Asia

 

Sivu

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

2

* Ei julkisuuteen *
Helsingin tiedepalkinnon myöntäminen

1

 


2

HELSINGIN TIEDEPALKINNON MYÖNTÄMINEN

 

Khs 2009-778

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee myöntää asiantuntijaryhmän ehdotuksen mukaisesti vuoden 2008 Helsingin tiedepalkinnon, 10 000 euroa, esityslistan tämän asian liitteessä mainitulle henkilölle.

 

Pöytäkirjanote liitteineen tietokeskukselle palkinnonsaajalle tiedottamista varten sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

 

LIITE

Esittelyteksti

 

Sj mainitsee, että Khs hyväksyi 18.3.1996 vuosittain jaettavan Helsingin tiedepalkinnon myöntämistä koskevat ohjeet ja järjestelyt. Khs asetti viimeksi 17.12.2007 ohjeiden mukaisen kolmejäsenisen asiantuntijaryhmän tekemään esityksen palkinnon myöntämisestä vuosina 2008 – 2010. Palkinto on 10 000 euroa.

 

Tiedepalkinnon tarkoituksena on vahvistaa ja tehdä tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä.

 

Kaupunginhallituksen nimeämän asiantuntijaryhmän jäsenet, apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haatainen (pj), Tieteellisten seurain valtuuskunnan puheenjohtaja, Helsingin yliopiston rehtori Ilkka Niiniluoto ja Suomen Akatemian tutkimuksen ylijohtaja Riitta Mustonen ovat valmistelleet tiedepalkinnon myöntämistä ja esittävät yksimielisesti, että vuoden 2009 tiedepalkinto myönnettäisiin esityslistan liitteessä mainitulle henkilölle.