Kokousaika

14.12.2009 kello 16.00 - 17.00

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 1389 §)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi 1378-1382 §)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1389 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

(paitsi 1378-1382 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1389-1402 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja
(paitsi osa 1397-1402 §:t)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1385-1410 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1378-1379,


-,


1384-1390, 

 Sauri

 

 

1391,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1380,


1392-1395, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1396-1398, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1399-1402, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1381-1383,


1403-1410, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1378

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1379

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1380

Ryj/1

Kulosaaren metroaseman muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1381

Kaj/2

Kannelmäen peruskoulun Kanneltien toimipisteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1382

Kaj/3

Jätkäsaaren toimitilatontin 20812/2 vuokraus- ja myyntiperusteet (Länsisatama)

 

1383

Kaj/4

Kluuvin tonttien 37/18 ja 23 asemakaavan muuttaminen (nro 11855)

 

1384

Kj/3

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän muodostamiseen liittyvät yhteistoimintasopimukset 

 

1385

Kj/4

World Gymnaestrada -voimistelutapahtuman hakeminen Helsinkiin 2015

 

1386

Kj/5

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

1387

Kj/6

Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011-2013 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestys

 

1388

Kj/7

30.11.2009 ja 7.12.2009 pöydälle pantu asia

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan (ta 1 04 02) käyttösuunnitelma

 

1389

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 9.12.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1390

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1391

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1392

Ryj/1

Rakentamispalvelun logistiikan, ympäristönhoidon sekä itäisen ja läntisen kaupunkitekniikan yksiköiden johtajien virkoihin ottaminen

 

1393

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kruunuvuorenranta)

 

1394

Ryj/3

Rakentamispalvelun nimilyhenteen vahvistaminen

 

1395

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1396

Stj/1

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tarkistus ja seksuaaliterveysselvitys

 

1397

Stj/2

Toimistopäällikön viran perustaminen sosiaalivirastoon

 

1398

Stj/3

Eron myöntäminen Leena Peltomaalle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

1399

Sj/1

Suositus opinnäytetutkimusten käytöstä Helsingin kaupungin hallintokunnissa

 

1400

Sj/2

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1401

Sj/3

Eräiden virkojen lakkauttaminen

 

1402

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1403

Kaj/1

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Laajasalon luonto- ja kulttuuripolkujen verkoston muodostaminen

 

1404

Kaj/2

Pasilan ja Oulunkylän eräiden alueiden (mm. Pohjois-Pasilan ratapiha-alueet ja maaliikennekeskuksen alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11934)

 

1405

Kaj/3

Jätkäsaaren toimitilatontin 20812/2 varaaminen Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle mm. Tallink Silja Oy:n pääkonttoria varten

 

1406

Kaj/4

Lausunto ympäristöministeriölle kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportista

 

1407

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Brändö Seglaren poikkeamishakemuksesta

 

1408

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle TMW Pramerica Property Investment GmbH:n poikkeamishakemuksesta

 

1409

Kaj/7

7.12.2009 pöydälle pantu asia

Tonttien varaaminen Honkasuon tontinvarauskilpailua varten (Malminkartano, Honkasuo, tontit 33350/1 - 5, 33351/1, 33352/1, 33354/1 - 8, 33355/1, 33356/1 - 5, 33357/1, 33358/1, 33359/1, 33360/1 - 3 ja 33361/1 - 2)

 

1410

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1378 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Moisio) ja Pajamäen (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1379 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1380 - 1383 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1380 §

Kulosaaren metroaseman muutostyön hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1381 §

Kannelmäen peruskoulun Kanneltien toimipisteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1382 §

Jätkäsaaren toimitilatontin 20812/2 vuokraus- ja myyntiperusteet (Länsisatama)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1383 §

Kluuvin tonttien 37/18 ja 23 asemakaavan muuttaminen (nro 11855)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1384 §

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMISEEN LIITTYVÄT YHTEISTOIMINTASOPIMUKSET 

 

Khs 2009-2545

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-       hyväksyä liitteen mukaisen puitesopimuksen yhteistyöstä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ja jäsenkuntien kuntateknisten töiden toteuttamisessa sekä kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan sopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia, ja

 

-       todeta seuraavat pääkaupunkiseudun vesihuoltoa koskevat Helsingin kaupungin yhteistoimintasopimukset päättyviksi 31.12.2009:

 

a)    Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sopimus raakaveden hankinnasta, vesijohtoveden valmistuksesta ja toimittamisesta sekä yhteisessä käytössä olevien päävesijohtojen rakentamisesta ja kunnossapidosta, allekirjoitettu 14.12./21.12./22.12.1993,

 

b)    Helsingin ja Vantaan kaupunkien sekä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymän sopimus viemärivesien johtamisesta Helsingin viemärilaitokseen, puhdistamisesta ja tähän liittyen yhteisessä käytössä olevan Helsingin viemärilaitoksen rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, allekirjoitettu 11.2./20.2./2.3.1987,

 

c)     Helsingin ja Vantaan kaupunkien sopimus jätevesilietteiden kompostointikentän rakentamisesta ja kompostointitoiminnasta Sipoon kunnan alueella sijaitsevalla Metsäpirtin alueella, allekirjoitettu 21.1.1994 ja

 

d)     Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sopimus kunnan rajan läheisyydessä sijaitsevan kiinteistön ja muutamien kiinteistöjen ryhmän liittämisestä naapurikunnan vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja sadevesiviemäriin, allekirjoitettu 13.1./10.4./11.4.1984.

 

Pöytäkirjanote liitteineen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kunta-yhtymälle, Helsingin Vedelle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1385 §

WORLD GYMNAESTRADA -VOIMISTELUTAPAHTUMAN HAKEMINEN HELSINKIIN 2015

 

Khs 2009-2556

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki

 

-        tukee Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:n hakemusta World Gymnaestrada 2015-voimistelutapahtuman järjestämiseksi Helsingissä heinäkuussa 2015

 

-        hyväksyy tapahtuman suunnitteluun osallistumista koskevan aiesopimuksen liitteen mukaisesti sekä

 

-        oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen allekirjoittamaan aiesopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Pöytäkirjanote liitteineen talous- ja suunnittelukeskukselle (elinkeinopalvelu), liikuntavirastolle ja Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle.

 

Lisätiedot:
Machere Saila, tapahtumapäällikkö, puhelin 310 25903

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1386 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2008-2307, 2008-1306, 2009-2249, 2009-2244, 2009-2235, 2009-2241, 2009-2242, 2009-2259, 2009-2230, 2009-2231, 2009-2269, 2009-2306, 2009-2422, 2009-49, 2009-2339, 2009-2466, 2009-2558, 2008-2298

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1387 §

VUODEN 2011 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA VUOSIEN 2011-2013 TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN KÄSITTELYJÄRJESTYS

 

Khs 2009-2481

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä vuoden 2011 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2011–2013 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyjärjestyksen tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että Vuoden 2011 talousarvioehdotuksen raami, kannanotot ja laatimisohjeet tulevat Khn käsittelyyn ma 22.3.2010 klo16.00

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1388 §

30.11.2009 ja 7.12.2009 pöydälle pantu asia

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 02) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1860

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1389 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 9.12.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 9.12.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa liikuntalautakuntaa osoittamaan Jääkenttäsäätiölle 1 866 224,46 euroa Vuosaaren liikuntakeskus
-hankkeen toteuttamiseen.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta, pelastuslaitosta, kiinteistövirastoa ja Helsingin Satama -liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Esko Niemelle, Hanna Kopralle, Laura Peuhkurille, Terhen Saariselle, Kasper Stenbäckille, Susanna Vilkamaalle, Kermen Soitulle, Hilkka Laitiselle ja Francis McCarronille.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

15, 16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

17                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Vilma Apialle, Henrik Kihlmanille, Timo Sairaselle ja Heidi Wallius–Virkkulalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Senaatti-kiinteistöille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, pelastuslaitokselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11, 12           Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitok-selle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseolle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi
-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Puoskari, jäsen Hakola ja kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1390 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  9.12.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                   11.12.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1391 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1392 §

RAKENTAMISPALVELUN LOGISTIIKAN, YMPÄRISTÖNHOIDON SEKÄ ITÄISEN JA LÄNTISEN KAUPUNKITEKNIIKAN YKSIKÖIDEN JOHTAJIEN VIRKOIHIN OTTAMINEN

 

Khs 2009-2399

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa 1.1.2010 lukien rakentamispalvelun

 

-                                       logistiikan yksikön johtajan virkaan diplomi-insinööri Asko Forsbergin 5324,80 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin,

-                                       ympäristönhoidon yksikön johtajan virkaan maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Jouko Laakson 5120,00 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin,

-                                       itäisen kaupunkitekniikan yksikön johtajan virkaan diplomi-insinööri Anu Hilpi-Niemen 5427,20 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin,

-                                       läntisen kaupunkitekniikan yksikön johtajan virkaan diplomi-insinööri Antero Taipaleen 5427,20 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, teknisen palvelun lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1393 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (KRUUNUVUORENRANTA)

 

Khs 2009-2256

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen käsittelyä sekä välivarastointia Helsingin Laajasalon alueella Kruunuvuorenrannassa:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että aluetta koskee kaupunginvaltuuston 10.12.2008 hyväksymä osayleiskaava. Alue on siinä osoitettu lähinnä asumiskäyttöön. Suunnitelmien mukaan rakentaminen alkaa 2010 ja alue on rakentunut valmiiksi vuoteen 2020 mennessä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellyttäen, että toiminta-aika ja toiminnan laatu sopeutetaan Kruunuvuorenrannan rakentamisen etenemiseen ja että toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan huolella.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että hakemuksen käsittelyssä tulee ottaa hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

Varastoon otettavien purkujätteiden laadunvalvontaa silmälläpitäen kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupapäätöksessä tulee antaa määräykset varastoitavien jätteiden puhtauskriteereistä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että meluselvitys on puutteellinen siltä osin, kun se ei ota huomioon melun mahdollista iskumaisuutta. Mikäli toiminnasta aiheutuva melu on iskumaista, lupahakemuksessa esitetyt toimet melun leviämisen ja meluhaittojen estämiseksi saattavat olla riittämättömiä.

 

Murskauksen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle, jolle myös mittausraportit tulee lähettää.

 

Pölyntorjunnan osalta kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin ympäristönsuojelumääräysten 21 ja 22 §:ssä on esitetty vaatimukset rakentamisen ja murskauksen pölyntorjunnalle. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristölupapäätöksessä tulee toiminnanharjoittajalle antaa vähintään ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavat pölyntorjuntaa koskevat määräykset. Lisäksi päätökseen tulee jättää mahdollisuus antaa pölyntorjuntaa koskevia lisämääräyksiä, mikäli olosuhteet muuttuvat alueen rakentuessa ja murskaus- ja varastointitoiminnan jatkuessa samanaikaisesti.

 

Kaupunginhallitus katsoo lopuksi, että toiminnassa tulee huolehtia vaarallisten kemikaalien varastoinnista siten, että vaaraa niiden joutumisesta maaperään ei ole. Tankkauspaikat tulee varustaa mahdollisten vuotojen imeyttämiseen ja keräämisen sopivilla aineilla ja kalustolla. Mahdollisten huoltojen yhteydessä tulee huolehtia siitä, ettei haitta-aineita pääse ympäristöön.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1394 §

RAKENTAMISPALVELUN NIMILYHENTEEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-2363

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa rakentamispalvelun nimilyhenteeksi Stara 1.1.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1395 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

10.12.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1396 §

VALTUUTETTU PIA PAKARISEN TOIVOMUSPONSI: LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TARKISTUS JA SEKSUAALITERVEYSSELVITYS

 

Khs 2009-2305

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 4.11.2009 hyväksymän toivomusponnen (Pia Pakarinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Pia Pakariselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1397 §

TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2009-2576

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa sosiaaliviraston pitkäaikaishoito -nimisen toimistotasoisen yksikön toimistopäällikön viran 4 511,72 euron tehtäväkohtaisesta palkasta määräytyvin palkkaeduin 1.1.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1398 §

ERON MYÖNTÄMINEN LEENA PELTOMAALLE RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2008-2638

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää pyynnöstä eron Leena Peltomaalle (ent. Tamminen) rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi Arja Putkosen vuoden 2010 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Leena Peltomaalle, Arja Putkoselle, esityslistalla mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1399 §

SUOSITUS OPINNÄYTETUTKIMUSTEN KÄYTÖSTÄ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOKUNNISSA

 

Khs 2009-2461

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä suosituksen opinnäytetutkimusten käytöstä Helsingin kaupungin hallintokunnissa liitteen mukaisena.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistan liitteestä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1400 §

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2518

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat vuonna 2010 seuraavasti:

 

Hinta 1.1. – 30.6.2010

 

Hinta 1.7. – 31.12.2010

Lounas

 

 

5,70 euroa käytettäessä

kaupungin sirullista henkilöstökorttia

 

5,30 euroa käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

5,90 euroa/käteishinta

 

5,50 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

 

 

4,50 euroa

 

4,10 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,85 euroa

 

4,49 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria

 

4,28 euroa

3,96 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

2                    oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

 

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja

 

3                    että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,90 euroa aterialta ajalla 1.1. – 30.6.2010 ja 1,80 euroa aterialta ajalla 1.7.- 31.12.2010 ja että henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

 

4                    että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1. – 30.6.2010 Lounasseteli Oy:n painattamia 7,10 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,70 euroa, ja ajalla 1.7. – 31.12.2010 Lounasseteli Oy:n painattamia 6,80 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,30 euroa, ja että

 

5                    että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2010 lukien ja on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1401 §

ERÄIDEN VIRKOJEN LAKKAUTTAMINEN

 

Khs 2009-2526

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa esityslistan liitteestä ilmenevät virat 1.1.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote asianomaisille virastoille.

 

Lisätiedot:
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37964

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 sekä eläintarhan johtajan myös viikoilla 28 ja 31 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

8.12.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1403 §

VALTUUTETTU LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: LAAJASALON LUONTO- JA KULTTUURIPOLKUJEN VERKOSTON MUODOSTAMINEN

 

Khs 2008-2629

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.12.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1404 §

PASILAN JA OULUNKYLÄN ERÄIDEN ALUEIDEN (MM. POHJOIS-PASILAN RATAPIHA-ALUEET JA MAALIIKENNEKESKUKSEN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11934)

 

Khs 2009-2523

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11934/12.11.2009 ilmenevien 17. ja 28. kaupunginosan (Pasila ja Oulunkylä) eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 31.12.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1405 §

JÄTKÄSAAREN TOIMITILATONTIN 20812/2 VARAAMINEN NORDEA HENKIVAKUUTUS SUOMI OY:LLE JA RAKENNUSOSAKEYHTIÖ HARTELALLE MM. TALLINK SILJA OY:N PÄÄKONTTORIA VARTEN

 

Khs 2009-2409

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20812 tontin nro 2 (19 200 k-m2) Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle ja Rakennusosakeyhtiö Hartelalle toimitilahank­­keen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tontin pohjoisosalle (liite 5) tulee suunnitella Tallink Silja Oy:n Suomen pääkonttorirakennus (noin 4 000 k-m2).

 

2                    Tontin eteläosan varaus jatkuu 31.12.2012 saakka edellyttäen, että Nordea Henkivakuutus Suomi Oy tai sen omistama kiinteistöyhtiö tekee tontin pohjoisosasta 31.12.2010 mennessä pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Tallink Silja Oy:n Suomen pääkonttorirakennusta varten.

 

3                    Rakennusten suunnittelun tulee tapahtua yhteistyössä kau­punkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston sekä alueen toteutusprojektin kanssa.

 

4                    Rakennuksen suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon energiatehokkuus.

 

5                    Tontin tai siitä muodostettavien tonttien pitkäaikaiseen maan­vuokrasopimukseen tullaan ottamaan liitteessä 6 esitettyjen periaatteiden mukaisia ehtoja Jätkäsaaren alueen imujätekeräyksestä, rakentamisen logistiikkayhteistyöstä, yhteismarkkinoinnista ja rakennuksiin mahdollisesti toteutet­tavista tele- ja sähkökaapeista, ellei kiinteistölautakunta pe­rustellusta syystä toisin päätä.

 

Lisäksi varauksensaajat ovat tietoisia siitä, että alueelle ollaan laatimassa alueellista rakennustapaohjetta sekä ohjetta talonrakentamista varten. Varauksensaajat ovat velvollisia noudattamaan näitä ohjeita, ellei tontin tai tonttien maan­­vuokrasopimuksissa toisin sovita.

 

6                    Tontti tai siitä muodostettavat tontit voidaan luovuttaa rakentamiseen vasta sen jälkeen, kun satamatoiminnot johto- ja putkisiirtoineen saadaan siirrettyä pois rakentamis-alueelta. 

 

7                    Varauksensaajien on kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa sovittava tontin pohjoisosan asemakaavan mukaisten autopaikkojen toteuttamisesta maanalaiseen pysäköintilaitokseen tontin eteläosassa.

 

8                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisista vahingosta eikä kustannuksista, jos rakentamiseen tarvittavaa pitkäaikaista maanvuokrasopimusta ei saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote Tallink Silja Oy:lle, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:lle, Rakennusosakeyh­tiö Hartelalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1406 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE KAUPAN SIJAINNIN OHJAUKSEN ARVIOINTITYÖRYHMÄN RAPORTISTA

 

Khs 2009-2093

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Kaupan sijainnin ohjauksen arviointityöryhmän raportti ja sen liitteenä oleva Suomen ympäristökeskuksen selvitys osoittavat hyvin kaupan kokorakenteessa, sijoittumisessa ja saavutettavuudessa tapahtuneita muutoksia. Viime vuosina toteutetut ja kaavaillut suurhankkeet puolestaan ilmentävät sijainnin ohjauksen ja vaikutusten arvioinnin puutteita.

 

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevien säännösten kokoaminen maan­käyttö- ja rakennuslaissa omaan lukuun ja kaupan sijoittamisen periaatteiden sisällyttäminen siihen selkeyttävät vähittäiskauppaa koskevaa lainsäädäntöä. Erityisesti tulee pystyä parantamaan hankkeiden liikenne- ja ilmastovaikutusten sekä palveluverkkoon kohdistuvien vaikutusten arviointia. Kaupunginhallituksen mielestä työryhmän ehdotukset maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtävistä muutoksista ovat pääosin kannatettavia. Kaavoituksen aikana tehtävien selvitysten ja vaikutusarviointien sekä riittävän tietopohjan merkitys kasvaa.

 

Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaan ei ehdoteta muutosta, mutta työryhmä pitää selvitystä kokorajan muutoksesta tarpeellisena. Kaupun­ginhallitus korostaa, että suuryksikön ja etenkin myymäläkeskittymän merkittävän laajennuksen kokorajaa tulisi harkita aluesidonnaisesti. Nykyinen raja on Helsingin mittapuussa suhteellisen pieni, etenkin jos kyseessä on myymäläkeskittymä, kuten vanha ostoskeskus. Ohjeel­lisen rajan mukaan 2 000-6 000 k-m²:n myymälän tai myymäläkeskittymän laajentaminen yli 25 %:lla ulottuisi suuryksiköitä koskevien säännösten soveltamisen jo noin 500 k-m²:n laajennuksiin. Tämän kokoluokan laajennuksilla ei kuitenkaan yhdyskuntarakenteen ohjauksen kannalta ole lähtökohtaisesti merkittäviä vaikutuksia pääkaupunkiseudulla.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan ottaminen mukaan suuryksiköitä koskevan ohjauksen piiriin on sinänsä kannatettava. Kuitenkin juuri tässä kaupan lajissa, kuten vaikkapa auto­kaupassa, nykyisen suuryksikön kokorajan säilyttäminen on epätarkoituksenmukaista. Rakentamisen todellisten vaikutusten, kuten esimerkiksi asiointiliikenteen määrän, tulisi olla myymälän kokoa vahvempana kriteerinä ohjauksessa. Tällöin kaavamääräyksillä voidaan säädellä sitä, että yhdyskuntarakenteen kannalta ja asiointiliikenteeltään merkittävät myymälät eivät sijoittuisi ongelmallisiin paikkoihin. Myös toimialaliu­kumista syntyvät vaikutukset tulisi tällöin hallita.

 

Työryhmä ehdottaa, että merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon ylä- ja alarajan määrittely tehtäisiin maakuntakaavois­sa. Ehdotus selkeyttää tulkinnallisia ongelmia, koska seudullisesti merkittävän suuryksikön kokoraja vaihtelee seuduittain ja tilanteittain. Esimerkiksi Helsingissä 5 000 k-m²:n kauppa- tai ostoskeskus ei useinkaan ole vielä seudullisesti merkittävä kauppakeskus. Toisaalta kaupan liiallinen keskittyminen juuri kaupunkirakenteen "sisällä" aiheuttaa suurempia liikenteellisiä ongelmia kuin haja-asutusalueilla.

 

Kaupan sijainnin ohjauksessa tulisi harkita myös kuntakokoon liittyvien määräysten muotoilua tai erottelua. Hankkeisiin liittyen tulisi myös edellyttää hankkeen asiakaspohjalaskelmia tai asiakaspalvelualueen laajuut­ta osoittavia arvioita.

 

Työryhmän mietinnössä jää tulkinnanvaraiseksi se, määriteltäisiinkö  maakuntakaavassa yksittäisen suuryksikön koon lisäksi myös alueellinen kaupan kokonaismitoitus. Raportissa todetaan mm. seuraavasti: "Alueelle sijoittuvien kaupallisten toimintojen mitoituksen ylärajan osoittaminen mahdollistaa kaupan sijainnin nykyistä joustavamman ja monipuolisemman ohjauksen maakuntakaavoituksessa, kun kaupan toimintoja voidaan ohjata useammille paikoille siten, että lain vaatimukset täyttyvät". Samoin siinä todetaan: "Merkitykseltään seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ratkaistaan maakuntakaavassa määrittelemällä kaavassa alueelle osoitettavien yksiköi­den suurin mahdollinen kerrosneliömetrimäärä" (Kaupan sijainnin oh­jauksen arviointityöryhmän raportti sivu 9). Sinänsä maakuntakaavan ohjausvaikutusta lisäisi, jos siinä voitaisiin määritellä edes yleispiirteisesti maakunnan arvioituun ostovoimaan ja muihin tekijöihin perustuvan kaupallisen suur­yksikköverkoston laajuus ja yhdyskuntarakenteellisesti suotuisat sijaintipaikat.

 

Työryhmä ehdottaa, että vähintään 60 000 k-m²:n suuruiset vähittäiskau­pan suuryksiköt otettaisiin YVA-menettelyn piiriin suoraan asetuksen nojalla. Myönteistä tässä olisi se, että se poistaisi epätietoisuuden siitä, milloin erillistä YVA-menettelyä on sovellettava. Lukuun ottamatta liikenteestä aiheutuvia päästöjä tai kauppakeskusten varaamaa maa-aluetta kaupallisten suuryksiköiden aiheuttamat ympäristö- ja muut vaikutukset ovat kuitenkin yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan sekä ihmisten elinoloihin ja palveluiden saatavuuteen liittyviä vaikutuksia. Juuri tämä arviointi on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen suunnittelun ominta ydinosaamista ja selvittämisalaa. Vaihtoehtona YVA-me­nettelyn pakollisuudelle tulisikin harkita YVA-lain 5 §:n määrittämän har­kinnanvaraiseen YVA-menettelyyn määräämistä koskevan säännök­sen muuttamista siten, että menettelyä ei tarvittaisi, jos vaikutukset on mahdollista selvittää muun lainsäädännön mukaisessa menettelyssä YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla eli mm. juuri kaavoitukses­sa. Nykyinen harkinnanvaraisen menettelyn soveltamatta jättämisen mahdollistava edellytys ”on selvitetty” johtaa liian usein päällekkäisiin selvityksiin ja arviointeihin.

 

Pelkästään hankkeen tai laajennuksen kokoon perustuva säännönmukainen YVA-menettely kaupallisissa hankkeissa olisi lisäksi etenkin kaupunkien keskustoissa sovellettuna jokseenkin erikoista.   

 

Helsingin kaupunginhallitus kannattaa ajatusta siitä, että kaupan palveluverkkoselvitysten asemaa vahvistetaan ja että tietoaineistoja ja analyysimenetelmiä kehitetään palvelemaan kaupan ohjauksen tarpeita. Ajantasaisen aineiston olemassaolo on ehdoton edellytys vaikutusten arvioinnissa, kaupan sijainnin ohjauksen onnistumisessa sekä kaupan kehityksen seurannassa. Kauppaa koskevien tunnuslukujen julkaisemi­nen poistaisi myös ongelmia eri selvitysten vertailtavuudessa ja tekisi analyysit läpinäkyvämmiksi. Ympäristöministeriö voisi kehittää yhtene­väisiä toimintamalleja kaupan hankkeiden mitoituksen vaikutusten arviointiin. Tämä selkeyttäisi päätöksenteon perusteita ja kohdistaisi huomion tapauskohtaisiin vaikutuksiin.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1407 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE BRÄNDÖ SEGLAREN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2317

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Brändö Seglare r.f.:lle haettuun toimenpiteeseen Helsingin 42. kaupunginosan Kulosaaren kylässä olevalle tilalle RN:o 1:976 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 23.9.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1408 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TMW PRAMERICA PROPERTY INVESTMENT GMBH:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2276

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä TMW Pramerica Property Investment GmbH:lle haettuun toimenpiteeseen
4. kaupunginosan korttelin nro 66 tontille nro 10 ehdolla, että

 

-                                       2. kerroksen terassille tulevat rakennelmat toteutetaan korkealaatuisina ja että niiden toteutussuunnitelmat sekä koillisen pihan pihasuunnitelmat hyväksytetään kaupunkikuva­neuvottelukunnassa ja esitellään kaupunginmuseolle

 

-                                       kaikki uudet rakennelmat ja julkisivun muutokset tulee suun­nitella korkealaatuisina siten, että rakennuksen ja koillisen pihan kaupunkikuvallinen ja rakennustaiteellinen arvo ei vähene.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1409 §

7.12.2009 pöydälle pantu asia

TONTTIEN VARAAMINEN HONKASUON TONTINVARAUSKILPAILUA VARTEN (MALMINKARTANO, HONKASUO, TONTIT 33350/1 - 5, 33351/1, 33352/1, 33354/1 - 8, 33355/1, 33356/1 - 5, 33357/1, 33358/1, 33359/1, 33360/1 - 3 JA 33361/1 - 2)

 

Khs 2009-2511

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                          varata Malminkartanon Honkasuon Haapaperhosen alueen suunniteltujen kortteleiden nro 33350–33352 sekä 33354–33361 asuinpientalotontit (AP) ja erillispientalotontit (AO‑1), joiden suunniteltu rakennusoikeus on yhteensä noin 13 000 k-m², ”Honkasuon ekotehokas kaupunkikylä” ‑tontinvarauskilpailua varten siten, että

 

                          varausalueen kokonaisrakennusoikeudesta noin 45 prosenttia (n. 6 000 k-m2) on toteutettava Hitas-, osaomistus- ja asumisoikeusasuntoina ja loppuosa vapaarahoitteisena omistus- ja/tai vuokra-asuntotuotantona ilman Hitas-eh­toja, ja

 

                          kaiken asuntotuotannon tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset,

 

                          oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään alueen tontinvarauskilpailun, hyväksymään alueen lopullisen rahoitus- ja hallintamuotojakauman sekä valitsemaan kilpailun perusteella kaavoituskumppanit ja hankkeiden toteuttajat kyseisille tonteille,

 

                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta, kaupunkisuunnitteluvirastoa ja kiinteistövirastoa Honkasuon alueen jatkosuun­nittelussa ja toteutuksessa kiinnittämään huomiota siihen, että maankäytön ja asumisen toimenpideohjelman mukainen asuntotuotantojakauma kyetään alueella saavuttamaan,

 

                          samalla kaupunginhallitus toteaa, että autopaikkanormi päätetään asemakaavan yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että sen neljänneksi varsinaiseksi ranskalaiseksi viivaksi lisätään:

 

-       samalla kaupunginhallitus toteaa, että autopaikkanormi päätetään asemakaavan yhteydessä

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1410 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

2.12.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

3.12.2009

kiinteistölautakunta

8.12.2009

rakennuslautakunta

8.12.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8.12. ja 10.12.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1396 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN PIA PAKARINEN:
JUSTERING AV VÄLFÄRDSPLANEN FÖR BARN OCH UNGA OCH
UTREDNING OM BARNENS OCH UNGDOMARNAS SEXUELLA HÄLSA

 

Stn 2009-2305

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.11.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Pia Pakarinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Pia Pakarinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

1403 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA KOLBE:

ANLÄGGANDE AV ETT NÄTVERK AV NATUR- OCH KULTURSTIGAR

PÅ DEGERÖ

 

Stn 2008-2629

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Osku Pajamäki

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 22.12.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Tiina Teppo

 

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1378-1383, 1386-1391, 1393, 1395-1396, 1399, 1402-1403, 1406-1408 ja 1410 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1404 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1378-1383, 1386-1391, 1393, 1395-1396, 1399, 1402-1403, 1406-1408 och 1410 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1404 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.