Kokousaika

4.5.2009 kello 16.00 – 17.00 ja 17.15 – 19.30

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 596 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi osa 595 §)

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 595-596 §)

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 595-596 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Mäenpää, Anna

varajäsen

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

Vesikangas, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 595 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 595-596 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 596 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi 595-596 §)

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 576-596 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi 595-596 §)

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Olli, Seppo

 kaupunginkamreeri (595 §:n kohdalla)

 

 

Rautava, Risto

Kvston ryhmäpuheenjohtaja
(595-596 §:ien kohdalla)

 

 

Bergholm, Jorma

Kvston ryhmäpuheenjohtaja
(595-596 §:ien kohdalla)

 

 

Arhinmäki, Paava

Kvston ryhmäpuheenjohtaja
(595-osa 596 §:ien kohdalla)

 

 

Kolbe, Laura

Kvston ryhmäpuheenjohtaja
(595-596 §:ien kohdalla)

 

 

Lampinen, Jarkko

asiantuntija (595 §:n kohdalla)

 

 

Simola, Katariina

asiantuntija (595 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


571-572,


573,


576-580, 595-596, 

 Kokkonen

 

 

581,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Kokkonen
574-575,


582-586, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


587-589, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Haatainen
-,


590-594, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

571

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

572

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

573

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

574

Ryj/2

Pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

 

575

Ryj/3

Etäluettavaan kertakorttiin ladattavien Helsingin sisäisten lippujen hinnat

 

576

Kj/3

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Alankomaihin

 

577

Kj/4

Vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaalien 2009 yhteydessä järjestettävää ennakkoäänestystä varten ja jäsenten valinta asetettaviin toimikuntiin

 

578

Kj/5

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2009 europarlamenttivaaleja varten ja jäsenten valinta asetettaviin lautakuntiin

 

579

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

580

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

581

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

582

Ryj/1

Lausunto luonnoksesta seutulippujen hallinnoinnista, hinnoittelusta ja korvauksista palvelusopimusasetuksen voimaantulon jälkeen

 

583

Ryj/2

Valtuutettu Yrjö Hakasen toivomusponsi: Tilaajavastuun toteuttaminen

 

584

Ryj/3

Valtuutettu Sole Molanderin toivomusponsi: Kilpailuttamisen osaamisen seuranta

 

585

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemuksen täydennyksestä

 

586

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

587

Sj/1

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan viran täyttäminen

 

588

Sj/2

Helsingin tiedepalkinnon myöntäminen

 

589

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

590

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin kaupungin kiinteistöviraston poikkeamishakemuksesta

 

591

Kaj/2

Lausunto Uudenmaan maanmittaustoimistolle rekisterikylien rinnakkaisnimistä

 

592

Kaj/3

27.4.2009 pöydälle pantu asia

Vesialueen varauksen jatkaminen Eläintarhanlahdelta Helsingin työväenyhdistys ry:lle ravintolapaviljongin suunnittelua varten

 

593

Kaj/4

27.4.2009 pöydälle pantu asia

Roihupellon yritysalueen korttelin nro 45199 tontin nro 2 varauksen jatkaminen Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle sisustusalan kauppakeskuksen laajennushankkeen suunnittelua varten

 

594

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

595

Kj/6

Iltakouluasia: Energiaselvitys

 

596

Kj/7

Iltakouluasia: Vantaan vastaus Helsingin kaupunginhallituksen kirjeeseen

 


 

571 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Räty) ja Koskisen (varalla Asko-Seljavaara) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

572 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

573 - 575 §

Kaupunginvaltuuston 13.5.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

573 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 27.4.2009 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Koskinen teki esityksen, jonka mukaan aloite 53 tulisi jättää pöydälle. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Merkittiin, että esittelijä korjasi aloitetta 3 liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

574 §

Pelastustoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 1. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

575 §

Etäluettavaan kertakorttiin ladattavien Helsingin sisäisten lippujen hinnat

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

576 §

KULTTUURI- JA KIRJASTOLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN

 

Khs 2009-947

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kulttuuri- ja kirjastolautakunnan varsinaiset jäsenet tekemään virkamatkan Alankomaihin Amsterdamiin 24. – 26.5.2009 kaupungin kulttuuripalveluihin, julkisen ja yksityisen kulttuurirahoituksen malleihin sekä tukijärjestelmiin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset maksetaan puoliksi kulttuuriasiainkeskuksen ja kaupunginkirjaston käytettävissä olevista määrärahoista.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle kehotuksin toimittaa päätös virkamatkalle lähtijöille (Irmeli Niemi) sekä kulttuuriasiainkeskukselle ja kaupunginkirjastolle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

577 §

VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN EUROPARLAMENTTIVAALIEN 2009 YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄÄ ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN TOIMIKUNTIIN

 

Khs 2009-996

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2009 europarlamenttivaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

 

2                    valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

578 §

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALEJA VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN LAUTAKUNTIIN

 

Khs 2009-997

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    valita vuoden 2009 europarlamenttivaalia varten puheen-johtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin esityslistan liitteen mukaisesti sekä

 

2                    panna valinnan eräiden vaalilautakuntien puuttuvien luottamushenkilöiden osalta pöydälle.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 6 ja 7 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

579 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 29.4.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 29.4.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja liikelaitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1–3               Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginjohtaja tekee erillisen esityksen asian täytäntöönpanoksi.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote sekä hyväksytty strategiaohjelma kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Toivomusponnet 1 (1), 4 (15), 6 (17), 12 (24) ja 22 (48) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 7 (18), 8 (19) ja 16 (33) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (10), 5 (16), 9 (20) ja 11 (23) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (12), 10 (21), 13 (26), 14 (27), 18 (36) ja 21 (47) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 15 (30), 17 (35), 19 (42) ja 20 (44) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Ei toimenpidettä.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                   Kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa, kiinteistölautakuntaa ja rakennuslautakuntaa sekä niiden alaisia virastoja toimimaan kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymien täsmennysten mukaisesti toteuttaessaan maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 tavoitteita.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastuslautakunnalle.

 

Toivomusponsi 3

 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa vt Moisiolle, että ponnessa edellytetty maankäytön ja asumisen toteutusohjelman energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seuranta sisällytetään toteutusohjelman seuraavaan seurantaraporttiin, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2010.

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Toivomusponsi 4

 

Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa vt Anttilalle, että ponnessa edellytetty selvitys vuokra-asuntotuotannon keskikokotavoitteen poistamisen vaikutuksista toteutuneen asuntotuotannon keskimääräiseen asuntokokoon ja huoneistotyyppijakaumiin sisällytetään toteutusohjelman seuraavaan seurantaraporttiin, joka käsitellään kaupunginvaltuustossa kevätkaudella 2010.

 

Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupunginvaltuuston 29.4.2009 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyt toimenpiteet sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Maija Anttilalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Toivomusponnet 1–2 ja 5–8 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

10                 Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2009.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12–14          Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.5.2009.

 

15                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

5                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin tarjoajille.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

580 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        28.4.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

581 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

582 §

LAUSUNTO LUONNOKSESTA SEUTULIPPUJEN HALLINNOINNISTA, HINNOITTELUSTA JA KORVAUKSISTA PALVELUSOPIMUSASETUKSEN VOIMAANTULON JÄLKEEN

 

Khs 2009-804

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Liikenne- ja viestintäministeriölle luonnoksesta seutulippujen hallinnoinnista, hinnoittelusta ja korvauksista palvelusopimuksen voimaantulon jälkeen seuraavan lausunnon:

 

Ministeriön malliluonnos ei koske pääkaupunkiseudun eikä muiden suurten kaupunkiseutujen seutulippuja. Palvelusopimusasetuksen voimaantulolla on kuitenkin vaikutusta pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien väliseen lippuyhteistyöhön sekä YTV:n ja liikennöitsijöiden välisiin ns. U-liikennesopimuksiin. Ministeriön, Etelä-Suomen lääninhallituksen ja YTV:n asiantuntijat ovat keskustelleet vaikutuksista ministeriön valmistelutyön eri vaiheissa.

 

YTV:n ja kehyskuntien lippuyhteistyösopimuksissa on kolme osapuolta. Kun runkomatka tehdään bussissa, osapuolina ovat kehyskunta, YTV ja Matkahuolto. Helsingin sopimuksessa Hyvinkään kanssa osapuolina ovat kehyskunta, HKL -liikelaitos ja Ventoniemi. Kun runkomatka tehdään junalla, osapuolina ovat YTV tai HKL -liikelaitos, kehyskunta ja VR. Alustavien näkemysten mukaan nämä sopimukset tulisi korvata kehyskunnan ja YTV:n välisillä sopimuksilla.

 

Ministeriön ja lääninhallituksen kanssa on keskusteltu siitä, että pääkaupunkisedun alueen (PKS -alueen) liityntälippuja voitaisiin myydä kehyskuntien asukkaille subventoituun hintaan nykyistä vapaammin. Jos PKS -alueen liityntälippuja voitaisiin myydä kehyskuntien asukkaille tarkistamatta bussilla tai junalla tehdyn runkomatkan voimassaoloa, lippuja voitaisiin myydä lähes kaikissa lippujen myyntipisteissä. Lippuja voitaisiin myydä samoin kuin muita PKS -kausilippuja ajalle 14 - 366 vrk, kun lippuja voidaan nykyisin useimpien lippuyhteistyösopimusten mukaan myydä vain 30 vuorokauden ajaksi (runkomatkan lipun voimassaoloajaksi). Kehyskunta korvaisi jatkossakin YTV:lle tai HKL:lle asiakashinnan ja sisäisen- tai seutuyleiskausilipun välisen hintaeron.

 

Pääkaupunkiseutu on viime vuosina kasvanut ja laajentunut kehyskuntien suuntaan. Vuoden 2010 alussa toimintansa aloittavaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään (HSL) kuuluvat PKS -kuntien lisäksi Kerava ja Kirkkonummi. Seudun joukkoliikenteen kehittämisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että mahdollisimman moni kehyskunta liittyy lähivuosina Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään ja tulee sen myötä osaksi Helsingin seutulippualuetta. Kehyskuntien lippuyhteistyösopimukset (työmatkalippujärjestelmä) on kuitenkin syytä säilyttää vaihtoehtona niille kunnille, jotka eivät halua liittyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymään, tai välivaiheena ennen liittymistä. Kehyskuntien ratkaisuihin vaikuttanee myös se, jatkuuko valtion kehyskunnille myöntämä tuki PKS -alueen liityntälippuihin vai ei.

 

YTV tekee nykyisin sopimukset YTV-alueen ulkopuolelle ulottuvan U-liikenteen kanssa YTV-alueen lippujen kelpoisuudesta. U-liikenne on luvanvaraista liikennettä, jonka toimivaltainen viranomainen on Etelä-Suomen lääninhallitus (ESLH). Siirtymäajan liikennöintisopimukset 3.12.2009 alkaen ovat siten liikennöitsijän ja Etelä-Suomen lääninhallituksen välisiä lupakohtaisia sopimuksia. Niihin tulee hintavelvoite kaikkien niiden seutulippualueiden lippujen kelpoisuudesta, joiden kautta kyseinen liikenne kulkee.

 

Ajatuksena on, että YTV maksaisi jatkossa Etelä-Suomen lääninhallitukselle (tai suoraan liikennöitsijälle) korvauksen YTV-lippujen kelpoisuudesta U-linjalla YTV:n seutulippualueella. Asiasta tulee laatia YTV:n ja Etelä-Suomen lääninhallituksen välinen sopimus. Sopimusmallia ei vielä ole.

 

Toistaiseksi on epäselvää, sopiiko palvelusopimusasetuksen mukainen laskentamalli U-liikenteen lipputulon aleneman selvittämiseen pääkaupunkiseudun osalta. Yhtenä vaihtoehtona on keskusteltu siitä, että Etelä-Suomen lääninhallitus maksaa liikennöitsijälle palvelusopimusasetuksen mukaisen korvauksen ennakkomaksuina ja hoitaa vuoden päätyttyä tasauslaskut liikennöitsijälle. YTV maksaisi Etelä-Suomen lääninhallituksen nykyisiä U-liikennesopimuksia vastaavan korvauksen. Asia tulee selvittää jatkotarkasteluissa.

 

Pääkaupunkiseudun kehyskuntien lippuyhteistyösopimukset (työmatkalippujärjestelmä) on kuitenkin syytä säilyttää vaihtoehtona niille kehyskunnille, jotka eivät halua liittyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhty-mään, tai välivaiheena ennen liittymistä. Helsingin kaupunki pitää hyvänä ministeriön tavoitetta saada aikaan mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen malli palvelusopimusasetuksen tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Jatkotyössä tulisi selvittää ainakin seuraavia asioita:

 

-                                       Pääkaupunkiseudun (PKS) seutulippualueen ulkopuolelle ulottuvan ns. U-liikenteen sopimukset 3.12.2009 jälkeen ja ministeriön esittämän laskentamallin soveltuvuus

-                                       YTV:n sekä tarvittaessa HKL -liikelaitoksen ja lääninhallituksen (jatkossa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, ELY) välinen yhteistyösopimus siirtymäajan liikennöintisopimuksiin tulevasta hintavelvoitteesta ja korvausten maksamisesta

-                                       YTV:n (jatkossa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän) ja kehyskuntien uusi lippuyhteistyösopimusmalli Pääkaupunkiseudun (PKS) seutulippualueen liityntälipuista (työmatkalippujärjestelmä) ja valtion tukipolitiikasta (runkomatka, liityntäliput).

 

HKL -liikelaitos osallistuu tarvittaessa jatkotyöhön ja sopimusmallien valmisteluun.

 

Kirje liikenne- ja viestintäministeriölle ja pöytäkirjanote HKL –liikelaitok-selle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan sivun 11 lausuntotekstin viimeinen kappale ja esityslistan sivun 12 toiseksi viimeinen kappale yhdistetään.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

583 §

VALTUUTETTU YRJÖ HAKASEN TOIVOMUSPONSI: TILAAJAVASTUUN TOTEUTTAMINEN

 

Khs 2008-2408

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

584 §

VALTUUTETTU SOLE MOLANDERIN TOIVOMUSPONSI: KILPAILUTTAMISEN OSAAMISEN SEURANTA

 

Khs 2008-2405

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sole Molander) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sole Molanderille sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

585 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE NORDICA RE (FINLAND) OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENNYKSESTÄ

 

Khs 2008-1383

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle seuraavan lausunnon, joka koskee Nordica Re (Finland) Oy:n Vartiokylän teollisuusalueelle sijoittuvan laitoksen täydennettyä ympäristölupahakemusta:

 

Kaupunginhallitus viittaa 1.9.2008 ja 10.11.2008 Uudenmaan ympäristökeskukselle asiassa antamiinsa lausuntoihin ja toteaa seuraavaa:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, mikäli hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi huomioon seuraavat seikat:

 

-    Toiminnassa syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt tulee pitää mahdollisimman pieninä. Toiminnasta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä tulee selvittää.

 

-    Toiminnassa mahdollisesti syntyvät ongelmajätteet tulee toimittaa säännöllisesti jatkokäsittelyyn. Ongelmajätteet tulee pitää erillään toisistaan sekä pakata ja merkitä asianmukaisesti. Mahdolliset hyötykäyttökelpoiset jätteet tulee pitää erillään muista jätteistä ja toimittaa hyödynnettäväksi.

 

-    Vesihuoltolaitoksen viemäriin saa päästää vain sellaisia laitoksen toiminnassa syntyneitä jätevesiä, joista ei aiheudu vaaraa tai haittaa viemäriverkoston tai puhdistamon toiminalle.

 

-    Toiminta tulee järjestää siten, että onnettomuusriskit ovat mahdollisimman pieniä. Toiminnanharjoittajan tulee tehdä tarvittavat kirjalliset turvallisuusohjeet onnettomuuksien estämiseksi ja ohjeet toiminnasta häiriötilanteissa. Varautumistoimenpiteet ja vuodontorjuntavälineistö tulee mitoittaa vastaamaan mahdollisten onnettomuustilanteiden laajuutta. Suunnitellut toimenpiteet tulee olla hyväksytty ja toteutettu ennen toiminnan aloittamista.

 

-    Laitosalueelta tulee järjestää riittävät poistumistiet myös mahdollisen tulipalotilanteen varalta. Poistumisteiden hyväksyttävyys tulee varmistaa pelastuslaitokselta.

 

-    Kemikaalien pääsy sadeviemäreihin tulee pyrkiä estämään mahdollisimman tehokkaasti.

 

-    Selvitys toteutuneista tuulilasinpesunesteiden varastointiin ja valmistukseen liittyvästä riskienhallintatoimista tulee toimittaa toimivaltaisille viranomaisille viimeistään 6 kuukauden kuluttua toiminnan alkamisesta. Kemikaalien varastointi tulee järjestää Turvatekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

-    Säiliöt ja laitteistot tulee tarkastuttaa säännöllisesti niiden kunnon seuraamiseksi ja ylläpitämiseksi.

 

-    Toiminnanharjoittajalla tulee olla valmius sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin he omatoimisesti kykenevät. Onnettomuuksien ennalta ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden tulee kattaa koko tuotantolaitoksen toiminta. Työntekijöille tulee antaa koulutusta ympäristöriskien torjuntaan.

 

-    Sivullisten pääsy alueelle tulee estää.

 

-    Häiriötilanteista, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä ympäristöön, tulee ilmoittaa viipymättä valvontaviranomaisille.

 

-    Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle tulee vuosittain raportoida vähintään tiedot laitoksen tuotannosta, syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista, tiedot päästöistä ilmaan, ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että jatkosuunnittelussa tulisi tutkia myös mahdollisuutta varustaa ulkosäiliöt suoja-altaalla, johon mahtuu molempien säiliöiden sisältö.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote pelastuslaitokselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

586 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavan viranomaisen viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

30.4.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimelle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

587 §

NUORISO- JA AIKUISKOULUTUSLINJAN LINJANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

 

Khs 2009-897

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa filosofian kandidaatti Liisa Pohjolaisen nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajaksi 1.6.2009 lukien 6 042 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan avoimen viran hoitajaksi ajalle 1. – 31.5.2009 filosofian tohtori Mervi Pekkarin 6 042 euron suuruisen kokonaiskuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes kaupunginhallitus on henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella vahvistanut viranhaltijan ottamisen. Selvitys on esitettävä kahden kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksi saannista lukien.

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleelle, oikaisuvaatimusohjein muille hakijoille, Mervi Pekkarille, opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

588 §

HELSINGIN TIEDEPALKINNON MYÖNTÄMINEN

 

Khs 2009-778

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaisesti vuoden 2008 Helsingin tiedepalkinnon, 10 000 euroa, esityslistan tämän asian liitteessä mainitulle henkilölle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen tietokeskukselle palkinnonsaajalle tiedottamista varten sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Ei julkisuuteen ennen 19.5.2009)

 

 

589 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 18 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

21.4.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

7.4.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

21.4.2009

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

590 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-868

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskukselle haettuun toimenpiteeseen 54. kaupunginosan (Vuosaari) Vuosaaren kylän (435)  tilalle RN:o 1:153 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 21.10.2008 päivättyä suunnitelmaa, laiturin rakenteet ja väritys sovitetaan maisemaan ja laituri palvelee myös yleistä virkistyskäyttöä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Tähtinen Kaisu, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36555

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

591 §

LAUSUNTO UUDENMAAN MAANMITTAUSTOIMISTOLLE REKISTERIKYLIEN RINNAKKAISNIMISTÄ

 

Khs 2009-968

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Uudenmaan maanmittaustoimistolle nimistötoimikunnan ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Kirje Uudenmaan maanmittaustoimistolle sekä pöytäkirjanote nimistötoimikunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

592 §

27.4.2009 pöydälle pantu asia

VESIALUEEN VARAUKSEN JATKAMINEN ELÄINTARHANLAHDELTA HELSINGIN TYÖVÄENYHDISTYS RY:LLE RAVINTOLAPAVILJONGIN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-873

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Eläintarhanlahdelta Helsingin Työväenyhdistys ry:lle 31.12.2008 saakka vedenpäällisen ravintolapaviljongin suunnittelua varten varatun asemakaavamuutoksen (piirustus nro 11562) osoittaman alueen varausaikaa 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke tulee suunnitella yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa.

 

2                    Alue luovutetaan hakijalle vuokraamalla, kun hankkeen edellyttämä asemakaava on vahvistettu tai rakennusluvan hakeminen on hankkeen toteuttamiseksi ajankohtaista.

 

3                    Hankkeen suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota kaupunkikuvaan ja pyytää suunnitelmista myös kaupunginmuseon lausunto.

 

4                    Varauksensaaja vastaa kustannuksellaan hanketta varten mahdollisesti tarvittavien lupien hakemisesta ja niissä asetettujen velvoitteiden täyttämisestä.

 

5                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

593 §

27.4.2009 pöydälle pantu asia

ROIHUPELLON YRITYSALUEEN KORTTELIN NRO 45199 TONTIN NRO 2 VARAUKSEN JATKAMINEN OY ALFRED A. PALMBERG AB:LLE SISUSTUSALAN KAUPPAKESKUKSEN LAAJENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2009-874

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa Oy Alfred A. Palmberg Ab:lle sisustusalan kauppakeskuksen laajennuksen suunnittelua varten varatun 45. kaupunginosan (Vartiokylä) Roihupellon yritysalueen korttelin
nro 45199 tontin nro 2 varausta 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Alueelle tulevien liike-, näyttely- ja toimistotilojen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kiinteistöviraston tonttiosaston ja kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kanssa.

 

2                    Varauksensaajan tulee yhteistyössä Keskinäinen työeläke-vakuutusyhtiö Varman kanssa tutkia tontin 45199/3 liittämistä osaksi tulevaa kauppakeskusta.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

594 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

23.4.2009

kiinteistölautakunta

28.4.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23. ja 29.4.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

595 §

ILTAKOULUASIA: ENERGIASELVITYS

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

596 §

ILTAKOULUASIA: VANTAAN VASTAUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSEN KIRJEESEEN

 

Khs 2009-1021

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä informaation tiedoksi.

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

579 §

VERKSTÄLLIGHET AV STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 29.4.2009

 

Stn

Ärende Kj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

att beslutsförteckningen från stadsfullmäktiges sammanträde 29.4.2009 ska lämnas till stadens alla nämnder och direktioner samt verk och inrättningar för kännedom och

 

att de fullmäktigebeslut som ingår i beslutsförteckningen får verkställas efter protokolljusteringen oberoende av eventuella besvär enligt följande:

 

Ärende         Åtgärd

 

STADSSTYRELSENS FÖRSLAG

 

– – –

 

Verksamhetsområdet för biträdande stadsdirektören för

stadsplanerings- och fastighetsväsendet

 

– – –

 

8                          – – –

 

Hemställningskläm 3

 

Stadsstyrelsen beslöt meddela fullmäktigeledamoten Moisio att den i klämmen förutsatta uppföljningen av hur energieffektivitetsmålen i genomförandeprogrammet för markanvändning och boende har utfallit kommer att ingå i nästa uppföljningsrapport om genomförandeprogrammet, vilken behandlas i stadsfullmäktige våren 2010.

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmen, som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Elina Moisio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna.

 

Hemställningskläm 4

 

Stadsstyrelsen beslöt meddela fullmäktigeledamoten Anttila att den i klämmen förutsatta utredningen om hur slopandet av målet för genomsnittsstorlek inom produktionen av hyresbostäder har påverkat den genomsnittliga bostadsstorleken och lägenhetsfördelningen inom bostadsproduktionen kommer att ingå i nästa uppföljningsrapport om genomförandeprogrammet, vilken behandlas i stadsfullmäktige våren 2010.

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av hemställningsklämmen, som stadsfullmäktige godkänt 29.4.2009, lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maija Anttila och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna.

 

Tilläggsuppgifter:

Taittonen Maria, kanslinotarie, telefon 310 36012

 

Översättning:

584 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SOLE

MOLANDER: UPPFÖLJNING AV KOMPETENSEN VID

KONKURRENSUTSÄTTNING

 

Stn 2008-2405

Ärende Ryj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Sole Molander) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sole Molander och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

Översättning:

587 §

ANSTÄLLNING FÖR TJÄNSTEN SOM LINJEDIREKTÖR VID

UTBILDNINGSVERKETS LINJE FÖR UNGDOMS- OCH

VUXENUTBILDNING

 

Stn 2009-897

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anställa filosofie kandidat Liisa Pohjolainen för tjänsten som linjedirektör vid utbildningsverkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning med en totallön på 6 042 euro i månaden räknat från 1.6.2009.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt förordna filosofie doktor Mervi Pekkari att handha den vakanta tjänsten som linjedirektör vid linjen för ungdoms- och vuxenutbildning under tiden 1–31.5.2009 med en totallön på 6 042 euro i månaden.

 

Stadsstyrelsen beslöt samtidigt att anställningen ska vara villkorlig om den som anställs inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hans eller hennes hälsomässiga förutsättningar är tillgängliga vid anställningen, att villkorligheten ska gälla tills stadsstyrelsen har fått en utredning om hälsotillståndet och fastställt anställningen på basis av denna och att utredningen ska lämnas in inom två månader räknat från den dag personen i fråga fått del av beslutet om anställning.

 

Protokollsutdrag till den som anställts för tjänsten, med anvisning om rättelseyrkande till de övriga som sökt den, till Mervi Pekkari, till utbildningsnämnden, till ekonomi- och planeringscentralen och till personalcentralen.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Kauko Koskinen

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   19.5.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 571-575, 579-586 ja 589-596 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

571-575, 579-586 och 589-596 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.