Kokousaika

21.12.2009 kello 16.00 - 16.40

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Suomalainen, Nina

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Bryggare, Arto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Ryöti, Miliza

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1411-1412,


1413, 1416,


1417-1421 

 Sauri

 

 

1422,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1414,


1423-1432, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1433-1437, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1415,


1438-1440, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1441-1442 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1411

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1412

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1413

Kj/1

Maahanmuuttoasioiden organisaation kehittäminen

 

1414

Ryj/2

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön vahvistaminen

 

1415

Sj/3

Korkeasaaren eläintarhan johtajan valinta

 

1416

Kj/4

Vt Kimmo Helistön ja 17 muun valtuutetun välikysymys romanikerjäläisten kohtelusta Helsingissä

 

1417

Kj/3

Valtion ja pääkaupunkiseudun kaupunkien välisen aiesopimuksen mukaisen maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseen varatun määrärahan käyttö

 

1418

Kj/4

Kaupunginhallituksen virkamatka Ruotsiin

 

1419

Kj/5

14.12.2009 pöydälle pantu asia

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

1420

Kj/6

30.11.2009, 7.12.2009 ja 14.12.2009 pöydälle pantu asia

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan (ta 1 04 02) käyttösuunnitelma

 

1421

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1422

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1423

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemuksesta (Laajasalon voiteluainetehdas)

 

1424

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemuksesta (Laajasalon polttonestevarasto)

 

1425

Ryj/3

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 Länsimetron hankesuunnitelmasta

 

1426

Ryj/4

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 Länsimetron hankesuunnitelmasta

 

1427

Ryj/5

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 uusien metrovaunujen hankesuunnitelman hyväksymisestä

 

1428

Ryj/6

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 18.6.2008 metron kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan enimmäishinnan tarkistamisesta

 

1429

Ryj/7

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi koskien oppaan laatimista luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi

 

1430

Ryj/8

Meripuiston puistosuunnitelman hyväksyminen, Ullanlinna (nro VIO 5407/1)

 

1431

Ryj/9

Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun eräiden osakkeiden lunastustarjous

 

1432

Ryj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1433

Stj/1

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös Haagan Kuntoutuskotien rakennuksen sisäilma- ja kosteusvaurio-ongelmia koskevaan kanteluun

 

1434

Stj/2

Sopimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä

 

1435

Stj/3

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Toimeentulotukiasiakkaiden terveyspalvelumaksut

 

1436

Stj/4

Valtuutettu Johanna Sumuvuoren toivomusponsi: Lähisuhdeväkivallan vastainen toimintaohjelma

 

1437

Stj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1438

Sj/1

Eläkkeellä olevan palkkaamisen periaatteet

 

1439

Sj/2

Eläintarhan johtajan avoimen viran määräaikainen hoitaminen

 

1440

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1441

Kaj/1

Mellunkylän tontin 47118/6 asemakaavan muuttaminen (nro 11924)

 

1442

Kaj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1411 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Peltokorven (varalla Ojala) ja Moision (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1412 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1413 - 1416 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1413 §

Maahanmuuttoasioiden organisaation kehittäminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1414 §

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen johtosäännön vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1415 §

Korkeasaaren eläintarhan johtajan valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunginjohtaja

 

1416 §

Vt Kimmo Helistön ja 17 muun valtuutetun välikysymys romanikerjäläisten kohtelusta Helsingissä

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046
Seppälä Johanna, johtava turvallisuuskoordinaattori, puhelin 310 79780
Räihä Jarmo, johtava asiantuntija, puhelin 310 58385

 

 

 

1417 §

VALTION JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN VÄLISEN AIESOPIMUKSEN MUKAISEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEEN VARATUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ

 

Khs 2009-2599

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä maahanmuuttajien alkuvaiheen työllistymiseen varatun 2,5 miljoonan euron määrärahan käyttösuunnitelman.

                     

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1418 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN VIRKAMATKA RUOTSIIN

 

Khs 2009-2617

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tekemään virkamatkan Ruotsiin Tukholmaan 28. - 29.1.2010 Ruotsin perusterveyden huoltoa ja erikoissairaanhoidon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen Vårdval -järjestelmään tutustumista varten.

 

Virkamatkan kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03, vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., kaupunginjohtajan käytettäväksi, alakohdalta 01 virkamatkakustannukset ja alakohdalta 02 edustusmenot, vastuualueelta 13, hankkeelta 13046.

 

Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, talous- ja suunnittelukeskukselle (Marko Karvinen) ja hallintokeskukselle (Leena Komonen, Helena Puusaari).

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1419 §

14.12.2009 pöydälle pantu asia

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2008-2307, 2008-1306, 2009-2249, 2009-2244, 2009-2235, 2009-2241, 2009-2242, 2009-2259, 2009-2230, 2009-2231, 2009-2269, 2009-2306, 2009-2422, 2009-49, 2009-2339, 2009-2466, 2009-2558, 2008-2298

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 4 230 353 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2010 rahoitukseen:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

2

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hanke

52 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

3

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

350 000

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

4

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

545 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

5

Urbaani luovuus -hanke

59 000

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

6

AMP – Audiovisuaalinen mobiilipikaviestintä kansainvälisessä opetus- ja tutkimusyhteistyössä

52 540

 

- hallinnoija Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

 

7

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

364 493

 

- Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

81 000

 

- Ikääntyvät kaupunkilaiset -hanke

20 000

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

109 993

 

- Tulevaisuuden kaupunkiliikenne -hanke

57 500

 

- Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke

96 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

8

Tulevaisuuden esteetön raideliikenne

20 000

 

- hallinnoija: Länsimetro Oy

 

9

Päiväkotien kuva- ja videopäiväkirja -projekti

66 300

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

10

Terveellinen kaupunginosa -kehityshanke

300 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

11

Verkkoterkkari -hanke

200 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

13

Ruista ranteeseen -hanke

24 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

 

 

14

Koti kaikille -hanke

35 000

 

- hallinnoija: Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy

 

15

edu.parvi – avoin parvimainen oppiminen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostoissa

41 800

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

20

Terve-asunnoton -hanke

144 200

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

22

Terve Helsinki -hanke (uusi)

150 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

23

Tuleeko puhdasta -hanke (uusi)

70 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

26

Vuorovaikutustaidoilla yhteisöön (uusi)

30 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

27

Yhteisöllinen koulu -hanke (uusi)

51 000

 

- hallinnoija: Opetusvirasto

 

28

Stadi.TV 2010-2012 (uusi)

300 000

 

- hallinnoija: Forum Virium Helsinki

 

29

Helsingin kaupungin palvelumuotoilun pilotointihanke (uusi)

55 020

 

- hallinnoija: Aalto yliopiston Service Factory/HSE

 

30

Digitaalisten sisältöjen ja palvelujen pk-yritysten kehittämispalvelu -projekti

520 000

 

- hallinnoija: Talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelu

 

31

Hakemus Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoituksesta Forum Virium Helsingille

800 000

 

- hallinnoija: Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Yhteisöllinen koulu ‑hankkeelle (2010–2011) sidotaan innovaatiorahastosta 36 000 euron rahoitus vuodelle 2011. Kaupunginhallitus päätti, ettei Hälytysmattoja akuuttisairaalaan -hankkeelle ja Kuntosali ja aktivoivat päiväsalit potilaiden käyttöön -hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska ehdotetun mukainen toiminta tulisi rahoittaa normaalina toimintana talousarviomäärärahojen puitteissa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Tulevaisuuden esteetön raideliikenne -hankkeen koordinointi siirtyy Teknilliseltä korkeakoululta Länsimetro Oy:lle. Hankkeelle vuosille 2009 ja 2010 myönnetty rahoitus maksetaan Länsimetro Oy:lle. Vuoden 2009 osuus 35 000 euroa, joka on maksettu Teknilliselle korkeakoululle, peritään takaisin ja maksetaan Länsimetro Oy:lle. Palvelumuotoilu tutuksi -hankkeelle maksetaan hankkeen kokonaiskustannusten (51 639,63 euroa) ja innovaatiorahastosta jo maksetun osuuden (32 500 euroa) erotus 19 139,63 euroa, Khn päätöksen (2.6.2008, 810 § 65 000 euroa) mukaisesti. Hankkeesta on toimitettu loppuraportti 3.11.2009 talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että seuraaville hankkeille vuonna 2009 myönnetystä rahoitusosuudesta käyttämättä jäänyt osuus, yhteensä 1 460 730,62 euroa, saadaan käyttää vuonna 2010 ko. hankkeiden kustannuksiin:

 

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

1

Ihmeelliset vuodet -ryhmähoitomallin juurruttaminen Helsingin perheneuvolaan (2008–2009)

5 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

2

Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan -hanke

24 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

3

Kohtaamispaikka@lasipalatsi

29 249,62

 

- hallinnoija: Kaupunginkirjasto

 

4

Innovaatio- ja osaamiskeskus Kustaankartanon vanhustenkeskuksen yhteyteen

255 000

 

- hallinnoija: Sosiaalivirasto

 

5

Urbaani luovuus -hanke

35 000

 

- hallinnoija: Metropolia ammattikorkeakoulu Oy

 

7

Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

270 481

 

- Innovatiivinen kaupunki® -ohjelma

30 848

 

- Ikääntyvät kaupunkilaiset -hanke

9 000

 

- Kestävä rakentaminen -hanke

43 133

 

- Tulevaisuuden kaupunkiliikenne -hanke

102 500

 

- Vetovoimainen urbaani asuminen -hanke

85 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

11

Verkkoterkkari-hanke

12 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

12

Terveyskeskuksen materiaalilogistiikan kehittämishanke

44 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

13

Ruista ranteeseen -hanke

25 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

16

Tukkutorille kilpailukykyä uudella logistisella järjestelmällä -hanke

41 000

 

-hallinnoija: Helsingin kaupungin tukkutori

 

17

Internetpohjaisen puhelinpalvelujärjestelmän kokeilu asiakkaiden yhteydensaannin parantamiseksi terveysasemilla

172 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

 

 

18

Kotihoidon ”mobiilisairaanhoitaja” -kehittämis-hanke

80 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

19

Varoja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseen

119 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

20

Terve-asunnoton -hanke

54 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

21

Liikkuva hammashoitoyksikkö

295 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

 

 

 

 

Kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja hankeen/projektin puolivuotisraportin perusteella heinäkuussa. Puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1. – 30.6.2010, on toimitettava 15.7.2010 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Innovatiivinen kaupunki® -hankkeiden raportointiaikataulu on seuraava: puolivuotisraportti, joka sisältää tilannekatsauksen hankkeen toteutumisesta sekä varojen käytöstä ajalta 1.1.–30.6.2010, on toimitettava 31.8.2010 mennessä ja ajalta 1.7.–31.12.2010 on toimitettava 15.1.2010 mennessä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2010 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2011 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 29.10.2010 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, kaupunginkirjastolle, Teknilliselle korkeakoululle (Paula Tuurnala), Länsimetro Oy:lle, opetusvirastolle (Paula Sermilä), Forum Virium Helsingille, Aalto yliopiston Service Factorylle (Risto Rajala), terveyskeskukselle, Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy:lle, Metropolia ammattikorkeakoulu Oy:lle, Helsingin kaupungin tukkutorille, Taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Sonja Tavilampi), talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, elinkeinopalvelulle (Nyrki Tuominen) ja varainhallinnalle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1420 §

30.11.2009, 7.12.2009 ja 14.12.2009 pöydälle pantu asia

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 02) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1860

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, opetusviraston, kulttuurikeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen ja liikuntaviraston käyttämään vuoden 2010 talousarviokohdalle 1 04 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, ylitysoikeutena siirrettävästä 6 milj. euron määrärahasta seuraavasti lasten ja nuorten hyvinvointitavoitteiden toteutumisen edistämiseksi vuonna 2010. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman lisäksi määrärahan jaossa on otettu huomioon talousarvion perustelut, strategiaohjelman toteutus ja kansallisten kehittämisohjelmien tavoitteet.

 

Monihallintokuntaisten yhteistyöhankkeiden määrärahan käyttöoikeus on osoitettu hanketta koordinoivalle hallintokunnalle.

 

Lasten ja nuorten terveen ja turvallisen kasvun mahdollisuuksien parantumisen edistämiseksi 4 105 000 euroa seuraavasti:

 

-                                       sosiaaliviraston käyttöön 2 660 000 euroa

-                                       terveyskeskuksen käyttöön 1 120 000 euroa

-                                       opetusviraston käyttöön 325 000 euroa

 

Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistumiseksi sekä koulutus- ja työllistymispolun turvaamiseksi, positiiviseen diskriminaatioon ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 1 895 000 euroa seuraavasti:

 

-                                       nuorisotoimen käyttöön 880 000 euroa

-                                       liikuntaviraston käyttöön 410 000 euroa

-                                       opetusviraston käyttöön 320 000 euroa

-                                       kulttuurikeskuksen käyttöön 150 000 euroa

-                                       terveyskeskuksen käyttöön yhteensä 135 000 euroa

 

Yhteensä 6 000 000 euroa.

 

Näiden määrärahojen kohdentamisessa tulee pyrkiä ratkaisuihin, joiden avulla parhaiten varmistetaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeisten synergiaetuja hyödyntävien, toimintatapoja uudistavien ja vaikuttavuutta lisäävien sekä palvelurakennemuutosta edistävien kärkihankkeiden käynnistyminen.

 

Koska hyvinvointisuunnitelman käsittely valtuustossa ajoittui loppuvuoteen ja toteutettavien hankkeiden arvioitiin käynnistyvän vasta vuonna 2010, budjettineuvottelujen yhteydessä sovittiin, että vuoden 2009 määräraha siirretään kokonaisuudessaan ylitysoikeutena vuodelle 2010 ja samansuuruinen määräraha varataan myös vuosille 2011 ja 2012. Määrärahan ylitysesitys vuodelle 2010 on tarkoitus tehdä valtuustolle 9.12.2009. Perusteena on vastaavansuuruinen määrärahasäästö vuonna 2009.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sosiaalivirastoa tarkistamaan alle kolmivuotiaiden päiväkotihoidon lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua vuoden 2010 alusta lähtien neljä kertaa vuodessa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kulttuurikeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle ja taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätöksen viimeiseksi kappaleeksi lisätään teksti: ”Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sosiaalivirastoa tarkistamaan alle kolmivuotiaiden päiväkotihoidon lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua vuoden 2010 alusta lähtien neljä kertaa vuodessa.”

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1421 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 51 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                14.12.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        15.12.2009

-                                        Helsingin Satama                                        15.12.2009

-                                        Helsingin Vesi                                             15.12.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1422 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 51 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1423 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE OY SHELL AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (LAAJASALON VOITELUAINETEHDAS)

 

Khs 2009-2297

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Laajasalon voiteluainetehtaan olemassa olevaa toimintaa:

 

Voiteluainetehdas sijaitsee Laajasalon öljysatama-alueella Helsingin kaupungin omistamalla kiinteistöllä 91-412-1-253. Alueen vuokrasopimus päättyy 31.12.2010.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupahakemuksessa ja lausuntopyyntöasiakirjoissa esitetyt ympäristönsuojelutoimet ja toiminnan vaikutusten tarkkailu ovat riittäviä erityisesti tehtaan lyhyen jäljellä olevan toiminta-ajan huomioon ottaen.

 

Ympäristölupapäätöksessä tulee antaa tarvittavat toiminnan lopettamista koskevat määräykset. Määräysten tulisi koskea toiminnan lopettamisen jälkeen alueelle mahdollisesti jäävien rakennusten ja rakenteiden puhdistamista siten, että niistä ei jälkikäteen aiheudu ympäristön pilaantumista, kuten hajuhaittaa tai maaperän pilaantumista. Määräyksissä tulee lisäksi ottaa huomioon toiminnasta alueen ulkopuolelle, esimerkiksi meren pohjasedimenttiin, mahdollisesti levinneet haitta-aineet.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa on vireillä Oy Shell Ab:n ilmoitus kiinteistön pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Ympäristövalvontapäällikkö tekee ilmoituksen johdosta päätöksen, joka toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille.

 

Kaupunginhallitus puoltaa määräaikaisen ympäristöluvan myöntämistä Oy Shell Ab:lle enintään vuoden 2010 loppuun asti kuitenkin siten, että alue voidaan luovuttaa kaupungille vuokrasopimuksen edellyttämässä kunnossa 31.12.2010.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1424 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE OY SHELL AB:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (LAAJASALON POLTTONESTEVARASTO)

 

Khs 2009-2298

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Laajasalon polttonestevaraston olemassa olevaa toimintaa:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupahakemuksessa ja päivitetyssä selostusosassa esitetyt ympäristönsuojelutoimet ja toiminnan vaikutusten tarkkailu ovat riittäviä alueen nykytilanteessa. Uuteen lupapäätökseen tulee ottaa toiminnan lopettamista koskevat tarvittavat määräykset.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Oy Shell Ab:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli uuden lupapäätöksen määräyksissä otetaan huomioon seuraavat näkökohdat:

 

Polttonestevaraston ja sen ympäristön maankäyttöä ollaan muuttamassa teollisuusvoittoisesta alueesta asuinalueeksi. Lupamääräyksissä tulee ottaa huomioon lähiympäristön muuttuva maankäyttö, mikäli polttonestevaraston toiminta ei ole päättynyt lähiympäristön rakentamisen tultua ajankohtaiseksi.

 

Polttonestevaraston toiminnasta ja siihen liittyvästä liikenteestä aiheutuva ympäristökuormitus tulee sopeuttaa maankäytön muutoksiin niin, ettei siitä aiheudu ympäristönsuojelulain 3 §:ssä tarkoitettua ympäristön pilaantumista. Erityisesti tämä koskee terveyshaittaa ja ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä, jota voi aiheutua esimerkiksi liikenteen melusta ja polttonesteiden hajusta. Jos alueelle jää rakennuksia, rakenteita tai polttonestevarastoja, tulee ne puhdistaa niin, ettei toiminnan loputtuakaan niistä aiheudu hajuhaittoja tai maaperän tai pohjaveden pilaantumista.

 

Ympäristöluvassa tulee antaa toiminnan lopettamista koskevat määräykset, joissa tulee kiinnittää huomiota myös toiminnasta alueen ulkopuolelle, esimerkiksi meren pohjasedimentteihin mahdollisesti kulkeutuneet haitta-aineet. Toiminnan loppuessa on maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuus tulee selvittää ja pilaantuneisuustiedot tulee toimittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle ja toimivaltaiselle valtion ympäristöviranomaiselle.

 

Voiteluainetehtaan tontti tultaneen puhdistamaan vuonna 2010. Jos polttonestevarasto toimii vielä puhdistamisen jälkeen, tulee sen toiminnan olla sellaista, että jo puhdistetun maan pilaantumisen vaaraa ei ole.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1425 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 LÄNSIMETRON HANKESUUNNITELMASTA

 

Khs 2006-2154

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selitysten laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1426 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 LÄNSIMETRON HANKESUUNNITELMASTA

 

Khs 2006-2154

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selitysten laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1427 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 UUSIEN METROVAUNUJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ

 

Khs 2007-2038

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1428 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 18.6.2008 METRON KULUNVALVONTATEKNIIKAN UUSIMISTA KOSKEVAN ENIMMÄISHINNAN TARKISTAMISESTA

 

Khs 2005-1209

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Korkeimmalle hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1429 §

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI KOSKIEN OPPAAN LAATIMISTA LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMISEKSI

 

Khs 2009-2010

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Thomas Wallgren) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Thomas Wallgrenille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1430 §

MERIPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN, ULLANLINNA (NRO VIO 5407/1)

 

Khs 2009-378

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Meripuiston puistosuunnitelman (VIO 5407/1) siten, että puiston arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 1,3 milj. euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1431 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN VIHERTUKUN ERÄIDEN OSAKKEIDEN LUNASTUSTARJOUS

 

Khs 2009-2552

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä lunastusoikeuttaan Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukun osakkeisiin nrot 5415-5506 osakkeiden siirryttyä Markkinapallo Oy:n konkurssipesältä Poppiboksi Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Vihertukulle, Helsingin Tukkutorille, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1432 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 51 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

17.12.2009

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

17.12.2009

pelastuslautakunta

15.12.2009

teknisen palvelun lautakunta

17.12.2009

yleisten töiden lautakunta

17.12.2009

ympäristölautakunta

15.12.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1433 §

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS HAAGAN KUNTOUTUSKOTIEN RAKENNUKSEN SISÄILMA- JA KOSTEUSVAURIO-ONGELMIA KOSKEVAAN KANTELUUN

 

Khs 2009-2538

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Haagan Kuntoutuskotien kosteus- ja sisäilmaongelmia koskevan eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksen 30.11.2009, dnro 2788/4/07.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksestä terveyskeskukselle, kiinteistöviraston tilakeskukselle, henkilöstökeskukselle ja työterveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1434 §

SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS SOCCAN TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Khs 2009-2577

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimuksen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Soccan toiminnan järjestämisestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan em. sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sosiaalijohtajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1435 §

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: TOIMEENTULOTUKIASIAKKAIDEN TERVEYSPALVELUMAKSUT

 

Khs 2009-1272

Esityslistan asia Stj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1436 §

VALTUUTETTU JOHANNA SUMUVUOREN TOIVOMUSPONSI: LÄHISUHDEVÄKIVALLAN VASTAINEN TOIMINTAOHJELMA

 

Khs 2009-1058

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Johanna Sumuvuori) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Johanna Sumuvuorelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

1437 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 51 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

15.12.2009

- lapsi- ja perhejaosto

10.12.2009

terveyslautakunta

15.12.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1438 §

ELÄKKEELLÄ OLEVAN PALKKAAMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2009-2569

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 20.2.2006, 271 §, tekemäänsä päätöstä siten, että eläkkeellä oleva, tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö voidaan ottaa kaupungin palvelukseen ilman yläikärajaa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja
liikelaitoksille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: ”Kaupunginhallitus päättänee muuttaa 20.2.2006, 271 §, tekemäänsä päätöstä siten, että eläkkeellä oleva, tehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö voidaan ottaa kaupungin palvelukseen ilman yläikärajaa.”

 

Lisätiedot:
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1439 §

ELÄINTARHAN JOHTAJAN AVOIMEN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2009-2564

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä eläintarhan johtajan avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi hallintopäällikkö Katja Ailion 4 850 euron kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin 1.1.2010 lukien siihen asti, kun virkaan vakituisesti valittu ryhtyy virkaa hoitamaan, kuitenkin kauintaan 180 päivän ajaksi.

 

Pöytäkirjanote Katja Ailiolle sekä Korkeasaaren eläintarhalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1440 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 51 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

17.12.2009

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

8.12.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

17.12.2009

opetuslautakunta

15.12.2009

- ruotsinkielinen jaosto

10.12.2009

- suomenkielinen jaosto

15.12.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

10.12.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1441 §

MELLUNKYLÄN TONTIN 47118/6 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11924)

 

Khs 2009-2349

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Vesala) korttelin nro 47118 tontin nro 6 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 15.10.2009 päivätyn piirustuksen nro 11924 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1442 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.12.2009

asuntotuotantotoimikunta

16.12.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.12.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

14.12.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

 

1429 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN THOMAS WALLGREN: HANDBOK OM ÅTGÄRDER MED VILKA MÅNGFALDEN I NATUREN KAN FRÄMJAS

 

Stn 2009-2010

Ärende Ryj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Thomas Wallgren) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Thomas Wallgren och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

 

1436 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOHANNA SUMUVUORI: HANDLINGSPROGRAM MOT VÅLD I NÄRRELATIONER

 

Stn 2009-1058

Ärende Stj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Johanna Sumuvuori) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Johanna Sumuvuori och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Arto Bryggare

Miliza Ryöti

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Terhi Peltokorpi

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  31.12.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1411-1416, 1421-1429, 1432-1433, 1435-1437, 1440 ja 1442 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1441 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1411-1416, 1421-1429, 1432-1433, 1435-1437, 1440 och 1442 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1441 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.