Kokousaika

12.1.2009 kello 16.00 – 17.17

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

Läsnä

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 52 §)

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

Hellström, Sanna

 

 

Kantola, Tarja

 

 

Malinen, Jouko

 

 

Moisio, Elina

 

 

Ojala, Outi

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

Rautava, Risto

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

Muut

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 


 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen
30-31,


32-37, 

 Kokkonen

 

 

38,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä


39-40, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


41, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


42-52, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

30

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

31

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

32

Kj/3

Vuosaaren satama-projektin seurantaraportti

 

33

Kj/4

Tilahankkeiden käsittelyohjeiden 2004 tarkistaminen

 

34

Kj/5

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

35

Kj/6

Pääomasijoituksen maksaminen Töölönlahden pysäköinti osakeyhtiölle

 

36

Kj/7

7.1.2009 pöydälle pantu asia

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

37

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

38

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

39

Ryj/1

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuella toteutettavat toimenpiteet vuonna 2009

 

40

Ryj/2

Kantatien 51 (Länsiväylä) parantamista ja rampin siirtoa Salmisaaren kohdalla koskevan tiesuunnitelman hyväksyminen

 

41

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

42

Kaj/1

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Uudentyyppisen nuoriso- ja opiskelija-asumisen suunnittelun mahdollisuuksien selvittäminen

 

43

Kaj/2

Vt Osku Pajamäen toivomusponsi: Nuorisoasuntojen riittävä tuotanto ja tontinvaraus maankäytön ja asumisen toteutusohjelmakaudella 2008 - 2017

 

44

Kaj/3

Vt Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Yhteisöllisyyden ja energian säästön edistäminen korvaamalla asuntokohtaiset saunat yhteisillä saunatiloilla

 

45

Kaj/4

Herttoniemen sairaalan C-rakennuksen korjaustyön teknisen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

46

Kaj/5

Kulosaaren tontin 42014/7 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11867)

 

47

Kaj/6

Itäsaariston alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11866)

 

48

Kaj/7

Käpylän tontin 821/2 rakennuskiellon pidentäminen (nro 11864)

 

49

Kaj/8

7.1.2009 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Juho ja Maria Lallukan taiteilijakodin suojeluesityksestä

 

50

Kaj/9

Valitus korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Punavuoren tontin 118/3 asemakaavan muutosta nro 11435

 

51

Kaj/10

Kj:n 29.12.2008 ottama asia: Vallilanlaakson joukkoliikennekatua koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus (nro 11822)

 

52

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

30 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

31 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

32 §

VUOSAAREN SATAMA-PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI

 

Khs 2004-2183

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä Vuosaaren satama-projektin seurantaraportin tiedoksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

33 §

TILAHANKKEIDEN KÄSITTELYOHJEIDEN 2004 TARKISTAMINEN

 

Khs 2008-2646

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

hyväksyä tämä asian liitteenä olevat 30.12.2008 päivätyt tarkistetut tilahankkeiden käsittelyohjeet ja ohjeisiin sisältyvät toimivaltarajat

 

Pöytäkirjanote ja liite kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

34 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 939 500 euroa saadaan maksaa vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja Taloushallintopalvelu liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

35 §

PÄÄOMASIJOITUKSEN MAKSAMINEN TÖÖLÖNLAHDEN PYSÄKÖINTI OSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2008-2695

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen maksamaan oman pääoman sijoituksena Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle 3 800 000 euroa vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 06, Arvopaperit, Töölölahden Pysäköintilaitos, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Töölönlahden Pysäköinti Oy:lle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille sekä varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

36 §

7.1.2009 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-2705

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita seuraavat 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 23.1.2009 klo 10.00 alkaen Helsingissä pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen:

 

edustaja

varaedustaja

 

 

Jouko Malinen

Tiina Hiltunen

 

 

Tarja Tenkula

Risto Meriläinen

 

 

Risto Rautava

Timo Jaatinen

 

 

Tuomo Valve

Aki Ahonen

 

 

Laura Räty

Paula Kylä-Harakka

 

 

Ulla-Marja Urho

Pirjo Tolvanen

 

 

Maaria Haikarainen

Jari J. Marjanen

 

 

Suzan Ikävalko

Jessica Karhu

 

 

Ville Komsi

Hannu Tuominen

 

 

Pekka Saarnio

Hanna-Kaisa Siimes

 

 

Georg Henrik Wrede

Björn Fant

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

37 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

38 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 2 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

39 §

VALTION SUURTEN KAUPUNKIEN JOUKKOLIIKENNETUELLA TOTEUTETTAVAT TOIMENPITEET VUONNA 2009

 

Khs 2008-1579

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa HKL -liikelaitoksen yhteistyössä YTV:n kanssa valmistelemaan valtiolle hakemuksen suurten kaupunkien joukkoliikennetuen käytöstä joukkoliikennelautakunnan esityksessä 19.12.2008 esitetyn mukaisesti.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa HKL -liikelaitoksen tekemään tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia kaupunginhallituksen nyt hyväksymään joukkoliikennetuen käyttöä koskevaan esitykseen.

 

Pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

40 §

KANTATIEN 51 (LÄNSIVÄYLÄ) PARANTAMISTA JA RAMPIN SIIRTOA SALMISAAREN KOHDALLA KOSKEVAN TIESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-1878

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kantatien 51 (Länsiväylä) parantamista ja rampin siirtoa Salmisaaren kohdalla koskevasta tiesuunnitelmasta Uudenmaan tiepiirille seuraavan lausunnon:

 

Vastauksena Uudenmaan tiepiirin esittämiin kysymyksiin Helsingin kaupunki toteaa seuraavaa:

 

-                                       Kaupunki toteuttaa hankkeen kustannuksellaan ja vastaa kaikista hankkeen aiheuttamista kuluista tienpitäjälle.

-                                       Suunnittelualueella olevat laitteet ja niiden siirtotarve on selvitetty. Kaupunki suojaa tai siirtää kustannuksellaan kaupungin omistamat laitteet siten, ettei niistä ole haittaa tien tekemiselle.

 

Tiesuunnitelman kuivatussuunnitelman mukaan alueelle rakennetaan uutta sadevesiviemäriä yhteensä noin 250 metriä. EV-alueelta ja Salmiparkin ajoluiskasta tuleva sv-viemäri on yksityinen. Rantaraitin (K1J) pintakuivatusvedet on suunniteltu johdettavaksi puolirummuin mereen ja laitteet kuuluvat rakennusviraston vastuulle.

 

Ramppien alla sijaitsee Helsingin Energian kolme mittavaa raskaan ja kevyen polttoöljyn kalliovarastoa. Salmisaaren voimalaitokselta lähtevät kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjohdot sekä 110 kV kaapeli ovat tunnelissa nyt rakennettavan rampin alueella.

 

Ramppia rakennettaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Siirtojohtojen suojaustoimenpiteet on suunniteltava ja toteutettava yhdessä Helsingin Energian kanssa

 

-                                       Kaupunki luovuttaa suunnitelma-alueella omistamansa maa-alueen korvauksetta tietarkoituksiin.

 

Ympäristöministeriön 8.11.2006 vahvistamassa Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on moottoriväylän, energiahuollon, keskustatoimintojen aluetta. Lisäksi alue on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde. Tiesuunnitelma on maakuntakaavan mukainen. Helsingin yleiskaava 2002:ssa (kaupunginvaltuusto 26.11.2003, tullut kaava-alueella voimaan 23.12.2004) alueella on seuraavia kaavamerkintöjä: teknisen huollon alue, kaupunkipuisto, virkistysalue, keskustatoimintojen alue, moottorikatu ja toimitilavaltaisena kehitettävä kerrostalovaltainen alue. Tiesuunnitelma on yleiskaavan mukainen.

 

Alueella on voimassa asemakaava ja asemakaavan muutos nro 11140, joka on hyväksytty 11.5.2005. Kaavan mukaan alueelle on osoitettu yleisen tien alue, toimitilarakennusten korttelialue, yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue ja suojaviheralue.

 

Kaavamuutosalueen eteläosassa on voimassa asemakaava nro 10707, joka on hyväksytty 7.6.2000. Kaavan mukaan alue kuuluu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeseen.

 

Lisäksi alueella on voimassa asemakaava ja asemakaavan muutos nro 10590, joka on hyväksytty 9.12.1998. Kaavan mukaan alue kuuluu katualueeseen. Salmisaarenkadun katualue on osana vuonna 1999 hyväksyttyä asemakaavaa nro 10590.

 

Tiesuunnitelmassa esitetään liikennealueiden supistamista Energiakadun jatkeen sekä pohjoisen rantaraitin kohdalla. Tiesuunnitelman järjestelyt edellyttävät asemakaavan muutosta. Asemakaavan muuttaminen on vireillä, ja asia tulee kaupunkisuunnittelulautakuntaan keväällä 2009.

 

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin hallintokeskuksen kirjaamossa 19.9.- 20.10.2008. Sitä vastaan ei ole tehty muistutuksia.

 

Lausunnon mukana palautetaan todistus nähtävänäolosta sekä suunnitelma-asiakirjat.

 

Kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille ja pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

41 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

 

 

eläintarhan johtaja

8.1.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

19.12.2008 ja 7.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstön voimavara)

7. ja 8.1.2009

museonjohtaja

31.12.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

30.12.2008

taidemuseon johtaja

2. – 7.1.2009

työterveysjohtaja

7.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

42 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: UUDENTYYPPISEN NUORISO- JA OPISKELIJA-ASUMISEN SUUNNITTELUN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN

 

Khs 2008-383

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kolbe) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

43 §

VT OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: NUORISOASUNTOJEN RIITTÄVÄ TUOTANTO JA TONTINVARAUS MAANKÄYTÖN JA ASUMISEN TOTEUTUSOHJELMAKAUDELLA 2008 - 2017

 

Khs 2008-423

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Pajamäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Osku Pajamäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

44 §

VT TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: YHTEISÖLLISYYDEN JA ENERGIAN SÄÄSTÖN EDISTÄMINEN KORVAAMALLA ASUNTOKOHTAISET SAUNAT YHTEISILLÄ SAUNATILOILLA

 

Khs 2008-427

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

                    merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

                    toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Aarnipuu) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tiia Aarnipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

45 §

HERTTONIEMEN SAIRAALAN C-RAKENNUKSEN KORJAUSTYÖN TEKNISEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2359

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 28.10 2008 päivätyn Herttoniemen sairaalan C-rakennuksen korjaustöiden hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten arvonlisäverollinen enimmäishinta on 3 204 000 euroa (veroton hinta 2 630 000 euroa) kustannustasossa syyskuu 2008 (RI = 128,5 ja THI = 158,7).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

46 §

KULOSAAREN TONTIN 42014/7 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11867)

 

Khs 2008-2668

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 42. kaupunginosan korttelin nro 42014 tontin nro 7 rakennuskieltoaikaa 16.1.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

47 §

ITÄSAARISTON ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11866)

 

Khs 2008-2670

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kau­pun­kisuun­nitteluviraston asemakaavaosaston pii­rustuksesta nro 11866/4.12.2008 il­menevän alueen (Itäsaaristo) rakennuskieltoaikaa 22.1.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

48 §

KÄPYLÄN TONTIN 821/2 RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11864)

 

Khs 2008-2669

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan korttelin nro 821 tontin nro 2 rakennuskieltoaikaa 21.2.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen, kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

49 §

7.1.2009 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE JUHO JA MARIA LALLUKAN TAITEILIJAKODIN SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2008-2386

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavansisältöisen lausunnon:

 

Taiteilijakoti Lallukka on alun perin viipurilaisen kauppaneuvos Juho Lallukan ja hänen vaimonsa Marian testamentin perusteella muodostetun säätiön omistama ja ylläpitämä. Taitelijakodin rakennuksen käyttötarkoitus oli määrätty lahjoittajapuolisoiden Juho ja Maria Lallukan vuonna 1908 allekirjoittamassa keskinäisessä testamentissa. Testamentti astui voimaan pidempään eläneen puolison Maria Lallukan kuoltua vuonna 1923. Perustajapariskunnan tarkoituksena oli luoda paikka, jossa taiteilija saattoi häiriöttä keskittyä oman taiteenalansa ja lahjojensa kehittämiseen. Päämääränä oli edistää Suomen taiteen jatkuvaa nousua.

 

Säätiö osti Helsingin kaupungilta rakentamattoman tontin Etu-Töölöstä. Taiteilijakodista järjestettiin yleinen arkkitehtuurikilpailu 1931 (Arkitekten 1931, ss. 58–63). Kilpailussa kolmannen palkinnon ehdotuksellaan ”Des Pudels Kern” saanut arkkitehti Gösta Juslén valittiin suunnittelijaksi. Rakennus valmistui 1933.

 

Funktionalistinen, pohjakaavaltaan H-kirjaimen muotoinen rakennus
sijoittui Eteläisen Hesperiankadun ja sitä 11 metriä korkeammalla
olevan Apollonkadun väliselle tontille. Kadunvarsirakennuksia yhdistävä väliosa jakoi tontin keskiosan kahteen pihaan. Rakennuksessa oli alkuaan 45 taiteilija-asuntoa, joista 20 oli erityisesti kuvataiteilijoille suunniteltuja ateljeehuoneistoja. Rakennuksessa oli myös komeita
aulatiloja ja edustavia porrashuoneita sekä yhteisiä tiloja, kuten
kokoussali.

 

Rakennuksen Hesperiankadun puoleinen, suhteiltaan kaunis, funktionalistinen julkisivu erottuu pitkässä asuintalojen rivistössä mm. puolipyöreiden yksityiskohdiltaan huolellisesti suunniteltujen parvekkeidensa vuoksi.

Lallukan taiteilijakodin kulttuurihistoriallinen arvo

 

Lallukan taiteilijakoti sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi luokitetulla Etu-Töölön alueella (Museovirasto ja ympäristöministeriö 1993, Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt). Etu-Töölön kaupunginosan inventoinnissa (Kantakaupungin rakennussuojeluinventoinnin kokonaistarkistus vv. 1990-1991) rakennus on arvotettu rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti erittäin merkittäväksi.

 

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakodin kulttuurihistoriallinen arvo on merkittävä ja sillä on valtakunnallista arvoa. Lallukka on ollut Suomen eri alojen ansioituneimpien taiteilijoiden koti 75 vuoden ajan. Asukkaiksi on vuosikymmenten kuluessa valikoitunut maamme ansioituneimpia taiteilijoita. Taiteilijatalo toimii edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan suomalaistaitelijoiden asuin- ja työskentelypaikkana. Rakennustaiteellisesti rakennus on yksi maamme funktionalistisen arkkitehtuurin merkittävimmistä kohteista, jonka säilyminen myös sisätilojen osalta mahdollisimman autenttisena tulee taata.

 

Asemakaavatilanne        Taiteilijakodin rakennuksen tontilla voimassa oleva asemakaava (nro 7457) on vahvistettu vuonna 1977. Rakennus kuuluu asuntokerrostalojen korttelialueeseen ja sitä koskee suojelumerkintä so: ”Tontti, jolla oleva rakennus on historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas. Rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä.”

 

Suojelumääräys on hyvin puutteellinen verrattuna rakennuksen kulttuurihistorialliseen merkittävyyteen. Jopa purkaminen mahdollistetaan tietyin ehdoin. Määräys ei turvaa riittävällä tavalla rakennuksen arvokkaiden ominaispiirteiden säilymistä. Arvokkaita sisätiloja ei määräyksessä mainita lainkaan. Asemakaavaa voidaan näistä syistä pitää suojelumääräyksen osalta vanhentuneena eikä se riittävästi turvaa
rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä.

 

Neuvottelu Lallukassa 12.8.2008

 

Museoviraston, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja rakennusvalvontaviraston sekä kaupunginmuseon edustajat osallistuivat 12.8.2008 Lallukan taiteilijakodissa pidettyyn asukkaiden kutsumaan neuvotteluun, jossa keskusteltiin yhden suuren asunnon (A 48) jakamisesta kahdeksi pieneksi asunnoksi ja muista tulevista korjauksista, kuten ravintolan keittiön ja alkuperäisten ikkunoiden kunnostamisesta.

 

Kuluvan vuoden elokuussa asunnon A 48 tilajärjestely oli säilynyt hyvin alkuperäisessä muodossaan. Myös 1930-luvun kiinteää sisustusta oli merkittävästi jäljellä: väliovet, takka, kiinteitä kaapistoja ja listoitukset. Olohuoneessa oli jäljellä alkuperäinen punainen linoleummatto mustine reunoineen. Vain asunnon keittiö ja kosteat tilat oli uudistettu. Asunnon jakamisella oli rakennuslupa. Asiasta ei ollut pyydetty kaupunginmuseon lausuntoa. Neuvottelun jälkeen museo sai tietoonsa, että työt oli aloitettu. Kaupunginmuseo dokumentoi asuntoa valokuvaamalla.
Tässä vaiheessa alkuperäinen kiinteä sisustus oli jo osittain tuhottu.

 

Neuvottelussa sekä kaupunginmuseo että Museovirasto korostivat
rakennushistoriaselvityksen tekemisen tärkeyttä tulevien korjausten pohjatiedoiksi ja hyvää, kulttuurihistorialliset arvot huomioon ottavaa suunnittelua. Elokuun jälkeen rakennushistoriaselvitystä ei ole tehty
eikä tulevista korjauksista olla oltu yhteydessä kaupunginmuseoon.

Rakennuksen ja sen sisätilojen säilyneisyyttä kokonaisuutena on
vaikea tässä vaiheessa arvioida, koska rakennushistoriaselvitykseen kuuluvaa inventointia ei ole tehty.

 

Kannanotto suojeluesitykseen

 

Kaupunginhallitus viittaa opetusministeriön sisätilojen suojelua käsitelleen työryhmän muistioon vuodelta 2003. Siinä korostettiin, että rakennus on aina kokonaisuus, jonka merkitys ja arkkitehtoninen arvo muodostuu sen ulkoasusta, sisätilojen jäsentelystä sekä rakentamiskautta ja korjausvaiheita ilmentävistä yksityiskohdista ja materiaaleista. Työryhmä kiinnitti huomiota kaavoituksella tapahtuvan suojelun riittämättömiin keinoihin arvokkaiden sisätilojen turvaamisessa.

 

Lallukan taiteilijakodin rakennuksella on suuri merkitys rakennustaiteellisesti laadukkaana aikansa edustajana ja kaupunkikuvallisesti merkittävänä rakennuksena sekä osana valtakunnallisesti merkittävää Etu-Töölön aluetta. Tämän lisäksi sillä on suuri merkitys tärkeänä suomalaisen kulttuurin symbolina, siihen sisältyy huomattavaa kansallista henkilöhistoriaa.

 

Rakennus on laadukas paitsi ulkoarkkitehtuurinsa, myös yksityiskohtiaan myöten huolellisesti suunniteltujen ja edelleen pääosiltaan hyvin säilyneiden sisätilojensa osalta. Lallukan taitelijakodin rakennusta voidaan pitää rakennussuojelulain tarkoittamana kohteena, jolla on kulttuurihistoriallista merkitystä rakennustaiteen ja ympäristöarvojen, rakennuksen käytön ja siihen liittyvien tapahtumien sekä rakennuksen ainutlaatuisuuden kannalta.

 

Kaupunginhallitus toteaa edellä esitetyin perustein, että kysymyksessä olevassa tapauksessa täyttyvät rakennussuojelulain 3.2 §:n edellytykset rakennuksen suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla. Rakennuksen ja erityisesti sen sisätilojen säilymistä ei voida riittävästi turvata asemakaavoituksella. Rakennuksella on lisäksi huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Kaupunginhallitus puoltaa Lallukan taiteilijakodin suojelemista rakennussuojelulain nojalla.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, kaupunginmuseolle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Rautava teki Wallden-Pauligin kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan sivun 2 toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

Juho ja Maria Lallukan taiteilijakodin kulttuurihistoriallinen arvo on merkittävä ja sillä on valtakunnallista arvoa. Lallukka on ollut Suomen eri alojen ansioituneimpien taiteilijoiden koti 75 vuoden ajan. Asukkaiksi on vuosikymmenten kuluessa valikoitunut maamme ansioituneimpia taiteilijoita. Taiteilijatalo toimii edelleen alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan suomalaistaiteilijoiden asuin- ja työskentelypaikkana. Rakennustaiteellisesti rakennus on yksi maamme funktionalistisen arkkitehtuurin merkittävimmistä kohteista, jonka säilyminen myös erityisesti yhteisessä käytössä olevien sisätilojen osalta mahdollisimman autenttisena tulee taata.

                                           

                                            Lisäksi Rautava ehdotti, että sivun 4 ensimmäinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

 Kaupunginhallitus toteaa edellä esitetyin perustein, että kysymyksessä olevassa tapauksessa täyttyvät rakennussuojelulain 3.2 §:n edellytykset rakennuksen suojelemiseksi rakennussuojelulain nojalla. Rakennuksen ja erityisesti sen asukkaiden yhteisessä käytössä olevien sisätilojen säilymistä ei voida riittävästi turvata asemakaavoituksella. Rakennuksella on lisäksi huomattavaa valtakunnallista merkitystä. Kaupunginhallitus puoltaa Lallukan taiteilijakodin suojelemista rakennussuojelulain nojalla kuitenkin niin, että suojelulla ei estetä muutoksia asuinhuoneistojen huonejakoon eikä kiinteistön omistajan esittämiä kiinteistön ylläpidon ja hoidon kannalta tarpeellisia toimenpiteitä.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 10 – 5.

 

Vähemmistöön kuuluivat Koskinen, Rautava, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän ehdotuksen mukaan.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

50 §

VALITUS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ KOSKIEN PUNAVUOREN TONTIN 118/3 ASEMAKAAVAN MUUTOSTA NRO 11435

 

Khs 2003-2094

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti tehdä korkeimmalle hallinto-oikeudelle jäljempänä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen valituksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille valituksen laatimista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

51 §

KJ:N 29.12.2008 OTTAMA ASIA: VALLILANLAAKSON JOUKKOLIIKENNEKATUA KOSKEVA ASEMAKAAVA- JA ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS (NRO 11822)

 

Khs 2008-2724

Esityslistan asia Kaj/10

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

52 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

8.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelutÖversättning:

42 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT PLANERA ETT

NYTT SLAGS UNGDOMS- OCH STUDENTBOENDE

 

Stn 2008-383

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

43 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OSKU

PAJAMÄKI: BYGGANDE AV TILL­RÄCKLIGT MED UNGDOMS-

BOSTÄDER UNDER TIDEN FÖR GENOMFÖRANDE­PROGRAMMET

FÖR MARKANVÄNDNING OCH BOENDE 2008–2017

 

Stn 2008-423

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Osku Pajamäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Osku Pajamäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

44 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA

AARNIPUU: FRÄMJANDE AV KOLLEKTIVTÄNKANDET OCH

ENERGISPARANDET GENOM ATT BASTU I BOSTÄDERNA

ERSÄTTS MED GEMENSAMMA BASTUR

 

Stn 2008-427

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Tiia Aarnipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Tarja Kantola

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  20.1.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 30-33, 37-44 ja 49-52 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 46-48 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

30-33, 37-44 och 49-52 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

46-48 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.