Kokousaika

30.11.2009 kello 16.00 – 17.26

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1325 §)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 1325 §)

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen

 

 

Rauhamäki, Tatu

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen (paitsi 1325 §)

 

 

Torsti, Pilvi

varajäsen

 

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1330-1343 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1314-1343 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi
osa 1330-1331 ja osa 1339-1341 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri
(paitsi osa 1325-osa 1330 §:t)

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1302-1303,


1304-1306,


-,


1313-1323,

 

 Sauri

 

 

 

1324,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


1325-1326,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


-,


1327-1331,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1307,


1312,


-,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1308-1311,


-,


1332-1343,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1302

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1303

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1304

Kj/1

Eräiden vuoden 2009 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

1305

Kj/2

Erään vuoden 2010 talousarvion määrärahan ylittäminen

 

1306

Kj/3

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen sekä pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan ja Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

1307

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

1308

Kaj/5

Venäjän Federaation oikeus poiketa suunnittelumenettelyä koskevasta kauppakirjan ehdosta

 

1309

Kaj/6

Vuokrausperusteet Suutarilan ryhmärakentamistonteille (Suutarila, tontit 40137/15 - 28)

 

1310

Kaj/7

Oulunkylän tonttien 28156/1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11841)

 

1311

Kaj/8

Laajasalon katualueen asemakaavan hyväksyminen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 osien sekä puistoalueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaavan muuttaminen (nro 11820)

 

1312

Sj/1

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

1313

Kj/3

Tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorven siirtyminen eläkkeelle

 

1314

Kj/4

Vuoden 2010 talousarvion noudattamisohjeet

 

1315

Kj/5

Vuoden 2010 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2011 avustusten hakumenettelystä

 

1316

Kj/6

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle Viikinmäen ampumaradan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

1317

Kj/7

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen tarkoitetun määrärahan (ta 1 04 02) käyttösuunnitelma

 

1318

Kj/8

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen päätökseen koskien oikeudenkäyntiavun antamista kaupungin palveluksessa olevalle

 

1319

Kj/9

Eron myöntäminen Suvi Rihtniemelle maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valinta

 

1320

Kj/10

Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

 

1321

Kj/11

Liikelaitoksia sekä konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset

 

1322

Kj/12

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1323

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1324

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1325

Ryj/1

Helsingin kaupungin HKL-liikelaitoksen ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän välisen luovutuskirjan hyväksyminen

 

1326

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1327

Sj/1

Vt Sirpa Puhakan toivomusponsi: Kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen lisääminen

 

1328

Sj/2

Vt Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi: Liikuntaseurojen korvaavien tilojen tarve Arcadan rakennustöiden ajaksi

 

1329

Sj/3

Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivujen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1330

Sj/4

Tutkimuspäällikön viran täyttäminen ja viran väliaikainen hoitaminen

 

1331

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1332

Kaj/1

Kannanotto Oulunkylä-Seura ry:n ja Asunto Oy Mäkitorpantie 33:n muistutuksiin Oulunkylän tonttien 28156/1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaava-asiassa (nro 11841)

 

1333

Kaj/2

Kannanotto Laajasalo-Degerö Seura ry:n, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry:n, Pro Kruunuvuori -liikkeen ym. muistutuksiin Laajasalon katualueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaava-asiassa (nro 11820)

 

1334

Kaj/3

Oulunkylän kortteleiden nro 28218, 28221, 28236, 28237, 28239 - 28343 ym. alueiden (Vanhan Maunulan alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11927)

 

1335

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsinki-viikon säätiön poikkeamishakemuksesta

 

1336

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Satu Klockarsin poikkeamishakemuksesta

 

1337

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemuksesta

 

1338

Kaj/7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren vesi- ym. alueiden (Aurinkolahden venesatama) asemakaava-asiassa (nro 11792)

 

1339

Kaj/8

16.11.2009 pöydälle pantu asia

Helsingin Leijona Oy:n torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman sisältö ja toimeenpano

 

1340

Kaj/9

16.11.2009 pöydälle pantu asia

Torikorttelit, rakentamistapaohje ja julkisten ulkotilojen, valaistuksen ja opastuksen yleissuunnitelma

 

1341

Kaj/10

16.11.2009 pöydälle pantu asia

Torikortteleiden liikennesuunnitelman hyväksyminen

 

1342

Kaj/11

23.11.2009 pöydälle pantu asia

Linja-autokaistojen voimassaoloaikojen pidentäminen

 

1343

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1302 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Rissanen) ja Oker-Blomin (varalla Kantola)  tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1303 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1304 - 1311 §

Kaupunginvaltuuston 9.12.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1304 §

Eräiden vuoden 2009 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä erään toimintakatteen vahvistaminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

1305 §

Erään vuoden 2010 talousarvion määrärahan ylittäminen

 

 

                                             

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

1306 §

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen sekä pelastuslautakunnan, kiinteistölautakunnan ja Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1307 §

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1308 §

Venäjän Federaation oikeus poiketa suunnittelumenettelyä koskevasta kauppakirjan ehdosta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1309 §

Vuokrausperusteet Suutarilan ryhmärakentamistonteille (Suutarila, tontit 40137/15 - 28)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1310 §

Oulunkylän tonttien 28156/1 ja 2 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11841)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1311 §

Laajasalon katualueen asemakaavan hyväksyminen ja tonttien 49057/3 ja 49074/2 osien sekä puistoalueen (Koirasaarentie välillä Tahvonlahti - Reiherintie) asemakaavan muuttaminen (nro 11820)

 

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

1312 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1312 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.11.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Rautopuro Annukka, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64995

 

 

 

1313 §

TIETOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ TUOMO KARAKORVEN SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

 

Khs 2009-2405

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, että tietotekniikkapäällikkö Tuomo Karakorven virkasuhde päättyy 31.3.2010 hänen siirtyessään 1.4.2010 lukien vanhuuseläkkeelle.

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta julistamaan tietotekniikkapäällikön viran haettavaksi.

 

                                            Pöytäkirjanote Tuomo Karakorvelle, taloushallintopalvelu
-liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1314 §

VUODEN 2010 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2009-2406

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1315 §

VUODEN 2010 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2011 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2009-2418

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2010 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2010 avustusta 30.4.2009 mennessä.

 

Avustusmäärärahoja yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2010 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000-11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä. Avustuksen ensimmäinen erä maksetaan 7.1.2010.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2010 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2009.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja avustuksen myöntänyt viranomainen on saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävän selvityksen. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Talousarvion avustusliitteessä mainituille yhteisöille ensimmäinen erä avustuksesta maksetaan kuitenkin tammikuun 7. päivänä 2010.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2010 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2011 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 30.4.2009 mennessä avustusta vuodeksi 2010 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon viimeistään 30.4.2010, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätökseen 4. Lauta- ja johtokuntien on avustusten myöntämispäätöksissä ilmoitettava avustuksen ehdoksi, että avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan ja taloudenhoidossaan noudattaa Khn antamia ohjeita ja oikeuttaa Khn käyttämään avustusmäärärahoja kaupungille avustettavasta toiminnasta lainojen takaamisen tai muun syyn johdosta mahdollisesti syntyvien saatavien korvaamiseen.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion päätöksen 4 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti, että avustusten kaupunginhallituksen  aiemmin hyväksymää yleisohjetta noudatetaan edelleen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein Helsingin Sataman johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskukselle, Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle sekä varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Bosisio-Hillberg Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1316 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE VIIKINMÄEN AMPUMARADAN PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMISEEN

 

Khs 2009-2323

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistövirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 16, esirakentaminen, Viikinmäen maaperän kunnostus,

 

310 000 euroa ja

 

alakohdalta 8 01 02 11,esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

                      1 090 000 euroa

 

käytettäväksi Viikinmäen ampumaradan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Johanna Hytönen), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1317 §

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄMISEEN TARKOITETUN MÄÄRÄRAHAN (TA 1 04 02) KÄYTTÖSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1860

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rimpilä Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1318 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN OIKEUDENKÄYNTIAVUN ANTAMISTA KAUPUNGIN PALVELUKSESSA OLEVALLE

 

Khs 2009-1945

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnossa 9.10.2009 mainituin perustein.

 

Pöytäkirjanote Eija Bärlund–Toivoselle muutoksenhakuosoituksin ja lausuntoineen, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1319 §

ERON MYÖNTÄMINEN SUVI RIHTNIEMELLE MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJÄSENYYDESTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

 

Khs 2008-2685

Esityslistan asia Kj/9

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Uudenmaan maakuntavaltuustolle seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti myöntää eron Suvi Rihtniemelle maakuntavaltuuston varajäsenyydestä hänen erottuaan 1.9.2009 lukien Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenyydestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoteen 2012 saakka maakuntavaltuuston varajäseneksi Seija Muurisen.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1320 §

GREATER HELSINKI PROMOTION LTD OY:N OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-2253

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Greater Helsinki Promotion Ltd Oy:n 27.3.2006 päivättyä osakassopimusta muutetaan liitteen 1 mukaisesti.

 

                      Pöytäkirjanote liitteineen (liite 1) Helsinki Greater Promotion Ltd Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta/elinkeinopalvelu).

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1321 §

LIIKELAITOKSIA SEKÄ KONSERNIYHTEISÖJÄ KOSKEVAT OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

 

Khs 2009-2251

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupungin liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset liitteen 1 mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä kaupungin asianomaisten muiden yksiköiden kanssa valmistelemaan nyt hyväksyttyjen linjausten mukaiset jatkotoimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille kaupungin virastoille ja liikelaitoksille sekä tytäryhteisöille.

 

                                            Jäsen Ojala teki esityslistan liitteenä 1 oleviin Helsingin kaupunkikonsernin omistajapoliittisiin linjauksiin sivulle 5 seuraavat muutosehdotukset:

                                           

Kohta 3.1 Liikelaitokset

Helsingin Energia

Kohdasta kehittämisvisio toinen virke” Ylläpidetään valmiuksia yhtiöittää toiminta, mikäli kilpailulainsäädäntö tai markkinat sitä vaativat.” korvataan virkkeellä ” Ylläpidetään valmiuksia yhtiöittää toiminta, mikäli kilpailulainsäädäntö sitä vaatii.”.

 

Helsingin Satama

Kohdasta kehittämisvisio toinen virke” Ylläpidetään valmiuksia yhtiöittää toiminta, mikäli kilpailulainsäädäntö tai markkinat sitä vaativat.” korvataan virkkeellä ” Ylläpidetään valmiuksia yhtiöittää toiminta, mikäli kilpailulainsäädäntö sitä vaatii.”.

 

Ojalan muutosehdotuksia ei kannatettu, joten ne raukesivat.

 

Jäsen Ojala ilmoitti asiasta eriävän mielipiteensä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1322 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 25.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

5                    Sivistys- ja henkilöstötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen 48 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulais­kau­pun­gin­johtaja ottanee aloitteen 58 uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 13

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 45

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Mirka Vainikalle ja Sirkka-Liisa Vehviläiselle.

 

Pöytäkirjanote teknisen palvelun lautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

12–15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–5 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

16–18           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

19                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi ­-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vesi
-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Kalervo Laineelle, Jaakko Tapalalle ym, ja Oili Rahnastolle ym.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1323 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       23.11.2009

konsernijaosto                                                                23.11.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1324 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1325 §

HELSINGIN KAUPUNGIN HKL-LIIKELAITOKSEN JA HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN VÄLISEN LUOVUTUSKIRJAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-2356

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä esityslistan liitteen 2 mukaisen luovutuskirjan eräiden HKL-liikelaitokselle kuuluvien toimintojen ja niihin liittyvien omaisuuserien, sopimusten ja henkilöstön siirtämisestä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle 1.1.2010 alkaen,

 

-                                       oikeuttaa HKL-liikelaitoksen allekirjoittamaan luovutuskirjan ja tarkistamaan luovutuskorvauksen määrän ja luovutuskirjan liitteet tilanteeseen 31.12.2009 luovutuskirjassa todettujen periaatteiden mukaisesti HKL-liikelaitoksen tilinpäätöksen valmistuttua, sekä

 

-                                       oikeuttaa HKL-liikelaitoksen tekemään luovutuskirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola, Rissanen ja Laakso esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1326 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta

24.11.2009

yleisten töiden lautakunta

26.11.2009

ympäristölautakunta

24.11.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1327 §

VT SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN JA TUETUN TYÖLLISTÄMISEN LISÄÄMINEN

 

Khs 2009-1817

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1328 §

VT JAN D. OKER-BLOMIN TOIVOMUSPONSI: LIIKUNTASEUROJEN KORVAAVIEN TILOJEN TARVE ARCADAN RAKENNUSTÖIDEN AJAKSI

 

Khs 2009-1271

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jan D. Oker-Blomille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1329 §

PIRKKOLAN UIMA- JA PALLOILUHALLIN JULKISIVUJEN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-2138

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pirkkolan uima- ja palloiluhallin julkisivujen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että arvonlisäverollinen enimmäishinta on lisä- ja muutostyövarauksin sekä rakennuttamis- ja suunnittelukustannuksin 2 150 000 euroa (1 762 000 euroa + alv 22 % 388 000 euroa), RI 126,0, THI 150,1.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1330 §

TUTKIMUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA VIRAN VÄLIAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2009-2411

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa tutkimuspäällikön virkaan professori Timo Cantellin, PhD, 5 040 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä HT Markus Laineen jatkamaan tutkimuspäällikön avoimen viran hoitoa 1.11.2009–31.3.2010, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote, virkaan valitulle, muille hakijoille oikaisuvaatimusohjein, Markus Laineelle, tietokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1331 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

19.11.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

17.11.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

24.11.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

24.11.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1332 §

KANNANOTTO OULUNKYLÄ-SEURA RY:N JA ASUNTO OY MÄKITORPANTIE 33:N MUISTUTUKSIIN OULUNKYLÄN TONTTIEN 28156/1 JA 2 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11841)

 

Khs 2008-2568

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen muistutuksiin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Oulunkylä-Seura ry:lle ja Asunto Oy Mäkitorpantie 33:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1333 §

KANNANOTTO LAAJASALO-DEGERÖ SEURA RY:N, HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY:N, PRO KRUUNUVUORI -LIIKKEEN YM. MUISTUTUKSIIN LAAJASALON KATUALUEEN (KOIRASAARENTIE VÄLILLÄ TAHVONLAHTI - REIHERINTIE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11820)

 

Khs 2009-117

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1334 §

OULUNKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 28218, 28221, 28236, 28237, 28239 - 28343 YM. ALUEIDEN (VANHAN MAUNULAN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11927)

 

Khs 2009-2350

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunula) kortteleiden nro 28218, 28221, 28236, 28237, 28239–28243, 28270, 28272, 28274–28287, 28289 ja 28291 rakennuskieltoaikaa 7.1.2012 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1335 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2037

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsinki-viikon säätiölle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan (Kallio) yleiselle alueelle P110 (Tokoinranta) vuosittain 1.8. – 15.9. väliseksi ajaksi kauintaan 15.9.2014 saakka ehdolla, että noudatetaan valmisteilla olevan asemakaavan muutoksen merkintöjä ja määräyksiä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1336 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SATU KLOCKARSIN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2023

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Satu Klockarsille haettuun toimenpiteeseen 57. kaupunginosan (Talosaari) tilalle Ribbingö 17 RN:o 1:22.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1337 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-2024

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle haettuun toimenpiteeseen 47. kaupunginosan puistoalueen 47P5 osalle ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 18.6.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1338 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VUOSAAREN VESI- YM. ALUEIDEN (AURINKOLAHDEN VENESATAMA) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11792)

 

Khs 2008-1564

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdo­tuksen mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1339 §

16.11.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN LEIJONA OY:N TORIKORTTELEIDEN KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TOIMEENPANO

 

Khs 2009-1116

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa

 

1                          tekemään yhteistyössä Helsingin Leijona Oy:n kanssa yhtiön valmistelemien tarveselvityksien perusteella tarvittavat hankesuunnitelmat Torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman toteuttamiseksi siinä määritellyn aikataulun mukaisesti.

 

Kortteleiden peruskorjauksen hankesuunnitelmat tulee siksi saattaa hyväksyttäväksi niin, että rakennustyöt voivat alkaa seuraavasti:

 

-       kiinteistöviraston käytössä nyt olevissa tiloissa Elefantin korttelin eteläosassa 1.5.2011,

-       osin kiinteistöviraston, osin ulkopuolisten käyttäjien käytössä nyt olevissa tiloissa Elefantin korttelin pohjoisosassa 1.10.2011,

-       kaupunginmuseon käytössä nyt olevissa tiloissa Sarvikuonon korttelissa 1.1.2013,

-       hallintokeskuksen postituksen ja digipainon käytössä nyt olevissa tiloissa Leijonan korttelissa 1.11.2012, ja

-       hallintokeskuksen käytössä nyt olevissa arkistotiloissa Sarvikuonon korttelissa 1.12.2012.

 

Samalla asianomaisia hallintokuntia kehotetaan varautumaan toiminnassaan hankesuunnitelmien toteuttamisen edellyttämään aikatauluun.

 

2                    vuokraamaan kiinteistökehityssuunnitelmaan perustuen ulosvuokrattaviksi tulevat tilat niihin liittyvine piha-aluei-neen Helsingin Leijona Oy:lle silloin, kun ne tulevat edelleenvuokrattaviksi kiinteistökehityssuunnitelman mukaiseen käyttötarkoitukseen, jolloin sopimusten vuokra tulee ensi vaiheessa asettaa 0 %:n nettotuottovaatimuksen mukaisesti,

 

3                    tilaamaan tarvittavat peruskorjaukset kiinteistökehityssuun­nitelman, siinä asetetun aikataulun ja vaiheittain hyväksyttävien hankesuunnitelmien mukaisesti toimien,

 

4                    sovittamaan yhteen Helsingin Leijona Oy:n osoittamien kiinteistökehityssuunnitelman mukaisten Torikortteleihin sijoittuvien ulkopuolisten vuokralaisten ja kortteleissa nyt toi­mivien kaupunginhallinnon yksiköiden tila- ja toiminnalliset tarpeet näiden kanssa neuvotellen,

 

5                    tekemään esitykset kiinteistökehityssuunnitelman toteutta­misen kulloinkin edellyttämien määrärahojen osoittamisesta lautakunnan käyttöön,

 

6                    tilaamaan Helsingin Leijona Oy:n kehittämistyössä tarvitse­mat konsulttipalvelut,

 

7                    selvittämään arvonlisäverottomien toimijoiden tasavertaiset mahdollisuudet vuokrata tiloja torikortteleista.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle, kiinteistölautakunnalle, kaupun­ginmuseon johtokunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Esittelijä muutti päätösehdotusta siten, että sen seitsemänneksi kohdaksi esityslistan sivulle 87 lisätään:

 

7 selvittämään arvonlisäverottomien toimijoiden tasavertaiset mahdollisuudet vuokrata tiloja torikortteleista.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1340 §

16.11.2009 pöydälle pantu asia

TORIKORTTELIT, RAKENTAMISTAPAOHJE JA JULKISTEN ULKOTILOJEN, VALAISTUKSEN JA OPASTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1430

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Torikortteleiden rakentamistapaohjeen sekä julkisten ulkotilojen, valaistuksen ja opastuk­sen yleissuunnitelman sekä kehottaa eri hallintokuntia ja Helsingin Leijona Oy:tä ottamaan sen huomioon ja edistämään sen toteutumista.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Leijona Oy:lle, yleisten töiden lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, Helsingin Energia ‑liikelai­toksen johtokunnalle, Uudenmaan ympäristökeskukselle ja Museovirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 13

 

 

1341 §

16.11.2009 pöydälle pantu asia

TORIKORTTELEIDEN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-1362

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa Torikortteleiden liikennesuunnitelman, kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustus nro 5751-1, uudelleen valmisteltavaksi niin, että Unioninkadun ja Aleksanterinkadun liittymän raitioliikenne toteutetaan tavanomaisena kaksiraiteisena liittymänä ilman limittäistä kiskojärjestelyä ja että Havis Amandan aukiolle lisätään etelästä tulevalle raitiovaunulle kääntymismahdollisuus takaisin etelän suuntaan.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1342 §

23.11.2009 pöydälle pantu asia

LINJA-AUTOKAISTOJEN VOIMASSAOLOAIKOJEN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2009-1837

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että

 

-                                       Hämeentien sektorilla välillä Rautatientori Lahdenväylä/
Tuu­sulanväylä ja Mannerheimintien sektorilla välillä Kamppi Hämeenlinnanväylä/Vihdintie linja-autokaistat muutetaan olemaan voimassa aina.

 

-                                       Reitillä Runeberginkatu - Topeliuksenkatu linja-autokaistat muutetaan olemaan voimassa aina, elleivät paikalliset pysä­köintijärjestelyt edellytä muuta.

 

-                                       Tavaraliikenne sallitaan linja-autokaistoilla aina paitsi arkisin (maanantai–perjantai) kello 7–9 ja 15–18.

 

-                                       Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii mahdollisuudet, millaisilla järjestelyillä tavaraliikenne mahdollistuu ruuhka-aikoina joukkoliikennekaistoilla ruuhkasuuntien vastakkaisessa liikenteessä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Kuljetusyrittäjät ry:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja HKL-liikelaitokselle.

 

Jäsen Bryggare teki jäsen Männistön kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotukseen esityslistan sivulle 140 lisätään neljänneksi ranskalaiseksi viivaksi:

 

-                                       Kaupunkisuunnitteluvirasto tutkii mahdollisuudet, millaisilla järjestelyillä tavaraliikenne mahdollistuu ruuhka-aikoina joukkoliikennekaistoilla ruuhkasuuntien vastakkaisessa liikenteessä.

 

Suoritetussa äänestyksessä Bryggaren vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 11-4.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Laakso, Puoskari ja Ylikahri.

 

Jäsen Urho teki jäsen Rauhamäen kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

Päätösehdotuksen kaksi ensimmäistä ranskalaista viivaa muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

-                                       Linja-autokaistojen voimassaoloaikaa laajennetaan arkisin klo 6–20 ja lauantaisin 9–20 väliselle ajalle, jolloin liikennemäärä on suurin.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Urhon vastaehdotuksen äänin 12-3.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Rauhamäki ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

1343 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.11.2009

kiinteistölautakunta

24.11.2009

rakennuslautakunta

24.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1327 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: ÖKAD ARBETSVERKSAMHET I REHABILITERINGSSYFTE

OCH STÖDD SYSSELSÄTTNING

 

Stn 2009-1817

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2009 (Sirpa Puhakka)

 

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

1328 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JAN D.

OKER-BLOM: IDROTTSFÖRENINGARNAS BEHOV AV EN

TILLFÄLLIG HALL FÖR BYGGNADSTIDEN AV ARCADA

 

Stn 2009-1271

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.5.2009 (Jan D. Oker-Blom)

 

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Jan D. Oker-Blom och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hyttinen Hannu, stadssekreterare, telefon 310 36683

 

Översättning:

1330 §

TILLSÄTTANDE AV EN TJÄNST SOM FORSKNINGSCHEF OCH

TILLFÄLLIG SKÖTSEL AV TJÄNSTEN

 

Stn 2009-2411

Ärende Sj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anställa professor Timo Cantell, PhD, för en tjänst som forskningschef med en total månadslön på 5 040 euro.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt förordna AVD Markus Laine att fortsätta skötseln av den vakanta tjänsten som forskningschef 1.11.2009–31.3.2010, dock längst tills den ordinarie tjänsteinnehavaren börjar sköta tjänsten.

 

Stadsstyrelsen beslöt ytterligare att beslutet är villkorligt om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga hälsouppgifter är tillgängliga i anställningssituationen, att villkorligheten gäller tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna och att utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Protokollsutdrag till den som anställts för tjänsten, till de övriga sökandena med anvisning om rättelseyrkande, till Markus Laine, till faktacentralen och till ekonomi- och planeringscentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Protokollet har hållits framlagt   .  .      och det beslut som gäller vederbörande har postats därpåföljande arbetsdag.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ville Ylikahri

Jan D. Oker-Blom

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 8.12.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1318 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1302-1312, 1314-1315, 1317, 1322-1324, 1326-1328, 1331-1333, 1335-1338, 1341 ja 1343 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1334 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 


 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1318 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 


 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1318 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1302-1312, 1314-1315, 1317, 1322-1324, 1326-1328, 1331-1333, 1335-1338, 1341 och 1343 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1334 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 


 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 


 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 


 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1318 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 


 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.