliiton (IAPH) konferenssiin osallistumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päiväraha sekä osallistumiskustannukset maksetaan Helsingin Sataman johtokunnan käytettävissä olevista määrärahoista (4342 0140).

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijälle, Helsingin Sataman johtokunnalle ja Helsingin Satamalle. 

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

219 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.2.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.2.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                       Aloite 5

 

Toivomusponsi kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 31

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

14–24           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                          Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja sääntötoimikunnalle.

 

25–28           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

29                 Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

13                 Kaupunginhallitus päätti jättää päätöksen täytäntöön panematta siltä osin kuin se koskee Antti-Jussi Räihän valintaa lautamieheksi, koska Räihä ei ole käräjäoikeuslain mukaan kelpoinen tähän tehtävään.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

30–35           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                          Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                          Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, sosiaalivirastolle, opetusvirastolle, liikuntavirastolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja pelastuslaitokselle.

 

36–38           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

220 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                         11.2.2009

konsernijaosto                                                                    9.2.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Satama                                          10.2.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Helsingin Energia                                                       --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

221 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

222 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE EHDOTUKSESTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEEN VESIENHOITOSUUNNITELMAKSI

 

Khs 2008-2277

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle ehdotuksesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että suunnitelmassa on selostettu arvioinnin kannalta keskeiset asiat ja siitä saa kokonaiskuvan vesienhoitosuun-nitelman toteuttamisen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

 

Kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavia näkökohtia:

 

Vesienhoitoon liittyvät ohjelmat ja suunnitelmat

 

Vesienhoidon yhtenä keskeisenä kysymyksenä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella ovat tulvat. Helsingin kaupunki on jo ennakoinut tulvariskien arviointia ja hallintaa, ja kaupungissa onkin sopeutumisessa keskeisiin hulevesien ja tulvien hallintaan ja turvallisuuteen liittyviä strategioita ja toimintaohjelmia valmiina tai valmisteilla. Helsingin kaupungin rakennettujen ranta-alueiden tulvavaara-alueista on inventoitu ranta-alueet, joilla meriveden korkeuden äkillisestä noususta (tulvimisesta) voi aiheutua rakennuksille ja muille ranta-alueella sijaitseville rakenteille haittaa tai vahinkoa. Kulttuurihistoriallisen rakennuskannan ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta on valmisteltu Helsingin tulvantorjuntasuunnitelma.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että edellä mainitut selvitykset ja suunnitelmat tulee sovittaa yhteen vesienhoitosuunnitelman kanssa.

 

Vesien tilaan vaikuttava vedenotto

 

Pääkaupunkiseutu ottaa vetensä Päijänteestä ja näin ollen paikallisia pohjavesialueita ei normaalioloissa käytetä talousveden hankintaan. Pääkaupunkiseudun pohjavesialueet ovat kriisinajan vesivarantoja, mistä syystä on tärkeätä, että alueiden vedenlaatu säilyy hyvänä ja antoisuus ennallaan. I-luokan pohjavesialueille on laadittu myös suojelusuunnitelmat. Tarkempi pohjaveden laadun nykytilaselvitys on meneillään.

 

Päijänteen ja sen valuma-alueen vedenlaadun säilyttämiseen tähtäävät toimet ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska noin miljoonan asukkaan raakavesi johdetaan Päijänteestä.

 

Veden hankinnan ja tarpeen pitkän ajan ennusteet, raakaveden hankinta

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin (Helsingin Veden) käyttämien pintavesilähteiden laadullinen nykytilanne on talousveden tuotannon kannalta riittävä. Tehokas vedenpuhdistusprosessi kykenee puhdistamaan käytettävissä olevista raakavesilähteistä korkeatasoista talousvettä. Helsingin kannalta on tärkeää, että nämä raakavesilähteinä toimivat vesistöalueet tullaan turvaamaan, ja kaikessa alueelle suunnitellussa toiminnassa otetaan huomioon vesistön käyttö raakavesilähteenä. Esitetyt vesistöjen tilaa kohentavat toimenpiteet palvelevat poikkeuksetta myös vesihuoltoa.

 

Suurimmat riskit talousveden tuotannon kannalta liittyvät poikkeus-tilanteisiin, joita voivat olla esimerkiksi mahdolliset öljy- ja kemi-kaalionnettomuudet vesistöissä tai niiden välittömässä läheisyydessä. Näihin asioihin tulee kiinnittää huomioita myös pintavesien osalta.

 

Helsingin kannalta pääkaupunkiseudun raakaveden johtamiseksi rakennettu Päijänne-tunneli on erittäin merkityksellinen. Tunneliin suotautuu pohjavesiä koko tunnelin matkalta. Tämän vuoksi on tärkeää suojata tunnelissa virtaava raakavesi soveltaen Päijänne-tunnelin osalta tärkeiden pohjavesialueiden suojauskäytäntöjä. Varsinaiset Helsingin hallinnassa olevat pohjavesivarannot sijaitsevat alueilla, joissa pilaantumisriski on suuri. Toimenpiteet, joita ohjelmassa esitetään pohjavesivarantojen suojelemiseksi ja tilan parantamiseksi, ovat lähtökohtaisesti hyviä ja toteutuessaan palvelevat varmasti vesienhoitoalueen vesihuoltoa kokonaisuutena.

 

Helsingin kaupungilla on useita säännöstelykohteita, joiden avulla turvataan riittävä raakaveden saanti Päijänne-tunnelin ollessa poissa käytöstä. Näistä säännöstelyvelvoitteista huolehtii Helsingin Vesi. On lähtökohtaisesti tavoiteltavaa, että säännöstelyn haittavaikutuksia pyritään lieventämään käytäntöjä kehittämällä. Helsingin Veden hoitamat säännöstelykohteet liittyvät varavedenhankintaan, joten normaalitilanteissa säännöstely voidaan toteuttaa vesistön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Vedenhankintatilanteissa säännöstelyn ensisijainen tarkoitus on turvata riittävä raakavedensaanti pääkau-punkiseudun talousvedentuotantoon ja näissä poikkeuksellisissa tilanteissa raakaveden määrän turvaaminen tulee asettaa etusijalle.

 

Sektorikohtaiset toimenpiteet - Yhdyskunnat

 

Viemäriverkon saneeraus

 

Suunnitelman toimenpiteissä on yhdyskuntien lisätoimenpiteeksi ehdotettu viemäriverkostojen kunnon tarkistamista ja mahdollisesti verkoston uusimista.

 

Helsingin Vesi on vuonna 2006 laatinut verkostosaneerauksen pitkäntähtäimen suunnitelman (PTS), jonka mukaisesti ennen vuotta 1970 rakennetut vesijohto- ja viemäriverkostot tulee saneerata ennen vuotta 2030. PTS:n tavoitteiden saavuttamiseksi tulee vuotuinen saneerausmäärä nostaa noin 35 km:iin vuoteen 2020 mennessä. Kaupunginhallitus katsoo, että saneerausmäärien kasvattaminen PTS:ssa esitetystä tasosta olisi sekä taloudellisesti että henkilöresurssien kannalta kestämätöntä saavutettuun vesistönsuojelulliseen hyötyyn nähden.

 

Ehdotetussa ohjelmassa on esitetty nostettavaksi Uudenmaan alueella viemäriverkon vuotuisia saneerausmääriä nykyisestä 360 km:stä 1 260 km:iin (taulukko 11.2.1) eli 3,5-kertaiseksi vuoden 2010 tasoon verrattuna. Suunnitelmassa määritetty viemäriverkon saneeraus-määrien kasvattaminen on erittäin mittava taloudellinen panostus, jonka hyöty-panossuhde ei ole yksiselitteinen. Kaupunginhallitus katsoo, että viemäriverkoston kestävää saneerausta ohjaavia toimia tulee ohjelmassa arvioida uudelleen ja tarkistaa saneerattavaksi esitettävä viemäriverkoston pituus sekä realistiset saneerauksen kustannukset alueen vesihuoltolaitoksille.

 

Viemärien osalta kaupunginhallitus haluaa kiinnittää huomiota myös sekavesiviemäreihin. Helsingin kaupungin alueella on sekavesiviemäriä noin 250 km, joiden jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Runsaiden sateiden ja sulamisvesien aikana osa sekaviemärien vedestä voidaan joutua ohjaamaan suoraan vesistöön. Tästä aiheutuu paikallista vesistön likaantumista. Rakentamistoimenpiteiden yhteydessä pyritään sekavesiviemäröinti toteuttamaan erillisviemäröintinä. Kokonaisvaltaiseen sekavesiviemäröinti-järjestelmän korvaamiseen erillisviemäröinnillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ryhtyä.

 

Hulevesien hallinta

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on laatinut hulevesistrategian, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin kaupungissa hulevesien hallintaa ja poistaa niistä aiheutuvia haittoja.

 

Sektorikohtaiset toimenpiteet - Maatalous

 

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen maatalouden vaikutus Vantaanjoen veden laatuun näkyy sameutena ja korkeina kokonaisfosforipitoisuuksina peltovaltaisilla valuma-alueilla. Kaupunginhallitus katsoo, että maatalouden ravinnepäästöjen ohjauskeinona viljelijöitä tulisi kannustaa sitoutumaan paremmin ympäristötuen saamisen ehtona oleviin ympäristötukiehtoihin. Lisäksi ympäristönsuojelullisten erityistoimenpiteiden todellista vaikutusta ympäröivän vesistön ravinnekuormaan tulisi valvonnan avulla seurata aiempaa tehokkaammin. Peltolohkoille tulisi laskea vuosittain ravinnetaseet seuraavan vuoden lannoitetason määrittämiseksi. Ympäristötukea tulisi myös kohdentaa tulvaherkille, kalteville viljelyalueille vesistöjen lähellä, joilta kohdentuu eniten ravinnekuormitusta vesistöihin (kuormitusriskiin perustuva kohdentaminen). Myös uusia taloudellisia ohjauskeinoja, kuten tarjouskilpailumalleja, tulisi kehittää.

 

Peltojen ja vesistön väliin tulisi jättää riittävän leveät lannoittamattomat ja viljelemättömät suoja-alueet, joilta kasvusto korjataan, jotta saataisiin pienennettyä ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin. Suorakylvöön, viherkesannointiin, viljelykiertoon, luonnonmukaiseen viljelyyn ja muihin vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin viljelymenetelmiin tulisi kannustaa.

 

Helsingin kaupunki ei ole merkittävä maatalouden harjoittaja, mutta se pyrkii aktiivisesti Helsingin ja Turun kaupunkien Itämerihaastekampanjan myötä vähentämään harjoittamansa maatalouden ja omistamiensa peltojen osalta niiden aiheuttamia ravinnepäästöjä vesistöihin ja näin toimimaan hyvänä esimerkkinä muille toimijoille.

 

Sektorikohtaiset toimenpiteet - Metsätalous

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingissä kaupunkialueen metsiä ei hoideta talousmetsinä, vaan niiden hoito on pienipiirteistä lähivirkistys-, ulkoilu- ja puistometsien hoitoa. Hoitomenetelmät, mm. maanmuokkaus toteutetaan kaupunkialueella siten, että vesistöjen pilaantumisriskejä ei synny. Muissa kunnissa olevilla Helsingin omistamilla metsäalueilla noudatetaan yleisiä metsien hoidon ja vesien suojelun suosituksia ja Suomen metsäsertifiointistandardin (FFCS) vaatimuksia.

 

Ehdotukset toimenpideyhdistelmiksi sekä arvio niiden vaikutuksista ja kustannuksista

 

Toimenpideyhdistelmien vaikutukset vesien tilaan

 

Ravinteiden poiston osalta vesienhoitosuunnitelmassa keskitytään typen poiston tehostamiseen, mikä Uudenmaan alueella tarkoittaa 600 vuotuisen typpitonnin vähennystarvetta vuosien 2010-2015 aikana (taulukko 11.3.1). Lisäksi typen poiston osalta keskeisenä ohjauskeinona esitetään merialueelle purkaville laitoksille 90 %:n typen poistovaatimusta.

 

Helsingin Vesi on toiminut vuodesta 2004 70 %:n typen poistovelvoitteen perusteella ja vapaaehtoisten, kaupungin omien tavoitteiden kautta typen poistoteho on nostettu noin 90 %:iin. Kaupunginhallitus katsoo, että 90 %:n ehdoton ja jatkuva ympärivuotinen typenpoistovelvoite on kuitenkin erittäin haasteellinen saavuttaa, ja laitosten omilla sisäisillä tavoitteilla on mahdollista ohjata vesistön suojelun kannalta myönteisiä ratkaisuja 70 %:n velvoitetason yläpuolella. Uudenmaan alueelle kohdistuvan typen 600 tonnin vuotuisen vähentämistarpeen osalta alueen typenpoistopotentiaali tulee arvioida uudelleen huomioiden Helsingin Veden jo olemassa oleva korkea typenpoistotaso. Samalla tulee tarkistaa koko suunnittelualueen osalta ravinteidenpoistossa oleva potentiaali niin yhdyskuntien kuin teollisuudenkin osalta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että vesiensuojelun kannalta olisi olennaista kohdentaa typenpoistovaatimus kaikkiin Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen yhdyskuntajätevesien puhdistamoihin.  Pääkaupunkiseudun puhdistamoiden jätevesien paikallisilla vaikutuksilla purkualueella ei ole merkitystä, vaan kyse on Itämeren suojelemisesta laajemmalla tasolla. Lisäksi esimerkiksi Uudellamaalla jopa 100 000 haja-asutusalueen asukkaan jätevedet eivät ole viemäröinnin piirissä. Helsingin edustan merialueen ekologisen tilan parantaminen hyväksi vaatii merkittäviä hajakuormituksen ravinnepäästöihin kohdistuvia toimenpiteitä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että koko Itämeren valuma-alueella tulee olla yhtenevä tavoitetaso ravinteiden poistossa. Mikäli yleisesti käytössä olevasta tasosta poiketaan juuri Uudenmaan alueen osalta, tulee ratkaisu perustella tarkemmin.

 

Toimenpiteiden kustannukset

 

Arvio nykykäytännön mukaisista ja lisätoimenpiteiden vuosikustannuksista toimialoittain on esitetty taulukossa 11.3.2. Arvio pohjavesiä koskevista lisätoimenpiteiden kustannuksista on puolestaan esitetty taulukossa 11.3.3. Kaupunginhallitus katsoo, että laskelmia olisi tarpeen kehittää siten, että pohjavesien lisätoimenpiteiden kustannukset voitaisiin lisätä sektorikohtaisten toimenpiteiden kustannuksiin. Tällöin voitaisiin tarkastella pohjavesien ja sektorikohtaisten toimenpiteiden kustannusten kokonaisvaikutusta yhdyskuntataloudellisesti, ja siten saisi ehkä realistisemman kuvan tavoitteiden toteutumisesta vuoteen 2015 mennessä.

 

Ympäristöselostus - vaikutukset väestöön, ihmisen terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaikki toimet Vantaanjoen ja sen valuma-alueen vesien tilan parantamiseksi ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska rannikon vesialueet ovat virkistyskäytön kannalta merkittäviä pääkaupunkiseudun noin miljoonalle asukkaalle. Rannikonläheiset merialueet ovat tärkeitä mm. vapaa-ajankalastus- ja veneilykohteita.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

223 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                                3.2.2009

teknisen palvelun lautakunta                                              12.2.2009

HKL-liikelaitoksen johtokunta                                              12.2.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    12.2.2009

 

Ilmoitus ao. viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

224 §

9.2.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO TUPAKKAPOLIITTISIA LAKIMUUTOKSIA JA TOIMIA VALMISTELLEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

 

Khs 2008-2688

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon tupakkapoliittisia lakimuutoksia ja toimia valmistelleen työryhmän ehdotuksista:

 

Helsingin kaupungin terveydenhuollon yhtenä strategisena alueena on useita vuosia ollut tupakoinnin ehkäisy ja vähentäminen. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.11.2006 Savuton Helsinki ‑ohjelman, joka on laaja-alainen, kaikkia hallintokuntia koskeva tupakoinnin ehkäisyn ja vähentämisen toimintaohjelma vuosille 2007 - 2015. Kaupunginvaltuuston päätöksellä Helsingin kaupunki julistautui savuttomaksi kaupungiksi vuoden 2007 alussa. Savuton Helsinki ‑ohjelman päämäärä on, että helsinkiläiset lapset ja nuoret voivat kasvaa savuttomassa elinympäristössä. Tavoitteiden saavuttamisessa paikalliset ratkaisut eivät ole riittäviä ja sen vuoksi lainsäädännöllisillä toimilla on keskeinen merkitys tupakoinnin ehkäisy- ja vähentämisohjelman onnistuneessa läpiviennissä.

 

Nyt lausunnolla olevat tupakkapoliittiset ehdotukset perustuvat Vanhasen II hallituksen hallitusohjelmaan. Kaupunginhallitus näkee nykyiseen tupakkalakiin esitettävät lisäykset ja tarkennukset tarpeellisina ja ne tukevat hyvin Maailman terveysjärjestön puitesopimusta tupakoinnin torjunnasta ja Euroopan Yhteisön tupakoinnin sääntelyn ja tupakkapolitiikan kehittämislinjauksia. Erityisen arvokasta on, että tupakkalain uudistamisella pyritään ensisijaisesti suojaamaan lapsia ja nuoria tupakoinnilta ja sen haitallisilta terveysvaikutuksilta.

 

Kaupunginhallitus yhtyy työryhmän näkemykseen siitä, että tuloksellisessa tupakoinnin vähentämistyössä tarvitaan monia yhtäaikaisia toimia. On tärkeää panostaa sekä tupakoinnin aloittamisen ehkäisyyn että tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Lainsäädännöllisillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa erityisesti elinympäristöjen savuttomuuteen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on mietinnössään (StVM 20/2008vp) ottanut kantaa myös nuorten tupakoinnin ehkäisemiseen. Valiokunta on todennut, että erityisesti nuorten tupakointiin on pyrittävä vaikuttamaan kaikin keinoin, koska se on tehokkain tapa vaikuttaa tupakoinnin yleisyyteen väestötasolla.

 

Tupakkalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että tupakkatuotteita ei saisi pitää näkyvästi esillä tupakkatuotteiden vähittäismyyntipaikoissa. Samalla kiellettäisiin tupakkatuotteiden maahantuonti, ostaminen ja hallussapito alle 18-vuotiaalta henkilöltä ja myyntiä koskevien säännösten rikkominen muuttuisi rikokseksi. Nuuskan maahantuonti, myynti ja muu luovuttaminen kiellettäisiin. Nämä toimenpiteet tukevat osaltaan lasten ja nuorten tupakoimattomuutta ja jo aloitetun tupakoinnin lopettamista. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että ehdotettujen kieltojen noudattamista myös valvotaan.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on ansiokkaasti käsitellyt loppuraportissaan viimeisimpiä lääketieteellisiä ja epidemiologisia tutkimustuloksia, jotka tukevat tupakkalain muutostarvetta. Kaupunginhallitus pitää hyvänä myös nuuskan käytön ja sen terveysvaikutusten käsittelemistä loppuraportissa. Nuuska aiheuttaa tupakkaa nopeammin nikotiiniriippuvuutta eikä ole kansanterveydellisesti perusteltua päästää uusia tupakkatuotteita Suomen markkinoille.

 

Tupakkalakiin ehdotetaan myös lisää rajauksia alueisiin, joilla tupakointi on kielletty. Tarkennukset koskevat alaikäisten käytössä olevia sisätiloja ja ulkoalueita tai erilaisia ilmanvaihtoaukkoja. Myös sairaaloiden ja terveyskeskusten sisätiloissa ja ulkoalueilla tupakointi ehdotetaan kiellettäväksi ilman oikeutta poiketa säännöstä.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että pääosin em. vaatimukset on jo huomioitu Savuton Helsinki -ohjelmassa. Psykiatristen potilaiden osalta ei pidetä mahdollisena eikä perusteltuna säätää välittömästi täydellistä, myös ulkoalueita koskevaa tupakointikieltoa. Tavoitteena sairaalakiinteistön ulkoaluetta koskeva tupakointikielto on toki perusteltu. Vanhainkotien asukkaille voidaan ehdotuksen mukaan edelleen järjestää tupakointipaikka. Myös muissa pitkäaikaisen asumisen muodoissa hyvin iäkkäiden potilaiden kohdalla tupakoinnin kieltäminen voi olla epätarkoituksenmukaista.

 

Erittäin hyvänä lisäyksenä kaupunginhallitus pitää sitä, että ehdotus kattaa myös perhepäivähoidon käytössä olevien sisätilojen ja päivähoidon aikana myös ulkoalueiden savuttomuuden sekä alaikäisten käytössä olevien leirikeskusten sisätilojen ja ulkoalueiden savuttomuuden.

 

Yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa, että tupakkalain muuttaminen edellä ehdotetuin tarkennuksin on perusteltua ja vastaa ajankohtaisia tupakkapoliittisia vaatimuksia. Lisäksi työryhmän katsaus tupakoinnin yleisyydestä ja tupakointitottumusten muutoksista Suomessa ja muualla, tupakkalainsäädännön kehittymisestä muissa maissa sekä analyysit viimeisimmistä lääketieteellisistä ja epidemiologisista tutkimustuloksista antavat riittävät perustelut lakimuutoksille.  Ehdotukset tukevat merkittävästi Savuton Helsinki -ohjelman läpivientiä.

 

Kaupunginhallitus kiinnittää huomioita työryhmän ehdotukseen, jossa ympäristökeskukset velvoitetaan tarkistamaan jälleenmyyntipaikat. Se on kallis ja tehoton sekä aiheuttaa suuria kustannuksia kunnille.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa ministeriötä selvittämään muut tupakoinnin vähentämiseen kannustavat keinot, kuten tupakkaveron korottamisen.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle, pöytäkirjanote terveys-, liikunta- ja nuorisolautakunnille, HKL-liikelaitokselle, Palmia-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Puoskari teki Oker-Blomin kannattamana asiaan muutosesityksen, jonka mukaan esityslistatekstin sivun 24 toisen kappaleen viimeinen virke:

 

”Työryhmä ehdottaa perustellusti myös tupakan vastikkeen ja tupakkajäljitelmien, kuten yrttisavukkeiden, sähkötupakan ja tupakkatuotteiden ulkonäköä mukailevien makeisten maahantuonnin, myynnin ja muun luovuttamisen kieltämistä” poistetaan.

 

                      Lisäksi Puoskari teki muutosesityksen, jonka mukaan esityslistan sivulla 25 lausunnon loppuun lisätään seuraavat kaksi uutta kappaletta:

 

”Kaupunginhallitus kiinnittää huomioita työryhmän ehdotukseen, jossa ympäristökeskukset velvoitetaan tarkistamaan jälleenmyyntipaikat. Se on kallis ja tehoton sekä aiheuttaa suuria kustannuksia kunnille.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa ministeriötä selvittämään muut tupakoinnin vähentämiseen kannustavat keinot, kuten tupakkaveron korottamisen.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Puoskarin muutosesitys voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6.  Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Hakola, Rauhamäki, Räty, Urho ja Rihtniemi.

 

Esittelijä jätti asiaan eriävän mielipiteensä, jonka mukaan lausunto olisi tullut antaa esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

225 §

SOSIAALIVIRASTON PERHEPALVELUJOHTAJAN VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI JA AVOIMEN VIRAN HOITO

 

Khs 2009-272

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa julistamaan perhepalvelujohtajan viran haettavaksi sosiaalitoimen johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja siten, että viran kokonaiskuukausipalkka on 6 246,40 euroa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä perhekeskustoiminnan päällikön Sisko Lounatvuoren hoitamaan perhepalvelujohtajan avoinna olevaa virkaa 6 246,40 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 8.2.2009 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.9.2009 saakka.

 

Pöytäkirjanote Sisko Lounatvuorelle ja sosiaalilautakunnalle.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

226 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  10.2.2009

lapsi- ja perhejaosto                                                                 3.2.2009

 

Ilmoitus ao. viranomaisille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

227 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2008-2573

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

228 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta

10.2.2009

opetuslautakunta

 

- suomenkielinen jaosto

10.2.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

5.2.2009

taidemuseon johtokunta

10.2.2009

 

 

eläintarhan johtaja

4.2.2009

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

11.-13.2.2009

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

5.2.2009

taidemuseon johtaja

11.2.2009

työterveysjohtaja

9.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

229 §

UUDEN LASTEN PÄIVÄKOTI KORALLIN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2502

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 10.10.2008 päivätyn uuden Lasten päiväkoti Korallin hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 530 brm², rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 4 850 000 euroa ja arvonlisäverollisena 5 916 000 euroa (RI = 127,8 ja THI = 156,6 kustannustasossa toukokuu 2008) ja edellyttäen, että kiinteistöviraston tilakeskus huomioi budjetoitua suurem­mat rakentamiskustannukset vuoden 2010 talousarvioehdotuksessaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

230 §

HÖGSTADIESKOLAN LÖNKANIN, TÖLÖ GYMNASIUMIN JA SANDELSIN RAKENNUSTEN KOSTEUDENHALLINNAN JA PIHAN PARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2599

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

231 §

KOSKELAN SAIRAALAN A-RAKENNUKSEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2601

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 31.10 2008 päivätyn Koskelan sairaalan A-rakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 274 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 265 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 541 000 euroa,
RI = 128,5 ja THI = 158,7 kustannustasossa syyskuu 2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

232 §

KOSKELAN SAIRAALAN C-RAKENNUKSEN JULKISIVUJEN JA PARVEKKEIDEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2602

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 31.10 2008 päivätyn Koskelan sairaalan C-rakennuksen julkisivujen ja parvekkeiden peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5 218 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 262 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 537 000 euroa, RI = 128,5 ja THI = 158,7 kustannustasossa syyskuu 2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

233 §

VT PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: ASUKASYHDISTYSTEN JA KANSALAISJÄRJESTÖJEN MAHDOLLISUUS KÄYTTÄÄ YLEISTEN KULKUREITTIEN VARRELLA OLEVIA OSTOSKESKUSTEN ULKOTILOJA

 

Khs 2008-559

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

234 §

VT ASTRID GARTZIN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄKOTITILOJEN VUOKRAAMISESTA NEUVOTTELEMINEN LAUTTASAAREN UUSIEN ASUINTALOJEN RAKENNUTTAJIEN KANSSA

 

Khs 2008-560

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

     merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

     toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Gartz) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Astrid Gartzille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

235 §

VUODEN 2008 LOPUSSA PÄÄTTYNEIDEN ASUNTOTONTTIEN VARAUSAIKOJEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-135

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1    jatkaa seuraavien asuntotonttien varausaikoja entisin ehdoin 31.12.2009 saakka:

 

-        Paavo Nurmen säätiölle tontti nro 13001/1,

 

-        Keskinäiselle Vakuutusyhtiö Eteralle tontti nro 21019/1,

 

-        Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasille tontit nro 23100/50 ja 65,

 

-        Sato-Rakennuttajat Oy:lle tontit nro 23100/47, 23100/58, 39052/2 ja 3 sekä 39163/1,

 

-        Asuntotuotantotoimikunnalle tontit nro 23100/33 ja 37, 23124/29, 23100/57 ja 63, 27671/14 ja 15, 36062/15, 36110/10, 45585/1, 45586/1, 47275/1 sekä 47277/4 ja 5,

 

-        TA-Asumisoikeus Oy:lle tontti nro 29155/1,

 

-        tontinluovutuskilpailua varten tontti nro 34174/1,

 

-        Vakuutusyhtiö Fennialle tontti nro 36189/5,

 

-        NCC Rakennus Oy:lle tontti nro 36189/4,

 

-        Avara Oy:lle tontit nro 38277/1, 38092/18 - 41, 54008/4 ja 54009/2,

 

-        Asuntosäätiölle tontit nro 38092/17, 41293/3 sekä 41296/2,

 

-        VVO Asunnot Oy:lle tontti nro 36223/5,

 

-        S-Asunnot Oy:lle tontit nro 41303/1 ja 2 sekä 41305/1,

 

-        omatoimiseen rakennuttamiseen tontit nro 41290/6–10, 41296/7–8, 41296/10–12, 41299/2–6, 41299/8–15,
41300/4–8, 41300/10–12, 41306/1–3 ja 41291/2,

 

-        omatoimiseen ryhmärakennuttamiseen tontit nro 41291/6, 41290/3–4, 41300/3, 41300/9, 41300/13 ja 41305/2–3,

 

-        Conect Oy:lle tontit nro 47276/1–5 ja 47278/1–3;

 

2    jatkaa seuraavien asuntotonttien varausaikoja 31.12.2010 saakka entisin ehdoin:

 

-        Asuntotuotantotoimikunnalle tontit nro 21007/7, 36035/4, 38099/9–24, 38274/1-9, 38275/1–17, 38276/1–6, 41294/1, 41297/1, 41299/1 ja 16, 41302/1, 41306/4 ja 5, 47031/12 ja 13,  54101/3 ja 4 sekä 54109/1 ja 2,

 

-        omatoimista rakennuttamista varten 49 omakotitonttia kortteleissa nro 28318, 28325, 28326, 28328 ja 28329,

 

-        luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla tontti nro 28317/2,

 

-        luovutettavaksi tontinluovutuskilpailulla omatoimiseen
rakentamiseen tontit nro 36110/2–8,

 

-        Avara Oy:lle tontti nro 39049/2,

 

-        VVO Rakennuttaja Oy:lle tontit nro 41296/9, 41298/1–4, 41304/1 ja 2, 54143/1 ja 54144/4;

 

3    muuttaa asuntotonttien varausehtoja seuraavasti:

 

-        VVO Rakennuttaja Oy:lle varatulle korttelin nro 49029 suunnitellulle rakennusoikeudeltaan 1 500 k-m2 suuruiselle tontille C rakennutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja,

 

-        Asuntotuotantotoimikunnalle varatulle tontille nro 38276/2 rakennutetaan valtion tukemia vuokra-asuntoja,

 

4    todeta seuraavien tonttien varausajat päättyneiksi ja varaukset rauenneiksi:

 

-        Asuntotuotantotoimikunnalle varattu tontti 23124/44,

 

 

-        Sato-Rakennuttajat Oy:lle varatut tontit nro 36249/1–3,
36250/1–4, 36251/1–4, 36252/1, 45142/14, 54037/6, 54141/1
ja 54145/1,

 

-        Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 2:lle varattu tontti nro 45186/2.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja varaajille (liite 2).

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Kokkonen, Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

236 §

ASUNTOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2009-58

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Kokkonen, Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

237 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-2664

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin Diakonissalaitokselle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan korttelin nro 304 tontille nro 3.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

238 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VALION ELÄKEKASSAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-2466

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Valion Eläkekassalle haettuun toimenpiteeseen 3. kaupunginosan korttelin nro 56 tontille nro 20.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunki-suunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

239 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY KAIVOKATU 12:N (SPONDA OYJ) POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1503

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Kaivokatu 12:lle (Sponda Oyj) haettuun toimenpiteeseen 2. kaupun­ginosan korttelin nro 96 tontille nro 10.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

240 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ST1 OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-2114

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä St1 Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 22. kaupunginosan korttelin nro 22369 tontille nro 2 ehdolla, että tontin pihasuunnitelmaan lisätään Satamaradankadun puoleiselle tontin sivulle puurivi.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

241 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE NESTE MARKKINOINTI OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1802

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Neste Markkinointi Oy:lle haettuun toimenpiteeseen osaan 47. kaupunginosan (Mellunkylä) Mellunmäenraition katualuetta 47 K määräajaksi 30.4.2010 asti.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Neste Markkinointi Oy:n vuokrasopimuksen vuokra-aikaa on jatkettu toistaiseksi kolmen kuukauden irtisanomisajoin kuitenkin kauintaan 31.8.2010 asti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

242 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE DANDERAK OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-2465

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Danderak Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 54. kaupunginosan Vuosaaren kylässä olevalle puistoalueelle P 91, mikäli rakentamisessa noudatetaan 10.9.2008 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

243 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PUKINMÄEN TAIDETALO-YHDISTYS RY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1743

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Pukinmäen taidetalo-yhdistys ry:lle perustettavan Nuori taide-säätiön lukuun haettuun toimenpiteeseen 37. kaupunginosa korttelin nro 37183 tontille nro 11.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

244 §

9.2.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (TÖÖLÖNLAHDEN TANSSIMAKASIINI)

 

Khs 2008-1884

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle haettuun toimenpiteeseen 2. kaupunginosan Makasiinipuistossa olevalle rakennusalalle (Töölönlahdenkatu 10, yleinen alue 2P101) ehdolla, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat ehdot:

 

-                                       Tanssimakasiinin käyttötarkoitus on tanssipaikkana toimiminen

 

-                                       Tarvittaessa ja kiinteistöviraston kanssa erikseen sovittaessa tanssimakasiinia voidaan tilapäisesti käyttää myös muihin asemakaavan mukaisiin makasiinipuiston käyttötarkoituksiin.

 

-                                       Tanssimakasiinilla ei ole omaa pihaa eikä sen teknisiä järjestelyjä tai huoltotiloja eikä rakennelmia tule sijoittaa Makasiinipuiston alueelle eikä hakijalle vuokrattavalle rakennusalan ulkopuoliselle yleisen puiston alueelle. Kaikki tarvittavat aputilat ja tekniset järjestelyt tulee sijoittaa rakennuksen rungon sisälle.

 

-                                       Makasiinipuistoon eikä rakennuksien vierustoilla oleville alueille tule sijoittaa henkilökunnan, esiintyjien eikä asiakkaiden autopaikkoja. Tanssimakasiinin käytön edellyttämää pysäköintiä palvelevat alueen yleiset pysäköintilaitokset.

 

-                                       Huoltojärjestelyt tulee toteuttaa rakennuksen yhteyteen siten, ettei niistä aiheudu visuaalista eikä toiminnallista haittaa.

 

-                                       Pelastusreitti tulee sijoittaa itäiselle puistokäytävälle.

 

-                                       Tanssimakasiinin edellyttämät polkupyöräpaikat tulee sijoittaa säilytettävän makasiiniseinän pohjoispuolelle. Muilta osin kaupunki vastaa Töölönlahden julkisten tilojen polkupyöräpaikkojen sijoittamisesta.

 

-                                       Rakennuksen tarvitsemat vesijohtolinjat ja muut kunnallistekniikan johdot tulee sijoittaa puistokäytävän alle, siten että puiston suunnittelu ja puiden sijoittelu ei vaikeudu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että Makasiini ei saa privatisoida puistoa eikä estää julkisen puiston käyttöä omalla toiminnallaan. Tanssimakasiinin vaatimat toiminnat tulee suunnitella puiston toimintoihin sopiviksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo myös, että vuokrattavan alueen laajuus tulee määritellä käsittämään vain Tanssimakasiinin rakennusala, jotta ratkaisu ei privatisoi puistoa ja synnytä rakennukselle pihamaista yksityistä reviiriä. Puiston korkeusasemat tulee sopia rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa sen edellyttämällä tavalla. Rakennukseen liittyvistä puiston alueelle sijoittuvista rakennuksen perustoiminnan edellyttämistä teknisistä järjestelyistä ja niiden rakennus- ja hoitovastuista (esim. pumppaamot, pääsisäänkäynnin edusta, hätäpoistumistien edusta, huoltoajon edusta, kahvilan terassi) tulee sopia vuokrasopimuksen yhteydessä, mutta rakennusalan ulkopuolista julkista puistoa ei pidä vuokrata hakijalle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, VTT:lle, kaupunginmuseolle, Museovirastolle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennusviraston katu- ja puisto-osas-tolle, rakennusvalvontaviraston tekniselle neuvottelukunnalle, rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnalle, eduskunnan kanslian kiinteistötoimistolle, Pasi Eskeliselle, Ossi Kajakselle, Tuomas Rantaselle, Martti Salomaalle ja Kruununhaan asukasyhdistykselle sekä kiinteistövirastolle.

 

Kantola teki Bryggaren kannattamana muutosehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen ensimmäinen ranskalainen viiva korvataan seuraavilla kahdella uudella ranskalaisella viivalla:

 

”–                  Tanssimakasiinin käyttötarkoitus on tanssipaikkana
toimiminen

 

-                                       Tarvittaessa ja kiinteistöviraston kanssa erikseen sovittaessa tanssimakasiinia voidaan tilapäisesti käyttää myös muihin asemakaavan mukaisiin makasiinipuiston käyttötarkoituksiin.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Kantolan muutosehdotus voitti esittelijän

ehdotuksen äänin 10-0, 5 tyhjää. Tyhjää äänestivät Laakso,Oker-Blom,

Peltokorpi,Puoskari ja Vesikansa.

 

Puoskari teki Ojalan kannattamana sisällöltään seuraavan palautusesi-

tyksen:

 

”Lausunto palautetaan valmisteltavaksi siten, ettei poikkeusluvan myöntämistä puolleta, sillä rakennusoikeus ylittyisi merkittävästi. Lisäksi kaavassa sr1-merkinnällä suojeltua makasiinirakennusta ei pystyttäisi säilyttämään, eikä makasiinipaviljonkeja rakentamaan.”

 

Tämän jälkeen suoritetussa toisessa äänestyksessä Kantolan muutosehdotus voitti Puoskarin palautusesityksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Laakso, Ojala, Pajamäki, Peltokorpi, Puoskari ja Vesikansa.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Kantolan muutosehdotuksen mukaisesti.

 

Ojala jätti asiaan eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

245 §

9.2.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN ARKKITEHTUURIPOLIITTISEN OHJELMAN JOHDOSTA TEHTÄVÄT TOIMENPITEET

 

Khs 2008-1367

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin arkkitehtuuri Nyt! –arkkitehtuuripoliittisen ohjelman 5.12.2008 valmistuneen toimenpideosa -raportin (Apoli2).

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että

 

-          kaupungin strategiaohjelman ehdotukseen sisällytetään tavoite edistää rakentamisen laatua ja hyvää asuinympäristöä arkkitehtuurin keinoin ja että siinä painotetaan hyvän arkkitehtuurin ja suunnittelun sekä viimeistellyn toteutuksen merkitystä kokonaisuuksien ja yksityiskohtien osalta suunnittelussa.

 

-          kaikkia hallintokuntia kehotetaan toimimaan talousarvion ja taloussuunnitelman puitteissa hyvää arkkitehtuuria edistäen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman edistämiseksi.

 

-          rakennusvalvontavirastoa kehotetaan laatimaan julkaisu Helsingin arkkitehtuuripolitiikasta.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille sekä jäljennöksin esityslistasta Helsingin arkkitehtuuri Nyt! –lausunnonantajille sekä opetusministeriölle, ympäristöministeriölle ja Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

246 §

2.2.2009 ja 9.2.2009 pöydälle pantu asia

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

Esityslistan asia Kaj/18

 

Räty teki Puoskarin kannattamana seuraavan palautusesityksen:

 

”Asia palautetaan uuteen valmisteluun siten, että asia tuodaan päätettäväksi asemakaavan hyväksymisen yhteydessä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä asia päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi äänin 10-2, 3 tyhjää. Vähemmmistöön kuuluivat Ojala ja Peltokorpi. Tyhjää äänestivät Bryggare, Kantola ja Pajamäki.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Rädyn palautusesityksen mukaisesti.

 

Ojala, Peltokorpi ja Pajamäki jättivät asiaan eriävän mielipiteensä, jonka mukaan kaupunginhallituksen olisi tullut hylätä tontinvarausesitys ja keskeyttää hanketta koskevan asemakaavan valmistelu.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

247 §

2.2.2009 ja 9.2.2009 pöydälle pantu asia

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: TONTINVUOKRIEN KEHITYKSEN TASAPUOLISUUDEN JA YHDENVERTAISUUDEN SELVITTÄMINEN SEKÄ VT TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: TONTINVUOKRASELVITYKSEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2008-375, 2008-1449

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

     merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

     toimittaa selvityksen ponsien ehdottajille (Anttila, Kantola) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja valtuutettu Tarja Kantolalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

248 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.2.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

9.2. ja 11.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

217 §

Ärende bordlagt 9.2.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PEKKA

SAARNIO: INRÄTTANDE AV EN OMBYGGNADSFOND

 

Stn 2008-380

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008, lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pekka Saarnio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Kukkonen Harri, planerare, telefon 310 36115

 

Översättning:

234 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ASTRID GARTZ:
FÖRHANDLINGAR MED BYGGHERRARNA TILL DE NYA BOSTADSHUSEN
PÅ DRUMSÖ OM ATT STADEN SKA FÅ HYRA  LOKALER FÖR ETT DAGHEM

 

Stn 2008-560

Ärende Kaj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

     anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008

     tillställa den som föreslagit klämmen (Gartz) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Astrid Gartz och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

247 §

Ärende bordlagt 2.2.2009 och 9.2.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: UTREDNING OM HUR JÄMLIKT OCH RÄTTVIST
TOMT-ARRENDENA HAR UTVECKLATS; HEMSTÄLLNINGSKLÄM
AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TARJA KANTOLA: PÅSKYNDANDE AV
UTREDNINGEN OM TOMTARRENDENA

 

Stn 2008-375, 2008-1449

Ärende Kaj/19 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

     anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

     tillställa dem som föreslagit klämmarna (Anttila, Kantola) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamöterna Maija Anttila och Tarja Kantola och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Tatu Rauhamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  24.2.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 212-217, 219-224, 226-228, 230 ja
233-248 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

212-217, 219-224, 226-228, 230 och 233-248 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.