Kokousaika

25.5.2009 kello 16.00 – 17.25 ja 17.40 – 19.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 682-683 §)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi osa 683 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 661 ja 682-683 §)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi 661 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 683 §)

 

 

Ylikahri, Ville

(paitsi 661 ja osa 683 §)

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

Mäenpää, Anna

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 682-683 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 661
ja 682-683 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 682-683 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi 682-683 §)

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 662-683 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri (paitsi 682-683 §)

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri (paitsi osa 683 §)

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Rautava, Risto

Kvston ryhmäpuheenjohtaja
(682 ja osa 683 §:ien kohdalla)

 

 

Poutanen, Olli-Pekka

liikennesuunnittelupäällikkö
(661 §:n kohdalla)

 

 

Oasmaa, Kyösti

aluerakentamispäällikkö
(683 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


656-657,


658,


-,


663-665, 682-683,

 

 Sauri

 

 

 

666,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


662,


667-671,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,

 

-,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
659,


-,


672-674,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
660-661,


-,


675-681,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

656

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

657

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

658

Kj/1

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

659

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

660

Kaj/3

Vuokrausperusteet Viikin tiedepuiston kahdelle asuinkerrostalotontille

 

661

Kaj/4

Länsisataman vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Kampin katualueen ja Länsisataman kortteleiden nro 20257 - 20260 ym. alueiden (Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari) asemakaavan muuttaminen (nro 11770)

 

662

Ryj/1

Jätkäsaaren raitiotieverkon perustamissuunnitelma

 

663

Kj/3

Muutokset europarlamenttivaalien vaalitoimikuntiin sekä täydennykset ja muutokset vaalilautakuntiin

 

664

Kj/6

Valtuutettu Sanna Hellströmin toivomusponsi: Selvitys kaupunkien yhdistämisen hyödyistä ja haitoista sekä pääkaupunkiseudun hallinnon erilaisista malleista

 

665

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

666

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

667

Ryj/1

Esitys metsästyslainsäädännön muuttamisesta villikanin osalta

 

668

Ryj/2

Lausunto luonnoksesta seudun joukkoliikennesuunnitelmaksi 2010-2014

 

669

Ryj/3

Ympäristötarkastajan viran perustaminen ympäristökeskukseen

 

670

Ryj/4

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: Keskustan maanalaisen huoltoväylän ilmanvaihtolaitteiston kautta tulevien saastepäästöjen seuranta ja vähentäminen

 

671

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

672

Sj/1

Opinto-ohjaajan viran ja lehtorin virkojen perustaminen opetusvirastoon

 

673

Sj/2

Apulaisrehtorin viran perustaminen opetusvirastoon

 

674

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

675

Kaj/1

Suutarilan tontin 40195/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11883)

 

676

Kaj/2

Svenska normallyceumin kellarin perusparannuksen hankesuunnitelma

 

677

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Jaffan kanssa poikkeamispäätöksen johdosta

 

678

Kaj/4

Kiinteistö Oy Kaupintie 18:n poikkeamishakemus

 

679

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Kalevankatu 21:n poikkeamishakemuksesta

 

680

Kaj/6

18.5.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto uudenmaan ympäristökeskukselle Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeellisuudesta (asianosaisen kuuleminen)

 

681

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

682

Kj/4

Iltakouluasia: Seutuyhteistyöhön liittyvät selvitykset

 

683

Kj/5

Iltakouluasia: Aluerakentamisprojektien tilannekatsaus

 


 

656 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ylikahrin (varalla Kantola) ja Krohnin (varalla Mäenpää) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

657 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

658 - 661 §

Kaupunginvaltuuston 3.6.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

658 §

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

659 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

660 §

Vuokrausperusteet Viikin tiedepuiston kahdelle asuinkerrostalotontille

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

661 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.5.2009 pöydälle pantu asia
Länsisataman vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Kampin katualueen ja Länsisataman kortteleiden nro 20257 - 20260 ym. alueiden (Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari) asemakaavan muuttaminen (nro 11770)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn, Moisio ja Ylikahri esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn, eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Ojala teki palautusehdotuksen, jonka mukaan asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että alueen autopaikkanormiksi palautettaisiin 1 autopaikka/ 150 k-m2. Palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Räty teki Urhon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

 

” Kaavamerkinnästä AK- ja AL-kortteliaueilla poistetaan 75 m2:n keskipinta-alavaatimus.”

 

Suoritetussa äänestyksessä Rädyn muutosehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Kopra, Kantola, Moisio, Mäenpää, Peltokorpi, Puoskari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Rädyn muutosehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

662 §

Kaupunginvaltuuston 10.6.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

662 §

Jätkäsaaren raitiotieverkon perustamissuunnitelma

 

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 9. väliotsikko Lausunnon tiivistelmä edeltävä kappale korjataan kuulumaan Kaupun-kisuunnittelulautakunta toteaa ( 19.2.2009 ) seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

663 §

MUUTOKSET EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALITOIMIKUNTIIN SEKÄ TÄYDENNYKSET JA MUUTOKSET VAALILAUTAKUNTIIN

 

Khs 2009-997, 2009-996

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti täydentää ja muuttaa 4.5.2009 valittujen vaalilautakuntien sekä muuttaa 4.5.2009 valittujen vaalitoimikuntien kokoonpanoja esityslistan tämän asian liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

664 §

VALTUUTETTU SANNA HELLSTRÖMIN TOIVOMUSPONSI: SELVITYS KAUPUNKIEN YHDISTÄMISEN HYÖDYISTÄ JA HAITOISTA SEKÄ PÄÄKAUPUNKISEUDUN HALLINNON ERILAISISTA MALLEISTA

 

Khs 2008-1480

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 10.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sanna Hellström) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sanna Hellströmille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

665 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       18.5.2009

konsernijaosto                                                                18.5.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        19.5.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

666 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

667 §

ESITYS METSÄSTYSLAINSÄÄDÄNNÖN MUUTTAMISESTA VILLIKANIN OSALTA

 

Khs 2009-479, 2009-396

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Esittelijä poisti asian listalta.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

668 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA SEUDUN JOUKKOLIIKENNESUUNNITELMAKSI 2010-2014

 

Khs 2009-499

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

669 §

YMPÄRISTÖTARKASTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN

 

Khs 2009-944

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ympäristökeskukseen sijoitettavaksi 1.6.2009 lukien seuraavan viran:

 

Virkanimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Ympäristötarkastaja

1

2 867,20

 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa ympäristötarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, sekä kielitaitovaatimuksiksi hyvän suomen kielen kirjallisen ja suullisen taidon sekä tyydyttävän ruotsin kielen taidon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta julistamaan viran julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 2 867,20 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

670 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: KESKUSTAN MAANALAISEN HUOLTOVÄYLÄN ILMANVAIHTOLAITTEISTON KAUTTA TULEVIEN SAASTEPÄÄSTÖJEN SEURANTA JA VÄHENTÄMINEN

 

Khs 2008-2249

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 22.10.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tea Vikstedt) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

671 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

19.5.2009

teknisen palvelun lautakunta

19.5.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

672 §

OPINTO-OHJAAJAN VIRAN JA LEHTORIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2009-1130

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2009 alkaen seuraavat virat:

 

1 opinto-ohjaajan virka, jonka tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 950,75–3 038,14 euroa/kk,

 

12 lehtorin virkaa, joiden tehtäväkohtainen peruspalkka on 1 924,10–2 793,72 euroa/kk sekä

 

2 lehtorin virkaa, joiden tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 728,41–2 865,70 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

673 §

APULAISREHTORIN VIRAN PERUSTAMINEN OPETUSVIRASTOON

 

Khs 2009-1129

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa apulaisrehtorin viran, jonka tehtäväkohtainen peruspalkka on 4 099,76 euroa/kk.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle jäljennöksin esityslistatekstistä, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

674 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

14.5.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

7.5.2009

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

675 §

SUUTARILAN TONTIN 40195/11 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11883)

 

Khs 2009-782

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40195 tontin nro 11 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.3.2009 päivätyn piirustuksen nro 11883 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

676 §

SVENSKA NORMALLYCEUMIN KELLARIN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMA

 

Khs 2008-2317

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 16.3.2009 päivätyn Svenska normallyceumin kellarin perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hanke toteutetaan vuonna 2009, sen enimmäislaajuus on 1 770 brm2 ja enimmäishinta arvonlisäverottomana 1 600 000 euroa (12/2008, RI 127,0, THI 152,3).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

677 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY JAFFAN KANSSA POIKKEAMISPÄÄTÖKSEN JOHDOSTA

 

Khs 2008-2665

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Jaffan kanssa liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen sekä siihen mahdollisesti vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistö Oy Jaffalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

678 §

KIINTEISTÖ OY KAUPINTIE 18:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-710

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-710/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan 6.2.2009 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että rakennukseen tulee rakentaa kuivaushuone asukkaita varten. Lisäksi piha-alueen suunnittelu tulee teettää maisema-arkkitehdilla ja hyväksyttää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnassa. Tontin vuokranmääräytymisperusteet tulee tarkistaa vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

679 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY KALEVANKATU 21:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-380

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

680 §

18.5.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAAJASALON RAIDEVAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) TARPEELLISUUDESTA (ASIANOSAISEN KUULEMINEN)

 

Khs 2008-1648

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

681 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

19.5.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.5.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

12.5., 14.5. ja 20.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

682 §

ILTAKOULUASIA: SEUTUYHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT SELVITYKSET

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

Alustus                              Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

683 §

ILTAKOULUASIA: ALUERAKENTAMISPROJEKTIEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

                                            Alustus                              Aluerakentamispäällikkö Kyösti Oasmaa

 

Lisätiedot:
Oasmaa Kyösti, aluerakentamispäällikkö, puhelin 310 25957

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

664 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SANNA

HELLSTRÖM: UTREDNING AV FÖR- OCH NACKDELARNA MED

EN SAMMANSLAGNING AV STÄDERNA OCH OLIKA MODELLER

FÖR FÖRVALTNINGEN I HUVUDSTADSREGIONEN

 

Stn 2008-1480

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Sanna Hellström) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sanna Hellström och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Översättning:

670 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: UPPFÖLJNING OCH MINSKNING AV UTSLÄPPEN AV

FÖRORENINGAR FRÅN VENTILATIONSAGGREGATET I DEN

UNDERJORDISKA SERVICELEDEN I CENTRUM

 

Stn 2008-2249

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 22.10.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tea Vikstedt) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saarinen Erja, biträdande stadssekreterare, telefon 310 36102


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Minerva Krohn

(paitsi 661 ja 682-683 §)

Ville Ylikahri

(paitsi 661 ja osa 683 §)

 

 

 

Tarja Kantola

(661-683 §:ien osalta)

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   2.6.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 656-662, 664-668, 670-671, 674 ja
679-683 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 678 §

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 675 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

656-662, 664-668, 670-671, 674 och 679-683  § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

678 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

675 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.