Kokousaika

23.3.2009 kello 16.00 – 17.45

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja (paitsi 392 §)

 

 

Puoskari, Mari

II varapuheenjohtaja (paitsi 392 §)

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

 

 

 

Moisio, Elina

(paitsi 392 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ebeling, Mika

varajäsen

 

 

Vesikansa, Sanna

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 392 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja (paitsi 390-395 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi osa 396 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi  417-osa 422 ja 423-437 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


390-391,


392-394,


404-411, 

 Sauri

 

 

412,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
403,


413-417, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


418-423, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
395,


424-427, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
396-403,


428-437, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

390

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

391

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

392

Kj/1

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

 

393

Kj/2

Lisälainan myöntäminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle

 

394

Kj/3

Lisälainan myöntäminen Arctic Sport Center Oy:lle

 

395

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

396

Kaj/5

Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

397

Kaj/6

Vuokrausperusteiden määrääminen Laajasalon ja Vuosaaren neljälle asuinkerrostalotontille, yhdelle asuinpientalotontille sekä yhdelle autopaikkatontille

 

398

Kaj/7

Kluuvin tontin 2008/20 tason -10 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11826)

 

399

Kaj/8

Toukolan tontin 23100/50 asemakaavan muuttaminen (nro 11837)

 

400

Kaj/9

Vanhankaupungin kortteleiden 921 ja 922, tontin 27926/2 ym. alueiden (Kustaa Vaasan puisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11765)

 

401

Kaj/11

Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden (Lammassaari ja Kuusiluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11775)

 

402

Kaj/10

Malmin korttelin nro 38066 sekä puisto- ja katualueiden (Longinojan ja Latokartanontien ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11710)

 

403

Ryj/12

Helsingin sisäinen tariffi 1.5.2009 lukien

 

404

Kj/3

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

405

Kj/4

Eräiden asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittaminen

 

406

Kj/5

Maailman muotoilupääkaupungin (World design capital) aseman hakeminen vuodeksi 2012

 

407

Kj/6

Rakennuslautakunnan varsinaisten jäsenten virkamatka Espanjaan

 

408

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 18.3.2009 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

409

Kj/8

Esitys Vantaan kaupungille Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen hyötyjä ja haittoja koskevan selvityksen laatimiseksi

 

410

Kj/9

Henkilöstökassan viitekoron muuttaminen

 

411

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

412

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

413

Ryj/1

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja hallinnon selkeyttäminen

 

414

Ryj/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Juna- ja metroasemien puhtaanapito

 

415

Ryj/3

Veikko Raiskilan oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 7.1.2009 § 17 tekemästä viran lakkauttamista koskevasta päätöksestä

 

416

Ryj/4

Neljän viran perustaminen ympäristökeskukseen tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupahakemusten käsittelyä ja hyväksymistä varten

 

417

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

418

Stj/1

Valtuutettu Otto Lehtipuun toivomusponsi: Adoptioneuvonnan jonojen purku

 

419

Stj/2

Valtuutettu Kauko Koskisen toivomusponsi: Omaishoitajien vapaapäivät

 

420

Stj/3

Turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyt oikaisuvaatimukset

 

421

Stj/4

Lausunto julkisissa tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaamista selvittäneen työryhmän ehdotuksista

 

422

Stj/5

16.3.2009 pöydälle pantu asia

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ottama asia: Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankinta

 

423

Stj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

424

Sj/1

Inkerin kulttuuriseuran oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan 18.12.2008 tekemästä päätöksestä

 

425

Sj/2

Projekti- ja yhteistyön edistämiskeskus Alternatiivi ry:n oikaisuvaatimus henkilöstöjohtajan 18.12.2008 tekemästä päätöksestä

 

426

Sj/3

Valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: lasten liikunnan edistäminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy

 

427

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

428

Kaj/1

Vt Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Oy Iittala Ab:n toimintaedellytysten säilymisestä huolehtiminen Arabian taideteollisuuskeskuksen alueella

 

429

Kaj/2

Vt Tuomas Rantasen toivomusponsi: Ulappasaarentien ympäristön asemakaavamuutosalueen parkkipaikkojen uudesta sijoittamisesta johtuvien ongelmien ratkaiseminen jatkosuunnittelussa ja käytännön keinoin

 

430

Kaj/3

Sigrid Jusélius Stiftelsen kanssa asemakaavan muutoksen nro 11826 johdosta tehtävä maankäyttösopimus

 

431

Kaj/4

Kannanotto Xxx Xxxxxxxxx muistukseen Malmin korttelin nro 38066 sekä puisto- ja katualueiden (Longinojan ja Latokartanontien ympäristö) asemakaava-asiassa (nro 11710)

 

432

Kaj/5

Kannanotto Xxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx ja Xxx Xxxxxxxxxx muistutuksiin Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden asemakaava-asiassa (nro 11775)

 

433

Kaj/6

Etelä-Haagan Vihdintien länsipuolisen ns. Kultareuna-alueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11876)

 

434

Kaj/7

Vuosaaren kortteleiden nro 54080 ja 54084 ym. alueiden asemakaavan muutoksen määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11672)

 

435

Kaj/8

Asunto Oy Vuorikatu 8:n poikkeamishakemus

 

436

Kaj/9

Asunto Oy Kuuluttajan poikkeamishakemus

 

437

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

390 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Räty) ja Rauhamäen (varalla Puoskari) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

391 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

392 - 403 §

Kaupunginvaltuuston 1.4.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

392 §

Lainan myöntäminen Stadion-säätiölle

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Lehtipuu,Moisio, Puoskari ja

Bryggare esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

393 §

Lisälainan myöntäminen Meilahden Liikuntakeskus Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

394 §

Lisälainan myöntäminen Arctic Sport Center Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

395 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti (liite 1).

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mu-

kaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

396 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 16.3.2009 pöydälle pantu asia
Maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008 - 2017 seurantaraportti

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle kahdeksi viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

397 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 16.3.2009 pöydälle pantu asia
Vuokrausperusteiden määrääminen Laajasalon ja Vuosaaren neljälle asuinkerrostalotontille, yhdelle asuinpientalotontille sekä yhdelle autopaikkatontille

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

398 §

Kluuvin tontin 2008/20 tason -10 yläpuolella olevan alueen asemakaavan muuttaminen (nro 11826)

 

 

Puoskari teki Krohnin kannattaman palautusesityksen, jonka mukaan asia olisi tullut palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että kiinteistön Aleksanterinkadun puoleinen toisen kerroksen terassi säilytetään oleellisena osana kiinteistön julkisivua.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Puoskarin palautusesityksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Krohn, Moisio, Puoskari ja Vesikansa.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

399 §

Toukolan tontin 23100/50 asemakaavan muuttaminen (nro 11837)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

400 §

Vanhankaupungin kortteleiden 921 ja 922, tontin 27926/2 ym. alueiden (Kustaa Vaasan puisto) asemakaavan muuttaminen (nro 11765)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

401 §

Viikin virkistys-, kesämaja- ym. alueiden (Lammassaari ja Kuusiluoto) asemakaavan hyväksyminen (nro 11775)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

402 §

Malmin korttelin nro 38066 sekä puisto- ja katualueiden (Longinojan ja Latokartanontien ympäristö) asemakaavan muuttaminen (nro 11710)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

403 §

Helsingin sisäinen tariffi 1.5.2009 lukien

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteen mukaisesti (liite 1).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mukaisesti.

 

LIITE                                  Liite 1

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

404 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2009-597

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 810 200 euroa saadaan maksaa vuoden 2009 talousarvion kohdalta 8 22 07 Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, Taloushallintopalvelu liikelaitokselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

405 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2009-601

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista tertiääri- ja primäärilainoja seuraavasti:

 

 

Yhtiö

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

 

 

 

Puotilan Kiinteistöt Oy

Fallpakantie

344 766,00                         

3 057 181,00

Helsingin Asumisoikeus Oy

Sippolan Hovi

 

     46 268,00

Yhteensä 

Yhteensä 

3 103 449,00

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

406 §

MAAILMAN MUOTOILUPÄÄKAUPUNGIN (WORLD DESIGN CAPITAL) ASEMAN HAKEMINEN VUODEKSI 2012

 

Khs 2009-621

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hakea Helsingille vuoden 2012 maailman muotoilupääkaupungin nimitystä.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

407 §

RAKENNUSLAUTAKUNNAN VARSINAISTEN JÄSENTEN VIRKAMATKA ESPANJAAN

 

Khs 2009-624

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa rakennuslautakunnan varsinaiset jäsenet, kaupunginhallituksen edustajan lautakunnassa sekä kaupunkikuvaneuvottelukunnan kaksi rakennuslautakunnan valitsemaa asiantuntijajäsentä ynnä teknillisen neuvottelukunnan yhden rakennuslautakunnan valitseman asiantuntijajäsenen tekemään kauintaan neljä matkavuorokautta kestävä virkamatka Espanjaan Barcelonaan 19.5. – 22.5.2009 Barcelonan liikkumisesteettömyyden politiikkaan sekä ranta-alueiden rakentamiseen tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on laadittava matkalasku voimassa olevien säännösten mukaisesti. Matkalasku on esitettävä välittömästi virkamatkan päätyttyä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä lukien hallintokeskukselle hyväksyttäväksi. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset sekä mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset ynnä mahdolliset avustajan aiheuttamat kustannukset.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, virkamatkalle lähtijöille ja rakennusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

408 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 18.3.2009 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 18.3.2009 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa rakennusvalvontavirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Pertti Villolle ja Hannu Koposelle.

 

Pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, rakennusvalvontavirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maria Nyströmille ja Vieno Tallqvistille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan toiselle aikuispalvelujen muutoksenhakujaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta toimit­ta­maan taloushallintopalvelulle luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Ritva Hartzellille ja Helena Tuominen–Aliferenkolle.

 

Pöytäkirjanote poliisin neuvottelukunnalle, Kaartin poliisitalolle (Teuvo Saikkonen), hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, teknisen palvelun lautakunnalle, Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnalle, HKL-liikelaitoksen johtokunnalle, Palmia-liikelaitoksen johtokunnalle, sosiaalivirastolle, terveyskeskukselle, opetusvirastolle, kaupunginkirjastolle, Korkeasaaren eläintarhalle, ammattikorkeakoulu Metropolialle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

8                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta ja taloushallintopalvelua huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjäoikeudelle, Mirja Haloselle, Gerd-Peter Löckelle, Hannele Ruoholalle, Miika Palomäelle ja Mathias Björklundille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja taloushallintopalvelulle (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

20–21           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

13                 Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee asian uudelleen valmisteltavaksi.

 

14                 Kaupunginhallitus päätti osoittaa kiinteistölautakunnalle aluevaihdon toteuttamiseksi 3 180 000 euron määrärahan vuoden 2009 talousarvion kohdasta 8 01 01, kiinteistöjen ostot ja lunastukset.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle ja ympäristökeskukselle.

 

22                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

409 §

ESITYS VANTAAN KAUPUNGILLE HELSINGIN JA VANTAAN KAUPUNKIEN MAHDOLLISEN YHDISTÄMISEN HYÖTYJÄ JA HAITTOJA KOSKEVAN SELVITYKSEN LAATIMISEKSI

 

Khs 2009-715

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Vantaan kaupungille, että kaupungit ryhtyvät yhdessä laatimaan selvitystä Helsingin ja Vantaan kaupunkien mahdollisen yhdistämisen etujen ja haittojen arvioimiseksi.

 

Kaupunginhallitus  pitää tärkeänä, että laadittavassa selvityksessä kartoitetaan riittävällä ja monipuolisella tavalla kaupunkien yhdistämisen etuja ja haittoja. Selvityksen tulee olla kattava myös siten, että sen pohjalta voidaan arvioida ja päättää, onko tarpeellista käynnistää kuntaliitokseen tähtäävän prosessin valmistelu.    

 

Kirje Vantaan kaupungille.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

410 §

HENKILÖSTÖKASSAN VIITEKORON MUUTTAMINEN

 

Khs 2009-663

Esityslistan asia Kj/9

 

                                           Kaupunginhallitus päätti 9.12.1996 (1769 §) ja 26.5.2003 (699 §) tekemiään päätöksiä muuttaen, että henkilöstökassan

 

-                                       veloittamien ja hyvittämien korkojen viitekorkona käytetään peruskoron sijasta 3 kk:n euriborkorkoa

 

-                                       talletuksille hyvitetään korkoa, joka ylittää tai alittaa viitekoron enintään kahdella prosenttiyksiköllä

 

-                                       lainojen ja velkasaldon korkopuite on vähintään 3 kuukauden euriborkorko ja enintään 3 kuukauden euriborkorko lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökassatoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.                  

 

Lisätiedot:
Forss Eeva-Riitta, henkilöstökassan päällikkö, puhelin 310 36320

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

411 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                16.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                19.3.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                     20.3.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

412 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

413 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: LIITYNTÄPYSÄKÖINTIPAIKKOJEN LISÄÄMINEN JA HALLINNON SELKEYTTÄMINEN

 

Khs 2008-2395

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

414 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: JUNA- JA METROASEMIEN PUHTAANAPITO

 

Khs 2008-2396

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

415 §

XXXXX XXXXXXXX OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN 7.1.2009 § 17 TEKEMÄSTÄ VIRAN LAKKAUTTAMISTA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2003-1679

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esityslistalla ilmenevin perustein hylätä Veikko Raiskilan oikaisuvaatimuksen katupäällikön viran lakkauttamista koskevasta Khn päätöksestä 7.1.2009 § 17, koska oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia oikeudellisia ja tarkoituksenmukaisuussyitä, joiden johdosta Khn tekemää päätöstä olisi muutettava.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle sekä pöytäkirjanote valitusosoituksin Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 6

 

 

416 §

NELJÄN VIRAN PERUSTAMINEN YMPÄRISTÖKESKUKSEEN TUPAKKATUOTTEIDEN VÄHITTÄISMYYNTILUPAHAKEMUSTEN KÄSITTELYÄ JA HYVÄKSYMISTÄ VARTEN

 

Khs 2009-511

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa ympäristökeskukseen sijoitettaviksi 1.4.2009 lukien seuraavat virat:

 

Virkanimike

 

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Terveystarkastaja

4

2 311,00

 

Samalla kaupunginhallitus päätti vahvistaa terveystarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksiksi soveltuvan korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillisen opistotason tutkinnon.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa ympäristökeskusta julistamaan virat julkisesti haettavaksi 14 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 2 311,00 euroa kuukaudelta.

 

Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, ympäristökeskukselle, henkilöstökeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

417 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                              17.3.2009

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

418 §

VALTUUTETTU OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: ADOPTIONEUVONNAN JONOJEN PURKU

 

Khs 2008-2390

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Otto Lehtipuu) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Otto Lehtipuulle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

419 §

VALTUUTETTU KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: OMAISHOITAJIEN VAPAAPÄIVÄT

 

Khs 2008-2397

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kauko Koskinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

420 §

TURVAPAIKANHAKIJOIDEN VASTAANOTTOPALVELUJA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA TEHDYT OIKAISUVAATIMUKSET

 

Khs 2009-129

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnosta ilmenevin perustein jättää tutkimatta Xxxxx Xxxxxxxxxx, Asunto Oy Uudenmaankatu 25:n, Asunto Oy Uudenmaankatu 19-21:n ja Fastighetsaktiebolaget Annegatan 13:n oikaisuvaatimukset, jotka koskevat kaupunginhallituksen päätöstä 2.2.2009 (§ 155) turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluista.

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxxx, Asunto Oy Uudenmaankatu 25:lle, Asunto Oy Uudenmaankatu 19-21:lle ja Fastighetsaktiebolaget Annegatan 13:lle valitusosoituksin ja jäljennöksin esityslistasta sekä pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle ja oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

421 §

LAUSUNTO JULKISISSA TILOISSA TAPAHTUVAN YKSITYISEN TERVEYDENHUOLLON KORVAAMISTA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA

 

Khs 2009-219

Esityslistan asia Stj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon julkisissa tiloissa tapahtuvan yksityisen terveydenhuollon korvaamista selvittäneen työryhmän ehdotuksista:

 

Uudistuksen tavoitteena on julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen käytön tehostaminen sekä yksityisten palvelujen saatavuuden edistäminen etenkin syrjäseuduilla ja pienillä paikkakunnilla tekemällä mahdolliseksi sairausvakuutuslain mukaisten korvausten myöntäminen julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tiloja vuokranneen yksityisen terveydenhuollon palveluntarjoajan antamasta hoidosta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ehdotettujen muutosten vaikutukset olisivat maan eri osissa toisistaan poikkeavat. Helsingissä on riittävästi terveydenhuollon palveluntarjoajien käyttöön soveltuvia toimitiloja eikä toimitilojen saatavuus ole palvelujen saatavuutta rajoittava tekijä.

 

Uudistuksen vaikutus jäisi todennäköisesti Helsingissä ainakin alkuvaiheessa vähäiseksi ja se tuskin synnyttäisi uutta terveyspalvelujen tuotantoa.

 

Terveyskeskuksen ja sosiaaliviraston hallinnassa olevista tiloista terveydenhuollon ammattihenkilöiden työ- ja vastaanottotiloiksi soveltuisivat sellaisinaan lähinnä tilat, jotka jo tällä hetkellä toimivat vastaanottotiloina. Käytännössä näiden jo käytössä olevien tilojen vuokraaminen ulkopuoliseen toimintaan aiheuttaisi monia ongelmia.

 

Vuokrasopimuksen ohella olisi sovittava monista kiinteistön ja tilojen käyttöön ja hallintaan liittyvistä asioista, kuten tilojen huoltoon, turvallisuuteen, siivoukseen ja isännöintiin samoin kuin koneiden ja laitteiden kunnossapitoon ja huoltoon liittyvistä palveluista ja vastuista. Myös tietosuojaan liittyvistä asioista olisi sovittava yksityiskohtaisesti. Lisäksi vuokrattujen tilojen luovuttamiseen edelleen kolmannelle osapuolelle tarvitaan vuokranantajan suostumus, ellei asiasta ole sovittu jo vuokrasopimuksen teon yhteydessä. Koska toimitilojen mahdollinen vuokraus ei saa haitata tiloissa tapahtuvaa normaalia päivittäistä toimintaa, tilojen yhteiskäyttö voisi osoittautua ongelmalliseksi.

 

Mikäli tiloja vuokraamaan ilmoittautuisi useita vuokranantajan ehdot täyttäviä ehdokkaita, vuokraajan valinnassa tulisi käyttää erityisiä ennalta määriteltyjä valintakriteereitä, kuten esimerkiksi alueen palvelutarvetta. Työryhmän mukaan tasavertaisissa tilanteissa voitaisiin käyttää myös arvontaa.  Kaupunginhallitus katsoo, että kaikissa tilanteissa vuokranantajan tulee kokonaisvaltaisen vertailun perusteella päätyä tiettyyn vuokralaiseen eikä arpomista tule käyttää.

 

Kuten työryhmä on todennut julkisten sosiaali- ja terveydenhuollon tilojen mahdollisen vuokraamisen tulee aina tapahtua avoimesti ja ketään syrjimättä. Tilojen vuokrauksen tulee aina olla julkista ja kaikkien halukkaiden on voitava osallistua kilpailuun. Tiloista perittävän vuokran tulee olla paikkakunnan vuokratason mukainen ns. käypä vuokra. Tiloista maksettavan vuokran on määräydyttävä siten, ettei tilojen vuokraajalle kanavoidu julkista tukea, mikä saattaisi tämän kilpailijoihinsa nähden parempaan asemaan markkinoilla.

 

Jos kaupungin tiloja vuokrattaisiin jatkossa yksityisten tahojen harjoittamaan verottomaan terveydenhuollon käyttöön, tulisi tällöin myös selvitettäväksi kaupungin mahdollisten kiinteistöinvestointikulujen kuntapalautuksena haettujen arvonlisäverojen takaisinpalautukset valtiolle.

 

Julkisten terveydenhuoltotilojen vuokraamisen yhteydessä vuokranantajan tulisi huolehtia siitä, ettei julkisen terveydenhuollon tiloissa tapahtuva yksityinen terveydenhuoltopalvelutoiminta vaaranna julkisen terveydenhuollon toimintaa, potilaiden pääsyä julkisen hoidon piiriin tai hoitotakuun toteutumista. Julkisen terveydenhuollon tilojen tulee olla aina tarvittaessa julkisen terveydenhuollon palveluiden käytettävissä. Ennen tilojen vuokraamista vuokranantajan tulisi varmistua siitä, ettei kunta tai kuntayhtymä tarvitse tiloja hoitotakuun toteuttamiseen.

 

Kaupunginhallitus korostaa, että mahdollisen tilojen vuokraamisen tulee olla täysin kunnan harkinnassa.

 

Yhteenvetona kaupunginhallitus toteaa, että ehdotettu julkisten tilojen yksityinen käyttö jäisi Helsingissä vähämerkityksiseksi, mutta periaatteellista estettä esitetylle sairausvakuutuskorvaukselle ei ole.

 

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että muistiossa on vain muutama pääkohta ja ehdotus, mutta ei varsinaisia konkreettisia ehdotuksia, mitä eri lakeja ja miten tultaisiin muuttamaan. Konkreettiset lainsäädännön muutosehdotukset tulisi tehdä nyt saatavien lausuntojen perusteella ja pyytää tämän jälkeen uudesta, konkreettisesta ehdotuksesta uudelleen lausunnot.

 

Kirje sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Ojala teki Kantolan kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan perustelutekstin s. 40 toiseksi viimeinen kappale olisi tullut poistaa.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Ojalan vastaesityksen äänin 11-4. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare, Kantola, Ojala ja Pajamäki.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

422 §

16.3.2009 pöydälle pantu asia

SOSIAALI- JA TERVEYSTOINTA JOHTAVAN APULAISKAUPUNGINJOHTAJAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI OTTAMA ASIA: KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTA

 

Khs 2009-581

Esityslistan asia Stj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota terveyslautakunnan päätöksen 10.3.2009 § 52 ja hankkia kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset Vita-Terveyspalvelut Oy:ltä, y-tunnus 0973282-2, kunnes markkinaoikeudelle kyseisien seulontapalvelujen hankinnasta tehtyyn muutoksenhakuun on annettu lainvoimainen päätös ja seulontatutkimuksesta tehdyn tai tehtävän hankintapäätöksen perusteella tehtävä sopimus tulee voimaan, hintaan 21,80 euroa/tutkimus ja, mikäli kalenterivuoden aikana tutkimukseen osallistuu yli 75 % kutsutuista, ylimenevien tutkimuksien osalta hintaan 26,16 euroa/tutkimus.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti määrätä, että tämän päätöksen perusteella tehtävän sopimuksen allekirjoittaa terveyskeskuksen toimitusjohtaja.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti todeta, että osapuolia sitova sopimus ei synny tämän päätöksen tiedoksiannolla vaan vasta, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet hankinnasta sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimusohjein Vita-Terveyspalvelut Oy:lle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, terveyskeskuksen toimitusjohtajalle ja hankintakeskukselle (Anne Brax).

 

Moisio teki Ojalan kannattamana vastaesityksen, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulisi päättää pitää voimassa terveyslautakunnan päätös, jonka mukaan kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimukset tulisi hankkia Huslabilta, kunnes markkinaoikeudelle kyseisien seulontapalvelujen hankinnasta tehdystä valituksesta on annettu lainvoimainen päätös.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esitys voitti Moision vastaesityksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Bryggare,Kantola, Moisio, Ojala,Pajamäki, Puoskari ja Vesikansa.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

423 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                      11.3.2009

 

Ilmoitus ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

424 §

INKERIN KULTTUURISEURAN OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN 18.12.2008 TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-2

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esityslistalla esittämillä perusteilla hylätä Inkerin kulttuuriseuran oikaisuvaatimuksen henkilöstöjohtajan 18.12.2008 (§ 130) tekemästä päätöksestä koskien työllistämistoimintaan myönnettäviä avustuksia.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Inkerin kulttuuriseuralle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 7

 

 

425 §

PROJEKTI- JA YHTEISTYÖN EDISTÄMISKESKUS ALTERNATIIVI RY:N OIKAISUVAATIMUS HENKILÖSTÖJOHTAJAN 18.12.2008 TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-138

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä henkilöstökeskuksen ja hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnoista ilmenevin perustein Projekti- ja yhteistyön edistämiskeskus Alternatiivi ry:n oikaisuvaatimuksen henkilöstökeskuksen henkilöstöjohtajan 18.12.2008 (§ 130) tekemästä päätöksestä koskien työllistämistoimintaan myönnetyistä avustuksista.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Projekti- ja yhteistyön edistämiskeskus Alternatiivi ry:lle, henkilöstökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

426 §

VALTUUTETTU IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: LASTEN LIIKUNNAN EDISTÄMINEN JA SYRJÄYTYMISEN ENNALTAEHKÄISY

 

Khs 2008-1998

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.9.2008 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

427 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 10 - 12 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

16.3.2009

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

11.3.2009

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

17.3.2009

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

17.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

 

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- keskisen alueopiston aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut (OIVA)

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

428 §

VT IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: OY IITTALA AB:N TOIMINTAEDELLYTYSTEN SÄILYMISESTÄ HUOLEHTIMINEN ARABIAN TAIDETEOLLISUUSKESKUKSEN ALUEELLA

 

Khs 2008-1121

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 25.4.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Wallden-Paulig) ja tiedoksi valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

429 §

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: ULAPPASAARENTIEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN PARKKIPAIKKOJEN UUDESTA SIJOITTAMISESTA JOHTUVIEN ONGELMIEN RATKAISEMINEN JATKOSUUNNITTELUSSA JA KÄYTÄNNÖN KEINOIN

 

Khs 2008-1205

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 7.5.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Rantanen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille sekä Asunto Oy Säästöniemelle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

430 §

SIGRID JUSÉLIUS STIFTELSEN KANSSA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11826 JOHDOSTA TEHTÄVÄ MAANKÄYTTÖSOPIMUS

 

Khs 2009-261

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Sigrid Jusélius Stiftelse -nimisen säätiön (y-tunnus: 0116570-4) kanssa liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen sekä tekemään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä.

 

Pöytäkirjanote Sigrid Jusélius Stiftelse -nimiselle säätiölle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

431 §

KANNANOTTO XXX XXXXXXXXX MUISTUKSEEN MALMIN KORTTELIN NRO 38066 SEKÄ PUISTO- JA KATUALUEIDEN (LONGINOJAN JA LATOKARTANONTIEN YMPÄRISTÖ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11710)

 

Khs 2007-2781

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa jäljempänä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen ja kaupunkisuun­nittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vas­tauk­sen kau­pun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxx Xxxxxxxxx. 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

432 §

KANNANOTTO XXXX XXXXXXX, XXXX XXXXXXXX JA XXX XXXXX-XXXX MUISTUTUKSIIN VIIKIN VIRKISTYS-, KESÄMAJA- YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11775)

 

Khs 2008-1375

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

433 §

ETELÄ-HAAGAN VIHDINTIEN LÄNSIPUOLISEN NS. KULTAREUNA-ALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11876)

 

Khs 2009-377

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 29. kaupunginosan kortteleiden nro 29061–29063, 29065–29068 ja 29069 sekä korttelin nro 29071 tonttien nro 1 ja 3, korttelin nro 29072 tontin nro 1 ja korttelin nro 29073 tonttien nro 2, 5–8 ja 11 rakennuskieltoaikaa 25.4.2011 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

434 §

VUOSAAREN KORTTELEIDEN NRO 54080 JA 54084 YM. ALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (NRO 11672)

 

Khs 2007-1259

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 54. kaupunginosan kortteleiden nro 54080 ja 54084 sekä katu-, puisto- ja urheilualueiden asemakaavan muutoksen nro 11672 voimaan lukuun ottamatta korttelia nro 54084.

 

Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä Helsingin hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Asunto-Oy Säästöniemel­le, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistöviraston tilakeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

435 §

ASUNTO OY VUORIKATU 8:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1803

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1803/526 mukaisena edellyttäen, että suunnitelmiin lisätään riittävän suuri, asuntoja palveleva polkupyörä- ja ulkoiluvälinevarasto tai varastoja.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

436 §

ASUNTO OY KUULUTTAJAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2347

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

437 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.3.2009

kiinteistölautakunta

17.3.2009

rakennuslautakunta

17.3.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

16.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

413 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: ÖKNING AV ANTALET INFARTSPARKERINGSPLATSER

OCH REDIGARE FÖRVALTNING AV DEM

 

Stn 2008-2395

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

414 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: RENHÅLLNINGEN PÅ TÅG- OCH METROSTATIONER

 

Stn 2008-2396

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

418 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OTTO

LEHTIPUU: ELIMINERING AV KÖERNA TILL ADOPTIONSRÅDGIVNINGEN

 

Stn 2008-2390

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Otto Lehtipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Otto Lehtipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

419 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: NÄRSTÅENDEVÅRDARNAS LEDIGA DAGAR

 

Stn 2008-2397

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Översättning:

426 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: FRÄMJANDE AV BARNS FYSISKA KONDITION

OCH FÖREBYGGANDE AV UTSLAGNING

 

Stn 2008-1998

Ärende Sj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 24.9.2008

 

lämna den som föreslagit klämmen (Irmeli Wallden-Paulig) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

428 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: BIBEHÅLLANDE AV IITTALA OY AB:S

VERKSAMHETSFÖRUT­SÄTTNINGAR I OMRÅDET MED ARABIA

KONSTINDUSTRICENTER

 

Stn 2008-1121

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 25.4.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Irmeli Wallden-Paulig) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

429 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: LÖSNING AV PROBLEMEN MED OMPLACERINGEN

AV PARKERINGSPLATSERNA I OMGIVNINGEN KRING

FJÄRDHOLMSVÄGEN MED PRAKTISKA MEDEL VID DEN

FORTSATTA PLANERINGEN

 

Stn 2008-1205

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 7.5.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tuomas Rantanen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna och Asunto Oy Säästöniemi, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Tatu Rauhamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  31.3.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 415, 420 ja 424-425 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 390-403,  408-409, 411-414, 417-419, 421, 423, 426-429, 431-432 ja 436-437 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 435 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 433 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 415, 420 ja 424-425 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

415, 420 och 424-425 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

390-403,  408-409, 411-414, 417-419, 421, 423, 426-429, 431-432 och 436-437 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

435 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

433 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

415, 420 och 424-425 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.