Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

9

Valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välinen aiesopimus (2010-2012) maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                          1.12.2009

-                                        Helsingin Vesi                                               1.12.2009

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö


Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

VALTION JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN VÄLINEN AIESOPIMUS (2010-2012) MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTUMISEN JA TYÖLLISTYMISEN NOPEUTTAMISEKSI JA TEHOSTAMISEKSI

 

Khs 2009-2561

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien välisen aiesopimuksen vuosille 2010-2012 maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

 

                                                                 Pöytäkirjanote jäljennöksin aiesopimuksesta henkilöstökeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Aiesopimus 1.12.2009

 

Kj toteaa, että osana hallituksen metropolipolitiikkaa ja sen toteutusta on valmisteltu maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvää aiesopimusta.

 

./.                   Aiesopimus on tämän asian liitteenä.

 

Maahanmuuttoon liittyvän valtion (sisäasianministeriö, opetusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö) ja pääkaupunkiseudun yhteistyön keskeiseksi konkreettiseksi sisällöksi täsmentyi maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen nopeuttaminen ja tehostaminen. Pääkaupunkiseudun kunnista aiesopimusvalmistelussa ovat olleet Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit.

 

Sopimusvalmistelussa on keskitytty erityisesti työllistymisen ja kotoutumisen alkuvaiheen tehostamiseen ja ohjauksen kokonaisjärjestelmän kehittämiseen asiakasnäkökulmasta. Aiesopimuksen valmisteltiin huhtikuusta 2008 lähtien ja sen valmistelua on pitkittänyt valtion päätöksen puuttuminen sopimuksen kannalta olennaiseksi nähdystä alueen työvoimatoimistoille kohdennetusta pysyvästä lisäresursoinnista.

 

Kj toteaa edelleen, että pääkaupunkiseudun kaupunkien esityksen mukaiset 40 henkilöä saadaan aiesopimuksen mukaisesti palkattua työvoimatoimistoihin, mutta valtion tekemän päätöksen mukaan määräaikaisesti palkkatuella, kun lisäresurssit päätettiin kohdentaa työllistämistukirahoituksen kautta.

 

Ensi vuoden alusta voimaan tuleva aiesopimus on tarkoitus allekirjoittaa 8.12.2009. Sitä toteutetaan valtion ja kuntien vuotuisten talousarvioiden rajoissa 31.12.2012 saakka. Kaupungin ensi vuoden talousarviossa on varauduttu aiesopimuksesta aiheutuviin kustannuksiin. Aiesopimuksen tultua allekirjoitetuksi tarkoituksena on tuoda Khn käsiteltäväksi erikseen siihen liittyvä määrärahojen käyttösuunnitelma.

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

HKL-liikelaitoksen johtokunta

1.    ja 3.12.2009

teknisen palvelun lautakunta

3.12.2009

yleisten töiden lautakunta

3.12.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

1.12.2009

terveyslautakunta

1.12.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

3.12.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

1.12.2009

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

26.11.2009

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.11. ja 23.11.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024