Kokousaika

30.3.2009 kello 16.00 – 17.15

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 464 §)

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Kopra, Ville

varajäsen

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Arhinmäki, Paavo

varajäsen

 

 

Rissanen, Laura

varajäsen  (paitsi 464 §)

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 438-441 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 464 §)

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 446-470 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

Peltonen, Raija

osastopäällikkö (457-458 §:ien kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


438-439,


-,


442-450, 

 Sauri

 

 

451,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


452-453, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


454-456, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


457-459, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Sauri
440-441,


460-470, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

438

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

439

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

440

Kaj/1

Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

441

Kaj/2

Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden (Lammassaari ja Kuusiluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11775)

 

442

Kj/3

Kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2009 vuosilomien vahvistaminen lomakautena

 

443

Kj/4

Helsingin muuttuneet äänestyspaikat europarlamenttivaalien vaalipäivänä 7.6.2009

 

444

Kj/5

Lainan myöntäminen Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle

 

445

Kj/6

Lainan myöntäminen Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle

 

446

Kj/7

Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen

 

447

Kj/8

16.3.2009 pöydälle pantu asia

Vuoden 2010 talousarvioehdotuksen raami- ja talousarvio- sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2010-2012 laatimisohjeet

 

448

Kj/9

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 10.2.2009, 1023 §

 

449

Kj/10

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 3.2.2009, 1014 §

 

450

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

451

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

452

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Vantaan Hakkilan alueen kiviaineksen kierrätyshankkeen YVA-arviointiohjelmasta

 

453

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

454

Stj/1

Valtuutettu Harry Bogomoloffin toivomusponsi: Vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunta- ja kulttuuriharrastukset

 

455

Stj/2

Valtuutettu Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Naisiin kohdistuvan väkivallan tilastointi Helsingissä

 

456

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

457

Sj/1

Kaupungin henkilöstöraportti 2008

 

458

Sj/2

Henkilöstöstrategian seuranta

 

459

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

460

Kaj/1

YIT Rakennus Oy:lle varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen

 

461

Kaj/2

NCC Property Development Oy:lle varatun toimitilatontin varauksen jatkaminen

 

462

Kaj/3

Kiinteistö Oy Helsingin Ilmalantori 2:n poikkeamishakemus

 

463

Kaj/4

UAC-Kiinteistöt Oy:n poikkeamishakemus

 

464

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

 

465

Kaj/6

NCC Rakennus Oy:n poikkeamishakemus

 

466

Kaj/7

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran poikkeamishakemus

 

467

Kaj/8

Eron myöntäminen Hannu Määttäselle kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön virasta

 

468

Kaj/9

23.3.2009 pöydälle pantu asia

Kannanotto Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxx muistutuksiin Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11775)

 

469

Kaj/10

23.3.2009 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Kuuluttajan poikkeamishakemus

 

470

Kaj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

438 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rauhamäen (varalla Ylikahri)) ja Puoskarin (varalla Krohn) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

439 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

440 - 441 §

Kaupunginvaltuuston 29.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

440 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 2.2.2009, 9.2.2009 ja 16.2.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteiden määrääminen tonteille, joiden maanvuokrasopimukset päättyvät vuonna 2010

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

441 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 23.3.2009 pöydälle pantu asia
Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden (Lammassaari ja Kuusiluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11775)

 

 

Merkittiin, että Arhinmäki teki Pajamäen kannattamana seuraavan

lisäysehdotuksen: ”samalla kaupunginhallitus edellyttää, että kaupunki tarjoaa teknistä apua mökkien siirtämisessä ja taloudellista tukea sitä tarvitseville.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Arhinmäen lisäysesityksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Kopra, Kantola, Laakso, Arhinmäki, Pajamäki, Puoskari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

442 §

KAUPUNGINJOHTAJAN JA APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUODEN 2009 VUOSILOMIEN VAHVISTAMINEN LOMAKAUTENA

 

Khs 2009-655

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2009 vuosilomat lomakautena seuraavasti:

 

 

Pajunen Jussi,

kaupunginjohtaja

29.6. – 26.7.2009

(jää 15 päivää)

 

Haatainen Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

29.6. – 26.7.2009

(jää 9 päivää)

 

Kokkonen Paula

apulaiskaupunginjohtaja                     

6.7. – 2.8.2009

(jää 18 päivää)

 

Penttilä Hannu

apulaiskaupunginjohtaja                     

22.5.2009

28. – 29.5.2009

18.6.2009

29.6. – 5.7.2009

10. – 27.9.2009

(jää 7 päivää)

 

Sauri Pekka                     

apulaiskaupunginjohtaja

29.6. – 2.8.2009

(jää 13 päivää)

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että vuosilomamuutosten ja myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää kaupunginjohtaja osalta kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, hallintokeskuksen hallintojohtajalle, osastojen päälliköille, sihteeristölle ja henkilöstö- ja talousyksikölle.

 

Lisätiedot:
Vartiainen Pirjo, henkilöstöassistentti, puhelin 310 36138

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

443 §

HELSINGIN MUUTTUNEET ÄÄNESTYSPAIKAT EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALIPÄIVÄNÄ 7.6.2009

 

Khs 2009-393

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä liitteen mukaisesti vaalipäivän muuttuneet äänestyspaikat europarlamenttivaaleihin 2009.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Linden Timo, asiamies, puhelin 310 36550
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

444 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN HERTTONIEMEN YHTEISKOULUN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖLLE

 

Khs 2009-151

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Herttoniemen yhteiskoulun kiinteistöosakeyhtiölle 701 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 Herttoniemen yhteiskoulun opetustilojen perusparannustyötä varten seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehdot: Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lainansaajan tulee hakea valtion perusparannusten rahoitusavustusta sekä esittää hakemuksen ja päätöksen opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille. Mahdollinen avustus pienentää kaupunginhallituksen myöntämää lainaa.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita osastoa tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

445 §

LAINAN MYÖNTÄMINEN KULOSAAREN YHTEISKOULUN OY:LLE

 

Khs 2009-88

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Kulosaaren yhteiskoulun Oy:lle 750 000 euron suuruisen korottoman lainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01 koulun viemäri- ja vesijohtosaneeraustöiden rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

 

Lainan vakuus: Ylläpitäjä luovuttaa lainan vakuudeksi koulun kiinteistöön ja sillä oleviin rakennuksiin kiinnitettyjä panttikirjoja.

 

Lainan erityisehdot: Hankkeesta on toimitettava opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille yhteenveto tarjouspyynnöistä ja perustelut valituista urakoitsijoista, lainaerien nostoa varten kustannusseuranta ja hankkeen valmistuttua loppuselvitysraportti rakennuskustannuksista.

 

Lainansaajan tulee hakea valtion perusparannusten rahoitusavustusta sekä esittää hakemuksen ja päätöksen opetusviraston hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouspalveluille. Mahdollinen avustus pienentää kaupunginhallituksen myöntämää lainaa.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita osastoa tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote anojalle, opetuslautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

446 §

VUODEN 2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2009-697

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä vuoden 2008

tilinpäätöksen ja ehdottaa kaupunginvaltuustolle tilikauden tuloksen 290 728 335,10 euroa ennen varaus- ja rahastokirjauksia, käsittelystä seuraavaa:

 

Helsingin Energian ylijäämä, 229 851 271,08 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energian taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Veden tilikauden ylijäämä, 323 997,83 euroa siirretään Helsingin Vesi -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Veden taseen omaan pääomaan.

 

Helsingin Sataman tilikauden ylijäämä, 11 104 698,32 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Sataman taseen omaan pääomaan.

 

Liikennelaitoksen tilikauden yli-/alijäämä on 0,00 euroa.

 

Helsingin Tekstiilipalvelun tilikauden ylijäämä, 178 630,83 euroa siirretään kaupungin omaan pääomaan.

 

Helsingin kaupungin palvelukeskuksen (Palmia) tilikauden ylijäämä, 3 225 991,70 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin palvelukeskuksen taseen omaan pääomaan.

 

MetropoliLab -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 35 105,62 euroa siirretään MetropoliLab -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti MetropoliLab -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

 

Asuntolainarahaston ylijäämä 1 390 298,39 euroa, asuntotuotantorahaston ylijäämä 2 166 723,17 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 1 069 278,88 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 2 128 896,46 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä 3 848 402,56 euroa siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin.

 

Kaupunginhallitus esittää lisäksi: että muun toiminnan tilikauden tulos käsitellään seuraavasti:

 

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan rahaston sääntöjen mukaisesti Kamppi-Töölönlahti-alueen investointimenoja vastaava määrä 11 411 523,72 euroa.

 

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä 7 822 949,31 euroa.

 

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta 245 000 euroa.

 

Kallion virastotalon investointivarauksesta syntynyttä poistoerovarausta tuloutetaan 840 939,63 euroa.

 

Muun toiminnan tilikauden ylijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, 47 589 175,87 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti 250 000 000 euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

 

Rahoitusjohtaja Tapio Korhonen selostaa kokouksessa kaupungin taloustilannetta tarkemmin tilinpäätöksen pohjalta.

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, toimitusjohtaja, puhelin 310 25100

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

447 §

16.3.2009 pöydälle pantu asia

VUODEN 2010 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI- JA TALOUSARVIO- SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2010-2012 LAATIMISOHJEET

 

Khs 2009-603

Esityslistan asia Kj/8

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen 2. mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

448 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 10.2.2009, 1023 §

 

Khs 2009-551

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hakijan oikaisuvaatimuksen verovuosien 2003 ja 2004 osalta, kumota kaupunginlakimiehen päätöksen näiden vuosien osalta sekä vapauttaa hakijan kunnallisveron ja sairausvakuutusmaksun jäännöksestä verovuosilta 2003 ja 2004 kaupunginjohtajan esittämillä perusteilla. Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen verovuosien 2005, 2006 ja 2007 osalta kaupunginjohtajan mainitsemilla perusteilla.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (salassa pidettävä)

 

 

449 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 3.2.2009, 1014 §

 

Khs 2009-504

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginjohtajan esittämillä ja kaupunginlakimiehen päätöksessä 3.2.2009, 1014 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25k

 

Liite 2

Liite 2 (salassa pidettävä)

 

 

450 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  23.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                          24.3.2009

-                                        Helsingin Satama                                          24.3.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

451 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

452 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE VANTAAN HAKKILAN ALUEEN KIVIAINEKSEN KIERRÄTYSHANKKEEN YVA-ARVIOINTIOHJELMASTA

 

Khs 2009-320

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Vantaan Hakkilan alueen kiviaineksen kierrätyshankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että arviointiohjelma on kattavasti laadittu ja ohjelmaan on hyvin tunnistettu toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Ohjelma täyttää laissa asetetut vaatimukset.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että mikäli toiminnalle ei 2-5 vuoden jälkeen löydetä korvaavaa paikkaa, jouduttaneen lähivuosina toimimaan vaihtoehdon 0 mukaan. Kaupunginhallitus katsookin, että nollavaihtoehto olisi tarpeen selvittää tarkemmin, jotta voidaan esittää sen todelliset vaikutukset vaihtoehtojen vertailua varten.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

453 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia -liikelaitoksen johtokunta                                        24.3.2009

HKL -liikelaitoksen johtokunta                                             19.3.2009

Teknisen palvelun lautakunta                                             24.3.2009

Yleisten töiden lautakunta                             19.3.2009 ja 26.3.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

454 §

VALTUUTETTU HARRY BOGOMOLOFFIN TOIVOMUSPONSI: VÄHÄVARAISTEN PERHEIDEN LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA- JA KULTTUURIHARRASTUKSET

 

Khs 2008-2406

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Harry Bogomoloff) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Harry Bogomoloff) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Harry Bogomoloffille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

455 §

VALTUUTETTU HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: NAISIIN KOHDISTUVAN VÄKIVALLAN TILASTOINTI HELSINGISSÄ

 

Khs 2008-2403

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hanna-Kaisa Siimes) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hanna-Kaisa Siimes sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

456 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                   24.3.2009

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

457 §

KAUPUNGIN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2008

 

Khs 2009-628

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi kaupungin henkilöstöraportin vuodelta 2008.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjonen Tiina, työterveysjohtaja, puhelin 310 54081

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

458 §

HENKILÖSTÖSTRATEGIAN SEURANTA

 

Khs 2005-2322

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi henkilöstöstrategian seurantaraportin sekä vuonna 2008 henkilöstömäärärahalla ja matalapalkkatuella rahoitettujen hankkeiden loppuraportit.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

459 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 13 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

20.3.2009

kaupunginmuseon johtokunta

17.3.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

26.3.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

19.3.2009

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

24.3.2009

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

460 §

YIT RAKENNUS OY:LLE VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-580

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa YIT Rakennus Oy:lle Kalasataman yrityspuiston suunnittelua varten varatun 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10575 tontin nro 27 varausaikaa 30.6.2010 saakka sekä muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

461 §

NCC PROPERTY DEVELOPMENT OY:LLE VARATUN TOIMITILATONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2009-579

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jatkaa NCC Property Development Oy:lle toimitalon tutkimista ja suunnittelua varten varatun 22. kaupunginosan (Vallila) korttelin nro 22400 suunnitellun tontin nro 1 varausta 31.12.2009 saakka ja muutoin entisin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote NCC Property Development Oy:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

462 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN ILMALANTORI 2:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2464

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2464/526 mukaisena 31.12.2013 asti edellyttäen, että

 

-                     pysäköintitalon rakenteet ja muut suunnitteluratkaisut tehdään siten, että rakennuksen kaikki maapäälliset kerrokset on myöhemmin muutettavissa pääkäyttötarkoituksen mukaiseen toimitilakäyttöön, kuten hakemusta täydentävissä piirustuksissa (Vahanen Arkkitehdit 6.1.2008) on esitetty, ja että

 

-                     poikkeamishakemuksen liitteenä olevia pysäköintitalon piirustuksia (Vahanen Arkkitehdit 29.8.2008 ja 27.6.2008) vielä kehitetään erityisesti ottaen huomioon kaupunkikuvalliset seikat, kuten Ilmalankadun varren julkisivuratkaisut, materiaalit, liittyminen katuun sekä portaiden ja luiskien kattaminen.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

463 §

UAC-KIINTEISTÖT OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2746

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2746/526 mukaisena.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi todeta, että ennen rakennusluvan myöntämistä lopulliset suunnitelmat tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviraston kaupunkikuvaneuvottelukunnassa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

464 §

LAUSUNTO UUDENMAAN LIITOLLE UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

 

Khs 2009-303

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan sisältöisen lausunnon.

 

Uudenmaan ja sen osana pääkaupunkiseudun nopeaa muuttumista kuvaa se, että ennen edellisen maakuntakaavan vahvistamista on tullut ajankohtaiseksi jo uusi tarkastelu. Kaavan nimittäminen ”2. vaihemaakuntakaavaksi” ei tee oikeutta sille, että jo osallistumis- ja arviointisuun­nitelman johdannossa todetaan kyseessä olevan molempien aiempien maakuntakaavojen tarkistaminen eli oikeammin maakuntakaavan uudistaminen. Selkeämpää olisi kutsua hanketta sen oikealla nimellä.

 

Maakuntakaavan ja uudistusprosessin haasteita

 

Helsingin kaupunginhallitus pitää erittäin suurena suunnittelullisena ongelmana sitä, ettei Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntaliittojen yh­distäminen edelleenkään ole toteutunut, vaikka sen edut ovat yleisesti tiedossa. Helsingin, Vantaan ja Sipoon osakuntaliitoksen toteuduttua on onnistuneen maakuntakaavan perusedellytyksenä se, että suunnitteluun voidaan ottaa mukaan paitsi liitosalue, myös koko Sipoon kunta. Sipoon kunnanvaltuusto on linjannut, että yleiskaavan tultua hyväksytyksi kunta hakee Uudenmaan liitos jäsenyyttä. Tämän vuoksi maakuntakaavan suunnittelualuetta ei pitäisi lyödä lukkoon ennen kuin Sipoon kunta on hyväksytty Uudenmaan liiton jäseneksi.

 

Tulevassa maakuntakaavassa on syytä ulottaa seudun rakennetarkastelut ja samalla vaikutusarvioinnit vieläkin laajemmalle alueelle eli tosiasialliselle metropolialueen työssäkäynti- ja vaikutusalueelle. Helsingin seudun kunnat ovat yhdessä määrittämässä yhteistä visiota seudun kehittämiselle vuoteen 2050. Helsingin seudun 14 kunnan maankäytön, asumisen ja liikenteen toimialan johtajista koostuva MAL-neuvottelu­kun­ta on määritellyt vision seuraavasti:

 

”Helsingin seutu on kansainvälisesti menestyvä ja kiehtova pohjoinen metropoli ja koko Suomen veturi. Vetovoimatekijöinä ovat luonnonläheisyys ja korkealaatuinen, turvallinen sekä monimuotoinen kaupunkiympäristö. Kansainväliset ja kansalliset yhteydet, asuminen, työ ja palvelut ovat huippuluokkaa. Nämä tekijät luovat pohjan taloudelliselle menestykselle.

 

Seudun eheä yhdyskuntarakenne on hyviin joukkoliikenneyhteyksiin perustuva, toiminnoiltaan monipuolinen, ekotehokas ja vähähiilinen. Tiiviin ydinalueen ympärillä on omailmeisten keskusten verkosto. Seutu on luova ja kannustava uusille elinkeinoille. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet uusille elintavoille ja kulttuureille.

 

Seutu tukee paikallisia vahvuuksia ja ominaispiirteitä ja on yhteistyöhön sitoutunut. Läpinäkyvät toimintatavat, kansalaisten luottamus ja päätöksenteko tuottavat kestäviä seudullisia päätöksiä.”

 

Yhteisesti on todettu, että keskeiset strategiset välineet, joilla visiota toteutetaan, ovat maakuntakaavat ja Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011. Helsingin seudun yhteistyössä on mukana myös Sipoon kunta. Maakuntakaavan yhteensovittaminen myös seudulliseen maankäyttö- ja raideverkkovisioon (MARA 2050) on olennaista. Yhteistyö ja yhteistarkastelu on hyvä lähtökohta sille, että voidaan riittävästi selvittää erilaisen maankäytön seuraukset, kuten yhdyskuntataloudelliset kustannukset, liikenteelliset vaikutukset, energian kulutus ja päästöt.

 

Helsingin kaupungin näkemys on, että vaikka pääkaupunkiseudun ja erityisesti Helsingin yhdyskuntarakennetta tiivistetään johdonmukaisesti, muualla Uudellamaalla jatkuu hajautumiskehitys. Maakuntakaavan ohjaavuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä tarvitaan ja vaikutusarviointien tulisi ulottua myös ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen kannalta olennaisiin skenaarioihin ja vaihtoehtoihin.

 

Tarkoitus on, että Uudenmaan liiton jäsenkuntien viranhaltijoista kootaan uudistamistyötä varten asiantuntijaryhmiä, joita ovat muun muassa suunnittelijaryhmä (kuntien kaavoittajat), liikenneryhmä ja ympäristöryhmä. Tällaisten ryhmien kautta saadaan käytännönläheinen ja ajankohtainen kunta- ja asiantuntijanäkökulma mukaan. Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että harkittaisiin maankäytön ja liikenteen parissa nyt laadittavien suunnitelmien taustalla olevien ohjausryhmien kokousten mahdollisimman laajaa ajallista ja paikallista koordinointia niin, että myös työtavat säästäisivät aikaa ja tiedonvaihto olisi yhtäaikaisemmin välittyvää.

 

Malmin lentokentän kysymys ratkaistavana

 

Helsinki-Malmin lentokentän vuokra-ajan päättyminen osuu samaan ajankohtaan maakuntasuunnitelmakauden päättymisen kanssa. Mahdollisen uuden kentän sijainnin ja nykyisen kentän toimintojen uudelleen­sijoittamisen vaihtoehtojen täsmentäminen on nyt ajankohtaista, mi­hin myös vaikutusarviointien tulee kohdistua. Helsinki korostaa kentän sijoittamisessa kentän vaatimia hyviä liikenneyhteyksiä, myös joukkoliikenneyhteyksiä.

 

Ympäristöhäiriötä aiheuttavat toiminnot vaativat selvityksiä

 

Ilmastonmuutoksen haasteiden myötä korostuneet yhdyskuntarakenteen eheyttämistavoitteet johtavat Uudenmaan väestön- ja talouskasvun myötä väistämättä asutuksen ja toimitilojen nykyistä suurempaan keskittämiseen ja mittavaan uudisrakentamiseen. Rakentamisen edellytyksenä oleva kiviaineshuolto sekä puhtaiden ja pilaantuneiden maamassojen hyödyntäminen ja loppusijoitus ovat edelleen ratkaisematta. Tämän seurauksena maa- ja kivimassojen kuljetusmatkat ja kuorma-autoliikenne ovat kasvaneet voimakkaasti ja osin turhaan.

 

Maankäytön tehostamistarpeet huomioon ottaen kaupunki esittää kallioiden syvälouhintamahdollisuuksien ja -tekniikoiden kartoittamista maa­kuntakaavoituksen yhteydessä. Myös jälkikäyttömahdollisuuksien innovointia tulisi edistää. Kysymys on polttava erityisesti pääkaupunkiseudulla. Rakentamisen painopistealueet huomioon ottavan syvälou­hin­nan avulla voidaan minimoida kiviaineshuollon vaatima pinta-ala ja kuljetustarve sekä louhinnan haitat. Louhinnan päättymisen jälkeen syvälouhokset sopisivat erinomaisesti ylijäämämassojen ja asianmukaisin toimin myös pilaantuneiden maamassojen loppusijoituspaikoiksi. Jälkikäyttönä alueet sopisivat ainakin muun muassa erilaisiin virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin.

 

Seudun, erityisesti pääkaupunkiseudun väestönkasvu vaatii seudullisia jätteenkäsittelyratkaisuja. Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeitä ovat kaikki jätteiden elinkaaren osat. Hyötykäyttöä tulee tehostaa niin keräilyn, lajittelun ja logistiikan kuin itse jätteiden hyötykäyttömuotojen osalta. Biojätteiden käyttö mädättämällä biokaasun tuotantoon bussien, jäteautojen ja taksien polttoaineeksi voi tulevaisuudessa olla ajankohtaista.

 

Helsingin kaupunki ottaa esiin myös seudun kulttuurikirjon erään seurauksen eli eri kulttuuri- ja uskontotaustaisten hautausmaiden tarpeen. Niiden tarvetta ja sijaintia tulisi selvittää seudullisesti maakuntakaavoituksen yhteydessä.

 

Seudulliset virkistystarpeet

 

Selvitettäessä virkistysalue- ja viheryhteystarpeita tulee metropolin vaikutusalueella ottaa arvioinnissa huomioon sen maakuntakeskuksista poikkeava luonne. Virkistysalueille kohdistuu paitsi alueen yhä monikulttuurisemmaksi muotoutuvan väestön, myös esimerkiksi matkailullisen käytön paine. Virkistysalueita voidaan runsaan kävijämäärän ansiosta toteuttaa myös palvelupainotteisempina kuin monilla muilla seuduilla. Alueiden raskas käyttöpaine on toisaalta otettava huomioon muun muassa liikkumisopasteiden, esteettömyyden ja kunnossapitoresurssien kannalta.

 

Puolustusvoimien muuttuvat aluetarpeet tulee ottaa erityiseen tarkasteluun ja mahdollisesti selvittää erikseen saaristoalueen virkistyksen kehittämismahdollisuuksia koko eteläisellä rannikkoalueella. Helsinki on osaltaan käynnistänyt merellistä aluettaan koskevan projektitoiminnan pyrkimyksenä useiden saarten laajempi avaaminen paitsi yleiseen virkistykseen, entistä laajemmin myös virkistysmökkeilyyn. Tarve olisi yleisselvityksen tekemiselle etenkin vuokrattavien loma-asuntojen ja
-majojen rakentamismahdollisuuksista osana seudullista virkistystarjontaa. Yleisselvityksen kautta Helsinkikin saisi taustatietoa muissa kunnissa olevien maidensa käyttömahdollisuuksista. Selvityksen tulisi kattaa paitsi saaristo, myös laajemmat seudulliset ulkoilu- ja virkistysalueet. Samassa yhteydessä voitaisiin selvittä myös uusien siirtolapuutarhojen mahdollisuuksia.

 

Vaikutusten arviointi       Sipoon yleiskaavan mukaan kunnan asukasmäärä lisääntyisi vuoteen 2025 mennessä 35 000 asukkaalla ja työpaikkamäärä kasvaisi 13 000. Helsingin tavoitteena on nostaa Lounais-Sipoosta Helsinkiin liitettyjen alueiden asukasmäärä 30 000:en ja työpaikkamäärä 10 000:en. Molempien kuntien suunnitelmat asettavat uusia vaatimuksia myös maakuntatasoisten suunnitelmien vaikutusten arvioinnille ja työnjakoa liitosalueen tulevan yhteisen yleiskaavan ja maakuntakaavan kesken on syytä selvittää.

 

Maakuntakaavan tarkistamisessa on selvitettävä suunnitelmien vaikutuksia EU:n Natura 2000 -verkoston alueille ja erityisesti eri suunnitelmien ja hankkeiden yhteisvaikutuksia Mustavuoren lehdon ja Porvarinlahden lintuvesien natura-alueelle, koska tämän natura-alueen ympäristö on voimakkaasti muuttunut ja muuttumassa.

 

Yhteyksien tarve              Maakuntakaavoituksen yhteydessä on tärkeää tarkastella myös Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan alueiden rajapintaa ja erityisesti kaupunkirakenteen, liikenneyhteyksien ja virkistysalueiden ja -yhteyksien jatkuvuutta. Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemisen kannalta ja viheryhteyksien, ekologisten käytävien ja virkistysalueiden turvaaminen on sitä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta.

 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

 

Maakuntakaavoituksessa on selvitettävä, miten kaavaratkaisu noudattaa ja tukee 1.3.2009 voimaan tulleita tarkistettuja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita (VAT). Tavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on pystyttävä aiempaa paremmin sekä hillitsemään ilmastonmuutosta että sopeutumaan muutoksiin. Maakuntakaavan tarkistamisen tulisi antaa vastauksia myös uudistetun Helsingin seutua koskevan osion tavoitteiden toteuttamiselle.

 

Kirje Uudenmaan liitolle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, HKL-liikelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Bogomoloff, Krohn ja Rissanen

esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

465 §

NCC RAKENNUS OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2009-192

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2009-192/526 mukaisena seuraavasti:

 

-       Kortteliin 32033 toteutettavien vuokra-asuntojen keskipinta-ala saa poiketa asemakaavan 75 neliömetrin keskipinta-alavaatimuksesta niin, että se on keskimäärin 50 m2 huoneistoalaa.

 

-       Vuokra-asunnot tulee suunnitella niin, että asuntojen yhdistäminen on myöhemmin tarvittaessa mahdollista.

 

-       Erityisasumiseen rakennettavissa kohteissa autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/120 k-m2.

 

Muilta osin kaupunginhallitus päätti hylätä hakemuksen.

 

Merkittiin, että Ylikahri teki Laakson kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan päätöstekstin kolmannen ranskalaisen viivan jälkeinen lause korvattaisiin lauseella ” Erityisasumiseen rakennettavissa kohteissa autopaikkoja tulee rakentaa vähintään 1 ap/150 k-m2.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Ylikahrin muutosesityksen äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Laakso, Arhinmäki, Puoskari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

466 §

KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2727

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2727/526 mukaisena edellyttäen, että rakentamisessa noudatetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 27.11.2008 puoltamaa asemakaavaehdotusta nro 11819.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

467 §

ERON MYÖNTÄMINEN HANNU MÄÄTTÄSELLE KIINTEISTÖVIRASTON TILAKESKUKSEN PÄÄLLIKÖN VIRASTA

 

Khs 2009-687

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                     myöntää Hannu Määttäselle eron kiinteistöviraston tilakeskuksen päällikön virasta (vakanssinumero 061827) Määttäsen siirtyessä vanhuuseläkkeelle 1.1.2010 lukien, ja

 

-                     kehottaa kiinteistövirastoa viipymättä käynnistämään viran täyttöön liittyvän julkisen hakumenettelyn.

 

Pöytäkirjanote Hannu Määttäselle, kiinteistölautakunnalle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

468 §

23.3.2009 pöydälle pantu asia

KANNANOTTO XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX JA XXX XXXXX-XXXX MUISTUTUKSIIN VIIKIN VIRKISTYS-, KESÄMAJA- YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11775)

 

Khs 2008-1375

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistalta jäljempänä ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan vastaukseen perustuvan ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupungin perusteltuna kannanottona esitettyihin muistutuksiin.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirja jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxx-xxxxx ja Xxx Xxxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

469 §

23.3.2009 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY KUULUTTAJAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2347

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2008-2347/526 mukaisesti myönnä poikkeamista Pasilan korttelin nro 17051 tontille nro 13 haettuun toimenpiteeseen.

 

Merkittiin, että Rauhamäki teki Urhon kannattamana muutosesityksen, jonka mukaan kaupunginhallitus suostuu poikkeamishakemukseen,

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Rauhamäen muutosesityksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Rauhamäki, Rissanen, Urho ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

470 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.3.2009

asuntotuotantotoimikunta

25.3.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.3.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.3., 18.3., 24.3. ja 25.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

454 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HARRY

BOGOMOLOFF: IDROTTS- OCH KULTURHOBBYER FÖR BARN

OCH UNGA I MINDRE BEMEDLADE FAMILJER

 

Stn 2008-2406

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Harry Bogomoloff) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Harry Bogomoloff och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

455 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN

HANNA-KAISA SIIMES: STATISTIK ÖVER VÅLD MOT KVINNOR

I HELSINGFORS

 

Stn 2008-2403

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Hanna-Kaisa Siimes) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hanna-Kaisa Siimes och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Tatu Rauhamäki

Mari Puoskari

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  7.4.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 448-449 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 438-441, 447, 450-461, 464, 468 ja 470 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 462-463, 465-466 ja 469 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 448-449 §:t

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

448-449 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

438-441, 447, 450-461, 464, 468 och 470 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

462-463, 465-466 och 469 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

448-449 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.