Kokousaika

2.2.2009 kello 16.00 – 18.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 147 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 172 §)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 172 §)

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Rautava, Risto

varajäsen

 

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

 

Ebeling, Mika

varajäsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 165 ja 172 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 174 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 131-132 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 152-163 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 141 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi 174-175 §)

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö (paitsi 143 ja
174-175 §)

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


131-132,


133-135,


143-147, 

 Sauri

 

 

148,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
136,


149-150, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


151-156, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
137,


157-160, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
138-142,


161-175, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

131

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

132

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

133

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

134

Kj/2

Valtuuston kokoontuminen

 

135

Kj/3

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

136

Ryj/4

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

 

137

Sj/5

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

138

Kaj/6

Laajasalon ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

139

Kaj/7

Asuntotonttien maanvuokrasopimusten määräaikaisen vuokrantarkistusehdon soveltaminen valtion tukemassa asuntotuotannossa

 

140

Kaj/8

Kinaporin vanhusten palvelutalon ja palvelukeskuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

141

Kaj/9

Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

142

Kaj/10

Munkkiniemen tontin 30200/1 ja kortteleiden 30203, 30204 ja 30206 ym. alueiden (Lehtisaaren pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11677)

 

143

Kj/3

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

144

Kj/4

26.1.2009 pöydälle pantu asia

Edustajien valinta Jyväskylässä 6.-7.5.2009 pidettäville kuntapäiville

 

145

Kj/5

Kaupunginsihteerin viran haettavaksi julistaminen

 

146

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 28.1.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

147

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

148

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

149

Ryj/1

Energiansäästöneuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2009 - 2010

 

150

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

151

Stj/1

Vapaaehtoistyön neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

152

Stj/2

Vammaisneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

153

Stj/3

Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

154

Stj/4

26.1.2009 pöydälle pantu asia

Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2009 - 2010

 

155

Stj/5

26.1.2009 pöydälle pantu asia

Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelujen järjestämistä ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen muuttaminen

 

156

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

157

Sj/1

Vt Heli Puuran toivomusponsi: Lasten ja nuorten liikunnan lisääminen

 

158

Sj/2

Työnantajan edustajan nimeäminen kaupungin henkilöstötoimikuntaan Juha Liiran tilalle vuosiksi 2009 - 2011

 

159

Sj/3

Eron myöntäminen opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajalle Tuija Kirveskari-Tähtiselle

 

160

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

161

Kaj/1

Tontin varaaminen Katajanokalta AB Invest AS:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten

 

162

Kaj/2

Kaupunginkirjaston kohtaamispaikka@lasipalatsi -yksikön vuokrasopimuksen uusiminen

 

163

Kaj/3

Määräalan ostaminen tilasta Riihimetsä Östersundomista

 

164

Kaj/4

Määräalan ostaminen tilasta Susimetsä Östersundomista

 

165

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen VR-Yhtymä Oy:n sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

166

Kaj/6

Vartiokylän katualueen (Koivuniementien ja Koivuniemenkujan nimenmuutos Marjaniemessä) asemakaavan muuttaminen (nro 11857)

 

167

Kaj/7

Osakuntaliitoksesta johtuva tie- ja katunimien muuttaminen

 

168

Kaj/8

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Tontinvuokrien kehityksen tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden selvittäminen sekä Vt Tarja Kantolan toivomusponsi: Tontinvuokraselvityksen kiirehtiminen

 

169

Kaj/9

Valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2009 sovellettavat enimmäistonttihinnat

 

170

Kaj/10

Vallilan siirtolapuutarhan määrääminen rakennuskieltoon (nro 11869)

 

171

Kaj/11

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle selvitysmiehen raportista älykkyyteen liikenteessä

 

172

Kaj/12

26.1.2009 pöydälle pantu asia

Sopimuksen tekeminen Vantaan seurakuntayhtymän ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Lehtisaaren pohjoisosaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11677)

 

173

Kaj/13

26.1.2009 pöydälle pantu asia

Länsisataman tonttien 20048/7, 8 ja 10 tason -16,0 yläpuolella (Salmisaaren toimitila-alue, teknologiakeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11771)

 

174

Kaj/14

12.1.2009, 19.1.2009 ja 26.1.2009 pöydälle pantu asia

Kj:n 29.12.2008 ottama asia: Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 11822)

 

175

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

131 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Pajamäen (varalla Krohn) ja Ojalan (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

132 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

133 - 142 §

Kaupunginvaltuuston 11.2.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

133 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.1.2009 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että aloitemietintöön lisättiin valtuutettu Yrjö Hakasen aloite. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

134 §

Valtuuston kokoontuminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

135 §

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25719
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

136 §

Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

137 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

138 §

Laajasalon ala-asteen peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

139 §

Asuntotonttien maanvuokrasopimusten määräaikaisen vuokrantarkistusehdon soveltaminen valtion tukemassa asuntotuotannossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

140 §

Kinaporin vanhusten palvelutalon ja palvelukeskuksen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

141 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.2.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

142 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.1.2009 pöydälle pantu asia
Munkkiniemen tontin 30200/1 ja kortteleiden 30203, 30204 ja 30206 ym. alueiden (Lehtisaaren pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11677)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Lehtipuu, Peltokorpi ja Puoskari esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Ebeling teki palautusehdotuksen jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavan mukaiselle senioritalolle etsitään parempi paikka. Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Ebeling jätti asiaan seuraavan eriävän mielipiteensä:

 

”Senioritalon sijoittaminen kaava-alueen meluisimpaan ja saasteisimpaan paikkaan ei ole hyvä ratkaisu”.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

143 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2008-2612, 2008-2307, 2008-2298, 2008-2303, 2008-2300, 2008-2294, 2008-2286, 2008-809, 2007-850, 2008-2310, 2008-2312, 2008-2616, 2008-1124, 2008-1022, 2008-890, 2008-950, 2008-2552, 2008-2714, 2009-15, 2009-49

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 4 622 779 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2009 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu –projekti (2006-2010)

555 000

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 

2

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

46 929

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

3

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke (2008–2010)

38 250

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi (2009-2010)

350 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006 - 2010)

720 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007 - 2009)

455 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 


 

7

Onko Itämeren markkinoiden toimivuus avain Helsinki-Tallinna –metropolialueen yritysten maailmanlaajuiselle menestykselle? -  Selvitys kaupunkien ja yritysten yhteistyön kehittämisestä Itämeren alueella (2008-2009)

145 000

 

- hallinnoija Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus

 

 

 

 

8

Urbaani luovuus –hanke (2008-2010)

59 000

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

9

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

57 600

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

10

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2006-2010

306 000

 

- Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma

81 000

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

80 000

 

- Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke

90 000

 

- Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke

55 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

12

Vanhusten syrjäytymisen ehkäiseminen Helsingin kotihoidossa (2006 - 2009)

197 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

13

Terveellinen kaupunginosa-kehityshanke (2007-2011)

300 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

14

Verkkoterkkari-hanke (2008–2010)

131 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

15

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

120 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

16

Ruista ranteeseen –hanke

30 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

17

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta vuonna 2009

35 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

19

Kuntapalveluiden muotoilu -kehitysprojekti

45 000

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskus/Elinkeinopalvelu

 


 

20

Koti kaikille –projekti (2009-2011)

35 000

 

- hallinnoija: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy

 

21

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa (2008–2009)

24 000

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

22

Forum Virium Helsinki (2009 - 2010)

800 000

 

- hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

23

Tukkutorille kilpailukykyä uudella logistisella järjestelmällä -hanke

173 000

 

- hallinnoija on Helsingin kaupungin tukkutori

 

 

 

 

 

Julkisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla –hankkeelle ei myönnetä rahoitusta vuodelle 2009 ja hankkeelle Khn 2.6.2008 (810 §) myöntämää rahoitusosuutta ei makseta Taideteolliselle korkeakoululle, koska ehtona ollut EU-rahoitus ei toteudu.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Culminatum Ltd Oy:n Asuinympäristön uudet aatteet –hankkeelle varattu (Khs 2.6.2008, 810 §) rahoitus siirretään käytettäväksi Koti kaikille –projektin rahoittamiseen ja hallinnointi siirretään Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy:lle

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2008 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 1 579 300 euroa, saadaan käyttää vuonna 2009 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

2

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

20 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

3

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan –hanke (2008–2010)

73 800

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

4

Kohtaamispaikka@lasipalatsi (2009-2010)

8 268

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

5

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen (2006 - 2010)

146 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

6

Kontulan vanhustenkeskuksen innovaatiohankkeet (2007-2009)

250 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

8

Urbaani luovuus –hanke (2008-2010)

29 000

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

10

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma 2006 – 2010

145 230

 

- Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma

32 800

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

57 430

 

- Tulevaisuuden joukkoliikenne -hanke

55 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

14

Verkkoterkkari-hanke (2008–2010)

27 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

15

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

40 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

21

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa (2008–2009)

10 002

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

24

Palvelumuotoilu tutuksi

15 000

 

- hallinnoija: Culminatum Ltd Oy

 

25

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

191 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

26

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja–kehittämis-hanke

85 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

27

Kotihoitoon ovihälyttimiä

15 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

28

Kosketusnäytöllisiä tietokoneita potilaiden käyttöön pitkäaikaissairaalaan

205 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

29

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

194 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

30

Kulttuuriraitiovaunu

90 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

31

Turva- ja valvontapalvelujen sovellusalusta

35 000

 

- hallinnoija: Liikennelaitos

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2009, on toimitettava 15.7.2009 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2009 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2010 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 31.10.2009 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:lle, Helsingin kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskukselle (Riitta Kosonen), Teknilliselle korkeakoululle (Paula Tuurnala, Riitta Smeds), Taideteolliselle korkeakoululle (Eeva Mäkinen), Culminatum Ltd Oy:lle (Jussi Sorsimo) kaupunginkirjastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy:lle, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle, liikennelaitokselle, tukkutorille, taloushallintopalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, elinkeinopalvelulle ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 21

 

 

144 §

26.1.2009 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN VALINTA JYVÄSKYLÄSSÄ 6.-7.5.2009 PIDETTÄVILLE KUNTAPÄIVILLE

 

Khs 2008-2631

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

145 §

KAUPUNGINSIHTEERIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2009-145

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa hallintokeskukseen uuden kaupunginsihteerin viran ja kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 21 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 4879,00 euroa kuukaudelta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon tai kokemusta vaativista valmistelu- tai asiantuntijatehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

146 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.1.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 28.1.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa keskusvaalilautakuntaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle (Veera Reuna), hallinto­kes­kuk­­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­lous­hallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. liikelaitosta oman luottamushen­kilönsä osalta ilmoittamaan valituiksi tulleille sekä toimittamaan taloushallintopalvelulle luottamushenkilörekisterin ylläpitoa varten tarvittavat tiedot.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitokselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

7                    Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, henkilöstökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä
taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

8                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

134 000 euroa

 

Senaatintorin valoteoksen ja vartioinnin kustannuksiin (Kj 21.10.2008 § 4269)

 

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

217 000 euroa         

 

SAP-järjestelmän mukauttamiseen rakentamispalvelun käyttöön

 

liikennelaitokselle

 

132 600 euroa

julkisen liikenteen turvallisuuden ja siisteyden lisäämiseen (Kj 21.5.2008 § 4164)

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

4 607 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

10 719 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

 

liikuntavirastolle

 

1 414 500 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

 

 

taidemuseolle

 

 

 

 

 

35 000 euroa

 

Tapio Wirkkalan puiston taideteoksen vuonna 2009 jatkuvaan suunnitteluun

 

 

 

asuntotuotantotoimistolle

 

 

 

156 000 euroa

 

Viikinmäen vesijohtotunnelin lisäkustannuksiin

 

 

 

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

 

 

160 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

 

 

 

kohdasta 8 03 12, Kadut, Kamppi-Töölönlahti –alue

 

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

700 000 euroa

 

Kamppi-Töölönlahti –alueen katuihin ja

 

 

 

1 070 000 euroa

 

Kampin katu- ja raitiotiejärjestelyihin

 

 

 

 

kohdasta 8 22 10, Arvopaperit, lasten päiväkotitilojen osakkeiden hankinta

 

 

 

kiinteistövirastolle

 

 

 

701 000 euroa

 

Lpk Tuulimyllyn osakkeiden hankintaan

 

 

 

 

kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

 

rakennusvirastolle

 

 

 

1 930 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

terveyskeskukselle

 

 

 

929 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

sosiaalivirastolle

 

 

 

746 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

liikuntavirastolle

 

 

 

 

 

1 159 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

 

 

70 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

 

 

209 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

opetusvirastolle

 

 

 

37 700 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

 

 

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus          

 

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

 

1 575 000 euroa liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Samalla kaupunginhallitus päätti siirtää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarviosta myönnetystä Kivikon teollisuusalueen esirakentamiseen varatusta ja käyttämättä jääneestä määrärahasta 717 000 euroa Vuosaaren puron kunnostuskustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 28.1.2009 asian Kj 8 liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12–16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17, 18           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

                      toimiala      

 

9                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.2.2009.

 

10                 Pöytäkirjanote Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja sosiaalilau­takunnalle.

 

19, 20           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

                      Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                    myöntää peruspääoman 100 000 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19

2                    kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan säätiön perustamiseen liittyvät toimenpiteet, allekirjoittamaan kaupungin puolesta tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa rekisteriviranomaisen mahdolliset edellyttämät muutokset ja muita vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan rootelille (Leena Mickwitz), talous- ja suunnittelukeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

21                 Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

22–25           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

147 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       27.1.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.1.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Satama                                          27.1.2009

-                                        Helsingin Vesi                                               27.1.2009

-                                        Helsingin Energia                                                       --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

148 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

149 §

ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDELLE 2009 - 2010

 

Khs 2008-2401, 2009-150

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudelle 2009 – 2010 energiansäästöneuvottelukunnan, jonka tehtävänä on

 

-                                       Kaupungin energiansäästötoiminnan koordinointi pitkällä aikavälillä, virastojen, laitosten ja kaikkien kiinteistöhallintayksiköiden aktivointi energiansäästämiseen sekä aloitteiden tekeminen ja lausuntojen antaminen yleisissä energiankäyttöön liittyvissä kysymyksissä, säästötuloksista aika-ajoin tapahtuva raportointi sekä alan yleisen kehityksen seuraaminen Suomessa ja Euroopassa.

-                                       Kaupungin ja TEM:n välisen sopimuksen (KETS) tehtävien toteuttaminen ja seurantaraportin laatiminen sopimuksen mukaisten velvoitteiden toteutumisesta.

-                                       Kaupungin omaa energiankäyttötilannetta ja siinä tapahtunutta kehitystä kuvaavan raportin laatiminen ja julkaiseminen vuosittain.

-                                       Energiansäästöstä tiedottaminen ja koulutus.

-                                       Energiankäyttöön liittyvien vaikuttamiskeinojen tutkiminen, kokeilu ja toteuttaminen sekä ympäristövaikutuksien seuraaminen.

 

-                                       Uusiutuvien energialähteiden käyttöä lisäävien toimenpiteiden edistäminen.

 

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikautena 2009 – 2010 on seuraava:

 

Tulosryhmän johtaja
Olavi Tikka, puheenjohtaja

Rakennusvirasto

LVI-asiantuntija
Kai Forsén

Asuntotuotantotoimisto

Ympäristöasiantuntija
Perttu Pohjonen

Hankintakeskus

Johtaja
Jukka Niemi

 

Helsingin Energia

Toimitusjohtaja
Jouni Karjalainen

Helsingin kaupungin
kiinteistöyhtiöt

Laatu- ja ympäristöpäällikkö
Kaarina Vuorivirta

Helsingin Satama

Yksikön johtaja

Tommi Fred

Helsingin Vesi

Liikennesuunnittelija

Hellevi Saivo-Kihlanki, ajalle 1.1.2009-31.1.2009

HKL-liikelaitos

Suunnitteluavustaja

Mirva Ilmoniemi, ajalle 1.2.2009-31.12.2010

HKL-liikelaitos

Diplomi-insinööri
Kaarina Laakso

Kaupunkisuunnittelu-virasto

Kiinteistöpäällikkö
Pekka Hapuoja

Tilakeskus

Tilapalvelupäällikkö
Susanna Sarvanto

Opetusvirasto

Laatukoordinaattori
Sinikka Hukari

Palmia

Ympäristöasiantuntija
Sonja Pekkola

Sosiaalivirasto

Toimistopäällikkö
Jukka Forsman

Rakennusvirasto

Kehittämispäällikkö
Ulla Soitinaho

Rakennusvirasto

Ympäristötarkastaja
Jari Viinanen

Ympäristökeskus

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti

 

-                                       Kehottaa rakennusvirastoa toimimaan käytännön työn toteuttajana ja tekemään tarvittavat talousarvioesitykset. Rakennusviraston HKR-Rakennuttaja vastaa energiansäästön käytännön työn koordinoinnista ja toteuttamisesta koko kaupungissa.

-                                       Oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja ottamaan itselleen tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Pöytäkirjanote kaikille virastoille ja liikelaitoksille sekä kaupungin yhteisöille ja säätiöille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 6

 

 

150 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta                                              29.1.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    29.1.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle ja johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

151 §

VAPAAEHTOISTYÖN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-125

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2009 - 2010 vapaaehtoistyön neuvottelukunnan ja valita siihen jäseniä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöt

 

Ulla Halme

Pentti Mattila

Ritva Laitinen

Tuomo Jantunen

Antti Karila

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

- vapaaehtoistyön koordinaattori Eeva Linna sosiaalivirastosta

- yhteyspäällikkö Veli-Matti Kallislahti liikuntavirastosta

- ylihoitaja Nina Ahlblad-Mäkinen terveyskeskuksesta

- projektipäällikkö Pirjo Mattila nuorisoasiainkeskuksesta

- kulttuurituottaja Sampo Laurikainen kulttuuriasiainkeskuksesta

 

vapaaehtoisyhteistöjä edustavat jäsenet

 

- Tapani Tulkki (nuorisojärjestöt)

- Vertti Kiukas (päihdejärjestöt)

- Heikki Suhonen (vammais- ja erityisjärjestöt)

- Elsa Ahlfors (vanhusjärjestöt)

- Helena Tikkanen (liikuntajärjestöt)

- Jukka-Pekka Vaittinen (seurakunnan diakoniatyö)

- Seppo Harjunpää (asukastoiminta)

- Doinita Negruti (muut järjestöt)

- Pia Metsähuone (lapsijärjestöt)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Antti Karilan.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimintakautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimikauden päättyessä

-                                       tekemään kaupunginhallitukselle vapaaehtoisyhteisöjen ehdotuksiin perustuvan esityksen vapaaehtoisyhteisöjä edustavien jäsenten valinnasta seuraavalle toimikaudelle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2007 - 2008.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 -

 

 

152 §

VAMMAISNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-123

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2009 – 2010 vammaisneuvoston ja valita siihen 19 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vammaisjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Päivi Jokinen (Helsingin Huonokuuloiset ry)
Timo Lehtonen (Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry)
Riitta Jolanki (Helsingin Invalidien Yhdistys ry)
Timo Martelius (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry)
Seppo Sarkkula (Helsingin Epilepsiayhdistys ry)
Martti Liukko (Helsingin Hengitysyhdistys ry)
Pirkko Hyvärinen (Helsingin Reumayhdistys ry)
Allan Wilen (Majakka ry)
Kirsi Laitinen (Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry)
Timo Piippo (Helsingin Seudun Sairaus- ja Tapaturmainvalidit ry)

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Petri Rauhion

Iiro Auterisen

Raine Luomalan

Marja Snellman-Aittolan

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta
suunnittelija Outi Dammert opetusvirastosta
vammaistyön päällikkö Tuula Poikonen sosiaalivirastosta
ylilääkäri Asko Lukinmaa terveyskeskuksesta
insinööri Markus Ahtiainen kaupunkisuunnitteluvirastosta

Neuvoston puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi kaupunginhallitus päätti määrätä Iiro Auterisen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvostoa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2007 - 2008.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vammaisneuvostolle, rakennusvirastolle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

153 §

VANHUSNEUVOSTON ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2008-2728

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2009 – 2010 vanhusneuvoston ja valita siihen 18 jäsentä seuraavasti:

 

helsinkiläisiä vanhusjärjestöjä edustaviksi jäseniksi

 

Arja Kaistinen (Eläkkeensaajien Keskusliiton Helsingin piiri ry)

Antti Henriksson (Eläkeläisten Helsingin aluejärjestö ry)

Majlis Kvist (Svenska Pensionärsförbundet rf)

Anneli Dahlberg-Lahtinen (Helsingin Kansallinen Senioripiiri ry)

Erja Kauppinen (Helsingin seurakuntayhtymä, yhteinen seurakuntatyö)

Yrjö Mattila (Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja Läheiset ry)

Kari Kotila (Suomen Punainen Risti, Kallio-Käpylän osasto)

 

                     

kaupungin luottamushenkilöjäseniksi

 

Tuula Öhmanin

Ritva Raution

Veli-Heikki Klemetin

Jarkko Eskolan

Päivikki Ahosen

 

kaupungin virastoja edustaviksi jäseniksi

 

sosiaali- ja lähityön päällikkö Tarja Kivekäs sosiaalivirastosta
hallintoylilääkäri Jukka Pellinen terveyskeskuksesta
apulaislehtori Kaj Lyytinen suomenkielisestä työväenopistosta
projektityöntekijä Minna Saira liikuntavirastosta
projektipäällikkö Pirjo Tujula rakennusvirastosta
suunnittelija Mauri Lehtovirta kulttuuriasiainkeskuksesta

 

Neuvoston puheenjohtajaksi kaupunginhallitus päätti määrätä em. toimikaudeksi Tuula Öhmanin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan neuvoston sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vanhusneuvoston toimintakertomuksen toimikaudelta 2007 – 2008.

 

Pöytäkirjanote neuvostoon valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, vanhusneuvostolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, suomenkieliselle työväenopistolle, liikuntavirastolle, rakennusvirastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

154 §

26.1.2009 pöydälle pantu asia

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2009 - 2010

 

Khs 2008-2656

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2009 - 2010 Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on toimia yhteistyö- ja koordinointielimenä kaupungin toimissa turvallisuuden ja terveiden elämäntapojen lisäämiseksi ja rikollisuuden sekä siihen liittyvien sosiaalisten ongelmien vähentämiseksi, mukaan lukien toimet huumeiden leviämisen ehkäisemiseksi ja päihdevalistukseksi, ja tarvittaessa tehdä asianomaisille kaupungin elimille esityksiä asiassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita neuvottelukunnan

 

puheenjohtajaksi apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkosen,

 

varapuheenjohtajaksi asukasyhteistyöpäällikkö Riitta Halttunen-Sommardahlin sosiaalivirastosta, ja

 

muiksi jäseniksi seuraavat:

 

-                                       hallintoylihoitaja Marketta Kupiainen terveyskeskuksesta

-                                       osastopäällikkö Kari Naalisvaara nuorisoasiainkeskuksesta

-                                       toimistopäällikkö Rikhard Manninen kaupunkisuunnitteluvirastosta

-                                       liikuntapalvelupäällikkö Maria Nyström liikuntavirastosta

-                                       osastopäällikkö Hannu Hakala hallintokeskuksesta

-                                       oppilashuollon päällikkö Merja Hallantie opetusvirastosta

-                                       pedagoginen yhteyshenkilö Irina Slioor opetusvirastosta

-                                       sosiaaliohjaaja Mukhtar Abib sosiaalivirastosta

-                                       suunnittelija Ari Tolvanen kulttuuriasiainkeskuksesta

-                                       kaupunginsihteeri Marja-Liisa Rautanen hallintokeskuksesta

-                                       apulaispoliisipäällikkö Jari Liukku Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       ylikomisario Heikki Porola Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta

-                                       aluejohtaja Hanna Ahokas A-klinikkasäätiöstä

-                                       pääsihteeri Harri Vertio Suomen Syöpäyhdistyksestä

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan ottamaan tarvittavan sihteerityövoiman.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

 

-                                       huolehtimaan Savuton Helsinki –ohjelman toteutuksen seurannasta

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman

-                                       toimimaan tiiviissä yhteistyössä asianomaisten järjestöjen ja muiden tahojen kanssa

-                                       tekemään esityksiä vakiintuneiden tai vakiintumassa olevien kunnan toimialaan kuuluvien tehtävien siirtämisestä kaupungin hallintokunnille

-                                       toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksensä siitä, tuleeko sen toimintaa jatkaa ja jos, tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä sekä laatimaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2007 - 2008.

 


Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, hallintokunnille ja organisaatioille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

155 §

26.1.2009 pöydälle pantu asia

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-129

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 30.6.1994 allekirjoitetun, turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelujen järjestämistä ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen kohdan 1, 1. kappaleen muuttamisen muotoon:

 

”Kaupunki perustaa ja ylläpitää pääasiassa turvapaikanhakijoille tarkoitettua vastaanottokeskusta, jossa tai sen hallinnollisessa yhteydessä olevissa sivutoimipisteissä on sijoituspaikkoja 563–633 henkilölle. Vastaanottokeskus toimii tarvittaessa myös vastaanottoasemana. Paikkamäärää voidaan ylittää erityisestä syystä.”

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan em. tavalla muutetun sopimuksen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti perustaa seuraavat määräaikaiset virat ajaksi 1.2.2009-31.1.2011:

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka €/kk

 

Apulaisjohtaja

2

2900,25

Johtava sosiaalityöntekijä

1

2828,26

Sosiaalityöntekijä

3

2587,54

Sosiaaliohjaaja

2

2199,14

Etuuskäsittelijä

2

1888,88

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa jatkamaan tilavaihtoehtojen selvittämistä koko pääkaupunkiseudulla.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja Uudenmaan TE-keskukselle.

 

Räty teki Urhon kannattamana vastaehdotuksen jonka mukaan päätös tekstin viimeiseksi kappaleeksi tulisi seuraava teksti:

 

”Kaupunginhallitus ei pidä sosiaaliviraston nyt esittämiä kohteita Uudenmaankadulla ja Kaarlenkadulla tarkoitukseen sopivina”.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rädyn ehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Rauhamäki, Räty, Urho ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

156 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 27.1.2009 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

157 §

VT HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN LIIKUNNAN LISÄÄMINEN

 

Khs 2008-1633

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

158 §

TYÖNANTAJAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖTOIMIKUNTAAN JUHA LIIRAN TILALLE VUOSIKSI 2009 - 2011

 

Khs 2008-906

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä työterveysjohtaja Tiina Pohjosen kaupungin henkilöstötoimikuntaan työnantajaa edustavaksi jäseneksi vuosiksi 2009 – 2011.

 

Pöytäkirjanote nimetylle ja henkilöstötoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Savolainen Kimmo, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64667

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

159 §

ERON MYÖNTÄMINEN OPETUSVIRASTON NUORISO- JA AIKUISKOULUTUSLINJAN LINJANJOHTAJALLE TUIJA KIRVESKARI-TÄHTISELLE

 

Khs 2009-141

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää eron opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajalle Tuija Kirveskari-Tähtiselle 1.5.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa julistamaan ko. virka haettavaksi opetusviraston johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 6 042 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan.

 

Pöytäkirjanote Tuija Kirveskari-Tähtiselle ja opetusvirastolle

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

160 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

21.1.2009

liikuntalautakunta

27.1.2009

nuorisolautakunta

29.1.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

27.1.2009

 

 

eläintarhan johtaja

21.1.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

23. ja 29.1.2009

Oiva Akatemia

20. ja 27.1.2009

taidemuseon johtaja

20. – 26.1.2009

työterveysjohtaja

27. ja 29.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

161 §

TONTIN VARAAMINEN KATAJANOKALTA AB INVEST AS:LLE HOTELLIRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-35

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

162 §

KAUPUNGINKIRJASTON KOHTAAMISPAIKKA@LASIPALATSI -YKSIKÖN VUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

Khs 2008-2675

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuokrasopimusluonnoksen mukaisen vuokrasopimuksen siinä esitettyine ehtoineen ja oikeuttaa kirjastotoimen johtajan allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

163 §

MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA RIIHIMETSÄ ÖSTERSUNDOMISTA

 

Khs 2009-22

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Xxx Xxxxxxxxxxxx 1 200 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Sipoon kunnan Gumbölen kylässä sijaitsevaan tilaan 753-407-1-51 kuuluvan noin 6,57 hehtaarin kokoisen liitekarttaan merkityn määräalan seuraavilla ehdoilla, oikeuttaen samalla kiinteistölautakunnan tekemään lopulliseen kauppakirjaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia:

 

1                    Määräala saa rasitetieoikeuden kantatilan 8 metriä leveään tieoikeuteen K27677 naapurikiinteistön 753-407-1-19 läpi. Rasitetie kulkee määräalan kaakkoiskulmalta Sotungintielle.

 

2                    Myyjä vastaa kiinteistöverosta vuoden 2008 osalta ja ostaja sen jälkeiseltä ajalta.

 

3                    Ostaja hakee viipymättä määräalan lohkomista ja vastaa lohkomistoimituksen kustannuksista.

 

4                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistökokonaisuudella ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maa-perän pilaantumista.

 

5                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavan-omaisia ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 1 200 000 euron suuruisen määrärahan kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupan toteuttamiseksi.

 

Pöytäkirjanote Xxx Xxxxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että otsikosta poistetaan sana SIPOON ja päätösehdotukseen lisätään seuraava ehdotus:

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää 1 200 000 euron suuruisen määrärahan kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupan toteuttamiseksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

164 §

MÄÄRÄALAN OSTAMINEN TILASTA SUSIMETSÄ ÖSTERSUNDOMISTA

 

Khs 2009-133

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan Xxx-xx ja Xxxx Xxxxxxxxxxx 1 170 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Östersundomin kaupunginosassa, Gumbölen kylässä sijaitsevaan kiinteistöön Susimetsä 91-438-1-52 kuuluvan noin 6,26 hehtaarin kokoisen liitekarttaan merkityn määräalan seuraavilla ehdoilla, oikeuttaen samalla kiinteistölautakuntaa tekemään lopulliseen kauppakirjaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia:

 

1                    Ostaja vastaa kiinteistöverosta vuoden 2009 osalta.

 

2                    Ostaja hakee viipymättä määräalan lohkomista ja vastaa lohkomistoimituksen kustannuksista.

 

3                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistökokonaisuudella ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maa-perän pilaantumista.

 

4                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavan-omaisia ehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää 1 170 000 euron suuruisen määrärahan kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupan toteuttamiseksi.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx ja Xxxx Xxxxxxxxxx ja kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että otsikosta poistetaan sana SIPOON. ja päätösehdotukseen lisätään seuraava ehdotus:

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee myöntää 1 170 000 euron suuruisen määrärahan kiinteistölautakunnalle talousarvion kohdalta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, kaupan toteuttamiseksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksenmukaisena.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

165 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VR-YHTYMÄ OY:N SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-132

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 28.11.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa VR-Yhtymä Oy on myynyt määräalat Helsingin kaupungin Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 sekä määräalan Kumpula-Gumtäkt nimisestä tilasta RN:o 2:13 ja määräalan tilasta Valtion rautatiealue RN:o 1:4 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

166 §

VARTIOKYLÄN KATUALUEEN (KOIVUNIEMENTIEN JA KOIVUNIEMENKUJAN NIMENMUUTOS MARJANIEMESSÄ) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11857)

 

Khs 2008-2549

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan katualueen (Koivuniementie nimeksi Vanha Koivuniementie–Gamla Björknäsvägen ja Koivuniemenkuja nimeksi Vanha Koivuniemenkuja–Gamla Björknäsgränden) asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11857 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

167 §

OSAKUNTALIITOKSESTA JOHTUVA TIE- JA KATUNIMIEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2545

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat, 8.12.2008 valmistelevina toimenpiteinä tehdyt, muutokset tie- ja katunimiin:

 

 

Vanha osoitenimi

Uusi osoitenimi

 

 

 

 

Puroniitynpolku–Bäckängsstigen

Vanha Puroniitynpolku–Gamla Bäckängsstigen

 

 

Puroniityntie–Bäckängsvägen

Vanha Puroniityntie–Gamla Bäckängsvägen

 

 

 

 

 

1.1.2009 Helsinkiin liitetyllä alueella

 

 

Huvilakuja–Villagränd

 

Korsnäsin Huvilakuja
Korsnäs Villagränd

 

 

Karhusuontie–Björnmossevägen

LandbontieLandbovägen

 

Rajatie–Råvägen

Vanha Rajatie–Gamla Råvägen

 

Karhusuonkuja–Björnmossegränden

Karhunevantie–Björnmossevägen

 

Karhusuonpolku–Björnmossestigen

Karhunevanpolku–Björnmossestigen

 

Matruusinkuja–Matrosgränd

Purserinkuja–Pursergränden

 

Purjetie–Segelvägen

Isonpurjeentie–Storsegelsvägen

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä uutena muutoksena  (Länsisatama) seuraavan muutoksen:

 

Vanha Osoitenimi                                 Uusi osoitenimi

 

Majakkakuja-Båkgränden

 

Ahdinkuja-Ahtigränden

 

 

Kaupunginhallitus päätti vielä kehottaa kiinteistövirastoa tekemään maankäyttö- ja rakennusasetuksen (1130/2009) 29 §:n mukaiset, päätöksestä seuraavat muutokset sekä tekemään muutettujen kadun ja tienvarsikiinteistöjen osoitemuutospäätökset ja tiedottamaan niistä kyseisille kiinteistönomistajille.

 

Kuulutetaan ja pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille, Helsingin hätäkeskukselle ja jäljennöksin esityslistasta Xxxxxx Xxx-Xxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

168 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: TONTINVUOKRIEN KEHITYKSEN TASAPUOLISUUDEN JA YHDENVERTAISUUDEN SELVITTÄMINEN SEKÄ VT TARJA KANTOLAN TOIVOMUSPONSI: TONTINVUOKRASELVITYKSEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2008-375, 2008-1449

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

169 §

VALTION TUKEMASSA ASUNTOTUOTANNOSSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA VUONNA 2009 SOVELLETTAVAT ENIMMÄISTONTTIHINNAT

 

Khs 2008-2704

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä valtion tukemassa asuntotuotannossa pääkaupunkiseudulla vuonna 2009 sovellettavia enimmäistonttihintoja koskevan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) 7.1.2009 tekemän päätöksen tiedoksi sekä lähettää sen kiinteistöviraston tonttiosastolle otettavaksi huomioon asuntotonttien vuokrausesitysten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

170 §

VALLILAN SIIRTOLAPUUTARHAN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11869)

 

Khs 2008-2748

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11869/11.12.2008 ilmenevän 22. kaupunginosan Kumpulan kylän (410) tilan RN:o 1:5 (Vallilan siirtolapuutarha-alue) rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

171 §

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE SELVITYSMIEHEN RAPORTISTA ÄLYKKYYTEEN LIIKENTEESSÄ

 

Khs 2008-2689

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Kaupunginhallitus yhtyy pitkälti selvitysmiehen näkemyksiin ja suosituk­siin älykkään liikenteen asemesta ja kehittämistarpeista Suomessa. Pää­vastuun älykkään liikenteen osaamisen vahvistamisesta on oltava valtakunnallisen tason toimijoilla. Älykästä liikennettä tulee edistää tiettyihin älykkään liikenteen sovelluksiin kohdistuvilla projekteilla ja ohjelmilla. Erityisen hyödyllistä ovat joukkoliikenteen käyttöön ja hoitoon liittyvien palvelujen kehittäminen. Käynnissä oleva älykkään liikenteen ”ÄLLI” -ohjelma tarjoaa tähän sopivan puitteen.

 

Selvitysmiehen näkemys liikenneverkkojen operoinnin peruspalveluiden hoitovastuun kuulumisesta väylänpitäjien tehtäviin on ehdottomasti oikea eikä tämä aiheuta muutoksia nykytilanteeseen.

 

Älykkään liikenteen sovelluksissa on myös tärkeää päästä yhtenäisiin kansallisiin ratkaisuihin. Tämä on mahdollista selvitysmiehen esittämällä tavalla. Ministeriön rooli voisi tällaisissa asioissa olla joko aktiivinen tukija kuten jo nyt käynnistyneessä tienkäyttömaksujen käyttöä koskevassa selvityksessä tai passiivinen tukija kuten kahdeksan suuren suo­malaisen kaupungin yhteistyöhankkeessa Jenka, jonka tavoite on luoda maahan yhtenäinen kansallinen joukkoliikenteen liikennevalojen etuusjärjestelmä.

Myös selvitysmiehen näkemys siitä, että älykkään liikenteen alueella Suomen menestysmahdollisuuksia hidastaa julkisen sektorin puolella henkilöresurssien puute ja yleensäkin osaamisen puutteet, on yleisesti ottaen oikean suuntainen. Älykkään liikenteen sovellutukset vaativat uutta ja monipuolista osaamista, jota ei välttämättä ole valmiina nykyisissä organisaatioissa. Hallituksen on osoitettava hankkeelle tavoitteiden mukainen budjetti. Suomalainen teknologiaosaaminen ei kehity, ellei olla valmiita laajamittaisiin ja ennakkoluulottomiin kokeiluihin ja pilotointiin sekä riittävän pitkiin siirtymäaikoihin, jotta hyviksi havaitut toimenpiteet voidaan ottaa laajamittaisesti käyttöön. Älykkään liikenteen sovelluksilla on olemassa laajat globaalit markkinat. Julkisen sektorin tulisi ohjata kehitystä ja luoda edellytyksiä alan toimijoiden markkinoille ja kehittymiselle.

 

Kansallisesti tarkastellen Helsingin osalta tilanne on kuitenkin hieman valoisampi kuin muualla maassa, koska sen useilla hallintokunnilla – kaupunkisuunnitteluvirastolla, liikennelaitoksella sekä rakennusvirastolla – on jo ollut käytössä älykkään liikenteen sovelluksia, joita varten on ollut tyydyttävästi voimavaroja. On tärkeää, että näistä voimavaroista pidetään myös kiinni ja samalla laajennetaan yhteistyötä yli kuntarajojen ja valtion sektorille kuten esimerkiksi Pääkaupunkiseudun uudessa liikenteenhallintakeskuksessa, jonka toiminta käynnistyy kevään 2009 aikana.

 

Luvun 1 alussa on listattu merkittäviä älykkään liikenteen ratkaisuja hyödyntäviä tahoja. Listassa olisi syytä maininta erikseen myös joukkoliikennepalvelujen suunnittelu- ja tilaajaorganisaatiot, jotka hyödyntävät teknologiaratkaisuja mm. palvelun laadun valvontaan ja kehittämiseen sekä asiakaspalveluun ja markkinointiin. Älykkään liikenteen ratkaisuista esimerkiksi joukkoliikenteen liikennevaloetuuksilla on huomattava taloudellinen merkitys joukkoliikenteen tilaajaorganisaatioille.

 

Luvussa 3 peräänkuulutetaan julkisen sektorin velvollisuutta luoda edel­lytykset älykkään liikenteen palvelumarkkinoille tarjoamalla palveluiden vaatimaa hyvälaatuista, mutta kohtuuhintaista informaatioinfrastruktuuria. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen toimintaa ohjaa nimenomaan tämä pyrkimys: HKL:n hallussa oleva joukkoliikenteen reaaliaikainen ja staattinen reitti-, pysäkki-, ja aikatauluinformaatio on ollut tarjolla luotettaville kumppaneille ainakin toistaiseksi käytännössä maksutta. Jos aineiston tarvitsijoiden määrä merkittävästi kasvaa, on kehitettävä pysyvä prosessi tiedon jakamiseksi ja aineistojen ajan tasalla pitämiseksi.

 

Häiriönhallinnan nostaminen ensisijaiseksi älykkään liikenteen sovellukseksi on perusteltu, koska häiriöistä syntyy valtaosa ruuhkien aiheuttamista haitoista ja kustannuksista.  Selvitysmies esittää ratkaisuksi yhteistyön voimakasta lisäämistä ja keskeisenä toimintamallina varareittien ja -yhteyksien määrittämistä. Häiriönhallinnassa on kuitenkin vähintäänkin yhtä tärkeää tiedonvälittäminen häiriöistä kärsiville. Tästä ei ole selkeää mainintaa. Pääpainon tulee olla sähköisillä viestimillä, koska niiden avulla aikaa myöten tiedonvälitys on varmasti kattavampaa kuin tienvarsitauluilla tai vastaavilla kiinteillä opasteilla. Lisäksi häiriötilanteiden hallinta tulisi ymmärtää laajasti niin, että se koskee sekä tieliikennettä että kaupunkiliikennettä ja että yksityisautoilun ja tavaralogistiikan lisäksi olennainen osa kokonaisuutta on joukkoliikenne.

 

Joukkoliikenteen palvelujen osalta selvitysmiehen asettama tavoite kan­sallisten standardien toteuttamiseksi on ehdottomasti oikea. Helsingin kaupungilla ja YTV:llä kehitteillä olevat ratkaisut voisivat tarjota sopivan lähtökohdan kansallisesti yhdenmukaisten ratkaisujen kehittämiseksi – jo pelkästään siitäkin syystä, että Helsingin seudun joukkoliiken­teen määrä on muuhun maahan verrattuna aivan omaa luokkaansa.

 

Kaupunkiseudun liikkumisen ja liikenteen hallinnan alueella pääkaupun­kiseutu on harjoittanut vuosia tuloksellista yhteistyötä, joka käynnistyi jo vuonna 2004, jolloin sovittiin yhdessä pääkaupunkiseudun älykkään liikenteen strategisista kärkihankkeista. Vuonna 2008 lista päivitettiin, jolloin valittiin uusia kärkihankkeita jo toteutuneiden tilalle.

 

Selvitysmiehen ehdotus kansallisen toteutusmallin sekä kansallisen toimenpideohjelman luomiseksi voidaan pitää kannatettava edellyttäen kuitenkin, että ohjelmassa voidaan riittävästi ottaa huomioon Helsingin seudun erikoisolosuhteet, esimerkiksi joukkoliikenteen huomattava osuus Turun, Tampereen ja Oulun seutuihin verrattuna.

 

Selvitysmiehen näkemys automaattivalvonnan tehostamisesta ja poliisin henkilöstön vapauttamisesta poliisin kannalta keskeisempiin tehtäviin ja tästä syystä kunnallisen nopeus-, liikennevalo- ja joukkoliikennekaistavalvonnan käynnistämisestä, on täsmälleen oikea. Helsingin kau­punki on ollut samaa mieltä jo vuosia. Onhan laajasti ottaen kyse samanlaisesta muutoksesta – varsinkin joukkoliikennekaistavalvonnan osalta – kuin pysäköintivalvonnan siirtämisestä kunnan tehtäväksi 1960-luvulla.

 

Selvitysmies on nähnyt tienkäyttömaksut tavoitelähtöisenä toimintana, jolla hillitään henkilöautoliikenteen kasvavaa kysyntää ja siten myös osaltaan torjutaan ilmastonmuutosta. Kaupunginhallitus tukee älykkäiden tienkäyttömaksujen kehittämistä. Mikäli tienkäyttömaksuihin päädytään on – teknisesti asiaa tarkastellen – tarpeen nähdä tienkäyttömaksujen riippuvaisuus ajasta ja paikasta. Tällaisen järjestelmän ja ennen kaikkea sen taustalla olevien tavoitteiden ymmärrettävyys ja myös liikennepoliittinen hyväksyttävyys on parempi kuin kaavamaisella ja eri tilanteisiin sopeutumattomalla yksinkertaisella järjestelmällä.

 

Älykkään liikenteen sovellusten kehittäminen ja saattaminen yleisön ja yritysten käyttöön on laaja asia. Vielä älykkään liikenteen vaikutuksia ei ole riittävästi ymmärretty osaksi liikennesektorin kehittämistä. Liian usein älykkään liikenteen toteuttamisen tai ylläpidon määrärahat on pyyhitty pois siitä huolimatta että ne edustavat vain pientä osaa väyläinvestoinneista tai liikenteen operointikuluista.

 

Älykkään liikenteen suurimmat hyödyt saavutetaan siellä, missä liikennettä on eniten – kaupunkiseuduilla. Kaupunkien voimavarat eivät kuitenkaan ole riittävät vaan taloudellista yhteistyötä tulevan väyläviraston kanssa on kehitettävä. Älykkään liikenteen sovellusten operointi poikkeaakin perinteisestä tienpidosta – sitä ei voi rajata maantieteellisesti alueittain kuten väyläkunnossapitoa vaan sen käyttö on osa koko matkaketjua. Tämän takia älykkään liikenteen sovellusten toteutus- ja operointikustannusten maksuvastaavuutta on tarkasteltava kokonaan uudessa valossa.

 

Raportissa todetaan, että väyläviraston on tarjottava ajantasaisten liikenneverkkojen operoinnin peruspalvelut sekä perusinfrastruktuuri palveluliiketoiminnalle laatutakuulla. Tähän on syytä lisätä harkittavaksi kansallisen, liikenneviranomaisten käyttöön osoitetun tehokkaan mobiilin dataverkon rakentaminen ja ylläpito. Langattomat tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömät lähes kaikissa uusissa älykkään liikenteen sovelluksissa. Moniin tarpeisiin on tarjolla kaupallisia radioverkkoja, joista osa on kuitenkin ensisijaisesti puheverkkoja (GPRS, 3G) tai sitten käyttökuluiltaan pieniin datasiirtomääriin nähden kalliita (@450). Rajoitetusti ainoastaan viranomaisten ja liikenteen tarpeisiin osoitettu moderni langaton laajakaistaverkko dataliikenteelle antaisi alan toimijoille mahdollisuudet ennakkoluulottomampaan ja pitkäjänteisempään tuotekehitykseen, mikäli valtio sitoutuisi tarvittavan tietoliikenneverkon ylläpitoon.

 

Joukkoliikenteen ja kaupunkiliikenteen näkökulmasta on olennaista ym­märtää asiakasnäkökulma eri liikennemuotojen käytölle: matkaketjuun voi kuulua sekä oman auton että joukko- ja kevytliikenteen käyttöä, jolloin mm. liikennehäiriöistä, matka-ajoista, sopivista reiteistä ja pysäköin­tipalveluista on saatava ajantasaista kattavaa informaatiota helposti omaksuttavassa muodossa.

 

Selvitysmies painottaa raportin useassa kohdassa tarvetta muuttaa LVM:n sekä väylä- ja turvallisuusvirastojen tulosohjausta tukemaan nykyistä selvästi voimakkaammin älykkään liikenteen moderneja ratkaisuja ja niiden käyttöönottoa sekä alan ennakkoluulotonta tutkimus- ja kehitystoimintaa. Painotus on hyvä ja erittäin tarpeellinen, jotta asetetut tavoitteet muuttuvat aikanaan käytännöiksi.


Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

172 §

26.1.2009 pöydälle pantu asia

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA LEHTISAAREN POHJOISOSAA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11677)

 

Khs 2009-33

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Vantaan seurakuntayhtymän ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa liitteen 3 mukaisen sopimuksen sekä siihen mahdollisesti tarvittavia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Vantaan seurakuntayhtymälle, Helsingin seurakuntayhtymälle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta etteivät Lehtipuu, Peltokorpi ja Puoskari esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

173 §

26.1.2009 pöydälle pantu asia

LÄNSISATAMAN TONTTIEN 20048/7, 8 JA 10 TASON -16,0 YLÄPUOLELLA (SALMISAAREN TOIMITILA-ALUE, TEKNOLOGIAKESKUS) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11771)

 

Khs 2008-2089

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 20. kaupunginosan korttelin nro 20048 tonttien nro 7, 8 ja 10 tason ‑16,0 yläpuolella asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 28.8.2008 päivätyn piirustuksen nro 11771 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, ympäristökeskukselle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

Puoskari teki Ojalan kannattamana sisällöltään seuraavan palautusehdotuksen:

 

” Palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että pysäköintipaikkoja ei lisätä.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Puoskarin ehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Ojala, Puoskari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

174 §

12.1.2009, 19.1.2009 ja 26.1.2009 pöydälle pantu asia

KJ:N 29.12.2008 OTTAMA ASIA: VALLILANLAAKSON JOUKKOLIIKENNEKATUA KOSKEVA ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11822)

 

Khs 2008-2724

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 18.12.2008 § 634.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan mukainen yhteys, Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva joukkoliikennekatu voitaisiin toteuttaa”.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä niille mielipiteensä esittäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

 

Räty teki Peltokorven kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus tulisi muuttaa seuraavasti:

 

”Kaupunginhallitus päättänee kumota kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen 18.12.2008 § 634.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta voimassa olevan asemakaavan mukainen yhteys, Pietari Kalmin kadun jatkeeseen perustuva joukkoliikennekatu voitaisiin toteuttaa”.

 

Moisio teki Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi päättää ettei se kumoa kaupunkisuunnittelulautakunnan 18.12.2008 tekemää päätöstä § 634.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rädyn vastaehdotus voitti Moision vastaehdotuksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Ojala, Puoskari ja Ylikahri.

 

Tämän jälkeen suoritetussa toisessa äänestyksessä Rädyn vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-1 5-tyhjää. Vähemmistöön kuului Ebeling ja tyhjää äänestivät Krohn, Moisio, Ojala, Puoskari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Rädyn vastaehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

175 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.1.2009

asuntotuotantotoimikunta

21.1.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

22.1.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26. – 28.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

157 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI

PUURA: ÖKAD MOTION BLAND BARN OCH UNGA

 

Stn 2008-1633

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008 (Heli Puura)

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Osku Pajamäki

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  10.2 .2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 131-142, 144, 146-148, 150, 156-157,160-161, 168, 171 ja 175 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 170 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 166 ja 173-174 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 165 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

131-142, 144, 146-148, 150, 156-157,160-161, 168, 171 och 175 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

170 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

166 och 173-174 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

165 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.