Kokousaika

16.11.2009 kello 16.00 – 17.15

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1240 ja 1246-1247 §:t)

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1246-1247 §:t)

 

Krohn, Minerva

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi osa 1240 §)

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1246-1247 §:t)

 

Rissanen, Laura

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Urho, Ulla-Marja

varajäsen

 

Torsti, Pilvi

varajäsen

 

Männistö, Lasse

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1246-1247 §:t)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1266-1277 §:t)

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri (paitsi 1240-osa 1241 ja osa 1266 §:t)


 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


1240-1241,


1242, 1250,


1252-1257, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1258-1259, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
1243,


1260, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1261-1267, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1244-1249, 1251,


1268-1277, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1240

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1241

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1242

Kj/1

Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

1243

Stj/2

Vanhusten pitkäaikaishoidon siirto terveystoimesta sosiaalitoimeen ja terveystoimen johtosäännön muutos

 

1244

Kaj/3

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

1245

Kaj/4

Finlandia-talon uusien maanalaisten huoltoliikennetilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1246

Kaj/5

Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

1247

Kaj/6

Kampin korttelin nro 194 osan sekä puisto- ym. alueiden (Kampin hiljentymiskappeli) asemakaavan muuttaminen (nro 11858)

 

1248

Kaj/7

Länsisataman kortteleiden 20786 ja 20787, tontin 20048/10 sekä katu-, liikenne- ja erityisalueiden tason -16.0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11890)

 

1249

Kaj/8

Kumpulan tontin 949/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11899)

 

1250

Kj/9

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

1251

Kaj/10

Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11834)

 

1252

Kj/3

Valtuutettu Mari Puoskarin toivomusponsi koskien sähkön- ja lämmön reaaliaikaisen kulutustietojen tarjoamisen selvittämistä

 

1253

Kj/4

Helsingin vesihuoltolaitostoimintojen luovuttaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle

 

1254

Kj/5

Kaupunginhallituksen edustajan valinta asuntolautakuntaan sekä varaedustajan valinta kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan ja sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon

 

1255

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1256

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1257

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1258

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakentamispalvelun ympäristölupahakemuksesta (Viikin kenttä)

 

1259

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1260

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1261

Sj/1

Vt Jorma Bergholmin toivomusponsi: Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvun ehkäiseminen

 

1262

Sj/2

Vt Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Työttömyyden torjunta myös pakolaisten ja maahanmuuttajien keskuudessa

 

1263

Sj/3

Vt Antti Valppaan toivomusponsi: Vammaisten nuorten työharjoittelupaikat

 

1264

Sj/4

Pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekeminen Helsingin Tennisstadion Oy:n kanssa Talin liikuntapuistossa olevan tennishallin lisälaajennusta varten

 

1265

Sj/5

9.11.2009 pöydälle pantu asia

Hietarannan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1266

Sj/6

9.11.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle mm. ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta

 

1267

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1268

Kaj/1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Maalämmön käytön lisäämisen mahdollisuudet uusien alueiden rakentamisen yhteydessä

 

1269

Kaj/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Sähkön- ja vedenkulutuksen tilakohtainen mittaaminen kaupungin toimitilakiinteistöissä

 

1270

Kaj/3

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Vuokrasopimusten kohtuullisen kestoajan varmistaminen omakotitalotontteja vuokrattaessa

 

1271

Kaj/4

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

1272

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemuksesta

 

1273

Kaj/6

Helsingin Leijona Oy:n torikortteleiden kiinteistökehityssuunnitelman sisältö ja toimeenpano

 

1274

Kaj/7

Torikorttelit, rakentamistapaohje ja julkisten ulkotilojen, valaistuksen ja opastuksen yleissuunnitelma

 

1275

Kaj/8

Torikortteleiden liikennesuunnitelman hyväksyminen

 

1276

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1277

Kaj/10

Kannanotto XXXX XXXX:n, Lujatalo Oy:n, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:n, Oili Rahnaston ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:n muistutuksiin Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaava-asiassa (nro 11834)

 


 

1240 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Torstin (varalla Ojala) ja Ylikahrin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1241 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1242 - 1251 §

Kaupunginvaltuuston 25.11.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1242 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2009 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                            Esittelijä muutti aloitteen 2 vastausta seuraavasti:

 

Vastauksen ensimmäisen kappaleen loppuun lisätään virke:

                     

                                            Määrärahan käyttö siirtyy kuitenkin vuodelle 2010.                                        

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän tekemän muutoksen.

                                           

Esittelijä muutti aloitteen 14 vastausta seuraavasti:

 

Vastauksen toiseksi viimeinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

                     

HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 3.11.2009, että opiskelija-alennus annetaan myös kansainvälisille vaihto-opiskelijoille.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän tekemän muutoksen.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Ojalan kannattamana aloitteen 21 vastaukseen seuraavan muutosehdotuksen:

                     

Vastauksen ensimmäisen  kappaleen loppuun lisätään seuraavat virkkeet:

 

Yksinkertaisinta olisi, että tapahtumalippuun painettaisiin merkintä, joka toimii joukkoliikennelippuna. Kaupunginhallitus kehottaa selvittämään asian.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision muutosehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 13-2.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho ja Rautava.

                     

Jäsen Moisio teki aloitteen 50 vastaukseen seuraavan muutosehdotuksen:

 

Vastauksen ensimmäisen  kappaleen ensimmäinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että yhtäjaksoisen pyörätien toteuttaminen Hämeentielle on haasteellista, mutta kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa jatkoselvittämään pyörätien katuosuudelta Helsinginkatu-Mäkelänkatu, jonka kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa lausunnossaan mahdolliseksi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Moision tekemän muutosehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, päätösvalmisteluyksikön päällikkö, puhelin 310 36018

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1243 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 9.11.2009 pöydälle pantu asia
Vanhusten pitkäaikaishoidon siirto terveystoimesta sosiaalitoimeen ja terveystoimen johtosäännön muutos

 

 

                                            Jäsen Kantola teki jäsen Ojalan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

                                           

                                            Päätösehdotuksen ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

                                            Kaupunginvaltuusto päättänee, että terveyskeskuksen pysyväisluonteinen pitkäaikaissairaanhoito siirretään 1.9.2010 lukien sosiaalivirastoon sosiaalihuoltolain mukaiseksi toiminnaksi. Siirto koskee Koskelan, Kivelän ja Myllypuron sairaaloita. Suursuon sairaala jää terveyskeskukseen vahvistamaan akuuttisairaalan kuntoutus- ja jatkohoitotoimintaa.

                                           

                                            Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Kantolan vastaehdotuksen äänin 11-4.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola, Ojala ja Torsti.

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1244 §

Kiinteistötoimitusmaksutaksan tarkistaminen

 

 

                                             

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1245 §

Finlandia-talon uusien maanalaisten huoltoliikennetilojen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1246 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Peltokorpi, Kantola, Puoskari ja valtuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuustossa 9.12.2009.

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1247 §

Kampin korttelin nro 194 osan sekä puisto- ym. alueiden (Kampin hiljentymiskappeli) asemakaavan muuttaminen (nro 11858)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Peltokorpi, Kantola, Puoskari ja valtuuston puheenjohtaja Lehtipuu esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuustossa 9.12.2009.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1248 §

Länsisataman kortteleiden 20786 ja 20787, tontin 20048/10 sekä katu-, liikenne- ja erityisalueiden tason -16.0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11890)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1249 §

Kumpulan tontin 949/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11899)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Kaupunginjohtaja

 

1250 §

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan valinta

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ehdottaa teknisen palvelun lautakunnan  jäseneksi ja puheenjohtajaksi Sirkka-Liisa Vehviläistä.

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1251 §

Munkkiniemen korttelin nro 30110 ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11834)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1252 §

VALTUUTETTU MARI PUOSKARIN TOIVOMUSPONSI KOSKIEN SÄHKÖN- JA LÄMMÖN REAALIAIKAISEN KULUTUSTIETOJEN TARJOAMISEN SELVITTÄMISTÄ

 

Khs 2009-2003

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 23.9.2009 hyväksymän toivomusponnen (Mari Puoskari) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Mari Puoskari) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Mari Puoskarille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1253 §

HELSINGIN VESIHUOLTOLAITOSTOIMINTOJEN LUOVUTTAMINEN HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄLLE

 

Khs 2009-1111

Esityslistan asia Kj/4

 

                                           Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1254 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA ASUNTOLAUTAKUNTAAN SEKÄ VARAEDUSTAJAN VALINTA KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNTAAN JA SOSIAALILAUTAKUNNAN LAPSI- JA PERHEJAOSTOON

 

Khs 2009-225

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Pilvi Torstin uudeksi edustajakseen asuntolautakuntaan, uudeksi varaedustajakseen kulttuuri- ja kirjastolautakuntaan sekä uudeksi varaedustajakseen sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostoon.

 

Pöytäkirjanote Pilvi Torstille, asuntolautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnan lapsi- ja perhejaostolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1255 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.11.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 11.11.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3, 4               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa, HKL-liikelai­tosta, kiinteistövirastoa ja kulttuurikeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Francis McCarronille, Anita Kuituselle, Eva Erwesille, Antti Virkille, Esko Niemelle, Terhen Saariselle, Kristiina Kannukselle ja Aleksis Seeckille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kiinteistölautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa HKL-liikelaitoksen johtokunnalle kaupunginvaltuuston hyväksymästä päätösehdotuksesta 2,

 

3                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2011 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

4                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 3–8,

5                          kehottaa kaupunginjohtajan 30.9.2009 asettamaa palvelusetelin käyttöä selvittävää työryhmää valmistelemaan ehdotuksen kaupunginhallitukselle palvelusetelikokeilusta yhdessä Sitran kuntaohjelman palvelusetelihankkeen kanssa tammikuun 2010 loppuun mennessä,

 

6                          kehottaa kaikkia hallintokuntia sisällyttämään vuoden 2010 tulosbudjetteihin tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantavat toimenpiteet sekä toimittamaan tiedot talous- ja suunnittelukeskukseen tammikuun 2010 loppuun mennessä,

 

7                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhdessä henkilöstökeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 1 04 02 Käyttövarat, Khn käytettäväksi 3,0 milj. euron työllisyysmäärärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut sekä samalle kohdalle varatusta 2,5 milj. euron määrärahasta koskien maahanmuuttajien työmarkkina-aseman parantamiseen liittyviä hankkeita ja edelleen kohdalle 1 04 02 varatusta 1,0 milj. euron määrärahasta, jolla varaudutaan palkkaamaan kesäisin nuoria kaupunkiympäristön puhtaanapitoon ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut,

 

8                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan esityksen vuoden 2009 talousarvion luvun 1 15, Lasten ja nuorten hyvinvointi, Khn käytettäväksi, käyttämättä jääneen 6,0 milj. euron määrärahan ylitysoikeudesta vuoden 2010 talousarvioon ottaen huomioon Khn myöhemmin päättämän määrärahan käyttösuunnitelman sekä sisällyttämään vastaavansuuruisen määrärahan vuoden 2011 raamiin,

 

9                          kehottaa pelastuslautakuntaa varaamaan vapaapalokuntien tukemiseen 80 000 euroa nykyistä enemmän oman talousarvionsa puitteissa sekä

 

10                       kehottaa henkilöstökeskusta yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa valmistelemaan esityksen talousarviokohdan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi 5,0 milj. euron käytöstä.

 

Toivomusponnet 1 (2) ja 2 (5) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 5 (21) ja 7 (30) sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (9) ja 6 (25) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 (16) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

14, 15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Marika Grönqvistille ja Raoul Hannukselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8, 9               Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

10                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitokselle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vesi -liikelaitok-selle, Helsingin Energia -liikelaitokselle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaalivirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1256 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  9.11.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.11.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                             10.11.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1257 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1258 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENTAMISPALVELUN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (VIIKIN KENTTÄ)

 

Khs 2009-2029

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakentamispalvelun ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Viikin kentän puhtaiden maa-ainesten, puutarhajätteen ja kantojen välivarastointia.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakentamispalvelun ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-       Seulontaa ja välppäystä arvioidaan tehtävän vuodessa 100–200 päivänä, mutta hakemuksen perusteella on vaikea arvioida sen merkitystä meluhaittojen kannalta. Seulonnasta ja välppäyksestä aiheutuva melu tulee selvittää siten, että mittaustilanne vastaa tyypillistä tilannetta.

 

-       Mittaustulosten arvioinnissa lähtökohtana on pidettävä sitä, että melutilanne virkistysalueella ei heikkene nykyisestään. Sen vuoksi tarvittaessa tulee päivittäistä työaikaa rajoittaa ja antaa määräyksiä ulkoilureiteille suuntautuvan melun leviämisen estämiseksi.

 

-       Melun leviämistä ulkoilureiteille voi estää esimerkiksi sijoittelemalla seulottavat ja seulotut maa-aineskasat seulontapaikan ja kulkureittien väliin tai sijoittamalla eniten melua aiheuttavat toiminnot alueen koillisreunaan.

 

-       Polttonesteitä saa varastoida kentällä kaksoisvaipallisissa säiliöissä. Alueella tulee olla helposti saatavilla imeytysaineita mahdollisten polttoainevuotojen keräämiseen.

 

-       Pölyhaittojen estämiseksi liikennöitäviä alueita tulee puhdistaa säännöllisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1259 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia –liikelaitoksen johtokunta

12.11.2009

teknisen palvelun lautakunta

12.11.2009

yleisten töiden lautakunta

12.11.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

10.11.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1261 §

VT JORMA BERGHOLMIN TOIVOMUSPONSI: NUORISO- JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN KASVUN EHKÄISEMINEN

 

Khs 2009-1816

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2009 hyväksymän toivomusponnen (Jorma Bergholm) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jorma Bergholmille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1262 §

VT THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI: TYÖTTÖMYYDEN TORJUNTA MYÖS PAKOLAISTEN JA MAAHANMUUTTAJIEN KESKUUDESSA

 

Khs 2009-1818

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2009 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Thomas Wallgrenille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1263 §

VT ANTTI VALPPAAN TOIVOMUSPONSI: VAMMAISTEN NUORTEN TYÖHARJOITTELUPAIKAT

 

Khs 2009-1819

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.8.2009 hyväksymän toivomusponnen (Antti Valpas) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Valppaalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1264 §

PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN TENNISSTADION OY:N KANSSA TALIN LIIKUNTAPUISTOSSA OLEVAN TENNISHALLIN LISÄLAAJENNUSTA VARTEN

 

Khs 2009-2137

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Helsingin Tennisstadion Oy:lle 30. kaupunginosan Munkkiniemen kylän Rnr:o 420 tilaan 1:1172 kuuluvan noin 2 000 m2:n suuruisen karttaliitteeseen merkityn alueen liikuntatoimintaa varten lautakunnan myöhemmin päättämästä ajankohdasta lukien 31.12.2024 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueen vuosivuokra on 18 312,50 euroa. Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

2                    Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1265 §

9.11.2009 pöydälle pantu asia

HIETARANNAN KAHVILA- JA PUKUHUONERAKENNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-749

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Hietarannan kahvila- ja pukuhuonerakennuksen 17.2.2008 päivätyn uudisrakennustyön hankesuunnitelman, jonka enimmäishinta on hintatason 9/2009 mukaisesti 3 100 000 euroa (alv 0 %).

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä HKR-Rakennuttajalle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1266 §

9.11.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE MM. AMMATILLISESTA KOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-1772

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa opetusministeriölle esityslistalta ilmenevän lausunnon.

 

Kirje opetusministeriölle jäljennöksin lausunnoista sekä pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana seuraavan vastaesityksen:

                                           

                                            Lausunnon kohdan ”Yleistä” ensimmäisen kappaleen toiseksi lauseeksi lisätään:

 

                                            , mutta se on selkeästi keskeneräinen ja sisältää monia vakavia ongelmia.

 

                                            Suoritetussa äänestyksessä Moision vastaesitys voitti esittelijän esityksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana toisen vastaesityksen:

 

Lausunnon kohdan ”Opiskelijaksi ottamisen perusteista” toisen kappaleen toiseksi virkkeeksi lisätään:

 

Jotta soveltuvuustestejä ja lääkärinlausuntoja voidaan käyttää valintatilanteessa hyväksi, on määriteltävä mitä soveltuvuustesteillä on tarkoitus mitata, samoin kuin on määriteltävä mitä terveydellisiä vaatimuksia opiskelijoilta edellytetään.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision toinen vastaesitys voitti esittelijän esityksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana kolmannen vastaesityksen:

 

Lausunnon kohdan ”Opiskeluoikeuden peruuttamisesta alalle soveltumattomuuden vuoksi” toisen kappaleen viimeinen virke poistetaan.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision kolmas vastaesitys voitti esittelijän esityksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana neljännen vastaesityksen:

 

Lausunnon kohdan ”Päihdetestaus” ensimmäisen kappaleen ensimmäinen virke poistetaan ja kappaleen loppuun lisätään:

 

Opiskelijan oikeusturva tulee aina huomioida ja perusteen toimenpiteille tulee olla täysin riidaton. Kurinpitotoimet tulee toteuttaa vain tilanteissa, joissa opiskelija on syyllistynyt erittäin vakavaan väärinkäytökseen ja aiheuttanut vakavaa uhkaa tai vahinkoa toisen henkilön terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen. Laissa tulee tarkasti määritellä, milloin turvallisuus vaarantuu (eli ääritilanne) ja ne kriteerit, joiden perusteella opiskelija voitaisiin katsoa soveltumattomaksi tai joiden perusteella hänet voitaisiin erottaa pysyvästi tai määrätä päihde- tai huumetesteihin. Laissa tulisi myös määritellä tarkasti, kuka tai ketkä voivat määritellä esimerkiksi opiskelijan soveltumattomuuden.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision neljäs vastaesitys voitti esittelijän esityksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Jäsen Moisio teki jäsen Krohnin kannattamana viidennen vastaesityksen:

 

Lausunnon kohdan ”Opiskelijan erottaminen kurinpidollisena toimenpiteenä” ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Kaupunginhallitus pitää opiskelijan pysyvää erottamista oppilaitoksesta erittäin äärimmäisenä keinona. Opiskelija voitaisiin erottaa oppilaitoksesta pysyvästi, jos opiskelijan teko tai laiminlyönti on erittäin vakava ja jos sen voidaan katsoa aiheuttaneen vakavaa uhkaa tai vahinkoa toisen henkilön terveyteen tai yleiseen turvallisuuteen. Tällainen teko voi liittyä myös esimerkiksi harjoitteluun tai työssäoppimiseen. Erottaminen on kuitenkin vasta viimesijainen keino ja sen tulee perustua lakiehdotusluonnoksessa mainittuihin syihin. 

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Moision viidennen vastaesityksen äänin 9-6.

 

Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Ojala, Torsti, Puoskari ja Ylikahri.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1267 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1268 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: MAALÄMMÖN KÄYTÖN LISÄÄMISEN MAHDOLLISUUDET UUSIEN ALUEIDEN RAKENTAMISEN YHTEYDESSÄ

 

Khs 2008-2528

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heli Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

                                            Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

1269 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: SÄHKÖN- JA VEDENKULUTUKSEN TILAKOHTAINEN MITTAAMINEN KAUPUNGIN TOIMITILAKIINTEISTÖISSÄ

 

Khs 2008-2527

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 3

 

 

1270 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: VUOKRASOPIMUSTEN KOHTUULLISEN KESTOAJAN VARMISTAMINEN OMAKOTITALOTONTTEJA VUOKRATTAESSA

 

Khs 2008-2529

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 26.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1271 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2009-2243

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2010 alkaen.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1272 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1871

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle haettuun toimenpiteeseen viideksi vuodeksi 40. kaupunginosan Siltalanpuiston puistoalueen 40P32 osalle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1273 §

HELSINGIN LEIJONA OY:N TORIKORTTELEIDEN KIINTEISTÖKEHITYSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA TOIMEENPANO

 

Khs 2009-1116

Esityslistan asia Kaj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Jäsen Rautava ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle viikoksi.

 

Jäsen Moisio ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1274 §

TORIKORTTELIT, RAKENTAMISTAPAOHJE JA JULKISTEN ULKOTILOJEN, VALAISTUKSEN JA OPASTUKSEN YLEISSUUNNITELMA

 

Khs 2009-1430

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Jäsen Rautava ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle viikoksi.

 

Jäsen Moisio ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1275 §

TORIKORTTELEIDEN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-1362

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Jäsen Rautava ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle viikoksi.

 

Jäsen Moisio ehdotti, että kaupunginhallitus päättäisi panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Moision ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 8-7.

 

Vähemmistöön kuuluivat Urho, Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rissanen, Männistö ja Rautava.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1276 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

5.11.2009

kiinteistölautakunta

10.11.2009

rakennuslautakunta

10.11.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

5.11. ja 9.11. - 11.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1277 §

KANNANOTTO XXXX XXXX:N, LUJATALO OY:N, ASUNTO OY ULVILANTIE 11 B:N, OILI RAHNASTON YM. JA ASUNTO OY ULVILANTIE 11 A:N MUISTUTUKSIIN MUNKKINIEMEN KORTTELIN NRO 30110 JA PUISTOALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11834)

 

Khs 2008-2384

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX XXXX:lle, Lujatalo Oy:lle, Asunto Oy Ulvilantie 11 b:lle, Oili Rahnastolle ym. ja Asunto Oy Ulvilantie 11 a:lle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1252 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARI

PUOSKARI: ERBJUDANDE AV UPPGIFTER I REALTID OM EL-

OCH VÄRMEFÖRBRUKNINGEN

 

Stn 2009-2003

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Mari Puoskari) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Mari Puoskari och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

Översättning:

1261 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JORMA

BERGHOLM: FÖRHINDRANDE AV ATT UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

OCH LÅNGTIDSARBETSLÖSHETEN ÖKAR

 

Stn 2009-1816

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Jorma Bergholm) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jorma Bergholm och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

1262 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN THOMAS

WALLGREN: BEKÄMPANDE AV ARBETSLÖSHETEN BLAND

FLYKTINGAR OCH INVANDRARE

 

Stn 2009-1818

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Thomas Wallgren) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Thomas Wallgren och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

1263 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ANTTI

VALPAS: ARBETSPRAKTIKPLATSER FÖR HANDIKAPPADE UNGA

 

Stn 2009-1819

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Antti Valpas) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Antti Valpas och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

1268 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI PUURA:

ÖKAD ANVÄNDNING AV JORDVÄRME VID UTBYGGNADEN AV NYA

OMRÅDEN

 

Stn 2008-2528

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Heli Puura) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1269 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: MÄTNING OCH FAKTURERING AV EL- OCH

VATTENFÖRBRUKNINGEN LOKALVIS DÅ STADEN HYR UT

FASTIGHETER MED VERKSAMHETSLOKALER

 

Stn 2008-2527

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1270 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: SÄKERSTÄLLANDE AV ATT ARRENDEAVTALEN ÄR

I KRAFT EN SKÄLIG TID VID UTARRENDERINGEN AV TOMTER

FÖR EGNAHEMSHUS

 

Stn 2008-2529

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Pilvi Torsti

Ville Ylikahri

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  24.11.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1240-1253, 1255-1263, 1266-1270 ja 1272-1277 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1240-1253, 1255-1263, 1266-1270 och 1272-1277 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.