Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

10

Jäsenten nimeäminen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään

1

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

13

Kaupunginvaltuuston 10.12.2008 tekemien seudullista vesihuoltoa ja joukkoliikenteen järjestämistä koskevien päätösten täytäntöönpano

6

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

15

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

10

 


10

JÄSENTEN NIMEÄMINEN PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄÄN

 

Khs 2008-1286

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä toimikaudeksi 2009 – 2012 seuraavat jäsenet pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmään:

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä koordinaatioryhmän puheenjohtajaksi

                     

 

 

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Kj toteaa, että Kvsto hyväksyi 10.12.2008 pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen, joka on tullut voimaan 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2012. Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet yhteistyösopimuksen 15.12.2008.

 

Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta ja koordinaatioryhmä jatkavat seudullisina luottamushenkilöfoorumeina.

 

Koordinaatioryhmään kuuluu 11 jäsentä. Ryhmän jäsenistä kolme määräytyy suoraan asemavaltuutuksen perusteella ja kahdeksan muuta jäsentä seudun kaupunginhallitukset valitsevat yhteisen valmistelun pohjalta.

 

Sopimuksen mukaan koordinaatioryhmän jäseniä ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginhallitusten puheenjohtajat sekä Kauniaisten kaupunginvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtaja. Koordinaatioryhmän jäseniä ovat myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginvaltuustojen puheenjohtajat tai heidän sijastaan kaupunginhallituksen nimeämä kaupunginhallituksen tai valtuuston varapuheenjohtaja. Muiden kaupunginhallitusten nimeämien koordinaatioryhmän jäsenten tulee olla valtuuston tai kaupunginhallituksen jäseniä. Koordinaatioryhmän puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginhallituksen nimeämä edustaja.

 

Kj toteaa edelleen, että koordinaatioryhmä on kaupunkien ylimmän luottamushenkilöjohdon ohjaus- ja koordinointielin pääkaupunkiseudun yhteistyössä.

 

Koordinaatioryhmä huolehtii visioon ja strategiaan perustuvan yhteistyön ohjauksesta ja seurannasta sekä käsittelee strategisesti merkittäviä yhteistyökysymyksiä, kuten asumiseen, maankäyttöön ja liikenteeseen sekä metropolipolitiikkaan ja Helsingin seudun yhteistyöhön kuuluvia asioita. Ryhmä toimii myös pääkaupunkiseudun merkittävien yhteisten yhteisöjen omistajaohjausryhmänä. Omistajaohjauksen piiriin kuuluvat ohjauksen kannalta merkittävimmät yhteisöt, joissa vähintään kolme suurinta pääkaupunkiseudun kaupunkia ovat mukana.

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Helsingin Energia                                                       --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGINVALTUUSTON 10.12.2008 TEKEMIEN SEUDULLISTA VESIHUOLTOA JA JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee, että kaupunginvaltuuston 10.12.2008 tekemään päätösluetteloon sisältyvät päätökset asioissa 11 ja 12 saadaan mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

 

 

11                       Pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistäminen

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

1     hallintokeskuksen oikeuspalveluita allekirjoittamaan sopimuksen vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä oikeuttaen sen samalla tekemään sopimukseen tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia sekä

 

2     kehottaa Helsingin Vesi -liikelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen ja henkilöstökeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin Helsingin Vesi -liikelaitoksen toimintojen ja omaisuuden luovuttamiseen ja yhdistämiseen liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja Helsingin Vedelle.

 

 

12                 Joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustaminen

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

1                    liikennelaitosta yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, hallintokeskuksen ja henkilöstökeskuksen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoimintojen luovuttamiseen ja yhdistämiseen sekä henkilöstön siirtoon liittyvien järjestelyjen toteuttamiseksi niin, että kaupunginhallitus voi niistä päättää myöhemmin erikseen,

 

2                    talous- ja suunnittelukeskusta maksamaan vuoden 2009 talousarvion luvulta 8 22, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet, Helsingin kaupungin peruspääomaosuuden 2 600 000 euroa tarkennettuna vuoden 2009 asukaslukujen suhteen mukaisesti sekä

 

3                    hallintokeskuksen oikeuspalveluita yhteistyössä liikennelaitoksen kanssa hoitamaan kaupungin puolesta kuntayhtymän perustamiseen liittyvät toimenpiteet ja oikeuspalveluita allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen oikeuspalvelut samalla tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia ja vähäisiä muutoksia.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupungeille sekä Kirkkonummen kunnalle.

 

                      Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, liikennelaitokselle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

Vantaan ja Kauniaisten kaupunginvaltuustot ovat omalta osaltaan hyväksyneet sopimuksen pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista ja edellytyksistä ja joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perussopimuksen kokouksessaan 15.12.2008 ja Espoon kaupunginvaltuusto vastaavat sopimukset kokouksissaan 15.12.2008 ja 19.1.2009.

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

teknisen palvelun lautakunta                                              22.1.2009

yleisten töiden lautakunta                                                    22.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

16.1.2009

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

15. ja 21.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

19.1.2009

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

15., 19. ja 20.1.2009

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

15., 16. ja 22.1.2009

taidemuseon johtaja

14. – 16.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

20.1.2009

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.1.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102