Kokousaika

2.11.2009 kello 16.00 – 17.37

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1182 ja osa 1218 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 1218 §)

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

 

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

(paitsi 1213 §)

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Vesikangas, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1193-1218 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1218 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja  (paitsi 1182 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi osa 1216-1218 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja
(paitsi osa 1180-1181 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 1187-1218 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö (osa 1218 §)

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija (osa 1218 §)

 

 

Saarnio, Pekka

asiantuntija (osa 1218 §)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1177-1178,


1179-1180,


1184-1188, 1218, 

 Sauri

 

 

1189,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1190-1193, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1181,


1194-1195, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
-,


1196-1198, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1182-1183,


1199-1217, 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1177

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1178

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1179

Kj/1

Vuoden 2010 tuloveroprosentin määrääminen

 

1180

Kj/2

Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentin määrääminen

 

1181

Stj/3

Päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilu

 

1182

Kaj/4

Konalan tontin 32039/2 ja korttelin 32040 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11852)

 

1183

Kaj/5

Malmin tonttien 38127/8 ja 9 asemakaavan muuttaminen (nro 11889)

 

1184

Kj/3

Omakotisäätiön lainojen lyhennyssuunnitelmien muuttaminen

 

1185

Kj/4

Lausunto Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010-2012

 

1186

Kj/5

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle XXXX XXXX:n kaupungin menettelyä koskevasta kantelusta

 

1187

Kj/6

26.10.2009 pöydälle pantu asia

Euroopan yleisurheilun mestaruuskisojen hakeminen Helsinkiin 2012

 

1188

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1189

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1190

Ryj/1

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Myllypuron voimalaitoskorttelin maaperän puhdistamisen käynnistäminen

 

1191

Ryj/2

Valtuutettu Elina Moision toivomusponsi: Taloudellinen apu kesämajojen siirtoon

 

1192

Ryj/3

Rakentamispalvelun visuaalisen ilmeen ja siihen liittyvän tunnuksen vahvistaminen

 

1193

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1194

Stj/1

26.10.2009 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Kati Peltolan toivomusponsi: Päivähoidon ja terveysasemien voimavarat lasten ja heidän vanhempiensa mielenterveyden tukemisessa

 

1195

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1196

Sj/1

Lausunnon antaminen Suomen Kansallisoopperan säätiön sääntöjen muuttamisesta

 

1197

Sj/2

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelman toimeenpanosta annettava lausunto

 

1198

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1199

Kaj/1

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen Herttoniemen ja Itäväylän liittymä- ja liikennejärjestelyjen rakentamisen aikana

 

1200

Kaj/2

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Itäväylän ja Linnanrakentajantien liikennejärjestelyjen mielekkyyden selvittäminen

 

1201

Kaj/3

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Yli 16-kerroksisten rakennusten rakentamismahdollisuuksien tutkiminen

 

1202

Kaj/4

Valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Autopaikkojen ja liiketilojen sijoittamisvaihtoehdot Sörnäisten kaavassa

 

1203

Kaj/5

Valtuutettu Heikki Karun toivomusponsi: Hanasaaren liikennetarpeen huomioiminen ja Tervasaaren virkistyskäytön turvaaminen Laajasalon siltayhteyden suunnittelussa

 

1204

Kaj/6

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Tervasaaren virkistyskäytön turvaaminen Laajasalon siltayhteyden toteutuessa

 

1205

Kaj/7

Valtuutettu Heli Puuran toivomusponsi: Kevyen liikenteen edellytysten edistäminen Laajasalon raideyhteyden jatkovalmistelussa

 

1206

Kaj/8

Valtuutettu Kimmo Helistön toivomusponsi: Kruunuvuorenrannasta Herttoniemen metroasemalle kulkevan raitiovaunuyhteyden selvittäminen

 

1207

Kaj/9

Valtuutettu Paavo Arhinmäen toivomusponsi: Kruunuvuorenselän luonto- ja virkistysarvojen huomioiminen sekä yhteistyö asukasjärjestöjen kanssa Laajasalon raideyhteyden suunnittelussa

 

1208

Kaj/10

Tekniska Föreningens i Finland stiftelsen poikkeamishakemus

 

1209

Kaj/11

Kiinteistö Oy Sturenkatu 12 - 14:n poikkeamishakemus

 

1210

Kaj/12

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskuksen poikkeamishakemus

 

1211

Kaj/13

Aravakruunu Oy:n poikkeamishakemus

 

1212

Kaj/14

Asunto Oy Helsingin Viikingin poikkeamishakemus

 

1213

Kaj/15

Aurinkohalssi Rakennus Oy:n poikkeamishakemus

 

1214

Kaj/16

Maankäyttösopimus Kiinteistö Oy Ristipellontie 19 kanssa Konalan teollisuusalueen tontteja 32040/1 ja 2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11852)

 

1215

Kaj/17

Kiinteistöjen vaihto Sipoon kunnan kanssa Nikkilässä ja Helsingin Östersundomissa

 

1216

Kaj/18

19.10.2009 ja 26.10.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä

 

1217

Kaj/19

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1218

Kj/7

Iltakouluasia: Globaalin vastuun strategia

 


 

1177 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Ojala) ja Krohnin (varalla Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1178 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1179 - 1183 §

Kaupunginvaltuuston 11.11.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1179 §

Vuoden 2010 tuloveroprosentin määrääminen

 

 

                                            Jäsen Pajamäki teki jäsen Bryggaren kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

                                           

Kaupunginvaltuusto päättänee vahvistaa vuoden 2010 tuloveroprosentiksi 18,5%.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 12-3.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola ja Pajamäki.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

1180 §

Vuoden 2010 kiinteistöveroprosentin määrääminen

 

 

                                            Jäsen Pajamäki teki jäsen Bryggaren kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

                                           

Kaupunginvaltuusto päättänee määrätä vuoden 2010 yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,70.

                                           

                      Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 12-3.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola ja Pajamäki.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1181 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 26.10.2009 pöydälle pantu asia
Päivähoitotoiminnan käynnistämistukikokeilu

 

 

                                            Jäsen Kantola teki jäsen Ojalan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

 

                                            Esityslistan sivulle 5 päätösehdotukseen lisätään toiseksi kappaleeksi:

 

                                            Hyväksyessään esityksen kaupunginhallitus katsoo, että päivähoidon uusien toimijoiden tukemisen ei tule vaarantaa kunnallisen päivähoidon rahoitusta.

                                           

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 9-6.

 

Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola, Ojala, Pajamäki, Puoskari ja Vesikansa.

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1182 §

Konalan tontin 32039/2 ja korttelin 32040 sekä puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11852)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsen Bryggare ja sosiaali- ja terveystointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Kokkonen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että asia käsitellään kaupunginvaltuustossa 9.12.2009.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1183 §

Malmin tonttien 38127/8 ja 9 asemakaavan muuttaminen (nro 11889)

 

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asian 7 esityslistan viimeisenä asiana.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1184 §

OMAKOTISÄÄTIÖN LAINOJEN LYHENNYSSUUNNITELMIEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-1626

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Omakotisäätiön kaupungilta saamien lainojen (340-153, 340-169 ja 340-210) 30.11.2009 – 30.11.2012 erääntyville lyhennyksille lykkäystä siten, että lainojen jäljellä olevat pääomat maksetaan takaisin vuodesta 2013 alkaen tasalyhennyksin seitsemän vuoden aikana.

 

Edellä olevan järjestelyn ehtona on, että Omakotisäätiö laatii toimintansa taloudellista tervehdyttämistä ja maksuvalmiuttaan koskevan pitkäaikaisen suunnitelman, jossa säätiön tulee yksilöidä toimenpiteet sekä niitä koskeva aikataulu. Toimenpiteiden toteutumisesta säätiön on raportoitava vuosittain sosiaalivirastolle.

 

Pöytäkirjanote Omakotisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1185 §

LAUSUNTO HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA 2010-2012

 

Khs 2009-2108

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 – 2012 kuntayhtymän hallitukselle seuraavan lausunnon:

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminnan ja talouden puitteet on määritelty perustajakaupunkien kaupunginvaltuustojen hyväksymässä kuntayhtymän perussopimuksessa ja sitä täydentävässä, niin ikään kaupunginvaltuustojen hyväksymässä sopimuksessa vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä.

 

HSY:n perustamisen lähtökohtana on yhteiseen seudulliseen organisaatioon liitettyjen vesihuollon, jätehuollon sekä seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoitaminen nykyistä asiakaslähtöisemmin ja tehokkaammin.

 

HSY:n taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan toimintakulujen kasvu vuodesta 2009 vuoteen 2010 on 4 %. Kustannusten kasvu on suurin vesihuollossa.

 

Helsingin kaupunki edellyttää HSY:ltä toiminnan tehostamista omistajakaupunkien talouteen kohdistettavia tehostamis- ja säästötoimia vastaavasti. Toiminnallisten ja taloudellisten synergiahyötyjen tulee näkyä jo talousarviovuonna ja erityisesti taloussuunnitelmavuosina.

 

Kustannusten kasvua on osin perusteltu organisaatiomuutoksesta aiheutuvilla lisäkustannuksilla, mitä ei voida pitää hyväksyttävänä kiinteistöveroa (2,6 milj.euroa) lukuun ottamatta.

 

Helsingin kaupunginvaltuuston päättäessä vesilaitosten yhdistämisestä arvioitiin, että Helsingissä vesimaksut nousevat tariffien yhtenäistämisen seurauksena kolmen vuoden siirtymäkauden aikana keskimäärin noin 8 %. Tariffien yhtenäistämissuunnitelma ja HSY:n lopullinen talousarvio- ja taloussuunnitelma vesihuollon osalta tulee perustaa tähän lähtökotaan. Lausunnolla olevasta ehdotuksesta ei ilmene suunnitellut tariffimuutokset ja tariffitaso, jolle talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus perustuvat.

 

HSY:n jäsenkaupungeille maksamien tuloutusten määrä ja tuloutusmenettely määräytyvät vesilaitosten liiketoimintakaupan yhteydessä ja ne tulee ottaa huomioon HSY:n lopullisessa talousarviossa. Liiketoimintakaupan valmistelussa tehtyjen laskelmien mukaan tuloutus Helsingille tulee taloussuunnitelmakaudella olemaan korkeampi kuin HSY:n taloussuunnitelmaehdotuksessa.

 

Vesilaitosten yhdessä laatiman pitkän aikavälin investointistrategian keskeisenä periaatteena on ollut kustannustehokkuus ja jäsenkaupunkien tasapuolinen kohtelu. Talouden tasapainottamisen edellyttämä investointiohjelman tarkistus on tehtävä samoja periaatteita noudattaen.

 

YTV:stä kuntayhtymään siirtyvien jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toimintojen osalta HSY:n ehdotus vastaa nykyisin YTV:ssä sovellettavia periaatteita. Tältä osin taloussuunnitelmaehdotukseen ei ole huomautettavaa.

 

Kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotukseen tulee jatkossa sisältyä toimialakohtaiset selvitykset tariffeista, joille talousarvio ja taloussuunnitelma perustuvat. Taloussuunnitelmaehdotukseen tulee sisällyttää myös toimialakohtaiset rahoituslaskelmat mm. investointien rahoituksen ja omistajille maksettavien tuloutusmahdollisuuksien arvioimiseksi. Niin ikään taloussuunnitelmaehdotuksen tulee sisältää sitovat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet sekä henkilöstösuunnitelman. Taloussuunnitelman yhteydessä käsiteltävän keskipitkän aikavälin investointiohjelman tulee jatkossa olla informatiivisempi.

 

Taloussuunnitelmaehdotus tulisi jatkossa toimittaa kaupunkien lausunnoille kesäkuun loppuun mennessä, jotta se on käytettävissä kaupungin talousarviota valmisteltaessa.

 

Kirje Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, konserniyksikön päällikkö, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1186 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE XXX XXXX:N KAUPUNGIN MENETTELYÄ KOSKEVASTA KANTELUSTA

 

Khs 2009-1368

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle XXXX XXXX:n kaupungin menettelyä koskevasta kantelusta liitteenä 4 olevan hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon (22.10.2009) mukaisen lausunnon.

 

Kirje sekä asian liite 4 Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille (Antti Peltonen).

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1187 §

26.10.2009 pöydälle pantu asia

EUROOPAN YLEISURHEILUN MESTARUUSKISOJEN HAKEMINEN HELSINKIIN 2012

 

Khs 2009-1686

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki tukee Suomen Urheiluliiton hakemusta yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämiseksi Helsingissä vuonna 2012 ehdolla, että kaupungin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen kustannukset ovat enintään 1,5 miljoonaa euroa ja että valtiovalta tukee hakemusta vähintään vastaavalla panoksella.

 

Esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.                        

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1188 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       28.10.2009

konsernijaosto                                                                26.10.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.10.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1189 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1190 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: MYLLYPURON VOIMALAITOSKORTTELIN MAAPERÄN PUHDISTAMISEN KÄYNNISTÄMINEN

 

Khs 2009-1446

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1191 §

VALTUUTETTU ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI: TALOUDELLINEN APU KESÄMAJOJEN SIIRTOON

 

Khs 2009-1179

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Elina Moisio) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1192 §

RAKENTAMISPALVELUN VISUAALISEN ILMEEN JA SIIHEN LIITTYVÄN TUNNUKSEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2009-2201

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa rakentamispalvelun visuaalisen ilmeen ja siihen liittyvän tunnuksen graafisine ohjeineen esityslistan liitteen mukaisena.

 

Pöytäkirjanote rakentamispalvelulle ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1193 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

28.10.2009

yleisten töiden lautakunta

29.10.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1194 §

26.10.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU KATI PELTOLAN TOIVOMUSPONSI: PÄIVÄHOIDON JA TERVEYSASEMIEN VOIMAVARAT LASTEN JA HEIDÄN VANHEMPIENSA MIELENTERVEYDEN TUKEMISESSA

 

Khs 2009-1183

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Kati Peltola) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Kati Peltolalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1195 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 43 ja 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

- ruotsinkielinen jaosto

27.10.2009
20.10.2009

 

terveyslautakunta

27.10.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1196 §

LAUSUNNON ANTAMINEN SUOMEN KANSALLISOOPPERAN SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2009-1987

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Suomen Kansallisoopperalle hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Kirje Suomen Kansallisoopperalle sekä pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1197 §

VAPAAN SIVISTYSTYÖN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMEENPANOSTA ANNETTAVA LAUSUNTO

 

Khs 2009-2186

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1198 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

27.10.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

22.10.2009

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

27.10.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

20.10.2009

taidemuseon johtokunta

27.10.2009

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1199 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: LIIKENTEEN SUJUVUUDESTA JA TURVALLISUUDESTA HUOLEHTIMINEN HERTTONIEMEN JA ITÄVÄYLÄN LIITTYMÄ- JA LIIKENNEJÄRJESTELYJEN RAKENTAMISEN AIKANA

 

Khs 2008-2420

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heli Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1200 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: ITÄVÄYLÄN JA LINNANRAKENTAJANTIEN LIIKENNEJÄRJESTELYJEN MIELEKKYYDEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2008-2418

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1201 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: YLI 16-KERROKSISTEN RAKENNUSTEN RAKENTAMISMAHDOLLISUUKSIEN TUTKIMINEN

 

Khs 2008-2413

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1202 §

VALTUUTETTU IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: AUTOPAIKKOJEN JA LIIKETILOJEN SIJOITTAMISVAIHTOEHDOT SÖRNÄISTEN KAAVASSA

 

Khs 2008-2412

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Irmeli Wallden-Paulig) sekä tiedoksi valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Irmeli Wallden-Pauligille sekä tiedoksi valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1203 §

VALTUUTETTU HEIKKI KARUN TOIVOMUSPONSI: HANASAAREN LIIKENNETARPEEN HUOMIOIMINEN JA TERVASAAREN VIRKISTYSKÄYTÖN TURVAAMINEN LAAJASALON SILTAYHTEYDEN SUUNNITTELUSSA

 

Khs 2008-2432

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heikki Karu) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heikki Karulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1204 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: TERVASAAREN VIRKISTYSKÄYTÖN TURVAAMINEN LAAJASALON SILTAYHTEYDEN TOTEUTUESSA

 

Khs 2008-2427

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tuomas Rantanen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1205 §

VALTUUTETTU HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: KEVYEN LIIKENTEEN EDELLYTYSTEN EDISTÄMINEN LAAJASALON RAIDEYHTEYDEN JATKOVALMISTELUSSA

 

Khs 2008-2430

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Heli Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heli Puuralle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1206 §

VALTUUTETTU KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: KRUUNUVUORENRANNASTA HERTTONIEMEN METROASEMALLE KULKEVAN RAITIOVAUNUYHTEYDEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2008-2422

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kimmo Helistö) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1207 §

VALTUUTETTU PAAVO ARHINMÄEN TOIVOMUSPONSI: KRUUNUVUORENSELÄN LUONTO- JA VIRKISTYSARVOJEN HUOMIOIMINEN SEKÄ YHTEISTYÖ ASUKASJÄRJESTÖJEN KANSSA LAAJASALON RAIDEYHTEYDEN SUUNNITTELUSSA

 

Khs 2008-2429

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Paavo Arhinmäki) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Paavo Arhinmäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1208 §

TEKNISKA FÖRENINGENS I FINLAND STIFTELSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-2058

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-2058/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että rakennuksen edustalle ei ole mahdollista varata erillistä saattoruutua. Lisäksi suunnittelussa tulee huolehtia siitä, että ilmanvaihtojärjestelyjen rakenteet eivät kohoa kattotason yläpuolelle eivätkä ne näy katunäkymissä tai pitkissä kaupunkinäkymissä. Rakennukseen ei saa myöskään sijoittaa kaupunki­näkymiin ja historiallisesti arvokkaaseen ympäristöön sopimattomia mainoksia.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1209 §

KIINTEISTÖ OY STURENKATU 12 - 14:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1814

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1814/526 mukaisena 29.9.2014 asti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1210 §

HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1871

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1211 §

ARAVAKRUUNU OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1998

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1998/526 mukaisena ehdolla, että vuokra-asunnot suunnitellaan niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista. Lisäksi autopaikkojen sijoituksessa on noudatettava 14.9.2009 saapuneeksi kirjattua hakemuksen liitettä (Pysäköinnin järjestely).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1212 §

ASUNTO OY HELSINGIN VIIKINGIN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1841

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1841/526 mukaisena ehdolla, että vuokra-asunnot suunnitellaan niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1213 §

AURINKOHALSSI RAKENNUS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1952

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1952/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei jäsen Räty esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1214 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUS KIINTEISTÖ OY RISTIPELLONTIE 19 KANSSA KONALAN TEOLLISUUSALUEEN TONTTEJA 32040/1 JA 2 KOSKEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11852)

 

Khs 2009-2155

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään tonttien 32040/1 ja 2 omistajan Kiinteistö Oy Ristipellontie 19 kanssa liitteen mukaisen esisopimuksen ja sopimuksen sekä siihen mahdollisesti vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Ristipellontie 19:lle c/o YIT Rakennus Oy ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1215 §

KIINTEISTÖJEN VAIHTO SIPOON KUNNAN KANSSA NIKKILÄSSÄ JA HELSINGIN ÖSTERSUNDOMISSA

 

Khs 2009-2061

Esityslistan asia Kaj/17

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään kiinteistöjen vaihdon Sipoon kunnan kanssa seuraavasti:

 

A                   Helsingin kaupunki luovuttaa Sipoon kunnassa sijaitsevat seuraavat kiinteistöt ja määräalat:

 

-       Nikkilän kylän tilasta Helsinfors Sinnessjukhus RNo 13:1 (kiinteistötunnus 753-423-13-1) yhteensä noin 0,99 hehtaarin suuruiset määräalat Nikkilän sairaalan hallintorakennuksineen nro 31,

 

-       Kirkonkylän kylän tilan Ängslott RN:o 25:56 (kiinteistötunnus
753-416-25-56),

 

-       Kirkonkylän kylän tilan Vedenottamo RN:o 22:7 (kiinteistötunnus 753-416-22-7),

 

-       Kirkonkylän kylän tilan Keuksuo RN:o 11:21 (kiinteistötunnus
753-416-11-21), ja

 

-       Kirkonkylän kylän tilasta Golt RN:o 35:144 (kiinteistötunnus
754-416-35-144) yhteensä noin 0,02 hehtaarin suuruiset
määräalat.

 

B                   Sipoon kunta luovuttaa

 

-       Sipoon kunnan Kirkonkylän kylän tilasta Skogslyckan RN:o 35:206 (kiinteistötunnus 753-416-35-206) noin 0,01 hehtaarin suuruisen määräalan, sekä

 

Helsingin kaupungissa olevat seuraavat kiinteistöt tai kiinteistöjen määräalat:

 

-       Gumbölen kylän tilan Krabbäcken RN:o 1:46 (kiinteistötunnus
91-438-1-46),

 

-       Itäsalmen kylän tilan Fants RN:o 1:156 (kiinteistötunnus 91-442-1-156),

 

-       Itäsalmen kylän tilasta Centrum RN:o 1:160 (kiinteistötunnus
91-442-1-160) noin 0,47 hehtaarin suuruisen määräalan,

 

-       Itäsalmen kylän tilan Massängen RN:o 2:74 (kiinteistötunnus
91-442-2-74),

 

-       Itäsalmen kylän tilasta Björnskogen RN:o 2:231(kiinteistötunnus
91-442-2-231) yhteensä noin 1,07 hehtaarin suuruiset maa-alueet ja noin 4,79 hehtaarin suuruisen vesialueen,

 

-       Itäsalmen kylän tilasta Kasaberget RN:o 2:232 (kiinteistötunnus
91-442-2-232) yhteensä noin 7,35 hehtaarin suuruisen vesialueen,

 

-       Itäsalmen kylän tilan Svinviken RN:o 6:280 (kiinteistötunnus
91-442-6-280), ja

 

-       Itäsalmen kylän tilasta Björnskogen RN:o 14:0 (kiinteistötunnus
91-442-14-0) noin 2,11 hehtaarin suuruisen vesialueen.

 

./.                   Luovutusten kohteet on esitetty liitteinä 1 ja 2 olevissa kartoissa.

 

Vaihdossa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Kummankin osapuolen luovuttaman kiinteistökokonaisuuden arvo on 2 143 000 euroa. Vaihdossa ei suoriteta välirahaa.

 

2                    Kiinteistöt luovutetaan rasituksista vapaina.

 

3                    Helsinki luovuttaa Nikkilän kiinteistöllä Helsingfors Sinnessjukhus RN:o 13:1 sijaitsevan sairaalan entisen hallintorakennuksen teknisine liittymineen. Rakennus luovutetaan osittain vuokrattuna.

 

4                    Kumpikin osapuoli vastaa saamiensa määräalojen lohkomisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista.

 

5                    Osapuolet ilmoittavat käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei vaihdon kohteena olevilla kiinteistöillä ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista.

 

6                    Kumpikin osapuoli vastaa vuoden 2009 kiinteistöverosta luovuttamiensa kiinteistöjen osalta.

 

Kumpikin osapuoli peruuttaa ennen vaihtokirjan allekirjoittamista Itäsalmen kylän tilan Björnskogen RN:o 2:231 määräaloihin (kolme AH-tonttia) kohdistuvat vaatimuksensa kuntajakolain 20 §:n mukaista taloudellista selvitystä koskevassa riita-asiassa, joka on vireillä Helsingin hallinto-oikeudessa.

 

Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

Edelleen lautakunta esittää, että sille myönnettäisiin vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 2 143 000 euron määräraha kiinteistöjen vaihdon toteuttamista varten.

 

Pöytäkirjanote Sipoon kunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1216 §

19.10.2009 ja 26.10.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖLLE HELSINGIN SEUDUN RUUHKAMAKSUSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2009-1569

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriölle seuraavankaltaisen lausunnon Helsingin seudun ruuhkamaksuselvityksestä:

 

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa asiantuntijaselvityksessä tar­kastellaan sitä, millaisia yhteiskunnallisia ja liikenteellisiä vaikutuksia ruuhkamaksuilla olisi Helsingin seudulla. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ruuhkamaksujen toimivuudesta liikennepoliittisena oh­jauskeinona ja antaa aineistoa yhteiskunnalliselle keskustelulle ja päätöksenteolle siitä, kannattaisiko Helsingin seudun ruuhkamaksujen val­mistelussa edetä. Valmistunut ruuhkamaksuselvitys on tuottanut varsin laajan aineiston tästä erittäin monitahoisesta aiheesta. Helsinki on sitoutunut taloudellisten ohjauskeinojen selvittämiseen mm. kaupunginvaltuuston hyväksymässä strategiaohjelmassa 2009–2012, meluntorjuntaan ja ilmanlaadun parantamiseen tähtäävissä ohjelmissa sekä pääkaupunkiseudun ilmastostrategiassa.

 

Helsingin seudun ruuhkat ovat olleet kansainvälisesti verrattuna suhteellisen lieviä ja ne ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Säännöllisiä ja ajoittaisia ruuhkia esiintyy tällä hetkellä kehäteillä ja säteittäisillä sisääntuloväylillä. Kantakaupungin sisällä on esiintynyt ruuhkia jo pitkään, mutta ne eivät ole merkittävästi pahentuneet viime vuosikymmeninä. Tähän on päästy mm. tehokkaan pysäköintipolitiikan, joukkoliiken­­teen hyvän palvelutason ja säteittäisen raideliikennejärjestelmän parantamisen ansiosta.

 

Jos liikenne kasvaa ennustetusti seuraavan kymmenen vuoden ajan, ruuhkaisten väylien määrä lisääntyy, vaikka alueen kaikki päätetyt liikennejärjestelmän kehittämistoimet toteutetaan. Liikenteessä käytetty aika tulee kasvamaan nykytilanteeseen verrattuna. Lisäksi matka-aiko­jen ennustettavuus huononee tulevaisuudessa. Ruuhkautumisen lisään­tyminen heikentää alueen kehittymistä ja viihtyisyyttä sekä aiheuttaa haittoja alueen asukkaille ja elinkeinoelämälle. Nykyinen taloudellinen taantuma saattaa kuitenkin hidastaa liikenteen kasvua ja ruuhkautumiskehitystä jonkin verran.

 

Ruuhkamaksuilla pyritään sujuvoittamaan liikennettä, ei rajoittamaan sitä. Ruuhkamaksujen tarkoituksena on vähentää ruuhkaisten tieosuuk­sien autojen määrää sen verran, että liikenne sujuu. Tavoite saavutetaan asettamalla autolla liikkumiselle ruuhka-aikana maksu määrättyihin tie- ja katuverkon osiin. Autoilijat harkitsevat tällöin matkansa uudestaan ja osa muuttaa liikkumiskäyttäytymistään jättämällä osan matkoistaan tekemättä, yhdistelemällä matkoja, siirtymällä joukkoliikenteen tai yhteiskäyttöautojen käyttäjiksi, kävelemällä tai pyöräilemällä tai vaihtamalla liikkumisen ajankohtaa tai paikkaa.

 

Selvityksen perusteella on päätelty, että ruuhkamaksut toteuttaisivat erit­täin tehokkaasti liikennepoliittisia tavoitteita. Maksujen käyttöönoton seurauksena liikennemäärät laskisivat, ruuhkat lievenisivät, matka-ajat lyhenisivät, joukkoliikenteen käyttö kasvaisi, liikenneturvallisuus paranisi ja liikenteen aiheuttamat päästöt vähenisivät. Usealla muullakin liiken­nepoliittisella toimenpiteellä voitaisiin saada aikaan samoja vaikutuksia, mutta selvityksen mukaan suurimmat hyödyt kohtuullisin kustan­nuksin saavutettaisiin ruuhkamaksuilla.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus joukkoliikenteeseen

 

Kaikki ruuhkamaksumallit vähentäisivät henkilöautomatkoja ja lisäisivät joukkoliikennematkoja. Ruuhka-ajan matkustajamäärät kasvaisivat pää­kaupunkiseudun sisäisessä joukkoliikenteessä mallista riippuen 5–12 %. Voimakkaimmat lisäykset kohdistuisivat raskaaseen raideliikenteeseen eli metro- ja lähijunaliikenteeseen. Vähiten matkustajamäärät kasvaisivat Helsingin kantakaupungin raitioliikenteessä.

 

Siirtymä henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen olisi suurinta työmatkaliikenteessä. Alueellisesti siirtymä joukkoliikenteeseen olisi suurinta keskustaan ja joukkoliikenteen kannalta edullisiin aluekeskuksiin suuntautuvilla työmatkoilla. Ruuhkamaksut tukisivat Helsingin seudun yhdyskuntarakenteen keskittymistä vahvojen joukkoliikennekäytävien varteen.

 

Ruuhkamaksujen aiheuttama joukkoliikenteen kysynnän lisäys luo paineen tarjottavan kapasiteetin lisäämiselle. Selvityksessä on lähdetty siitä, että matkustajamäärien kasvu ei saa heikentää matkustusväljyyttä. Kapasiteetin lisääminen vaikuttaisi joukkoliikenteen hoidon kustannuksiin, jotka kasvaisivat pääkaupunkiseudulla alustavan arvion mukaan 20–39 milj. euroa vuodessa. Lisäys on 6–11 % suhteessa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskustannuksiin vuonna 2008.

 

Joukkoliikenteen käytön kasvu lisäisi lipputuloja ruuhkamaksumallista riippuen 8–23 milj. euroa vuodessa, jolloin joukkoliikenteen nettokustan­nukset eli tariffituki kasvaisi pääkaupunkiseudulla 11–16 milj. euroa vuosittain. Suhteellisesti tariffituen lisäys olisi 8–11 % vuoteen 2008 verrattuna. Myös tämä vaikutus perustelee sitä, että ruuhkamaksuilla kerättävät tulot tulisi ohjata Helsingin seudun liikenteen hyväksi.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus päästöihin

 

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian tavoitteena on vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä ainakin 20 % vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästöjen vähentäminen sisältyy myös Helsingin kaupungin hyväksymiä energiapoliittisiin linjauksiin sekä Helsingin ilmansuojelun toimintaohjelmaan. Ilman ruuhkamaksuja liikennesuorite ja ruuhkaisuus kasvavat. Tällöin hiilidioksidipäästöjen lasketaan lisääntyvän tarkastelualueella noin 16 % vuoteen 2017 mennessä ajoneuvokannan päästöominaisuuksien parantumisesta huolimatta. Kaikissa ruuhkamaksumalleissa liikennesuoritteet pienenisivät, jolloin myös hiilidioksidipäästöt vähenisivät 11–21 %.

 

Ruuhkamaksuselvityksen mukaan liikenteen ilmanlaatua heikentävät päästöt vähenisivät eri malleilla 8–18 %. Kaikki ruuhkamaksumallit parantaisivat ilmanlaatua seudulla. Liikennemäärien vähenemisen myötä päästöjen väheneminen olisi absoluuttisesti voimakkainta pääväylien ympäristössä. Kantakaupungissa, jossa ihmisiä altistuu eniten liikenteen päästöille, liikenne vähenisi myös selvästi ja ilmanlaatu paranisi. Myönteiset vaikutukset melutasoihin eivät olisi yhtä ilmeisiä, mutta kuitenkin huomionarvoisia.

 

Ruuhkamaksujen vaikutus elinkeinoelämään

 

Ruuhkamaksuilla olisi selvityksen alustavien tulosten mukaan sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia seudun elinkeinoelämälle. Liikenteen sujuvuus, saavutettavuus sekä liikenteestä yrityksille koituvat kustannukset vaikuttavat seudun vetovoimaan ja kilpailukykyyn yritysten sijaintialueena. Hyvin toimiva liikennejärjestelmä parantaa seudun veto­voimaa, kun taas liikenteen ruuhkautuminen heikentää sitä, jos vastaavaa ruuhkautumista ei tapahdu muualla. Myös nk. muurivaikutukseen tulee suhtautua vakavasti, sillä maksun välttelypyrkimyksillä voisi olla ar­vaamattomia seurauksia seudun yritysten sijoittumiselle, ihmisten asuinpaikkojen valinnalle sekä sitä kautta yhdyskuntarakenteelle.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus pitää selvitystä hyvänä pohjana jatkokehittelylle ja kannattaa asian monipuolista jatkoselvittelyä. Kaupunginhallitus katsoo, että ruuhkamaksujen vaikutusten ja toteuttamisedellytysten selvittämistä kannattaisi jatkaa erityisesti niiden seikkojen osalta, jotka ovat tässä selvityksessä jääneet vähemmälle tai kokonaan selvittämättä.

 

Vaikutukset elinkeinoelämään ovat yksi lisäselvittelyä kaipaava osa-alue. Myös liikenne-ennusteiden luotettavuuden parantaminen, maksujen perinnän tekniset ratkaisut, nk. muurivaikutuksen ehkäiseminen sekä maksujen suuruuden vaikutukset seudun asukkaiden asenteisiin ja ajokäyttäytymiseen edellyttävät vielä lisäselvittelyä. Myös muiden suurten kaupunkien, kuten Tukholman ja Lontoon vastaavista järjestelmistä saatuja kokemuksia tulisi seurata.

 

Nyt tehdyn selvityksen selkeistä ansioista huolimatta sen perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä minkään esitellyn mallin puolesta. Mallien kehittämistä on edelleen jatkettava.

 

Helsinki suhtautuu myönteisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon ja esittää, että Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa ruuhkamaksujärjestelmän mahdollistavan lainsäädännön valmistelun. Ruuhkamaksut tulee toteuttaa siten, että Helsingin seudulta ruuhkamaksuista saatavan tuoton suuruinen summa käytetään kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Ruuhkamaksujen tuoton ei tule vähentää nykytasosta pääkaupunkiseudun liikenteeseen kohdennettuja muita tukia, pikemminkin ruuhkamaksujärjestelmä vaatii merkittäviä lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien taholta. Ruuhkamaksu tulee säätää veron sijaan maksun luonteisena.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Jäsen Puoskari teki jäsen Kantolan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

                                           

                                            Esityslistan sivun 91 kolmas ja neljäs kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

                                            Nyt tehdyn selvityksen selkeistä ansioista huolimatta sen perusteella ei vielä voida tehdä johtopäätöksiä minkään esitellyn mallin puolesta. Mallien kehittämistä on edelleen jatkettava.

 

                                            Helsinki suhtautuu myönteisesti ruuhkamaksujen käyttöönottoon ja esittää, että Liikenne- ja viestintäministeriö aloittaa ruuhkamaksujärjestelmän mahdollistavan lainsäädännön valmistelun. Ruuhkamaksut tulee toteuttaa siten, että Helsingin seudulta ruuhkamaksuista saatavan tuoton suuruinen summa käytetään kokonaisuudessaan Helsingin seudun liikennejärjestelmän investointien, ylläpidon ja hoidon kustannuksiin. Ruuhkamaksujen tuoton ei tule vähentää nykytasosta pääkaupunkiseudun liikenteeseen kohdennettuja muita tukia, pikemminkin ruuhkamaksujärjestelmä vaatii merkittäviä lisäpanostuksia joukkoliikenteeseen valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien taholta. Ruuhkamaksu tulee säätää veron sijaan maksun luonteisena.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä Puoskarin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-6, Bryggare äänesti tyhjää.

 

Vähemmistöön kuuluivat Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Koskinen, Räty ja Rautava.

 

Jäsenet Asko-Seljavaara, Hakola, Oker-Blom, Koskinen, Räty ja Rautava ilmoittivat asiasta eriävän mielipiteensä ja seuraavat perustelut:

 

”Lausunnon olisi tullut olla pohjaesityksen mukainen.”

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

1217 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

28.10.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

22.10.2009

kiinteistölautakunta

27.10.2009

rakennuslautakunta

27.10.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

22.10. ja 28.10.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1218 §

ILTAKOULUASIA: GLOBAALIN VASTUUN STRATEGIA

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1190 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

KAUKO KOSKINEN: INLEDANDE AV MARKSANERINGEN

I KRAFTVERKSKVARTERET I KVARNBÄCKEN

 

Stn 2009-1446

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.6.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

Översättning:

1191 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

ELINA MOISIO: EKONOMISKT STÖD FÖR FLYTTNING

AV SOMMARHYDDOR

 

Stn 2009-1179

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.5.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Elina Moisio) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Elina Moisio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 


Översättning:

1194 §

Ärende bordlagt 26.10.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

KATI PELTOLA: BARNDAGVÅRDENS OCH HÄLSOSTATIONERNAS

RESURSER VID STÖDJANDET AV BARNENS OCH DERAS

FÖRÄLDRARS MENTALA HÄLSA

 

Stn 2009-1183

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.5.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Kati Peltola) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kati Peltola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

1199 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

HELI PUURA: TILLSYN AV TRAFIKENS SMIDIGHET OCH

SÄKERHET UNDER OMLÄGGANDET AV ANSLUTNINGS- OCH

TRAFIKARRANGEMANGEN I HERTONÄS OCH PÅ ÖSTERLEDEN

 

Stn 2008-2420

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Heli Puura) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1200 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

TUOMAS RANTANEN: UTREDNING AV FÖRNUFTIGHETEN

I TRAFIKARRANGEMANGEN PÅ ÖSTERLEDEN OCH

BORGBYGGARVÄGEN

 

Stn 2008-2418

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1201 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

KIMMO HELISTÖ: UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT

BYGGA HUS MED FLER ÄN 16 VÅNINGAR

 

Stn 2008-2413

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kimmo Helistö) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1202 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: ALTERNATIVA LÄGEN FÖR BILPLATSER OCH

AFFÄRSLOKALER I DETALJPLANEN FÖR SÖRNÄS

 

Stn 2008-2412

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Irmeli Wallden-Paulig) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1203 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

HEIKKI KARU: BEAKTANDE AV TRAFIKBEHOVET FÖR HANAHOLMEN

OCH TRYGGANDE AV REKREATIONEN PÅ TJÄRHOLMEN I ANSLUTNING

TILL PLANERINGEN AV EN BROFÖRBINDELSE FÖR DEGERÖ

 

Stn 2008-2432

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Heikki Karu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heikki Karu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1204 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

TUOMAS RANTANEN: SÄKERSTÄLLANDE AV ATT

REKREATIONEN  PÅ TJÄRHOLMEN BEVARAS VID EVENTUELLT

GENOMFÖRANDE AV EN BRO

 

Stn 2008-2427

Ärende Kaj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1205 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

HELI PUURA: FRÄMJANDE AV FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR

GÅNG- OCH CYKELTRAFIKEN VID DEN FORTSATTA BEREDNINGEN

AV EN SPÅRFÖRBINDELSE TILL DEGERÖ

 

Stn 2008-2430

Ärende Kaj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Heli Puura) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1206 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

KIMMO HELISTÖ: UTREDNING OM EN SPÅRVAGNSFÖRBINDELSE

FRÅN KRONBERGSSTRANDEN TILL HERTONÄS METROSTATION

 

Stn 2008-2422

Ärende Kaj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kimmo Helistö) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1207 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

PAAVO ARHINMÄKI: BEAKTANDE AV NATUR- OCH

REKREATIONSVÄRDENA KRING KRONBERGSFJÄRDEN OCH

SAMARBETE MED MEDBORGARORGANISATIONERNA

I PLANERINGEN AV EN SPÅRVAGNSFÖRBINDELSE TILL DEGERÖ

 

Stn 2008-2429

Ärende Kaj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Paavo Arhinmäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Paavo Arhinmäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Outi Ojala

Minerva Krohn

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  10.11.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1177-1183, 1185-1186, 1188-1207 ja 1216-1218 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1208 – 1209 ja 1211 - 1213 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1177-1183, 1185-1186, 1188-1207 och 1216-1218 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1208 – 1209 och 1211 - 1213 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.