Kokousaika

7.1.2009 kello 16.00 – 17.16

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 23 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 7 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 3 §)

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 3 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija (paitsi 10-29 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Teppo, Tiina

vs. projektipäällikkö

 

 

Hiltunen, Rakel

asiantuntija (paitsi 1-2 §)

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Herrala, Taina

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1-2,


3-5,


10-15, 

 Sauri

 

 

16,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


17-18, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


19, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
6,


20-22, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
7-9,


23-29, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

2

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

3

Kj/1

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

4

Kj/2

Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välinen taloudellinen selvitys

 

5

Kj/3

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

6

Sj/4

Salmisaaren tontin 20786/5 vuokraaminen ja vuokrasopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Salmisaaren liikuntakeskuksen kanssa

 

7

Kaj/5

Sörnäisten tontin 10273/16 ja Hermannin korttelin 21274 sekä katualueen ja kaupunginosien rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11744)

 

8

Kaj/6

Hermannin tonttien 21006/1 ja 2 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11818)

 

9

Kaj/7

Hermannin korttelin nro 21676 osan sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11783)

 

10

Kj/3

Sisäilmatyöryhmän väliraportti ja vuoden 2009 talousarviossa palvelutilojen korjauksiin osoitetun Khn erillismäärärahan jako

 

11

Kj/4

Vuoden 2009 talousarvion kohdalle 1 39 05, yhteisöjen tukeminen, Khn käytettäväksi, merkityn avustusmäärärahan jakaminen

 

12

Kj/5

Helsingin liittyminen Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Covenant of Mayors)

 

13

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten kokousajat ja pöytäkirjat sekä päätösten saattaminen kaupunginhallituksen tietoon vuonna 2009

 

14

Kj/7

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokouksen edustajien valitseminen

 

15

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

16

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

17

Ryj/1

Rakennusviraston katupäällikön viran lakkauttaminen

 

18

Ryj/2

Lausunto YTV:lle Espoon veteraaniasiain neuvottelukunnan esityksestä vapaalippujen myöntämisestä veteraanien aviopuolisoille

 

19

Stj/1

Vuoden 2009 talousarvioon sisältyvien uusien virkojen perustaminen sosiaalivirastoon

 

20

Sj/1

Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon kehittäminen

 

21

Sj/2

Helsingin liikuntapoliittisen ohjelman seurantaraportti vuosilta 2001 - 2008

 

22

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

23

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Juho ja Maria Lallukan taiteilijakodin suojeluesityksestä

 

24

Kaj/2

Vt Tiia Aarnipuun toivomusponsi: Yhteisöllisen vuokra-asumisen, yhteisöasumisen ja tuetun asumisen lisäämisen ja tukemisen mahdollisuudet

 

25

Kaj/3

Vt Elina Moision toivomusponsi: Valmisteilla olevien uusien suuralueiden asemakaavojen tehokkuuksien lisäämisen mahdollisuuksien kartoittaminen

 

26

Kaj/4

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Lounais-Sipoon suunnittelujärjestelmien ja maankäytön ratkaisujen monipuolistaminen

 

27

Kaj/5

Vt Laura Kolben toivomusponsi: Lähikauppojen, pienten kahviloiden ja ravintoloiden toimintaedellytysten parantaminen

 

28

Kaj/6

Vuosaaren tontin 54263/3 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11831)

 

29

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Moisio) ja Pajamäen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

3 - 9 §

Kaupunginvaltuuston 14.1.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

3 §

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

4 §

Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välinen taloudellinen selvitys

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874

 

5 §

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

 

Esittelijä korjasi esitystään siten, että ensimmäisessä kappaleessa olevan tyhjän päivämäärän tilalle tulee päivämäärä 2.1.2009.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

6 §

Salmisaaren tontin 20786/5 vuokraaminen ja vuokrasopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Salmisaaren liikuntakeskuksen kanssa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

7 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 15.12.2008 pöydälle pantu asia
Sörnäisten tontin 10273/16 ja Hermannin korttelin 21274 sekä katualueen ja kaupunginosien rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11744)

 

 

Hellström teki asiasta Moision kannattamana palautusesityksen seuraavin perustein:

 

”Asemakaavan muutosehdotus palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoinen suunnitelma, jossa vanha pakastamorakennus vanhoine betonirakenteineen sekä vanha laboratoriorakennus säilytetään.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Moisio ja Lehtipuu.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

8 §

Hermannin tonttien 21006/1 ja 2 sekä katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11818)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

9 §

Hermannin korttelin nro 21676 osan sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11783)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

10 §

SISÄILMATYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI JA VUODEN 2009 TALOUSARVIOSSA PALVELUTILOJEN KORJAUKSIIN OSOITETUN KHN ERILLISMÄÄRÄRAHAN JAKO

 

Khs 2007-2755

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti:

 

merkitä sisäilmatyöryhmän väliraportin 17.11.2008 tiedoksi ja kehottaa kaikkia hallintokuntia ottamaan raportin ehdotukset toiminnassaan soveltuvin osin huomioon

 

myöntää vuoden 2009 talousarvion alakohdasta 8 02 03, talonrakennus, palvelutilojen korjaukset, 5 000 000 euroa tilakeskukselle käytettäväksi liitteessä 2 mainittujen korjaushankkeiden toteutukseen

 

Pöytäkirjanote ja liite 1 kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

11 §

VUODEN 2009 TALOUSARVION KOHDALLE 1 39 05, YHTEISÖJEN TUKEMINEN, KHN KÄYTETTÄVÄKSI, MERKITYN AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN

 

Khs 2008-1158, 2008-1177, 2008-1169, 2008-1138, 2008-1153, 2008-1161, 2008-1168, 2008-1144, 2008-1115, 2008-1050, 2008-1142, 2008-1089, 2008-1300, 2008-1155, 2008-1159, 2008-1119, 2008-1134, 2008-1152, 2008-1116, 2009-26

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti jakaa avustuksia vuoden 2009 talousarvion kohdalta 1 39 05 yhteensä 1 528 000 euroa seuraavasti:

 

 

Avustus 2009

 

euroa

 

 

Alvar Aalto Säätiö

20 150

Kotitalon ylläpitoon

5 150

Peruskorjausavustus

15 000

Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry

96 700

Vuotuisavustus

45 100

Kotikatutoimintaa

51 600

Safety -toimintaan

-

Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry

35 100

Vuotuisavustus

6 300

Vuokra-avustus

28 800

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry

97 600

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry

167 290

Vuotuisavustus

9 430

Vuokra-avustus

157 860

Helsinki-SeuraHelsingfors-Samfundet ry

16 700

Hyötykasviyhdistys ry

43 220

Annalan puutarhakeskuksen vuokriin

 

Jyty Helsinki ry

177 690

Vuotuisavustus

9 770

Vuokra-avustus

167 920

Kansainvälisen kaupunkiyhteistyön tukeminen

8 930

Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors r.f.

6 760

Suomi-Venäjä-Seuran Etelä-Suomen piirijärjestö ry

2 170

Krematoriosäätiö – Krematoriestiftelsen r.s.

6 800

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry

4 000

Sibelius-Akatemia (Kirkkomusiikin osasto)

6 700

Kahden urkukonsertin järjestämiseen Finlandia-talossa

 

Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys ry

8 740

Vuokra-avustus

 

Suomen Retkeilymajajärjestö–SRM ry

58 866

Super Helsingin kaupungin paikallisjärjestö ry ja Tehyn Helsingin kaupungin paikallisosasto ry

53 160

Vuotuisavustus

4 410

Vuokra-avustus

48 750

Svenska Finlands folkting

2 835

Avustuksia yleisten saunojen toiminnan turvaamiseen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 850

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö, kaupunginjohtajan käytettäväksi

610 000

Kansalaisvaikuttaminen tietoverkoissa, kaupunginjohtajan käytettäväksi

29 400

 

 

 

Avustus 2009

 

euroa

 

 

Kunnallisen tiedotustoiminnan edistäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

2 600

Opaskoulutuksen järjestäminen, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 600

Pika-ajuritoimintaan, kaupunginjohtajan käytettäväksi

6 870

Veteraanijärjestöjen vuokriin, kaupunginjohtajan käytettäväksi

17 850

Kj:n käyttöön

32 349

Yhteensä

1 528 000

 

Samalla kaupunginhallitus päätti hylätä myöhästymisen perusteella Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry:n ja KTN:n Helsingin paikallisyhdistys ry:n avustushakemukset.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastoa lähettämään kirjeen vuoden 2009 avustuksen myöntämisestä ja vuodelle 2010 mahdollisesti haettavan avustuksen hakumenettelystä päätöksessä mainituille sekä niille järjestöille, jotka on mainittu vuoden 2009 talousarvion liitteessä 1 em. talousarviotilin kohdalla.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, taloushallintopalvelulle (Sirpa Enqvist), talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

12 §

HELSINGIN LIITTYMINEN KAUPUNGINJOHTAJIEN ILMASTO- JA ENERGIASOPIMUKSEEN (COVENANT OF MAYORS)

 

Khs 2008-2607

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsinki liittyy EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Covenant of Mayors) ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen nimeämänsä allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

 

Kirje EU:n komission energia- ja kuljetuspääosastolle. Pöytäkirjanote rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtajalle, liikennelaitokselle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Energialle.

 

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen ensimmäinen kappale kuuluu seuraavasti:

 

                                            Kaupunginhallitus päättänee, että Helsinki liittyy EU:n kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimukseen (Covenant of Mayors) ja valtuuttaa kaupunginjohtajan tai hänen nimeämänsä allekirjoittamaan liittymissopimuksen.

 

                                            Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esittelyn mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

13 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN KOKOUSAJAT JA PÖYTÄKIRJAT SEKÄ PÄÄTÖSTEN SAATTAMINEN KAUPUNGINHALLITUKSEN TIETOON VUONNA 2009

 

Khs 2008-2575

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille seuraavat ohjeet:

 

Esityslistat

 

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten on hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään kaksi päivää ennen kokousta, toimitettava esityslistansa kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen valitsemalle edustajalle, kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Päätösten ilmoittaminen

 

Pikayhteenveto kokouksen päätöksistä on mahdollisimman pian kokouksen jälkeen tallennettava kaupungin sisäiseen tietoverkkoon tai toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kolmen päivän kuluessa kokouksesta on kopio pöytäkirjasta toimitettava kaupunginjohtajalle ja asianomaiselle apulaiskaupunginjohtajalle.

 

Kaupunginjohtajalle tulevat esityslistat, pöytäkirjat ja mahdolliset pikayhteenvedot on toimitettava hallintokeskuksen kirjaamoon.

 

Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen

 

Kaupunginhallituksen alaisen viranomaisen on kolmen päivän kuluessa päätöksen tekemisestä ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja tarkastusvirastolle päätöksistään.

 

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan lautakunnan alaisten viranomaisten päättämissä asioissa lukuun ottamatta lautakuntien jaostojen päättämiä asioita. Kaupunginhallitus ei myöskään käytä otto-oikeuttaan niiden liikelaitosten johtokuntien alaisten viranomaisten päättämissä asioissa, joille on johtosäännössä myönnetty otto-oikeus.

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden laatiminen

 

Pöytäkirjan ja päätösluettelon laatimisesta on annettu ohjeet asiakirjaoppaassa (Kj 25.10.2000).

 

Päätösten pitäminen nähtävänä

 

Toimielinten on tehtävä päätös siitä milloin ja missä pöytäkirja on yleisesti nähtävänä siltä osin kuin pöytäkirjan pitäminen kuntalain 63 §:n mukaan on tarpeen. Viranhaltijan pitämän päätösluettelon nähtävänä pitämiseen on sovellettava vastaavaa menettelyä.

 

Pöytäkirjojen ja päätösluetteloiden nähtävänä pitämistä koskevista päätöksistä samoin kuin toimielinten kokousajoista on ilmoitettava hankintakeskukselle viimeistään 6.2.2009 mennessä yhteiskuulutusten julkaisemista varten.

 

Lauta- ja johtokuntien kokousaikojen muutokset tulee ilmoittaa hankintakeskukseen.

 

Muut kokoukset ja tilaisuudet

 

Muita kokouksia ja tilaisuuksia ei pidä järjestää samanaikaisesti kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen ryhmäkokousten sekä kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston kokousten kanssa.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille, virastoille ja laitoksille sekä hankintakeskukselle kuulutusten julkaisemista varten.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

14 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2008-2705

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

15 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

16 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 1 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

17 §

RAKENNUSVIRASTON KATUPÄÄLLIKÖN VIRAN LAKKAUTTAMINEN

 

Khs 2003-1679

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa 1.6.2004 alkaen osastopäällikkötasoisen katupäällikön viran (vakanssinumero 055101).

 

Pöytäkirjanote Xxxxx Xxxxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, rakennusvirastolle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

18 §

LAUSUNTO YTV:LLE ESPOON VETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN ESITYKSESTÄ VAPAALIPPUJEN MYÖNTÄMISESTÄ VETERAANIEN AVIOPUOLISOILLE

 

Khs 2008-2535

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa YTV:lle Espoon veteraaniasiain neuvottelukunnan esityksestä seuraavan lausunnon:

 

Vapaalippuoikeus myönnetään YTV:n seutulippualueella vakituisesti asuville sotainvalideille ja rintamaveteraaneille. Lisäksi pienituloiset vähennettyä ja täyttä kansaneläkettä saavat ovat oikeutettuja alennuksiin (25 % ja 50 %).

 

Kaikki nykyiset alennus- ja vapaalippujen myöntämiskriteerit kohdistuvat suoraan kuhunkin henkilöön. Alennus- tai vapaalippuoikeuksia ei myönnetä välillisesti toisten henkilöiden ominaisuuksien tai perhesuhteiden perusteella.

 

Tämän periaatteen muuttaminen ei ole perusteltua minkään asiakasryhmän sukulaisen osalta senkään vuoksi, että sukulaisuussuhteen muuttuessa esimerkiksi avioeron vuoksi, tulisi alennus- tai vapaalippuoikeus harkita uudelleen. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen järjestäjillä ei olisi resursseja valvoa oikeuden voimassaoloa ilman mittavaa byrokratiaa.

 

Edellä sanotun perusteella Helsingin kaupunki ei kannata vapaalippuoikeuden laajentamista Espoon veteraaniasiain neuvottelukunnan esittämällä tavalla.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote HKL -liikelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

19 §

VUODEN 2009 TALOUSARVIOON SISÄLTYVIEN UUSIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2008-2640

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa sosiaalivirastoon 1.2.2009 lukien seuraavat virat:

 

Nimike

Lukumäärä

Tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

 

 

 

Sosiaalityöntekijä

15

2 587,54 – 2 786,21

Sosiaaliohjaaja

17

2 094,08

Johtava sosiaalityöntekijä

4

2 828,26 – 2 959,62

Erityissosiaalityöntekijä

2

2 753,12 – 2 802,12

Asiakasohjauspäällikkö

1

3 303,42

Etuuskäsittelijä

1

1 888,88

Päiväkodinjohtaja

1

2 531,18

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

20 §

HELSINGIN KAUPUNGIN TYÖLLISYYDENHOIDON KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-2641

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan esityksen Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon kehittämiseksi.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä terveyskeskukselle.

 

                                            Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistan liitteen kappaletta
”5 Pajatoiminta” korjataan siten, että ennen sanaa 15-19 vuotta lisätään sana ensisijaisesti (kursivoiden).

 

                      Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esittelyn mukaisena.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Hanni Eija, osastopäällikkö, puhelin 310 43980

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

21 §

HELSINGIN LIIKUNTAPOLIITTISEN OHJELMAN SEURANTARAPORTTI VUOSILTA 2001 - 2008

 

Khs 2008-2503

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin liikuntapoliittisen ohjelman vuosien 2001–2008 seurantaraportin.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle,

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

22 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

16.12.2008

 

 

eläintarhan johtaja

9. ja 18.12.2008

museonjohtaja

17. ja 19.12.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

31.12.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

23 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE JUHO JA MARIA LALLUKAN TAITEILIJAKODIN SUOJELUESITYKSESTÄ

 

Khs 2008-2386

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

24 §

VT TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI: YHTEISÖLLISEN VUOKRA-ASUMISEN, YHTEISÖASUMISEN JA TUETUN ASUMISEN LISÄÄMISEN JA TUKEMISEN MAHDOLLISUUDET

 

Khs 2008-426

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Aarnipuu) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tiia Aarnipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

25 §

VT ELINA MOISION TOIVOMUSPONSI: VALMISTEILLA OLEVIEN UUSIEN SUURALUEIDEN ASEMAKAAVOJEN TEHOKKUUKSIEN LISÄÄMISEN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMINEN

 

Khs 2008-378

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Moisio) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Elina Moisiolle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

26 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: LOUNAIS-SIPOON SUUNNITTELUJÄRJESTELMIEN JA MAANKÄYTÖN RATKAISUJEN MONIPUOLISTAMINEN

 

Khs 2008-416

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kolbe) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

27 §

VT LAURA KOLBEN TOIVOMUSPONSI: LÄHIKAUPPOJEN, PIENTEN KAHVILOIDEN JA RAVINTOLOIDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMINEN

 

Khs 2008-387

Esityslistan asia Kaj/5

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Kolbe) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Kolbelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

28 §

VUOSAAREN TONTIN 54263/3 JA LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11831)

 

Khs 2008-2365

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 54. kaupunginosan korttelin nro 54263 tontin nro 3 ja lähivirkistysalueen asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 23.10.2008 päivätyn piirustuksen nro 11831 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

29 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

rakennuslautakunta

23.12.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

23.12., 29.12. ja 30.12.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

24 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA

AARNIPUU: MÖJLIGHETERNA ATT UTÖKA OCH STÖDJA OLIKA

FORMER AV KOLLEKTIVT HYRESBOENDE, KOLLEKTIVBOENDE

OCH STÖDBOENDE

 

Stn 2008-426

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008, lämna den som föreslagit klämmen (Tiia Aarnipuu) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

25 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ELINA

MOISIO: KARTLÄGGNING AV MÖJLIGHETERNA ATT HÖJA

BYGG­RÄTTERNA I DETALJPLANER FÖR NYA STOROMRÅDEN

 

Stn 2008-378

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Elina Moisio) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Elina Moisio och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

26 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: MÅNGSIDIGARE PLANERINGSSYSTEM OCH

MARKANVÄNDNING I SYDVÄSTRA SIBBO

 

Stn 2008-416

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

27 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

KOLBE: BÄTTRE BETINGELSER FÖR LIVSKRAFTIGA

NÄRBUTIKER OCH SMÅ KAFÉER OCH RESTAURANGER

 

Stn 2008-387

Ärende Kaj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       lämna den som föreslagit klämmen (Laura Kolbe) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Kolbe och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Taina Herrala

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Osku Pajamäki

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  15.1.2009 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Taina Herrala

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1-9, 13-16, 18, 21-27 ja 29 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 28 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1-9, 13-16, 18, 21-27 och 29 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

28 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

 

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 


 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.