Kokousaika

22.6.2009 kello 16.10 - 17.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 801 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Raivio, Tarja

tiedottaja

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


777-778,

 
779-786, 

 Sauri

 

 

787,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


788, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


789, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


790-792, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri


793-807, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

777

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

778

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

779

Kj/3

Lainan myöntäminen Sovinto ry:lle

 

780

Kj/4

Europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien muutokset

 

781

Kj/5

Projektipäällikön viran nimikkeen muuttaminen johtavaksi turvallisuuskoordinaattoriksi

 

782

Kj/6

Kaupunginorkesterin konserttimatkat

 

783

Kj/7

15.6.2009 pöydälle pantu asia

Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpano ja seuranta

 

784

Kj/8

Yleisten töiden lautakunnan varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Alankomaihin

 

785

Kj/9

Kaupunginvaltuuston 17.6.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

786

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

787

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

788

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

789

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

790

Sj/1

Tutkimusprofessorin nimikkeen muuttaminen tutkimuspäälliköksi

 

791

Sj/2

Vt Ville Ylikahrin toivomusponsi: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen huomioon ottaminen kaupungin palveluissa

 

792

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

793

Kaj/1

Kuninkaantammen alueen määrääminen rakennuskieltoon (nro 11892)

 

794

Kaj/2

Ruskeasuon korttelin nro 16703 asemakaavan muuttaminen (nro 11893)

 

795

Kaj/3

Vartiokylän tontin 45287/3 asemakaavan muuttaminen (nro 11896)

 

796

Kaj/4

Itä-Pasilan kalliosuojan vuokrasopimuksen muuttaminen

 

797

Kaj/5

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen Osatontti Ky:n sekä NCC Rakennus Oy:n välisissä kiinteistökaupoissa

 

798

Kaj/6

Sopimus St1 Oy:n kanssa yhtiön omistaman Koirasaaren alueen maankäytön suunnittelun ja aluejärjestelyn periaatteista

 

799

Kaj/7

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeuden Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren kortteleiden nro 54080 ja 54084 ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11672)

 

800

Kaj/8

Kiinteistö Oy Järvensuon poikkeamishakemus

 

801

Kaj/9

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

802

Kaj/10

XXXX ja XXXX XXXX:n poikkeamishakemus

 

803

Kaj/11

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen poikkeamishakemuksesta

 

804

Kaj/12

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Kalevankatu 21:n poikkeamishakemuksesta

 

805

Kaj/13

15.6.2009 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Helsingin Mäkituvan poikkeamishakemus

 

806

Kaj/14

Helsingin Diakonissalaitoksen poikkeamishakemus

 

807

Kaj/15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

777 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Puoskari) ja Urhon (varalla Moisio) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

778 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

779 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN SOVINTO RY:LLE

 

Khs 2009-931

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Sovinto ry:lle 150 000 euron suuruisen lainan Roihupellossa Pulttitie 9-11 sijaitsevan koulukiinteistön katon uusimista sekä auto- ja venehallin laajentamista varten talousarvion kohdalta 9 01 02 04 seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin 10 vuoden kuluessa tasalyhennyksin kuitenkin siten, että kaksi ensimmäistä vuotta on vapaavuosia.

 

Lainan korko: Lainan korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi Pulttitie 9-11:ssa sijaitsevaan kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka nauttivat etuoikeutta 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta arvosta tai muun talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän vakuuden.

 


Pöytäkirjanote hakijalle, sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

780 §

EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALITOIMIKUNTIEN JA VAALILAUTAKUNTIEN MUUTOKSET

 

Khs 2009-996, 2009-997

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimenpiteet, joilla europarlamenttivaalien vaalitoimikuntien ja vaalilautakuntien kokoonpanoja on muutettu esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

781 §

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN JOHTAVAKSI TURVALLISUUSKOORDINAATTORIKSI

 

Khs 2009-1314

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa hallintokeskuksen projektipäällikön viran (vakanssinumero 088077) nimikkeen johtavaksi turvallisuuskoordinaattoriksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen) ja taloushallintopalvelulle (Kaija Nousiainen).

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

782 §

KAUPUNGINORKESTERIN KONSERTTIMATKAT

 

Khs 2009-1421

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginorkesterin käytettäväksi 300 000 euroa talousarvion kohdalta 4 19 02, Käyttövarat, Khn käytettäväksi vuonna 2009 elokuussa Itämeri-festivaalille Ruotsiin, sekä marraskuussa Espanjaan, Itävaltaan ja Unkariin tehtäviä konserttimatkoja varten siten, että kiertueiden nettokustannukset saavat olla talousarvion mukaisesti enintään -216 000 euroa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginorkesterin johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, taloushallintopalvelut-liikelaitokselle (Heljä Huusko) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

783 §

15.6.2009 pöydälle pantu asia

STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

 

Khs 2009-348

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupungin kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia noudattamaan kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymää strategiaohjelmaa 2009–2012.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja liikelaitoksia ottamaan huomioon, että strategiaohjelman tavoitteet ja toimenpiteet koskevat koko valtuustokautta 2009–2012 ja että toimenpiteiden toteutus ja priorisointi tapahtuu osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua talousarvion laatimisen yhteydessä kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvioehdotuksen raamin puitteissa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa jäljempänä mainittuja tahoja toimimaan seuraavasti:

 

1.    Kansanvaltahanke

kaupunginjohtajaa valmistelemaan kaupunginhallitukselle selvityksen kansanvaltahankkeen valmistelun lähtötilanteesta strategiaohjelman Demokratia ja vaikuttaminen -kohdan toimenpiteiden osalta elokuun  2009 loppuun mennessä jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten. Selvityksessä otetaan huomioon jäljempänä kohdan 22 seudulliset selvitykset.

 

2. Palvelulupaukset

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan talousarvio-ohjeiden yhteyteen hallintokunnille ohjeet, kuinka palvelulupaukset määritetään ydinpalveluille

 

3.    Palvelusetelien käyttö

terveyskeskusta valmistelemaan yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen, sosiaaliviraston, hankintakeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa selvityksen palvelusetelin käytön laajentamisesta tammikuun 2010 loppuun mennessä.

 

4.    Terveysasemayksikön kilpailuttaminen

terveyskeskusta valmistelemaan yhdessä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa esiselvityksen yhden terveysasemayksikön avosairaanhoidon kilpailutuksen edellytyksistä maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

 

5.    Palveluverkkojen kehittäminen

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan yhteistyössä opetusviraston, sosiaaliviraston, terveyskeskuksen, nuorisoasiainkeskuksen, kaupunginkirjaston, kulttuurikeskuksen, suomenkielisen työväenopiston, liikuntaviraston ja kiinteistöviraston kanssa esityksen palveluverkkojen kehittämisestä siten, että asukkaiden kannalta keskeisimpien toimipisteiden (mm. koulut, päiväkodit ja muut sosiaalitoimen tilat, nuorisotilat ja terveysasemat) verkkoja tarkastellaan kokonaisuutena. Palveluverkon kehittämisestä valmistellaan esitys valtuustolle 31.12.2009 mennessä.

 

asettaa työryhmän ohjaamaan ja seuramaan palveluverkkojen kehittämisen valmistelua

 

valita palveluverkkojen kehittämistä ohjaavan työryhmän jäsenet ja puheenjohtajan seuraavasti:


 

Laura Räty, puheenjohtaja

Elina Moisio, varapuheenjohtaja

Risto Rautava

Tarja Kantola

Osku Pajamäki

Ville Ylikahri

Terhi Peltokorpi

Jan D. Oker-Blom

Outi Ojala

 

6. Toimenpideohjelma muunkielisen väestön sijoittumisesta

asunto-ohjelmasihteeristöä yhteistyössä kiinteistöviraston kanssa osana MA -ohjelman tarkistamista valmistelemaan toimenpideohjelman muunkielisen väestön tasaisemmasta sijoittumisesta eri kaupunginosiin ja hallintamuodoiltaan erilaisiin asuntoihin

 

7. Väkivallan ehkäisyn ohjelma

sosiaalivirastoa ja terveyskeskusta osana toiminnan suunnittelua päivittämään väkivallan ehkäisyn ohjelman

 

8. Koululiikunta

opetusvirastoa osana toiminnan suunnittelua selvittämään mahdollisuudet koululiikunnan ja välituntien hyötyliikunnan lisäämiseen

 

9. Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma

terveyskeskusta valmistelemaan vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelman

 

10. Lukioiden oppilaanohjauspalvelut

opetusvirastoa selvittämään osana toiminnan suunnittelua mahdollisuudet tarjota lukioiden opiskelijoille oppilaanohjauspalveluja myös muulloin kuin koulupäivien aikana

 

11. Oppilaitospaikkoja vaille jääneet nuoret

opetusvirastoa ja henkilöstökeskusta selvittämään osana toiminnan suunnittelua oppilaitospaikkoja vaille jääneiden helsinkiläisten 15–17-vuotiaiden nuorten mahdollisuuksia oppisopimus- tai muuhun työsuhteeseen kaupungin kanssa

 

12. Työllisyydenhoito

henkilöstökeskusta, sosiaalivirastoa, opetusvirastoa, nuorisoasiainkeskusta, talous- ja suunnittelukeskusta ja terveyskeskusta selvittämään osana toiminnan suunnittelua työllisyydenhoidon palvelujen uudelleensuuntaamista työllisyystilanteeseen vastaamiseksi

 

13. Matkailupalvelut

talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelua selvittämään osana toiminnan suunnittelua matkailutuotteiden ja -palveluiden kysyntää sekä toteuttamismahdollisuuksia

 

14. Euroopan nuorisopääkaupunki

nuorisoasiainkeskusta selvittämään osana toiminnan suunnittelua edellytykset hakea EU:n Euroopan nuorisopääkaupungiksi

 

15. Sipoonkorpi

kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään yhteistyössä ympäristökeskuksen kanssa osana toiminnan suunnittelua Sipoonkorven kansallispuiston perustamista, Sipoonkorven arvokkaiden alueiden suojelua, Sipoonkorven metsämantereen säilyttämistä yhtenäisenä ja riittävien ekologisten käytävien turvaamista metsämantereen ja merenrannan välillä sekä tekemään Sipoonkorven kansallispuiston rajaukset kokonaissuunnittelun yhteydessä. Helsingin tavoitteena on Sipoonkorven kansallispuiston perustaminen.

 

16. Energiantuotannon ja -säästön visio

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä Helsingin Energian ja rakennusviraston kanssa valmistelemaan pitkän aikavälin vision Helsingin energiatuotannosta ja energiansäästötoimista. Virastojen sitovat energiansäästötavoitteet määritellään vuoden 2011 budjetin yhteydessä

 

17. Kävelykeskustan laajentaminen

kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan kaupunginhallitukselle selvityksen kävelykeskustan laajentamisesta vuoden 2010 loppuun mennessä

 

18. Metroliikenteen ja raitioliikenteen hallintomallit

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä HKL:n kanssa selvittämään metroliikenteen ja raitioliikenteen vaihtoehtoiset hallintomallit vuoden 2009 loppuun mennessä

 

19. Ruuhkamaksut

kaupunkisuunnitteluvirastoa osallistumaan ruuhkamaksujen ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden vaikutusten selvittämiseen seudullisesti yhteistyössä valtion kanssa.

 


20. Hybridibussit

HKL-liikelaitosta yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa selvittämään hybridibussien käyttöä

 

21. Johdinautojärjestelmä

HKL-liikelaitosta yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa selvittämään johdinautojärjestelmän käyttöä

 

22. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhdistäminen ja seutuhallinto

kaupunginjohtajaa osana pääkaupunkiseudun yhteistyötä tekemään esityksen kaupunginhallitukselle Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhdistämisen hyötyjä ja haittoja koskevan selvityksen laatimiseksi ja seutuhallinnon eri mahdollisuuksien selvittämiseksi elokuun 2009 loppuun mennessä

 

23. Rakennuttamispalvelut

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ehdotuksen työryhmän nimeämisestä selvittämään rakennuttamispalveluiden keskittämistä

 

24. Sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen organisointi

kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän laatimaan vuoden 2009 loppuun mennessä esiselvityksen sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen mahdollisesta uudelleenorganisoinnista. Esiselvityksen tulee sisältää myös tarkastelu vanhuspalveluiden, päivähoidon ja oppilashuollon uudelleenorganisoinnista kaupungin sisällä

 

25. Asuinkiinteistöyhtiöiden hallinto

kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän laatimaan esiselvityksen kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden yhdistämisestä ja tehokkaammasta hallinnosta

 

26. Liikelaitosmallin käyttö

talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä ao. toimintayksiköiden kanssa selvittämään liikelaitosmallin käytön lisäämismahdollisuudet toimenpide-ehdotuksineen

 

27. Tytär- ja osakkuusyhtiöt

talous- ja suunnittelukeskusta selvittämään kaupungin ydintoimintaan kuulumattomien tytär- ja osakkuusyhtiöiden omistuksista luopumisen edut ja haitat ja käytännön toteutusmallit

 


Valtuustokauden 2009–12 toimintaohjelmat

 

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

kaupunkisuunnitteluvirastoa ja HKL-liikelaitosta osallistumaan Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun sekä Helsingin edustajia tulevassa Helsingin seudun liikennekuntayhtymässä huolehtimaan, että suunnitelma tulee riittävän varhaisessa vaiheessa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi

 

Ympäristöpolitiikka

kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän valmistelemaan kaupungin ympäristöpolitiikan tarkistamisen valtuuston käsiteltäväksi vuoden 2010 loppuun mennessä

 

Hankintastrategia

hankintakeskusta valmistelemaan kaupunginjohtajan aiemmin hyväksymän hankintastrategian pohjalta tarkistetun hankintastrategian kaupunginhallituksen päätettäväksi

 

Kulttuuristrategia

kulttuurikeskusta valmistelemaan valtuuston käsittelyyn kulttuuristrategian vuoden 2011 aikana

 

Globaalin vastuun strategia

kaupunginjohtajaa asettamaan johtajistokäsittelyssä työryhmän valmistelemaan esiselvityksen globaalin vastuun strategian valmistelun lähtötilanteesta lokakuun 2009 loppuun mennessä jatkotoimenpiteiden määrittelyä varten

 

Toimintaohjelmat

talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan ohjeen strategiaohjelmassa mainittujen toimintaohjelmien ja toimialarajat ylittävien prosessien käsittelystä ja ohjauksesta kaupunginhallituksen päätettäväksi

 

Strategiaohjelman seuranta

talous- ja suunnittelukeskusta raportoimaan strategiaohjelman toteutuksen etenemisestä kaupunginhallitukselle

 

Pöytäkirjanote ja jäljennös esityslistatekstistä liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja liikelaitoksille sekä valituiksi tulleille.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätöstekstin kohdan 5 palveluverkkojen kehittämistä ohjaavaan työryhmään valittaisiin viiden jäsenen sijaan yhdeksän jäsentä, ja että valituiksi tulisivat

Laura Räty pj

Elina Moisio varapj

Risto Rautava

Tarja Kantola

Osku Pajamäki

Ville Ylikahri

Terhi Peltokorpi

Jan D. Oker-Blom

Outi Ojala

 

Lisäksi esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

784 §

YLEISTEN TÖIDEN LAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2009-1453

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa yleisten töiden lautakunnan yhdeksän varsinaista jäsentä sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa tekemään virkamatkan Alankomaihin Hollantiin, Delftiin, Rotterdamiin ja Amsterdamiin 17. – 19.9.2009 kaupunki-, maisema- ja julkisten tilojen suunnitteluun sekä asuntoalueiksi muutettuihin satama-alueisiin tutustumista varten. 

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan yleisten töiden lautakunnan käyttövaroista.

 

                                           


Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle (Antti Rautiainen) kehotuksin toimittaa päätös virkamatkalle lähtijöille sekä rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

785 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 17.6.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 17.6.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponsi 1 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 3 kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Timo Jaatiselle ja Mikko Kortelaiselle.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Sataman johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa HKL-liikelaitosta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Arja Apolle ja Saana Lamminsivulle.

 

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

9–13             Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

14, 15           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

16–18           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

19                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

20, 21           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, hallintosihteeri, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

786 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  15.6.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          16.6.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                               16.6.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

787 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

788 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL–liikelaitoksen johtokunta

18.6.2009

Palmia–liikelaitoksen johtokunta

16.6.2009

ympäristölautakunta

16.6.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

789 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

16.6.2009

- lapsi- ja perhejaosto

11.6.2009

terveyslautakunta

16.6.2009

 


Ilmoitus asianomaisille toimielimille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

790 §

TUTKIMUSPROFESSORIN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN TUTKIMUSPÄÄLLIKÖKSI

 

Khs 2009-1395

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa tietokeskuksen tutkimusprofessorin nimikkeen tutkimuspäälliköksi 1.7.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus kehottaa tietokeskusta julistamaan kyseinen virka tutkimuspäällikön nimikkeellä uudelleen haettavaksi 4 921,46 euron kokonaiskuukausi­palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

791 §

VT VILLE YLIKAHRIN TOIVOMUSPONSI: SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖJEN HUOMIOON OTTAMINEN KAUPUNGIN PALVELUISSA

 

Khs 2009-1063

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen (Ville Ylikahri) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ville Ylikahrille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

792 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

11.6.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

16.6.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

16.6.2009

- ruotsinkielinen jaosto

11.6.2009

- suomenkielinen jaosto

16.6.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

793 §

KUNINKAANTAMMEN ALUEEN MÄÄRÄÄMINEN RAKENNUSKIELTOON (NRO 11892)

 

Khs 2009-1163

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä kaupunkisuunnitteluviraston ase­makaavaosaston piirustuksesta nro 11892/23.4.2009 ilmenevän 33. kau­punginosan Kuninkaantammen alueen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

794 §

RUSKEASUON KORTTELIN NRO 16703 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11893)

 

Khs 2009-1186

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 16. kaupunginosan korttelin nro 16703 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.4.2009 päivätyn piirustuksen nro 11893 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

795 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45287/3 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11896)

 

Khs 2009-1198

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45287 tontin nro 3 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.4.2009 päivätyn piirustuksen nro 11896 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

796 §

ITÄ-PASILAN KALLIOSUOJAN VUOKRASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-1140

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä pelastuslautakunnan esittämien ehtojen mukaisen pelastuslaitoksen ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n välillä tehtävän vuokrasopimusmuutoksen.

 

Pöytäkirjanote Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:lle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

797 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN OSATONTTI KY:N SEKÄ NCC RAKENNUS OY:N VÄLISISSÄ KIINTEISTÖKAUPOISSA

 

Khs 2009-1463

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jättää käyttämättä etuosto-oikeuttaan 5.6.2009 tehdyissä kiinteistökaupoissa, joissa Suomen Osatontti Ky
on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) tontit 32033/8, ja 33 sekä 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) tontit 38091/7 ja 14 NCC Rakennus Oy:n omistamille yhtiöille.

 

Pöytäkirjanote NCC Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

798 §

SOPIMUS ST1 OY:N KANSSA YHTIÖN OMISTAMAN KOIRASAAREN ALUEEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUN JA ALUEJÄRJESTELYN PERIAATTEISTA

 

Khs 2009-1224

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään St1 Oy:n kanssa liitteenä 5 olevan sopimuksen yhtiön omistaman Koira­saaren maa-alueen tulevan maankäytön suunnittelun ja aluejärjestelyjen periaatteista.

 

Pöytäkirjanote St1 Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

799 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDEN HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VUOSAAREN KORTTELEIDEN NRO 54080 JA 54084 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11672)

 

Khs 2007-1259

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalve­luiden lausunnon mukaisen selityksen. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

800 §

KIINTEISTÖ OY JÄRVENSUON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1315

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1315/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                     vuokra-asunnot suunnitellaan niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että muuttuneet suunnitelmat tulee esitellä rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen ranskalainen viiva ( rakennettavat vuokra-asunnot pysyvät vuokrakäytössä vähintään 5-10 vuotta ) poistetaan.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutosehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

801 §

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1316

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1316/526 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Ratahallintokeskukselle.

 


Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn, eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

802 §

XXXX JA XXXX XXXX:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1333

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1333/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että uudisrakentaminen ei millään tavalla saa haitata lähiympäristön tulevia esirakentamistoimenpiteitä tai ruoppausmahdollisuuksia.

 

Rajalinja tontin itäreunalla tulee toteuttaa esimerkiksi paaluilla perustetun tukimuurin avulla siten, ettei maarakentaminen pohjanvahvistuksineen ulotu naapurikiinteistöjen puolelle, eivätkä mahdolliset naapurikiinteistöjen ruoppaukset tai rantaviivojen muutokset aiheuta stabiliteettiongelmaa hakijan kiinteistölle.

 

Tontin itäreunan stabiliteetti tulee arvioida siten, että rajan itäpuolisella ruovikkoalueella voidaan tehdä ruoppaus vapaan vesialueen laajentamiseksi tasoon noin -1.0….-2,0. Stabiliteettilaskelmat ja tontin itäreunan toteutus tulee esittää lupahakemuksen liitteenä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että Helsingin kaupunki ei tule toteuttamaan rakennuspaikan ympäristöön liittyviä asemakaavan mukaisia esirakentamis- tai katurakentamistoimenpiteitä. Pohja- ja kadunrakentamistyöt suoritetaan vasta tulevan asemakaavan mukaisesti. Liikennöinti ja kulku kiinteistöön tapahtuu olemassa olevan tilanteen ehdoilla, ja voimassa olevan asemakaavan mukaiselle kääntöpaikalle mahdollisesti tarvittavista pohjavahvistuksista ja tilapäistäytöistä sekä niiden tulevasta poistosta vastaa hakija rakennusvalvonnan määräyksiä noudattaen paikan päällä tehtävien katselmusten jälkeen.

 

Kaupunginhallitus päätti lopuksi todeta, että olemassa olevia rasitteita tulee noudattaa.

 

Pöytäkirjanote XXXX ja XXXX XXXX:lle, Asunto-Osakeyhtiö Villanellantie 17:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle, XXXX XXXX:lle ja XXXX XXXX:lle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

803 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HELSINGIN PALVELUASUNTOJEN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1279

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnoille haettuun toimenpiteeseen 45. kaupunginosan korttelin nro 45150 tontille nro 1 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 23.1.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

804 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY KALEVANKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-380

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Kalevankatu 21:lle haettuun toimenpiteeseen 4. kaupunginosan korttelin nro 69 tontille nro 10.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

805 §

15.6.2009 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY HELSINGIN MÄKITUVAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-592

Esityslistan asia Kaj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2009-592/526 mukaisesti myönnä poikkeusta Konalan korttelin nro 32013 tontille nro 16 haettuun toimenpiteeseen.

 

Merkittiin, että Rauhamäki teki Rädyn kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallitus päättäisi myöntää poikkeuksen hakijan edellyttämällä tavalla.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rauhamäki, Räty, Urho ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

806 §

HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-1460

Esityslistan asia Kaj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-1460/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 30.3.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

807 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/15

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

16.6.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

11.6.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

15.6. ja 17.6.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

 

791 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN VILLE

YLIKAHRI: BEAKTANDE AV SEXUELLA MINORITETER OCH

TRANSPERSONER I STADENS SERVICE

 

Stn 2009-1063

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Ville Ylikahri) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ville Ylikahri och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Laura Räty

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  30.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 777 – 778, 783, 785 – 789, 791 – 792, 799, 803 ja 807 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 800 – 802 ja 805 – 806 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 793 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 794 – 795 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 797 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.


 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

777–778, 783, 785–789, 791–792, 799, 803 och 807 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

800–802 och 805–806 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

793 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

794–795 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps-lagen)

 

 

 

 

 

797 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.