Kokousaika

8.6.2009 kello 16.00 - 18.00

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

Kantola, Tarja

 

 

Krohn, Minerva

 

 

Moisio, Elina

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

Räty, Laura

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Rautava, Risto

varajäsen (paitsi 727 §)

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 740-746 §)

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 723-746 §)

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 727 §)

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 723-746 §)

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri


 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


716-717,


718-720,


723-731, 

 Kokkonen

 

 

732,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,


733-737, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


738, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
721,

 

739, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
722,


740-746, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

716

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

717

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

718

Kj/1

Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja kaksi vuoden 2008 toteutumatonta sitovaa tavoitetta

 

719

Kj/2

Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan valinta

 

720

Kj/3

HKL-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

721

Sj/4

Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

722

Kaj/5

Vuokrausperusteet Viikinmäen asuinkerrostalotontille 36062/15

 

723

Kj/3

Terveyslautakunnan puheenjohtajan ja eräiden varsinaisten jäsenten sekä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa virkamatka Ranskaan

 

724

Kj/4

Määrärahan myöntäminen tilakeskukselle Sörnäisten sataman alueella tehtäviin purkutöihin

 

725

Kj/5

Määrärahan myöntäminen tilakeskukselle Länsisataman alueella tehtäviin purkutöihin

 

726

Kj/6

Lausunto Fortum Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n uuden ydinvoimalaitosyksikön periaatepäätöshakemuksesta

 

727

Kj/7

Lausunto Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitoshankkeen periaatepäätöshakemuksesta

 

728

Kj/8

Filosofian maisteri XXXX XXXX:n oikaisuvaatimus talous- ja suunnittelukeskuksen erityissuunnittelijan valinnasta

 

729

Kj/9

Lausunnon antaminen valtionhallinnon kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvityksestä

 

730

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 3.6.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

731

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

732

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

733

Ryj/1

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Jokeri 2:n toteuttamisen nopeuttaminen

 

734

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2010-2013 sekä hoito- ja ylläpitosuunnitelmasta 2009-2013

 

735

Ryj/3

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Helsingin kaupungin välisen energiatehokkuussopimuksen toimintasuunnitelma vuosille 2008-2016

 

736

Ryj/4

Vastine Etelä-Suomen lääninhallitukselle tehtyyn kanteluun

 

737

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

738

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

739

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

740

Kaj/1

Siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportti ja jatkotoimenpiteet

 

741

Kaj/2

Vt Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: Kosteus- ja homevaurioituneiden päiväkoti- ja koulurakennusten peruskorjaamisten kiirehtiminen

 

742

Kaj/3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Asuntorakentamiseen suunniteltujen maiden pilaantuneisuuden ja niiden puhdistamisen kustannusvaikutusten kokonaisvaltainen selvittäminen

 

743

Kaj/4

Tonttien varaaminen kumppanuuskaavoitusta varten Kruunuvuorenrannan Borgströminmäen alueelta

 

744

Kaj/5

Alueiden varaaminen Verkkosaaren vesi- ja ranta-alueilta kelluvien asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten

 

745

Kaj/6

Tilakeskuksen päällikön viran täyttäminen

 

746

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

716 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Rautava) ja Oker-Blomin (varalla Rauhamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

717 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

718 - 722 §

Kaupunginvaltuuston 17.6.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

718 §

Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen ja kaksi vuoden 2008 toteutumatonta sitovaa tavoitetta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2 mukaisesti.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100

 

719 §

Helsingin Sataman johtokunnan puheenjohtajan valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

720 §

HKL-liikelaitoksen johtokunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

721 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 1.6.2009 pöydälle pantu asia
Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

 

Merkittiin, että Pajamäki teki Kantolan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen, jonka mukaan johtosäännön 12 § ”Henkilökunnan ottaminen” kolmas kohta tulisi kuulua seuraavasti:

                                           

-       ” Toimistotasoisten yksiköiden päälliköt ja ainealatiimejä johtavat opettajat ottaa johtokunta.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Pajamäen muutosehdotuksen äänin 11-3, 1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Arhinmäki  ja Pajamäki. Bryggare äänesti tyhjää.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaan.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

722 §

Vuokrausperusteet Viikinmäen asuinkerrostalotontille 36062/15

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

723 §

TERVEYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN JA ERÄIDEN VARSINAISTEN JÄSENTEN SEKÄ KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN LAUTAKUNNASSA VIRKAMATKA RANSKAAN

 

Khs 2009-1254

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveyslautakunnan puheenjohtajan Jouko Malisen sekä jäsenet Sami Heistaron, Tuuli Kousan, Eeva Kuuskosken, Seija Muurisen ja Hannu Tuomisen ynnä kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa Mari Puoskarin tekemään virkamatkan Ranskaan Pariisiin 30.9. – 2.10.2009 maan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahat sekä luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset ansionmenetyksen korvaukset,

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle (sihteeri Leena Moisander) kehotuksin toimittaa päätös virkamatkalle lähtijöille sekä terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

724 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN TILAKESKUKSELLE SÖRNÄISTEN SATAMAN ALUEELLA TEHTÄVIIN PURKUTÖIHIN

 

Khs 2009-1201

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tilakeskukselle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 17, Kalasatama, esirakentaminen ja maaperän puhdistus,

 

550 000 euroa käytettäväksi Sörnäisten sataman alueella tehtäviin purkutöihin

 

Pöytäkirjanote tilakeskukselle (Ismo Aalto), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

725 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN TILAKESKUKSELLE LÄNSISATAMAN ALUEELLA TEHTÄVIIN PURKUTÖIHIN

 

Khs 2009-1200

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää kiinteistöviraston tilakeskukselle vuoden 2009 talousarvion alakohdalta 8 01 02 15, Länsisataman maaperän kunnostus ja täytöt, 

 

-                                       770 000 euroa käytettäväksi Länsisataman alueella tehtäviin purkutöihin

 

Pöytäkirjanote tilakeskukselle (Ismo Aalto), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

726 §

LAUSUNTO FORTUM OYJ:N JA FORTUM POWER AND HEAT OY:N UUDEN YDINVOIMALAITOSYKSIKÖN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-920

Esityslistan asia Kj/6

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

727 §

LAUSUNTO FENNOVOIMA OY:N YDINVOIMALAITOSHANKKEEN PERIAATEPÄÄTÖSHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-921

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Korhonen ja Rautava esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

728 §

FILOSOFIAN MAISTERI XXXX XXXX:N OIKAISUVAATIMUS TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN ERITYISSUUNNITTELIJAN VALINNASTA

 

Khs 2009-1023

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnossa mainituin perustein jättää filosofian maisteri XXXX XXXX:n oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote XXXX XXXX:lle muutoksenhakuosoituksin ja hallintokeskuksen oikeuspalvelun lausuntoineen, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

729 §

LAUSUNNON ANTAMINEN VALTIONHALLINNON KIELIPALVELUKESKUKSEN SIJOITTAMISSELVITYKSESTÄ

 

Khs 2009-1225

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa valtionhallinnon kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvityksestä seuraavan lausunnon:

 

Pääkaupungin tehtävänä on tarjota sijaintietuja valtionhallinnolle

                                                                                      

Helsinki haluaa pääkaupunkina osaltaan varmistaa, että Suomen keskeisillä valtioelimillä on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset. Helsingin kaupunki ottaa pääkaupunkiaseman vaatimukset huomioon kaupunkisuunnittelussa ja huolehtii osaltaan paikkakunnan infrastruktuurin toimivuudesta ja turvallisuudesta. Valtion keskushallinnon korkea laatu ja tehokkuus edellyttävät monipuolisesti koulutettua osaavaa työvoimaa, jota Helsingin talousalue tarjoaa.

 

Maamme tärkeimmän kansainvälisen lentoaseman läheisyys on kansainvälisesti suuntautuneen valtionhallinnon kannalta ohittamaton tehokkuusetu.

 

Korkealaatuinen valtion keskushallinto perustuu kykyyn ottaa käyttöön ja soveltaa kunkin hallinnonalan huipputietoa ja osaamista. Tämä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta tutkimuksen ja hallinnon välillä. Pääkaupunkiseudun yliopistot ja tutkimuslaitokset muodostavat kansainvälisestikin merkittävän ja Suomen oloissa ainutlaatuisen monipuolisen tietotihentymän, jonka läheisyydettä valtion keskushallinnon kannattaa hyödyntää. Ratkaisevaa on Helsingin tarjoama mahdollisuus joustavaan henkilökohtaiseen vuoropuheluun, mikä on usein välttämätöntä syvällisen ”hiljaisen tiedon” siirtymiseksi.

 

Helsingin seudun elinkeinorakenteen erityispiirre on liike-elämälle ja julkiselle hallinnolle suunnattujen palvelujen runsas tarjonta ja korkea laatu. Suomen tietointensiivistä liike-elämän palveluista noin puolet on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Tällaisia liike-elämän palveluita ovat esimerkiksi markkinointi-, viestintä- ja tietojenkäsittelypalvelut, käännös- ja tulkkauspalvelut sekä liikkeenjohdon juridiset ja konsultointipalvelut.  Valtion keskushallinto voi merkittävästi hyötyä tästä oloissamme ainutlaatuisesta tarjonnasta.

 

Tuottavuuden nostaminen on koko julkisen sektorin yhteinen haaste. Kaupunginhallitus katsoo, että pääkaupungin tarjoamat kiistattomat sijaintiedut tulee hyödyntää valtionhallinnon tuottavuutta nostettaessa.

 

Valtion kielipalvelukeskuksen sijainti

 

Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittumisselvityksessä todetaan, että lähtökohtana on toiminnan laadullinen kehittäminen parhaassa mahdollisessa toimintaympäristössä sekä sen arviointi, mille alueelle toiminnon siirto tuo eniten lisäarvoa.

 

Ensiksi mainitun tekijän suhteen Helsinki on selvityksen mukaan erinomainen toimintaympäristö. Helsingin yliopiston käännöstieteen laitos ja muu yliopiston kielitieteellisen osaamisen tiivistymä muodostavat kielipalvelujen kannalta Suomen oloissa ylivoimaisen toimintaperustan. Raportissa todetaan, että Helsingin seudulla asuu 843 Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton jäsentä. Tämä tarkoittaa, että pääkaupungissa osaavan työvoiman rekrytointipohja on vertailukaupunkeihin nähden aivan omaa luokkaansa.

 

Kielipalvelut ovat esimerkki toiminnasta, jonka laatu perustuu jatkuvaan henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen ja luottamukseen tilaajan ja tuottajan välillä. Kielipalvelujen ydinosan on tämän vuosi syytä sijaita lähellä substanssivirkamiehiä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että valtion kielikeskuksen sijainti tulisi ratkaista toiminnan laadullisen kehittämisen ja hallinnon kokonaistehokkuuden perusteella. Helsinki tarjoaa tässä suhteessa parhaan sijainnin.

 

Kirje valtiovarainministeriölle.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

730 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.6.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 3.6.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

7                    Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Timo Elolle ja Heikki J. Lehdelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Aloite sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Satamalle.

 

Toivomusponnet 1–3 ja 5 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 4 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa ja asuntolautakuntaa valmistelemaan ja päättämään menettelystä päätöksen soveltamiseksi

-                                       Hitas-tuotantoa varten tehtäviä maanvuokrasopimuksia laadittaessa ja muutettaessa,

-                                       Hitas-tuotannon asuntojen enimmäishintoja laskettaessa,

-                                       uusien Hitas-asuntojen myyntiehtoja asetettaessa ja

-                                       myyntiehtojen toteutumista valvottaessa.

 

Päätöksen mukainen menettely tulee ottaa käyttöön alkaen 1.1.2010.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja asuntolautakunnalle.

 

Toivomusponnet 1 ja 2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

731 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                    1.6.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                       5.6.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

732 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

733 §

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: JOKERI 2:N TOTEUTTAMISEN NOPEUTTAMINEN

 

Khs 2008-1430

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 4.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

734 §

LAUSUNTO UUDENMAAN TIEPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA 2010-2013 SEKÄ HOITO- JA YLLÄPITOSUUNNITELMASTA 2009-2013

 

Khs 2009-884

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää vastauksenaan Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2010 - 2013 esitetyt tienpidon keskeiset näkökohdat ja linjaukset ovat oikeansuuntaiset. Pääpaino on rakennetun tiestön hoidossa ja ylläpidossa tienkäyttäjien kulkuedellytysten ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kestävän liikkumisen näkökulman korostaminen on välttämätöntä pyrittäessä kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen edistämiseen.

 

Ongelmaksi hyvien tavoitteiden saavuttamiselle muodostuu tienpidon rahoitustaso. Tienpitoon osoitettavien varojen niukkuus ei vastaa pääkaupunkiseudun tienpidon tarpeita. Pääkaupunkiseudun osuutta koko maan tieverkon rahoituksesta tulee lisätä, jotta seudun hankkeita voidaan ottaa lisää tuleviin toiminta- ja taloussuunnitelmiin. Tavoiteasettelun perusteella erityisesti kevyen liikenteen, joukkoliikenteen ja liikenneympäristön parantamisen resursseja tulee lisätä nykyisestä tasosta. Vallitsevassa tilanteessa tiepiirin rahoituksen niukkuutta paikataan kuntien lainarahalla ja kasvavalla rahoitusosuudella tiehankkeissa. Se sekoittaa sovittuja kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteita yleisessä tienpidossa.

 

Suurin osa toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvistä hankkeista Helsingissä on Tiehallinnon ja kaupungin yhteishankkeita, joiden kustannusjaosta sovitaan hankekohtaisesti voimassa olevan Tiehallinnon ja kuntien kesken sovitun kustannusjakomenettelyn periaatteiden pohjalta. Kaupunki varautuu osaltaan talousarviossaan yhteishankkeisiin sovittavan kustannusjaon mukaisesti.

 

Helsingin kannalta vireillä olevista hankkeista kiireisimpiä ovat:

 

-                                       Hämeenlinnanväylän (Vt 3) bussikaistojen, meluesteiden ja kevyen liikenteen teiden rakentaminen välillä Kannelmäki – Kaivoksela. Vt 3 Hämeenlinnanväylä välillä Kannelmäki – Kaivoksela on kaupungin investointiohjelmaehdotuksessa ajoitettu vuosille 2010–2011.

 

-                                       Vihdintien (Mt 120) bussikaista- ja kevyen liikenteen järjestelyt Pitäjänmäeltä pohjoiseen. Kaupungin suunnitelmissa Mt 120 Vihdintie välillä Haaga – Kehä III on ajoitettu vuosille 2011–2012.

 

-                                       Kehä I:n (Mt 101) pullonkaulojen poisto Helsingissä ja Espoossa, Kivikontien eritasoliittymä ja Itäväylän eritasoliittymä. Kaupunki on varautunut kahden parannuksen rakentamiseen: Kehä I / Kivikonlaidan eritasoliittymä 2011–2013 ja Kehä I / Itäväylän eritasoliittymä vuodesta 2013 alkaen.

 

-                                       Kehä I:n järjestelyt välillä Espoon raja - Vihdintie ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän kohdalla

 

-                                       Tie- ja raideliikenteen meluntorjunnan teemapaketin 2008 - 2012 toteuttaminen. Meluntorjunnan teemapaketin hankkeita tulisi toteuttaa mahdollisimman paljon seuraavalla suunnitelmakaudella.

 

Näiden hankkeiden toteutus tulisi välttämättä saada liikkeelle lähivuosina ja ajoittaa täsmällisemmin seuraavassa tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2010 - 2014. Helsinki osaltaan varautuu hankkeiden toteutukseen tai käynnistämiseen vuosina 2010 - 2014.

 

Raittisilta Kehä I:llä Kontulantien liittymän eteläpuolella on merkitty sidosryhmien rahoittamiin hankkeisiin. Kustannukset tulee jakaa kaupungin ja Tiehallinnon välillä puoliksi, koska kyse on etupäässä olemassa olevien yhteyksien parantamisesta.

 

Toiminta- ja taloussuunnitelmasta puuttuvat edelleen Itäväylän kehittämisselvityksen lyhyen aikavälin toimenpiteet. Ne tulee sisällyttää seuraavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan. Kaupunki on investointiohjelmaehdotuksessaan varautunut yhteensä noin puolen miljoonan kustannuksiin vuosina 2011 ja 2012.

 

Uus- ja laajennusinvestointeihin on käytettävissä niukasti resursseja. Sen vuoksi liikenteen hallinta on entistä tärkeämpi keino olemassa olevan liikenneverkon käytön tehostamiseksi ja turvallisuuden parantamiseksi. Teemapaketti tulee käynnistää ja sille on järjestettävä riittävä rahoitus.

 

Tiepiirin hoito- ja ylläpitosuunnitelman 2009 - 2013 tavoite varmistaa liikenteen sujuvuus pääteillä kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuorokauden aikoina on tärkeä pääkaupunkiseudun toiminnalle ja panostus siihen on perusteltua. Vilkasliikenteisten teiden priorisointi hoidossa ja ylläpidossa on tarkoituksenmukaista niukkoja resursseja kohdistettaessa.

 

Uudet linjaukset, joilla korostetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen sekä tieympäristöstä huolehtimisen keskeistä asemaa tienpidon tehtävissä ohjaavat tiestön hoitoa ja ylläpitoa kestävämpään suuntaan.

 

Käytettävissä olevan rahoituksen riittämättömyys vaikeuttaa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tulee saada alueen tieverkon ja liikennesuoritteen vaatimalle tasolle. Nykyisen kehityksen vallitessa tarvittavan hoito- ja ylläpitorahoituksen osoittaminen joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen erityistarpeisiin kärsii myös pääväylien yhteydessä. Rahoituksen riittämättömyys huomioon ottaen pitää toimenpiteissä ottaa esiin myös mahdollisuudet nastarenkaiden käytön rajoittamiseen tai niiden aiheuttamien ongelmien vähentämiseen.

 

Tieverkon säteittäiset pääväylät ja Kehä I sekä syksystä 2009 alkaen Hakamäentie ovat varsin tiiviissä kaupunkirakenteessa sijaitsevia, raskaasti liikennöityjä maanteitä. Niiden hoitoon ja ylläpitoon tulee varautua erityisesti myös ympäristöhaittojen torjunnan kannalta. Meluhaittojen torjunnan periaatteet ovat käytännössä tiedossa ja sisältyvät meluntorjunnan suunnitelmiin ja toteutusohjelmiin. Hiukkas- ja pölyhaitat ovat toinen merkittävä liikenteen synnyttämä ympäristöhaitta, jonka torjumiseen ei vielä ole panostettu riittävästi. Hiukkas- ja pölyhaittojen torjumiseksi tiepiirin ja kaupungin tulee toimia sekä tahoillaan että yhteistyössä aktiivisesti niin, että tämä kansalaisten terveyttä ja viihtyisyyttä voimakkaasti kuormittava rasite saadaan minimoiduksi.

 

Tietyömaista tiedottamiseen tulee jatkossa panostaa yhä enemmän.

 

Tienkäyttäjätutkimuksessa toivottuja liityntäpysäköintipaikkoja on lisättävä tiepiirin toimin.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvirastolle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että lausuntotekstiin esityslistalla s. 45 ennen kappaletta, joka alkaa ” Uudet linjaukset, joilla korostetaan...”, lisätään seuraava uusi kappale:

 

”Kaupunginhallituksen mielestä kaikki tiepiirin hankkeet eivät tue hallituksen liikennepoliittisen selonteon kantaa, jonka mukaan kuntien maankäyttöratkaisujen on oltava ilmastopolitiikan kannalta kestäviä ja vähennettävä henkilöautoliikennettä.” 

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

735 §

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLISEN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

 

Khs 2009-507

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

736 §

VASTINE ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE TEHTYYN KANTELUUN

 

Khs 2009-1138

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Etelä-Suomen lääninhallitukselle HKL -liikelaitoksen ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausuntojen sekä esityslistalla esitetyn mukaisen vastineen ja siinä todeta, että kantelu ei anna aihetta toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote asiakirjoineen jäljennöksin esityslistatekstistä hallintokeskuksen oikeuspalveluille vastineen laatimista ja antamista varten sekä pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

737 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

4.6.2009

yleisten töiden lautakunta

4.6.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

738 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

2.6.2009

terveyslautakunta

2.6.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

739 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 23 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

1.6.2009

kaupunginmuseon johtokunta

26.5.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

26.5.2009

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

740 §

SIIRTOLAPUUTARHA- JA KESÄMAJATYÖRYHMÄN RAPORTTI JA JATKOTOIMENPITEET

 

Khs 2008-1795

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

741 §

VT BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: KOSTEUS- JA HOMEVAURIOITUNEIDEN PÄIVÄKOTI- JA KOULURAKENNUSTEN PERUSKORJAAMISTEN KIIREHTIMINEN

 

Khs 2008-1631

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Dahlberg) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

742 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: ASUNTORAKENTAMISEEN SUUNNITELTUJEN MAIDEN PILAANTUNEISUUDEN JA NIIDEN PUHDISTAMISEN KUSTANNUSVAIKUTUSTEN KOKONAISVALTAINEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2008-1632

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Koskinen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

743 §

TONTTIEN VARAAMINEN KUMPPANUUSKAAVOITUSTA VARTEN KRUUNUVUORENRANNAN BORGSTRÖMINMÄEN ALUEELTA

 

Khs 2009-976

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     varata Kruunuvuorenrannan Borgströminmäen suunnitellut korttelit nro 49040 - 49045 ja 49093, joiden suunniteltu rakennusoikeus on noin 50 700 k-m², kumppanuuskaavoitushanketta varten,

 

-                     vahvistaa alueen rahoitus- ja hallintasuhdejakauman likimäärin seuraavaksi:

 

-                     valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa 15 800 k-m²

 

-                     välimuotojen eli hitas-omistusasuntojen, asumisoikeus-asuntojen ja osaomistusasuntojen tuotantoa 9 600 k-m²

 

-                     vapaarahoitteista omistus- ja vuokra-asuntotuotantoa ilman hitas-ehtoja 25 300 k‑m²,

 

-                     oikeuttaa kiinteistölautakunnan järjestämään tontinvarauskilpailun suunnitelluilla tonteilla 49040/1, 49045/2 ja 3 ja 49093/1, joiden rakennusoikeus on yhteensä 20 300 k-m², sekä valitsemaan kilpailun perusteella kaavoituskumppanit ja hankkeiden toteuttajat koko 50 700 k-m² alueelle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

744 §

ALUEIDEN VARAAMINEN VERKKOSAAREN VESI- JA RANTA-ALUEILTA KELLUVIEN ASUNTOJEN SUUNNITTELUA JA TOTEUTUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMISTÄ VARTEN

 

Khs 2008-1214

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

A                   varata Marina Housing Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun karttaliitteen 1 mukaisen noin 63 000 m2:n suuruisen määräalan A kelluvien asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajalla tarkoitetaan jäljempänä myös hankkeen toteuttamista ja/tai tonttien luovuttamista varten perustettavaa yhtiötä/perustettavia yhtiöitä.

 

Varauksen kohteella tarkoitetaan jäljempänä varauksen-saajalle varattua aluetta tai siitä muodostettavaa tonttia/ muodostettavia tontteja sekä alueita, joille kelluvia asuntoja palvelevat tilat, alueet ja toiminnot sijoittuvat ja toteutetaan.

 

Kelluvia asuntoja palvelevilla tiloilla, alueilla ja toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi käyntisiltoja, laiturialueita, kunnallistekniikkaa, aallonmurtajia, autopaikkoja, leikki- ja oleskelualueita sekä varasto- ja väestönsuojatiloja.

 

2                    Varaus on voimassa ehdolla, että kelluvien asuntojen toteuttamista varten laadittava asemakaavan muutos tulee lainvoimaiseksi.

 

3                    Asemakaavan muutos laaditaan kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston toimesta yhteistyössä varauksen-saajan kanssa (kehittämisvaraus).

 

Tällöin ratkaistaan muun muassa asuntotonttien ja asuin-kerrosalan määrä sekä muut kelluvia asuntoja palvelevat alueet, tilat ja toiminnot.

 

4                    Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan suunnittelemaan ja rakentamaan varauksen kohteeseen korkeatasoisia vapaarahoitteisia kelluvia omistusasuntoja sekä niitä palvelevat tilat, alueet ja toiminnot valmisteltavan asema-kaavan muutoksen, kaupunginhallituksen varauspäätöksen ja varauksen kohteen luovutusasiakirjojen ehtoja noudattaen täysin valmiiksi.

 

5                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosaston, kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston, rakennusviraston, liikuntaviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

6                    Suunnittelussa ja rakentamisessa käytettävien ratkaisujen, rakenteiden ja materiaalien on oltava kaupunkikuvallisesti, arkkitehtonisesti, toiminnallisesti ja teknisesti hyvin suunniteltuja, korkeatasoisia, kestäviä ja turvallisia.

 

Tällöin on erityisesti otettava huomioon meriveden pinnan vaihtelut ja jatkuva liike sekä jään, tuulen ja aallokon aiheuttamat paineet ja mahdollisen jäätymisen estäminen.

 

Ponttoni-, talo- ja laiturirakenteet sekä niitä palveleva tekniikka on valittava siten, että ne kestävät kaikkien kuormien yhteisvaikutukset ja täyttävät edellytetyt normit sekä kiinnitettävä siten, että ne pysyvät paikoillaan kaikissa olosuhteissa.

 

Lisäksi suunnittelussa ja rakentamisessa on painotettava liikenne- ja ympäristöasioita sekä noudatettava myös alueellisia lähiympäristön suunnittelu- tai rakentamistapaohjeita.

 

7                    Varauksensaaja on velvollinen perustamaan varauksen kohteeseen asunto-osakeyhtiön/asunto-osakeyhtiöitä, ellei kaupungin kanssa erikseen toisin sovita.

 

                      8                   Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 2 olevia Kalasataman Verkkosaaren kelluvia asuntoja koskevia lisäehtoja.

 

                      9                   Varauksensaaja on velvollinen noudattamaan liitteenä 3 olevaa kiinteistöviraston tonttiosaston toimintaohjetta 1.10.2004 (päivitetty 18.1.2008) ”Kaivettavat ja louhittavat massat sekä kaadettavat puut”.

 

10                 Kaupunki ei vastaa vahingoista, kuten suunnittelu- ja muista kuluista, jotka varauksensaajalle saattavat aiheutua esimerkiksi siitä, ettei varauksen kohteeseen saada voi-maan kelluvien asuntojen toteuttamisen mahdollistavaa asemakaavan muutosta tai ettei kaupunginvaltuusto aikanaan päätä varauksen kohteen luovuttamisesta varauksensaajalle tai mikäli kaupunki tämän varauspäätöksen
ehtojen mukaisesti määrää varauksen kesken varausajan raukeamaan.

 

11                 Varauspäätökseen ja tonttien luovutussopimuksiin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

 

B                   varata JMV-Research Oy:lle perustettavan yhtiön/perustettavien yhtiöiden lukuun karttaliitteen 4 mukaisen noin 63 000 m2:n suuruisen määräalan B kelluvien asuntojen suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten 31.12.2011 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke on toteutettava yhteistyössä AS Ehitusfirma Rand & Tuulbergin, Osaühing Pakri Investin, MEC Insenerilahen-dused OÜ:n ja Resultat Resurs Veideman Ab:n kanssa.

 

2 - 12            Kuten ehdotuksessa A kohdat 1 - 11.

 

C                   että varaukset tulevat voimaan vasta, kun varauksensaaja on allekirjoittanut varausehtojen noudattamista koskevan sitoumuksen ja toimittanut sen kiinteistöviraston tonttiosastolle.

 

D                   oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään kohdissa A ja B tarkoitettujen varausten ehtojen tarkennuksista, mahdollisesti tarvittavista lisäehdoista ja varausaikojen mahdollisesta jatkamisesta enintään vuodella.

 

E                   etteivät muut alueisiin kohdistuvat hakemukset anna tässä vaiheessa aihetta enempiin toimenpiteisiin.

 

Pöytäkirjanote Marina Housing Oy:lle, JMV-Research Oy:lle, muille hakijoille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

745 §

TILAKESKUKSEN PÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-1295

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa diplomi-insinööri Arto Hiltusen kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön virkaan (vak.nro 061827) 1.1.2010 alkaen 6 134,17 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että Arto Hiltusen valinta on ehdollinen siihen saakka, kunnes Hiltunen on esittänyt hyväksytyn lausunnon terveydentilastaan ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtaja on virkaan valinnan tällä perusteella vahvistanut.

 

Lausunto terveydentilasta on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, muille hakijoille oikaisuvaatimusohjein, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

746 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

2.6.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.5. ja 2.6.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1.6., 2.6. ja 4.6.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Merkittiin, että Räty teki Peltokorven kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi käyttää otto-oikeuttaan asuntolautakunnan 2.6.2009 § 103 tekemään päätökseen koskien asuntojen vuokraamista mielenterveyskuntoutujille.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Rädyn vastaehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Oker-Blom, Peltokorpi, Rauhamäki, Räty, Urho ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

733 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: PÅSKYNDANDE AV BYGGANDET AV JOKER 2

 

Stn 2008-1430

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 4.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Otto Lehtipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

741 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: PÅSKYNDANDE AV RENOVERINGS­ARBETEN I FUKT-

OCH MÖGELSKADADE DAGHEM OCH SKOLOR

 

Stn 2008-1631

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Birgitta Dahlberg) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

742 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: EN ÖVERGRIPANDE UTREDNING OM EVENTUELLA

MARKFÖRORENINGAR I OMRÅDEN SOM PLANERAS FÖR

BOSTADS­BYGGANDE OCH OM KOSTNADSVERKNINGARNA

AV MARKSANERINGEN

 

Stn 2008-1632

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tarja Kantola

Tatu Rauhamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 728 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 716-722, 726-727, 729-744 ja 746 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 728 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

728 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

716-722, 726-727, 729-744 och 746 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

728 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.