Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

7

Osallistuminen Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 26.-28.11.2009

1

 

8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

2

 

9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

4

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

5

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

6

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

8

 


7

OSALLISTUMINEN UUDENMAAN MAAKUNTAPARLAMENTTIIN 26.-28.11.2009

 

Khs 2009-2103

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä seuraavat edustajat Uudenmaan maakuntaparlamenttiin 26. - 28.11.2009, joka järjestetään Silja Serenadella Helsinki-Tukholma-Helsinki -risteilynä:

 

                                            Outi Ojala

                                            Antti Vuorela

 

Pöytäkirjanote päätöksessä nimetyille ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

LIITE

Uudenmaan maakuntaparlamentin 26.-28.11.2009 ohjelma

 

Uudenmaan liitto ilmoittaa kirjeessään (14.9.2009), että Uudenmaan maakuntaparlamentti järjestetään tänä vuonna 26. - 28. marraskuuta Silja Serenadella Tukholmaan suuntautuvalla risteilyllä. Maakunnan yhteiseen keskustelufoorumiin kokoontuu arviolta kolmisen sataa päättäjää ja vaikuttaja.

 

Tilaisuuden teemana on ensimmäisenä päivänä uudistuva aluehallinto Uudenmaan näkökulmasta ja toisena päivänä aluerakenteen ja liikenteen kehittäminen.

 

./.                   Tilaisuuden ohjelma on liitteenä.

 

Kj toteaa, että tilaisuuteen osallistuville luottamushenkilöille maksetaan mahdolliset ansionmenetyksen korvaukset ja muut matkakorvaukset luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisesti.

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

konsernijaosto                                                                               --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  7.10.2009

johtokunnat

-                                        Helsingin Energia                                                       --

-                                        Helsingin Satama                                                       --

-                                        Helsingin Vesi                                                             --

-                                        Taloushallintopalvelu                                                  --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        aluerakentamispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tapahtumapäällikkö

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

-                                        toimitusjohtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-       johtajiston asiat

-       virkamatka-asiat

-       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-       valtionapuasiat

-       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

 

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta

8.10.2009

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 41 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

1.10.2009

henkilöstökassatoimikunta

 

kaupunginmuseon johtokunta

29.9.2009

kaupunginorkesterin johtokunta

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

6.10.2009

liikuntalautakunta

6.10.2009

nuorisolautakunta

 

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

 

- suomenkielinen jaosto

 

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

 

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

taidemuseon johtokunta

 

Henkilöstön kehittämispalvelut -johtokunta

 

eläintarhan johtaja

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

 

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

 

- osastopäällikkö (henkilöstövoimavara)

 

- osastopäällikkö (maahanmuutto)

 

museonjohtaja

 

kaupunginorkesterin intendentti

 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

 

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

 

- apulaisrehtori

 

- aluerehtori

 

taidemuseon johtaja

 

tietokeskus

 

- johtaja

 

- tutkimusprofessori

 

- tietohuoltopäällikkö

 

- kehittämispäällikkö

 

työterveysjohtaja

 

Henkilöstön kehittämispalvelut

 

- toimitusjohtaja

 

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Hyttinen Hannu, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

 

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

6.10.2009

asuntotuotantotoimikunta

30.9.2009

kaupunkisuunnittelulautakunta

1.10.2009

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

5.10. – 8.10.2009

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028