Kokousaika

15.6.2009 kello 16.10 – 17.40

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Krohn, Minerva

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

Räty, Laura

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

Ebeling, Mika

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 776 §)

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 776 §)

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 765-776 §)

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi osa 752 §)

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri


 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


747-748,
749-759, 

 Sauri

 

 

760,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


761-767, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


768-769, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


770, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä

 

771-776, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

747

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

748

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

749

Kj/3

Kaupunginhallituksen kokousajan muutos

 

750

Kj/4

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

 

751

Kj/5

Määrärahan myöntäminen kiinteistöviraston tilakeskukselle Suvilahden voimalaitosalueen alueverkostojen rakentamiseen ja tonttiosastolle maaperän puhdistukseen 

 

752

Kj/6

Strategiaohjelman 2009-2012 täytäntöönpano ja seuranta

 

753

Kj/7

Määrärahojen myöntäminen lähiörahastosta

 

754

Kj/8

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus Rtt Oy:n osakkeiden osakekannan ostaminen

 

755

Kj/9

Malmin Kauppaoppilaitos Oy:n osakkeiden ostaminen

 

756

Kj/10

8.6.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n uuden ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöshakemuksesta

 

757

Kj/11

8.6.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen periaatepäätöshakemuksesta

 

758

Kj/12

Kaupunginvaltuuston 10.6.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

759

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

760

Kj/14

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

761

Ryj/1

Helsingin ekologisen rakentamisen ohjelma, osa A, Julkiset palvelurakennukset

 

762

Ryj/2

Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelma (HEKO) 2005-2008 -ohjelman toteutumistilanne

 

763

Ryj/3

Hakemus Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen perustamiseksi

 

764

Ryj/4

Valtuutettu Tuomas Rantasen toivomusponsi: Kruunuvuorenselän sillan suunnittelu

 

765

Ryj/5

Lausunto metsästyslainsäädännön muuttamisesta villikanin osalta

 

766

Ryj/6

8.6.2009 pöydälle pantu asia

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016

 

767

Ryj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

768

Stj/1

Kotihoitokokeilun arviointiraportti

 

769

Stj/2

Selvitys sosiaaliasiamiesten toiminnasta vuodelta 2008

 

770

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

771

Kaj/1

Asunto Oy Helsingin Mäkituvan poikkeamishakemus

 

772

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta

 

773

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kiinteistö Oy Hernepellontie 19:n poikkeamishakemuksesta

 

774

Kaj/4

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Tapaninkylän Kotinummentien pohjoispään asemakaava-asiassa (nro 11687)

 

775

Kaj/5

8.6.2009 pöydälle pantu asia

Siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportti ja jatkotoimenpiteet

 

776

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

747 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Räty) ja Rauhamäen (varalla Urho) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

748 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

749 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAN MUUTOS

 

Khs 2008-2179

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti muuttaa 15.12.2008 §:n 1504 kohdalla tekemäänsä päätöstä siten, että 3.8.2009  kokous perutaan ja syyskauden ensimmäinen kokous pidetään 10.8.2009.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä lisäksi hallintokeskuksen tietopalveluille (Reija Ruotsalainen).

 

Lisätiedot:
Herrala Taina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 64268

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

750 §

ERÄIDEN HANKKEIDEN RAHOITUS INNOVAATIORAHASTON VAROILLA

 

Khs 2009-935, 2009-838, 2009-1236

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää innovaatiorahastosta yhteensä 550 995 euroa käytettäväksi seuraavien hankkeiden vuoden 2009 rahoitukseen:

 

                                           

 

Hanke/projekti

euroa

 

 

 

11)

Innovatiivinen kaupunki® –ohjelma

141 995

 

- MONA - Moniaistinen asuinympäristön kokemus –projekti (2009-2011)

24 000

 

- Rakennuksiin integroitavien kosteusanturien luotettavuus –hanke (2009-2012)

32 995

 

- Habitat Components –hanke (2009-2010)

55 000

 

- OSTARI - Lähiön ostoskeskuksen renessanssi osana verkostoituvaa ja monikeskuksista kaupunkia –hanke (2009-2011)

30 000

 

- hallinnoija: Teknillinen korkeakoulu

 

2

Terve asunnoton hanke (2009-2012)

89 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

5

Liikkuva hammashoitoyksikkö

295 000

 

- hallinnoija: Terveyskeskus

 

7

Pyloni- aikataulunäyttöjen tekniikan testaaminen sekä muokkaaminen

25 000

 

- hallinnoija: HKL-liikelaitos

 

 

1)         Numerot viittaavat päätösehdotuksen perusteluissa esitettyihin hankehakemuksiin

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei Dementiapotilaiden hoitoon hälytysmattoja -hankkeelle, Sävelsirkku -laitteita virikkeellisyyden lisäämiseen pitkäaikaissairaalaan -hankkeelle ja Carerider -järjestelmiä potilaiden turvallisuuden varmistamiseen pitkäaikaissairaalassa -hankkeelle myönnetä rahoitusta innovaatiorahastosta, koska hankkeet eivät vastaa innovaatiorahaston sääntöjen tarkoituksen mukaista toimintaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että kaupungin ulkopuolisen organisaation hankkeen vuosiosuus maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesäkuussa ja syyskuussa.

 

Tilannekatsaus hankkeen toteutumisesta, toiminnan tuloksellisuudesta ja vuoden 2009 varojen käytöstä sekä mahdollinen jatkorahoitushakemus kustannusarvioineen vuodelle 2010 on lähetettävä kaupunginhallitukselle 29.10.2009 mennessä.

 

Hankkeen päätyttyä toimijoiden on lähetettävä talous- ja suunnittelukeskukselle hankkeen/projektin loppuraportti sekä tilinpäätös.

 

Pöytäkirjanote Teknilliselle korkeakoululle ja sen Arkkitehtuurin laitokselle (Ira Verma, Hannu Huttunen), Elektroniikan laitokselle (Raimo Sepponen), Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (Raine Mäntysalo), terveyskeskukselle, HKL-liikelaitokselle, taloushallintopalvelulle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja sen taloussuunnitteluosastolle, ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

751 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSELLE SUVILAHDEN VOIMALAITOSALUEEN ALUEVERKOSTOJEN RAKENTAMISEEN JA TONTTIOSASTOLLE MAAPERÄN PUHDISTUKSEEN 

 

Khs 2009-1202, 2009-1284

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus, kiinteistöviraston

 

tilakeskukselle 780 000 euroa käytettäväksi Suvilahden voimalaitosalueen alueverkostojen rakentamiseen ja

 

tonttiosastolle 2 200 000 euroa käytettäväksi Suvilahden voimalaitosalueen pilaantuneen maaperän puhdistukseen

 

Pöytäkirjanote tilakeskukselle (Ismo Aalto), tonttiosastolle, taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

752 §

STRATEGIAOHJELMAN 2009-2012 TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

 

Khs 2009-348

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Karvinen Marko, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

753 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN LÄHIÖRAHASTOSTA

 

Khs 2009-1360, 2009-487

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2009 talousarvion kohdasta 8 29 03, muu pääomatalous, lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet, Khn käytettäväksi

 

rakennusvirastolle 3 870 000 euroa,

 

sosiaalivirastolle 846 500 euroa,

 

terveyskeskukselle 397 400 euroa,

 

opetusvirastolle 58 000 euroa,

 

kulttuuriasiainkeskukselle 52 500 euroa,

 

nuorisoasiankeskukselle 756 000 euroa sekä

 

liikuntavirastolle 400 000 euroa.

 

Hyväksytyt hanke-ehdotukset hyväksyttävine kustannuksineen sekä hylätyt hanke-ehdotukset perusteluineen ovat liitteessä.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kaupunginkirjastolle, kulttuuriasiainkeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, liikuntavirastolle, lähiöprojektille (Marja Piimies), sekä taloushallintopalvelu -liikelaitokselle (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Turunen Anu, suunnitteluinsinööri, puhelin 310 25217

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

754 §

RADIO- JA TELEVISIOTEKNIIKAN TUTKIMUS RTT OY:N OSAKKEIDEN OSAKEKANNAN OSTAMINEN

 

Khs 2009-1345

Esityslistan asia Kj/8

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Helsingin kaupunki ostaa TIVIT Oy:ltä Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy:n koko osakekannan niiden kirjanpidollisesta vasta-arvosta eli yhteensä 2 500 euron kauppahintaan ja muutoin liitteenä olevassa kauppakirjassa mainituin ehdoin.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi kehottaa

 

-                                       hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan kauppakirjan oikeuttaen oikeuspalvelut tekemään siihen vähäisiä muutoksia ja huolehtimaan muista kauppaan liittyvistä toimenpiteistä sekä

 

-                                       talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan kauppahinnan 2500 euroa sekä kauppahinnasta menevän varainsiirtoveron 40 euroa talousarvion kohdalta 8 22 19 Arvopaperit, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle ja taloushallintopalveluille (Sirpa Enqvist, Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

755 §

MALMIN KAUPPAOPPILAITOS OY:N OSAKKEIDEN OSTAMINEN

 

Khs 2009-1476

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ostaa Malmin kauppaoppilaitos Oy:n osakkeet numerot 37-42, 141-150 ja 185 eli yhteensä 17 osaketta 850 euron kauppahintaan Helsingin Bussiliikenne Oy:ltä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan, sopimaan siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät mahdolliset muut asiakirjat sekä oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan kauppahinnan varainsiirtoveroineen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

756 §

8.6.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO FORTUM OYJ:N JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-920

Esityslistan asia Kj/10

 

                                                                  Kaupunginhallitus päätti antaa Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöshakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) seuraavan lausunnon:

 

Taustaa

 

Helsingin kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymien energiapoliittisten linjausten mukaisesti

 

-                                       Helsinki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntatyössä ja edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita.

 

-                                       Helsinki selvittää keinot vähentää Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä EU:n tavoitteiden mukaisesti 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

 

-                                       Helsingin alueen energiantuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmää kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Näin varmistetaan energian riittävä saatavuus ja häiriötön toimitus asiakkaille. Pääkaupunkiseudun energiaverkkoja tarkastellaan yhtenä laajana kokonaisuutena ja synnytetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

 

-                                       Helsingin oman energiantuotannon riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista vähennetään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kivihiilen käytön jatkaminen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa nykyisten tuotantolaitosten teknistaloudellisen käyttöiän päätyttyä edellyttää, että uuden tekniikan käyttöönotolla saavutetaan asetetut päästöjen vähentämistavoitteet.

 

-                                       Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Selvitetään kustannustehokkaat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

 

-                                       Helsingin kaupunki kehittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja uusia hajautetun energiantuotannon ratkaisuja rinnakkain.

 

Helsingin Energian nykyinen sähkön ja lämmön tuotantokapasiteetti (lämpöteho/sähköteho, netto) on seuraava:

 

-                                       Vuosaari A+B, 612 MW / 631 MW

 

-                                       Hanasaari B, 400 MW / 212 MW

 

-                                       Salmisaari B, 320 MW / 150 MW

 

-                                       Katri Valan lämpöpumppu 90 MW

 

Helsingin Energialla on lisäksi huippu- ja varakapasiteettia varten lukuisia maakaasu- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksia sekä Salmisaari A:n hiilikäyttöinen vesikattila, 170 MW.

 

Vuonna 2008 Helsingin Energia tuotti 93 % kaukolämmöstä ja 66 % sähköstä yhteistuotantolaitoksilla. Yhteistuotanto vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta - hyötysuhde lähes 90 % -, kun se erillistuotannossa on n. 30-50 % Suurin osa Helsingin alueesta on kaukolämpöverkon piiriin kuuluvaa yhtenäistä taajamaa.

 

Helsingin Energia on sähkön hankinnassaan omavarainen: sähkön myynnistä hankitaan noin neljännes Helsingin ulkopuolelta, lähinnä omista voimaosuuksista (ydinvoima, uusiutuvat).

 

Vuonna 2008 sähkön hankinta oli noin 7900 GWh, josta uusiutuvan energian osuus oli 9 %, maakaasun 54 %, kivihiilen 19 % ja ydinvoiman 18 %. Kaukolämmön hankinta oli 6583 GWh, josta uusiutuvan energian osuus oli 3 %, maakaasun 60 %, kivihiilen 35 % ja öljyn 2 %.

 

Vuonna 2008 hiilidioksidipäästöt olivat noin 3,3 milj. tonnia, kun ne vuonna 1990 olivat 3,4 milj. tonnia. Samalla energian tuotanto on kasvanut 75 %, joten hiilidioksidin ominaispäästö hyötyenergiaa kohden on pienentynyt vuoden 1990 noin 400 g/kWh:sta vuoden 2008 240 g/kWh:in.

 

                      Periaatepäätöslupahakemus

 

Työ- ja elinkeinoministeriölle on jätetty kolme ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemusta. Näitä kaikkia hakemuksia tullaan arvioimiaan ydinenergialainsäädännön mukaisesti yhteiskunnan kokonaisedunmukaisuuden näkökulmasta.

 

Fortum Oyj ja Fortum Power and Heat Oy esittävät hakemuksessaan mahdollisuuden ydinkaukolämpö -vaihtoehdoksi todeten, että Loviisan voimalaitoksen sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä tarjoaa myös mahdollisuuden laajamittaiseen lämpöenergian hyödyntämiseen kaukolämpönä ja että voimalaitosyksikön toteuttaminen sähköä ja kaukolämpöä tuottavana ratkaisuna on teknisesti mahdollista, kuten myös kaukolämmön siirtäminen pääkaupunkiseudulle. Hakijatahon mukaan Fortumin omien asiakkaiden kaukolämmön tarve pääkaupunkiseudulla ei ole kuitenkaan riittävä siirtoyhteyden toteuttamiseksi, vaan se edellyttää yhteistyötä.

 

Kaupunki katsoo, että ennen kuin voidaan ottaa kantaa ydinkaukolämpöratkaisun tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen, tulisi selvittää ydinkaukolämpöratkaisun neljän monimutkaisen järjestelmän, kaukolämpöydinvoimalaitoksen, lämmönsiirtojärjestelmän, pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkojen ja pääkaupunkiseudun hajautetun yhdistetyn tuotannon yhteensovittamisen tekniset toteutusratkaisut ja -edellytykset sekä toimitusvarmuuden säilymisen edellyttämät lisäinvestoinnit. Myös lämmönsiirtojärjestelmän ympäristövaikutukset tulisi selvittää.

 

Vasta näiden selvitysten perusteella kaupungilla on edellytykset myös erikseen arvioida voimalaitosratkaisun vaikutukset sen kokonaan omistaman Helsingin Energian nykyiseen sähkön ja kaukolämmön tuotanto-  ja hankintarakenteeseen, päästöihin, toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn.

 

Kaupunki toteaa myös, ettei pääkaupunkiseutua voi käsitellä kaukolämmön osalta lähtökohtaisesti yhtenä yhtenäisenä energiatoimijana, koska alueella toimii kolme itsenäistä energiayritystä, joilla kaikilla on omat hankintarakenteensa, toiminnan reunaehtonsa ja jotka tekevät päätöksensä itsenäisesti. Ydinkaukolämpöratkaisun teknistaloudelliset vaikutukset hankkeen mahdollisille eri osapuolille ovat erilaiset ja lopullisesta konseptista riippuvaiset.

 

Kaupunki toteaa, että mikäli hakijataholla on kiinnostusta selvittää hakemuksessa esitetyn ydinkaukolämpöratkaisun energiatekninen ja -taloudellinen toteutettavuus, kaupunki on valmis selvityksen tekemiseen yhdessä hakijatahon ja mahdollisten muiden energiayritysten kanssa edellyttäen, että selvityksen tekemisen lähtökohdista ja muista reunaehdoista voidaan sopia.

 

Lopuksi kaupunki ilmoittaa, ettei Helsingin Energia anna tässä tarkoitettua erillistä lausuntoa työ- ja elinkeinoministeriölle.

 

Kirje työ- ja elinkeinoministeriölle sekä pöytäkirjanote Helsingin Energian johtokunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

757 §

8.6.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-921

Esityslistan asia Kj/11

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshanketta koskevasta periaatepäätöshakemuksesta työ – ja elinkeinoministeriölle (TEM) seuraavan lausunnon:

 

Taustaa

 

Helsingin kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymien energiapoliittisten linjausten mukaisesti

 

-       Helsinki toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntatyössä ja edistää päästöjen vähentämistä synnyttäviä energian tuotantoon ja kulutukseen liittyviä innovaatioita.

 

-       Helsinki selvittää keinot vähentää Helsingin kasvihuonekaasupäästöjä EU:n tavoitteiden mukaisesti 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

 

-       Helsingin alueen energiantuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmää kehitetään yhtenä kokonaisuutena. Näin varmistetaan energian riittävä saatavuus ja häiriötön toimitus asiakkaille. Pääkaupunkiseudun energiaverkkoja tarkastellaan yhtenä laajana kokonaisuutena ja synnytetään yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

 

-       Helsingin oman energiantuotannon riippuvuutta fossiilisista tuontipolttoaineista vähennetään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Kivihiilen käytön jatkaminen sähkön ja lämmön yhteistuotannossa nykyisten tuotantolaitosten teknistaloudellisen käyttöiän päätyttyä edellyttää, että uuden tekniikan käyttöönotolla saavutetaan asetetut päästöjen vähentämistavoitteet.

 

-       Uusiutuvien energialähteiden osuus energiantuotannossa nostetaan 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Selvitetään kustannustehokkaat keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

 

-       Helsingin kaupunki kehittää sähkön ja lämmön yhteistuotantoa ja uusia hajautetun energiantuotannon ratkaisuja rinnakkain.

 

Helsingin Energian nykyinen sähkön ja lämmön tuotantokapasiteetti (lämpöteho/sähköteho, netto) on seuraava:

 

-       Vuosaari A+B, 612 MW / 631 MW

-       Hanasaari B, 400 MW / 212 MW

-       Salmisaari B, 320 MW / 150 MW

-       Katri Valan lämpöpumppu 90 MW

Helsingin Energialla on lisäksi huippu- ja varakapasiteettia varten lukuisia maakaasu- ja öljykäyttöisia lämpökeskuksia sekä Salmisaari A:n hiilikäyttöinen vesikattila, 170 MW.

 

Vuonna 2008 Helsingin Energia tuotti 93 % kaukolämmöstä ja 66 % sähköstä yhteistuotantolaitoksilla. Yhteistuotanto vähentää päästöjä ja polttoaineen kulutusta - hyötysuhde lähes 90 % - , kun se erillistuotannossa on n. 30-50 % Suurin osa Helsingin alueesta on kaukolämpöverkon piiriin kuuluvaa yhtenäistä taajamaa.

 

Helsingin Energia on sähkön hankinnassaan omavarainen: sähkön myynnistä hankitaan noin neljännes Helsingin ulkopuolelta, lähinnä omista voimaosuuksista (ydinvoima, uusiutuvat).

 

Vuonna 2008 sähkön hankinta oli noin 7900 GWh, josta uusiutuvan energian osuus oli 9 %, maakaasun 54 %, kivihiilen 19 % ja ydinvoiman 18 %. Kaukolämmön hankinta oli 6583 GWh, josta uusiutuvan energian osuus oli 3 %, maakaasun 60 %, kivihiilen 35 % ja öljyn 2 %.

 

Vuonna 2008 hiilidioksidipäästöt olivat noin 3,3 milj. tonnia, kun ne suonna 1990 olivat 3,4 milj. tonnia. Samalla energian tuotanto on kasvanut 75 %, joten hiilidioksidin ominaispäästö hyötyenergiaa kohden on pienentynyt vuoden 1990 noin 400 g/kWh:sta vuoden 2008 240 g/kWh:in.

 

                      Periaatepäätöslupahakemus

TEM:lle on jätetty kolme ydinvoimalaitoksen periaatepäätöshakemusta. Näitä kaikkia hakemuksia tullaan arvioimiaan ydinenergialainsäädännön mukaisesti yhteiskunnan kokonaisedunmukaisuuden näkökulmasta.

 

 

Fennovoima Oy ilmoittaa hakemuksessaan, että sillä on kolme vaihtoehtoista sijoituspaikkaa: Pyhäjoen Hanhikivi, Ruotsinpyhtään Gäddbergsö ja Simon Karsikko. Hakija valitsee vaihtoehtoisista sijoituspaikoista yhden hankkeen toteutukseen ja rakentaa ydinvoimalaitoksen kokonaisuudessaan valittavalle sijoituspaikalle.

 

Hakija toteaa, että se on selvittänyt kaukolämmön tuotannon teknisiä edellytyksiä eri laitosvaihtoehdoissa ja lämmön siirtämistä sekä kaukolämmön kulutusta kaikilla sijoituspaikoilla ja että kaikki laitosvaihtoehdot voidaan rakentaa tuottamaan sähkön lisäksi kaukolämpöä. Ydinvoimalaitoksen kaukolämmöllä on mahdollista korvata päästöllistä kaukolämmön tuotantoa kohtuullisen siirtoetäisyyden päässä laitoksesta. Fennovoiman osakkaista Porvoon Energia, Vantaan Energia ja Keravan Energia ovat merkittäviä kaukolämmön tuottajia ja jakelijoita teknisesti toteuttamiskelpoisen siirtoetäisyyden päässä Ruotsinpyhtäältä.

 

Mikäli Fennovoiman ydinvoimalaitos rakennetaan Ruotsinpyhtäälle, yhtiö ilmoittaa olevansa valmis tarjoamaan kaukolämpöä Helsingin ja sen ympäryskuntien energiayhtiöille. Hakijan mukaan ratkaisu mahdollistaisi kasvihuonekaasupäästöjen merkittävän vähentämisen erityisesti Helsingissä.

 

Kaupunki katsoo, että ennen kuin voidaan ottaa kantaa ydinkaukolämpöratkaisun tekniseen ja taloudelliseen toteutettavuuteen, tulisi selvittää ydinkaukolämpöratkaisun neljän monimutkaisen järjestelmän, kaukolämpöydinvoimalaitoksen, lämmönsiirtojärjestelmän, pääkaupunkiseudun kaukolämpöverkkojen ja pääkaupunkiseudun hajautetun yhdistetyn tuotannon yhteensovittamisen tekniset toteutusratkaisut ja -edellytykset sekä toimitusvarmuuden säilymisen edellyttämät lisäinvestoinnit. Myös lämmönsiirtojärjestelmän ympäristövaikutukset tulisi selvittää.

 

Vasta näiden selvitysten perusteella kaupungilla on edellytykset myös erikseen arvioida voimalaitosratkaisun vaikutukset sen kokonaan omistaman Helsingin Energian nykyiseen sähkön ja kaukolämmön tuotanto – ja hankintarakenteeseen, päästöihin, toimitusvarmuuteen ja kilpailukykyyn.

 

Kaupunki toteaa myös, ettei pääkaupunkiseutua voi käsitellä kaukolämmön osalta lähtökohtaisesti yhtenä yhtenäisenä energiatoimijana, koska alueella toimii kolme itsenäistä energiayritystä, joilla kaikilla on omat hankintarakenteensa, toiminnan reunaehtonsa ja jotka tekevät päätöksensä itsenäisesti. Ydinkaukolämpöratkaisun teknistaloudelliset vaikutukset hankkeen mahdollisille eri osapuolille ovat erilaiset ja lopullisesta konseptista riippuvaiset.

Kaupunki toteaa, että mikäli hakijalla on kiinnostusta selvittää hakemuksessa esitetyn ydinkaukolämpöratkaisun energiatekninen ja – taloudellinen toteutettavuus, kaupunki on valmis selvityksen tekemiseen yhdessä hakijan ja mahdollisten muiden energiayritysten kanssa edellyttäen, että selvityksen tekemisen lähtökohdista ja muista reunaehdoista voidaan sopia.

 

Lopuksi kaupunki ilmoittaa, ettei Helsingin Energia anna tässä tarkoitettua erillistä lausuntoa työ – ja elinkeinoministeriölle.

                                            Kirje työ – ja elinkeinoministeriölle sekä pöytäkirjanote Helsingin Energian johtokunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

758 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.6.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 10.6.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–4               Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa suomenkielistä työväenopistoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Iivi Anna Massolle, Pekka Iivoselle ja Pertti I. Pohjolalle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

14–16           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17–20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa terveyskeskusta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen sekä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin suun erikoishoidon palvelujen tuottamista koskevan kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen viimeistelemiseksi sekä siihen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että toiminta voi käynnistyä 1.10.2009 lukien samansisältöiset päätökset tehneiden kuntien kanssa edellyttäen, että tilat ovat silloin valmiit.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen.

Pöytäkirjanote Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle, terveyskeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskukselle.

 

21                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle.

 

22                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–3 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

Toivomusponnet 1, 2 ja 5 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 3 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

23–25           Aloite/aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

759 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  10.6.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                            9.6.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

760 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/14

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

761 §

HELSINGIN EKOLOGISEN RAKENTAMISEN OHJELMA, OSA A, JULKISET PALVELURAKENNUKSET

 

Khs 2008-1079

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin ekologisesti kestävän rakentamisen 4.12.2008 päivätyn, tarkistetun ohjelman, osa A, Julkiset palvelurakennukset ohjeellisena virastojen ja laitosten toiminnassa noudatettavaksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia hallintokuntia kiinnittämään huomiota tilojen tehokkaaseen käyttöön ja toimintojensa tehostamiseen vähemmän tiloja vaativiksi.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta ja tarkistetusta raportista virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 11

 

 

762 §

HELSINGIN EKOLOGISEN KESTÄVYYDEN OHJELMA (HEKO) 2005-2008 -OHJELMAN TOTEUTUMISTILANNE

 

Khs 2009-251

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi ympäristölautakunnan 3.2.2009 Helsingin ekologisen kestävyyden ohjelman 2005-2008 toteutumisesta antaman tilannekatsauksen.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

763 §

HAKEMUS ITÄNIITYN LAAKSON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2009-719

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle, että se perustaa Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen esityslistan liitteenä olevan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 17.3.2009 esityksen ja muiden liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

764 §

VALTUUTETTU TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: KRUUNUVUORENSELÄN SILLAN SUUNNITTELU

 

Khs 2008-2424

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

765 §

LAUSUNTO METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA VILLIKANIN OSALTA

 

Khs 2009-479, 2009-396, 2009-1257

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa

 

-                                       rakennusvirastoa, kiinteistövirastoa, liikuntavirastoa, rakentamispalvelua ja ympäristökeskusta toimimaan villikanikannan torjuntatyössä tiiviissä yhteistyössä keskenään sekä kaupunkikonsernin muiden toimijoiden sekä ulkopuolisten sidosryhmien kanssa

-                                       rakennusvirastoa yhteistyössä kiinteistöviraston, liikuntaviraston, rakentamispalvelun ja ympäristökeskuksen sekä tarvittavien muiden tahojen kanssa laatimaan suunnitelman kanikannan vähentämisestä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti antaa maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan lausunnon ehdotuksesta metsästysasetuksen muuttamiseksi:

 

Metsästysasetuksen muutosehdotuksilla pyritään helpottamaan ja mahdollistamaan villikanikannan rajoitustoimenpiteiden tehokkaampi toteuttaminen ilman erikseen vuosittain anottavaa poikkeuslupaa. Helsingin kaupunki pitää ehdotettuja muutoksia kannatettavina.

 

Metsästysasetuksen muutosehdotukset tehostavat omalta osaltaan Helsingin villikanikannan säätelyä. Esitys poistaa epätarkoituksenmukaista byrokratiaa sallimalla tarkoituksenmukaisten pyyntimenetelmien käyttämisen ilman poikkeuslupamenettelyä. Esitys parantaa erityisesti yksityisten kiinteistöjen mahdollisuutta kannansäätelyyn ja taloudellisten vahinkojen torjumiseen.

 

Metsästysasetuksen muutosehdotus on ajateltu saatettavan voimaan nopeasti, mikä on erittäin kannatettavaa.

 

Helsingin kaupunki toteaa lisäksi, että jatkossa olisi hyvä tarkastella myös metsästyslain säännöksiä villikaniongelman kannalta. Tämä kuitenkin vaatinee pitempää ja perusteellisempaa valmistelua, koska erityisesti kaupunkimaisissa olosuhteissa on otettava huomioon monia erilaisia näkökohtia asiaan liittyvine lainsäädäntöineen.

 

Villikanien pyynnissä olisi perusteltua harkita mahdollisuutta keinotekoisen valolähteen käyttöön kaupunkimaisissa olosuhteissa (metsästyslain 33 §). Villikanien metsästäminen on yksinomaan kannanrajoitustoimintaa, joka tapahtuu kaupunkiolosuhteissa. Tällaisilla alueilla kannanrajoitustoimet on pakko rajata sellaiseen vuorokaudenaikaan, jolloin alueella on mahdollisimman vähän metsästyksen kannalta ulkopuolisia ihmisiä. Käytännössä tämä tarkoittaa ilta- ja yöaikaan tapahtuvaa metsästystä. Yöaktiiviset villikanit ovat pääasiassa liikkeellä pimeän aikaan, jolloin niiden metsästäminen on ylipäätään mahdollista. Keinotekoista valonlähdettä voidaankin pitää lähes välttämättömänä, jotta villikanikannan rajoitustoimet saadaan riittävän tehokkaiksi.

 

Toinen villikanien metsästyksen kannalta keskeinen säännös on metsästyslain 25 §, joka kieltää ampumisen alle 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta. Villikani on eläin, joka suosii rakennettuja alueita ja käyttää ihmisen muokkaamaa maisemaa levittäytyessään uusille alueille. Kaupunkiolosuhteissa metsästäminen on tarkasti kontrolloitua toimintaa ja esimerkiksi Helsingissä poliisi määrittää tai hyväksyy jokaisen ampumapaikan ja ampumasektorin sekä tekee jokaiselle ampujalle henkilökohtaisen päätöksen aseenkäyttöluvasta kaupunkialueella. Taajaan rakennetulta kaupunkialueelta löytyy runsaasti turvallisia ampumakohteita, joissa ampumisen estää ainoastaan edellä mainittu alle 150 metrin etäisyys asutusta rakennuksesta. Sen sijaan soveliaita yli 150 metrin etäisyydellä asutusta rakennuksesta olevia ampumapaikkoja on erittäin vähän suhteessa koko kannanrajoitusalueeseen. Täysin vapaaseen ampumaetäisyyteen ei ole syytä mennä, mutta olisi hyvä selvittää villikanien metsästykseen kaupunkiolosuhteissa soveltuvaa, nykyistä jossain määrin lyhyempää ampumaetäisyyttä.

 

Kirje maa- ja metsätalousministeriölle sekä pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle sekä jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen Maija Anttilalle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 12

 

 

766 §

8.6.2009 pöydälle pantu asia

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLISEN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

 

Khs 2009-507, 2009-150

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä työ- ja elinkeinoministeriön sekä Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen pohjalta laaditun tarkistetun toimintasuunnitelman vuosille 2008 - 2016 sellaisin tarkistuksin, että tietotekniikkaympäristön energianhallinnan osalta kaupungin virastot ja laitokset noudattavat talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston 15.4.2009 antamaa ohjetta ’Energiaa säästävät toimenpiteet työasemassa’

-                                       oikeuttaa HKR-Rakennuttajan ja tietotekniikan energiansäästötoimien osalta talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosaston toimimaan sopimuksen mukaisten toimien käytännön toteuttajana yhdessä kaupungin eri hallintokuntien kanssa sekä kehottaa energiansäästöneuvottelukuntaa valvomaan toteutustyötä

-                                       kehottaa energiansäästöneuvottelukuntaa raportoimaan suunnitelman toteutumisesta vuosittain kaupunginhallitukselle

-                                       täydentää energiansäästöneuvottelukunnan kokoonpanoa siten, että talous- ja suunnittelukeskuksen toimialaa edustavana jäsenenä neuvottelukunnassa on controller Matti Malinen.

 

Kirje työ- ja elinkeinoministeriölle ja pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä energiansäästöneuvottelukunnalle sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

767 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

11.6.2009

pelastuslautakunta

9.6.2009

yleisten töiden lautakunta

11.6.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

768 §

KOTIHOITOKOKEILUN ARVIOINTIRAPORTTI

 

Khs 2004-2231

Esityslistan asia Stj/1

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti lähettää sosiaali- ja terveysministeriölle kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämiskokeilua (kotihoitokokeilua) koskevan arviointiraportin ilmoittaen yhtyvänsä raportissa esitettyihin arvioihin toiminnan tuloksista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kiirehtiä sosiaali- ja terveysministeriölle 17.12.2007 tekemänsä esityksen käsittelyä, jonka mukaan kokeilua varten määräaikaisesti muutetut lainsäännökset muutetaan pysyvästi mahdollistamaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen terveyskeskuksen tehtäväksi.   

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

769 §

SELVITYS SOSIAALIASIAMIESTEN TOIMINNASTA VUODELTA 2008

 

Khs 2009-829

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin sosiaaliasiamiesten selvityksen toiminnastaan vuonna 2008.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle ja sosiaaliasiamiehille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

770 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

9.6.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

11.6.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

9.6.2009

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 


 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

771 §

ASUNTO OY HELSINGIN MÄKITUVAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-592

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

772 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1115

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Suomenlinnan hoitokunnalle haettuun toimenpiteeseen 52. kaupunginosan (Suomenlinna) Töölön kylässä olevaan tilaan RN:o 6:3 (Kustaanmiekka, Susisaari, Iso Mustasaari, Pikku Mustasaari, Länsi-Mustasaari, Särkkä, Lonna) 31.12.2014 asti.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

773 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KIINTEISTÖ OY HERNEPELLONTIE 19:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-1220

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Kiinteistö Oy Hernepellontie 19:lle haettuun toimenpiteeseen 36. kaupunginosan korttelin nro 36065 tontille nro 4.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

774 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA TAPANINKYLÄN KOTINUMMENTIEN POHJOISPÄÄN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11687)

 

Khs 2007-1613

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

775 §

8.6.2009 pöydälle pantu asia

SIIRTOLAPUUTARHA- JA KESÄMAJATYÖRYHMÄN RAPORTTI JA JATKOTOIMENPITEET

 

Khs 2008-1795

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän 10.2.2009 päivätyn raportin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti:

 

-                     kehottaa yleisten töiden lautakuntaa neuvottelemaan Marjaniemen siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa Puotilan siirtolapuutarhapalstojen liittämisestä Marjaniemen yhdistykseen ja selvittämään tämän, 18 uutta  palstaa sisältävän siirtolapuutarha-alueen toteuttamismahdollisuudet pikaisesti.

 

-                     kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan huomioon Pakilan siirtolapuutarhan laajentamismahdollisuuden käynnistymässä olevassa kaavoituksessa ja tutkimaan samassa kaavaprosessissa Ärtin koulukasvitarha-alueen muuttamisen siirtolapuutarhaksi. Samalla yleisten töiden lautakuntaa kehotetaan käynnistämään neuvottelut Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa Ärtin koulukasvitarhan liittämiseksi samaan yhdistykseen. Lisäksi yleisten töiden lautakuntaa pyydetään selvittämään laajennuksen toteuttamismahdollisuudet huomioiden kaavoituksen valmistumisaikataulu ja todennettu kysyntä.

 

-                     kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan kaavoitusohjelmaansa Oulunkylän siirtolapuutarhan laajentamisen nykyisten viljelypalstojen alueelle ja viljelypalstojen siirron esimerkiksi Vantaanjoen itäpuoleiselle Savelanniitylle, jonne on suora siltayhteys. Samalla yleisten töiden lautakuntaa kehotetaan käynnistämään neuvottelut Oulunkylän siirtolapuutarhayhdistyksen kanssa laajennusalueen liittämiseksi samaan yhdistykseen. Lisäksi yleisten töiden lautakuntaa pyydetään selvittämään laajennuksen toteuttamismahdollisuudet huomioiden kaavoituksen valmistumisaikataulu ja todennettu kysyntä.

 

-                     kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa tekemään 30.3.2010 mennessä kaupunginhallitukselle ehdotuksen siitä, mille kahdelle Helsingissä sijaitsevalle, luvussa 5 luetellulle alueelle (Siltamäki, Torpparinmäki, Tuomarinkartano, Mellunkylä, Longinoja, Savelanpuisto, Malminkartano) voitaisiin sijoittaa uudet siirtolapuutarhat. Selvityksen käsittelyn yhteydessä on mahdollista määrittää uusien alueiden kaavoitus- ja toteuttamisaikataulua.

 

-                     kehottaa kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa laatimaan päivitetyn yleissuunnitelman vuoden 2010 aikana uuden, esimerkiksi kiinteistöyhtiömallilla perustettavan siirtolapuutarhan rakentamiseksi Vihdin Eerolan tilalle.

 

-                     kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa selvittämään siirtolapuutarhan tai kesämaja-alueen perustamismahdollisuudet seudullisena yhteistyökohteena Sipoon kunnassa liitosalueen eteläpuolella sijaitsevaan Granön saareen.

 

-                     kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa vuoden 2009 alusta alkaneen osayleiskaavoituksen yhteydessä selvittämään mahdollisuudet retkeilyä ja matkailijoita palvelevan, Sipoonkorven virkistysmahdollisuuksiin tukeutuvan kesämaja- ja leirintäaluekokonaisuuden rakentamiseksi Sipoonkorven vaihettumisvyöhykkeelle.

 

-                     kehottaa liikuntalautakuntaa laatimaan tarkennetut suunnitelmat, joiden mukaan lähikunnissa sijaitseviin Elisaareen, Lähteelään ja Kaunissaareen voitaisiin osoittaa uusia lyhytaikaiseen vuokraukseen perustuvia virkistysmökkejä ja pyrkimään siihen, että yksi näistä voitaisiin toteuttaa vuosina 20102012.

 

-                     kehottaa liikuntalautakuntaa laatimaan vuoden 2010 aikana selvityksen lähikunnissa sijaitsevien Luukin ja Salmen ulkoilu- ja virkistysalueiden mahdollisesta käytöstä osin myös kesämaja- tai vuokramökkialueina.

 

-                     että kokonaan uusien siirtolapuutarhojen tulisi rakentua ja olla ylläpidettävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen tai sitä varten perustettavan yhtiön jäsenten omakustannusperiaatteella. Kaupunki voisi osallistua hankkeisiin vuokraamalla maapohjan kyseiseen tarkoitukseen ja olemalla alkuvaiheessa apuna yhdistystä tai yhtiötä perustettaessa. Samoin kaupunki voisi osallistua kustannuksiin, mikäli alueelle osoitetaan palsta, mökki tai muita alueita kaupunkilaisten yleiseen käyttöön.

 

-                     että uusia alueita perustettaessa selvitetään myös mahdollisuudet idea- ja suunnittelukilpailun järjestämiseen uusien mökkityyppien tai aluekonseptien kehittämiseksi.

 

-                     kehottaa yleisten töiden lautakuntaa sisällyttämään uusiin ja uudistettaviin vuokrasopimuksiin siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten ja kaupungin kesken neuvotellut ehdot siitä, millä tavoin alueita voidaan avata yleisölle tai niiden joitakin rakennuksia käyttää myös lähialueen asukkaiden, kuten päiväkoti- eläkeläis- tai koululaisryhmien retkien tai puutarha- ja ympäristökasvatuksen tukikohtina.

 

-                     kehottaa yleisten töiden lautakuntaa sisällyttämään uusiin ja uudistettaviin vuokrasopimuksiin siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten kanssa ehdot, jotka varmistavat jätehuollon ja jätevesien asianmukaisesta hoidosta aiheutuvien velvoitteiden toteuttamisen.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta liitteineen kaupunginmuseon johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle. Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestölle sekä Siltamäki-Suutarila-Seura ry:lle.

 

Ojala teki Bryggaren kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätöstekstin kolmannen kappaleen ensimmäinen virke tulisi

kuulua seuraavasti:

 

” kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan kaavoitusohjelmaansa Oulunkylän siirtolapuutarhan ja viljelypalstojen laajentamisen Vantaanjoen itäpuolelle Savelanniitylle, jonne on suora siltayhteys.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola, Ojala ja Pajamäki.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Ojala jätti eriävän mielipiteen siirtolapuutarhan osalta.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

776 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

10.6.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.6.2009

kiinteistölautakunta

9.6.2009

rakennuslautakunta

9.6.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8.6. ja 9.6.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

764 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: PLANERINGEN AV EN BRO ÖVER KRONBERGSFJÄRDEN

 

Stn 2008-2424

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Tatu Rauhamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  24.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 747-749, 752, 756-765 ja 767-776 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

747-749, 752, 756-765 och 767-776 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.