NIMISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUKSISSAAN 20.8.2008 JA 17.9.2008 KÄSITTELEMÄ ASIA: LIITOSALUEEN NIMISTÖN VAIKUTUS HELSINGIN NIMISTÖÖN: EHDOTUKSESTA ANNETUT MIELIPITEET

 

Kslk 2008-575, 2008-1606

 

Nimistötoimikunta käsitteli ilmoitettuun määräaikaan eli 31.10.2008 mennessä saapuneet mielipiteet, jotka koskevat Helsingissä ja Sipoon liitosalueella muutettavia kadun- ja tiennimiä. Asukkaille, joita nimenmuutokset koskevat, oli lähetetty nimenmuutoksien valmistelua koskevat kirjeet lokakuun alkupuolella. Asiasta tiedotettiin myös lehti-ilmoituksin sekä kaupunkisuunnitteluviraston Internet-sivuilla 2.10.2008 alkaen.

 

Mielipiteitä saapui määräaikaan mennessä 56 kappaletta. Lisäksi nimistötoimikunta päätti ottaa huomioon nimistötoimikunnan kokouksen alkuun mennessä saapuneet neljä suullista mielipidettä sekä määräajan jälkeen saapuneet kolme kirjallista mielipidettä. Kirjallisia mielipiteitä oli jätetty kokouksen alkuun mennessä kaikkiaan 59. Näistä viisi koski Marjaniemessä muutettavia nimiä, 12 mielipidettä koski Savelassa muutettavia nimiä ja 42 mielipidettä koski Sipoon liitosalueella muutettavia nimiä.

 

Käyty vuorovaikutus ja saapuneet mielipiteet on käsitelty erillisessä liitteessä.

 

Muutokset Helsingin nimistössä

 

Marjaniemi

Kuultuaan selvityksen annetuista mielipiteistä nimistötoimikunta merkitsi mielipiteet tiedoksi ja päätti pitäytyä 17.9.2008 tekemässään esityksessä muuttaa Marjaniemessä Vartiokylän kaupunginosassa sijaitsevat Koivuniementien ja Koivuniemenkujan nimet Vanhaksi Koivuniementieksi ja Vanhaksi Koivuniemenkujaksi (Gamla Björknäsvägen ja Gamla Björknäsgränden). Näiden nimenmuutoksien tulee nimistötoimikunnan mielestä tapahtua Helsingissä. Kulttuurihistorialliset syyt puoltavat Koivuniementien nimen säilyttämistä liitosalueella. Sipoon Koivuniementie - Björkuddsvägen on saanut nimensä kirjailija Zacharias Topeliuksen Koivuniemi-nimisen tilan mukaan.

 

Helsingissä Koivuniementie on tullut käyttöön vuonna 1949, joten se on kadunnimenä vanhempi kuin liitosalueen Koivuniementie, joka on tullut Sipoon kunnalta saatujen tietojen mukaan virallisesti käyttöön vuonna 1993.

 

Nimistötoimikunta toteaa, että nimenmuutoksiin ryhdytään yleensä vain pakottavista syistä. Annetuissa mielipiteissä ei ilmennyt sellaista laajaa kannatusta saanutta muuta nimeä, joka olisi voinut korvata nimistötoimikunnan aiemmin tekemän esityksen.

 

Nimistötoimikunta esittää asemakaavaosastolle seuraavia kadunnimenmuutoksia:

 

Koivuniemenkuja - Björknäsgränden ->

Vanha Koivuniemenkuja - Gamla Björknäsgränden

 

Perustelu: Vanhan Koivuniementien mukaan;

 

ja

 

Koivuniementie - Björknäsvägen ->

Vanha Koivuniementie - Gamla Björknäsvägen

                     

Perustelu: Vanhan paikannimen Björknäset mukaan.

 

Savela

Kuultuaan selvityksen annetuista mielipiteistä nimistötoimikunta merkitsi mielipiteet tiedoksi ja päätti pitäytyä 17.9.2008 tekemässään esityksessä muuttaa Savelassa Pukinmäen kaupunginosassa sijaitsevat Puroniityntien ja Puroniitynpolun nimet Vanhaksi Puroniityntieksi ja Vanhaksi Puroniitynpoluksi (Gamla Bäckängsvägen ja Gamla Bäckängsstigen). Näiden nimenmuutoksien tulee nimistötoimikunnan mielestä tapahtua Helsingissä. Liitosalueen Puroniityntie on useita kilometrejä pitkä ja sillä on suuri määrä osoitenumeroita. Uudessa kaupunginosajaossa liitosalueen Puroniityntietä ympäröivä alue tulee olemaan hallinnollisesti Puroniityn osa-aluetta (nimistötoimikunnan esitys kaupunginosien ja osa-alueiden nimiksi 15.10.2008).

 

Helsingissä nimi Puroniityntie on tullut väliaikaiseen käyttöön vuonna 1952, mutta nimi on vahvistettu asemakaavassa vuonna 1975. Nimi Puroniitynpolku on tullut käyttöön samana vuonna. Liitosalueen Puroniityntie on tullut Sipoon kunnalta saatujen tietojen mukaan virallisesti käyttöön vuonna 1982, mutta nimen epävirallisesta käytöstä on tietoja jo 1950-luvun lopulta.

 

Nimistötoimikunta toteaa, että nimenmuutoksiin ryhdytään yleensä vain pakottavista syistä. Annetuissa mielipiteissä ei ilmennyt sellaista laajaa kannatusta saanutta muuta nimeä, joka olisi voinut korvata nimistötoimikunnan aiemmin tekemän esityksen.

 

Nimistötoimikunta esittää asemakaavaosastolle seuraavia kadunnimenmuutoksia:

 

Puroniitynpolku – Bäckängsstigen ->

Vanha Puroniitynpolku – Gamla Bäckängsstigen

 

Perustelu: Vanhan Puroniityntien mukaan;

 

ja

 

Puroniityntie – Bäckängsvägen ->
Vanha Puroniityntie – Gamla Bäckängsvägen

 

Perustelu: Vanhan paikannimen Bäckängen mukaan.

 

Muutokset Sipoon liitosalueen nimistössä

 

Kuultuaan selvityksen annetuista mielipiteistä nimistötoimikunta merkitsi mielipiteet tiedoksi ja päätti pitäytyä 17.9.2008 tekemässään esityksessä muuttaa kolme Sipoon liitosalueella sijaitsevaa nimeä. Näiden muutosten tulee nimistötoimikunnan mielestä tapahtua Sipoon liitosalueella. Nimistötoimikunta toteaa, että nimenmuutoksiin ryhdytään yleensä vain pakottavista syistä.

 

Nimestä Korsnäsin Huvilakuja - Korsnäs Villagränd ei annettu yhtään mielipidettä. Nimeä Landbontie – Landbovägen ei vastustettu. Esitetyn Vanhan Rajatien korvaavaksi nimeksi ehdotettiin yhdessä mielipiteessä Uusi Rajatie. Mielipiteissä ei ilmennyt sellaista laajaa kannatusta saanutta muuta nimeä, joka olisi voinut korvata nimistötoimikunnan aiemmin tekemän esityksen.

 

Nimistötoimikunta esittää kaupunginhallitukselle seuraavia nimenmuutoksia:

 

Huvilakuja - Villagränd ->

Korsnäsin Huvilakuja - Korsnäs Villagränd

 

Perustelu: Sijainnin mukaan;

 

Karhusuontie - Björnmossevägen ->

Landbontie - Landbovägen

Perustelu: Landbon mukaan. Tie on nykyisen Landbontien luonnollinen jatke;

 

ja

 

Rajatie - Råvägen ->

Vanha Rajatie - Gamla Råvägen

 

Perustelu: Sijainnin mukaan. Tie sijaitsee alueliitoksen myötä poistuvalla Vantaan ja Sipoon kunnanrajalla.

 

Kuultuaan selvityksen annetuista mielipiteistä nimistötoimikunta merkitsi mielipiteet tiedoksi ja päätti muuttaa 17.9.2008 tekemäänsä esitystä, joka koskee neljää Sipoon liitosalueella sijaitsevaa nimeä. Karhusuonkujan ja Karhusuonpolun uusiksi nimiksi ehdotetuista nimistä Karhurämeentie ja Karhurämeenpolku annettiin 33 vastustavaa mielipidettä. Matruusinkujan nimenmuutosta koski kolme kirjettä ja yksi suullinen mielipide sekä Purjetien nimenmuutosta yksi kirje.

 

Saapuneitten mielipiteitten ja vuorovaikutuksen tuloksena nimistötoimikunta päätti muuttaa 17.9.2008 tekemiään nimiesityksiä ja esittää kaupunginhallitukselle seuraavia nimenmuutoksia:

 

Karhusuonkuja - Björnmossegränden ->

Karhunevantie - Björnmossevägen

 

Perustelu: Vanhan paikannimen Björnmossen mukaan;

 

Karhusuonpolku - Björnmossestigen ->

Karhunevanpolku - Björnmossestigen

 

Perustelu: Karhunevantien mukaan;

 

Matruusinkuja - Matrosgränd ->

Purserinkuja - Pursergränden

 

Perustelu: Alueella käytetyn nimistön aihepiirin, merenkulku, mukaan;

 

ja

 

Purjetie - Segelvägen ->

Isonpurjeentie - Storsegelsvägen

 

Perustelu: Alueella käytetyn nimistön aihepiirin, merenkulku, mukaan.

 

Kirje 61 kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Kirje 62 asemakaavaosastolle.

Kirje 63 yleissuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Lehtonen Johanna, nimistönsuunnittelija, puhelin 310 37386

 

NIMISTÖTOIMIKUNTA

 

 

 

 

Annukka Lindroos

 

Johanna Lehtonen

puheenjohtaja

 

sihteeri

 

 

LIITTEET

Liite 1

Liite 1: Nimenmuutoksiin liittyvä tiedotus

 

Liite 2

Liite 2: Nimenmuutoksista käyty vuorovaikutus ja annetut mielipiteet

 

 

 


Kirje: 2008 Nim 61

 

Vastaanottajat:

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto

PL 2100, Kansakoulukatu 3

00099 HELSINGIN KAUPUNKI