Kokousaika

17.8.2009 kello 16.00 - 17.22

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

(paitsi 865 ja 885 §:t)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 885 §)

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 865 §)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 865 §)

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (paitsi 865 ja 889 §:t)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 885 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

(paitsi 870–871 §:t)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

(paitsi 869–893 §:t)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Ryöti, Miliza

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


857-858,


859-861,


869-872, 

 Sauri

 

 

873,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
862-864,


874-883, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


884-886, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
865-868,


887-893, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

857

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

858

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

859

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

860

Kj/2

Työllisyysmäärärahojen ylittäminen vuonna 2009

 

861

Kj/3

Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

862

Ryj/4

Rakentamispalvelun johtosäännön muuttaminen

 

863

Ryj/5

Hyväntoivonpuiston pohjoisosan ja Selkämerenpuiston eteläosan puistosuunnitelman hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari)

 

864

Ryj/6

Metron Herttoniemen valvomorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

865

Kaj/7

Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

866

Kaj/8

Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11814)

 

867

Kaj/9

Vuosaaren venesatama-alueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11789)

 

868

Kj/10

Kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valinta sekä muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

869

Kj/3

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

870

Kj/4

Lausunto eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle sosiaalijohtajan kalustehankinnasta

 

871

Kj/5

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän kirje kaupunginhallitukselle koskien sosiaalijohtajan kalustehankintaa

 

872

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

873

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

874

Ryj/1

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Ravinteiden poistaminen Itämeren ekosysteemistä

 

875

Ryj/2

Valtuutettu Nina Suomalaisen toivomusponsi: Itämereen päästettyjen jätekuormitusten vähentäminen

 

876

Ryj/3

Valtuutettu Ulla-Marja Urhon toivomusponsi: Katujen ja puistojen turvallisuus

 

877

Ryj/4

Valtuutettu Osku Pajamäen toivomusponsi: Taideteokset puistoissa

 

878

Ryj/5

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Töölönlahden leikkialue

 

879

Ryj/6

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi: Luonnon monimuotoisuuden edistäminen Töölönlahdella

 

880

Ryj/7

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Töölönlahden kahluuallas

 

881

Ryj/8

Valtuutettu Antti Vuorelan toivomusponsi: Pysäköinninvalvontaoikeus HKL-Raitioliikenteen raivausauton miehistölle

 

882

Ryj/9

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta (Kalasatama)

 

883

Ryj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

884

Sj/1

Kaupungin edustajan valitseminen Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvoston varajäseneksi

 

885

Sj/2

Suostumuksen antaminen Jääkenttäsäätiölle osakkeiden ostamiseen

 

886

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

887

Kaj/1

Kiinteistökokonaisuuden ostaminen Östersundomin Korsnäsista

 

888

Kaj/2

Kontulassa sijaitsevan tontin varaaminen yhteisesti Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiölle ja Asuntotuotantotoimikunnalle

 

889

Kaj/3

Vallilan korttelin nro 390 osan ja katualueen osan (Pasilan konepajan alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11911)

 

890

Kaj/4

10.8.2009 pöydälle pantu asia

Kannanotto XXXX ja XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n muistutuksiin Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaava-asiassa (nro 11814)

 

891

Kaj/5

10.8.2009 pöydälle pantu asia

Kannanotto Marina Vuosaari -työryhmän ym. ja Vuosaaren Purjehtijat VP ry:n muistutuksiin Vuosaaren korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaava-asiassa (nro 11789)

 

892

Kaj/6

10.8.2009 pöydälle pantu asia

Suutarilan Lasinpuhaltajantien tonttien varaaminen ryhmärakentamista varten

 

893

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

857 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Arhinmäen (varalla Oker-Blom) ja Pajamäen (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

858 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

859 - 868 §

Kaupunginvaltuuston 26.8.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

859 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

860 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Työllisyysmäärärahojen ylittäminen vuonna 2009

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

861 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

862 §

Rakentamispalvelun johtosäännön muuttaminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

863 §

Hyväntoivonpuiston pohjoisosan ja Selkämerenpuiston eteläosan puistosuunnitelman hyväksyminen (Länsisatama, Jätkäsaari)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

864 §

Metron Herttoniemen valvomorakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

865 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

 

                                            Merkittiin, että esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

                                            Merkittiin, etteivät Kantola, Puoskari, Lehtipuu ja Peltokorpi esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

866 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11814)

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti ehdotustaan siten, että sivulle 39 tiivistelmään lisättiin seuraava teksti:

 

Toisin kuin jäljempänä kohdassa vaikutukset yhdyskuntatalouteen on alustavasti arvioitu, täsmennetyt kustannukset ovat seuraavat (alv 0 %):

 

 

Korttelin 40222 esirakentaminen

240 000 euroa

Henrik Forsiuksen tien kunnostaminen

890 000 euroa

Koira-aitauksen siirto ja maisemointi

150 000 euroa

Kevyen liikenteen raitit

30 000 euroa

Tullikirjurintien pysäköintialue

105 000 euroa

Johtosiirrot

60 000 euroa

 

Uusi vesijohto ja jätevesiviemäri

100 000 euroa

 

Uusi kaukolämpöjohto

30 000 euroa

 

Uusi sähkönjakeluverkko

27 000 euroa

 

 

 

 

Yhteensä

1 632 000 euroa

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

867 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.8.2009 pöydälle pantu asia
Vuosaaren venesatama-alueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11789)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Kaupunginjohtaja

 

868 §

Kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan valinta sekä muutos kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

 

 

869 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2009-597

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 2 068 800 euroa saadaan maksaa vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, Taloushallintopalvelu liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

870 §

LAUSUNTO EDUSKUNNAN APULAISOIKEUSASIAMIEHELLE SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINNASTA

 

Khs 2009-1211

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Merkittiin, ettei apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut paikalla sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

871 §

VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN KIRJE KAUPUNGINHALLITUKSELLE KOSKIEN SOSIAALIJOHTAJAN KALUSTEHANKINTAA

 

Khs 2009-1330

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

                                            Merkittiin, ettei apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut paikalla sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

872 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                         10.8.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          11.8.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

873 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

874 §

VALTUUTETTU OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: RAVINTEIDEN POISTAMINEN ITÄMEREN EKOSYSTEEMISTÄ

 

Khs 2009-1047

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Osku Pajamäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Osku Pajamäelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

875 §

VALTUUTETTU NINA SUOMALAISEN TOIVOMUSPONSI: ITÄMEREEN PÄÄSTETTYJEN JÄTEKUORMITUSTEN VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2009-1060

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Nina Suomalainen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Nina Suomalaiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

876 §

VALTUUTETTU ULLA-MARJA URHON TOIVOMUSPONSI: KATUJEN JA PUISTOJEN TURVALLISUUS

 

Khs 2008-2411

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Ulla-Marja Urho)) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ulla-Marja Urholle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

877 §

VALTUUTETTU OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: TAIDETEOKSET PUISTOISSA

 

Khs 2009-691

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän toivomusponnen (Osku Pajamäki) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Osku Pajamäelle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

878 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: TÖÖLÖNLAHDEN LEIKKIALUE

 

Khs 2009-692

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen)) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

879 §

VALTUUTETTU THOMAS WALLGRENIN TOIVOMUSPONSI: LUONNON MONIMUOTOISUUDEN EDISTÄMINEN TÖÖLÖNLAHDELLA

 

Khs 2009-695

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän toivomusponnen (Thomas Wallgren)) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Thomas Wallgrenille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

880 §

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: TÖÖLÖNLAHDEN KAHLUUALLAS

 

Khs 2009-696

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.3.2009 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström)) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

881 §

VALTUUTETTU ANTTI VUORELAN TOIVOMUSPONSI: PYSÄKÖINNINVALVONTAOIKEUS HKL-RAITIOLIIKENTEEN RAIVAUSAUTON MIEHISTÖLLE

 

Khs 2009-1185

Esityslistan asia Ryj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymän toivomusponnen (Antti Vuorela)) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Antti Vuorelalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

882 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA (KALASATAMA)

 

Khs 2009-1263

Esityslistan asia Ryj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksesta, joka koskee massojen välivarastointia ja esikäsittelyä Kalasataman alueella Sörnäisissä:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin ympäristölautakunta on 16.6.2009 kaupungin terveydensuojeluviranomaisena antanut asiassa lausunnon Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus viittaa ympäristölautakunnan lausunnossa esitettyyn ja toteaa lisäksi, että Kalasataman alueen keskeisestä sijainnista johtuen alueen naapurustossa on jo nykyään runsaasti mahdollisesti häiriintyviä kohteita (Merihaka, Kulosaari, Kruununhaka, Katajanokka, Siltasaari), minkä lisäksi Kalasataman asuntorakentamisen alkaminen vuonna 2010 tuo lisää asutusta ja toimitiloja melulle ja pölylle mahdollisesti altistuville alueille. Kalasataman välivarastointialueen päivittäisessä käytössä ja loppuaikojen toiminnassa tulee ottaa huomioon alueen rakentuminen, jolloin etäisyys lähimpään asutukseen pienenee oleellisesti. Välivarastointitoimintojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon alueen rakentamisen eteneminen, muiden toimintojen tilantarpeet ja alueelle suunnitellut kulkureitit. Välivarastotoimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. alueelle rakennettavat kanavat, väliaikaisesti säilytettävä varastorakennus kulkutarpeineen, rantaan suunnitellut kevyen liikenteen reitit ja alueelle suunnitellun raitiovaunureitin toteuttaminen. Lupahakemuksen käsittämästä toiminnasta aiheutuvien ympäristöhäiriöiden torjuntaan, hallintaan ja riittävään tarkkailuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

Toiminnan vaikutukset ympäristöön liittyvät meluun ja ilman laatuun sekä liikenteeseen. Erityisesti murskaustoiminta vähentää merkittävästi lähialueen asumisviihtyisyyttä. Kaupunginhallitus katsookin, että toimintaa harjoitettaessa tulee olla erityisen huolellinen estettäessä kiviaineiden murskauksesta aiheutuvan melun ja pölyn leviäminen lähikaupunginosiin. Murskauksen osalta ympäristölupa tulee myöntää siten, että lupamääräyksiä määräajoin muuttamalla voidaan hallita murskauksesta aiheutuvia ympäristöhaittoja.

 

Kun otetaan huomioon, että murskauspaikan läheisyyteen rakennetaan uusi asuntoalue, tulee murskaamon pölyntorjunta toteuttaa parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla. Tämän vuoksi murskaamo tulee sijoittaa tiiviin suojarakennuksen sisään ympäristölautakunnan lausunnossa esitetyin teknisin keinoin ja ehdoin. Kaupunginhallitus katsoo, että mikäli pölyä kuitenkin leviää ympäristöön, murskaustyö tulee välittömästi keskeyttää.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että meluavimpia toimintoja, kuten murskausta, tulee alueella harjoittaa vain siinä määrin, kuin se Kalasataman rakentamisen kannalta on tarpeen. Murskaustoiminnasta aiheutuvan melun aiheuttamia haittoja tulee rajoittaa tarvittaessa esimerkiksi rakentamalla alueelle riittävä melueste.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin kaupungin rakennusviraston ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon edellä toiminnan mukauttamistarpeesta alueen muuhun käyttöön ja tulevaan rakentamiseen sekä riittävästä ympäristöhaittojen torjunnasta esitetyt sekä Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 16.6.2009 antamassa lausunnossa esittämät näkökohdat.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

883 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

13.8.2009

ympäristölautakunta

11.8.2009

pelastuslautakunta

11.8.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

884 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN VALITSEMINEN AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖN HALLINTONEUVOSTON VARAJÄSENEKSI

 

Khs 2006-216

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Ammattienedistämislaitossäätiön hallintoneuvostoon vuonna 2010 päättyväksi toimikaudeksi varajäseneksi linjanjohtaja Liisa Pohjolaisen.

 

Pöytäkirjanote mainitulle säätiölle, valituille henkilöille, opetusvirastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

885 §

SUOSTUMUKSEN ANTAMINEN JÄÄKENTTÄSÄÄTIÖLLE OSAKKEIDEN OSTAMISEEN

 

Khs 2009-1118

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Merkittiin, etteivät Puoskari, Hakola ja Bogomoloff esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

886 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

-

henkilöstökassatoimikunta

-

kaupunginmuseon johtokunta

-

kaupunginorkesterin johtokunta

-

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

-

liikuntalautakunta

-

nuorisolautakunta

-

opetuslautakunta

-

- ruotsinkielinen jaosto

-

- suomenkielinen jaosto

-

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

-

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

-

taidemuseon johtokunta

-

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

887 §

KIINTEISTÖKOKONAISUUDEN OSTAMINEN ÖSTERSUNDOMIN KORSNÄSISTA

 

Khs 2009-1582

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan

 

A                   XXXX XXXX:ltä 1 310 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Helsingin kaupungin Östersundomin kylän tilat Åkervik RN:o 2:78 ja Åkervik I RN:o 6:115 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Kauppahinnasta maksetaan 90 % kaupantekotilaisuudessa ja 10 % hallinnan luovutuksen yhteydessä. Pidätetystä kauppahinnasta ei suoriteta myyjälle korkoa.

 

2                    Myyjälle ja hänen perheelleen jää kiinteistöjen hallintaoi­keus 31.12.2012 saakka. Myyjä vastaa hallinta-aikanaan kiinteistön ja sen rakennusten kaikista käyttö-, hoito- ja vält­tämättömistä korjauskustannuksista kiinteistöveroa lukuun ottamatta. Myyjällä on oikeus luopua hallintaoikeudestaan ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle 30 päivää ennen luovuttamista.

 

Myyjä on myös velvollinen vakuuttamaan rakennukset siten, että niiden vaurioituessa tai tuhoutuessa korjauskelvot­tomiksi Helsingin kaupunki on vakuutuskorvauksen edunsaaja. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta rakentaa uutta rakennusta tuhoutuneen tilalle. Myyjällä on oikeus käyttää vakuutuskorvaus vahingoittuneen rakennuk­sen korjaamiseen. Ellei myyjä korjaa vaurioitunutta pää/asuinrakennusta, rakennus pihapiireineen siirtyy ennenaikaisesti Helsingin kaupungin hallintaan ja myyjä mak­saa rakennuksen vakuutuskorvauksen Helsingin kaupungille välittömästi sen saatuaan. Myyjä on velvollinen ilmoittamaan hallitsemansa rakennuksen vaurioitumisesta tai tuhoutumisesta välittömästi saatuaan tiedon siitä. Myyjän on ilmoitettava Helsingin kaupungille kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun on saanut tiedon rakennuksen vaurioitumisesta, ryhtyykö korjaamaan vaurioitunutta rakennusta.

 

3                    Myyjällä on hallintaoikeuden päättyessä etuoikeus jatkaa hallintaa erikseen sovittavin ehdoin, mikäli Helsingin kaupunki ei tarvitse kiinteistöä omaan käyttöönsä.

 

4                    Helsingin kaupungilla on myyjän hallinta-aikana oikeus suo­rittaa maaperätutkimuksia ja muita kartoituksia alueella ilmoittamalla siitä myyjälle vähintään 30 päivää etukäteen. Tutkimukset pyritään ajoittamaan kesäsesongin ulkopuolelle.

 

5                    Myyjä ilmoittaa käytettävissään olevien tietojen perusteella, ettei myytävällä kiinteistöllä ole harjoitettu toimintaa, joka olisi aiheuttanut tai saattaisi aiheuttaa maaperän pilaantumista. Vanhemmassa asuinrakennuksessa on öljylämmitys. Myyjällä ei ole tiedossa siihen liittyvää öljyvahinkoa.

 

6                    Muutoin noudatetaan kaupungin kiinteistökaupan tavanomaisia ehtoja.

 

B                   XXXX ja XXXX XXXX:ltä sekä XXXXXX XXXXXXX:ltä 1 360 000 euron kauppahinnasta rasituksista vapaana Helsingin kaupungin Östersundomin kylän tilat Övernäs RN:o 2:16, Bergom II RN:o 2:77, Åkervik II RN:o 2:82 ja Bergom III RN:o 2:83 seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Kauppahinnasta maksetaan 95 % kaupantekotilaisuudessa ja 5 % hallinnan luovutuksen yhteydessä. Pidätetystä kaup­pahinnasta ei suoriteta myyjille korkoa.

 

2                    Myyjille ja heidän perheilleen jää 31.12.2012 saakka hallintaoikeus karttaliitteestä ilmenevään noin 3 850 m2:n suurui­seen alueeseen rakennuksineen sekä tiloille kuuluviin vene- ja uimapaikkaoikeuksiin. Myyjät vastaavat hallinta-aika­naan kiinteistön ja sen rakennusten kaikista käyttö-, hoito- ja välttämättömistä korjauskustannuksista kiinteistöveroa lukuun ottamatta. Myyjillä on oikeus luopua hallinta-oikeu­destaan ennenaikaisesti ilmoittamalla siitä kirjallisesti Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle 30 päivää ennen luovuttamista.

 

Myyjät ovat myös velvollisia vakuuttamaan rakennukset siten, että niiden vaurioituessa tai tuhoutuessa korjauskelvot­tomiksi Helsingin kaupunki on vakuutuskorvauksen edunsaaja. Helsingin kaupungilla ei ole velvollisuutta rakentaa uutta rakennusta tuhoutuneen tilalle. Myyjillä on oikeus käyttää vakuutuskorvaus vahingoittuneen rakennuksen korjaamiseen. Elleivät myyjät korjaa vaurioitunutta pää/asuinrakennusta, rakennus pihapiireineen siirtyy ennen­aikaisesti Helsingin kaupungin hallintaan ja myyjät mak­savat rakennuksen vakuutuskorvauksen Helsingin kau­pungille välittömästi sen saatuaan. Myyjät ovat velvollisia ilmoittamaan hallitsemiensa rakennusten vaurioitumises­ta tai tuhoutumisesta välittömästi saatuaan tiedon siitä. Myyjien on ilmoitettava Helsingin kaupungille kolmen kuukauden kuluessa siitä kun ovat saaneet tiedon rakennuksen vaurioitumisesta, ryhtyvätkö korjaamaan vaurioitunutta rakennusta.

 

3                    Hallintaoikeuteen liittyen myyjillä on ajo-oikeus hallinta-alu­eeseen Korsnäsin Huvilakujan ja Villanellan kautta liitekar­tan osoittamalla tavalla. Helsingin kaupungilla on oikeus katkaista tai muuttaa nykyisiä ajoyhteyksiä järjestämällä vaihtoehtoisia ajoreittejä yhteisesti sovittavalla tavalla.

 

4                    Muutoin noudatetaan A kohdan ehtoja 3–6.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistölautakunnalle v. 2009 talousarvion kohdalta 80101, kiinteistöjen ostot ja lunastukset, 2,67 miljoonan euron suuruisen määrärahan edellä olevien kauppojen toteuttamiseksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

888 §

KONTULASSA SIJAITSEVAN TONTIN VARAAMINEN YHTEISESTI SUOMEN TAITEILIJASEURAN ATELJEESÄÄTIÖLLE JA ASUNTOTUOTANTOTOIMIKUNNALLE

 

Khs 2009-1581

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 47. kaupunginosan (Kontula) korttelin nro 47027 suunnitellun tontin nro 7 työtilojen osalta Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiölle ja asuntojen osalta asuntotuotantotoimikunnalle tai varauksensaajien perustamille yhtiöille 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajien tulee yhteistyössä ja tarvittaessa hallinnanjakosopimuksen avulla toteuttaa suunnitellulle tontille 47027/7 kuvataiteilijoille tarkoitettuja työtiloja sekä vuokra-asuntoja.

 

2                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnittelu-viraston, kiinteistöviraston ja kulttuurikeskuksen kanssa.

 

Pöytäkirjanote Suomen Taiteilijaseuran ateljeesäätiölle, asuntotuotantotoimikunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-8

 

 

889 §

VALLILAN KORTTELIN NRO 390 OSAN JA KATUALUEEN OSAN (PASILAN KONEPAJAN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11911)

 

Khs 2009-1584

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan korttelin nro 390 osan ja katualueen osan rakennuskieltoaikaa 28.8.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Merkittiin, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

890 §

10.8.2009 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXX JA XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX XXXX:N MUISTUTUKSIIN SUUTARILAN KATU- JA PUISTOALUEEN SEKÄ YLEISEN PYSÄKÖINTIALUEEN (HENRIK FORSIUKSEN TIEN ALUE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11814)

 

Khs 2008-1935

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona muistutuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä XXXX ja XXXX XXXX :lle sekä XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

891 §

10.8.2009 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO MARINA VUOSAARI -TYÖRYHMÄN YM. JA VUOSAAREN PURJEHTIJAT VP RY:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN KORTTELIN NRO 54304 YM. ALUEIDEN (VUOSAAREN MERIKESKUS) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11789)

 

Khs 2008-1598

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin.  

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Vuosaaren Purjehtijat VP ry:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

892 §

10.8.2009 pöydälle pantu asia

SUUTARILAN LASINPUHALTAJANTIEN TONTTIEN VARAAMINEN RYHMÄRAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1451

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-        varata Suutarilan (40. kaupunginosan) korttelin 40137 tontit nrot 15 - 28 Notocom Oy:lle 31.12.2010 saakka rakennuttajakonsulttivetoista ryhmärakentamista varten kaupungin omakotitonteilla noudatettavin ehdoin sekä ehdolla, että Notocom Oy vastaa tonttien toteuttamisesta noudattaen soveltuvin osin kiinteistölautakunnan 26.6.2007 päättämiä Suutarilan Riddarsbyn toteutusperiaatteita, ja

 

-        myöntää kiinteistöviraston käyttöön 160 000 euroa (alv. 0 %), talousarvion kohta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, käytettäväksi mainittujen tonttien esirakentamiseen.

 

-        merkitä tiedoksi, että YIT Rakennus Oy on ilmoittanut luopuvansa mainittuja tontteja koskevasta tonttivarauksesta, joten yhtiön tonttivaraus on rauennut.

 

Pöytäkirjanote Notocom Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

893 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.8.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12.8.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

 

 

874 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OSKU

PAJAMÄKI: AVLÄGSNANDE AV NÄRINGSÄMNEN I ÖSTERSJÖNS

EKOSYSTEM

 

Stn 2009-1047

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Osku Pajamäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Osku Pajamäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

 

 

875 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN NINA

SUOMALAINEN: MINSKNING AV AVFALLSBELAST­NINGEN I

ÖSTERSJÖN

 

Stn 2009-1060

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Nina Suomalainen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Nina Suomalainen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102

876 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ULLA-MARJA

URHO: TRYGGHET PÅ GATOR OCH I PARKER

 

Stn 2008-2411

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Ulla-Marja Urho) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ulla-Marja Urho och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

877 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OSKU

PAJAMÄKI: KONSTVERK I PARKERNA

 

Stn 2009-691

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.3.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Osku Pajamäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Osku Pajamäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


878 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: ETT LEKOMRÅDE VID TÖLÖVIKEN

 

Stn 2009-692

Ärende Ryj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.3.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

879 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN THOMAS

WALLGREN: FRÄMJANDE AV SÅDANT SOM GÖR NATUREN

MÅNGSIDIGARE VID TÖLÖVIKEN

 

Stn 2009-695

Ärende Ryj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.3.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Thomas Wallgren) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Thomas Wallgren och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


880 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: EN PLASKBASSÄNG VID TÖLÖVIKEN

 

Stn 2009-696

Ärende Ryj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.3.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Sanna Hellström) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

881 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ANTTI

VUORELA: RÄTT TILL PARKERINGSÖVERVAKNING FÖR

PERSONALEN I HST-SPÅRVÄGSTRAFIKS RÖJNINGSBIL

 

Stn 2009-1185

Ärende Ryj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.5.2009, lämna den som föreslagit klämmen (Antti Vuorela) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Antti Vuorela och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Miliza Ryöti

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Paavo Arhinmäki

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  1.9.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Miliza Ryöti

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 857 – 868, 870 – 883, 885 – 886, 888 ja

890 – 892 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 889 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

 

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

857 – 868, 870 – 883, 885 – 886, 888 och 890 – 892 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

889 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.