Kokousaika

19.1.2009 kello 16.00 – 17.25

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 90-91 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija (paitsi 64-91 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


53-54,


55-57, 61-62,


63-70, 

 Sauri

 

 

71,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


72-75, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
58-59,


76-79, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
60,


80-82, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


83-91, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

53

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

54

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

55

Kj/1

Eräiden määrärahojen siirto samalla käyttötarkoitusta muuttaen

 

56

Kj/2

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

57

Kj/3

Vuonna 2008 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2009 talousarvioon

 

58

Stj/4

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2009 alkavaksi toimikaudeksi

 

59

Stj/5

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

60

Sj/6

Musiikkitalon säätiön perustaminen

 

61

Kj/7

14.1.2009 pöydälle pantu asia

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

62

Kj/8

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

 

63

Kj/3

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

 

64

Kj/4

Lainan myöntäminen Oy Ankkalampi - Ankdammen Ab:lle

 

65

Kj/5

Eron myöntäminen Tuula Jäppiselle talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopäällikön virasta

 

66

Kj/6

Luvan myöntäminen asunto-osakkeiden myyntiin

 

67

Kj/7

Vuoden 2008 talousarvion luvun 3 22, käyttövarat, Khn käytettäväksi, määrärahan osoittaminen sosiaaliviraston käyttöön

 

68

Kj/8

Sääntötoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009-2010

 

69

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 14.1.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

70

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

71

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

72

Ryj/1

Eron myöntäminen rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta, viran julistaminen haettavaksi ja avoimen viran hoito

 

73

Ryj/2

Vt Stefan Johanssonin toivomusponsi: Polkupyörien kuljettaminen maksuttomasti lähijunissa

 

74

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Työ & Toiminta ry:n ympäristölupahakemuksesta

 

75

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

76

Stj/1

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudeksi 2009-2010

 

77

Stj/2

Valtuutettu Zahra Abdullan toivomusponsi: Maahanmuuttajataustaisten lasten tuki ja ohjaus päivähoidossa

 

78

Stj/3

Apulaisoikeuskanslerin päätös vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevassa asiassa

 

79

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

80

Sj/1

Uusien opettajan virkojen ja apulaisrehtorin viran perustaminen sekä rehtorin viran lakkauttaminen

 

81

Sj/2

Erityisluokanopettajan virkojen perustaminen opetusvirastoon

 

82

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

83

Kaj/1

Vt Maija Anttilan toivomusponsi: Esitys valtioneuvostolle aravalainoitettujen vuokra-asuntojen peruskorjausten toteuttamisesta matalaenergiatasoisina

 

84

Kaj/2

Vt Matti Enrothin toivomusponsi: Kaupungin sisäisten vuokralaisten kannustaminen energiatehokkuusinvestointeihin

 

85

Kaj/3

Vt Elina Moision toivomusponsi: Perheasuntojen kysynnän vuosittainen seuraaminen vuokra-asuntotuotannossa ja uusien ohjauskeinojen valmistelu tarvittaessa

 

86

Kaj/4

Herttoniemestä Planmeca Oy:lle hotellin suunnittelua varten varatun tontin varausajan jatkaminen

 

87

Kaj/5

Itäkeskukseen Itäväylän päälle suunniteltavan  hotelli-, liike- ja elokuvakeskusalueen varaaminen

 

88

Kaj/6

Kalasataman keskustakortteleiden varaaminen suunnittelu- ja toteutuskilpailua varten

 

89

Kaj/7

Tonttien varaaminen Pukinmäestä Matti Kokkosen Puutarha Oy:lle puutarhamyymälää varten

 

90

Kaj/8

12.1.2009 pöydälle pantu asia

Kj:n 29.12.2008 ottama asia: Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 11822)

 

91

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

53 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Puoskarin (varalla Moisio) ja Rädyn (varalla Hakola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

54 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

55 - 62 §

Kaupunginvaltuuston 28.1.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

55 §

Eräiden määrärahojen siirto samalla käyttötarkoitusta muuttaen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

56 §

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisena.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279
Bosisio Katja, erityissuunnittelija, puhelin 310 25707
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 25217

 

57 §

Vuonna 2008 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävät ylitysoikeudet vuoden 2009 talousarvioon

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisena.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

58 §

Jäsenten valitseminen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2009 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

59 §

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

60 §

Musiikkitalon säätiön perustaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunginjohtaja

 

61 §

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

62 §

MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

63 §

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA

 

Khs 2008-2682

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokuntaan toimikaudeksi 2009 - 2010 jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

 

Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

 

 

Tapio Korhonen, rahoitusjohtaja

Tuula Saxholm, talousarviopäällikkö

 

 

Tauno Sieranoja, talousjohtaja

Eve Tuomola-Oinonen, toimistopäällikkö

 

 

Riitta Simoila, kehittämisjohtaja

Jussi Lind, suunnittelupäällikkö

 

 

Mauri Suuperko, toimitusjohtaja

Kirsi Remes, osastopäällikkö

 

 

Marja-Leena Toukonen, hallinto- ja kehittämisjohtaja

Leena Karhu-Westman, talous-päällikkö

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valita Tapio Korhosen puheenjohtajaksi ja Riitta Simoilan varapuheenjohtajaksi.

 

Pöytäkirjanote johtokuntaan valituille, taloushallintopalvelu -liikelaitok-selle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

64 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN OY ANKKALAMPI - ANKDAMMEN AB:LLE

 

Khs 2008-2103

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Oy Ankkalampi-Ankdammen Ab:lle 200 000 euron suuruisen lainan Pohjoiskaari 48:ssa sijaitsevien kaupungin tilakeskukselta vuokrattujen tilojen peruskorjaukseen päiväkotitoimintaa varten ilman vakuutta talousarvion kohdalta 9 01 02 04 seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 20 vuoden kuluessa tasalyhennyksin kuitenkin siten, että ensimmäinen vuosi on vapaavuosi.

 

Lainan korko: Lainan korko on peruskoron suuruinen.

 

Pöytäkirjanote hakijalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään sivun kuusi 4. ja 5. kappaleen osalta liitteen 2. mukaisesti.

                                           

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

65 §

ERON MYÖNTÄMINEN TUULA JÄPPISELLE TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN TALOUSHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA

 

Khs 2008-2595

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Tuula Jäppiselle eron talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelun taloushallintopäällikön virasta 1.1.2009 lukien.

 

Pöytäkirjanote Tuula Jäppiselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, henkilöstöpäällikkö, puhelin 310 36284

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

66 §

LUVAN MYÖNTÄMINEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MYYNTIIN

 

Khs 2008-1765

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen myymään As Oy Meritalon osakkeet nro 3236 – 3258. Kiinteistövirasto voi tarvittaessa käyttää osakkeiden myynnissä kiinteistönvälittäjän palveluksia.

 

Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, Korkeasaaren eläintarhalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

67 §

VUODEN 2008 TALOUSARVION LUVUN 3 22, KÄYTTÖVARAT, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SOSIAALIVIRASTON KÄYTTÖÖN

 

Khs 2008-2489

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että talousarvion 2008 luvun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 5,0 milj. euron määrärahasta myönnetään sosiaaliviraston käytettäviksi 4,0 milj. euroa asiakaspalvelujen ostoihin ja 1,0 milj. euroa 50 palveluasumispaikan osavuotisiin kustannuksiin ympärivuorokautisen hoivan toteuttamiseksi.

 

Pöytäkirjanote taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Heljä Huusko),

sosiaalivirastolle, ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

68 §

SÄÄNTÖTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2009-52

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen sääntötoimikunnan, jonka tehtävänä on antaa lausunto kaupungin valmisteltavina olevista johtosäännöistä, niiden muutosehdotuksista ja Khn tarpeellisiksi katsomista muista säännöistä ja tehdä ehdotuksia voimassa olevien sääntöjen tarkistamisesta.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikuntaan seuraavat henkilöt:

 

Puheenjohtaja

Varajäsen

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Jäsenet

 

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Summanen, Juha

osastopäällikkö

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

Åhlgren, Harry

johtava kaupunginasiamies

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa toimikunnan kuulemaan asiantuntijoita ja nimeämään itselleen tarpeelliset sihteerit.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

69 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.1.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 14.1.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Otto Lehtipuulle, Harry Bogomoloffille ja Rakel Hiltuselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimitta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Keskusvaalilautakunnan valinnan osalta asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 28.1.2009.

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa ao. virastoa oman luottamushen­kilöelimensä osalta ilmoittamaan valituiksi tulleille sekä toimitta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille kuin myös hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

Asuntolautakunta

Anna Mäenpää

Osku Pajamäki

Eläintarhan johtokunta

Sirpa Asko–Seljavaara

Ulla-Marja Urho

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunta

Arto Bryggare

Ville Kopra

Helsingin Satama ‑liikelaitoksen johtokunta

Kimmo Helistö

Elina Moisio

Helsingin Vesi ‑liikelaitoksen johtokunta

Jussi Halla-aho

Terhi Peltokorpi

HKL-liikelaitoksen johtokunta

Laura Rissanen

Laura Räty

Kaupungin taidemuseon johtokunta

Terhi Peltokorpi

Jussi Halla-aho

Kaupunginmuseon johtokunta

Risto Rautava

Juha Hakola

Kaupunginorkesterin johtokunta

Minerva Krohn

Emma Kari

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Ville Kopra

Arto Bryggare

Kiinteistölautakunta

Tatu Rauhamäki

Kauko Koskinen

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

Osku Pajamäki

Hannele Lehtonen

Liikuntalautakunta

Ville Ylikahri

Minerva Krohn

Nuorisolautakunta

Nina Suomalainen

Suvi Rihtniemi

Opetuslautakunta

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Opetuslautakunnan suomenkielinen
   jaosto

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen
   jaosto

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

Kauko Koskinen

Tatu Rauhamäki

Pelastuslautakunta

Juha Hakola

Risto Rautava

Rakennuslautakunta

Sanna Vesikansa

Ville Ylikahri

Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta

Sanna Vesikansa

Minerva Krohn

Sosiaalilautakunta

Laura Räty

Laura Rissanen

– Ensimmäinen aikuispalvelujen
   muutoksenhakujaosto

Emma Kari

Ville Ylikahri

– Toinen aikuispalvelujen
   muutoksenhakujaosto

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko–Selja­vaara

– Vanhuspalvelujen muutoksenhaku-
   jaosto

Paavo Arhinmäki

Outi Ojala

– Lapsi- ja perhejaosto

Tarja Kantola

Anna Mäenpää

– Ruotsinkielinen jaosto

Tapio Laakso

Mari Puoskari

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

Hannele Lehtonen

Tarja Kantola

Teknisen palvelun lautakunta

Suvi Rihtniemi

Nina Suomalainen

Terveyslautakunta

Mari Puoskari

Tapio Laakso

Yleisten töiden lautakunta

Outi Ojala

Paavo Arhinmäki

Ympäristölautakunta

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan kaupunginhallituksen edustajien valinnan osalta heti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että MetropoliLab-liikelaitoksen johtokunnan vaalia ei panna täytäntöön.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vantaan kaupungille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 4.12.2006 tekemäänsä päätöstä, määrätä hallintokeskuksen hallintojohtajan sijaisiksi 19.1.2009 lukien hallintopalvelujen osastopäällikön tai hänenkin estyneenä ollessa virkaiältään vanhimman saapuvilla olevan hallintokeskuksen osaston päällikön.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallinto­palvelua huolehtimaan luottamushen­kilöre­kisterin ylläpitoa varten tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun ‑nimiselle kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

20                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle.

 

Toivomusponnet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

21–24           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja ympäristökeskukselle.

 

25–26           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

70 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          13.1.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

71 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

72 §

ERON MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTON HALLINTO-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRASTA, VIRAN JULISTAMINEN HAETTAVAKSI JA AVOIMEN VIRAN HOITO

 

Khs 2008-2658

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Virkamäelle eron rakennusviraston hallinto-osaston osastopäällikön virasta 19.11.2008 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvirastoa julistamaan hallinto-osaston osastopäällikön viran haettavaksi rakennustoimen johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja siten, että viran kokonaiskuukausipalkka on 4915,20 euroa kuukaudessa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä toimistopäällikkö Antti Hietalan hoitamaan hallinto-osaston osastopäällikön avoinna olevaa virkaa 4915,20 euron kokonaiskuukausipalkan mukaisin palkkaeduin 19.11.2008 lukien siihen saakka kunnes virkaan vakinaisesti otettu ryhtyy hoitamaan virkaa, tällä päätöksellä kuitenkin kauintaan 30.9.2009 saakka.

 

Pöytäkirjanote Pekka Virkamäelle, Antti Hietalalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

73 §

VT STEFAN JOHANSSONIN TOIVOMUSPONSI: POLKUPYÖRIEN KULJETTAMINEN MAKSUTTOMASTI LÄHIJUNISSA

 

Khs 2008-1636

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Stefan Johansson) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Stefan Johansson) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Stefan Johanssonille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

74 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE TYÖ & TOIMINTA RY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-2369

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Työ & Toiminta ry:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Työ & Toiminta ry:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä. Kaupunginhallitus katsoo, että vastaanotettavan ja käsiteltävän jätteen määrää, laatua ja vakuuden määrää koskevat lupamääräykset on saatettava vastaamaan toiminnan kasvavaa volyymia.

 

Lupamääräysten tarkistamisen lisäksi kaupunginhallitus toivoo kiinnitettävän huomiota siihen, että ulkovarastoalue pysyy hyvässä järjestyksessä. Vastaanotettavien laitteiden ja purkuosien varastointi tulisi hoitaa siten, ettei siitä aiheudu roskaantumista tai haitallisen aineiden pääsyä maaperään tai viemäriin.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

75 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                13.1.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    13.1.2009

ympäristölautakunta                                                              13.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

76 §

RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2008-2638

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

77 §

VALTUUTETTU ZAHRA ABDULLAN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJATAUSTAISTEN LASTEN TUKI JA OHJAUS PÄIVÄHOIDOSSA

 

Khs 2008-1997

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 24.9.2008 hyväksymän toivomusponnen (Zahra Abdulla) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Zahra Abdulla) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Zahra Abdullalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

78 §

APULAISOIKEUSKANSLERIN PÄÄTÖS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISTA KULJETUSPALVELUA KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2006-1732

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua koskevan apulaisoikeuskanslerin päätöksen 5.12.2008.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin apulaisoikeuskanslerin päätöksestä sosiaalilautakunnalle ja oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 25 k.

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

79 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  13.1.2009

terveyslautakunta                                                                   13.1.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

80 §

UUSIEN OPETTAJAN VIRKOJEN JA APULAISREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN SEKÄ REHTORIN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

 

Khs 2008-2563

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2009 lukien opetusvirastoon seuraavat virat:

 

-                            uusi peruskoulun erityisopettajan virka

-                            kolme uutta peruskoulun erityisluokanopettajan virkaa

-                            uusi lukion ja peruskoulun lehtorin virka

-                            uusi apulaisrehtorin virka.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.8.2009 lukien opetusviraston aikuislukion rehtorin viran (vakanssinro 05653).

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

81 §

ERITYISLUOKANOPETTAJAN VIRKOJEN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2008-2720

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2009 alkaen 10 peruskoulun erityisluokanopettajan virkaa. Viran tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 662,49 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

82 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

9.12.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

14.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

7.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

9., 13. ja 14.1.2009

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

12.1.2009

museonjohtaja

29.12.2008 sekä 9. ja 15.1.2009

taidemuseon johtaja

8. – 13.1.2009

tietokeskus

 

- johtaja

12.1.2009

työterveysjohtaja

8.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

83 §

VT MAIJA ANTTILAN TOIVOMUSPONSI: ESITYS VALTIONEUVOSTOLLE ARAVALAINOITETTUJEN VUOKRA-ASUNTOJEN PERUSKORJAUSTEN TOTEUTTAMISESTA MATALAENERGIATASOISINA

 

Khs 2008-250

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Anttila) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

84 §

VT MATTI ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: KAUPUNGIN SISÄISTEN VUOKRALAISTEN KANNUSTAMINEN ENERGIATEHOKKUUSINVESTOINTEIHIN

 

Khs 2008-257

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Enroth) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Enrothille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

85 §

VT ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI: PERHEASUNTOJEN KYSYNNÄN VUOSITTAINEN SEURAAMINEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNOSSA JA UUSIEN OHJAUSKEINOJEN VALMISTELU TARVITTAESSA

 

Khs 2008-377

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Moisio) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

86 §

HERTTONIEMESTÄ PLANMECA OY:LLE HOTELLIN SUUNNITTELUA VARTEN VARATUN TONTIN VARAUSAJAN JATKAMINEN

 

Khs 2007-122

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin kaupungin 43. kaupunginosan (Herttoniemi) korttelin nro 43257 suunnitellun tontin nro 1 (pinta-ala 6 197 m2, os. Reginankuja 3) varausta Planmeca Oy:lle hotellirakennuksen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Planmeca Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

87 §

ITÄKESKUKSEEN ITÄVÄYLÄN PÄÄLLE SUUNNITELTAVAN  HOTELLI-, LIIKE- JA ELOKUVAKESKUSALUEEN VARAAMINEN

 

Khs 2009-28

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata YIT Rakennus Oy:lle ja Kesko Oyj:lle 45. kaupunginosasta (Vartiokylä, Itäkeskus) likimäärin esityslistan liitteen 2 mukaisen katualueiden yläpuolisen alueen lukuun ottamatta nykyisen Hansasillan aluetta hotelli-, elokuva- ja liikekeskuksen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueen rajat ja rakennusoikeus tarkentuvat lopullisessa asemakaavassa.

 

2                          Varaus ei käsitä alueen kallioperää.

 

3                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunki-suunnitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusviraston ja alueeseen rajautuvien rakennusten omistajien kanssa.

 

4                    Hankkeen liittymisestä nykyisen Hansasillan alueeseen sovitaan erikseen.

 

5                    Hanke ei saa heikentää alueen alapuolisten katujen ja
Itäväylän toimivuutta.

 

6                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta eikä kustannuksista, mikäli alueelle ei saada voimaan asemakaavan muutosta tai tarkemmista luovutusehdoista ei päästä sopimukseen.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, Kesko Oyj:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

88 §

KALASATAMAN KESKUSTAKORTTELEIDEN VARAAMINEN SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSKILPAILUA VARTEN

 

Khs 2009-24

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Kalasataman metroraiteisiin ja Itäväylään rajautuvat neljä keskustakorttelia nro 10595 - 10598 (yhteensä 110 350 k-m2) suunnittelu- ja toteutuskilpailua varten.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

89 §

TONTTIEN VARAAMINEN PUKINMÄESTÄ MATTI KOKKOSEN PUUTARHA OY:LLE PUUTARHAMYYMÄLÄÄ VARTEN

 

Khs 2009-25

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Matti Kokkosen Puutarha Oy:lle 37. kaupunginosan (Pukinmäki) korttelin nro 37187 tontit nro 2 ja 3 puutarhamyymälän suunnittelua varten 30.6.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonttien rakentaminen tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja kiinteistö-viraston tonttiosaston kanssa.

 

2                    Tontit voidaan vuokrata hakijalle suunniteltuun tarkoitukseen varausajan loppuun mennessä edellyttäen, että hankkeelle on todettavissa tekniset ja taloudelliset toteutusedellytykset.

 

3                    Tonttien vuosivuokra sidotaan indeksiin siten, että vuokran perusteena pidetään elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 6,50 euron suuruista maaneliömetrihintaa.

 

4                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote Matti Kokkosen Puutarha Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

90 §

12.1.2009 pöydälle pantu asia

KJ:N 29.12.2008 OTTAMA ASIA: VALLILANLAAKSON JOUKKOLIIKENNEKATUA KOSKEVA ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11822)

 

Khs 2008-2724

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

91 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.1.2009

kiinteistölautakunta

13.1.2009

rakennuslautakunta

13.1.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8.1. ja 12.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

69 §

VERKSTÄLLIGHET AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 14.1.2009

 

Stn

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

att beslutsförteckningen från stadsfullmäktiges sammanträde 14.1.2009 skall lämnas till stadens alla nämnder och direktioner samt verk och inrättningar för kännedom och

 

att de fullmäktigebeslut som ingår i beslutsförteckningen får verkställas efter protokolljusteringen oberoende av eventuella besvär enligt följande:

 

Ärende         Åtgärd

 

Stadsdirektörens verksamhetsområde

 

– – –

 

5                          – – –

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt för sin mandattid utse de nedanstående till sina företrädare i nämnderna och direktionerna.

 

 

Företrädare

Ersättare

 

 

 

Bostadsnämnden

Anna Mäenpää

Osku Pajamäki

Direktionen för djurgården

Sirpa Asko–Seljavaara

Ulla-Marja Urho

Direktionen för affärsverket Helsingfors Energi

Arto Bryggare

Ville Kopra

Direktionen för affärsverket Helsingfors Hamn

Kimmo Helistö

Elina Moisio

Direktionen för affärsverket Helsingfors Vatten

Jussi Halla-aho

Terhi Peltokorpi

Direktionen för affärsverket HST

Laura Rissanen

Laura Räty

Direktionen för konstmuseet

Terhi Peltokorpi

Jussi Halla-aho

Direktionen för stadsmuseet

Risto Rautava

Juha Hakola

Direktionen för stadsorkestern

Minerva Krohn

Emma Kari

Stadsplaneringsnämnden

Ville Kopra

Arto Bryggare

Fastighetsnämnden

Tatu Rauhamäki

Kauko Koskinen

Kultur- och biblioteksnämnden

Osku Pajamäki

Hannele Lehtonen

Idrottsnämnden

Ville Ylikahri

Minerva Krohn

Ungdomsnämnden

Nina Suomalainen

Suvi Rihtniemi


 

Utbildningsnämnden

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Utbildningsnämndens finska sektion

Elina Moisio

Kimmo Helistö

– Utbildningsnämndens svenska sektion

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

Direktionen för affärsverket Palmia

Kauko Koskinen

Tatu Rauhamäki

Räddningsnämnden

Juha Hakola

Risto Rautava

Byggnadsnämnden

Sanna Vesikansa

Ville Ylikahri

Direktionen för svenska arbetar­institutet

Sanna Vesikansa

Minerva Krohn

Socialnämnden

Laura Räty

Laura Rissanen

– Första vuxentjänstsektionen för ändringssökande

Emma Kari

Ville Ylikahri

– Andra vuxentjänstsektionen för ändringssökande

Ulla-Marja Urho

Sirpa Asko–Selja­vaara

– Äldretjänstsektionen för ändringssökande

Paavo Arhinmäki

Outi Ojala

– Barn- och familjesektionen

Tarja Kantola

Anna Mäenpää

– Svenska sektionen

Tapio Laakso

Mari Puoskari

Direktionen för finska arbetarinstitutet

Hannele Lehtonen

Tarja Kantola

Nämnden för tekniska tjänster

Suvi Rihtniemi

Nina Suomalainen

Hälsovårdsnämnden

Mari Puoskari

Tapio Laakso

Nämnden för allmänna arbeten

Outi Ojala

Paavo Arhinmäki

Miljönämnden

Jan D. Oker-Blom

Mika Ebeling

 

 

 

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

 

- -

 

Protokollsutdrag till de ovannämnda personerna och till stadens alla nämnder, direktioner, verk och inrättningar.

 

Tilläggsuppgifter:

Taittonen Maria, kanslinotarie, telefon 310 36012

 

Översättning:

73 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN STEFAN

JOHANSSON: MEDFÖRANDE AV CYKEL I NÄRTÅGEN UTAN

SÄRSKILD AVGIFT

 

Stn 2008-1636

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Stefan Johansson) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Stefan Johansson och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

77 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ZAHRA

ABDULLA: TILL­RÄCKLIGT MED STÖD OCH VÄGLEDNING I

DAGVÅRDEN FÖR BARN MED INVANDRARBAKGRUND

 

Stn 2008-1997

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 24.9.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Zahra Abdulla) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Zahra Abdulla och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 


Översättning:

83 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MAIJA

ANTTILA: FRAMSTÄLLNING HOS STATSRÅDET OM

LÅGENERGIBYGGANDE VID OMBYGGNADER I

HYRESBOSTÄDER MED ARAVALÅN

 

Stn 2008-250

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Maija Anttila) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

84 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

ENROTH: UPPMUNTRANDE AV DE INTERNA HYRESTAGARNA

TILL ENERGIEFFEKTIVITETSINVESTERINGAR

 

Stn 2008-257

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Matti Enroth) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

85 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ELINA

MOISIO: ÅRLIG UPPFÖLJNING AV EFTERFRÅGAN PÅ

FAMILJEBOSTÄDER INOM HYRESBOSTADSPRODUKTIONEN

OCH VID BEHOV BEREDNING AV NYA METODER ATT STYRA

PRODUKTIONEN

 

Stn 2008-377

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Elina Moisio) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Elina Moisio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Elina Moisio

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   27.1.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 53-62, 65, 70-71, 73-75, 77-79 ja 82-91 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

53-62, 65, 70-71, 73-75, 77-79 och 82-91 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.