Kokousaika

25.2.2008 kello 16.00 – 16.45 ja 16.59 – 18.26

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 260-262 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 260-262 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 260-262 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Härkäpää, Markus

kehittämispäällikkö (260 §:n kohdalla)

 

 

Oasmaa, Kyösti

aluerakentamispäällikkö
(260 §:n kohdalla)

 

 

Sundman, Mikael

projektipäällikkö (260 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


232-233,


234,


238-244, 260-261, 

 Sauri

 

 

245,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


246-248, 262, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


249-250, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
235-236,


251-254, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
237,


255-259, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

232

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

233

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

234

Kj/1

Vuoden 2007 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

235

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

236

Sj/3

Myllypuron harjoitushallin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

237

Kaj/4

Lauttasaaren tontin 31137/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11657)

 

238

Kj/3

11.2.2008 pöydälle pantu asia

Vuoden 2009 talousarvioehdotuksen raami ja talousarvio sekä taloussuunnitelmaehdotuksen 2009-2011 laatimisohjeet  

 

239

Kj/4

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen aiesopimus asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi

 

240

Kj/5

Helsingin seudun joukkoliikenteen ja pääkaupunkiseudun vesihuollon järjestämisestä koskevan jatkovalmistelun käynnistäminen

 

241

Kj/6

18.2.2008 pöydälle pantu asia

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 15.-16.4.2008

 

242

Kj/9

Utvecklande av servicen på svenska i huvudstadsregionen

Pääkaupunkiseudun ruotsinkielisten palvelujen kehittäminen

 

243

Kj/10

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund rf:s möten år 2008

Edustajien nimeäminen Sydkustens landskapsförbund rf:n kokouksiin vuonna 2008

 

244

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

245

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

246

Ryj/1

Esitys MetropoliLabin visuaalisen tunnisteen hyväksymisestä

 

247

Ryj/2

Lausunto Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmasta 2007

 

248

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

249

Stj/1

Lausunto Etelä-Suomen lääninhallitukselle Med Group Paramedic Oy:n/Med Group Sairaankuljetus Oy:n sairaankuljetuslupahakemuksesta

 

250

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

251

Sj/1

Sopimus työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta Helsingin kaupungissa

 

252

Sj/2

Eron myöntäminen Pekka Saarelalle Helsinki-viikon säätiön hallituksesta ja uuden jäsenen nimeäminen

 

253

Sj/3

Sopimus yli kuntarajojen tapahtuvien lukiokäynnin kustannusten jaosta pääkaupunkiseudun kuntien kesken

 

254

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

255

Kaj/1

Kantakaupungin itärannan (Kulosaaren sillan pohjoispuolinen alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11757)

 

256

Kaj/2

Mellunkylän tontin 47051/3 (Myllypuron voimalaitostontti) ym. alueiden ja Vartiokylän puisto- ja katualueen rakennuskiellon pidentäminen (nro 11752)

 

257

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Asunto Oy Helsingin Mirandan kanssa Lauttasaaren tontin 31137/4 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11657

 

258

Kaj/4

18.2.2008 pöydälle pantu asia

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän liikennesuunnitelman hyväksyminen

 

259

Kaj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

260

Kj/7

Strategiakokousasia: Sörnäisten ja Hermanninrannan aluerakentamisprojektia koskeva tilannekatsaus

 

261

Kj/8

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen toimeenpanon tilannekatsaus

 

262

Ryj/3

Strategiakokousasia: Hankintastrategia ja hankintojen kehittäminen

 


 

232 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Urho) ja Molanderin (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

233 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

234 - 237 §

Kaupunginvaltuuston 12.3.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

234 §

Vuoden 2007 talousarvion toteutumattomat sitovat tavoitteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

235 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

236 §

Myllypuron harjoitushallin hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

237 §

Lauttasaaren tontin 31137/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11657)

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan asiat 7 ja 8 sekä rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 3 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

238 §

11.2.2008 pöydälle pantu asia

VUODEN 2009 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN RAAMI JA TALOUSARVIO SEKÄ TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2009-2011 LAATIMISOHJEET  

 

Khs 2008-242

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2009 talousarvioehdotuksen raamin ja talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2009–2011 laatimisohjeet sekä lähettää ne lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon ehdotusten valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Esittelijä muutti esityslistan liitteen sivuja 10-16 pöytäkirjan liitteestä ilmenevällä tavalla. Esitys hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

239 §

VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN AIESOPIMUS ASUNTO- JA TONTTITARJONNAN LISÄÄMISEKSI

 

Khs 2008-171

Esityslistan asia Kj/4

 

  ./.                                       Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteenä olevan valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen aiesopimuksen asunto- ja tonttitarjonnan lisäämiseksi.

 

                                            Kirje valtioneuvostolle

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

240 §

HELSINGIN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN JA PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESIHUOLLON JÄRJESTÄMISESTÄ KOSKEVAN JATKOVALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/5

 

                                           Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan käynnistää jatkovalmistelun niin, että Helsingin seudun joukkoliikenteen ja pääkaupunkiseudun vesihuollon järjestämisessä voidaan edetä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymän, liitteenä 3 olevan ratkaisumallin mukaisesti ja kehottaa kaupunginjohtajaa huolehtimaan asian jatkovalmistelun edellyttämistä toimenpiteistä.

 

                                            Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, liikennelaitokselle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

241 §

18.2.2008 pöydälle pantu asia

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 15.-16.4.2008

 

Khs 2008-295

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat kuusi edustajaa Tampereella 15 -16.4.2008 pidettävään kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen:

 

1                          Harry Bogomoloff

2                          Risto Rautava

3                          Rakel Hiltunen

4                          Sirkka-Liisa Vehviläinen

5                          Outi Ojala

6                          Sanna Hellström

7                          Mari Puoskari

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

242 §

UTVECKLANDE AV SERVICEN PÅ SVENSKA I HUVUDSTADSREGIONEN

PÄÄKAUPUNKISEUDUN RUOTSINKIELISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMINEN

 

Stn/Khs 2007-2014

Ärende Kj/9 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet för en vecka.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

243 §

VAL AV REPRESENTANTER VID SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:S MÖTEN ÅR 2008

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SYDKUSTENS LANDSKAPSFÖRBUND RF:N KOKOUKSIIN VUONNA 2008

 

Stn/Khs 2008-19

Ärende Kj/10 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt bordlägga ärendet för en vecka.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

                     

 

Tilläggsuppgifter:
Vallittu Anja, stadssekreterare, telefon 310 36046

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

244 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

245 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 8 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

246 §

ESITYS METROPOLILABIN VISUAALISEN TUNNISTEEN HYVÄKSYMISESTÄ

 

Khs 2007-2744

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Henri Loikkasen / Please User Experience Design Oy suunnitteleman MetropoliLab-liikelaitoksen visuaalisen tunnisteen ympäristölautakunnan ehdottamalla tavalla.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab-liikelaitokselle, ympäristölautakunnalle ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

247 §

LAUSUNTO LÄNSIMETRON LIITYNTÄLINJASTOSUUNNITELMASTA 2007

 

Khs 2007-2739

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa länsimetron liityntälinjastosuunnitelma 2007 –raporttiluonnoksesta YTV:lle seuraavan lausunnon:

 

Raportissa metron junaryhmien on esitetty liikennöivän 4 minuutin vuorovälillä, jolloin yhteisen osuuden vuoroväli on 2 minuuttia. Länsimetron suunnittelun yhteydessä liikennelaitoksella laaditun metron alustavan liikennöintisuunnitelman mukaan kahden vaunuparin pituiset junaryhmät liikennöivät 5 minuutin vuorovälillä, jolloin yhteisen osuuden vuoroväli on 2,5 minuuttia. Tämä järjestely lisää nykymetroon verrattuna jonkin verran matkustusväljyyttä metron kuormittuneimmilla osuuksilla.

 

Tiheämmillä 4/2 minuutin vuoroväleillä liikennöinti ei kustannus- ja palvelutasomielessä ole tarkoituksenmukaista ja tarkastelu tulisi päivittää 5/2,5 minuutin vuoroväleille. Länsimetroa varten tarvittava metrovaunuhankinta ollaan tekemässä 5/2,5 minuutin vuoroväleihin perustuen.

 

Luonnoksessa on lopetettu Kuusisaaren ja Lehtisaaren kautta Helsingin keskustaan liikennöivät linjat 194 ja 195. Bussiliikenteen yhteyksiä Helsingin keskustaan on muutenkin järjestelmällisesti vähennetty ja mm. linjan 503 päätepysäkki on siirretty Hakaniemestä Arabiaan. Linjan 506 (Tiedelinja) vuoroväli on ruuhka-aikana tihennetty runkolinjatyyppisesti 8 minuuttiin. Tiedelinjan vuorovälin tihentämisen myötä Kuusisaaren ja Lehtisaaren kautta liikennöisi arkisin ruuhka-aikana ja päivällä nykyinen määrä lähtöjä, vaikka linjat 194 ja 195 lopetetaan.

 

Näiden linjojen lopettaminen lisää huomattavasti vaihtoja ja huonontaisi yhteyksiä niin Etelä-Espoosta kuin Kuusisaaresta ja Lehtisaaresta Meilahden ja Töölön alueille sekä Mannerheimintien varrelle suuntautuville matkoille. Ainakin linja 194 Tapiolan terminaalista Kuusisaaren ja Meilahden kautta keskustaan on säilytettävä.

 

Tarkempiasteisessa suunnittelussa on otettava huomioon Helsingin alueen linjasto ja sen niveltäminen Espoota koskeviin järjestelyihin. Erityinen huomio on tällöin kiinnitettävä poikittaislinjastoon.

 

Sama koskee myös suunnitelmassa esitettyä Tapiolasta Lauttasaareen liikennöivää nykyistä linjaa 501. Linjan vuoroväli pidentyisi suunnitelman mukaan kaksinkertaiseksi. Linja palvelee erityisesti työmatkalaisia Vattuniemeen. Vuorovälissä pitäisi ottaa huomioon erityisesti työmatkalaiset, joiden matkoilla metroasemien kävelyalueen ulkopuolelta säästyy linjan avulla kaksi vaihtoa. Lisäksi linja palvelee Lauttasaaren ohella myös Koivusaareen suunniteltua maankäyttöä ja metroasemaa ja tämä on otettava huomioon suunnitelmassa.

 

Raportin viimeistelyssä on otettava huomioon myös uusimmat automaattiajoon perustuvat metron kustannusmallit ja tarkennettava taloudelliset laskelmat tältä pohjalta. Raportissa esitetyt kustannustiedot perustuvat nykyisen metron liikennöintikustannuksiin. Automaattimetron liikennöinnin yksikkökustannukset poikkeavat osin olennaisestikin nykymetron liikennöinnin yksikkökustannuksista.

 

Herkkyystarkasteluna on luonnoksessa käsitelty metron liikennöintiä siten, että toista junaryhmää liikennöitäisiin yhden vaunuparin junilla ja toista kahden vaunuparin junilla. Tämä merkitsisi sitä, että nykyisen itämetron suunnalla olisi nykyinen paikkatarjonta. Tällaisella junaryhmittelyllä eri junaryhmät kuormittuisivat epätasaisesti, istumapaikkatarjonta vähenisi käytännössä ja liityntäliikenteen tahdistaminen vaikeutuisi. Metron Helsingin alueen palvelutason kannalta järjestely on mahdoton, koska järjestely johtaisi lyhyemmän junaryhmän kuormittumiseen yli suunnitteluohjeen salliman raja-arvon ja järjestely muutenkin johtaisi matkustajien kannalta epäselvään palveluun. Tarkastelu on syytä poistaa lopullisesta raportista väärien mielikuvien välttämiseksi.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

248 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta 21.2.2008

ympäristölautakunta 19.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

249 §

LAUSUNTO ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE MED GROUP PARAMEDIC OY:N/MED GROUP SAIRAANKULJETUS OY:N SAIRAANKULJETUSLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-139

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle, että se puoltaa terveyslautakunnan lausunnossa 22.1.2008 mainituin perustein Med Group Paramedic Oy:n /Med Group Sairaankuljetus Oy:n hakemusta, joka koskee kolmea uutta sairaankuljetuslupaa (ESLH 2008-00054, 00487 ja 00488).

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja pelastuslautakunnalle. 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

250 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 19.2.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

251 §

SOPIMUS TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA HELSINGIN KAUPUNGISSA

 

Khs 2008-347

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

252 §

ERON MYÖNTÄMINEN PEKKA SAARELALLE HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN HALLITUKSESTA JA UUDEN JÄSENEN NIMEÄMINEN

 

Khs 2006-2386

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Pekka Saarelalle eron Helsinki-viikon säätiön hallituksesta ja nimetä hänen tilalleen vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi Pekka Mattilan.

 

Pöytäkirjanote Pekka Saarelalle, nimetylle sekä Helsinki-viikon säätiölle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

253 §

SOPIMUS YLI KUNTARAJOJEN TAPAHTUVIEN LUKIOKÄYNNIN KUSTANNUSTEN JAOSTA PÄÄKAUPUNKISEUDUN KUNTIEN KESKEN

 

Khs 2008-370

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä tämän asian liitteenä olevan sopimuksen yli kuntarajojen tapahtuvan lukiokäynnin kustannustenjaosta pääkaupunkiseudun kuntien kesken vuosille 2009 – 2011 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunginhallitukset hyväksyvät osaltaan ko. sopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti osaltaan, että esityslistalla tarkoitettua lainmuutosta valmistellaan yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Espoon kaupungille, Vantaan kaupungille sekä Kauniaisten kaupungille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

254 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

14.2.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

12.2.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

23.1. – 15.2.2008

- vararehtori 1.

1.2.2008

- vararehtori 2.

28.1.2008

- hallintopäällikkö

18.1.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18. ja 20.2.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

11., 13. ja 18.2.2008

kaupunginorkesterin intendentti

15.2.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

18.2.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- läntisen alueopiston aluerehtori

8.2.2008

taidemuseon johtaja

13. – 18.2.2008

työterveysjohtaja

18.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

255 §

KANTAKAUPUNGIN ITÄRANNAN (KULOSAAREN SILLAN POHJOISPUOLINEN ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11757)

 

Khs 2008-284

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11757/7.2.2008 ilmenevän 10. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoaikaa 10.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

256 §

MELLUNKYLÄN TONTIN 47051/3 (MYLLYPURON VOIMALAITOSTONTTI) YM. ALUEIDEN JA VARTIOKYLÄN PUISTO- JA KATUALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11752)

 

Khs 2008-296

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11752/7.2.2008 ilmenevien 45. ja 47. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 18.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

257 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN ASUNTO OY HELSINGIN MIRANDAN KANSSA LAUTTASAAREN TONTIN 31137/4 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11657

 

Khs 2007-2298

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Asunto Oy Helsingin Mirandan kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

258 §

18.2.2008 pöydälle pantu asia

SÖRNÄISTEN JA HERMANNIN RANTATEIDEN LIITTYMÄN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-2186

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymässä kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston piirustuksen nro 5038-1 mukaiset liikennejärjestelyt, joiden kustannusennuste on 35,4 miljoonaa euroa.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

259 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.2.2008

kiinteistölautakunta

19.2.2008

rakennuslautakunta

19.2.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

19. ja 21.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

260 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: SÖRNÄISTEN JA HERMANNINRANNAN ALUERAKENTAMISPROJEKTIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Hannu Asikainen, projektinjohtaja, puhelin 310 79787
Mikael Sundman, projektipäällikkö, puhelin 310 37239

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

261 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖSOPIMUKSEN TOIMEENPANON TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Pajunen Jussi, kaupunginjohtaja, puhelin 310 36000
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

262 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: HANKINTASTRATEGIA JA HANKINTOJEN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2007-936

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Sole Molander

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  4.3.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 232 – 238, 240, 242 – 245, 247 – 251, 254, 259 ja 260 – 262  §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 255 - 256 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                          Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

232 – 238, 240, 242 – 245, 247 – 251, 254, 259 och
260 – 262 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

255 – 256 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.