Kokousaika

5.10.2009 kello 16.00 – 16.16, 16.43 – 16.50 ja 17.00 – 18.58

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rautava, Risto

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

(paitsi osa 1091 §)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 1074 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1062-osa 1064 §)

 

 

Rissanen, Laura

(paitsi 1074 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1089-1091 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 1062-osa 1068 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1090-1091 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1062-osa 1068 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1089-1091 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja
(paitsi 1062-osa 1074 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1069-1091 §)

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Lähdesmäki, Jenni

hallintosihteeri

 

 

Bergholm, Jorma

asiantuntija
(osa 1089 , osa 1090 ja osa 1091 §:t)

 

 

Torvalds, Nils

asiantuntija (osa 1089 §)

 

 

Kolbe, Laura

asiantuntija (osa 1089, osa 1090 ja
osa 1091 §:t)

 

 

Lehmuskoski, Ville

suunnittelupäällikkö ( osa 1074 §)

 

 

Karvinen, Marko

strategiapäällikkö (osa 1089 §)

 

 

Forsander, Annika

maahanmuuttoasioiden johtaja
(osa 1091 §)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rautava, Risto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Lähdesmäki, Jenni

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1062-1063,


1064,


1069-1072, 1089-1090, 

 Sauri

 

 

1073,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1074-1077, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1065,


1078-1079, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1080, 1091, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1066-1068,


1081-1088, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1062

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1063

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1064

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen ja yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

 

1065

Stj/2

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1066

Kaj/3

Kaarelan tonttien 33031/10 ja 11, 33037/1, 33039/16 ja 33043/19 ym. alueiden (Mörssäriaukio) asemakaavan muuttaminen (nro 11801)

 

1067

Kaj/4

Viikin kortteleiden nro 36222 ja 36225 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11811)

 

1068

Kaj/5

Vuosaaren kortteleiden 54352 ja 54353 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/1 sekä katu- ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaavan muuttaminen (nro 11720)

 

1069

Kj/3

Lausunto apulaisoikeuskanslerille Pekka Oravan kantelua koskevassa asiassa

 

1070

Kj/4

Määrärahan myöntäminen kiinteistövirastolle rakennusjätepitoisen maan käsittelyyn Vuosaaren Urheiluhallit Oy:n tontilla sekä Hermannin tontin 21019/1 maaperän puhdistamiseen

 

1071

Kj/5

Määrärahojen myöntäminen Kamppi-Töölönlahti -alueen rakentamiseen

 

1072

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1073

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1074

Ryj/1

Lausunto pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmän 2014 alustavasta kuvauksesta

 

1075

Ryj/2

Energiasäästöneuvottelukunnan toimintakertomus vuodelta 2008 sekä tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuonna 2008

 

1076

Ryj/3

Valtuutettu Terhi Mäen toivomusponsi: Kehä I:n eritasoliittymien rakentamisen kiirehtiminen

 

1077

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1078

Stj/1

28.9.2009 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Sirpa Puhakan toivomusponsi: Terveysasemien kehittäminen vetovoimaisina työpaikkoina

 

1079

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1080

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1081

Kaj/1

Kannanotto Erno Viitasen muistutukseen Viikin kortteleiden nro 36666 ja 36225 sekä katualueiden asemakaava-asiassa (nro 11881)

 

1082

Kaj/2

Maankäyttösopimusten tekeminen Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman sekä Oy Transmeri Ab:n kanssa Ramsinranta III asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotukseen nro 11720 (Vuosaari) liittyen

 

1083

Kaj/3

Rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin viran julistaminen uudelleen haettavaksi

 

1084

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen poikkeamishakemuksesta

 

1085

Kaj/5

Kannanotto Oy Transmeri Ab:n, XXXX XXXX:n ja Kokoushotelli Rantapuisto Oy:n muistutuksiin Vuosaaren kortteleiden 54352 ja 54353 sekä tontin 54201/1 ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaava-asiassa (nro 11720)

 

1086

Kaj/6

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Osatontti Ky:n ja Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinnan välisessä kiinteistökaupassa

 

1087

Kaj/7

Mannerheimintien kahden toimistotontin varauksen jatkaminen (Ruskeasuo, tontit nro 16748/3 ja 5)

 

1088

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1089

Kj/6

Iltakouluasia: Strategiaohjelma ja talousarvioehdotuksen 2010 sitovat toiminnalliset tavoitteet

 

1090

Kj/7

Iltakouluasia: Uusien kuntayhtymien (HSL, HSY) ajankohtaiset asiat

 

1091

Sj/1

Iltakouluasia: Maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän strategiaohjelman linjauksen toimeenpano

 


 

1062 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rissasen (varalla Pajamäki) ja Asko-Seljavaaran (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1063 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1064 - 1068 §

Kaupunginvaltuuston 21.10.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1064 §

Kaupunginmuseon johtokunnan jäsenen ja yleisten töiden lautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1065 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1066 §

Kaarelan tonttien 33031/10 ja 11, 33037/1, 33039/16 ja 33043/19 ym. alueiden (Mörssäriaukio) asemakaavan muuttaminen (nro 11801)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1067 §

Viikin kortteleiden nro 36222 ja 36225 sekä katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11811)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1068 §

Vuosaaren kortteleiden 54352 ja 54353 sekä katu- ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen ja tontin 54201/1 sekä katu- ym. alueiden (Ramsinranta III) asemakaavan muuttaminen (nro 11720)

 

 

Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

Kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 6-7 sekä sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 1 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1069 §

LAUSUNTO APULAISOIKEUSKANSLERILLE PEKKA ORAVAN KANTELUA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2009-1801

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää vastauksenaan apulaisoikeuskanslerille Pekka Oravan kirjoitukseen seuraavan selvityksen:

 

Helsingin Satamalla oli viime kesänä matkustajaliikenteenkäytössä viisi matkustajaterminaalia. Näistä selkeästi vilkkain terminaali on Länsisatamassa sijaitseva Länsiterminaali, jonka kautta vuosittain matkustaa noin 4,5 miljoonaa matkustajaa. Länsiterminaalin kautta saattaa alkuillan muutaman tunnin aikana kulkea runsaat 10 000 matkustajaa. Liikenteen suuren määrän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että terminaalialueiden käyttö on tehokasta ja liikennejärjestelyt mahdollisimman sujuvat. Helsingin Satama pitää myös tärkeänä, että eri toimijoille järjestetään käytettävissä olevien tilojen puitteissa ja eri palveluntarjoajien asiakasmääriin suhteutettuna mahdollisimman tasapuoliset toimintamahdollisuudet.

 

Länsiterminaalin liikennealueilla on tilaus- ja reittiliikenteen busseille

omat laiturialueensa, jotka jakautuvat terminaalin molempiin päihin.

Luvanvaraista taksiliikennettä varten on ns. taksitolppa terminaalin

toisessa päässä ja siihen liittyvä jonotusalue sekä terminaalin edustalla

laiturialue matkustajien jättöä varten. Terminaalin edustalla on lisäksi saatto- ja noutoliikennettä palveleva lyhytaikainen pysäköintialue henkilö- ja pakettiautoille.

 

Länsiterminaalin edusta on tarkoitettu vain matkustajia terminaaliin

jättäville autoille, oli sitten kysymyksessä pikkubussi, kuorma-auto,

taksi tai yksityisauto. Tälle alueelle on asennettu pysähtymiskieltomerkki varustettuna 3 minuutin lisäkilvellä. Lisäkilvellä halutaan

osoittaa, että terminaalin edusta on tarkoitettu vain matkustajien jättöön. Helsingin Satama ilmoittaa sopineensa MaxiTaxi Oy:n projektipäällikkö Pekka Oravan kanssa, että MaxiTaxin autot voivat jättää Länsiterminaalin edessä matkustajia, mutta uusien asiakkaiden ottamiseen on osoitettu alueet muualla terminaalin välittömässä läheisyydessä.

 

MaxiTaxi -ajoneuvot eivät noudattaneet tätä suullista sopimusta. Ainoa

käytännössä toimiva ja valvottava keino estää MaxiTaxi -ajoneuvoja harjoittamasta matkustajien noutoliikennettä, oli asettaa terminaalia ennen liikennemerkki, jolla kielletään kuorma-autoilla ajaminen alueella. Samalla näille ns. tilatuille henkilökuljetuksille osoitettiin paikka runsaan 50 metrin päässä terminaalirakennuksesta. Tällä hetkellä MaxiTaxin kuorma-autoilla on siten mahdollista jättää matkustajat niin ikään runsaan 50 metrin päähän terminaalin sisääntulosta kuten linja-autoillakin. Todettakoon, että terminaalirakennuksen ja laivan välinen kävelyetäisyys on joidenkin laivojen osalta noin 600 metriä.

 

Helsingin Satama ei ilmoituksensa mukaan millään lailla puutu eri kuljetusten tarjoajien keskinäiseen kilpailuun, vaan pyrkii turvaamaan sujuvan ja turvallisen liikennöinnin terminaaleihin ja terminaaleista erilaisin liikennejärjestelyin sekä tasapuolisuutta noudattaen.

 

MaxiTaxi Oy:n projektipäällikkö Pekka Oravan kuorma-autoilla harjoittama henkilöliikenne ei ole taksiliikennettä eikä myöskään joukkoliikennettä, joten siihen tulisi ilmeisesti soveltaa yksityistä liikennettä koskevaa säännöstöä. Laki ei anna mahdollisuuksia taksiluvanvaraiselle toiminnalle varattujen taksitolppien ja siihen liittyvien jonotusalueiden osoittamista muulle liikenteelle.

 

Tieliikenneasetuksen mukaan Helsingin Satama ei voi muuttaa projektipäällikkö Pekka Oravan esityksen mukaisesti ”sallittu Maxitaxeille” – lisäkilvellä terminaalien taksiasemaa osoittavia merkintöjä, jotta muidenkin kuin laissa määriteltyjen taksien olisi mahdollista käyttää mm. Länsiterminaalissa olevaa virallista taksiasemaa.

 

Terminaalirakennukset ovat Helsingin Satama -liikelaitoksen hallinnassa ja sillä on oikeus päättää minkälaista myyntitoimintaa niissä sallitaan. Nykyisen linjauksen mukaan Helsingin Satama ei salli kuljetuspalvelujen myyntiä matkustajien oleskeluun ja liikkumiseen tarkoitetuissa sisätiloissa tai terminaalin ovilla. Mikäli osoittautuu tarvetta kuljetuspalveluiden myyntiin terminaalin sisällä, voidaan tapauksittain harkita käytettävissä olevien tilojen pohjalta erillisen myyntitilan vuokraamista tarkoitusta varten, jolloin myynti tapahtuu ko. tilasta.

 

Mitä tulee muutoin Pekka Oravan kanteluun, kaupungin näkemyksen mukaan kirjoituksen ei tulisi antaa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Kirje oikeuskanslerinvirastolle sekä pöytäkirjanote Helsingin Satamalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1070 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTOLLE RAKENNUSJÄTEPITOISEN MAAN KÄSITTELYYN VUOSAAREN URHEILUHALLIT OY:N TONTILLA SEKÄ HERMANNIN TONTIN 21019/1 MAAPERÄN PUHDISTAMISEEN

 

Khs 2009-1728, 2009-1918

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02-11, esirakentaminen, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, kiinteistövirastolle

 

600 000 euroa käytettäväksi Vuosaaren urheiluhallit Oy:n rakennusjätepitoisen maan käsittelyyn ja

 

160 000 euroa käytettäväksi Hermannin tontin 21019/1 pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle (Katarina Kurenlahti), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1071 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2009-1894

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää rakennusvirastolle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 03 12 01, Kamppi-Töölönlahti alueen kadut,

 

3 910 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti - alueen katurakentamiseen ja

 

alakohdalta 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti – alueen puistot,

 

800 000 euroa käytettäväksi Kamppi-Töölönlahti – alueen puistojen rakentamiseen

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (Jarmo Ahonen, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1072 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         28.9.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                               29.9.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1073 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1074 §

LAUSUNTO PÄÄKAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN TAKSA- JA LIPPUJÄRJESTELMÄN 2014 ALUSTAVASTA KUVAUKSESTA

 

Khs 2007-2771

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Kantola ja Rissanen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

                                           

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1075 §

ENERGIASÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 SEKÄ TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIANKÄYTÖSTÄ VUONNA 2008

 

Khs 2009-1971

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi energiasäästöneuvottelukunnan toimintakertomuksen vuodelta 2008 ja raportin “Tietoja Helsingin kaupungin energiankäytöstä vuodelta 2008“

-                                       oikeuttaa energiansäästöneuvottelukunnan lähettämään työ- ja elinkeinoministeriölle ja Kuntaliitolle toimintakertomuksen /seurantaraportin sekä edelliseen liittyvän Tietoja Helsingin kaupungin energian käytöstä vuodelta 2008 raporttina ministeriön ja Helsingin kaupungin välisen Energiatehokkuussopimuksen velvoitteiden toteutumisesta.

.

Pöytäkirjanote energiansäästöneuvottelukunnalle sekä kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1076 §

VALTUUTETTU TERHI MÄEN TOIVOMUSPONSI: KEHÄ I:N ERITASOLIITTYMIEN RAKENTAMISEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2009-1447

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2009 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Mäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Mäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1077 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

29.9. ja 1.10.2009

teknisen palvelun lautakunta

1.10.2009

ympäristölautakunta

29.9.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1078 §

28.9.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU SIRPA PUHAKAN TOIVOMUSPONSI: TERVEYSASEMIEN KEHITTÄMINEN VETOVOIMAISINA TYÖPAIKKOINA

 

Khs 2009-1051

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sirpa Puhakka) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puhakka) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sirpa Puhakalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liittee 2 - 4

 

 

1079 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

29.9.2009

terveyslautakunta

29.9.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1080 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 40 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

8.9.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

1.10.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1081 §

KANNANOTTO ERNO VIITASEN MUISTUTUKSEEN VIIKIN KORTTELEIDEN NRO 36666 JA 36225 SEKÄ KATUALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11881)

 

Khs 2009-584

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Erno Viitaselle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1082 §

MAANKÄYTTÖSOPIMUSTEN TEKEMINEN KESKINÄISEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMAN SEKÄ OY TRANSMERI AB:N KANSSA RAMSINRANTA III ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSEEN NRO 11720 (VUOSAARI) LIITTYEN

 

Khs 2008-2123

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1083 §

RAKENNUSVALVONTAVIRASTON YLI-INSINÖÖRIN VIRAN JULISTAMINEN UUDELLEEN HAETTAVAKSI

 

Khs 2009-1190

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa julistamaan rakennusvalvontaviraston yli-insinöörin virka uudelleen haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:ssä mainituin yli-insinöörin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa mainitsemaan uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa, että yli-insinöörin virkaa aikaisemmin hakeneet otetaan huomioon.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1084 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNTOJEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1521

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnolle haettuun toimenpiteeseen 40. kaupunginosan korttelin nro 40101 tontille nro 1 ehdolla, että rakennusluvan yhteydessä esitetään hyväksyttävä pihasuunnitelma.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1085 §

KANNANOTTO OY TRANSMERI AB:N, XXXX XXXX:N JA KOKOUSHOTELLI RANTAPUISTO OY:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN KORTTELEIDEN 54352 JA 54353 SEKÄ TONTIN 54201/1 YM. ALUEIDEN (RAMSINRANTA III) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11720)

 

Khs 2008-389

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Esittelijä päätti poistaa asian esityslistalta.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1086 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN OSATONTTI KY:N JA KIINTEISTÖ OY HELSINGIN ORMUSLINNAN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2009-1954

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä etuosto-oikeuttaan 1.9.2009 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen Osatontti Ky on myynyt Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38091 tontin nro 13 Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinnalle.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Ormuslinna c/o NCC Rakennus Oy ja kiinteistölautakunta.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1087 §

MANNERHEIMINTIEN KAHDEN TOIMISTOTONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN (RUSKEASUO, TONTIT NRO 16748/3 JA 5)

 

Khs 2009-1714

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   jatkaa 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) suunniteltavan toimistokorttelin nro 16748 keskiosasta NCC Property Development Oy:lle tehtyä varausta business park -tyyppisen toimistotalohankkeen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus koskee asemakaavan muutosehdotuksen nro 11865 mukaista toimistotonttia nro 16748/3 (12 000 k-m2).

 

2                    Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

 

B                   jatkaa 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) suunniteltavan toimistokorttelin nro 16748 eteläosasta Norgani Hotels AS:lle tehtyä varausta hotellin suunnittelua varten 31.12.2010 saakka ja seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaus koskee asemakaavan muutosehdotuksen nro 11865 mukaista toimistotonttia nro 16748/5 (13 000 k-m2).

 

2                    Muutoin noudatetaan aikaisempia varausehtoja.

 

Pöytäkirjaotteet varauksensaajille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1088 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

30.9.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.9.2009

kiinteistölautakunta

29.9.2009

rakennuslautakunta

29.9.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

28.9.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1089 §

ILTAKOULUASIA: STRATEGIAOHJELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUKSEN 2010 SITOVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1090 §

ILTAKOULUASIA: UUSIEN KUNTAYHTYMIEN (HSL, HSY) AJANKOHTAISET ASIAT

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun informaation tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1091 §

ILTAKOULUASIA: MAAHANMUUTTOON, MAAHANMUUTTAJIIN JA ETNISEEN MONIMUOTOISUUTEEN LIITTYVÄN STRATEGIAOHJELMAN LINJAUKSEN TOIMEENPANO

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä maahanmuuttoon, maahanmuuttajiin ja etniseen monimuotoisuuteen liittyvän strategiaohjelman linjauksen toimeenpanosuunnitelman tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2


Översättning:

1076 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TERHI

MÄKI: PÅSKYNDANDE AV BYGGANDET AV PLANSKILDA

KORSNINGAR VID RING I

 

Stn 2009-1447

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.6.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Terhi Mäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Terhi Mäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

1078 §

Ärende bordlagt 28.9.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SIRPA

PUHAKKA: UTVECKLING AV HÄLSOSTATIONERNA SOM

ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER

 

Stn 2009-1051

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sirpa Puhakka) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sirpa Puhakka och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Risto Rautava

Jenni Lähdesmäki

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom

Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  13.10.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Jenni Lähdesmäki

 

hallintosihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1062-1069, 1072-1081, 1084 ja 1087-1091 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1086 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1062-1069, 1072-1081, 1084 och 1087-1091 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1086 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.