Kokousaika

9.3.2009 kello 16.00 – 17.20

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Bryggare, Arto

I varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Krohn, Minerva

(paitsi 330 §)

 

 

Moisio, Elina

(paitsi 330 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rauhamäki, Tatu

 

 

 

Räty, Laura

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Ylikahri, Ville

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen (330 §:n kohdalla)

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen (330 §:n kohdalla)

 

 

Kari, Emma

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Lehtipuu, Otto

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 330 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Hiltunen, Rakel

II varapuheenjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 352-353 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 334 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies (paitsi 330 §)

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 330 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri (paitsi 330 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri (paitsi 330 §)

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Haatainen


324-325,


326-328,


332-338, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
-,


339-343, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Haatainen
-,


344, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


345-349, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
329-331,


350-351,  354-361, 

 Haatainen

 

 

352-353,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

324

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

325

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

326

Kj/1

Sosiaalilautakunnan toisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston varajäsenen valinta

 

327

Kj/2

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

 

328

Kj/3

Hallintosäännön ja johtosääntöjen muuttaminen läsnäolon ja pöytäkirjan pitämisen osalta

 

329

Kaj/4

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin neljälle asuinkerrostalotontille

 

330

Kaj/5

Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

331

Kaj/6

Aluevaihdon tekeminen Wärtsilä Oyj:n kanssa

 

332

Kj/3

Kaupunginhallituksen edustajan valinta Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johtokuntaan

 

333

Kj/4

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: rakentamisen tuotanto-organisaation muodostamisen valmistelu

 

334

Kj/5

Kuntarahoitus Oyj:n osakkeiden merkitseminen

 

335

Kj/6

Helsingin liittyminen DELICE -verkostoon (Network of Good Food Cities of the World)

 

336

Kj/7

Helsingin liittyminen LUCI -verkostoon (Lighting Urban Community International)

 

337

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

338

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

339

Ryj/1

Valtuutettu Birgitta Dahlbergin toivomusponsi: kaivutöitä koskeva tiedotus

 

340

Ryj/2

Valtuutettu Matti Enrothin toivomusponsi: liityntäliikenne Herttoniemen metroasemalle

 

341

Ryj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle YIT Rakennus Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

342

Ryj/4

2.3.2009 pöydälle pantu asia

Valtuutettu Sole Molanderin toivomusponsi: Kuntopuistot lasten leikkipuistojen yhteyteen

 

343

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

344

Stj/1

Sopimus Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta vuodelle 2009

 

345

Sj/1

Kaupunginhallituksen edustajan valinta Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokuntaan

 

346

Sj/2

Eron myöntäminen henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka-osaston osastopäällikölle Raija Peltoselle

 

347

Sj/3

2.3.2009 pöydälle pantu asia

Työllistämistoimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2009 - 2010

 

348

Sj/4

Dirikka Oy:n oikaisuvaatimus Oiva Akatemian 20.1.2009 tekemästä päätöksestä

 

349

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

350

Kaj/1

Sitoumus lunastusoikeuden käyttämättä jättämisestä  Avara Suomi -konsernin kiinteistösijoitusomaisuutta koskevassa yritysjärjestelystä

 

351

Kaj/2

Sipoon kunnan Granön kylän tilalla Tobben RN:o 1:101 sijaitsevien rakennusten ja laitteiden siirtäminen kiinteistölautakunnalta Helsingin Satamalle

 

352

Kaj/3

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att:n poikkeamishakemus (Omenamäenkatu 5)

 

353

Kaj/4

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto Att:n poikkeamishakemus (Porslahdenkuja 4)

 

354

Kaj/5

Senaatti-kiinteistöjen poikkeamishakemus

 

355

Kaj/6

Kiinteistö Oy Helsingin Kumpulantie 3:n poikkeamishakemus

 

356

Kaj/7

Osakeyhtiö Vilholan poikkeamishakemus

 

357

Kaj/8

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Norma Bostads Ab:n poikkeamishakemuksesta

 

358

Kaj/9

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Laivastokatu 14:n poikkeamishakemuksesta

 

359

Kaj/10

2.3.2009 pöydälle pantu asia

Ehdotukset tontinluovutusmenettelyn kehittämiseksi sekä MA-ohjelman hallintamuototavoitteiden soveltamiseksi alueittain kaupungin tontinluovutuksessa

 

360

Kaj/11

2.3.2009 pöydälle pantu asia

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n asema ja tehtävät sekä yhtiön asuntokannan hallinnan ja käytön kehittäminen

 

361

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

324 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rädyn (varalla Urho) ja Pajamäen (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

325 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

326 - 331 §

Kaupunginvaltuuston 18.3.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

326 §

Sosiaalilautakunnan toisen aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

327 §

Poliisin neuvottelukunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

328 §

Hallintosäännön ja johtosääntöjen muuttaminen läsnäolon ja pöytäkirjan pitämisen osalta

 

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään liitteiden mukaisesti (liitteet 1.
2. ja 3).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän korjatun esityksen mu-

kaisesti.

 

LIITE                                  Liitteet 1 - 3

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

329 §

Vuokrausperusteiden määrääminen Hermannin neljälle asuinkerrostalotontille

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

330 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.3.2009 pöydälle pantu asia
Hitas-järjestelmän kehittäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Mosio, Krohn, Lehtipuu, Sarvilinna, Ryöti, Tulensalo ja Matikainen esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä, käsittelyn aikana esteellisten jäsenten Moision ja Krohnin tilalla olivat varajäsenet Laakso ja Helistö.

 

Pajamäki teki Bryggaren kannattamana seuraavan vastaesityksen:

 

Kaupunginvaltuusto päättänee muuttaa kaupungin omistamille vuokratonteille rakennettujen asuntojen hinta- ja laatutason sääntelyjärjestelmää eli Hitas-järjestelmää seuraavasti:

 

1                          Hitas-järjestelmän hintasääntelyn vaikutuksen ulkopuolella olevat yhtiöt

 

Yhtiöt, joiden asuntojen keskimääräinen laskennallinen enimmäishinta ylittää kyseisen postinumeroalueen kaikkien asuntojen keskimääräisen tilastollisen neliöhinnan (markkinahinnan) silloin kun asunto-osakeyhtiön viimeisin rakennusvaihe on vähintään 20 vuotta vanha, ilmoitetaan, että kaupunki ei enää vahvista yhtiön osakkeiden enimmäishintoja ja käytä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. Maanvuokrasopimuksessa noudatetaan muutoin entisiä ehtoja.

 

Uudistuksen voimaantulovaiheessa olemassa olevien Hitas-asuntojen enimmäishinnan laskennassa käytetään nykyisin voimassaolevia laskentatapoja.

 

2                          Uudistuksen voimaantulon jälkeen tuotetut Hitas-asunnot

 

Hitas-rajoitukset päättyvät 30 vuoden kuluttua asunto-osakeyhtiön viimeisen rakennusvaiheen valmistumisesta. Tällöin yhtiön hallitseman tontin maanvuokra (ns. Hitas-hinta) korotetaan samalle tasolle kuin vuokraushetkellä vallinneen käytännön mukainen sääntelemättömän tontin vertailuvuokra.

 

Tulevassa Hitas-järjestelmässä uuden Hitas-tuotannon osalta käytetään asuntojen enimmäishinnan laskennassa asuntojen hintaindeksiin ja rakennuskustannusindeksiin perustuvia laskentatapoja seuraavasti:

 

rakennusaikaiset muutos- ja lisätyöt lisätään asunnon alkuperäiseen hankinta-arvoon ennen indeksitarkistusta

 

rakennusaikaisia korkoja ei lisätä asuntojen hintoihin

 

huoneistokohtaisia parannuksia ei lisätä asuntojen hintoihin

 

suurten yhtiökohtaisten korjaus- ja parannustoimenpiteiden kustannusosuudet lisätään asuntojen hintoihin siltä osin kuin toimenpiteen hankinta-arvo ylittää 150 euroa/m2.

 

Rakennusliikkeiden myydessä Hitas-asuntoja, on varmistettava, ettei ostaja omista pysyvästi toista Hitas-asuntoa.

 

Lisäksi rakennuskustannusindeksiin perustuvassa laskentatavassa nykyisistä laskentaperusteista poiketen

 

indeksitarkistuksen laskenta alkaa aina yhtiön viimeisen vaiheen valmistumisesta

 

rakennuksen arvosta ei tehdä poistoja

 

3                          Muilta osin järjestelmä säilytetään ennallaan.

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Hitas-järjestelmän piirissä oleviin maanvuokrasopimuksiin tämän päätöksen edellyttämät muutokset.

 

Ojala teki Ylikahrin kannattamana seuraavan hylkäysesityksen:

 

Esitys hylätään.

 

Perustelut: Hinta- ja laatusäänneltyjen asuntojen eli Hitas-järjestelmän tarkoituksena on tarjota kaupunkilaisille kohtuuhintaisia omistusasuntoja. Tarkoitus on että pysyvät kohtuuhintaisina koko olemassaolonsa ajan. Esityksen hyväksyminen merkitsisi käytännössä Hitas-järjestelmän periaatteiden hylkäämistä.

 

Hitas-hintojen laskentaperusteissa tulisi painottaa voimakkaammin rakennuskustannusindeksi markkinahinnan sijasta.

 

Mielestäni olisi myös perustettava Hitas-rekisteri, jotta voidaan seurata asuntojen omistustilannetta siten, ettei sama henkilö voi omistaa useampia Hitas-asuntoja.

 

Suoritetussa äänestyksessä Pajamäen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Peltokorpi, Rauhamäki, Räty, Urho ja Rihtniemi.

 

Suoritetussa toisessa äänestyksessä Pajamäen vastaesitys voitti

Ojalan hylkäysesityksen äänin10-5. Vähemmistöön kuuluivat

Helistö, Laakso, Ojala, Kari ja Ylikahri.

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta Pajamäen vastaesityksen mukaisesti.

 

Hakola, Urho, Peltokorpi, Räty, Rauhamäki ja Rihtniemi jättivät asiasta eriävän mielipiteensä.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

331 §

Aluevaihdon tekeminen Wärtsilä Oyj:n kanssa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

 

 

332 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2009-225

Esityslistan asia Kj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

333 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION MUODOSTAMISEN VALMISTELU

 

Khs 2008-1635

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstedtille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

334 §

KUNTARAHOITUS OYJ:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN

 

Khs 2009-476

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki osallistuu Kuntarahoitus Oyj:n osakeantiin ja merkitsee 891 525 kpl yhtiön osakkeita hintaan 3,20 per osake ja valtuuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen hoitamaan merkitsemiseen liittyvät käytännön toimenpiteet sekä käyttämään osakkeiden merkitsemiseen 2 852 880 euroa talousarvion tilillä 8 22 19 olevaa määrärahaa.

 

Pöytäkirjanote Kuntarahoitus Oyj:lle, taloushallintopalvelulle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta ettei Korhonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

335 §

HELSINGIN LIITTYMINEN DELICE -VERKOSTOON (NETWORK OF GOOD FOOD CITIES OF THE WORLD)

 

Khs 2009-481

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki hakee jäsenyyttä DELICE ‑verkostossa. Verkoston jäsenmaksu, 2800 euroa/vuosi, maksetaan talousarvion kohdasta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle (elinkeinopalvelu ja Ari Hietamäki), hallintokeskukselle (kansainvälinen toiminta ja Helena Puusaari), taloushallintopalvelulle (Sirpa Enqvist), Helsingin palvelukeskus Palmialle sekä Tukkutorille.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

336 §

HELSINGIN LIITTYMINEN LUCI -VERKOSTOON (LIGHTING URBAN COMMUNITY INTERNATIONAL)

 

Khs 2009-482

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki liittyy varsinaiseksi jäseneksi LUCI -verkostoon. Verkoston jäsenmaksu, 5180 euroa/vuosi, maksetaan talousarvion kohdalta 1 39 06, jäsenmaksut, talous- ja suunnittelukeskuksen käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle (elinkeinopalvelu ja Ari Hietamäki), hallintokeskukselle (kansainvälinen toiminta ja Helena Puusaari), taloushallintopalvelu (Sirpa Enqvist), Helsingin Energialle, rakennusvirastolle, rakennusvalvontavirastolle sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

337 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                  2.3.2009

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  4.3.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                            3.3.2009

-                                        Helsingin Vesi                                                 3.3.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

338 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 10 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

339 §

VALTUUTETTU BIRGITTA DAHLBERGIN TOIVOMUSPONSI: KAIVUTÖITÄ KOSKEVA TIEDOTUS

 

Khs 2008-2393

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Birgitta Dahlberg) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Birgitta Dahlbergille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

340 §

VALTUUTETTU MATTI ENROTHIN TOIVOMUSPONSI: LIITYNTÄLIIKENNE HERTTONIEMEN METROASEMALLE

 

Khs 2008-2431

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Matti Enroth) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Enrothille sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

341 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YIT RAKENNUS OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2009-220

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle YIT Rakennus Oy:n Salmisaaren liikuntakeskuksen alueen betonimurskeen hyödyntämistä maarakennustöissä koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungin kiinteistövirasto on 27.3.2007 vuokrannut kohdekiinteistön Helsingin kaupungin liikuntalautakunnalle, joka on vuokrannut sen edelleen. YIT Rakennus Oy toimii kyseisen tontin rakentajana.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että on erityisen tärkeää, että sekä alueen nykyiseltä vuokralaiselta että maanomistajalta on lupa jätteiden hyödyntämiseen alueella. Kaupunginhallitus katsookin, että purkubetonin sijoittamisen edellytyksenä on, että sijoittamiselle on olemassa kiinteistön haltijan suostumus. Jotta voitaisiin varmistaa, että tieto jätteiden sijoittamisesta kulkee myös alueen ja rakennuksen mahdolliselle tulevalle haltijalle, jätteiden sijoittamisen loppuraportti tulee toimittaa myös maanomistajalle, ja raportti tulee liittää rakennuksen huoltokirjaan.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristöluvassa tulee asettaa betonimurskeen laadulle valtio-neuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisessä maarakentamisessa (591/2006) esitetyt vaatimukset ja laadun seurantavelvoitteet. Kyseisessä asetuksessa (591/2006) esitettyjä raja-arvoja ylittäviä murskeita ei saa sijoittaa alueelle.

 

Jätteiden sijoittamisessa tulee muutoinkin huolehtia siitä, ettei sijoitettavan jätteen joukossa ole merkittävästi epäpuhtauksia. Jätteen laatua tulee seurata työn aikana vähintään aistinvaraisesti. Murskeen sijoittamisen yhteydessä on tarpeellisessa määrin huolehdittava pölyhaittojen torjunnasta vähintään Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräysten vaatimuksia vastaavalla tavalla.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että kohdealueen pohjarakenteet on pääosin rakennettu Salmisaaren voimalaitoksen sivutuotteista kuten lentotuhkasta ja rikinpoistotuotteesta. Mikäli tuhkia joudutaan rakentamisen vuoksi poistamaan, tulee niitä käyttää ensisijaisesti alueen täytöissä ja betonimursketta vain siinä tapauksessa, että tuhkaa ei ole riittävästi.

 

Kaupunginhallitus puoltaa YIT Rakennus Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, ympäristölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

342 §

2.3.2009 pöydälle pantu asia

VALTUUTETTU SOLE MOLANDERIN TOIVOMUSPONSI: KUNTOPUISTOT LASTEN LEIKKIPUISTOJEN YHTEYTEEN

 

Khs 2008-2398

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 12.11.2008 hyväksymän toivomusponnen (Sole Molander) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Sole Molanderille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

343 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia -liikelaitoksen johtokunta                                           3.3.2009

Teknisen palvelun lautakunta                                               3.3.2009

HKL -liikelaitoksen johtokunta                                               5.3.2009

Yleisten töiden lautakunta                                                      5.3.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

344 §

SOPIMUS PÄÄKAUPUNKISEUDUN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUKSESTA VUODELLE 2009

 

Khs 2009-351

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimuksen Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksesta vuodelle 2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaalijohtajan allekirjoittamaan em. sopimuksen.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja sosiaalijohtajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

345 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJAN VALINTA HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN KEHITTÄMISPALVELUT -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2009-225

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

346 §

ERON MYÖNTÄMINEN HENKILÖSTÖKESKUKSEN HENKILÖSTÖPOLITIIKKA-OSASTON OSASTOPÄÄLLIKÖLLE RAIJA PELTOSELLE

 

Khs 2009-493

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää eron henkilöstökeskuksen henkilöstöpolitiikka-osaston osastopäällikölle Raija Peltoselle 1.4.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta julistamaan osastopäällikön virka haettavaksi henkilöstökeskuksen johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin sekä 6 083 euron suuruisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti määrätä henkilöstöpolitiikka-osaston osastopäällikön avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi Marja-Liisa Pohjaniemen 6 083 euron kokonaiskuukausipalkalla alkaen 1.4.2009 ja päättyen 31.8.2009, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa, kunnes virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan.

 

Pöytäkirjanote Raija Peltoselle, Marja-Liisa Pohjaniemelle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

347 §

2.3.2009 pöydälle pantu asia

TYÖLLISTÄMISTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN TOIMIKAUDEKSI 2009 - 2010

 

Khs 2009-327

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti asettaa työllistämistoimikunnan toimikaudeksi 2009 – 2010. Toimikunnan tehtävät ovat

 

-          kaupungin työllisyyskehityksen ja työllisyysasioiden seuranta

-          lausunnon antaminen kaupungin työllisyysmäärärahojen talousarviosta

-          muiden kaupunginhallituksen erikseen antamien tehtävien suorittaminen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä toimikunnan jäseniksi seuraavat henkilöt ja heille varajäsenet (8 + 8):

 

Ville Kopra

Hannele Lehtonen

Ville Ylikahri

Matti Pyhtilä

Lotta Kortteinen

Apollonia Kortelampi

Ville Väärälä

Liisa Halme

Harri Lindell

Katriina Sundqvist

Hanna-Kaisa Siimes

Pentti Bergius

Ella Lazareva

Timo Leskinen

Kristina Juth

Rabbe Sandelin

 

 

joista puheenjohtajaksi

 

Ville Ylikahri

 

ja varapuheenjohtajaksi

 

Ville Kopra

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä toimikunnan pysyviksi asiantuntijoiksi sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan Tuula Haataisen, rahoitusjohtaja Tapio Korhosen, kehittämisjohtaja Paula Sermilän opetusvirastosta, aikuispalvelujohtaja Helinä Hulkkosen sosiaalivirastosta, henkilöstöjohtaja Hannu Tulensalon sekä työllisyysasioita valmistelevan kaupunginsihteerin Leena Mickwitzin.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi Helsingin työ- ja elinkeinotoimiston johtajan sekä Uudenmaan TE–keskuk­sen työllisyys- ja yrittäjyysvastuualueen päällikön Merja Ekqvistin.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti kehottaa henkilöstökeskusta huolehtimaan työllistämistoimikunnan esittelijän ja sihteerin tehtävistä.

 

Kirje Helsingin työ- ja elinkeinotoimistolle sekä Uudenmaan TE-keskuk­selle ja pöytäkirjanote mainituille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

348 §

DIRIKKA OY:N OIKAISUVAATIMUS OIVA AKATEMIAN 20.1.2009 TEKEMÄSTÄ PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2009-153

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä Helsingin kaupungin Oiva Akatemian ja hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnoista ilmenevin perustein Dirikka Oy:n oikaisuvaatimuksen Oiva Akatemian toimitusjohtajan 20.1.2009 (1001 §) tekemästä lähiesimiesten valmennuksen hankintaa koskevasta päätöksestä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Dirikka Oy:lle, Oiva Akatemialle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

349 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

4.3.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

27.2. ja 2., 4. ja 5.3..2009

museonjohtaja

23.2.2009

kaupunginorkesterin intendentti

2.3.2009

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

27.2.2009

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

4.3.2009

taidemuseon johtaja

2. ja 3.3.2009

tietokeskus

 

- johtaja

26.2.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

350 §

SITOUMUS LUNASTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ  AVARA SUOMI -KONSERNIN KIINTEISTÖSIJOITUSOMAISUUTTA KOSKEVASSA YRITYSJÄRJESTELYSTÄ

 

Khs 2009-392

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei kaupunki käytä aravarajoituslain
8.3 §:n ja vuokra‑asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 14.4 §:n mukaista lunastusoikeutta Avara Suomi –kon-sernin vuoden 2009 aikana toteutettavan kiinteistösijoitusomaisuutta koskevan yritysjärjestelyn osalta, ehdolla, että tämän omaisuuden omistusoikeuden siirtymiseen on saatu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksyntä ja omaisuus pysyy järjestelyn jälkeenkin Avara Suomi –konserniin kuuluvalla ja yleishyödylliseksi yhteisöksi nimetyllä yhtiöllä.

 

Pöytäkirjanote Avara Suomi Oy:lle, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, valtiokonttorille ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

351 §

SIPOON KUNNAN GRANÖN KYLÄN TILALLA TOBBEN RN:O 1:101 SIJAITSEVIEN RAKENNUSTEN JA LAITTEIDEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNALTA HELSINGIN SATAMALLE

 

Khs 2009-311

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Sipoon kunnan Granön kylän tilalla Tobben RN:o 1:101 sijaitsevat rakennukset ja laitteet siirretään kiinteistölautakunnalta Helsingin sataman omistukseen seuraavin kirjanpitoarvoin:

 

 

- huvilarakennus

20 000 euroa

 

- saunarakennus

2 300 euroa

 

- talousrakennus

500 euroa

 

- venevaja

1 100 euroa

 

- käymälä

500 euroa

 

- huvimaja

1 000 euroa

 

- maakellari

1 000 euroa

 

- pengersilta

2 200 euroa

 

- laituri

1 500 euroa

 

- porakaivo

3 000 euroa

 

 

Yhteensä

 

33 100 euroa

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle ja kiinteistövirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

352 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO ATT:N POIKKEAMISHAKEMUS (OMENAMÄENKATU 5)

 

Khs 2006-2245

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2245/526 mukaisena ehdolla, että rakennusten kaupunkikuvallisesta korkealaatuisuudesta pidetään kiinni ja, että betonirunkoisina toteutettavat talot eivät kaupunkikuvallisesti poikkea millään tavalla jo toteutetuista puurunkoisista kohteista.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta ettei Penttilä esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

353 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTO ATT:N POIKKEAMISHAKEMUS (PORSLAHDENKUJA 4)

 

Khs 2006-2244

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2006-2244/526 mukaisena ehdolla, että rakennusten kaupunkikuvallisesta korkealaatuisuudesta pidetään kiinni ja, että betonirunkoisina toteutettavat talot eivät kaupunkikuvallisesti poikkea millään tavalla jo toteutetuista puurunkoisista kohteista.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle sekä rakennusvalvontavirastolle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta ettei Penttilä esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

354 §

SENAATTI-KIINTEISTÖJEN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1882

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1882/526 mukaisena edellyttäen, että ennen rakennusluvan myöntämistä hakija esittää Museovirastolle selvityksen kyseessä olevien sisätilojen säilyneisyydestä sekä sisätiloihin ja julkisivuihin kohdistuvista toimenpiteistä, ja Museovirastolta pyydetään lausunto. Liiketilat tulee valaista osittain luonnonvalolla.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

355 §

KIINTEISTÖ OY HELSINGIN KUMPULANTIE 3:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2101

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-2101/526 mukaisena 30.4.2013 asti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

356 §

OSAKEYHTIÖ VILHOLAN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-2447

Esityslistan asia Kaj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

357 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY NORMA BOSTADS AB:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-988

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

358 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY LAIVASTOKATU 14:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1474

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Laivastokatu 14:lle haettuun toimenpiteeseen 8. kaupunginosan korttelin nro 146 tontille nro 14 ehdolla, että hissin rakentamismahdollisuus tutkitaan siten, että porrashuoneen arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja ei turmella, esimerkiksi sijoittamalla hissi rakennuksen rungon ulkopuolelle pihanpuoleiselle julkisivulle.

 

Mikäli jälkiasennushissi sijoitetaan porrashuoneeseen, jälkiasennushissin suunnittelua tulee jatkaa ottaen huomioon seuraavat ehdot:

 

-                     Hissi tulee sijoittaa porrashuoneiseen harkiten ja erityisen hyvää rakentamistapaa noudattaen. Korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä niin, että uusista lisäyksistä vanhaan rakennukseen tulee arkkitehtonisesti korkeatasoinen kerrostuma rakennuksen historiaan.

 

-                     Ratkaisun tulee olla laadukas ja sen tulee soveltua rakennuksen arkkitehtuuriin. Ratkaisu ei saa muuttaa porrashuoneen tilallisuutta eikä turmella porrashuoneen tai rakennuksen arkkitehtonisia ja historiallisia arvoja. Ratkaisun tulee olla realistisesti toteutettavissa.

 

-                     Hissikokonaisuuden yksityiskohdat, materiaalit ja väritys tulee suunnitella porrashuoneen arkkitehtuuriin sopiviksi.

 

Rakennusvalvontavirasto ja tarvittaessa kaupunginmuseo ohjaa hissin ja porrashuoneen suunnittelua siten, että edellä mainitut ehdot täyttyvät.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle ja kaupunginmuseolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

359 §

2.3.2009 pöydälle pantu asia

EHDOTUKSET TONTINLUOVUTUSMENETTELYN KEHITTÄMISEKSI SEKÄ MA-OHJELMAN HALLINTAMUOTOTAVOITTEIDEN SOVELTAMISEKSI ALUEITTAIN KAUPUNGIN TONTINLUOVUTUKSESSA

 

Khs 2008-1397, 2007-1096, 2008-1345

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi maankäytön ja asumisen toteutusohjelmaan 2008–2017 liittyvät työryhmäraportit Tontinluovutus­menettelyä kehittävän työryhmän ehdotukset (28.1.2009) sekä Ehdotus toimenpiteiksi maankäytön ja asumisen toteutusohjelman 2008–2017 mukaisten hallintamuototavoitteiden soveltamisesta alueittain (30.9.2008).

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat kumppa­nuus­kaavoitusta, tontinluovutusta ja prosessien kehittämistä koskevat periaatteet ja toimenpiteet:

 

                    Kumppanuuskaavoitusmenettelyä kokeillaan Kruunuvuoren ja Kuninkaantammen alueella, joissa kummassakin kokeilukortteleiden rakennusoikeus on noin 45 000 k-m2.

Erikseen päätettävillä projektialueilla siirrytään menettelyyn, jossa hankkeille valitaan toteuttaja jo ennen asemakaavaehdotuksen valmistelua, jolloin kaavaehdotus valmistellaan yhteistyössä ja samanaikaisesti toteuttajan talosuun­nittelun kanssa.

                    Asuntotontit varataan voimassa olevan MA-ohjelman 2008–2017 mukaisesti ottaen lisäksi huomioon pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus. Tavoitteena on MA-ohjelman mukainen hallintamuotojakauma. Alueittainen hallintamuotojakauma määritellään talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamisprojektien johdolla yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, sosiaaliviraston ja asuntotuotantotoimiston kanssa muita hallintokuntia kuullen. Alueittainen jakauma käsitellään aluerakentamisprojektien johtoryhmässä ja hyväksytään kaupunginhallituksessa. Talous- ja suunnittelukeskus koordinoi toteutusta sekä raportoi vuosittain MA-ohjel­man seurannan yhteydessä ja tarpeen mukaan uusien tontinluovutusten yhteydessä.

 

                    Täydennysrakentamiskohteissa hallintamuotojakauma ja mahdolliset keskipinta-alatavoitteet määritellään tontinluo­vutuksen yhteydessä siten, että pyritään alueelliseen monipuolisuuteen.

 

                    Tontinluovutuksessa kokeillaan suunnittelumenettelyä, jossa hankkeen toteuttaja tilaa viitesuunnitelman useammalta eri suunnittelijalta ja hankkeen suunnittelutehtävä annetaan parhaaksi arvioidun suunnitelman tekijälle.

 

                    Uusina varausmuotoina otetaan käyttöön muun muassa kehittämisvaraus asumisratkaisujen kehittämiseksi ja aluevaraus aluekehittämiseen ja kaavatalouden hallintaan. Kumppanuusjärjestelyjen avulla pyritään nykyistä paremmin hyödyntämään yksityisen osapuolen asiantuntemus ja tuotekehityksen resurssit.

 

                    Erikseen päätettävässä suuremmassa aluekohteessa kokeillaan menettelyä, jossa kohteen toteuttaja vastaa myös kohdetta palvelevan kunnallistekniikan ja katujen rakentamisesta.

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa päätöksessä mainittuja hallintokuntia toimimaan tämän päätöksen mukaisesti.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta laatimaan ehdotuksen uusien nimetyille ryhmille (sosiaalihuoltolaissa ja muussa erityislainsäädännössä määritellyt asumisessaan tukea tarvitsevat erityisryhmät sekä opiskelijat, itsenäistyvät nuoret ja seniorit) kohdennettavien asuntojen tarkoituksenmukaisen sijoittamisen periaatteiksi. Ehdotukseen tulee sisältyä selvitys nimetyille ryhmille koh­dennettujen asuntojen sijainnista tällä hetkellä. Ehdotuksen valmistelu tulee tehdä yhteistyössä sosiaaliviraston, kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, muita hallintokuntia ja järjestöjä tarpeen mukaan kuullen. Selvityksen tulee valmistua 31.12.2009 mennes­sä.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen asuntolautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, kaupunkisuun­nittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, nuorisolautakunnalle, opetuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle sekä niiden alaisille virastoille, Kiinteistö Oy Auroranlinnalle, hallintokes­kukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja tarkastusvirastolle.

 

Merkittiin, että esittelijä muutti esitystään siten, että s. 88  alalaita päätösosan toisen kohdan toiseksi viimeinen virke:

 

” Alueittaisen jakauman päättää aluerakentamisprojektien johtoryhmä.”

 

muutetaan kuulumaan seuraavasti:

 

”Alueittainen jakauma käsitellään aluerakentamisprojektien johtoryhmässä ja hyväksytään kaupunginhallituksessa.”

 

Kaupunginhallitus päätti asiasta esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 12

 

 

360 §

2.3.2009 pöydälle pantu asia

OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N ASEMA JA TEHTÄVÄT SEKÄ YHTIÖN ASUNTOKANNAN HALLINNAN JA KÄYTÖN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-1346

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Asuntohankintatyöryhmän 3.2.2009 päivätyn raportin.

 

Pöytäkirjanote Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle, Kiinteistö Oy Auroranlinnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, kiinteistövirastolle, asuntohankintatyöryhmän jäsenille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

361 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.3.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.2.2009

kiinteistölautakunta

3.3.2009

rakennuslautakunta

3.3.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.3.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

333 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: BEREDNINGEN AV ÄRENDET OM BILDANDE AV

EN ORGANISATION FÖR BYGGPRODUKTION

 

Stn 2008-1635

Ärende Kj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008, lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Paavola Vesa, organisationschef, telefon 310 36570

 

Översättning:

339 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN BIRGITTA

DAHLBERG: INFORMATION OM GRÄVNINGSARBETEN

 

Stn 2008-2393

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Birgitta Dahlberg), lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Birgitta Dahlberg och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

340 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

ENROTH: MATARTRAFIKEN TILL HERTONÄS METROSTATION

 

Stn 2008-2431

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Matti Enroth), lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Enroth och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

342 §

Ärende bordlagt 2.3.2009

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN SOLE

MOLANDER: MOTIONSPARKER I ANSLUTNING TILL LEKPARKERNA

 

Stn 2008-2398

Ärende Ryj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 12.11.2008 (Sole Molander)

 

lämna den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Sole Molander och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Laura Räty

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  17.3.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 348 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 324-331, 333, 337-343, 345, 349, 351 ja  356-361 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 352 - 355 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

 

 

 

 

 

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 348 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

348 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

324-331, 333, 337-343, 345, 349, 351 och  356-361 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

352 - 355 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

348 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.