Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

5

Kaupunginsihteerin viran haettavaksi julistaminen

1

 


5

KAUPUNGINSIHTEERIN VIRAN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

 

Khs 2009-145

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee perustaa hallintokeskukseen uuden kaupunginsihteerin viran ja kehottaa hallintokeskusta julistamaan kaupunginsihteerin viran julkisesti haettavaksi 21 päivän hakuajoin siten, että viran tehtäväkohtainen palkkaus on 4879,00 euroa kuukaudelta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee vahvistaa kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon tai kokemusta vaativista valmistelu- tai asiantuntijatehtävistä. Kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

 

Hallintosäännön 11 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

 

Kj toteaa, että kaupunginhallituksen tulisi perustaa hallintokeskukseen uusi kaupunginsihteerin virka sivistys- ja henkilöstötoimen apulaiskaupunginjohtajan työryhmään. Kaupunginsihteerin virka tulisi julistaa haettavaksi 21 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin palkkaeduin. Perustettava kaupunginsihteerin virka on tarkoitettu korvaamaan kaupunginsihteerin virka, joka on tulossa avoimeksi eläköitymisprosessin päätyttyä ja joka on avoimeksi tultuaan tarkoitus lakkauttaa.

 

Kaupunginhallitus vahvisti 29.10.2007 (asia 8) kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimuksiksi ylemmän korkeakoulututkinnon sekä hyvän perehtyneisyyden kunnallishallintoon tai taidon ja kokemuksen sihteerin tehtävistä. Kaupunginsihteerin kielitaitovaatimuksena on kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

 

Kj toteaa lisäksi, että kaupunginsihteerin viran kelpoisuusvaatimusta tulisi muuttaa siten, että kelpoisuusvaatimuksena olisi ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon tai kokemus vaativista valmistelu- tai asiantuntijatehtävistä. Kielitaitovaatimuksena tulisi olla kielitaitosäännön mukaan suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.