Kokousaika

23.11.2009 kello 16.00 – 17.17

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

(paitsi osa 1297- osa 1299 §:t)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1281-1282 §:t)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1281-1282 §:t)

 

 

Rissanen, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Torsti, Pilvi

varajäsen

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

Männistö, Lasse

 varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1281-1282 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1299-1300 §:t)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1280-1301 §:t)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1278-1279 ja osa 1297-1301 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1291-1301 §:t)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1278-1279,


1280,


1285-1288, 

 Sauri

 

 

1289,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1290, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1291, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1284,


1292-1293, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1281-1283,


1294-1301, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1278

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1279

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1280

Kj/1

Selvitys vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1281

Kaj/2

Kampin korttelin nro 194 osan sekä puisto- ym. alueiden (Kampin hiljentymiskappeli) asemakaavan muuttaminen (nro 11858)

 

1282

Kaj/3

Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

1283

Kaj/4

Pysäköintitaksojen sekä asukaspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistaminen 1.1.2010 alkaen

 

1284

Sj/1

Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

1285

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2009-2010

 

1286

Kj/4

Puheenjohtajan ja jäsenten nimeäminen seutuhallintoselvityksen seurantaryhmään

 

1287

Kj/5

16.11.2009 pöydälle pantu asia

Helsingin vesihuoltolaitostoimintojen luovuttaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle

 

1288

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1289

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1290

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1291

Stj/1

Perheneuvolan ja perheoikeudellisten asioiden toimistopäällikön viran perustaminen sosiaalivirastoon

 

1292

Sj/1

Alueen varaaminen Talin liikuntapuistosta Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle monitoimihallin suunnittelua varten

 

1293

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1294

Kaj/1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Yhteisöllisyyden ja omaleimaisuuden vahvistaminen Kruunuvuorenrannan jatkosuunnittelussa

 

1295

Kaj/2

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Uudenlaisen kaupunkiasumiseen sopivan puurakentamisen kehittäminen

 

1296

Kaj/3

Munkkivuoren ala-asteen koulun kattopellitysten, julkisivujen ja ikkunoiden korjauksen tekninen hankesuunnitelma

 

1297

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Lilinkoti-säätiön sekä XXXX, XXXX ja XXXX XXXX:n ja XXXX XXXX:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1298

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Governia Oy:n ja Asunto Oy Merikannontie 3:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1299

Kaj/6

Linja-autokaistojen voimassaoloaikojen pidentäminen

 

1300

Kaj/7

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle Niko Laakson tekemästä hallintokantelusta

 

1301

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1278 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Männistön (varalla Krohn) ja Kantolan (varalla  Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1279 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1280 - 1283 §

Kaupunginvaltuuston 9.12.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1280 §

Selvitys vuoden 2008 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1281 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 16.11.2009 pöydälle pantu asia
Kampin korttelin nro 194 osan sekä puisto- ym. alueiden (Kampin hiljentymiskappeli) asemakaavan muuttaminen (nro 11858)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Peltokorpi, Kantola ja valtuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Jäsen Kari teki jäsen Krohnin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus tulisi hylätä.

                     

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Karin vastaehdotuksen äänin 10-3.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Arhinmäki ja Kari.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1282 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 10.8.2009 ja 16.11.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Peltokorpi, Kantola ja valtuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Jäsen Kari teki jäsen Krohnin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotus tulisi hylätä.

                     

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Karin vastaehdotuksen äänin 9-3, Torsti äänesti tyhjää.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Arhinmäki ja Kari.

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1283 §

Pysäköintitaksojen sekä asukaspysäköintitunnuksen lunastushinnan tarkistaminen 1.1.2010 alkaen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

1284 §

Kaupunginvaltuuston 20.1.2010 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1284 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30.11.2009 pöydälle pantu asia
Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman 2009-2011 hyväksyminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Rautopuro Annukka, työmarkkina-asiantuntija, puhelin 310 64995

 

 

 

1285 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2009-2010

 

Khs 2009-2226

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2009 viimeisen kokouksensa maanantaina 21.12.2009 kello 16.00 ja vuoden 2010 ensimmäisen kokouksensa maanantaina 11.1.2010 klo 16.00.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Lähdesmäki Jenni, hallintosihteeri, puhelin 310 25719

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1286 §

PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN NIMEÄMINEN SEUTUHALLINTOSELVITYKSEN SEURANTARYHMÄÄN

 

Khs 2009-1709

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti nimetä neljä jäsentä seutuhallintoselvityksen seurantaryhmään selvitystyön ajaksi seuraavasti:

 

Risto Rautava

Rakel Hiltunen

Mari Puoskari

Outi Ojala

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä seurantaryhmän puheenjohtajaksi

 

Risto Rautava

 

Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille, Vantaan kaupungille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1287 §

16.11.2009 pöydälle pantu asia

HELSINGIN VESIHUOLTOLAITOSTOIMINTOJEN LUOVUTTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄLLE

 

Khs 2009-1111

Esityslistan asia Kj/5

 

                                           Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä liitteenä olevan vesilaitostoimintoja koskevan luovutuskirjan liitteineen, sekä

 

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalvelua kaupungin puolesta allekirjoittamaan luovutuskirjan sen jälkeen kun Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n muut kuin luovutuskirjan osapuolina olevat osakkaat ovat antaneet kirjalliset sitoumukset, joiden mukaan he eivät tule käyttämään osakassopimuksen mukaista etuosto-oikeuttaan eivätkä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan luovutuskirjan mukaisen yhtiön osakkeiden luovutuksen yhteydessä, sekä oikeuttaa oikeuspalvelut tekemään luovutuskirjaan tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

-                                       osoittaa kaupungin omistukseen jäävät Herttoniemen tukikohdan ja Alppilan ja Lauttasaaren vesisäiliöt ja työsuhdeasunnot kiinteistöviraston hallintaan ja

 

-                                       siirtää kaupungin omistukseen jäävät yhteiskäyttötunneleiden omistusosuudet niiden tasearvosta per 31.12.2009 Helsingin Energia -liikelaitokselle 1.1.2010 lukien.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän asianomaiset toimielimet tekevät vastaavansisältöiset päätökset.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille, Helsingin Vesi

-liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle, kiinteistövirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1288 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                16.11.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        17.11.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1289 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1290 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

19.11.2009

yleisten töiden lautakunta

19.11.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1291 §

PERHENEUVOLAN JA PERHEOIKEUDELLISTEN ASIOIDEN TOIMISTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2009-2114

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2010 lukien sosiaalivirastoon perheneuvolan ja perheoikeudellisten asioiden toimistopäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 326 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1292 §

ALUEEN VARAAMINEN TALIN LIIKUNTAPUISTOSTA KANNELMÄEN LIIKUNTAKESKUS OY:LLE MONITOIMIHALLIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-2136

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle 30. kaupunginosan Munkkiniemen kylän Rnr:o 420 tilaan1:1172 kuuluvan 1 288 m2:n suuruisen alueen liikuntahallin suunnittelua varten ajaksi 1.9.2009 – 31.12.2010 seuraavin ehdoin:

 

1                          Varausalue käsittää Talin keilahallin pohjoispuolelle kaavoitetun liikuntahallin rakennusalan siltä osin, kun se ylittää nykyisen Oy Bowling Ab:n vuokra-alueen rajan. Varsinaisen vuokra-alueen rajat määräytyvät myöhemmin tehtävän vuokrasopimuksen mukaisesti.

Varausmaksu on 689 euroa vuodessa ja se on vuosittain mak­settava 1.11. men­nessä kaupungin lähettämää laskua vastaan Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaan tai kaupungin osoittamalle pankkitilille.

2                          Hankkeen luonnospiirustukset on esitettävä liikuntalautakunnan hyväksyttäväksi ennen rakennusluvan hakemista.

3                          Varauksensaajan tulee esittää vuokraushakemus hyvissä ajoin ennen varausajan päättymistä.

Vuokrasopimuksen on oltava voimassa ennen kuin rakennuslupa myönnetään.

4                          Varauksensaaja vastaa kaikkien viranomaislupien hakemisesta aiheutuvista kustannuksista ja kaikista rakentamiskustannuksista sekä tulevalla vuokra-alueella mahdollisesti tarvittavien kulkuväylien, johtojen, ojien ym. siirroista.

5                          Helsingin kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua siitä, ettei hankkeelle saada rakennuslupaa tai ettei varsinaista maanvuokrausta voida solmia.

6                          Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle aiheu­tu­neista kustannuksis­ta, mikäli päätös oi­kaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja Kannelmäen Liikuntakeskus Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1293 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

17.11.2009

nuorisolautakunta

19.11.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

12.11.2009

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

13.11.2009

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1294 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: YHTEISÖLLISYYDEN JA OMALEIMAISUUDEN VAHVISTAMINEN KRUUNUVUORENRANNAN JATKOSUUNNITTELUSSA

 

Khs 2008-2626

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.12.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heli Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1295 §

VALTUUTETTU LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: UUDENLAISEN KAUPUNKIASUMISEEN SOPIVAN PUURAKENTAMISEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-2628

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.12.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Kolbe) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1296 §

MUNKKIVUOREN ALA-ASTEEN KOULUN KATTOPELLITYSTEN, JULKISIVUJEN JA IKKUNOIDEN KORJAUKSEN TEKNINEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-2060

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä tilakeskuksen 17.9.2009 päivätyn Munkkivuoren ala-asteen koulun vesikattojen, julkisivujen ja ikkunoiden korjauksen teknisen hankesuunnitelman siten, että hankkeen rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 050 000 euroa, arvonlisäverollisena 1 281 000 euroa (RI=125,9 ja THI=150,1 kustannustasossa elokuu 2009.

 

Pöytäkirjanote Munkkivuoren ala-asteen koululle, opetusvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1297 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN LILINKOTI-SÄÄTIÖN SEKÄ XXXX, XXXX JA XXXX XXXX:N JA XXXX XXXX:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2282

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 10.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Lilinkotisäätiö on myynyt Laajasalon kylässä sijaitsevan Stormklippan nimisen tilan RN:o 1:1123 rakennuksineen XXXX, XXXX ja XXXX XXXX :lle sekä XXXX XXXX:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun.

 

Pöytäkirjanote XXXX, XXXX ja XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle sekä kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1298 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN GOVERNIA OY:N JA ASUNTO OY MERIKANNONTIE 3:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-2283

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 22.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Governia Oy on myynyt Helsingin kaupungin 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) korttelin nro 14484 tontin nro 3 Asunto Oy Merikannontie 3:lle.

 

Pöytäkirjanote Asunto Oy Merikannontie 3:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1299 §

LINJA-AUTOKAISTOJEN VOIMASSAOLOAIKOJEN PIDENTÄMINEN

 

Khs 2009-1837

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1300 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE NIKO LAAKSON TEKEMÄSTÄ HALLINTOKANTELUSTA

 

Khs 2009-2095

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavanlaisen lausunnon:

 

XXXX XXXX on jättänyt Etelä-Suomen lääninhallitukselle Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnittelijan menettelyä koskevan hallintokantelun, joka koskee pyörätiejärjestelyä Ramsaynranta 5:n kohdalla Helsingin Munkkiniemessä.

 

Lääninhallitus on pyytänyt asiassa lausuntoa (asianosaisen kuuleminen) Helsingin kaupungilta ja kaupunkisuunnitteluvirastolta. Kaupunginhallitus liittää oheen kaupunkisuunnitteluviraston asiassa antaman lausunnon ja yhtyy siinä esitettyihin perusteluihin.

 

Kantelun sisältö              XXXX:n mukaan pyörätien käyttäjät vaarantavat turvallisuutensa ja tuhoavat kaupungin nurmikoita oikaistessaan pyörätien mutkassa nurmikon poikki. Hän on ollut asiasta yhteydessä alueen liikennesuunnittelija Pirjo Koivuseen, jonka hän katsoo laiminlyöneen asian hoitamisen. Laakson mukaan kaksi ihmistä on aiemmin menehtynyt kyseisellä paikalla.

 

Kanteluoikeus                 Kuntalain 8 §:n 2 momentin mukaan lääninhallitus voi kantelun johdosta tutkia, onko kunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Kuntalaissa ei ole rajattu sitä, kenellä on oikeus tehdä kantelu. Näin ollen

Laaksolla on asiassa kanteluoikeus.

 

Vastine kantelun johdosta

 

Pyörätiejärjestelyt Ramsaynranta 5:n kohdalla pohjautuvat liikennesuunnittelija Koivusen edeltäjän valmistelemaan ja liikennesuunnittelupäällikön 30.6.2006 päättämään suunnitelmaan. Kaupunkisuunnitteluviraston vastineesta ilmenee, että nämä liikennejärjestelyt eivät olleet kyseisessä paikassa tapahtuneen, kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuden syynä.

 

XXXX:n yhteydenoton jälkeen Koivunen otti pyörätiejärjestelyä koskevan asian käsittelyyn hallintolain 23 §:n mukaisesti ilman aiheetonta viivytystä. Menettelystä ja sen vaiheista on lausuttu tarkemmin kaupunkisuunnitteluviraston vastineessa.

 

Koivunen huolehti pyörätiejärjestelyä koskevan asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hallintolain 31 §:n edellyttämällä tavalla välittämällä asiasta tiedon liikennejärjestelyjen toteutuksesta ja kunnossapidosta vastaavalle Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ja neuvottelemalla kyseisen viraston kanssa mahdollisen kaiteen vaikutuksesta pyörätien käyttäjien liikennekäyttäytymiseen ja yleiseen liikenneturvallisuuteen. Neuvottelun johdosta on todettu, että pyöräilijöiden harrastamaa ”oikaisemista” ei voida kokonaan estää lyhyellä kaiteella. Koko nurmialueen ympäröiminen kaiteella olisi puolestaan ollut epätarkoituksenmukaista ja ylimitoitettua. Edellä lausutusta ilmenee, että asiassa on ryhdytty sen kannalta tarpeellisiin toimenpiteisiin.

 

Yhteenveto                       Edellä lausuttuun ja kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta tarkemmin ilmeneviin seikkoihin viitaten kaupunginhallitus toteaa, että kantelussa ei ole esitetty sellaisia seikkoja, joiden perusteella liikennesuunnittelija Koivusen voitaisiin katsoa laiminlyöneen laissa säädetyt velvoitteensa. Tämän vuoksi kaupunginhallitus katsoo, ettei kantelun johdosta ole aihetta ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle jäljennöksin kaupunkisuunnitteluviraston lausunnosta ja pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1301 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

17.11.2009

asuntotuotantotoimikunta

18.11.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.11.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.11., 17.11. ja 19.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1294 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI PUURA:

STÄRKANDE AV GEMENSKAPEN OCH DET SÄRPRÄGLADE VID DEN

FORTSATTA PLANERINGEN I KRONBERGSSTRANDEN

 

Stn 2008-2626

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Heli Puura) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1295 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA KOLBE:

UTVECKLING AV EN NY TYPS TRÄBYGGANDE SOM PASSAR

STADSBOENDE

 

Stn 2008-2628

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.12.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Lasse Männistö

Tarja Kantola

(paitsi 1281-1282 §:t

 

 

Minerva Krohn

(12811282 §:ien osalta)

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   1.12.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1278-1285, 1288-1290, 1292-1295 ja
1299-1301 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1297-1298 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1278-1285, 1288-1290, 1292-1295 och 1299-1301 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1297-1298 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.