Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

1

 

12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

3

 

13

Euroopan yleisurheilun mestaruuskisojen hakeminen Helsinkiin 2012

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

7

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

9

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

11

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                       21.10.2009

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                        20.10.2009

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                   23.10.2009

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


13

EUROOPAN YLEISURHEILUN MESTARUUSKISOJEN HAKEMINEN HELSINKIIN 2012

 

Khs 2009-1686

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että Helsingin kaupunki tukee Suomen Urheiluliiton hakemusta yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämiseksi Helsingissä vuonna 2012 ehdolla, että kaupungin tarjoamien tuotteiden ja palvelujen kustannukset ovat enintään 1,5 miljoonaa euroa ja että valtiovalta tukee hakemusta vähintään vastaavalla panoksella.                          

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

 

LIITE

Suomen Urheiluliitto ry:n hakemus

 

Suomen Urheiluliitto ry ilmoittaa (31.7.2009) hakevansa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailujen järjestämisoikeutta Helsinkiin. Kilpailut on tarkoitus järjestää Helsingin olympiastadionilla 27.6.-1.7.2012. Euroopan yleisurheiluliitto päättää kisajärjestäjästä vuoden 2009 aikana.

 

Kysymyksessä on uuden tyyppinen viisipäiväinen kilpailutapahtuma, joka järjestetään nyt ensimmäistä kertaa samana vuonna olympiakisojen kanssa. Hakijan arvion mukaan kisoihin osallistuu noin 1100 urheilijaa 50 maasta. Joukkueiden muita jäseniä ja kansainvälisen liiton kumppaneita odotetaan noin 1200 ja median edustajia noin 1000. Tavoitteena on 160 000 katsojan yleisömäärä, josta noin 15 prosenttia tulee ulkomailta. Kisojen arvioidaan saavuttavan kumulatiivisesti yli 300 miljoonaa television katsojaa Euroopassa ja lisäksi vähintään saman määrän muualla maailmassa.

 

Hakijan laatima kisojen kokonaisbudjetti on suuruudeltaan 13,7 miljoonaa euroa. Pääsylipputuloiksi on arvioitu 5 miljoonaa euroa. EM-kisojen talous perustuu Euroopan yleisurheiluliiton tukeen ja kumppanuuteen valtiovallan ja Helsingin kaupungin kanssa. Julkista tukea haetaan 3 miljoonaa euroa puoliksi opetusministeriöltä ja Helsingin kaupungilta.

 

Helsingissä on aiemmin järjestetty Yleisurheilun EM kisat vuosina 1971 ja 1994. Lisäksi Helsinki on isännöinyt yleisurheilun MM kisat vuosina 1983 ja 2005. Viimemainitusta tapahtumasta laaditun tutkimuksen mukaan kisakokonaisuuden Helsinkiin tuoma liikevaihto oli 120 miljoonaa euroa ja työllistävävaikutus 1500 henkilötyövuotta. Kisojen verotuotoksi laskettiin 28 miljoonaa euroa, josta valtio sai 75 prosenttia. Hakijan mukaan Euroopan mestaruuskilpailujen mittaluokka on hieman yli puolet maailmanmestaruuskisojen talousvaikutuksesta alueelle. Lisäksi Helsinki sai kansainvälisessä mediassa poikkeuksellisen merkittävää julkisuutta

 

Kj toteaa, että kaupungin strategiaohjelman 2009-2012 mukaan Helsinkiin pyritään saamaan merkittäviä kansainvälisiä suurtapahtumia. Yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailut ovat tällainen tapahtuma. Matkailun ja televisionäkyvyyden suhteen tapahtumaa voidaan verrata Eurovision laulukilpailuun Helsingissä 2007. Helsingin kaupunki tuki tapahtumaa noin 1,5 miljoonan euron summalla. Kaupungin panos kohdistettiin tuolloin lähinnä kaupungilla järjestettyihin oheistapahtumiin ja turvallisuusratkaisuihin.

 

Nykyisen hallituksen ohjelmaan sisältyy maininta, että ”parannetaan Suomen valmiuksia hakea ja järjestää suurtapahtumia”. Opetusministeriöstä saadun tiedon mukaan ministeriö tukee yleisurheilun EM-kisojen järjestämistä Helsingissä 1,5 miljoonalla eurolla, jos kisat Helsingille myönnetään.

 

Kj katsoo, että kaupungin yleisavustus yleisurheilun Euroopan mestaruuskisojen järjestäjälle ei voi tulla kysymykseen. Kaupunki voi sen sijaan tukea tapahtumaa ottamalla vastatakseen kuluja, jotka kohdistuvat kaupungin markkinointi- ja viestintätoimenpiteisiin sekä kaupungin omistamaan infrastruktuuriin ja palveluihin. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi toimittajavierailut, vastaanotot sekä kisailmeen tuominen keskustaan ulkomainoksin ja maaliputuksin, samoin tilojen vuokrat mm. Olympiastadionin, Kisahallin, Eläintarhan kentän ja stadionin lähialueiden osalta. Kisojen avajaiset on tarkoitus järjestää kaupungin ydinkeskustassa, joten on luontevaa kohdistaa kaupungin tuki siihen.

 

Kaupungin tuen yhteissumma ei voi ylittää 1,5 miljoonaa euroa. Helsingin kaupunki tukee tapahtumaa ehdolla, että valtiovalta osoittaa vähintään vastaavan suuruisen tuen.

 

Kaupunki saa kumppanuutensa vastikkeeksi TV- ja medianäkyvyyttä kisapaikalla ja kisajulkaisuissa. Lisäksi kaupungilla on oikeus käyttää virallista kisailmettä omassa viestinnässään ja markkinoinnissaan. Kaupunki saa myös tapahtuman pääsylippuja jaettavaksi esimerkiksi koululaisille ja kaupungin henkilöstölle.

 

Kj toteaa lisäksi, että Helsingin kaupunki on jo aiemmin päättänyt osallistua kisapaikkana toimivan olympiastadionin korjauksen rahoitukseen, kun kaupunginvaltuusto valtuusto päätti 2009 myöntää 4 miljoonan euron määrärahan olympiastadionin kunnostamiseen. Valtio on osoittanut tarkoitukseen vastaavan summan.

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Palmia-liikelaitoksen johtokunta

22.10.2009

teknisen palvelun lautakunta

22.10.2009

yleisten töiden lautakunta

22.10.2009

ympäristölautakunta

20.10.2009

 

Ilmoitus ao. lauta- ja johtokunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikoilla 42 ja 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

 

- lapsi- ja perhejaosto

15.10.2009

terveyslautakunta

20.10.2009

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lapsi- ja perhejaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

 

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

 

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

 

kaupunginorkesterin johtokunta

14.10.2009

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

liikuntalautakunta

 

nuorisolautakunta

22.10.2009

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

20.10.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

15.10.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.10.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024