Kokousaika

18.5.2009 kello 16.00 - 17.00

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Hakola, Juha

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

Räty, Laura

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 624 §)

 

Ylikahri, Ville

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 624 §)

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 639-655 §)

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri


 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Lahdenranta, Matti

toimitusjohtaja (624 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Kokkonen


620-621,


622-623,


-,


633-638,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
624-625,


-,


639-640,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


641-642,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


643-650,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
626-631,


632,


651-655,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

620

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

621

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

622

Kj/1

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2009 talousarvion maanhankintamäärärahoihin

 

623

Kj/2

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perustaminen

 

624

Ryj/3

Jokeri 2 -linjan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

625

Ryj/4

Lausunto Kehä I (Maantie 101) Kivikontien eritasoliittymän tiesuunnitelmasta

 

626

Kaj/5

Luettelo vuonna 2008 tehdyistä kiinteistökaupoista

 

627

Kaj/6

Vuokrausperusteet Ruskeasuon toimistotonteille 16748/1 ja 2 sekä tontin 16748/2 varaaminen Skanska Oy:lle ja Skanska Commercial Development Oy:lle

 

628

Kaj/7

Vuokrausperusteiden määrääminen Herttoniemen asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen tontille 43142/8

 

629

Kaj/8

Lauttasaaren tontin 31109/10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11819)

 

630

Kaj/9

Malmin tontin 38171/17, korttelin 38174 ja tonttien 38175/16 - 18 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11829)

 

631

Kaj/10

Pitäjänmäen tonttien 46130/15 ja 23 ja 46134/7 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11845)

 

632

Kaj/1

Länsisataman vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Kampin katualueen ja Länsisataman kortteleiden nro 20257 - 20260 ym. alueiden (Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari) asemakaavan muuttaminen (nro 11770)

 

633

Kj/3

Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän perussopimuksen tarkistaminen

 

634

Kj/4

Oikaisuvaatimus kaupungin lakimiehen verohuojennuspäätöksestä 17.3.2009, 1030 §

 

635

Kj/5

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 20.3.2009, 1039 §

 

636

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 13.5.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

637

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

638

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

639

Ryj/1

Siemenliike Siren Oy:n anomus maanvuokrasopimuksen pidentämiseksi

 

640

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

641

Stj/1

Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintaa koskevat oikaisuvaatimukset

 

642

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

643

Sj/1

Paikallinen sopimus työterveyskeskuksen iltavastaanotolla maksettavista palkoista 1.5.2009 - 31.1.2010

 

644

Sj/2

Va. tutkimusprofessorin avoimen viran hoitamisen jatkaminen

 

645

Sj/3

Pelaajan palkitseminen Suomessa järjestettyjen naisten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen pronssimitalista

 

646

Sj/4

Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen tarkistaminen Östersundomin suurpiirissä 1.8.2009 lähtien

 

647

Sj/5

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi: Opiskelijoiden työharjoittelupaikat

 

648

Sj/6

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Romanilasten perusopetuksen tuen kehittäminen

 

649

Sj/7

11.5.2009 pöydälle pantu asia

Nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osastopäällikön viran täyttäminen ja asiaan liittyvän oikaisuvaatimuksen käsitteleminen

 

650

Sj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

651

Kaj/1

Lausunto uudenmaan ympäristökeskukselle Laajasalon raidevaihtoehtojen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarpeellisuudesta (asianosaisen kuuleminen)

 

652

Kaj/2

Finlandia-talon sähköverkkojen peruskorjauksen 2009 hankesuunnitelman hyväksyminen

 

653

Kaj/3

Suursuon sairaalan ja Maunulan terveysaseman pihan perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

654

Kaj/4

Helsingin ortodoksisen seurakunnan hautausmaa-alueen varauksen jatkaminen

 

655

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

620 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Ojalan (varalla Ylikahri) ja Moision (varalla Helistö) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

621 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

622 - 631 §

Kaupunginvaltuuston 27.5.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

622 §

Ylitysoikeuden myöntäminen vuoden 2009 talousarvion maanhankintamäärärahoihin

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

623 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän perustaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

624 §

Jokeri 2 -linjan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

625 §

Lausunto Kehä I (Maantie 101) Kivikontien eritasoliittymän tiesuunnitelmasta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

626 §

Luettelo vuonna 2008 tehdyistä kiinteistökaupoista

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

627 §

Vuokrausperusteet Ruskeasuon toimistotonteille 16748/1 ja 2 sekä tontin 16748/2 varaaminen Skanska Oy:lle ja Skanska Commercial Development Oy:lle

 

 

                                            Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan s. 37 päätösehdotuksen kohta 3 kuuluu seuraavasti: ” Muutoin noudatetaan liike- ja toimistotonttien vuokrasopimuslomakkeen ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja, joita määriteltäessä tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymät energiatehokkuusvaatimuksia koskevat toivomusponnet.”

                                           

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

628 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Herttoniemen asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen tontille 43142/8

 

 

                                            Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan s. 45 päätösehdotuksen kohta 3 kuuluu seuraavasti: ” Muutoin noudatetaan liike- ja toimistotonttien vuokrasopimuslomakkeen ehtoja ja kiinteistölautakunnan mahdollisesti päättämiä lisäehtoja, joita määriteltäessä tulee ottaa huomioon kaupunginvaltuuston 13.5.2009 hyväksymät energiatehokkuusvaatimuksia koskevat toivomusponnet.”

                                           

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

629 §

Lauttasaaren tontin 31109/10 sekä puisto- ja katualueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11819)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

630 §

Malmin tontin 38171/17, korttelin 38174 ja tonttien 38175/16 - 18 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11829)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

631 §

Pitäjänmäen tonttien 46130/15 ja 23 ja 46134/7 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11845)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

632 §

Kaupunginvaltuuston 3.6.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

632 §

Länsisataman vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Kampin katualueen ja Länsisataman kortteleiden nro 20257 - 20260 ym. alueiden (Jätkäsaarenkallio ja Hietasaari) asemakaavan muuttaminen (nro 11770)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

633 §

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE-KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2009-1120

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän perussopimuksen tarkistukset liitteen 1 mukaisesti.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskuntaa (YTV) kutsumaan koolle Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän yhtymäkokouksen päättämään kuntayhtymän hallituksen valitsemisesta ja muista toiminnan käynnistämiseen liittyvistä toimenpiteistä.

 

                                            Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, HKL –liikelaitokselle sekä Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan  kaupungeille ja Kirkkonummen kunnalle sekä YTV:lle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

634 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGIN LAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 17.3.2009, 1030 §

 

Khs 2009-789

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 17.3.2009, 1030 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

 

635 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 20.3.2009, 1039 §

 

Khs 2009-891

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 20.3.2009, 1039 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITE

Salassa pidettävä liite JuklL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

 

636 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.5.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 13.5.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

10                 Aloitteet 9 ja 14

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteet uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 24

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloitteet 28–32, 34, 36, 38, 43–45, 49, 52–53, 58 ja 67 esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 27.5.2009.

 

11                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle.

 

8                    Pöytäkirjanote HKL-liikelaitoksen johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12–14           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

 

Toivomusponnet sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

15–16           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

17–18           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

3                   Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu myöhemmin tehtävällä erillisellä varauspäätöksellä varaamaan tarjouskilpailun perusteella valittavalle Länsisataman kaupunginosan (20.) Saukonpaaden alueen suunnitellun korttelin nro 20029 varauksensaajalle myöhemmin yksilöitävän asuinkerrostalotontin (AK) seuraavin ehdoin:

 

1                    Varaamisen edellytyksenä on, että tarjouskilpailun voittaja toteuttaa korttelin nro 20029 kaupungin tekemien varaus-päätösten, tarjouskilpailua varten laaditun kiinteistölauta-kunnan hyväksymän tarjouspyynnön sekä solmittavan toteutussopimuksen ehtojen mukaisesti ja niissä asetettuja määräaikoja noudattaen.

 

2                    Tontti varataan ensisijaisesti Jätkäsaaren osayleiskaavan nro 11350 ja toissijaisesti Sörnäistenrannan - Hermannin-rannan osayleiskaavan nro 11650 rajaamalta alueelta.

 

3                    Tontin rakennusoikeus on noin 4 000–7 000 k-m².

 

4                    Tontti varataan vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon ilman Hitas-ehtoja.

 

5                    Kaupunki päättää mahdollisista muista varausehdoista, tontin luovutusmuodosta, -ehdoista sekä -hinnasta myöhemmin varauksensaajan kanssa neuvoteltuaan.

 

Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

19                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

637 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       12.5.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.5.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

638 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

639 §

SIEMENLIIKE SIREN OY:N ANOMUS MAANVUOKRASOPIMUKSEN PIDENTÄMISEKSI

 

Khs 2009-722

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa Tukkutorin jatkamaan Siemenliike Siren Oy:n kanssa 26.2.1999 ja 19.10.2004 tehtyjä maanvuokrasopimuksia 21. kaupunginosan Hermannin korttelin 274 tontilla 4 olevan määräalan ja tontilla 7 olevan määräalan osalta voimassa olevien sopimusten mukaisin ehdoin 31.12.2036 asti edellyttäen, että Siemenliike Siren Oy sitoutuu korjaamaan huonokuntoisen rakennuksen viiden vuoden kuluessa uusien vuokrasopimusten allekirjoittamisesta.

 

Pöytäkirjanote Siemenliike Siren Oy:lle ja Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

640 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

14.5.2009

pelastuslautakunta

12.5.2009

yleisten töiden lautakunta

14.5.2009

ympäristölautakunta

12.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

641 §

KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTAA KOSKEVAT OIKAISUVAATIMUKSET

 

Khs 2009-581

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä esityslistalta ilmenevien perustein Xxx-xx Xxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxx yhteisen, Xxxx Xxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxx-xxxxx oikaisuvaatimukset kaupunginhallituksen 23.3.2009 § 422 tekemästä kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintapäätöksestä, koska oikaisuvaatimuksissa ei ole esitetty sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta kaupunginhallituksen tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistasta sekä terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle, hankintakeskukselle (Anne Brax) ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 14

 

 

642 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

terveyslautakunta

12.5.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

643 §

PAIKALLINEN SOPIMUS TYÖTERVEYSKESKUKSEN ILTAVASTAANOTOLLA MAKSETTAVISTA PALKOISTA 1.5.2009 - 31.1.2010

 

Khs 2009-1015

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan paikallisen
sopimuksen työterveyskeskuksen iltavastaanotolla maksettavista
palkoista 1.5.2009 – 31.1.2010
ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen
allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, va. osastopäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

644 §

VA. TUTKIMUSPROFESSORIN AVOIMEN VIRAN HOITAMISEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-2100

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä HT Markus Laineen jatkamaan tutkimusprofessorin avoimen viran hoitoa 1.6. – 30.9.2009, kuitenkin kauintaan siihen saakka, kunnes viran vakinaisesti otettu ryhtyy virkaa hoitamaan.

 

Pöytäkirjanote Markus Laineelle ja tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

645 §

PELAAJAN PALKITSEMINEN SUOMESSA JÄRJESTETTYJEN NAISTEN JÄÄKIEKON MAAILMANMESTARUUSKILPAILUJEN PRONSSIMITALISTA

 

Khs 2009-1094

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää helsinkiläiselle Mariia Posalle 1 400 euron suuruisen tunnustuspalkinnon Suomessa jääkiekon MM‑kilpailuissa 2009 saavutetusta pronssimitalista.

 

Tunnustuspalkinto maksetaan talousarvion kohdalta 1040201, Khn käyttövarat, vastuualueelta 13.

 

Pöytäkirjanote liikuntavirastolle asianomaiselle tiedottamista varten, hallintokeskukselle sekä taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

646 §

PERUSOPETUSLAIN MUKAISEN KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUJEN TARKISTAMINEN ÖSTERSUNDOMIN SUURPIIRISSÄ 1.8.2009 LÄHTIEN

 

Khs 2009-899

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Östersundomin suurpiirissä sovelletaan 1.8.2009 alkaen kaupunginhallituksen 10.4.2007 hyväksymiä perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuja sekä kaupunginhallituksen 7.8.2006 ja 17.3.2008 hyväksymiä, mainittujen asiakasmaksujen alentamisen tai perimättäjättämisen periaatteita.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

647 §

VALTUUTETTU LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: OPISKELIJOIDEN TYÖHARJOITTELUPAIKAT

 

Khs 2008-2409

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Laura Kolbe) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

648 §

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: ROMANILASTEN PERUSOPETUKSEN TUEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-2531

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tiia Aarnipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tiia Aarnipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

649 §

11.5.2009 pöydälle pantu asia

NUORISOASIAINKESKUKSEN KESKITETTYJEN PALVELUJEN OSASTOPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN JA ASIAAN LIITTYVÄN OIKAISUVAATIMUKSEN KÄSITTELEMINEN

 

Khs 2009-744

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa sosionomi Leena Ruotsalaisen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön virkaan 1.6.2009 alkaen/lukien 4 741,12 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevanpäätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti jättää tutkimatta kaupunginhallituksen 30.4.2009 tekemään päätökseen § 459 kohdistuneen, Xxxxx Xxxxxxx-xxx ja Xxxxx Xxxxxxx tekemän oikaisuvaatimuksen esityslistatekstistä ilmenevin perustein.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, muille hakijoille oikaisuvaatimusohjein, Xxxx Xxxxxxxxxxxxx ja Xxxxx Xxxxxxxxx muutoksenhakuohjein ja jäljennöksin esityslistatekstistä, nuorisolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Räty esitti liitteen 2 mukaisin perustein, että nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön virkaan tulee valita Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Suoritetussa vaalissa  Leena Ruotsalainen sai 10 ääntä ja Xxxxx Xxxxxxxx 5 ääntä.

 

Kaupunginhallitus päätti valita Leena Ruotsalaisen nuorisoasiainkeskuksen keskitettyjen palvelujen osaston osastopäällikön virkaan.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

650 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

12.5.2009

nuorisolautakunta

14.5.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

12.5.2009

taidemuseon johtokunta

12.5.2009

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

651 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAAJASALON RAIDEVAIHTOEHTOJEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN (YVA) TARPEELLISUUDESTA (ASIANOSAISEN KUULEMINEN)

 

Khs 2008-1648

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

652 §

FINLANDIA-TALON SÄHKÖVERKKOJEN PERUSKORJAUKSEN 2009 HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-686

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 4.3.2009 päivätyn Finlandia-talon sähköverkkojen peruskorjauksen 2009 hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 4 050 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 175 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 432 000 euroa (RI 127,0, THI 152,3) kustannustasossa 12/2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Finlandiatalolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

653 §

SUURSUON SAIRAALAN JA MAUNULAN TERVEYSASEMAN PIHAN PERUSPARANNUKSEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-260

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 26.1 2009 päivätyn Suursuon sairaalan ja Maunulan terveysaseman pihan perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen ensimmäinen osa, hankesuunnitelman vaihe 2, toteutetaan vuonna 2009, jolloin rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 1 000 000 euroa ja arvonlisäverollisena 1 220 000 euroa (RI = 128,0, THI = 155,3) kustannustasossa 11/2008, ja hankkeen toisen osan, vaihe 3, toteuttamisesta päätetään erikseen vuoden 2010 talousarviosta päätettäessä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

654 §

HELSINGIN ORTODOKSISEN SEURAKUNNAN HAUTAUSMAA-ALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-974

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle varatun Vuosaaren hautausmaa-alueen varausaikaa entisin ehdoin 31.12.2010 asti.

 

Pöytäkirjanote Helsingin ortodoksiselle seurakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

655 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.5.2009

kiinteistölautakunta

12.5.2009

rakennuslautakunta

12.5.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

647 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: PRAKTIKANTPLATSER FÖR STUDERANDE

 

Stn 2008-2409

Ärende Sj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

648 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA

AARNIPUU: UTVECKLANDE AV STÖDET FÖR GRUNDLÄGGANDE

UTBILDNING FÖR ROMSKA BARN

 

Stn 2008-2531

Ärende Sj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tiia Aarnipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Outi Ojala

Elina Moisio

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  27.5.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 634-635, 641 ja osa 649  §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 620-632, 636-638, 640, 642, 647-648,
650-651 ja 654-655 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

 

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 641 ja osa 649 §:t

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 634-635 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

634-635, 641 och del 649  § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

620-632, 636-638, 640, 642, 647-648, 650-651 och 654-655 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

 

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

641 och del 649 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

634-635 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.