Kokousaika

1.6.2009 kello 16.10 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 712 §)

 

 

Kantola, Tarja

(paitsi 712 §)

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 694 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 712 §)

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Rautava, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 712 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 694 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 695-715 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


684-685,


686,


695-698, 

 Sauri

 

 

699,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


700-702, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
687,


703, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
688-690,


704-707, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
691-694,


708-715, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

684

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

685

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

686

Kj/1

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

687

Stj/2

Suun erikoishoidon yksikön muodostaminen pääkaupunkiseudulla

 

688

Sj/3

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

 

689

Sj/4

Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

690

Sj/5

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

691

Kaj/6

Herttoniemen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

692

Kaj/7

Vartiokylän virkistys- ym. alueiden sekä Mellunkylän kortteleiden nro 47050 ja 47051 ym. alueiden (Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantien - Ranckenintien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11810)

 

693

Kaj/8

Ruskeasuon tonttien 16740/3 ja 5 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11865)

 

694

Kaj/9

Pasilan tontin 17040/3 ja katu- ym. alueiden (Messukeskus ja Käpylän liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11875)

 

695

Kj/3

Käytöstä poistuneen ajoneuvokaluston ja pelastuskaluston lahjoitukset sopimuspalokunnille

 

696

Kj/4

Projektipäällikön viran nimikkeen muuttaminen päätösvalmisteluyksikön päälliköksi

 

697

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

698

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

699

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

700

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Edita Prima Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

701

Ryj/2

25.5.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010-2014

 

702

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

703

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

704

Sj/1

Paikallinen sopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen liitteestä 12 poikkeavista perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdoista

 

705

Sj/2

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Liikuntatilojen vuokrien määräytymisperusteet

 

706

Sj/3

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: Kaupallisten, tonttisubvention piirissä olevien liikuntapaikkojen tilojen käyttöön osoittaminen

 

707

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

708

Kaj/1

Kannanotto Heikki Kallioniemen muistutukseen Vartiokylän liikenne- ym. alueiden sekä Mellunkylän kortteleiden nro 47050 ja 47051 ym. alueiden (mm. Myllypuron voimalaitoskortteli) asemakaava-asiassa nro 11810)

 

709

Kaj/2

Eron myöntäminen rakennusvalvontaviraston rakennusteknisen osaston osastopäällikkö Kauko Juutiselle

 

710

Kaj/3

Westpro cc Oy:n poikkeamishakemus

 

711

Kaj/4

Redaktio Oy:n poikkeamishakemus

 

712

Kaj/5

Helsingin seurakuntayhtymän poikkeamishakemus

 

713

Kaj/6

25.5.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Kalevankatu 21:n poikkeamishakemuksesta

 

714

Kaj/7

18.5.2009 ja 25.5.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto uudenmaan ympäristökeskukselle Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeellisuudesta (asianosaisen kuuleminen)

 

715

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

684 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kantolan (varalla Ojala) ja Pajamäen (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

685 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

686 - 694 §

Kaupunginvaltuuston 10.6.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

686 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 25.5.2009 pöydälle pantu asia
Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

                                            ...valita Pertti I. Pohjolan Annukka Mickelssonin...

 

LIITE                                  Liite 2

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

687 §

Suun erikoishoidon yksikön muodostaminen pääkaupunkiseudulla

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

688 §

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

689 §

Suomenkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

690 §

Ruotsinkielisen työväenopiston johtosäännön hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

691 §

Herttoniemen ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

692 §

Vartiokylän virkistys- ym. alueiden sekä Mellunkylän kortteleiden nro 47050 ja 47051 ym. alueiden (Myllypuron voimalaitoskortteli, Myllypuron keskuksen itäosa ja Lallukantien - Ranckenintien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11810)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

693 §

Ruskeasuon tonttien 16740/3 ja 5 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11865)

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 69 neljännen kappaleen viimeinen virke kuuluu seuraavasti:

 

Vaikka neuvottelutulos ei ole vielä selvillä, voitaisiin lautakunnan mielestä asemakaavan muutokseen merkitä yhteiskäyttötunnelille vaihtoehtoinen reitti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

694 §

Pasilan tontin 17040/3 ja katu- ym. alueiden (Messukeskus ja Käpylän liikuntapuisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11875)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Pajunen ja Pajamäki esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

695 §

KÄYTÖSTÄ POISTUNEEN AJONEUVOKALUSTON JA PELASTUSKALUSTON LAHJOITUKSET SOPIMUSPALOKUNNILLE

 

Khs 2009-817

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pelastuslautakunnan lahjoittamaan seuraavat neljä ajoneuvoa sekä pelastuskalustoa (liitteen mukaan) sopimuspalokunnille ehdolla, että luovutusasiakirjoihin liitetään ehto, jonka mukaan kaupunki ei vastaa luovutetun omaisuuden toimivuudesta, ominaisuuksista eikä siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

 

-                                       pelastusauto Sisu SK 210 CK, vuosimalli 1990, rekisterinumero AFM-566 (huoltonumero A19), auton käypä arvo on n. 12 000 euroa, lahjoitetaan OULUNKYLÄN VPK:lle

 

-                                       pelastusauto Sisu SK 210 CK, vuosimalli 1992, rekisterinumero SJS-951 (huoltonumero A 20), auton käypä arvo on n. 13 000 euroa, lahjoitetaan MALMIN VPK:lle

 

-                                       pelastusauto Sisu SK 210 CK, vuosimalli 1990, rekisterinumero AFF-591 (huoltonumero A 27), auton käypä arvo on n. 12 000 euroa, lahjoitetaan LAUTTASAAREN VPK:lle

 

-                                       pelastusauto Sisu SK 210 CK, vuosimalli 1990, rekisterinumero AFI-867 (huoltonumero A 30), auton käypä arvo on n. 12 000 euroa, lahjoitetaan PAKINKYLÄN VPK:lle

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, taloushallintopalvelulle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

696 §

PROJEKTIPÄÄLLIKÖN VIRAN NIMIKKEEN MUUTTAMINEN PÄÄTÖSVALMISTELUYKSIKÖN PÄÄLLIKÖKSI

 

Khs 2009-1090

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti muuttaa hallintokeskuksen projektipäällikön viran (vakanssinumero 081013) nimikkeen päätösvalmisteluyksikön päälliköksi.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Pirjo Vartiainen).

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, osastopäällikkö, puhelin 310 64032

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

697 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.5.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 27.5.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Pöytäkirjanote kiinteistövirastolle, kiinteistöviraston tonttiosastolle (Esko Patrikainen), taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle.

 

5                          Kaupunginhallitus päätti myöntää lainan seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 25 vuoden kuluessa, kuitenkin siten, että lyhennykset alkavat aikaisintaan viiden vuoden kuluttua rakennusten käyttöönotosta.

 

Lainan korko: Lainan korko on kiinteä 2,5 %.

 

Lainan vakuus: Lainansaaja luovuttaa lainan vakuudeksi talous- ja suunnittelukeskuksen hyväksymän reaalivakuuden.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Helsingin Pohjoinen Hesperiankatu 23A:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginjohtajaa tekemään konsernijaostolle esityksen Helsingin edustajan nimeämisestä kuntayhtymän yhtymäkokoukseen ja edustajien nimeämisestä kuntayhtymän hallitukseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluja hoitamaan yhteistyössä YTV:n ja kuntayhtymän muiden jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja allekirjoittamaan kaupungin puolesta perussopimuksen ja muut tarvittavat perustamisasiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään tarvittaessa perussopimukseen vähäisiä muutoksia.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa YTV:tä kutsumaan koolle kuntayhtymän yhtymäkokouksen päättämään hallituksen nimeämisestä ja muista toiminnan käynnistämiseen liittyvistä tehtävistä.

 

Pöytäkirjanote Espoon kaupungille, Vantaan kaupungille, Kauniaisten kaupungille ja YTV:lle.

 

17                 Aloite 31

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 36

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 53 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 10.6.2009.

 

18                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa HKL-liikelaitosta, kaupunkisuunnitteluvirastoa, kiinteistövirastoa ja rakennusvirastoa osaltaan toimimaan niin, että hankesuunnitelmassa esitettyä aikataulua voidaan noudattaa.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa HKL-liikelaitosta ja kaupunkisuunnitteluvirastoa selvittämään yhdessä Tiehallinnon kanssa mahdollisuuksia kiirehtiä Jokeri 2 -hankkeeseen liittyvien, osaksi Tiehallinnon vastuulla olevien pysäkkijärjestelyjen toteuttamisesta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kehottaa HKL-liikelaitosta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, rakennusviraston, Tiehallinnon, Vantaan kaupungin ja YTV:n kanssa neuvottelemaan liikenne- ja viestintäministeriön kanssa valtion osallistumisesta PLJ 2007:n ensimmäiseen koriin kuuluvan Jokeri 2 -hankkeen rakennuskustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, liikuntalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Tiehallinnolle, Vantaan kaupungille ja YTV:lle.

 

8                    Kirje nro        Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19–23           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

24–26           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

9–12             Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslaitokselle, kaupunginmuseolle ja sosiaalivirastolle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja HKL-liikelaitokselle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, pelastuslaitokselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

698 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                         27.5.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  27.5.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                               26.5.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu –liikelaitos

-                                       toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

699 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

700 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE EDITA PRIMA OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-951

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen toiminnan jatkamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Edita Prima Oy:n tuotantolaitos sijaitsee Kuninkaantammen suunnittelualueella. Lainvoimaisessa osayleiskaavassa painolaitoksen etelä- ja itäpuolisille alueille on osoitettu kerrostalovaltaisia asuntoalueita.

 

Ympäristölupahakemuksen mukaan laitoksen aiheuttamaa melua pyritään vähentämään sijoittamalla melua aiheuttavia toimintoja sisätiloihin. Lupahakemuksen liitteenä olevassa meluselvityksessä on esitetty arvio melun vähentämistoimien toteuttamisen jälkeisestä melutilanteesta suunniteltujen asuintalojen julkisivuilla eri kerroskorkeuksissa.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että esitetyt toimenpiteet melupäästöjen vähentämiseksi saattavat olla riittämättömiä. Kaupunginhallitus katsookin, että päätöksessä tulee varautua siihen, että melua koskevia määräyksiä tarkistetaan tarvittaessa viimeistään siinä vaiheessa, kun uudet laitoksen läheisyyteen tehtävät asuinrakennukset valmistuvat. Koska kyseessä on uusi asuinalue, tulee lähtökohtana lupamääräyksiä harkittaessa olla se, että yöajan (klo 22-7) keskiäänitason (LAeq) lähimpien asuinrakennusten kohdalla on alle 45 dB.

 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että melukysymyksestä tulee neuvotella toiminnanharjoittajan ja ympäristölupaviranomaisen kanssa ennen ympäristöluvan myöntämistä.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Edita Prima Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa sekä edellä esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-                                       Toiminnassa syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt tulee pitää mahdollisimman pieninä. Laitteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet hankkia sellaisia painokoneita, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen. Hakijan tulee muutoinkin olla selvillä mahdollisuuksista vähentää toiminnasta aiheutuvia haitallisia päästöjä.

 

-                                       Häiriötilanteista, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä ympäristöön, tulee viipymättä ilmoittaa valvontaviranomaisille.

 

-                                       Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle tulee vuosittain toimittaa tiedot vähintäänkin seuraavista seikoista: tiedot laitoksen tuotannosta, syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista, sekä tiedot päästöistä ilmaan, ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

701 §

25.5.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO LUONNOKSESTA SEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAKSI 2010-2014

 

Khs 2009-499

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014 YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Luonnoksessa seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010 – 2014 esitetään vuodelle 2010 Jokerilinjalle 550 ruuhka-ajan apulinja 550B välille Itäkeskus – Leppävaara ja Helsingin sisäisen linjan 54, Itäkeskus – Malmi – Pitäjänmäki, viikonloppuliikenteen, linja 54B, päätepysäkin siirtämistä Valimosta Leppävaaraan. Muutoksilla tehostetaan seudullista poikittaisliikennettä. Linjalla 550B saadaan tarjonnanlisäystä Jokerilinjan ruuhkaisimmalle reittiosalle ja linjan 54B muutoksella mahdollistetaan akselilla (Itäkeskus –) Malmi – Leppävaara arjen lisäksi viikonloppuliikenne.

 

Luoteis-Helsingissä esitetään myös Helsingin suunnitelmissa olevan Jokeri 2:n (suunnitelmassa linja 570) toteuttaminen vuonna 2012, Helsingin sisäisen linjan 45, Kamppi – Malminkartano, jatkaminen Honkasuon kautta Myyrmäkeen linjana 309 sekä Helsingin sisäisten linjojen 43, Elielinaukio – Kannelmäki – Hakuninmaa, ja 47, Kamppi – Hakuninmaa, jatkaminen Kuninkaantammen kautta Vantaalle Silvolaan. Muutokset ovat perusteltuja parantaessaan raja-alueiden yhteyksiä Myyrmäkeen ja turvatessaan uusien alueiden joukkoliikenneyhteydet.

 

Linjasta 309 (nykyinen Helsingin sisäinen linja 45) tulee esitetyssä muodossaan kuitenkin hyvin pitkä ja mutkikas. Tämän välttämiseksi tulisi harkita linjan 45 säilyttämistä nykyisellään ja Honkasuon alueen liikenteen hoitamista jonkun Myyrmäkeen päättyvän Vantaan liityntälinjan jatkamista Myyrmäestä Honkasuolle. Muutoksella vapautettaisiin sekä Myyrmäen aseman laiturikapasiteettia että yleisimminkin Myyrmäen laiturikapasiteettia esimerkiksi seudullisena runkolinjana toimivan Jokeri 2 -linjan palvelemiseksi.

 

Pohjois-Helsingissä esitetään Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki, jatkamista linjana 577 Tikkurilaan ja linjan 74, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola, jatkamista linjan 714 Porttipuiston työpaikka-alueelle. Linjan 577 mukanaan tuoma yhteys Tikkurilaan on paljon toivottu ja sisältyy myös Helsingin poikittaisen joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmaan. Yhteys on perusteltu. Jatkossa tulee kuitenkin harkita linjan päättämistä Malmille. Malmi on tärkeä vaihto- ja työpaikka-alue, jonne päättäminen parantaisi myös linjan luotettavuutta aikataulujen suhteen. Linjan 74 jatkamisella saataneen linjalle uusia matkustajia, jotka puolestaan sitten mahdollistaisivat nykyisten suhteellisen pitkien vuorovälien (ruuhka 20 min ja päivä 30 min) lyhentämisen.

 

Suunnitelman mukaan tullaan em. seutulinjan 714, Hakaniemi – Sepänmäki – Tapanila – Puistola – Porttipuisto, seutulinjan 731, Helsinki – Kulomäki, ja seutulinjan 738, Helsinki – Ahjo – Kerava – Mattilanpuisto, päätepysäkit Helsingissä siirtämään Kalasataman metroasemalle. Tällä tavoin tullaan välttämään osin rinnakkaista palvelua junaliikenteen kanssa, parantamaan vaihtoyhteyksiä metroon ja helpottamaan Rautatientorin terminaalin ruuhkia erityisesti linjojen 731 ja 738 osalta. Esitetyn muutoksen jälkeenkin jää Kalasataman metroasemalle laituritilaa Helsingin sisäiselle liikenteelle, kuten poikittaislinjalle 56, Kalasatama – Metsälä – Kannelmäki, ja muulle seudulliselle tai Helsingin sisäiselle liikenteelle. Jatkossa tuleekin tutkia mahdollisuuksia päättää yhä useampi seudullinen linja Kalasataman metroasemalle.

 

Vuosaaren sataman kasvavaa liikennetarvetta varten esitetään suunnitelmassa uutta linjaa 562, Vuosaaren satama – Mellunmäki – Tikkurila, joka muodostettaisiin jatkamalla Vantaan sisäinen linja 62, Mellunmäki – Tikkurila, Mellunmäestä Vuosaaren satamaan. Tämä, yhdessä Helsingin sisäisten linjojen 90A, Rautatientori – Vuosaaren satama, ja 90B, Vuosaari (M) – Vuosaaren satama, kanssa parantaa Vuosaaren sataman saavutettavuutta eri puolilta seutua, samoin seutulinjan 519, Itäkeskus – Malmi – Lentoasema, joidenkin lähtöjen ulottaminen (jo kesällä 2009) Vuosaaren satamaan.

 

Joukkoliikennesuunnitelmassa esitettyjen muutosten arviointi ja tarkempi suunnittelu tehdään vuosittaisten liikennöintisuunnitelmien laadinnan yhteydessä. Lausunnolla oleva joukkoliikennesuunnitelma on tehty taloudellisesti hyvänä aikana. Asioita joudutaan nyt arvioimaan mahdollisesti uudelleen erityisesti suunnitelman ensimmäisten vuosien 2010 ja 2011 osalta. Uudelleenarvioinnissa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös pidemmän aikavälin tarkastelu niin, että ei tarpeettomasti heikennetä joukkoliikenteen asemaa pidemmällä tähtäimellä.

 

HKL:n ja YTV:n joukkoliikennetoimintojen vuoden 2010 alusta tapahtuvan yhdistymisen jälkeen tullaan myös tarkastelemaan perusteellisemmin Helsingin sisäisen liikenteen ja muun seudun joukkoliikenteen integrointimahdollisuuksia.

 


Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

702 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta

26.5.2009

HKL-liikelaitoksen johtokunta

28.5.2009

yleisten töiden lautakunta

28.5.2009

pelastuslautakunta

26.5.2009

ympäristölautakunta

26.5.2009

 

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

703 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

STJT                                  Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

26.5.2009

terveyslautakunta

26.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

704 §

PAIKALLINEN SOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN LIITTEESTÄ 12 POIKKEAVISTA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PALVELUSSUHTEEN EHDOISTA

 

Khs 2009-1176

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen sopimuksen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) liitteestä 12 poikkeavista perhepäivähoitajien palvelussuhteen ehdoista ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle                    

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, osastopäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

705 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: LIIKUNTATILOJEN VUOKRIEN MÄÄRÄYTYMISPERUSTEET

 

Khs 2009-89

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.1.2009 hyväksymän toivomusponnen (Yrjö Hakanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Yrjö Hakaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

706 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: KAUPALLISTEN, TONTTISUBVENTION PIIRISSÄ OLEVIEN LIIKUNTAPAIKKOJEN TILOJEN KÄYTTÖÖN OSOITTAMINEN

 

Khs 2009-90

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.1.2009 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

707 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 22 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

20.5.2009

liikuntalautakunta

26.5.2009

nuorisolautakunta

28.5.2009

opetuslautakunta

26.5.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

26.5.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

26.5.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

26.5.2009

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

708 §

KANNANOTTO HEIKKI KALLIONIEMEN MUISTUTUKSEEN VARTIOKYLÄN LIIKENNE- YM. ALUEIDEN SEKÄ MELLUNKYLÄN KORTTELEIDEN NRO 47050 JA 47051 YM. ALUEIDEN (MM. MYLLYPURON VOIMALAITOSKORTTELI) ASEMAKAAVA-ASIASSA NRO 11810)

 

Khs 2008-2325

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Heikki Kallioniemelle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

709 §

ERON MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON RAKENNUSTEKNISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ KAUKO JUUTISELLE

 

Khs 2009-1190

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kauko Juutiselle eron yli-insinöörin virasta (vakanssinumero 017602) Juutisen siirtyessä vanhuuseläkkeelle 1.2.2010 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa julistamaan osastopäällikön virka haettavaksi 21 päivän hakuajoin ja rakennusvalvonnan johtosäännön 20 §:ssä mainituin yli-insinöörin pätevyysvaatimuksin sekä Helsingin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin.

 

Pöytäkirjanote Kauko Juutiselle, rakennuslautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

710 §

WESTPRO CC OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2665

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2665/526 mukaisena edellyttäen, että

 

-                                       kaikki autopaikat lounaan puoleiselta pihalta poistetaan, ja että

 

-                                       kiinteistöä varten osoitetaan yhteensä 32 autopaikkaa oman tontin kellarin autohallista ja naapuritontin (4154/11, Malminkatu 22 E, Asunto Oy Malmikoti) pihakannen alta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että

 

-                                       tontin 4154/10 piha tulee suunnitella asukkaiden oleskelukäyttöön,

 

-                                       lastenvaunuvarasto tulee suunnitella kellariin, ja lastenvaunuvaraston, ulkoiluväline- ja irtaimistovarastojen sekä jätetilan suunnittelussa tulee noudattaa rakennusvalvontaviraston asuinkerrostalojen yhteistilojen mitoitusohjeita, ja että

 

-                                       naapuritontin (4154/11) kellariin tulevien autopaikkojen vaikutuksista tulee tiedottaa ko. kiinteistön omistajille (Asunto Oy Malmikoti). Lisäksi naapuritontin (4154/11) mahdollisten tulevien hankkeiden yhteydessä tulee tontin 4154/10 ja tontin 4154/11 omistajien yhdessä selvittää ja ratkaista asemakaavan mukaisten autopaikkojen tilanne tontilla 4154/11.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti todeta, että ennen rakennusluvan myöntämistä hankkeesta tulee pyytää kaupunginmuseon kanta.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

711 §

REDAKTIO OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-193

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-193/526 mukaisena 1.1.2012 asti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

712 §

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-379

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2009-379/526 mukaisesti myönnä poikkeusta 30. kaupunginosan Munkkiniemen korttelin nro 30203 tontille nro 1 (Lehtisaarentie 2, Papinpöydänkuja 2) haettuun toimenpiteeseen.

 

Pöytäkirjanote opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, Ecole Francaise Jules Vernelle ja Lehtisaari Seura ry:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Peltokorpi, Puoskari, Lehtipuu ja Kantola esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

713 §

25.5.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY KALEVANKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-380

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Merkittiin, että Rauhamäki teki Ylikahrin kannattamana palautusehdotuksen, jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunki puoltaa lausunnossaan poikkeusluvan myöntämistä.

 

                      Suoritetussa äänestyksessä Rauhamäen palautusehdotus voitti esittelijän esityksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola ja                       Pajamäki.

 

                      Kaupunginhallitus päätti asiasta Rauhamäen palautusehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

714 §

18.5.2009 ja 25.5.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAAJASALON RAIDEVAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) TARPEELLISUUDESTA (ASIANOSAISEN KUULEMINEN)

 

Khs 2008-1648

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnitteluviraston lausunnon mukaisen ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausunnonantamisvaltuutta koskevalla lausumalla täydennetyn lausunnon.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle liittein 2–7 ja pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginmuseolle, Helsingin Satamalle ja ympäristökeskukselle

 

Merkittiin, että Moisio teki Ojalan kannattamana seuraavan palautusesityksen: ” Palautetaan valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus asettuu kannattamaan YVA-menettelyn tarpeellisuutta.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Moision palautusesityksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Ojala, Puoskari, Urho ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

715 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

20.5.2009

kiinteistölautakunta

26.5.2009

rakennuslautakunta

26.5.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

26.5. ja 28.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

705 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN YRJÖ

HAKANEN: GRUNDERNA FÖR BESTÄMMANDE AV HYRORNA

FÖR IDROTTSLOKALER

 

Stn 2008-89

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.1.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Yrjö Hakanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Yrjö Hakanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

706 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: IDROTTSLOKALER OCKSÅ I KOMMERSIELLA

LOKALER SOM STADEN SUBVENTIONERAR MED NEDSATTA

TOMTARRENDEN

 

Stn 2008-90

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.1.2009

 

lämna den som föreslagit klämmen (Tea Vikstedt) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tarja Kantola

(paitsi 712 §)

Osku Pajamäki

(paitsi 694 §)

 

 

Jan D. Oker-Blom

(694 ja 712 §:ien osalta)

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   9.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 684-694, 697-703, 705-708 ja 713-715 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 710-712 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

684-694, 697-703, 705-708 och 713-715 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

710-712 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.