Kokousaika

10.8.2009 kello 16.04 - 17.18

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 819 §)

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 819 §)

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 824 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 824 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 819 §)

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (paitsi 819 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 812 – 856 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

 

 

Teppo, Tiina

päätösvalmisteluyksikön päällikkö (paitsi 831 – 856 §)

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Hyttinen, Hannu

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja (810 §:n kohdalla)

 

 

Kotilainen, Hannele

kaupunginepidemiologi
(810 §:n kohdalla)

 

 

Pohjonen, Tiina

työterveysjohtaja (810 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Vanne, Pertti

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


808-809


811-813,


831-832, 

 Sauri

 

 

833,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


834, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


810, 835, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
814-816,


836, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
817-830,


837-856, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

808

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

809

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

810

Stj/2

Selvitys kaupungin varautumisesta A(H1N1) influenssaepidemiaan

 

811

Kj/1

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

812

Kj/2

Työllisyysmäärärahojen ylittäminen vuonna 2009

 

813

Kj/3

Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

814

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

815

Sj/5

Eron myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan johtajalle Seppo Turuselle

 

816

Sj/6

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen kirjastotoimen osalta

 

817

Kaj/7

Kalasataman keskuksen kortteleiden myyntiperusteiden vahvistaminen ja toteutuskilpailun järjestäminen

 

818

Kaj/8

Koulukiinteistön ostaminen Senaatti-kiinteistöiltä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen lisätiloja varten 

 

819

Kaj/9

Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

820

Kaj/10

Vuokrausperusteet Vanhankaupungin maanalaiselle pysäköintilaitokselle

 

821

Kaj/11

Vuokrausperusteet Länsi-Pakilassa sijaitsevalle asuinpientalotontille (Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34174/1)

 

822

Kaj/12

Vuokrausperusteet Jakomäessä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tontille

 

823

Kaj/13

Vuokrausperusteet Laajasalossa sijaitseville kolmelle erillispientalotontille (Laajasalo, tontit 49109/51-53)

 

824

Kaj/14

Toukolan tonttien 23100/54 - 68 ja korttelin 23113 asemakaavan muuttaminen (nro 11881)

 

825

Kaj/15

Oulunkylän tontin 28320/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11847)

 

826

Kaj/16

Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11814)

 

827

Kaj/17

Vartiokylän tontin 45196/12 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11806)

 

828

Kaj/18

Vuosaaren virkistys-, erityis- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen sekä kortteleiden nro 54305 - 54307, 54310, 54311 ja 54313 - 54318 ym. alueiden (Vuosaaren sataman ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11730)

 

829

Kaj/19

Vuosaaren vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja venesatama- ym. alueiden (Aurinkolahden venesatama) asemakaavan muuttaminen (nro 11792)

 

830

Kaj/20

Vuosaaren venesatama-alueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11789)

 

831

Kj/3

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 8.5.2009, 1051 §

 

832

Kj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

833

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

834

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

835

Stj/1

Valtuutettu Päivi Lipposen kirje Helsingin psykiatrisesta avohoidosta

 

836

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

837

Kaj/1

Vallilan teollisuusalueen Sturenkadun pohjoispuolisen alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11909)

 

838

Kaj/2

Käpylän kortteleiden nro 25001 ja 25002 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11907)

 

839

Kaj/3

Lauttasaaren länsiosan tonttien ja Lemislahden venesatama-alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11914)

 

840

Kaj/4

Pakilan tontin 34017/18 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11912)

 

841

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45455/1 asemakaavan muuttaminen (nro 11902)

 

842

Kaj/6

Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Laajasalon raideliikenneratkaisuun

 

843

Kaj/7

Kannanotto Pro Maunula ry:n ja Asunto Oy Pakilantie 17:n asukkaiden muistutuksiin Oulunkylän tontin 28320/3 asemakaava-asiassa (nro 11847)

 

844

Kaj/8

Kannanotto XXXX ja XXXX XXXX:n sekä XXXX XXXX:n muistutuksiin Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaava-asiassa (nro 11814)

 

845

Kaj/9

Kannanotto Helsingin Aurinkolahti-Seura ry:n, XXXX XXXX:n, Asunto Oy Helsingin Valkaman, Asunto Oy Helsingin Aurinkopuiston ja Asunto Oy Hgin Seasiden muistutuksiin Vuosaaren venesatama-alueen asemakaava-asiassa (nro 11792)

 

846

Kaj/10

Kannanotto Marina Vuosaari -työryhmän ym. ja Vuosaaren Purjehtijat VP ry:n muistutuksiin Vuosaaren korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaava-asiassa (nro 11789)

 

847

Kaj/11

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan tekemän etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä koskevan päätöksen vahvistaminen (Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Kiinteistö Oy Helsingin Rajatie 2)

 

848

Kaj/12

Alueen varaaminen Rotav Oy:lle venepalvelurakennuksen suunnittelua varten (Jätkäsaari, Saukonranta)

 

849

Kaj/13

Pohjois-Haagan toimistokorttelin nro 29154 varaaminen Peab Oy:lle

 

850

Kaj/14

Tontin varaaminen Conect Oy:lle palvelu- ja senioritalon suunnittelua varten Espoon Leppävaarassa

 

851

Kaj/15

Puistolan palvelutalon muutostöiden ja ruokasalin laajennuksen hankesuunnitelma

 

852

Kaj/16

Vuoden 2009 Euroopan parlamentin vaaleja koskevan vaalimainonnan järjestäminen yleisillä paikoilla

 

853

Kaj/17

Suutarilan Lasinpuhaltajantien tonttien varaaminen ryhmärakentamista varten

 

854

Kaj/18

Hankesuunnitelma Vallilassa Nilsiänkatu 3:ssa sijaitsevan Palmenian kiinteistön muuttamiseksi Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön

 

855

Kaj/19

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 tekemän päätöksen täytäntöönpano

 

856

Kaj/20

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

808 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Laakson (varalla Ojala) ja Krohnin (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

809 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

810 §

SELVITYS KAUPUNGIN VARAUTUMISESTA A(H1N1) INFLUENSSAEPIDEMIAAN

 

Khs 2009-1708

 

Kaupunginhallitus päätti kuulla asiantuntijoina toimitusjohtaja Matti Toivolaa ja kaupunginepidemiologi Hannele Kotilaista terveyskeskuksesta sekä työterveysjohtaja Tiina Pohjosta työterveyskeskuksesta kaupungin varautumisesta A(H1N1) influenssaepidemiaan.

 

 

811 - 830 §

Kaupunginvaltuuston 26.8.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

811 §

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

812 §

Työllisyysmäärärahojen ylittäminen vuonna 2009

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

813 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 17.8.2009 pöydälle pantu asia
Kustaankartanon vanhustenkeskuksen ja lasten päiväkotien keittiöiden siirtäminen Palmian hoidettavaksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

814 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

815 §

Eron myöntäminen Korkeasaaren eläintarhan johtajalle Seppo Turuselle

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

816 §

Kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muuttaminen kirjastotoimen osalta

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

817 §

Kalasataman keskuksen kortteleiden myyntiperusteiden vahvistaminen ja toteutuskilpailun järjestäminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

818 §

Koulukiinteistön ostaminen Senaatti-kiinteistöiltä Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen lisätiloja varten 

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

819 §

Vuokrausperusteet Kampin kappelin tontille

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei valtuuston puheenjohtaja Lehtipuu eivätkä jäsenet Kantola, Peltokorpi ja Puoskari esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

820 §

Vuokrausperusteet Vanhankaupungin maanalaiselle pysäköintilaitokselle

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

821 §

Vuokrausperusteet Länsi-Pakilassa sijaitsevalle asuinpientalotontille (Pakila, Länsi-Pakila, tontti 34174/1)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

822 §

Vuokrausperusteet Jakomäessä rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueen tontille

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

823 §

Vuokrausperusteet Laajasalossa sijaitseville kolmelle erillispientalotontille (Laajasalo, tontit 49109/51-53)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

824 §

Toukolan tonttien 23100/54 - 68 ja korttelin 23113 asemakaavan muuttaminen (nro 11881)

 

 

Esitys päätettiin tehdä äänestyksin 8 äänellä 4 ääntä vastaan jäsen Puoskarin ehdotettua jäsen Ojalan kannattamana, että asia olisi tullut palauttaa uudelleen valmisteltavaksi tilaa säästävämmän ratkaisun selvittämiseksi. Selvityksessä tulisi tutkia mm. vinopysäköintiä, pysäköintinormista tehtävää poikkeusta sekä vaihtoehtoisia rahoitusmalleja. Vähemmistöön kuuluivat jäsenet Laakso, Ojala, Puoskari ja Vesikansa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät jäsenet Krohn ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä sitä käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

825 §

Oulunkylän tontin 28320/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11847)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

826 §

Suutarilan katu- ja puistoalueen sekä yleisen pysäköintialueen (Henrik Forsiuksen tien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11814)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

827 §

Vartiokylän tontin 45196/12 osan ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11806)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

828 §

Vuosaaren virkistys-, erityis- ja katualueiden asemakaavan hyväksyminen sekä kortteleiden nro 54305 - 54307, 54310, 54311 ja 54313 - 54318 ym. alueiden (Vuosaaren sataman ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11730)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

829 §

Vuosaaren vesialueen asemakaavan hyväksyminen ja venesatama- ym. alueiden (Aurinkolahden venesatama) asemakaavan muuttaminen (nro 11792)

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

830 §

Vuosaaren venesatama-alueen asemakaavan hyväksyminen ja korttelin nro 54304 ym. alueiden (Vuosaaren Merikeskus) asemakaavan muuttaminen (nro 11789)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

831 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 8.5.2009, 1051 §

 

Khs 2009-1368

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 8.5.2009, 1051 § mainituilla ja kaupunginjohtajan esittämillä perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom. 23 k, 25 k

 

 

832 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

833 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

834 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

6.8.2009

 

Ilmoitus asianomaisille johtokunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

835 §

VALTUUTETTU PÄIVI LIPPOSEN KIRJE HELSINGIN PSYKIATRISESTA AVOHOIDOSTA

 

Khs 2009-1025

Esityslistan asia Stj/1

 

      Kaupunginhallitus päätti lähettää valtuutettu Päivi Lipposelle seuraavan terveyslautakunnan lausunnon mukaisen vastauksen Helsingin psykiatrista avohoitoa koskevaan kirjeeseen:  

 

Itäkeskuksen psykiatrian poliklinikka on yksi Helsingin viidestä psykiatrian poliklinikasta. Itäkeskuksen poliklinikan 17 avohoidon erikoislääkärin vakanssista on täytettynä 13,5. Sairaanhoitajien (27), psykologien (8), sosiaalityöntekijöiden (5) ja toimintaterapeuttien (5) vakanssit ovat täynnä. Psykiatriaosastossa on meneillään avohoidon henkilöstörakennesuunnitelman päivitys ja sen yhteydessä tarkastellaan myös, vastaako itäisen poliklinikan työntekijöiden määrä ja hoidollinen osaaminen kyseisen alueen väestön tarpeita.

 

Psykiatrisen hoidon toteuttaminen edellyttää potilaan huolellista tutkimusta ja tilanneselvitystä. Hoitoa ohjaavat voimassaolevat hoitosuositukset, potilaan kliininen tutkimus ja potilaan omat voimavarat. Lääkehoitoa käytetään silloin, kun se nykytiedon mukaan on osoittautunut vaikuttavaksi kyseisen potilaan sairaudessa. Psykiatrian poliklinikan potilailla on mahdollisuus psykoterapeuttiseen hoitokontaktiin. Itäkeskuksen psykiatrian poliklinikalla on arvostettu henkilökohtaisen hoitosuhteen merkitystä, sillä 80 % käynneistä tapahtuu yksilökäynteinä, mikä on keskimääräistä enemmän. Ulkopuolisilta tuottajilta ostettavaan lääkinnällisenä kuntoutuksena annettavaan terapiaan lähettämiseen on Helsingin kaupungin kaikilla poliklinikoilla yhtenäiset ohjeistukset. Potilaskohtaisia käyntimääriä tarkasteltaessa Itäkeskuksen poliklinikalla on ollut muuhun kaupunkiin nähden hieman keskimääräistä enemmän käyntejä potilasta kohti.

 

Psykiatrinen avohoito on palvelurakenne, jonka puitteissa tuotetaan erisisältöisiä ja erimuotoisia hoitopalveluja kuten yksilöterapiaa, perhetapaamisia, ryhmäterapiaa, kotikäyntejä, oirehallintakursseja jne. Modernia psykiatrista avohoitoa luonnehtii työn monimuotoisuus, sillä useimmilla erikoissairaanhoitoon lähetetyillä potilailla on useampia kuin yksi ongelma. Lisääntynyt päihteiden käyttö näkyy sekä hoidon osaamis- että toteuttamishaasteena.  Itäkeskuksen poliklinikalla on meneillään samanaikaista mielenterveys- ja päihdehäiriötä sairastavien potilaiden hoidon kehittämishanke, joka toteutetaan yhdessä perusterveydenhuollon ja sosiaaliviraston kanssa. Nuorten aikuisten pahoinvointi ja työelämän ylivoimaisuuden kokeminen ovat suuria yhteiskunnallisia, mielenterveyttä koskettavia haasteita. Vakavimpien mielenterveysongelmien, kuten psykoosien ja vakavan depression, esiintyvyys ei ole tutkimustiedon mukaan lisääntynyt viime vuosina, mutta hoitoon hakeudutaan aikaisempaa useammin.

 

Potilaiden tutkimus ja hoito ovat poliklinikkatoiminnan ensisijaisia tavoitteita, mutta palvelujärjestelmän kuuluu huomata myös työntekijöiden koulutuksen ja ammatillisen tuen tarpeet. Itäkeskuksen poliklinikan työntekijöillä on samat mahdollisuudet ammatilliseen täydennyskoulutukseen, työnohjaukseen ja työhyvinvointitukeen kuin muuallakin. Työhyvinvointimittauksissa Itäkeskuksen poliklinikka on sijoittunut vähintäänkin kaupungin muun avopsykiatrian tasolle.

 

Helsingissä on vastikään tehty Oulun yliopiston psykiatrian klinikan toteuttama laaja psykiatrisen avohoidon arviointi, jossa Itäkeskus oli yksi erikseen arvioiduista poliklinikoista. Arviointiraportin mukaan Helsingin psykiatrinen avohoito muodostaa hyvin suunnitellun, väestön tarpeisiin perustuvan ja loogisesti rakennetun kokonaisuuden. Työnjako suhteessa yhteistyökumppaneihin on perustellusti järjestetty. Johtamisjärjestelmä on tehokas ja toiminnan suunnittelu proaktiivista. Työssä oleva henkilöstö on hyvin koulutettua, motivoitunutta ja työhön sitoutunutta.

 

Arvioinnin mukaan toimintaan liittyy kuitenkin ongelmia, joista merkittävä osa liittyy yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksiin toteuttaa niille ajateltuja tehtäviä.  Psykiatriaosaston avohoito toimii puhtaasti erikoissairaanhoidon lähtökohdista; samaan aikaan Helsingistä puuttuu riittävien resurssien turvin toimiva perusterveydenhuollon mielenterveystyö. Hyvin toimiva Auroran psykiatrinen päivystysyksikkö takaa kiireellisen hoitoon pääsyn kaikkina aikoina ja korjaa tilannetta. Erityisesti erikoislääkäreiden rekrytointivaikeudet heijastuvat kaikkeen psykiatriaosaston toimintaan.

 

Erikoislääkärivajeen vähentäminen on tärkeä tavoite. Psykiatrisen erikoissairaanhoidon ammattikuntien keskinäistä työnjakoa tulee tarkistaa ja työn sisältöä kehittää samalla kun turvataan potilaiden tarvitseman tutkimus- ja terapiaosaamisen saatavuus. Itäkeskuksen poliklinikalla on parhaillaan menossa toimintamallin tarkistus, missä yhteydessä selkeytetään tutkimuksen ja hoidon tarjontaa potilaiden tarpeita paremmin vastaavaksi.

 

Pitkään psykoosia sairastaneiden mielenterveyskuntoutujien tarvitseman psykososiaalisen tuen varmistaminen on avohoidon arvioinnissa tullut esiin tärkeänä kehittämisalueena, jonka järjestämistä on tarkoitus viedä eteenpäin yhdessä perusterveydenhuollon kanssa. Keskeinen kehittämiskohde on perusterveydenhuollon mielenterveystyön vahvistaminen, mikä onkin ollut Helsingin psykiatrian strateginen linjaus. Terveysasemilla on työssä 24 ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa seitsemän (7) psykiatrista sairaanhoitajaa. Toiminnan tulee dynaamisesti vastata palvelujen käyttäjien tarpeita ja seurata koko ajan lisääntyvää tutkimustietoa.

 

Kirje valtuutettu Päivi Lipposelle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

836 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 32 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

-

henkilöstökassatoimikunta

-

kaupunginmuseon johtokunta

-

kaupunginorkesterin johtokunta

-

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

-

liikuntalautakunta

-

nuorisolautakunta

-

opetuslautakunta

-

- ruotsinkielinen jaosto

-

- suomenkielinen jaosto

-

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

-

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

-

taidemuseon johtokunta

-

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

837 §

VALLILAN TEOLLISUUSALUEEN STURENKADUN POHJOISPUOLISEN ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11909)

 

Khs 2009-1585

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 22. kaupunginosan kortteleiden nro 689, 691–693, 695, 696, 699, 700, 703 ja 707 sekä korttelin nro 694 tonttien nro 21, 24 ja 25 ja korttelin nro 697 tontin nro 1 rakennuskielto 1.9.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

838 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 25001 JA 25002 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11907)

 

Khs 2009-1586

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 25001 ja 25002 rakennuskieltoaikaa 26.9.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

839 §

LAUTTASAAREN LÄNSIOSAN TONTTIEN JA LEMISLAHDEN VENESATAMA-ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11914)

 

Khs 2009-1583

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11914/11.6.2009 ilmenevien 31. kaupunginosan Lauttasaaren länsiosan tonttien ja Lemislahden venesatama-alueen rakennuskieltoaikaa 8.9.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

840 §

PAKILAN TONTIN 34017/18 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11912)

 

Khs 2009-1587

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 34. kaupunginosan korttelin nro 34017 tontin nro 18 rakennuskieltoaikaa 30.9.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

841 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45455/1 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11902)

 

Khs 2009-1378

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan (Vartiokylä, Vartioharju) korttelin nro 45455 tontin nro 1 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 14.5.2009 päivätyn piirustuksen nro 11902 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

842 §

UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSEN PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTAMISESTA LAAJASALON RAIDELIIKENNERATKAISUUN

 

Khs 2008-1648

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että se peruuttaa Helsingin hallinto-oikeu­delle tehdyn valituksen ja tyytyy Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökseen, jolla Laajasalon raideliikennevaihtojen suunnitteluun tulee soveltaa ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) mukaista menettelyä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen peruuttamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

843 §

KANNANOTTO PRO MAUNULA RY:N JA ASUNTO OY PAKILANTIE 17:N ASUKKAIDEN MUISTUTUKSIIN OULUNKYLÄN TONTIN 28320/3 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11847)

 

Khs 2008-2749

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Pro Maunula ry:lle ja Asunto Oy Pakilantie 17:n asukkaille.   

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

844 §

KANNANOTTO XXXX JA XXXX XXXX:N SEKÄ XXXX XXXX:N MUISTUTUKSIIN SUUTARILAN KATU- JA PUISTOALUEEN SEKÄ YLEISEN PYSÄKÖINTIALUEEN (HENRIK FORSIUKSEN TIEN ALUE) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11814)

 

Khs 2008-1935

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

845 §

KANNANOTTO HELSINGIN AURINKOLAHTI-SEURA RY:N, XXXX XXXX:N, ASUNTO OY HELSINGIN VALKAMAN, ASUNTO OY HELSINGIN AURINKOPUISTON JA ASUNTO OY HGIN SEASIDEN MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN VENESATAMA-ALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11792)

 

Khs 2008-1564

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin Aurinkolahti-Seu­ra ry:lle, XXXX XXXX:lle, Asunto Oy Helsingin Valkamalle, Asunto Oy Helsingin Aurinkopuistolle ja Asunto Oy Hgin Seasidelle.  

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

846 §

KANNANOTTO MARINA VUOSAARI -TYÖRYHMÄN YM. JA VUOSAAREN PURJEHTIJAT VP RY:N MUISTUTUKSIIN VUOSAAREN KORTTELIN NRO 54304 YM. ALUEIDEN (VUOSAAREN MERIKESKUS) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11789)

 

Khs 2008-1598

Esityslistan asia Kaj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

847 §

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN TEKEMÄN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN (SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS JA KIINTEISTÖ OY HELSINGIN RAJATIE 2)

 

Khs 2009-1577

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan 6.7.2009 päätösluettelon 79 §:n kohdalla tekemän päätöksen, joka koski etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen ja Kiinteistö Oy Helsingin Rajatie 2:n välisessä kiinteistökaupassa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

848 §

ALUEEN VARAAMINEN ROTAV OY:LLE VENEPALVELURAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN (JÄTKÄSAARI, SAUKONRANTA)

 

Khs 2009-1580

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisataman) liikennealueesta 20L101 liitekartan mukaisen noin 6 000 m2:n suuruisen alueen Rotav Oy:lle veneiden korkeasäilytys- ja huoltohallin suunnittelua varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnittelu­viraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Veneiden siirtojärjestelyt on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston katu- ja puisto-osaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei varattavaa aluetta voida vuokrata pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella.

 

Pöytäkirjanote Rotav Oy:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

849 §

POHJOIS-HAAGAN TOIMISTOKORTTELIN NRO 29154 VARAAMINEN PEAB OY:LLE

 

Khs 2009-1481

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   varata 29. kaupunginosan (Pohjois-Haaga) toimistokorttelin nro 29154 (13 496 k-m2) Peab Oy:lle toimistotalohankkeen suunnittelua varten 31.12.2011 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                          Kortteliin tulevat toimistotalot on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei alueelle saada voimaan varauksensaajan esittämää asemakaavan muutosta eikä tontin luovutussopimusta voida tehdä.

 

B                   kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan korttelin 29154 asemakaavan muuttamista varauksen tarkoittaman hankkeen mahdollistamiseksi.

 

Pöytäkirjanote Peab Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

850 §

TONTIN VARAAMINEN CONECT OY:LLE PALVELU- JA SENIORITALON SUUNNITTELUA VARTEN ESPOON LEPPÄVAARASSA

 

Khs 2009-1579

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Conect Oy:lle Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51326 tontti nro 1 palvelu- ja senioritalon suunnittelua varten 30.06.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan tontin asema-kaavamuutoksen vaatimien erilaisten suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta Espoon kaupungin kanssa tarkemmin sovittavalla tavalla. Varauksensaajalla on oikeus hakea varauksen kohteen rakentamiseksi tarvittavat viranomaisluvat. Rakennusluvan hakemista varten varauksensaajan tulee kuitenkin saada tontti hallintaansa.

 

2                    Varauksensaaja vastaa Espoon kaupungin kanssa sovittavalla tavalla kustannuksellaan hankkeen toteuttamiseksi tarvittavien pysäköintipaikkojen ja väestösuojatilojen rakentamisesta tai hankkimisesta Leppävaaran alueen yhteispysäköinti- ja yhteisväestösuojatiloista.

 

Varauksensaajalla on oikeus kustannuksellaan hakea varauksen kohteelle tonttijako ja lohkominen.

 

3                    Varauksensaaja vastaa varausaikana varauskohteesta maksuun pantavasta maapohjan kiinteistöverosta.

 

4                    Tontti tullaan luovuttamaan omistusoikeudella varauksen-saajalle tai tämän määräämälle luovutusajankohdan käyvästä hinnasta edellyttäen, että siitä päätetään myöhemmin erikseen.

 

5                    Kaupunki vastaa Espoon kaupunkiin nähden mahdollisesti tarpeellisen maankäyttösopimuksen tekemisestä ja siitä aiheutuvista velvoitteista vuonna 2009 solmitun ns. uuden Leppävaarasopimuksen mukaisesti.

 

6                    Kaupunki vastaa luovutettavan alueen maaperän puhtaudesta.

 

7                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua, jos varauspäätöksen mukaista ase-makaavan muutosta ei saada aikaan eikä tonttia näin ollen voida luovuttaa

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Conect Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

851 §

PUISTOLAN PALVELUTALON MUUTOSTÖIDEN JA RUOKASALIN LAAJENNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2009-1139

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 18.3.2009 päivätyn Puistolan palvelutalon peruskorjauksen ja ruokasalin laajennuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen muutostöiden laajuus on 1 642 brm2,  josta ruokailutilojen laajennuksen osuus on 86 brm2 ja uusien hissien osuus 158 brm2, ja koko hankkeen rakentamiskustannukset 3 300 000 euroa (alv 0 %) kustannustasossa 1/2009.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalilautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

852 §

VUODEN 2009 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALEJA KOSKEVAN VAALIMAINONNAN JÄRJESTÄMINEN YLEISILLÄ PAIKOILLA

 

Khs 2009-973

Esityslistan asia Kaj/16

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa vaalivuosien talousarvioesityksiään valmistellessaan varaamaan määrärahan yleisille alueille sijoitettavien vaalimainostelineiden kustannusten kattamiseksi. Varaus tulee tehdä tilavuokrista erillisenä niin, että sitä voidaan seurata.

 

                                            Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

853 §

SUUTARILAN LASINPUHALTAJANTIEN TONTTIEN VARAAMINEN RYHMÄRAKENTAMISTA VARTEN

 

Khs 2009-1451

Esityslistan asia Kaj/17

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

854 §

HANKESUUNNITELMA VALLILASSA NILSIÄNKATU 3:SSA SIJAITSEVAN PALMENIAN KIINTEISTÖN MUUTTAMISEKSI HELSINGIN TEKNIIKAN ALAN OPPILAITOKSEN KÄYTTÖÖN

 

Khs 2009-1485

Esityslistan asia Kaj/18

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 4.5.2009 päivätyn, 20.5.2009 päivitetyn Nilsiänkatu 3:ssa sijaitsevan Palmenian kiinteistön muuttamiseksi Helsingin tekniikan alan oppilaitoksen käyttöön laaditun hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 8 550 brm2 ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 750 000 euroa ja arvonlisäverollisena 2 132 000 euroa (RI = 126,5, THI = 150,6) kustannustasossa huhtikuu 2009.

 

Hyväksyminen tapahtuu ehdolla, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa kiinteistölautakunnan ostamaan sanotun kiinteistön.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

855 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.5.2009 TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs 2009-975

Esityslistan asia Kaj/19

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 27.5.2009 pitämän kokouk­sen päätösluetteloon sisältyvä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­punginjoh­tajan toimialan asia nro 10 tulee panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Kaupunginhallitus päätti varata 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelin nro 16748 tontin nro 2 (17 000 k-m2) Skanska Oy:lle ja Skanska Commercial Development Finland Oy:lle toimistotalohankkeen suunnittelua varten 31.3.2012 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontille tuleva toimistotalo on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Varaus raukeaa 10 kuukauden kuluttua asemakaavan muutoksen nro 11865 lainvoimaiseksi tulosta, jos Skanska-konserniin kuuluva yhtiö ei ole toteuttanut valmiiksi yhteis-käyttötunnelin linjausta johto- ja putkisiirtoineen sille suunniteltuun paikkaan, saanut lainvoimaista rakennuslupaa toimistotontille nro 16748/1, allekirjoittanut pitkäaikaista maanvuokrasopimusta toimistotontista nro 16748/1 tai aloittanut sillä talorakennustöitä.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajille mahdollisista vahingoista eikä kustannuksista, jos suunniteltavalle tontille ei saada voimaan asemakaavan muutosta nro 11865 eikä tonttia siten voida luovuttaa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

856 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/20

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

4.8.2009

rakennuslautakunta

4.8.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

3.8. ja 5.8.2009

 


Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Pertti Vanne

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

Tapio Laakso

Minerva Krohn

 

(paitsi 824 §)

 

 

 

 

Outi Ojala

(824 §:n osalta)

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  1.9.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

Tiina Teppo

päätösvalmisteluyksikön päällikkö

 

 

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 831 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 832 – 834, 836, 843 – 846, 855 ja 856 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 837 – 840 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 841 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 847 §

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.


 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 


 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 831 §

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 


 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

831 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

832–834, 836, 843–846, 855 och 856 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

837–840 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

841 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

847 § i protokollet

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 


 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

831 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.