Kokousaika

7.12.2009 kello 16.00 – 16.55 ja 17.00 – 17.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1377 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1377 §)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 1377 §)

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 1377 §)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi osa 1377 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 1377 §)

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi osa 1377 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Lehtonen, Hannele

varajäsen (paitsi osa 1377 §)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 1349 ja 1377 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1377 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1367-1376 ja osa 1377 §:t)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1377 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1350 ja
osa 1353-1363 §:t)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri (paitsi 1377 §)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 1377 §:n kohdalla)

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 1377 §:n kohdalla)

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija (osa 1377 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1344-1345,


-,


1347-1351, 1353, 

 Sauri

 

 

1352,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1354-1362, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1363-1364, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1346,


1365-1366, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1367-1377, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1344

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1345

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1346

Sj/1

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

1347

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuonna 2010

 

1348

Kj/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueiden esirakentamista ja pilaantuneen maaperän kunnostamista varten vuonna 2009

 

1349

Kj/5

30.11.2009 pöydälle pantu asia

Vuoden 2010 talousarvion noudattamisohjeet

 

1350

Kj/6

30.11.2009 pöydälle pantu asia

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan (ta 1 04 02) käyttösuunnitelma

 

1351

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1352

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1353

Kj/9

Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus (2010-2012) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi

 

1354

Ryj/1

Valtuutettu Laura Kolben ja valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponnet: Lähiruoan suosiminen

 

1355

Ryj/2

Valtuutettu Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Natriumglutamaatin käytöstä luopuminen

 

1356

Ryj/3

Valtuutettu Terhi Koulumiehen toivomusponsi: Ruoan lisäaineet

 

1357

Ryj/4

Valtuutettu Sari Sarkomaan toivomusponsi: Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien ruokailujen suunnittelu ja puitesopimukset

 

1358

Ryj/5

Valtuutettu Seija Muurisen toivomusponsi: Kustaankartanon ruokapalvelukonsepti

 

1359

Ryj/6

Valtuutettu Nina Suomalaisen toivomusponsi: Ruokapalvelujen laatu ja ravintosisältö

 

1360

Ryj/7

Kalasatamanpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen

 

1361

Ryj/8

Esitys Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle joukkoliikenteen tekstiviestilipun kehittämisestä

 

1362

Ryj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1363

Stj/1

Sosiaaliasiamiesten Lilli Autin ja Marja-Terttu Soppelan kantelua koskeva apulaisoikeuskanslerin päätös

 

1364

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1365

Sj/1

Kiinteistö Oy Auroranlinnan virastoille ja liikelaitoksille palvelussuhdekäyttöön vuokraamien asuntojen vuokrantarkistus

 

1366

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1367

Kaj/1

Marian sairaalan rakennuksen 4 muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitelma

 

1368

Kaj/2

Reservering av tomter för specialbostäder respektive verksamhetsbyggnader med syftet att utveckla och bygga ut funktionerna på Arcadas och Prakticums campus (Hermanstad, tomterna 21676/5-6 och 21677/1 och 4)

Erityisasumisen ja toimitilarakennusten tonttien varaaminen Arcada-prakticum -opiskelijakampuksen toimintojen kehittämiseksi ja laajentamiseksi (Hermanni, tontit 21676/5 - 6 ja 21677/1 ja 4)

 

1369

Kaj/3

Keskustan maanalaisen huoltoväylän käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamista koskevan sopimuksen solmiminen Helsingin Väylä Oy:n kanssa

 

1370

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Lilinkotisäätiön sekä XXXX, XXXX ja XXXX XXXX ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1371

Kaj/5

Lausunto ja ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran ja Asunto Oy Helsingin Kaskisaarenrannan välisissä kiinteistökaupoissa

 

1372

Kaj/6

Kontulan Kiinteistöt Oy:n poikkeamishakemus

 

1373

Kaj/7

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

 

1374

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Lucky Boats Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1375

Kaj/9

Tonttien varaaminen Honkasuon tontinvarauskilpailua varten (Malminkartano, Honkasuo, tontit 33350/1 - 5, 33351/1, 33352/1, 33354/1 - 8, 33355/1, 33356/1 - 5, 33357/1, 33358/1, 33359/1, 33360/1 - 3 ja 33361/1 - 2)

 

1376

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1377

Kaj/10

Iltakouluasia: esiselvitys kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen yhdistämisestä ja tehokkaammasta hallinnosta

 


 

1344 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Asko-Seljavaara) ja Oker-Blomin (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1345 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1346 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1346 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 23.11.2009 ja 30.11.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 10 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Rautopuro Annukka, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64995

 

 

 

1347 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUONNA 2010

 

Khs 2009-2226

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti kokoontua vuonna 2010 varsinaisiin kokouksiinsa 11.1.2010 alkaen maanantaisin kello 16.00 ja ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa. Kokouspaikkana on kaupunginhallituksen istuntosali kaupungintalolla.

 

Kevätkauden viimeinen kokous pidetään 28.6.2010 ja syyskauden ensimmäinen kokous 9.8.2010.

 

Viikolla 14 kokous pidetään pääsiäisen takia poikkeuksellisesti tiistaina 6.4.2010 kello 16.00. Viikolla 49 kokous pidetään itsenäisyyspäivän takia poikkeuksellisesti tiistaina 7.12.2010 kello 16.00.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

     että kaupunginhallituksen kokouksista kulloinkin laadittu pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana kuudentena arkityöpäivänä hallintokeskuksessa yleisesti nähtävänä ja

 

     että kaupunginhallituksen kokousajoista ja edellä mainituista nähtävänäoloista kuulutetaan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, kaupungin verkkosivuilla sekä kaupunginhallituksen päättämissä ilmoituslehdissä.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1348 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE JÄTKÄSAAREN JA SAUKONPAADEN ALUEIDEN ESIRAKENTAMISTA JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISTA VARTEN VUONNA 2009

 

Khs 2009-2367

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 15, esirakentaminen, Länsisataman maaperän kunnostus ja täytöt,

 

2 600 000 euroa Jätkäsaaren ja Saukonpaaden alueen esirakentamiseen ja pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Jarmo Ahonen) taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1349 §

30.11.2009 pöydälle pantu asia

VUODEN 2010 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2009-2406

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2010 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Jäsen Pajamäki teki jäsen Bryggaren kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

 Päätösehdotukseen esityslistan sivulle 6 lisätään toiseksi kappaleeksi:

 

Kaupunginhallitus kehottaa lautakuntia ja johtokuntia seuraamaan tarkkaan sitä, miten kaupunkilaisten palvelut turvataan hyväksytyllä talousarviolla. Talousarvioesitys ei sisällä määrärahoja kaupungin henkilöstön vuoden 2010 palkankorotusten varalle. Kaupunginhallitus on luvannut palata tähän kysymykseen erikseen. Samassa yhteydessä tulee huomioida se, että vuoden 2009 jo toteutuneiden palkankorostusten kustannusvaikutusta ei ole huomioitu täysimääräisenä vuoden 2010 talousarvion laskentapohjassa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Pajamäen vastaehdotuksen äänin 11-3, Ojala äänesti tyhjää.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Lehtonen ja Pajamäki.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1350 §

30.11.2009 pöydälle pantu asia

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 02) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1860

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1351 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          1.12.2009

-                                        Helsingin Vesi                                               1.12.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1352 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1353 §

VALTION JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN VÄLINEN AIESOPIMUS (2010-2012) MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN NOPEUTTAMISEKSI JA TEHOSTAMISEKSI

 

Khs 2009-2561

Esityslistan asia Kj/9

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen aiesopimuksen vuosille 2010-2012 maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

 

                                                                 Pöytäkirjanote jäljennöksin aiesopimuksesta henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1354 §

VALTUUTETTU LAURA KOLBEN JA VALTUUTETTU MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONNET: LÄHIRUOAN SUOSIMINEN

 

Khs 2009-1907, 2009-1909

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymien toivomusponsien (Laura Kolbe) ja (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle ja valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1355 §

VALTUUTETTU MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: NATRIUMGLUTAMAATIN KÄYTÖSTÄ LUOPUMINEN

 

Khs 2009-1908

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1356 §

VALTUUTETTU TERHI KOULUMIEHEN TOIVOMUSPONSI: RUOAN LISÄAINEET

 

Khs 2009-1915

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Koulumies) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Koulumiehelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1357 §

VALTUUTETTU SARI SARKOMAAN TOIVOMUSPONSI: KUSTAANKARTANON VANHUSTENKESKUKSEN JA LASTEN PÄIVÄKOTIEN RUOKAILUJEN SUUNNITTELU JA PUITESOPIMUKSET

 

Khs 2009-1914

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sari Sarkomaa) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sari Sarkomaalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1358 §

VALTUUTETTU SEIJA MUURISEN TOIVOMUSPONSI: KUSTAANKARTANON RUOKAPALVELUKONSEPTI

 

Khs 2009-1911

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Seija Muurinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Seija Muuriselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1359 §

VALTUUTETTU NINA SUOMALAISEN TOIVOMUSPONSI: RUOKAPALVELUJEN LAATU JA RAVINTOSISÄLTÖ

 

Khs 2009-1910

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 9.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Nina Suomalainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Nina Suomalaiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1360 §

KALASATAMANPUISTON PUISTOSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-2200

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Kalasatamanpuiston puistosuunnitelman (VIO 5514/1) siten, että hankkeen arvonlisäverottomat rakentamiskustannukset ovat 2 206 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1361 §

ESITYS HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄLLE JOUKKOLIIKENTEEN TEKSTIVIESTILIPUN KEHITTÄMISESTÄ

 

Khs 2009-2453

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle seuraavan esityksen joukkoliikenteen tekstiviestilipun kehittämisestä:

 

Tekstiviestilipun käyttö pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä

 

HKL otti tekstiviestilipun käyttöön metro-, raitiovaunu- ja Suomenlinnan lauttaliikenteessä joulukuussa 2001. Marraskuussa 2004 tekstiviestilipun kelpoisuusalue laajennettiin koskemaan metron liityntäliikennettä, satamabusseja, VR:n lähiliikenteen Helsingin sisäisiä matkoja sekä yötaksaa.

 

Helsingin kaupunginhallitus on esittänyt 12.3.2007 tekstiviestilipun laajentamista koko Helsingin sisäiseen joukkoliikenteeseen. YTV:n hallitus kuitenkin päätti 21.11.2008, ettei tekstiviestilipun kelpoisuutta laajenneta. YTV:n hallitus perusteli päätöstään sillä, että bussinkuljettajilta on pyritty vähentämään rahastamiseen liittyvää työtä eivätkä kuljettajat voi luontevasti todeta tekstiviestilipun voimassaoloa matkustajan kädessä olevasta matkapuhelimesta. Toisaalta kunnollista selvitystyötä väittämän tueksi ei tuolloin ole tehty.

 

Joukkoliikennelautakunta edellytti 11.12.2008 selvityksen laatimista tekstiviestilipun nykyisestä käytöstä ja jatkokehittämisestä. Selvitys valmistui marraskuussa 2009.

 

Tekstiviestilipun tilausmäärät ovat jatkuvasti kasvaneet lipun käyttöönotosta lähtien. Vuonna 2008 tekstiviestilippuja tilattiin yli 3,4 miljoonaa kappaletta ja lipputulot olivat lähes 6,5 miljoonaa euroa. Ennuste vuodelle 2009 on noin 3,8 miljoonaa myytyä tekstiviestilippua. Mikäli tekstiviestilippu kävisi kaikessa Helsingin sisäisessä liikenteessä, tilausmäärä olisi karkeasti arvioiden 5 miljoonaa lippua vuodessa. Mikäli lippu kävisi koko Helsingin seudun liikenteessä, lippujen tilausmäärän voidaan arvioida nousevan lähes 10 miljoonaan lippuun vuodessa.

 

Tekstiviestilippu vähentää liputta matkustamista erityisesti ruuhkaisella keskusta-alueella ja on oiva lippulaji satunnaiskäyttöön myös esimerkiksi silloin, kun kertalippujen ostajat ruuhkauttavat muut lipunmyyntikanavat ja liikennevälineet esimerkiksi suurten joukkotapahtumien yhteydessä. Esimerkiksi Madonnan konsertin aikana tekstiviestilippuja myytiin yli kaksinkertainen määrä normaaliin päivään verrattuna.

 

Matkustajien tekstiviestilipusta antama palaute on hyvin positiivista ja lipun toivotaan laajentuvan koko Helsingin seudulle. Tekstiviestilipun käyttäjäkunta on laaja, mutta useimmiten tekstiviestilipun tilaa Helsingin kantakaupungissa asuva nuori (20 – 30 -vuotias) aikuinen raitiovaunumatkaa varten. Tekstiviestilipun käyttö on tyypillisesti satunnaista tai liittyy äkilliseen tai yllättävään tarpeeseen. Tekstiviestilippu korvaa useimmiten perinteisen kertalipun, mutta myös pummilla tai kävellen tehdyn matkan.

 

Toimenpiteet tekstiviestilipun kehittämiseksi

 

Laaditun selvityksen ydinasiana ovat lipun kehittämistoimenpiteet. Selvityksessä otetaan myös kantaa siihen, miten näitä kehittämistoimenpiteitä voitaisiin jatkossa tehdä.

 

1.    Lipun tarkastaminen busseissa

 

Tärkein esille noussut kehittämistoimenpide liittyy tekstiviestilipun tarkastamisen helpottamiseen busseissa. Lipun tarkastaminen busseissa on olennainen kysymys tekstiviestilipun käyttöalueen laajentamisen kannalta. Selvityksen aikana tehdyt haastattelut osoittivat linja-autonkuljettajien negatiivisen suhtautumisen nykytyyppisen tekstiviestilipun tarkastamiseen. Tarkastamista pidetään hankalana ja aikaa vievänä. Vaihtoehdoiksi tarkastustoiminnan helpottamiseksi esitetään tarkastuskoodin yksinkertaistamista (lipun tarkastaminen kuljettajalle helpompaa ja nopeampaa) tai lipun kelpoisuuden tarkastamista lukijalaitteella (poistaa tarkastustoiminnan kuljettajilta kokonaan).

 

Selvitystyössä käytiin läpi kaikkiaan kahdeksan vaihtoehtoa tekstiviestilipun tarkastuksen helpottamiseksi busseissa, joista neljä (VE1 – VE4) olivat lyhyen aikavälin ratkaisuja ja neljä (VE5 – VE8) olivat pitkän tähtäimen ratkaisuja. Sekä lyhyen että pitkän aikavälin kehittämisvaihtoehdoista löytyi kaksi toteutettavissa olevaa mallia.

 

Lyhyen aikavälin ratkaisuna esitetään, että kuljettaja tarkastaa matkapuhelimen näytöltä selvästi nykyistä yksinkertaisemman koodin. Vastaava tarkastuskoodi toimitetaan kuljettajalle palvelun tuottajan toimesta.

 

Parhaiten toteutettavissa olevat lyhyen aikavälin vaihtoehdot ovat VE1, VE2 ja VE 4. Ensimmäinen malli (VE1) perustuu liikennöitsijöille paperina tai tekstiviesteinä toimitettavaan päiväkohtaiseen tarkastuskoodiin.  Tämän ratkaisun kustannukset olisivat vähäiset, mutta lipun väärennettävyys helpompaa, koska koodia ei voisi vaihtaa kuin korkeintaan kolme kertaa päivässä. Toinen malli (VE2) perustuu siihen, että nykyistä matkakorttijärjestelmää muokataan siten, että kuljettajalaitteessa on kuljettajalla jatkuvasti nähtävissä voimassa oleva tarkastuskoodi. Neljäs malli (VE4) perustuu tähän tarkoitukseen räätälöityyn laitteeseen, josta kulloinkin voimassa oleva tarkastuskoodi näkyisi kuljettajalle. VE4 olisi kustannuksiltaan Helsingin sisäisen liikenteen osalta noin 100 000 – 150 000 euroa ja pilotoitavissa nopeasti, noin kuukauden kuluessa päätöksenteosta. VE4:ssä lipun väärennettävyys vaikeutuisi huomattavasti, koska tarkastuskoodi voitaisiin vaihtaa tunninkin välein. 

 

Pitkän aikavälin vaihtoehdoista VE 5 ja VE 7 ovat toteuttamiskelpoisimmat. VE5 vastaa lähinnä lyhyen aikavälin ratkaisua VE2, jossa matkakorttijärjestelmän ajoneuvopääte kertoo kuljettajalle tarkastuskoodin. Tämän edellyttämä järjestelmämäärittely tulisikin ottaa huomioon uuden lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) hankintamenettelyssä. Tämän järjestelyn aiheuttamat kustannukset olisivat vähäiset, mikäli määrittelyt otetaan huomioon jo keväällä 2010 tarjouspyyntövaiheessa.

 

VE7 mukaisessa vaihtoehdossa vaunussa oleva monilukijalaite tarkastaisi lipun automaattisesti ilman kuljettajalta edellytettäviä toimintoja. Tässä vaihtoehdossa tekstiviestilippu olisi aidoimmin osa koko matkakorttijärjestelmää. Samalla lukijalaitteella voitaisiin hoitaa kaikki uuden järjestelmän liputustoiminnot mukaan lukien jopa paperisten lippujen tarkastaminen. Tämän vaihtoehdon kustannukset olisivat investointien osalta noin 0,7 – 0,8 milj. euroa ja ylläpidon osalta vuosittain 50 000 – 100 000 euroa.

 

Tämän vaihtoehdon kiistaton etu olisi myös se, että uuden sukupolven matkakorttijärjestelmä saisi erittäin monipuolisen lukijalaitteen, jota voitaisiin mahdollisesti hyödyntää uusilla tavoilla koko järjestelmän elinkaaren ajan.

 

Tekstiviestilipun kelpoisuusaluetta tulisi laajentaa. Matkustajat kokevat tekstiviestilipun hyvänä palveluna eikä hyvän palvelun laajentamista ole syytä rajoittaa. Tarkoituksenmukaista olisi laajentaa kelpoisuusalue koko laajenevalle pääkaupunkiseudulle mutta ensi vaiheessa minimissään koko Helsingin sisäiseen liikenteeseen. Laajentaminen tulisi tehdä mahdollisimman pian, samassa yhteydessä kun lipun tarkistusmahdollisuutta busseissa helpotettaisiin VE1, VE2 tai VE4 pohjalta. Mainitut toimenpiteet tulisi toteuttaa vuoden 2011 alkuun mennessä. Lisäksi tulee varautua siihen, että vuodesta 2014 eteenpäin tekstiviestilippujärjestelmä integroitaisiin osaksi uutta matkakorttijärjestelmää.

 

2.    Matkalipuntarkastajien toiminnan helpottaminen

 

HKL:n tarkastajat törmäävät tekstiviestilippuun useita kymmeniä kertoja päivässä ja väärinkäytöksiäkin havaitaan päivittäin. HKL:n tarkastajat ovat tottuneita tarkastamaan tekstiviestilippua eikä tekstiviestilipun tarkastamista pidetä juurikaan vaikeampana tai hitaampana kuin muiden lipputyyppien tarkastamista. YTV:n tarkastajat tarkastavat melko harvoin tekstiviestilippuja, koska niiden kelpoisuusalue muodostaa vain pienen osan koko tarkastusalueesta. Kun uusi joukkoliikenneorganisaatio HSL aloittaa vuoden 2010 alusta toimintansa, yhtyy molempien organisaatioiden tarkastustoiminta, minkä seurauksena myös nykyiset YTV:n tarkastajat aikaisempaa enemmän alkavat tarkastaa tekstiviestilippuja.

 

Tarkastajien tarkastustoiminnan helpottaminen tekstiviestilippujen osalta on mahdollista erillisellä kannettavalla lukijalaitteella tai tarkastajalaitteeseen integroidulla lukijalaitteella. Edellä mainituista vaihtoehdoista vain tarkastuslaitteeseen integroitu lukijalaite voi tulla kysymykseen, koska tarkastustyön sujuvuus kärsisi liikaa erillisiä laitteita käytettäessä. 

 

Matkalipuntarkastajien tarkastustoiminnan helpottaminen ei ole välttämätöntä mutta erittäin hyödyllistä, mikäli tekstiviestilipun kelpoisuusaluetta laajennetaan. LIJ 2014 -hankkeessa tulisikin viipeittä arvioida mahdollisuudet uuden matkakorttijärjestelmän tarkastajalaitteiden kehittämisen osalta.

 

3.    Tietoliikenneviivytysten ja -katkosten vähentäminen

 

Seuraavan sopimuskauden palvelua hankittaessa on palvelukatkosten sanktiointia syytä harkita sisällytettäväksi sopimukseen.

 

4.    Tiedottamisen tehostaminen

 

Viestintää ja tiedotusta matkustajille ja liikennöitsijöille on syytä tehostaa selvityksessä mainituin periaattein.

 

Tekstiviestilipun laajentamisen vaikutuksia

 

Tekstiviestilipun käyttöalueen laajentamisen yhteiskuntataloudellisia ja liikennöintitaloudellisia vaikutuksia on arvioitu. Laskelmat perustuvat Helsingin sisäisen liikenteen ja koko seudun vuoden 2008 matkustajamääriin ja kertalippujen myyntimääriin. Laskelmissa käytettiin kertalipulla nousevan matkustajan viivytyksenä 8,5 s ja vastaavasti tekstiviestilipulla nousevan matkustajan viivytyksenä 2,5 s, 4,5 s ja 6,5 s. Tarkastelussa poistettiin pääteasemilla tehdyt nousut ja bussien kuormitusasteena käytettiin 17 matkustajaa. Matkustajien ajan arvona on käytetty 8,32 euro/h ja linja-auton ajan arvona 30 euro/h.

 

Mikäli tekstiviestilippu olisi käytössä koko Helsingin sisäisessä liikenteessä ja kaikki kertalipun nykyisin ostavat hankkisivat kertalipun sijasta tekstiviestilipun, liikennöintikustannussäästöt olisivat nopeutuneiden matka-aikojen johdosta runsaat 250 000 euroa vuodessa ja matkustajien aikasäästöt olisivat runsaat 1,2 miljoonaa euroa vuodessa. Yhteensä säästöt olisivat siis maksimissaan noin 1,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä edellyttäisi tekstiviestilipun tarkistamista esimerkiksi lukijalaitteella, jolla tarkastamiseen kuluisi aikaa noin 2-3 sekuntia. Vastaavasti säästö koko pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä olisi maksimissaan 3 miljoonaa euroa vuodessa. Mikäli kuljettaja tarkastaisi liput yksinkertaistetun tarkastuskoodin avulla ja tarkastusaika lippua kohden olisi noin 5 sekuntia, olisi vuotuinen kokonaissäästö Helsingin sisäisessä liikenteessä vajaa miljoona euroa ja pääkaupunkiseudun tasolla reilun 1,5 miljoonaa euroa.

 

Todellisuudessa säästöt asettuisivat edellä mainittuja maksimiarvoja alhaisemmalle tasolle, sillä kaikki kertalipun käyttäjät eivät todennäköisesti siirtyisi tekstiviestilipun käyttäjiksi. Joka tapauksessa saavutettavat hyödyt kuitenkin olisivat selvästi suuremmat kuin tekstiviestilipun laajentamisesta aiheutuvat kustannukset.

 

NFC -teknologiaratkaisu

 

YTV on aiemmin arvioinut, että tulevaisuudessa tekstiviestilippu korvattaisiin koko seudulla käyttöön otettavalla puhelimeen ladattavalla elektronisella matkalipulla NFC-puhelimien (Near Field Communication, lähialuekommunikointi) yleistyessä. On kuitenkin niin, että lippujärjestelmä NFC-puhelimessa on enemmänkin rinnakkainen matkakortille ladattavien lippujen kanssa. Tekstiviestilippu on taas pikemminkin rinnasteinen kertalippuihin. Tekstiviestilipun keskeinen funktio on korvata satunnaisluonteisessa matkustamisessa käytettäviä kertalippuja. NFC-puhelinten yleistymisestä ei lisäksi ole varmuutta, kun taas SMS- lippu on jo toimivaksi havaittu tuote, joka on käytössä lähes kaikissa matkapuhelimissa. Tämän vuoksi sekä NFC- että SMS-lippujen rinnakkainen kehittäminen on tarkoituksenmukaista.

 

NFC-puhelinten yleistymisestä ei lisäksi ole varmuutta kun taas SMS-lippu on jo toimivaksi havaittu tuote, joka on käytössä lähes kaikissa matkapuhelimissa.

 

Jatkotoimenpiteet

 

Tekstiviestilipun jatkon osalta tulee tehdä päätöksiä seuraavista asioista:

 

1                          Nykyisen palveluntoimittajan (INA Finland Oy) sopimus päättyy kesällä 2010, mutta sopimus mahdollistaa kahden optiovuoden käytön (1 vuosi + 1 vuosi). HKL:llä on perusteet käyttää ensimmäinen optiovuosi, koska palvelun kilpailuttaminen on järkevää vasta sen jälkeen, kun kohta 2 on saatu päätettyä. Lisäksi INA Finland Oy on osoittautunut hyväksi sopimuskumppaniksi ja täyttänyt sovitut velvoitteensa.

 

2                          Kevättalven 2010 aikana tulisi päättää, missä elinkaaren vaiheessa tekstiviestilippu palveluna on ja mikä rooli tekstiviestilipulla tulee olemaan seuraavan noin viiden vuoden aikana Helsingin seudun lippujärjestelmässä.

 

3                          Jos palvelua päätetään laajentaa, niin kuljettajien tarkastustoiminnan helpottamista tulee lähteä kehittämään lyhyen aikavälin ratkaisuvaihtoehtojen VE1, VE2 tai VE4 pohjalta. Pitkällä aikavälillä vaihtoehto 7 (Multireader) olisi ylivoimaisesti paras ratkaisu ja tämän toteuttamista tulee selvittää uuden lippujärjestelmän lukijalaitteen määrityksiä tehtäessä. Pitkän aikavälin varavaihtoehtona voidaan pitää VE5:tä, jossa hyödynnetään uutta informaatiojärjestelmää.

 

4                          Operaattorisopimusten neuvotteluajankohdasta tulee päättää ja uudelleen neuvotella niin, että lipun välityksen kustannuksia voidaan alentaa. Lisäksi sopimuksiin on syytä sisällyttää palvelukatkoja koskeva sanktiopykälä. Mikäli palvelua päätetään laajentaa esimerkiksi ehtona alemmille operaattorihinnoille, on HSL:n neuvotteluasema oleellisesti vahvempi. Uudet hinnat palvelulle on kuitenkin syytä neuvotella kaikkien mukana olevien operaattoreiden kanssa yhtäaikaisesti.

 

5                          Tulee selvittää mahdollisuudet yhdistää lipuntarkastajien uusiin tarkastuslaitteisiin tekstiviestin lukijalaite.

 

6                          Matkustajien ja liikennöitsijöiden tiedottamista on edelleen kehitettävä.

 

7                          Valtioneuvosto on antanut 1.10.2009 eduskunnalle esityksen maksupalveludirektiivin kansallisesta soveltamisesta. Asian etenemistä tulee seurata.

 

Kirje Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1362 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

1.    ja 3.12.2009

teknisen palvelun lautakunta

3.12.2009

yleisten töiden lautakunta

3.12.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1363 §

SOSIAALIASIAMIESTEN LILLI AUTIN JA MARJA-TERTTU SOPPELAN KANTELUA KOSKEVA APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS

 

Khs 2007-1700

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi sosiaaliasiamiesten Lilli Autin ja Marja-Terttu Soppelan kantelua koskevan apulaisoikeuskanslerin päätöksen 22.10.2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lähettää jäljennöksen apulaisoikeuskanslerin päätöksestä tiedoksi sosiaalivirastolle.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistan liitteestä sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1364 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

1.12.2009

terveyslautakunta

1.12.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1365 §

KIINTEISTÖ OY AURORANLINNAN VIRASTOILLE JA LIIKELAITOKSILLE PALVELUSSUHDEKÄYTTÖÖN VUOKRAAMIEN ASUNTOJEN VUOKRANTARKISTUS

 

Khs 2009-2462

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osaltaan hyväksyä sen, että Kiinteistö Oy Auroranlinna tarkistaa virastoilta ja liikelaitoksilta palvelussuhdeasunnoista perittäviä vuokria yhdellä prosentilla 1.1.2010 lukien.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Auroranlinnalle.

 

Jäsen Ojala teki seuraavan vastaesityksen:

 

                                            Esityslistan sivun 42 viimeinen virke ”Vuoden 2010 jälkeen vuokrantarkistukset määräytyisivät aiemmin päätetyn tilastollisen keskivuokran muutosten mukaisesti.” poistetaan.

                                           

Ojalan vastaesitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Mattheiszen Leena, työmarkkinalakimies, puhelin 310 37963

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1366 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

3.12.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

1.12.2009

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1367 §

MARIAN SAIRAALAN RAKENNUKSEN 4 MUUTOS- JA KORJAUSTÖIDEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2165

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 17.8 2009 päivätyn Marian sairaalan rakennuksen 4 muutos- ja korjaustöiden hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 465 brm2, jolloin rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 290 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 571 000 euroa, RI = 126,5 ja THI = 150,6 kustannustasossa huhtikuu 2009.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus teki esityslistan sivulle 43 seuraavan teknisluonteisen korjauksen:

 

Esityslistan sivun 43 neljännen kappaleen ensimmäisessä virkkeessä oleva ensimmäinen vuosiluku ”1984” korjattiin muotoon ”1894”.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1368 §

RESERVERING AV TOMTER FÖR SPECIALBOSTÄDER RESPEKTIVE VERKSAMHETSBYGGNADER MED SYFTET ATT UTVECKLA OCH BYGGA UT FUNKTIONERNA PÅ ARCADAS OCH PRAKTICUMS CAMPUS (HERMANSTAD, TOMTERNA 21676/5-6 OCH 21677/1 OCH 4)

ERITYISASUMISEN JA TOIMITILARAKENNUSTEN TONTTIEN VARAAMINEN ARCADA-PRAKTICUM -OPISKELIJAKAMPUKSEN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISEKSI JA LAAJENTAMISEKSI (HERMANNI, TONTIT 21676/5 - 6 JA 21677/1 JA 4)

 

Stn/Khs 2009-2161

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt

 

A                   till 31.12.2011 reservera tomterna nr 5 och 6 i kvarteret nr 21676 i 21 stadsdelen (Hermanstad), vilka tomter är avsedda för specialbostäder (AKS), för Stiftelsen Arcada eller ett bolag som bildas, för att hyresbostäder för studerande och/eller specialgrupper som byggs med hjälp av lån med långfristigt statligt räntestöd ska kunna planeras och förutsättningarna för genomförande utredas, varvid följande villkor gäller:

 

1                    Projektet ska planeras i samarbete med ekonomi- och planeringscentralens utvecklingsavdelning, stadsplaneringskontorets detaljplaneavdelning och fastighetskontoret.

 

2                    Lösningar som tillämpas och konstruktioner och material som används vid planering och byggande ska vara välplanerade, högklassiga, hållbara och säkra stadsbildsmässigt, arkitektoniskt, funktionellt och tekniskt.

 

Dessutom ska trafik- och miljöfrågor betonas och lokala anvisningar om planering och byggsätt i närmiljön följas vid planering och byggande. Byggnaderna ska uppfylla kraven för energieffektivitetsklass A.

 

3                    Byggnader som uppförs på tomter reserverade för produktion av hyres- och bostadsrättsbostäder kan inrymma sådana boendeenheter för specialgrupper som upprätthålls av staden eller en av staden godkänd sammanslutning,
eller så kan en andel av bostäderna reserveras för specialgrupper med tanke på självständigt boende. Andelen kan i ett enskilt projekt, beroende på behovet och enligt prövning utifrån området i fråga, utgöra högst 20 % av det som byggrätten för tomten eller tomterna tillåter eller vara ännu större om en separat överenskommelse träffas i saken.

 

4                    Den som får objektet reserverat för sig är skyldig att följa

                                            tilläggsvillkoren för Byholmen i Fiskehamnen (bilaga 1).

 

5                    Den som får objektet reserverat för sig är skyldig att följa fastighetskontorets tomtavdelnings direktiv 18.1.2008 om ”massor som grävs upp och schaktas bort och träd som

                                            fälls” (bilaga 2).

 

6                    Den som får objektet reserverat för sig är skyldig att i

                                            tillämpliga delar följa hitastilläggsvillkoren (bilaga 3).

 

7                    Energieffektiviteten ska ha särskild prioritet vid planering och byggande.

 

Den som får objektet reserverat för sig är skyldig att till utarrenderaren lämna in ett sådant energicertifikat för planerade byggnader inom området som avses i lagen om energicertifikat för byggnader (487/2007) eller en annan utredning om byggnadernas energieffektivitet som godkänns av fastighetskontorets tomtavdelning. Detta ska ske senast i samband med ansökan om långfristig utarrendering av området.

 

8                    Grundberedningen i området beräknas bli slutförd i början av år 2011. Om byggandet i reserveringsobjektet inleds innan grundberedningen har slutförts är den som får objektet reserverat för sig skyldig att träffa en överenskommelse med byggnadskontorets gatu- och parkavdelning om samordnande av byggåtgärderna.

 

9                    Den som får objektet reserverat för sig är medveten om att där finns en byggnad i Helsingfors stads ägo i vilken det enligt fastighetskontorets lokalcentral upplåtits lokaler
genom fyra hyresavtal som gäller tills vidare. Uppsägningstiden för avtalen varierar mellan 1 och 12 månader.

 

Lokalcentralen har som mål att avsluta avtalen och riva byggnaden före 31.10.2010. Om målet inte nås är den som får objektet reserverat för sig skyldig att med lokalcentralen komma överens om samordnande av rivningen och byggandet i objektet.

 

10                 Staden ansvarar inte för eventuella skador för den som får objektet reserverat för sig, såsom kostnader för planering m.m., exempelvis med anledning av att stadsfullmäktige inte beslutar upplåta objektet till vederbörande eller om staden med hänvisning till villkoren i detta reserveringsbeslut bestämmer att reserveringen ska upphöra innan reserveringstiden går ut.

 

B                   till 31.12.2011 reservera tomten nr 1 i kvarteret nr 21677 i 21 stads­delen (Hermanstad), vilken är avsedd för verksamhetsbyggnader (KTYO), för Stiftelsen Arcada eller ett bolag som bildas, för att undervisnings-, idrotts- och forskningslokaler för yrkeshögskolan Arcada och Yrkesinstitutet Practikum ska kunna planeras och förutsättningarna för genomförande utredas, varvid följande villkor gäller:

 

1 - 2              Samma som i punkterna 1 - 2 i förslag A.

 

3                    Den som får objektet reserverat för sig är skyldig att på egen bekostnad planera en idrottshall i objektet. Om det finns ekonomiska och realistiska användningsmöjligheter är vederbörande skyldig att på egen bekostnad bygga hallen, som kan användas i Arcadas och Practikums undervisning.

 

Den som får objektet reserverat för sig är också skyldig att, om staden så önskar, inom de gränser som den egna verksamheten möjliggör, exempelvis under kvällar och veckoslut och utanför terminerna, upplåta lokaler i idrottshallen för enskilda personer, idrottsföreningar, företag och andra aktörer från Helsingfors, varvid sedvanliga villkor tillämpliga på idrottsbruk gäller.

 

4 - 5              Samma som i punkterna 4 - 5 i förslag A.

 

6 - 7              Samma som i punkterna 7 - 8 i förslag A.

 

8                    Den som får objektet reserverat för sig är medveten om att Helsingfors stad har utarrenderat områden i objektet till Hampuris Oy och ST1 Oy till 31.12.2014. Staden har som mål att inom reserveringstiden vidta de åtgärder som krävs för att avtalen ska bli avslutade i förtid och överförda.

 

9                    Samma som i punkt 10 i förslag A.

 

C                   till 31.12.2011 reservera tomten nr 4 i kvarteret nr 21677 i 21 stads­delen (Hermanstad), vilken är avsedd för verksamhetsbyggnader (KTYO), för Stiftelsen Arcada eller ett bolag som bildas, för att undervisnings- och forskningslokaler för yrkeshögskolan Arcada och Yrkesinstitutet Practikum ska kunna planeras och förutsättningarna för genom­förande utredas, varvid följande villkor gäller:

 

1 - 2              Samma som i punkterna 1 - 2 i förslag A.

 

3 - 4              Samma som i punkterna 4 - 5 i förslag A.

 

5 - 6              Samma som i punkterna 7 - 8 i förslag A.

 

7                    Den som får objektet reserverat för sig är medveten om att Helsingfors stad har utarrenderat områden i objektet till Oy Teboil Ab, ST1 Oy och oy Shell ab till 31.12.2009.

 

8                    Samma som i punkt 10 i förslag A.

 

D                   bestämma att reserveringen ska träda i kraft först då den som får objektet reserverat för sig har undertecknat en förbindelse om att följa villkoren och lämnat förbindelsen till fastighetskontorets tomtavdelning.

 

E                   bemyndiga fastighetsnämnden att besluta om preciseringar i reserveringsvillkoren, om eventuella behövliga tilläggsvillkor och om en eventuell förlängning av reserveringstiden med högst ett år.

 

Protokollsutdrag till Stiftelsen Arcada och fastighetsnämnden.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   varata Stiftelsen Arcadalle tai perustettavan yhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21676 erityisasumisen tontit (AKS) nro 5 ja 6 valtion pitkäaikaisella korkotuella lainoitettujen opiskelijoille ja/tai erityisryhmille tarkoitettujen vuokra-asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, kestäviä ja turvallisia.

 

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita. Rakennusten tulee täyttää energiatehokkuusluokan A vaatimukset.

 

3                    Vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannossa varattaville tonteille rakennettaviin rakennuksiin voidaan sijoittaa kaupungin tai kaupungin hyväksymän yhteisön ylläpitämiä erityisryhmille suunnattuja asumisyksiköitä tai varata osuus asunnoista erityisryhmien itsenäiseen asumiseen. Yksittäisessä hankkeessa osuus voi tarpeen ja aluekohtaisen harkinnan mukaan olla korkeintaan 20 % tontin tai tonttien rakennusoikeudesta tai suurempikin niin erikseen sovittaessa.

 

                      4                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 1

olevia Kalasataman Kyläsaaren alueella noudatettavia
lisäehtoja.

 

                      5                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2

olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 18.1.2008 ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

6                    Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan soveltuvin

                                            osin liitteenä 3 olevia hitas-lisäehtoja.

 

7                    Rakentamisessa ja suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota energiatehokkuuteen.

 

Varauksensaaja on velvollinen viimeistään hakiessaan vuokra-alueen pitkäaikaista vuokraamista esittämään vuok­ranantajalle energiatodistuksista annetun lain (487/2007) mukaisen vuokra-alueelle rakennettavaa raken­nusta koskevan energiatodistuksen taikka muun rakennuksen energiatehokkuutta osoittavan kiinteistöviraston tonttiosaston hyväksymän selvityksen.

 

8                    Esirakentamisen on arvioitu valmistuvan alueella vuoden 2011 alussa. Mikäli rakentaminen alkaa varauksen kohtees­sa ennen sen esirakentamisen valmistumista, varauksensaaja on velvollinen sopimaan rakennusviraston katu- ja puisto-osaston kanssa mainittujen rakentamistoimenpiteiden yhteensovittamisesta.

 

9                    Varauksensaaja on tietoinen, että varauksen kohteessa sijaitsee Helsingin kaupungin omistama rakennus, josta on kiinteistöviraston tilakeskuksen ilmoituksen mukaan luovutettu tiloja neljällä toistaiseksi voimassaolevalla vuokrasopi­muksella. Sopimusten irtisanomisajat vaihtelevat kuukau­desta 12 kuukauteen.

 

Tilakeskus pyrkii päättämään mainitut sopimukset ja purkamaan rakennuksen 31.10.2010 mennessä. Muussa tapauksessa varauksensaaja on velvollinen sopimaan tila-keskuksen kanssa purkamisen ja rakentamisen yhteensovittamisesta varauksen kohteessa.

 

10                 Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esi­merkiksi siitä, ettei kaupunginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen luovuttamisesta varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän varauspäätöksen ehtojen mukaisesti määrää varauksen kesken varausajan raukeamaan.

 

B                   varata Stiftelsen Arcadalle tai perustettavan yhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21677 toimitilarakennuksen tontin (KTYO) nro 1 ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin opetus-, liikunta- ja tutkimustilojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1 - 2              Kuten ehdotuksessa A kohdat 1 - 2.

 

3                    Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan varauksen kohteeseen liikuntahallin. Mikäli taloudelliset ja realistiset käyttömahdollisuudet ovat olemassa, varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan rakentaman mainitun hallin, jota voidaan käyttää Arcadan ja Prakticumin opetuskäytössä.

 

Varauksensaaja on myös velvollinen kaupungin niin vaatiessa luovuttamaan liikuntahallin tiloja oman käytön mahdollistamissa rajoissa esimerkiksi iltaisin, viikonloppuisin ja lukukausien ulkopuolella helsinkiläisille asukkaille, urheilu-seuroille, yrityksille tai muille tahoille tavanomaisin liikunta-käyttöön soveltuvin ehdoin.

 

4 - 5              Kuten ehdotuksessa A kohdat 4 - 5.

 

6 - 7              Kuten ehdotuksessa A kohdat 7 - 8.

 

8                    Varauksensaaja on tietoinen, että Helsingin kaupunki on vuokrannut varauksen kohteesta alueet Hampuris Oy:lle ja ST1 Oy:lle 31.12.2014 saakka. Kaupunki pyrkii huolehtimaan sopimusten ennenaikaiseen päättämiseen ja siirtämi­seen liittyvistä järjestelyistä varausajan kuluessa.

 

9                    Kuten ehdotuksessa A kohta 10.

 

C                   varata Stiftelsen Arcadalle tai perustettavan yhtiön lukuun 21. kaupunginosan (Hermanni) korttelin nro 21677 toimitilarakennuksen tontin (KTYO) nro 4 ammattikorkeakoulu Arcadan ja ammattikoulu Prakticumin opetus- ja tutkimustilojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1 - 2              Kuten ehdotuksessa A kohdat 1 - 2.

 

3 - 4              Kuten ehdotuksessa A kohdat 4 - 5.

 

5 - 6              Kuten ehdotuksessa A kohdat 7 - 8.

 

7                    Varauksensaaja on tietoinen, että Helsingin kaupunki on vuokrannut varauksen kohteesta alueet Oy Teboil Ab:lle, ST1 Oy:lle ja oy Shell ab:lle 31.12.2009 saakka.

 

8                    Kuten ehdotuksessa A kohta 10.

 

D                   että varaus tulee voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

E                   oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään mainitun alueen varausehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja alueen varausajan mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodeksi.

 

Pöytäkirjanote Stiftelsen Arcadalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Tilläggsuppgifter:
Härmälä Timo, stadssekreterare, telefon 310 36028

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1369 §

KESKUSTAN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN KÄYTTÖ- JA HALLINTAOIKEUDEN LUOVUTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN SOLMIMINEN HELSINGIN VÄYLÄ OY:N KANSSA

 

Khs 2008-1962

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

 

-                                       tekemään Helsingin Väylä Oy:n kanssa esityslistan liitteen mukaisen sopimuksen keskustan maanalaisen huoltoväy­län käyttö- ja hallintaoikeuden luovuttamisesta sekä väylän hoidosta, ylläpidosta ja operoinnista, ja

 

-                                       tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1370 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN LILINKOTISÄÄTIÖN SEKÄ XXXX, XXXX JA XXXX XXXX:N JA XXXX XXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2407

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 29.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Lilinkotisäätiö on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan Myrskyluoto nimisen tilan RN:o 1:1118 rakennuksineen XXXX, XXXX ja XXXX XXXX:lle sekä XXXX XXXX:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote XXXX, XXXX ja XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1371 §

LAUSUNTO JA ENNAKKOLAUSUNTO ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN JA ASUNTO OY HELSINGIN KASKISAARENRANNAN VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2009-2408

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 30.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera on myynyt määräosan Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Kaskisaari) korttelin nro 31202 tontista nro 12 Asunto Oy Helsingin Kaskisaarenrannalle.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti antaa Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausun­non: Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera sekä Asunto Oy Helsingin Kaskisaarenranta tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisia määräosan kauppoja tontista 31202/12.

 

Kirje Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteralle, pöytäkirjanote Asunto Oy Helsingin Kaskisaarenrannalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1372 §

KONTULAN KIINTEISTÖT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2196

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2196/526 mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1373 §

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2224

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2224/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että rakentaminen tulee toteuttaa yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa sovittujen suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen Kari Lammelle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1374 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LUCKY BOATS OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2202

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Lucky Boats Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan yleisille alueille 11K100 ja 11Ve100 11.5.2014 asti ehdolla, että ravintolatoiminnas­ta ei aiheudu kohtuutonta haittaa naapureille.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1375 §

TONTTIEN VARAAMINEN HONKASUON TONTINVARAUSKILPAILUA VARTEN (MALMINKARTANO, HONKASUO, TONTIT 33350/1 - 5, 33351/1, 33352/1, 33354/1 - 8, 33355/1, 33356/1 - 5, 33357/1, 33358/1, 33359/1, 33360/1 - 3 JA 33361/1 - 2)

 

Khs 2009-2511

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1376 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.11.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.11. ja 23.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1377 §

ILTAKOULUASIA: ESISELVITYS KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖJEN YHDISTÄMISESTÄ JA TEHOKKAAMMASTA HALLINNOSTA

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä esiselvityksen liitteineen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1354 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄMMAR AV FULLMÄKTIGELEDAMÖTERNA

LAURA KOLBE OCH MARIA BJÖRNBERG-ENCKELL: GYNNANDE

AV NÄRPRODUCERAD MAT

 

Stn 2009-1907, 2009-1909

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmar som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna dem som föreslagit klämmarna (Laura Kolbe och Maria Björnberg-Enckell) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamöterna Laura Kolbe och Maria Björnberg-Enckell och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

1355 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARIA

BJÖRNBERG-ENCKELL: AVSTÅENDE FRÅN ANVÄNDNINGEN

AV NATRIUMGLUTAMAT

 

Stn 2009-1908

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Maria Björnberg-Enckell) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maria Björnberg-Enckell och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

Översättning:

1356 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

KOULUMIES: TILLSATSÄMNENA I MATEN

 

Stn 2009-1915

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Terhi Koulumies) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Koulumies och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

1357 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SARI

SARKOMAA: PLANERING OCH RAMAVTAL I FRÅGA OM

MATTJÄNSTERNA VID GUSTAFSGÅRDS ÅLDRINGSCENTRAL

OCH BARNDAGHEMMEN

 

Stn 2009-1914

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sari Sarkomaa) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sari Sarkomaa och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

Översättning:

1358 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SEIJA

MUURINEN: MATTJÄNSTKONCEPT FÖR GUSTAFSGÅRD

 

Stn 2009-1911

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Seija Muurinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Seija Muurinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

Översättning:

1359 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN NINA

SUOMALAINEN: KVALITETSNIVÅN PÅ MATTJÄNSTERNA OCH

NÄRINGSINNEHÅLLET

 

Stn 2009-1910

Ärende Ryj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 9.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Nina Suomalainen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Nina Suomalainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ville Ylikahri

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   15.12.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1344-1347, 1349-1352, 1354-1359,
1361-1364, 1366 ja 1374-1377 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1372 - 1373 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1370-1371 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1344-1347, 1349-1352, 1354-1359, 1361-1364, 1366 och 1374-1377 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1372-1373 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1370-1371 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.