Kokousaika

26.1.2009 kello 16.00 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 92-93 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi osa 128 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 128 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies (paitsi osa 128 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija (paitsi 97-130 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Teppo, Tiina

vs, projektipäällikkö

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


92-93,


94,


96,


97-105, 107,

 

 Sauri

 

 

 

106,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


108,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


-,


109-113,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


114-115,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
 Haatainen
95,


-,


116-osa 128, 129-130,

osa 128,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

92

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

93

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

94

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

95

Kaj/2

Munkkiniemen tontin 30200/1 ja kortteleiden 30203, 30204 ja 30206 ym. alueiden (Lehtisaaren pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11677)

 

96

Kj/5

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

 

97

Kj/3

Pelastuspalveluneuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2009-2010

 

98

Kj/4

Edustajien valinta Jyväskylässä 6.-7.5.2009 pidettäville kuntapäiville

 

99

Kj/5

Elinkeinoneuvottelukunnan asettaminen

 

100

Kj/6

Määrärahan myöntäminen Latokartanon liikuntapuiston esikuormituspenkereen leikkaamiseen ja kenttäalueiden sekä LPA-tontin esirakentamiseen

 

101

Kj/7

Edustajien valitseminen Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands förbund, samkommun -nimisen kuntayhtymän edustajainkokoukseen

 

102

Kj/8

Historiatoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009-2010

 

103

Kj/9

Vaalivalmistelutoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

104

Kj/10

Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

 

105

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

106

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

107

Kj/13

Kaupunginvaltuuston 10.12.2008 tekemien seudullista vesihuoltoa ja joukkoliikenteen järjestämistä koskevien päätösten täytäntöönpano

 

108

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

109

Stj/1

Terve ja turvallinen kaupunki -neuvottelukunnan asettaminen vuosiksi 2009-2010

 

110

Stj/2

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle terveystoimen johtosääntömuutosta koskevan Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valituksesta

 

111

Stj/3

Terveyskeskuksen terveysasemaosaston eräät virkajärjestelyt

 

112

Stj/4

Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalvelujen järjestämistä ja kustannusten korvaamista koskevan sopimuksen muuttaminen

 

113

Stj/5

19.1.2009 pöydälle pantu asia

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2009-2010

 

114

Sj/1

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

 

115

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

116

Kaj/1

Vt Jyrki Lohen toivomusponsi: Rakennusvirheiden vähentäminen rakennusvalvontaa tehostamalla sekä muilla mahdollisilla toimilla

 

117

Kaj/2

Kaupunkisuunnitteluviraston neljän tehtävän muuttaminen viroiksi ja yhden viran nimikkeen muuttaminen

 

118

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Vantaan seurakuntayhtymän ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa Lehtisaaren pohjoisosaa koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11677)

 

119

Kaj/4

Vartioharjun yleisten rakennusten tontin varaaminen vanhusten palveluasuntoja varten 

 

120

Kaj/5

Espoon Laajalahdessa sijaitsevan Ruukinrannan alueen varaaminen NCC Rakennus Oy:lle alueen kaavallista kehittämistä ja asuinrakennusoikeuden luovuttamista varten

 

121

Kaj/6

Sipoon Itäisen Jokipuiston tonttien varauksen jatkaminen NCC Rakennus Oy:lle

 

122

Kaj/7

Laajasalon Repossaaren rakennuskiellon pidentäminen (nro 11868)

 

123

Kaj/8

Länsisataman tonttien 20048/7, 8 ja 10 tason -16,0 yläpuolella (Salmisaaren toimitila-alue, teknologiakeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11771)

 

124

Kaj/9

Tapaninkylän tonttien 39064/10 ja 11 sekä 39066/19 asemakaavan muuttaminen (nro 11839)

 

125

Kaj/10

Tapaninkylän tonttien 39325/1, 39326/4, 39329/19 sekä 39330/5 asemakaavan muuttaminen (nro 11844)

 

126

Kaj/11

Vartiokylän tonttien 45298/10 ja 11 ja sekä 45301/30 - 32 asemakaavan muuttaminen (nro 11846)

 

127

Kaj/12

Vartiokylän tonttien 45112/7 - 9 ja 45114/10 - 15, kortteleiden 45120 ja 45121 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11823)

 

128

Kaj/13

12.1.2009 ja 19.1.2009 pöydälle pantu asia

Kj:n 29.12.2008 ottama asia: Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 11822)

 

129

Kaj/14

Pientalotontin varaaminen Itä-Pakilasta

 

130

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

92 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Bryggaren (varalla Helistö) ja Hakolan (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

93 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

94 - 95 §

Kaupunginvaltuuston 11.2.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

94 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

95 §

Munkkiniemen tontin 30200/1 ja kortteleiden 30203, 30204 ja 30206 ym. alueiden (Lehtisaaren pohjoisosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11677)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Lehtipuu ja Peltokorpi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

96 §

Kaupunginvaltuuston 28.1.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

96 §

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

97 §

PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2009-2010

 

Khs 2009-57

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti valita toimikaudekseen 2009-2010 pelastuspalvelutoimikuntaan kaupunginjohtajan puheenjohtajaksi, rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajan varapuheenjohtajaksi ja jäseniksi pelastuskomentajan, poliisikomentajan, Suomenlahden merivartioston komentajan, sosiaaliviraston sosiaalijohtajan, terveyskeskuksen toimitusjohtajan, kaupungininsinöörin, ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan, liikennelaitoksen toimitusjohtajan, Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin toiminnanjohtajan, Helsingin Sataman toimitusjohtajan, Palmian toimitusjohtajan, Helsingin Veden toimitusjohtajan, Helsingin Energian toimitusjohtajan, Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajan, Kaartin Jääkärirykmentin komentajan, Suomenlahden Meripuolustusalueen komentajan sekä HUS:in kirurgian toimialajohtajan.

 

Estyneen sijaisena toimii hänen sijaisensa virassa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosaston (Turva) osastopäällikön, Turvan valmiuspäällikön sekä pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikön.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa neuvottelukunnan kuulemaan asiantuntijoita ja tarvittaessa toimimaan jaostoihin jakaantuneena.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa pelastuslaitoksen osoittamaan neuvottelukunnalle sihteerin.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, toimikuntaan valituille, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

98 §

EDUSTAJIEN VALINTA JYVÄSKYLÄSSÄ 6.-7.5.2009 PIDETTÄVILLE KUNTAPÄIVILLE

 

Khs 2008-2631

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

99 §

ELINKEINONEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN

 

Khs 2009-96

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti asettaa elinkeinoneuvottelukunnan kuluvalle toimikaudelle nimeten neuvottelukunnan puheenjohtajaksi kaupunginjohtaja Jussi Pajusen sekä jäseniksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat sekä apulaiskaupunginjohtajat. Samalla kaupunginhallitus päätti pyytää Helsingin seudun kauppakamaria nimeämään neuvottelukuntaan kuusi ja Helsingin Yrittäjät ry:tä kolme jäsentä.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi nimetä neuvottelukunnan pysyviksi asiantuntijoiksi kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston päälliköt sekä rahoitusjohtajan ja elinkeinojohtajan. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelua edelleen huolehtimaan toimielimen asioiden valmistelusta sekä sihteerintehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin yrittäjät ry:lle, neuvottelukuntaan nimetyille, hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Maarttola Minna, projektipäällikkö, puhelin 310 36307

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

100 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN LATOKARTANON LIIKUNTAPUISTON ESIKUORMITUSPENKEREEN LEIKKAAMISEEN JA KENTTÄALUEIDEN SEKÄ LPA-TONTIN ESIRAKENTAMISEEN

 

Khs 2008-2647

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää 655 000 euroa (alv=0 %) vuoden 2009 talousarvion alakohdasta 8 01 02 - 10 Esirakentaminen, muu esirakentaminen liikuntaviraston käyttöön Latokartanon liikuntapuiston kenttäalueen ja LPA-tontin esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 25217

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

101 §

EDUSTAJIEN VALITSEMINEN UUDENMAAN LIITTO, KUNTAYHTYMÄ - NYLANDS FÖRBUND, SAMKOMMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Khs 2008-2685

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita 10.3.2009 Helsingissä pidettävään Uudenmaan liiton kuntien edustajainkokoukseen seuraavat neljä edustajaa ja neljä henkilökohtaista varajäsentä:

Edustaja

Varajäsen

 

 

Risto Kolanen

Jouko Malinen

Tuomo Valve

Paula Kylä-Harakka

Hannele Luukkainen

Lasse Männistö

Maaria Haikarainen

Elina Moisio

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille, Uudenmaan liitolle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

102 §

HISTORIATOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2009-111

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    asettaa toimikaudekseen historiatoimikunnan, jonka tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen sekä suorittaa lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä ja

2                    valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

professori emeritus

ylikirjastonjohtaja

Matti Klinge

Kai Ekholm

 

 

museonjohtaja

kirjastonhoitaja

Tiina Merisalo

Jessica Parland – von Essen

 

 

johtaja

FT

Asta Manninen

Kristina Ranki

 

 

FT

FL

Tuula Karjalainen

Henrika Tandefelt

 

 

valtionarkeologi

professori

Henrik Lilius

Markku Kuisma

 

 

dosentti

erikoistutkija

Erkki Tuomioja

Carl-Magnus Roos

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi professori emeritus Matti Klingen ja varapuheenjohtajaksi johtaja Asta Mannisen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan ottamaan itselleen sihteerin sekä kuulemaan asiantuntijoita.

 

Pöytäkirjanote historiatoimikunnalle, toimikuntaan valituille henkilöille, tietokeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

103 §

VAALIVALMISTELUTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-112

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa toimikaudekseen vaalivalmistelutoimikunnan, jonka tehtävänä on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käsittelyyn tulevien vaaliasioiden valmistelu sekä

2                          valita toimikuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet

 

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

 

Valve, Tuomo

 

Kylä-Harakka, Paula

Paasikallio, Jukka

 

Grönlund, Carola

Haikarainen, Maaria

 

Pyhälahti, Timo

Pikkarainen, Jorma

 

Rasilainen, Raisa

Creutz, Henrik

 

Weckman, Klas

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan puheenjohtajaksi Tuomo Valveen ja varapuheenjohtajaksi Maaria Haikaraisen.

 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo) ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

104 §

JÄSENTEN NIMEÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄÄN

 

Khs 2008-1286

Esityslistan asia Kj/10

 

Kaupunginhallitus päätti nimetä toimikaudeksi 2009 – 2012 seuraavat jäsenet pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään:

                     

Suvi Rihtniemi

Mari Puoskari

Rakel Hiltunen

Outi Ojala

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi

 

Suvi Rihtniemen

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

105 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Helsingin Energia                                                       --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

106 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

107 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.12.2008 TEKEMIEN SEUDULLISTA VESIHUOLTOA JA JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2008-2479, 2008-2463, 2009-137

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 10.12.2008 tekemään päätösluetteloon sisältyvät päätökset asioissa 11 ja 12 saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

 

 

11                       Pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistäminen

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

3                          hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan sopimuksen vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä oikeuttaen sen samalla tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia sekä

 

4                          kehottaa Helsingin Vesi -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen ja henkilöstökeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin Helsingin Vesi -liikelaitoksen toimintojen ja omaisuuden luovuttamiseen ja yhdistämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustaminen

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

5                          liikennelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen ja henkilöstökeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoimintojen luovuttamiseen ja yhdistämiseen sekä henkilöstön siirtoon liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen,

 

6                          talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan vuoden 2009 talousarvion luvulta 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet, Helsingin kaupungin peruspääomaosuuden 2 600 000 euroa tarkennettuna vuoden 2009 asukaslukujen suhteen mukaisesti sekä

 

7                          hallintokeskuksen oikeuspalveluita yhteistyössä liikennelaitoksen kanssa hoitamaan kaupungin puolesta kuntayhtymän perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen oikeuspalvelut samalla tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikennelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

108 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta                                              22.1.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    22.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

109 §

TERVE JA TURVALLINEN KAUPUNKI -NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI 2009-2010

 

Khs 2008-2656

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

110 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖMUUTOSTA KOSKEVAN SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETUT TALENTIA HELSINKI RY:N VALITUKSESTA

 

Khs 2008-2046

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausuntoon pohjautuvan selityksen:

 

Kaupunginvaltuusto päätti 26.11.2008 (asia 10) muuttaa määräajan 1.1.2005 – 31.12.2008 voimassa olleet terveystoimen johtosääntömääräykset pysyviksi 1.1.2009 lukien.

 

Kotihoitokokeilulainsäädännön perusteella (lait 1428 ja 1429/30.12.2004) kotihoito on ollut siirrettynä sosiaalivirastosta ter-veyskeskukseen. Kansanterveyslakia ja sosiaalihuoltolakia on kotihoitokokeilun alkamisen jälkeen (lait 1328 ja 1329/22.12.2006) muutettu siten, että kansanterveystyön ja sosiaalihuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä voi huolehtia yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. 

 

Pysyvää kotihoidon yhdistämistä puolsivat sosiaali- ja terveyslautakuntien asiasta tekemät periaatepäätökset ja kaupunginhallituksen päättämät kotihoidon virkojen vakinaistamiset 1.5.2008 lukien.

 

Terveyskeskuksen kotihoito-osastoa ja kotihoidon johtajan pätevyysvaatimuksia koskevat johtosääntömääräykset ovat samansisältöisinä voimassa 1.1.2005 – 31.12.2008 ja 1.1.2009 lukien.

 

Kotihoidon johtaja on osastonsa asiakastyön johtaja

 

Helsingin kaupungin terveystoimen organisaatiossa on toimitusjohtajan lisäksi seitsemän osastopäällikköä, jotka toimivat osastojensa johtajina ja vastaavat siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan. Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan sekä viraston päällikön määräämät tehtävät. Johtosäännön 9a §:ssä, jonka valtuusto hyväksyi jo 17.11.2004, määritellään kotihoidon toimiala siten, että osasto huolehtii perusterveydenhuoltoon kuuluvista kotisairaanhoidon palveluista ja sosiaalihuoltoon kuuluvista aikuisväestön kotipalveluista kuljetuspalveluja ja kunnallisten palvelutalojen kotipalveluja lukuun ottamatta sekä lautakunnan määräämien muiden palvelujen tuottamisesta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

 

Kotihoidon johtajan alaisuudessa on tällä hetkellä viisi kotihoidon palvelualuetta, joiden päällikkönä on kotihoitopäällikkö. Organisaatiossa on 66 lähipalvelualuetta ja yhteensä 1 810 työntekijää. Henkilökunta on moniammatillista: kotiavustajia, kodinhoitajia, lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia. Kotihoidon johtaja johtaa ja ohjaa koko osaston asiakastyötä. Hän vastaa myös osastonsa strategisesta suunnittelusta ja kotihoidon hallinnollisista asioista. Kotihoidon budjetti on 96 miljoonaa euroa.

 

Helsingin terveystoimessa on vakinaisesti täytetty kotihoidon johtajan virka. Virkaa hoitavalla henkilöllä on alan tuntemus ja johtamiskokemusta neljän vuoden kokeiluajalta. Hän on pätevöitynyt myös johtaessaan useita vuosia terveysviraston koillista kotihoidon yksikköä, johon kokeiluna oli yhdistetty terveysviraston koillisen suurpiirin väestön terveysviraston kotisairaanhoitopalvelut ja sosiaaliviraston kotipalvelut. Lisäksi virkaa hoitavalla henkilöllä on terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto, joten hän täyttää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (jäljempänä kelpoisuuslain) 10 §:n pätevyysvaatimukset.

 

Kotipalvelujen yhdistämiskokeilu

 

Johtosäännön 7 §:n mukaan terveyskeskuksen organisaatioon kuuluu muiden ohella kotihoito-osasto. Valituksen kohteena oleva johtosäännön 18 §:n 2 momentti, joka koskee kotihoidon johtajan pätevyysvaatimusta, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.11.2004, mikä taas liittyi päätökseen kotihoidon yhdistämisestä kokeiluajaksi 1.1.2005 – 31.12.2008.

 

Kokeiluna terveystoimen kotisairaanhoito ja sosiaalitoimen kotipalvelu yhdistettiin ja kotipalvelu liitettiin terveystoimen organisaatioon.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö oli 30.12.2004 hyväksynyt kaupungin osallistumishakemuksen ajaksi 1.1.2005 – 31.12.2008 sosiaalihuoltolain 2 a luvun ja kansanterveyslain 2 a luvun mukaiseen kotihoidon järjestämistä koskevaan kokeiluun. Kunta voi kokeilla eräiden sosiaalihuollon ja kansanterveystyön tehtävien järjestämistä poiketen niitä koskevista säännöksistä edellytyksin, että sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kokeilun. Kokeilua koskevat väliaikaislait olivat voimassa  1.1.2005 – 31.12.2008.

 

Kokeilua on kuitenkin päätetty jatkaa vielä 1.1.2009 – 31.12.2010 laeilla 30.12.2008 /1105 ja 1106 sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Kaupunginhallitus on 17.12.2007 esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että kokeilulainsäädäntö muutettaisiin pysyväksi. Näin ollen oli tarkoituksenmukaista muuttaa myös terveystoimen johtosääntö näiltä osin pysyvästi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi terveystoimen johtosäännön muutokset päätöksellään 26.11.2008. Kotihoidon johtajan pätevyysvaatimus 18 §:n 2 momentin kohdalla säilyi kaupunginvaltuuston päätöksen 17.11.2004 mukaisena.

 

Valittajan vaatimuksesta

 

Valituksessa vaaditaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimusta. Valittajan mielestä kelpoisuus tulee määritellä sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 1 momentin mukaisesti. Kysymyksessä oleva johtosäännön 18 §:n  2 momentti, jonka valtuusto hyväksyi jo 17.11.2004, kuuluu:

 

Kotihoidon johtajan pätevyysvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla tehtävän edellyttämä perehtyneisyys kotihoitoon sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.

 

Kelpoisuuslain 10 §:n 1 momentti kuuluu:

 

Sosiaalihuollon johtotehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 §:n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito.

 

Säännöksessä oleva viittaus 3 §:ään koskee sosiaalityöntekijän kelpoisuusvaatimusta, joka edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistotasoiset opinnot sosiaalityössä.

 

Valituksessa viitataan vain kelpoisuuslain 10 §:n 1 momenttiin. Säännöksessä on kuitenkin neljä momenttia. Lain esitöissä (HE 226/2004 vp) laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista korostetaan (sivu 36), että kelpoisuussäännökset ovat riittävän väljät siten, että kunkin yksikön johtoon voidaan valita siihen parhaiten soveltuvan koulutuksen omaava henkilö. On tärkeää, että johtajalla on sellaista asiantuntemusta, joka tukee kyseisiä sosiaalipalveluita käyttävien asiakkaiden tarpeiden toteutumista ja henkilöstön ammatillista osaamisen kehittämistä. Edelleen HE:ssä todetaan, että säännöksen sanamuoto ei kuitenkaan estä valitsemasta sosiaalipalveluiden johtotehtäviin henkilöä, jolla on muu soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Kelpoisuuslain 10 §:n 4 momentti kuuluu:

 

Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito.

 

Tarkasteltaessa johtosäännössä ja laissa määriteltyjä kelpoisuusvaatimuksia, voidaan todeta, että kelpoisuuslain 10 §:n määräykset ovat väljät; sosiaalityöntekijän (3 §) tutkinnon suorittanut henkilö on kelpoinen johtotehtävään. Myös muun soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö on kelpoinen tällaiseen johtotehtävään. Lähtökohtana on ylempi korkeakoulututkinto, alan tuntemus tai perehtyneisyys ja riittävä koulutuksellinen tai käytännön kokemus johtamistehtävissä. Näin ollen voidaan todeta, että kaupunginvaltuuston hyväksymä kotihoidon johtajan pätevyysvaatimus vastaa kelpoisuuslain 10 §:n 1 momentin ja joka tapauksessa 4 momentin vaatimuksia.

 

Valituksen kohteena oleva johtosääntömääräys vastaa sisällöltään kelpoisuuslain edellyttämää pätevyysmääräystä. Johtosäännön määräys ei estä sosiaalityöntekijän tutkinnon suorittaneen henkilön valintaa kotihoidon johtajan tehtäviin, jos hänellä on alan perehtyneisyys ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Toisaalta kotihoidon johtajan pätevyysvaatimusta ei tule valittajan esittämällä tavalla rajoittaa pelkästään lain 10 §:n 1 momenttiin, koska 4 momentin nimenomainen tarkoitus on mahdollistaa muunlaisetkin järjestelyt. Tällaisesta on hyvä esimerkki kotipalvelun yhdistämiskokeilu neljän vuoden ajalta Helsingissä.

 

Edellä esitetyillä perusteilla kaupunginhallitus katsoo, että johtosäännön 18 §:n 2 momentti vastaa kelpoisuuslain 10 §:n tarkoitusta ja ettei ole perusteita po. johtosäännön hyväksymistä koskevan päätöksen kumoamiseen. Valitus tulisi hylätä. 

 

Kotihoidon järjestämiskokeilun jatkuminen

 

Laeilla 1105 ja 1106/30.12.2008 sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantuloa jatkettiin 1.1.2009 – 31.12.2010 väliseksi ajaksi. Kunnat ja kuntayhtymät voivat joko jatkaa kokeilua tai peruuttaa kokeilun. Jos kokeilua jatketaan, menettely on kokeilulakien mukaista, kunnes niitä koskevat säännökset mahdollisesti saatetaan osaksi pysyvää lainsäädäntöä.

 

Valittaja on vedonnut voimassaolevaan sosiaalihuoltolakiin todeten, että lain mukaan sosiaalipalveluja ovat mm. kotipalvelu. Kun pysyväislakia kokeilun perusteella ei ole 1.1.2009 lähtien saatu, Helsinki jatkaa kotihoidon kokeilua vuoden 2010 loppuun kokeilulakien mukaisesti. Valitus tulisi siten hylätä myös tällä perusteella.

 

Edellä olevaan viitaten voidaan todeta, että kotipalveluiden yhdistämiskokeilu jatkuu 31.12.2010 saakka 30.12.2008 annettujen lakien (1105 ja 1106/2008) perusteella. Näin ollen voidaan edelleenkin poiketa siitä, mitä muu voimassa oleva laki määrää.

 

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 26.11.2008 voinut hyväksyä aiemmin 17.11.2004 hyväksymänsä johtosääntömuutokset pysyviksi.  Kaupunginhallitus katsoo, että

 

-                                       kotihoidon johtajan kelpoisuusvaatimusta ei voida rajoittaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) pelkästään 10 §:n 1 momenttiin, vaan koko säännöstä on sovellettava kuhunkin yksittäistapaukseen,

-                                       terveystoimen johtosäännön 18 §:n 2 momentti vastaa edellä mainitun lain kelpoisuusvaatimuksia,

-                                       sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Helsinki ry:n valitus tulee hylätä perusteettomana,

-                                       valituksenalainen kaupunginvaltuuston päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-                                       päätöksen tehnyt viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä

-                                       päätös ole muutenkaan lainvastainen.

 

Kaupunginhallituksen johtosäännön 8 §:n 2 momentin 5 kohdan mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen kaupunginvaltuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä kaupunginvaltuuston päätöksen lopputulokseen.

 

Samalla palautetaan valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat, jotka sisältyvät muutoksenhakijalle annettuun ja valitukseen liitettyyn otteeseen.

 

Kirje Helsingin hallinto-oikeudelle, pöytäkirjanote terveyskeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

111 §

TERVEYSKESKUKSEN TERVEYSASEMAOSASTON ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-2691

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa terveyskeskuksen terveysasemaosastoon seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle 1.2.2009 lukien:

 

Numero

Lakkautettava virka

Palkka

Perustettava virka

Palkka

22100

ylilääkäri

5004,46

johtava ylilääkäri

5600,00

19680

ylilääkäri

4657,05

johtava ylilääkäri

5600,00

19939

ylilääkäri

4870,55

johtava ylilääkäri

5600,00

20400

ylilääkäri

4764,67

johtava ylilääkäri

5600,00

20503

ylihoitaja

3211,08

neuvolatyön ja terveyden edistämisen yksikön päällikkö

3840,00

19844

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

20360

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

20333

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

20392

terveyskeskuslääkäri

3491,84

apulaisylilääkäri

4150,00

22583

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

19947

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

22653

terveyskeskuslääkäri

3072,00

apulaisylilääkäri

4150,00

29907

terveyskeskuslääkäri

3737,62

apulaisylilääkäri

4150,00

23554

terveyskeskuslääkäri

3491,84

apulaisylilääkäri

4150,00

22817

ylihoitaja

3211,08

johtava ylihoitaja

3389,62

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että edellä mainitut johtavien ylilääkärien virat sekä neuvolatyön ja terveyden edistämisen yksikön päällikön virka saadaan julistaa haettaviksi ilman erillistä täyttölupaa.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti muuttaa seuraavien virkojen nimikkeet 1.2.2009 lukien: 

 

Numero

Nimike

Tehtäväkohtainen palkka

Uusi virka

Tehtäväkohtainen palkka

25872

erikoislääkäri

4499,97

apulaisylilääkäri

4499,97

21890

 

koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon päällikkö

3840,00

 

 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollon päällikkö

3840,00

 

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

112 §

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOPALVELUJEN JÄRJESTÄMISTÄ JA KUSTANNUSTEN KORVAAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-129

Esityslistan asia Stj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

113 §

19.1.2009 pöydälle pantu asia

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2008-2638

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudeksi 2009 - 2010 rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan ja valita siihen 12 jäsentä seuraavasti:

 

kaupungin luottamushenkilöjäsenet

 

Jaakko Valve

Tero Tuomisto

Salme Kananen

Leena Tamminen

 

kaupungin virastoja edustavat jäsenet

 

ylilääkäri Pertti Heikkilä terveyskeskuksesta

toimistopäällikkö Matti Pitkänen kiinteistövirastosta

vanhainkoti- ja palveluasumistoiminnan päällikkö
Eeva-Liisa Tuominen sosiaalivirastosta

projektityöntekijä Minna Saira liikuntavirastosta

 

helsinkiläisiä rintamaveteraanijärjestöjä edustavat jäsenet

 

puheenjohtaja Pentti Laamanen (Helsingin seudun Sotaveteraanipiiri ry)

puheenjohtaja Sulo Hakala (Rintamaveteraanien Helsingin piiri ry)

kauppatieteen maisteri Martti Seppänen (Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri ry)

puheenjohtaja Kaarina Peltola (Helsingin Rintamanaiset ry)

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä neuvottelukunnan puheenjohtajaksi em. toimikaudeksi Jaakko Valveen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta huolehtimaan neuvottelukunnan sihteerin tehtävien hoitamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa neuvottelukuntaa

 

-                                       toimikautensa alussa laatimaan toimintasuunnitelman sekä toimikautensa päättyessä esittämään kaupunginhallitukselle perustellun näkemyksen tärkeinä pitämistään asioista, joita sen seuraajan tulisi käsitellä

-                                       antamaan kaupunginhallitukselle kertomuksen toiminnastaan toimintakauden päättyessä.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi neuvottelukunnan toimintakertomuksen toimikaudelta 2007 - 2008.

 

Pöytäkirjanote neuvottelukuntaan valituille, päätöksessä mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle liikuntavirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

114 §

HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

 

Khs 2009-83

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut –liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2009 – 2010 jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

jäseniksi:

 

varajäseniksi:

henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalo, henkilöstökeskus

 

elinkeinojohtaja Eero Holstila, talous- ja suunnittelukeskus

henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Nuuttila, Helsingin Energia

 

hallintopäällikkö Outi Karsimus, kaupunkisuunnitteluvirasto

sosiaalijohtaja Paavo Voutilainen, sosiaalivirasto

 

kehittämisjohtaja Paula Sermilä, opetusvirasto

strategiapäällikkö Marko Karvinen, talous- ja suunnittelukeskus

 

controller Matti Malinen, talous- ja suunnittelukeskus

professori Kirsimarja Blomqvist, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

johtava rehtori Taina Törmä, suomenkielinen työväenopisto

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita Hannu Tulensalon puheenjohtajaksi ja Leena Nuuttilan varapuheenjohtajaksi.

 

Pöytäkirjanote johtokuntaan valituille, henkilöstön kehittämispalvelut ‑liikelaitokselle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

115 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

16.1.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

15. ja 21.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

19.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

15., 19. ja 20.1.2009

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

15., 16. ja 22.1.2009

taidemuseon johtaja

14. – 16.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

116 §

VT JYRKI LOHEN TOIVOMUSPONSI: RAKENNUSVIRHEIDEN VÄHENTÄMINEN RAKENNUSVALVONTAA TEHOSTAMALLA SEKÄ MUILLA MAHDOLLISILLA TOIMILLA

 

Khs 2008-418

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Lohi) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jyrki Lohelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

117 §

KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTON NELJÄN TEHTÄVÄN MUUTTAMINEN VIROIKSI JA YHDEN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2747

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa viroiksi seuraavat kaupunkisuunnitteluviraston tehtävät 1.2.2009 lukien: II asemakaava-arkkitehti (vakanssi nro 512005), lakimies (vakanssi nro 511123), toimistopäällikkö (vakanssi nro 515301), toimistopäällikkö (vakanssi nro 512501).

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti muuttaa kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatoimiston toimistopäällikön viran nimekkeen yleiskaava-arkkitehdiksi 1.2.2009 lukien.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja asianomaisille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

118 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN VANTAAN SEURAKUNTAYHTYMÄN JA HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA LEHTISAAREN POHJOISOSAA KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11677)

 

Khs 2009-33

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Kantola, Lehtipuu ja Peltokorpi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

119 §

VARTIOHARJUN YLEISTEN RAKENNUSTEN TONTIN VARAAMINEN VANHUSTEN PALVELUASUNTOJA VARTEN 

 

Khs 2008-2381

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 45. kaupunginosan (Vartiokylä) korttelin nro 45474 tontin nro 1 HF-Asunnot Oy:lle vanhusten palvelutalon rakennuttamista varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Hanke tulee suunnitella yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa ja likimäärin liitteenä olevaa 8.1.2009 päivättyä asemapiirrosta noudattaen.

 

Pöytäkirjanote HF-Asunnot Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

120 §

ESPOON LAAJALAHDESSA SIJAITSEVAN RUUKINRANNAN ALUEEN VARAAMINEN NCC RAKENNUS OY:LLE ALUEEN KAAVALLISTA KEHITTÄMISTÄ JA ASUINRAKENNUSOIKEUDEN LUOVUTTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-21

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata NCC Rakennus Oy:lle liitekartan osoittaman noin kahden hehtaarin suuruisen alueen Espoon kaupungin Laajalahden kylän tilasta Alberga RN:o 2:1290 asuntorakentamisen kaavasuunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan alueen suunnittelusta kaavoitusta varten ja kaavoituksen mahdollisesti edellyttämien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta tarvittavine vuorovaikutusmenettelyineen.

 

2                    Kaupunki myy NCC Rakennus Oy:lle tai määräämälleen alueelle mahdollisesti muodostettavissa olevat tuottaja-muotoiseen rakentamiseen soveltuvat tontit luovutusajan-kohdan käyvästä hinnasta.

 

3                    Kaupunki vastaa Espoon kaupunkiin nähden mahdollisesti tarpeellisen maankäyttösopimuksen tekemisestä ja siitä aiheutuvista velvoitteista. Nämä velvoitteet voidaan kuitenkin siirtää varauksensaajan vastattaviksi tonteista maksettavan kauppahinnan yhteydessä ja sitä vastaavasti vähentäen.

 

4                    Kaupunki vastaa luovutettavan alueen maaperän puhtaudesta.

 

5                    Siinä tapauksessa, ettei suunnittelu- ja kehittämistyö johda tulokseen eikä rakennuskelpoisia tontteja voida muodostaa, osapuolilla ei ole vaatimuksia toisiinsa nähden.

 

Pöytäkirjanote NCC Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

121 §

SIPOON ITÄISEN JOKIPUISTON TONTTIEN VARAUKSEN JATKAMINEN NCC RAKENNUS OY:LLE

 

Khs 2009-36

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata NCC Rakennus Oy:lle Sipoon kunnan Nikkilän kylän tilasta Helsingfors sinnessjukhus, RN:o 13:1, liitekartan nro 3 mukaiset, yhteensä noin 2 730 (1400 + 1330) m2:n suuruiset määräalat, joista muodostuu korttelin 5009 AK/s-tontti rakennuksineen (rak. 34) sekä korttelin nro 5011 LPA-tontti seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus on voimassa 31.7.2010 saakka.

 

2                    Rakennus varataan peruskorjattavaksi ja muutettavaksi

asuinkäyttöön.

 

3                    Kaupunki voi hyödyntää rakennusta ja huonetiloja varausaikana mm. antamalla niitä vuokralle lyhytaikaisin tai määräaikaisin vuokrasopimuksin lähinnä toimitilakäyttöön.

 

4                    Suunnittelu on tehtävä yhteistyössä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston ja Sipoon kunnan kanssa.

 

5                    Varauksensaajan on sovittava erikseen mahdollisista rakenteiden avaamisista ja muista tutkimuksista.

 

6                    Rakennusten ja maapohjan varaus johtaa tontinluovutukseen ehdolla, että luovutusehdoista päästään sopimukseen ja ehdolla, että asemakaavan muutos tulee voimaan.

 

7                    Varauksensaaja vastaa kaikista rakentamisen ja peruskorjauksen sekä niiden suunnittelun aiheuttamista kustannuksista.

 

8                     Kaupunki ei vastaa varauksen saajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingosta siinä tapauksessa, että luovutussopimuksia ei saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote NCC Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

122 §

LAAJASALON REPOSSAAREN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11868)

 

Khs 2009-1

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston pii­rus­tuksesta nro 11868/18.12.2008 il­me­ne­vän 49. kaupunginosan Repossaaren rakennuskieltoaikaa 12.2.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

123 §

LÄNSISATAMAN TONTTIEN 20048/7, 8 JA 10 TASON -16,0 YLÄPUOLELLA (SALMISAAREN TOIMITILA-ALUE, TEKNOLOGIAKESKUS) ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11771)

 

Khs 2008-2089

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

124 §

TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39064/10 JA 11 SEKÄ 39066/19 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11839)

 

Khs 2008-2516

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39064 tonttien nro 10 ja 11 sekä korttelin nro 39066 tontin nro 19 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11839 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

125 §

TAPANINKYLÄN TONTTIEN 39325/1, 39326/4, 39329/19 SEKÄ 39330/5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11844)

 

Khs 2008-2517

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 39. kaupunginosan korttelin nro 39325 tontin nro 1, korttelin nro 39326 tontin nro 4, korttelin nro 39329 tontin nro 19 ja korttelin nro 39330 tontin nro 5 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 6.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11844 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

126 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45298/10 JA 11 JA SEKÄ 45301/30 - 32 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11846)

 

Khs 2008-2525

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45298 tontin nro 10 ja 11 sekä korttelin nro 45301 tonttien nro 30–32 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 13.11.2008 päivätyn piirustuksen nro 11846 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

127 §

VARTIOKYLÄN TONTTIEN 45112/7 - 9 JA 45114/10 - 15, KORTTELEIDEN 45120 JA 45121 SEKÄ KATUALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11823)

 

Khs 2007-2338

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45112 tonttien 7–9, korttelin nro 45114 tonttien nro 10–15, kortteleiden nro 45120 ja 45121 sekä katualueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 25.9.2008 päivätyn piirustuksen nro 11823 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

128 §

12.1.2009 ja 19.1.2009 pöydälle pantu asia

KJ:N 29.12.2008 OTTAMA ASIA: VALLILANLAAKSON JOUKKOLIIKENNEKATUA KOSKEVA ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11822)

 

Khs 2008-2724

Esityslistan asia Kaj/13

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

129 §

PIENTALOTONTIN VARAAMINEN ITÄ-PAKILASTA

 

Khs 2009-20

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 34. kaupunginosan (Pakila) korttelin nro 34021 tontin nro 23 Timo Rautaselle asuinrakennuksen suunnittelua varten 31.12.2009 seuraavin ehdoin:

 

-                     Varauksensaaja ei saa luovuttaa varausoikeuttaan eteenpäin. Maanvuokrasopimus tehdään vain varauksensaajan tai hänen mahdollisesti perustamansa yhtiön nimiin.

 

-                     Varattavalle tontille tulee rakennus suunnitella siten, että erillisiltä muutostöiltä vältytään.

 

-                     Ennen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tekemistä piirustukset tulee hyväksyä kiinteistövirastossa.

 

-                     Varauksensaajalla ei ole mitään kaupunkiin kohdistuvia vaatimuksia edellyttäen, että hänelle hyvitetään tontin 41275/30 pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen perusteella perityt maanvuokrat.

 

-                     Ellei varauksensaaja noudata varausehtoja, varaus
raukeaa.

 

Pöytäkirjanote Timo Rautaselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 25. k.

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

130 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

20.1.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

103 §

TILLSÄTTANDE AV EN VALBEREDNINGSKOMMITTÉ FÖR

MANDATTIDEN 2009–2010

 

Stn 2009-112

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

1                          för sin mandattid tillsätta en valberedningskommitté med uppgift att bereda valärenden som ska behandlas av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen

2                          invälja följande personer i kommittén:

 

Ledamöter                                              Personliga ersättare

 

Valve, Tuomo                                         Kylä-Harakka, Paula

Paasikallio, Jukka                                 Grönlund, Carola

Haikarainen, Maaria                             Pyhälahti, Timo

Pikkarainen, Jorma                               Rasilainen, Raisa

Creutz, Henrik                                        Weckman, Klas

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt utnämna Tuomo Valve till ordförande och Maaria Haikarainen till vice ordförande för kommittén.

 

Protokollsutdrag till de ovannämnda personerna, ekonomiförvaltningstjänsten (Tuija Honkaheimo) och förvaltningscentralen (Seija Kauppinen).

 

Tilläggsuppgifter:

Taittonen Maria, kanslinotarie, telefon 310 36012

 

Översättning:

116 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JYRKI

LOHI: EFFEKTIVISERAD BYGGNADSTILLSYN OCH EVENTUELLA

ANDRA ÅTGÄRDER I SYFTE ATT MINSKA BYGGFELEN

 

Stn 2008-418

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Jyrki Lohi) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jyrki Lohi och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Arto Bryggare

Ulla-Marja Urho

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   3.2.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 92-96, 98, 105-110, 112, 115-116, 118-121, 123 ja 128-130 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 122 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 124-127 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

92-96, 98, 105-110, 112, 115-116, 118-121, 123 och
128-130 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

122 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

124-127 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.