Kokousaika

18.2.2008 kello 16.00 – 16.52

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Hiltunen, Tiina

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

(paitsi 195-196 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 201 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 215 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 204-231 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


195-196,


197, 203,


204-210, 

 Sauri

 

 

211,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


212-213, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


214, 216, 

 Haatainen

 

 

215,

 

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
198,


217-219, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
199-202,


220-231, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

195

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

196

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

197

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

198

Sj/2

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

199

Kaj/3

Röykän entisen sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen myyminen Senior Partners Oy:lle

 

200

Kaj/4

Hermannin autopaikkatontin 21001/2 ja asuinrakennusten tontin 21674/5 vuokrausperusteet

 

201

Kaj/5

Toukolan Arabianrannan ja Vanhankaupungin kahdeksan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

202

Kaj/6

Lauttasaaren tontin 31135/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11658)

 

203

Kj/7

13.2.2008 pöydälle pantu asia

Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

204

Kj/3

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Fallpakan alueen toisen vaiheen esirakentamisen

 

205

Kj/4

Puolustusvoimien toisen edustajan valitseminen pelastuspalveluneuvottelukuntaan

 

206

Kj/5

Vt Malisen toivomusponsi vesivoimaosuuksien lisähankinnasta ja vesivoimatuotannon lisäämisestä

 

207

Kj/6

Liittyminen Réseau Art Nouveau Network -yhdistyksen jäseneksi

 

208

Kj/7

Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Tampereella 15.-16.4.2008

 

209

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 13.2.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

210

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

211

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

212

Ryj/1

Vt Hanna-Kaisa Siimeksen toivomusponsi: Metroasemien viihtyisyys ja turvallisuus

 

213

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

214

Stj/1

Eron myöntäminen Ylermi Rungolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

 

215

Stj/2

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle elatustukilain uudistamista koskevasta esityksestä

 

216

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

217

Sj/1

Vt Kimmo Helistön toivomusponsi: Vesiliikenteen järjestäminen Uutelaan

 

218

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

219

Sj/3

Tilintarkastajien nimeäminen Helsinki-viikon säätiölle vuodeksi 2008

 

220

Kaj/1

Länsi-Käpylän eräiden kortteleiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11754)

 

221

Kaj/2

Käpylän kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 (Olympiakylä) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11753)

 

222

Kaj/3

Sopimuksen tekeminen Kiinteistö Oy Järvensuon kanssa Lauttasaaren tontin 31135/11 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 11658

 

223

Kaj/4

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Punavuoren tontin 118/3 asemakaava-asiassa (nro 11435)

 

224

Kaj/5

Sörnäisten ja Hermannin rantateiden liittymän liikennesuunnitelman hyväksyminen

 

225

Kaj/6

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Ursula Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

226

Kaj/7

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Uutelan virkistysalueen asemakaava-asiassa (nro 11510)

 

227

Kaj/8

Lausunto valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta

 

228

Kaj/9

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Maunulan koillisosan asemakaava-asiassa (nro 11570)

 

229

Kaj/10

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Pasilan konepaja-alueen (osa-alue 3) asemakaava-asiassa nro 11505

 

230

Kaj/11

14.1.2008 pöydälle pantu asia

Rakennusteollisuus RT ry:n kirje tontinvarauksista Asuntotuotantotoimistolle

 

231

Kaj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

195 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Hakola) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

196 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

197 - 203 §

Kaupunginvaltuuston 27.2.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

197 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.2.2008 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

Ojala teki Hellströmin kannattamana palautusesityksen aloitteen valmistelemiseksi uudelleen siten, että kantoliinassa lasta kuljettava matkustaja voisi matkustaa maksutta.

 

Suoritetussa äänestyksessä Ojalan esitys voitti äänin 9-4. Vähemmistöön kuuluivat Rautava, Urho, Enroth, Rihtniemi. Tyhjää äänestivät Oker-Blom, Vehviläinen.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

198 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

199 §

Röykän entisen sairaala-alueen rakennusten ja maa-alueen myyminen Senior Partners Oy:lle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

200 §

Hermannin autopaikkatontin 21001/2 ja asuinrakennusten tontin 21674/5 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

201 §

Toukolan Arabianrannan ja Vanhankaupungin kahdeksan asuinkerrostalotontin vuokrausperusteet

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Krohn esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

202 §

Lauttasaaren tontin 31135/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11658)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Kaupunginjohtaja

 

203 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2008 pöydälle pantu asia
Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

 

 

204 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE FALLPAKAN ALUEEN TOISEN VAIHEEN ESIRAKENTAMISEN

 

Khs 2008-195

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion alakohdasta
8 01 02 10, muu esirakentaminen

 

1 000 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Fallpakan kaava-alueen 2.‑vaiheen esirakentamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle (talousyksikkö), katu- ja puisto-osastolle (Jorma Rajala) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle (Leena Pasonen) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

205 §

PUOLUSTUSVOIMIEN TOISEN EDUSTAJAN VALITSEMINEN PELASTUSPALVELUNEUVOTTELUKUNTAAN

 

Khs 2007-390

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita Kaartin Jääkärirykmentin komentajan puolustusvoimien toiseksi edustajaksi pelastuspalveluneuvottelukuntaan.

 

Estyneen sijaisena toimii rykmentin komentajan sijainen.

 

Pöytäkirjanote eversti Hannu Liimatalle (Kaartin Jääkärirykmentti), pelastuslautakunnalle, pelastuspalveluneuvottelukunnalle ja Seija Kauppiselle (Halke).

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

206 §

VT MALISEN TOIVOMUSPONSI VESIVOIMAOSUUKSIEN LISÄHANKINNASTA JA VESIVOIMATUOTANNON LISÄÄMISESTÄ

 

Khs 2007-2626

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 28.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Jouko Malinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Malinen) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Jouko Maliselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

207 §

LIITTYMINEN RÉSEAU ART NOUVEAU NETWORK -YHDISTYKSEN JÄSENEKSI

 

Khs 2007-2759

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy Réseau Art Nouveau Network -yhdistyksen jäseneksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottanee kaupunginmuseon johtokuntaa varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa.

 

Pöytäkirjanote kaupunginmuseon johtokunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

208 §

KUUDEN SUURIMMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖJOHDON TAPAAMINEN TAMPEREELLA 15.-16.4.2008

 

Khs 2008-295

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

209 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.2.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 13.2.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa tarkastusvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Lea Krankille ja Marikaisa Niskaselle.

 

Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle, tarkastusvirastolle, hallintokeskuk­selle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti lähettää Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia -asiakirjan tiedoksi kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille kehotuksin ottaa huomioon strategiassa hyväksytyt tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä soveltuvin osin niiden omaa toimialaa koskevat, strategia-asiakirjassa mainitut toi­men­piteet.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

                      Asia esitellään toivomusponsiäänestysten osalta kaupunginvaltuustolle uudelleen 27.2.2008.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti

 

1                    perustaa hallintokeskukseen kansainvälisen toiminnan päällikön viran (kokonaispalkka 5 700 euroa, vakanssinro 088135) ja lakkauttaa hallintokeskuksen kaupunginsihteerin viran (vakanssinro 016615) sekä

2                    siirtää kaupunginsihteeri Matti Ollinkarin hallintokeskuksen kansainvälisen toiminnan päällikön virkaan 1.3.2008 lu­kien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti muuttaa 1.9.2008 lukien kansliapäällikön viran nimikkeen nimikkeeksi neuvotteleva viranhaltija
(vakans­sinro 016611).

 

Pöytäkirjanote kaupunginsihteeri Matti Ollinkarille, kansliapäällikkö Pertti Vanteelle, hallintokeskukselle (Satu Mäntysola / Helena Puusaari / Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti osoittaa ylitysoikeudella myönnetyt määrärahat kiinteistöviraston käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Kalevi Harju), hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko).

 

19–23           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

24–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

27                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

28–31           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

4                    Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulais­kau­pun­gin­johtaja tekee erillisen esityksen asian täytäntöönpanoksi.

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa kiinteistölautakuntaa aloittamaan hankkeen 2. vaiheen sisäpuolisen peruskorjauksen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

                      Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuk­selle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginmuseolle.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Asunto Oy Akateeminen Mäntytie 5:lle sekä Marjut ja Janne Lauhalle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle ja ympäristökeskukselle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, liikuntalautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Helsingin kristillisen opiston säätiölle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään päätöksestä lähemmin ilmenevällä tavalla (Kohta 7)

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

210 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       13.2.2008

satamalautakunta                                                          12.2.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

211 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

212 §

VT HANNA-KAISA SIIMEKSEN TOIVOMUSPONSI: METROASEMIEN VIIHTYISYYS JA TURVALLISUUS

 

Khs 2007-2503

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Hanna-Kaisa Siimes) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Hanna-Kaisa Siimes) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Hanna-Kaisa Siimekselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

213 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   14.2.2008

liikepalvelulautakunta                                                        14.2.2008

yleisten töiden lautakunta                                                  14.2.2008

pelastuslautakunta                                                              12.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

214 §

ERON MYÖNTÄMINEN YLERMI RUNGOLLE RINTAMAVETERAANIASIAIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENYYDESTÄ JA UUDEN JÄSENEN VALINTA

 

Khs 2006-2175

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää pyynnöstä eron Ylermi Rungolle rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnan jäsenyydestä ja valita neuvottelukunnan uudeksi jäseneksi Tero Tuomiston vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote Ylermi Rungolle, neuvottelukuntaan valitulle, esityslistalla mainituille järjestöille, rintamaveteraaniasiain neuvottelukunnalle (veteraaniasiamies Merja Eklund), terveyskeskukselle, sosiaalivirastolle, kiinteistövirastolle, liikuntavirastolle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

215 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE ELATUSTUKILAIN UUDISTAMISTA KOSKEVASTA ESITYKSESTÄ

 

Khs 2008-278

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että lakiesitys perustuu kunta- ja palvelurakenneuudistukseen ja sen tavoitteet elatustukea koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä, asiakkaiden yhdenvertaisesta kohtelusta, sähköisen asioinnin lisäämisestä ja perinnän tehostumisesta ovat kannatettavia.

 

Esitys on keskeisiltä osiltaan keskeneräinen, mikä vaikeuttaa erityisesti lain taloudellisten vaikutusten arviointia.

 

Henkilöstö

Elatustukitehtävissä olevaa, Kansaneläkelaitoksen palvelukseen siirtyvää henkilöstöä on Helsingin kaupungin palveluksessa noin 23 työntekijää.

 

Henkilöstön asemasta siirron yhteydessä kaupunginhallitus katsoo, että kyseessä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimintojen uudelleenjärjestely, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen ja katsotaan liikkeenluovutukseksi.

 

Liikkeenluovutuksessa henkilöstö siirtyy palvelussuhteen katkeamatta uuden työnantajan palvelukseen entisin ehdoin siten, että vanhan työnantajan tilalle tulee uusi työnantaja, jolle siirtyvät palvelussuhteisiin liittyvät velvollisuudet ja oikeudet.

 

Koska osa Paras- lainsäädännön piirissä olevasta henkilöstöstä on tietyissä tilanteissa viiden vuoden irtisanomissuojan piirissä, kaupunginhallitus pitää kohtuullisena ja yhdenvertaisuusperiaatteen mukaisena, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 13 §:n 3 momentin mukainen viiden vuoden irtisanomissuoja koskisi myös elatusturvahenkilöstöä.

 

Kustannukset

 

Lakiluonnoksessa todetaan, että kunnat ovat saaneet valtionosuuksina elatustuen toimeenpanemiseksi vuosittain noin 88 milj. euroa. Sosiaali- ja terveysministeriöstä saadun tiedon mukaan valtionosuutta ei pysty kuntakohtaisesti arvioimaan, koska se sisältyy ikäryhmittäin määriteltyihin laskennallisiin kustannuksiin, joista on mahdoton erottaa elatustuen osuutta. Kuntien kannalta olisi tärkeää nähdä mitkä kustannukset on sisällytetty laskennallisiin kustannuksiin ja miten niiden poistaminen laskelmasta vaikuttaa valtionosuuteen. Yleisperusteluissa todetaan, että vuonna 2006 elatustukea on maksettu 136,5 milj. euroa. Vaikka tähän lisätään tehtäviä hoitaneiden henkilöiden palkat ja muut kulut, on epäuskottavaa, että valtionosuus olisi ollut 88 milj. euroa. Esityksen mukaan on tarkoitus kuitenkin vähentää valtionosuusmomentilta 88 milj. euroa. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä läpinäkyvien laskelmien sisällyttämistä hallituksen esitykseen.

 

Takautumissaatavat tulee korvata kunnille laskennallisesti yhtenä eränä siirron yhteydessä eikä venyttää korvausta usean vuoden ajalle, jolloin korvausten toteutumista on vaikea seurata muiden eri suuntiin vaikuttavien valtionosuusmuutosten joukossa. Saatavat tulisi korvata asukasluvun ja ikärakenteen mukaan samalla tavalla painotettuna kuin ikäryhmittäisissä laskennallisissa kustannuksissa.

 

Kunnille jäävät siirtymävaiheessa elatustukea koskevat asiakirjat ja tietojärjestelmissä olevat tiedot, jotka kunnat velvoitetaan säilyttämään kymmenen vuoden ajan mahdollisten tarkistamistarpeiden varalta. Tästä aiheutuu kunnille työtä ja kustannuksia, joiden korvaamisesta lakiluonnoksessa tulisi olla maininta.

 

Säännöskohtainen tarkastelu

 

Ehdotetun elatustukilain 8 §:n elatustuen saamisen rajoituksia koskevat säännökset eivät estäisi tuen maksamista kunnalle, kun lapsi on sen kustannuksella hoidettavana laitos- tai perhehoidossa, kuten voimassa olevan elatusturvalain 6 §:n 2 momentti. Lakiehdotuksen 17 §:n 3 momentin mukaan kunta voi hakea elatustuen maksamista itselleen, jos lapsi on kunnan kustantamassa ympärivuorokautisessa hoidossa kodin ulkopuolella.

 

Muutos on perusteltu, kun kustannusvastuu elatustukien maksamisesta siirtyy valtiolle sekä ottaen erityisesti huomioon esimerkiksi lastensuojelulaissa säädetyn laitoshuollon järjestämisestä kunnille aiheutuvat huomattavat kustannukset.

 

Elatustukilain 8 §: n 1 momentin 3 kohdan mukaan lapsella ei olisi oikeutta elatustukeen, jos hän kykenee elättämään itsensä. Säännöksen 2 momentin mukaisesti lapsi elättäisi itsensä, kun hänen säännölliset tulonsa olisivat vähintään 700 euroa kuukaudessa.

 

Säännösehdotuksen perustelujen mukaan ansiotulot olisivat säännöllisiä, jos työsuhde on jatkunut yhdenjaksoisena vähintään kuuden kuukauden ajan.

 

Lain soveltamisen yhdenmukaisuuden kannalta ehdotus on perusteltu ja tulorajaa voitaneen pitää kohtuullisena, koska säännöksen tarkoittamissa tilanteissa lapsi yleensä saa osan elatuksestaan toiselta vanhemmaltaan elatusapuna/elatustukena tai tosiasiallisesti kotona asuessaan.

 

Elatustukilain 13 §:n 1 momentin mukaa Kansaneläkelaitos voi elatusvelvollisen hakemuksesta jättää takautumissaatavan perimättä siltä osin, kuin elatusavun maksamisen laiminlyönti on johtunut elatusvelvollisen maksukyvyttömyydestä. Perimättä jättämisen peruste vastaa voimassa olevan lain 20 §:ää.

 

Maksukyvyttömänä elatusvelvollista pidettäisiin, jos hänen bruttotulonsa työkyvyttömyydestä, työttömyydestä tai muusta hänestä riippumattomasta syystä olisivat enintään 700 euroa kuukaudessa (13 §:n 2 mom.).

 

Säännöksen sisältämää tulorajaa voitaneen sinänsä pitää perusteltuna elatusvelvollisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta ja se helpottaa luonnollisesti kaavamaisuudellaan elatustuen toimeenpanijaa.

 

Tuloraja ei kuitenkaan suuruudeltaan ole oikeudenmukainen. Kun ehdotetusta 700 euron tulorajasta vähennetään ennakonpidätys ja kohtuulliset asumiskustannukset esimerkiksi Helsingissä, elatusvelvolliselle ei välttämättä jää käytettäväkseen jokapäiväiseen toimeentuloonsa edes toimeentulotukilain 7 a §:ssä säädettyä perusosaa. Käytännössä ehdotettu säännös tulisi Helsingissä tarkoittamaan sitä, että jatkuvasti toimeentulotukeen oikeutetut elatusvelvolliset eivät välttämättä saisi vapautusta takautumissaatavan suorittamisesta.

 

Alhainen tuloraja vapautusten myöntämisessä johtanee tiukentuvaan perintään ulosoton kautta ja näin ollen myös toimeentulotuen tarpeen lisääntymiseen. Jos elatusvelvollista ei voida vapauttaa velasta alhaisen tulorajan vuoksi, Kansaneläkelaitos joutunee noudattamaan tulorajaa myös elatusavun perinnässä.

 

Tuloraja merkinnee vapautusmahdollisuutta vain työttömille, minimisairauspäivärahaa tai eläkettä saaville sekä erittäin pienituloisille palkansaajille.

 

Säännösehdotusta tulisi muuttaa siten, että menoina hyväksyttäisiin kohtuulliset asumismenot vähennettynä yleisen asumistuen määrällä ja tämän lisäksi määriteltäisiin, kuinka paljon varoja elatusvelvolliselle tulisi kohtuudella vähintään jäädä jokapäiväiseen elämiseen. Elatusvelvollisen käytettävissä olevien kuukausitulojen jäädessä alle näin määritellyn tulorajan takautumissaatava jätettäisiin perimättä.

 

Vapautuksen myöntäminen on nykykäytännön mukaan edellyttänyt elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden lisäksi myös varattomuutta. Elatustukilain 13 §:n perusteluissa ei ole mainintaa elatusvelvollisen varallisuuden vaikutuksesta vapautukseen. Käytännössä esiintyy tilanteita, joissa elatusvelvollinen on tulojensa puolesta maksukyvytön, mutta hänellä on perustoimeentuloonsa kuulumatonta merkittävää realisointikelpoista varallisuutta, jolla hän pystyisi maksamaan takautumissaatavan.

 

Säännökseen tulisi lisätä takautumissaatavasta vapauttamisen edellytykseksi myös se, että elatusvelvollisella ei ole sellaista varallisuutta, jolla hän kykenisi suorittamaan takautumissaatavan omaa toimeentuloaan vaarantamatta.

 

Vapautushakemuksiin ehdotettu pääsääntöisesti sovellettava vuoden taannehtiva hakuaika ei sovellu takautumissaatavasta vapauttamiseen. Syitä sille, miksi vapautusta ei haeta, on monia. Mikäli selkeässä maksukyvyttömyystilanteessa elatusvelvollinen vapautetaan vain hakemusta edeltävän vuoden aikana kertyneestä takautumissaatavasta, se ei helpota hänen tilannettaan, mikäli vanhemmat usealta vuodelta kertyneet velat jäävät perittäväksi (13 §:n 4 mom.).

 

Säännös tulisi poistaa.

 

Lakiehdotuksen mukaan Kansaneläkelaitoksella ei olisi enää nykyistä toimielimen mahdollisuutta vapauttaa oma-aloitteisesti elatusvelvollinen takautumissaatavasta. Perusteluna ehdotuksessa todetaan vain, että Kelan muitakin etuuksia on haettava. Tätä ei tulisi asettaa edellytykseksi, jos Kansaneläkelaitoksella on tiedossaan elatusvelvollisen kyvyttömyys suorittaa takautumissaatava. Kaikki elatusvelvolliset eivät esimerkiksi päihde- tai mielenterveysongelmiensa johdosta kykene hakemaan vapautusta.

 

Helsingissä oma-aloitteista vapautusmahdollisuutta on käytetty tilanteissa, joissa elatusapu ei enää eräänny ja velallinen voidaan katsoa pysyvästi maksukyvyttömäksi. Myös elatusvelvollisen varaton kuolinpesä on vapautettu oma-aloitteisesti. Oma-aloitteinen vapauttaminen on keino poistaa perimiskelvottomia saatavia, jotka aiheuttavat työtä ja kustannuksia.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ehdotuksen 13 §:n 1 momenttiin tulisi lisätä säännös, joka velvoittaa Kansaneläkelaitoksen tai ainakin antaa sille mahdollisuuden oma-aloitteisesti jättää takautumissaatava perimättä, kun elatusvelvollisen olosuhteet sitä edellyttävät.

 

Sosiaalihuoltolain 27 f §:ksi ehdotetaan siirrettäväksi tällä hetkellä elatusturvalain 24 §:ään perustuva kunnan toimielimen mahdollisuus hakea oikeusteitse muutosta elatusapuun joko alentamis- tai korottamiskanteilla. Elatustuen toimeenpanon siirron jälkeen kunnilla ei ole tietoa elatusapujen määrästä ja siitä, vastaako elatusapu elatusvelvollisen maksukykyä. Elatusavun määrän kohtuuttomuus tulee esiin jatkossa nimenomaan Kelan hoitaman perinnän yhteydessä. Asianosaiset eivät aina ole halukkaita oma-aloitteisesti ryhtymään toimenpiteisiin elatusavun muuttamiseksi.

 

Säännökseen tulisi lisätä Kansaneläkelaitokselle velvollisuus tarvittaessa tehdä kunnan toimielimelle aloite elatusavun muuttamiseksi.

 

Lakiesityksen siirtymäsäännöksissä asetetaan kunnalle velvoite hoitaa elatustukeen liittyviä tehtäviä senkin jälkeen, kun elatustuen toimeenpano on siirretty Kelan hoidettavaksi.

 

Kunnat velvoitetaan käsittelemään ja ratkaisemaan ennen lain voimaantuloa saapuneet hakemukset sekä käsittelemään elatustuen tarkistukset ja tekemään niistä johtuvat päätökset. Lisäksi kunnat velvoitetaan käsittelemään muutoksenhakuasiat, jotka ovat olleet vireillä ennen 1 päivää huhtikuuta 2009.  Kunnat velvoitetaan myös säilyttämään elatustukea koskevat asiakirjat ja tietovarastot kymmenen vuoden ajan 1 päivästä huhtikuuta 2009 lukien.

 

Edellä mainittujen tehtävien hoitaminen vaatii ainakin vuoden 2009 ajan useiden elatusturvaa tuntevien työntekijöiden virkasuhteiden jatkumista. Lisäksi elatusturvaosaamisen säilyminen tulee taata koko sen ajan, jonka Kansaneläkelaitokselle siirtynyt velka on perimiskelpoista eli vuoden 2014 loppuun. Tästä aiheutuu kunnille kustannuksia.

 

Tietovarastojen ylläpitäminen ja säilyttäminen aiheuttavat kunnalle myös kustannuksia. Kuntien tulee lisäksi varautua budjetissa tilanteisiin, joissa kunta mahdollisesti joutuu jälkikäteen maksamaan elatustukea toimeenpanon siirtoa edeltävältä ajalta.

 

Edellä mainitut kustannukset tulisi korvata kunnille esimerkiksi samalla tavoin kuin kunnilta Kansaneläkelaitokselle siirtyvät takautumissaatavat ehdotuksen 44 §:n mukaisesti eli jättämällä niiden määrä vähentämättä kunnille maksettavasta laskennallisesta valtionosuudesta.

 

Kirje nro       sosiaali- ja terveysministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalivirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

216 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  12.2.2008

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto                                         6.2.2008

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

217 §

VT KIMMO HELISTÖN TOIVOMUSPONSI: VESILIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN UUTELAAN

 

Khs 2007-2352

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kimmo Helistö) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kimmo Helistölle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2- 4

 

 

218 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

7.2.2008

liikuntalautakunta

12.2.2008

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

7.2.2008

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta

12.2.2008

taidemuseon johtokunta

12.2.2008

 

 

eläintarhan johtaja

4. ja 7.2.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

13.2.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

8.2.2008

museonjohtaja

14.2.2008

tietokeskus

 

- johtaja

6.2.2008

työterveysjohtaja

12.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

219 §

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖLLE VUODEKSI 2008

 

Khs 2008-356

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Helsinki-viikon säätiön tilintarkastajiksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja KHT Jari Nurmen sekä varatilintarkastajiksi KHT Heidi Vierroksen ja KHT Outi Hiedan.

 

Pöytäkirjanote Helsingin juhlaviikoille, nimetyille sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

220 §

LÄNSI-KÄPYLÄN ERÄIDEN KORTTELEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11754)

 

Khs 2008-244

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 857, 860–862, 865, 867–870, 873, 874 ja 876 rakennuskieltoaikaa 1.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

221 §

KÄPYLÄN KORTTELEIDEN NRO 839, 840, 842, 849 JA 850 (OLYMPIAKYLÄ) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11753)

 

Khs 2008-243

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 25. kaupunginosan kortteleiden nro 839, 840, 842, 849 ja 850 rakennuskieltoaikaa 1.3.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

222 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN KIINTEISTÖ OY JÄRVENSUON KANSSA LAUTTASAAREN TONTIN 31135/11 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA NRO 11658

 

Khs 2007-2297

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Kiinteistö Oy Järvensuon kanssa esityslistan tämän asian liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tekemään siihen mahdollisia vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

223 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PUNAVUOREN TONTIN 118/3 ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11435)

 

Khs 2003-2094

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

224 §

SÖRNÄISTEN JA HERMANNIN RANTATEIDEN LIITTYMÄN LIIKENNESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2005-2186

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

225 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE URSULA OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-113

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Ursula Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 11. kaupunginosan puistoalueelle P110 ehdolla, että hankkeen jatkosuunnittelussa otetaan huomioon seuraavat seikat:

 

-                     Rakennus ja siihen liittyvät rakenteet suunnitellaan uudestaan siten, että se soveltuu Linnunlaulun suojeltuun huvilamiljööseen ja Tokoinrannan puistoympäristöön sekä pitkiin näkymiin Eläintarhanlahdelta ja Kaisaniemen puistosta.

 

-                     Puistoon ei sijoiteta yhtään henkilökunnan eikä asiakkaiden autopaikkaa. Huolto toteutetaan rakennuksen yhteyteen siten, että siitä ei aiheudu visuaalista eikä toiminnallista haittaa puistolle.

 

-                     Lisärakentaminen suunnitellaan paviljonkimaisena ja siten, että näkymä rakennuksen läpi merelle säilyy. Rakennuksen keskiosaa madalletaan siten, että lisärakentaminen soveltuu nykyisen kahvilarakennuksen ja sitä ympäröivien huviloiden mittakaavaan.

 

-                     Rakennuksesta tehdään kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen. Rakennuksen terassi-, huoltotila- ja muut ympäristöjärjestelyt suunnitellaan laadukkaiksi ja esteettömäksi.

 

Kirje nro        Uudenmaan ympäristökeskukselle sekä pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvalvontavirastolle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, Siltasaariseura ry:lle ja Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

226 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA UUTELAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11510)

 

Khs 2006-1395

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

227 §

LAUSUNTO VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN TARKISTAMISTA KOSKEVASTA LUONNOKSESTA

 

Khs 2007-2775

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista koskevasta luonnoksesta seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Ympäristöministeriö on valmistellut luonnoksen valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamiseksi. Valmistelu on tapahtunut yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa eri tahojen kanssa, myös Helsingillä ja pääkaupunkiseudun muilla kunnilla sekä Helsingin seudun kuntaryhmillä (nk. KUUMA, Neloset) on ollut edustus valmistelutyössä.

 

Luonnoksen ilmastonmuutoksen hillintään sekä ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvät uudet tavoitteet vastaavat Helsingin oman suun­nittelun tavoitteita. Helsinki on myös omaa maankäytön suunnitteluaan kehittäessään ottanut käyttöön toimenpiteitä, joilla edistetään tavoitteiden toteutumista.

 

Tarkistusluonnoksessa yhden erillisen kokonaisuuden muodostavat Helsingin seudun erityiskysymykset. Helsingin seudun tavoitteita esitetään uudistettavaksi mm. siten, että alueidenkäytössä turvataan riittävä asuntotuotannon tarvitsema tonttimaa, ehkäistään yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja sijoitetaan rakentaminen erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. Metron laajentamismah­dollisuus länteen ja itään on turvattava. Helsingin seudun erityiskysymyksiä käsittelevät tavoitteet ovat pääosin yhdenmukaisia Helsingin kaupungin alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.

 

Kaupunginhallitus korostaa kuitenkin, että valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden soveltamisessa on monessa kohdin otettava huomioon Helsingin ja sitä ympäröivän seudun erityisasema valtakunnan pää­keskuksena ja voimakkaasti kasvavana alueena. Vaikka tavoitteet on tarkoitettu valtakunnallisiksi suuntaviivoiksi, eikä tavoitteita ole priorisoitu tiettyyn järjestykseen alueellisesti, niiden soveltamisessa tavoitteet tulee kuiten­kin priorisoida niin, että valtakunnan pääkeskuksen elin­voima säilyy ja kehittämispotentiaali turvataan. Seudun tulee pystyä kasvamaan sekä tiivistyen sisäänpäin että tasapainoisena yhdyskuntarakenteena ulospäin, tulevan vuosikymmenen aikana erityisesti itäsuun­nassa.

 

Tavoitteita sovellettaessa on ennakoitavissa, että vaativaan intressien yhteensovittamiseen joudutaan mm. sellaisissa tilanteissa, joissa tiivistyvä yhdyskuntarakenne edellyttää osin melualueille rakentamista tai yhdyskuntarakenne laajenee valtakunnallisesti arvokkaiden luonto- ja kulttuuriympäristöjen läheisyyteen. Vaikutusten arviointiin ja haittojen minimoimiseen on tällöin kiinnitettävä erityistä huomiota.

 

Luvun 4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat erityistavoitteen 35 mukaan ”Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuri­ym­päristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen.”

 

Tavoitteessa 35 viitataan toisaalta inventointeihin, jotka on laadittu ennen maankäyttö- ja rakennuslain ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden voimaantuloa toisenlaiseen toimintaympäristöön, ja toisaalta mahdollisesti tuleviin inventointeihin. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden välityksellä näille inventoinneille annetaan oikeusvaikutuksia suunnittelussa ilman, että niiden osalta olisi toteutettu muulle suunnittelulle asetettuja velvoitteita laajasta vuorovaikutuksesta ja vaikutusten arvioinnista.

 

Yksi tällainen kohde on Helsingille erittäin tärkeä kysymys Malmin lentokentän toimintojen siirtämisestä korvaavaan paikkaan. Se on näiltä osin ristiriidassa Museoviraston kaksi vuotta sitten käynnistämään valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä koskevan luettelon tarkistamisen kanssa, sillä luettelon tarkistusluonnoksessa kentän kulttuurihistorialliset arvot on uudella tavalla ulotettu rakennetun ympäristön lisäksi koskemaan kentän toiminnallista kokonaisuutta eli lentotoiminnan jatkuvuutta. Kaupunginhallitus on antanut asiasta lausunnon 6.2.2006.

 

Vaikka tätä uutta luetteloa on valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain jo voimassa ollessa, sitä ei tultane saamaan valmiiksi vielä kevään 2008 kuluessa niin, että se voitaisiin käsitellä samassa yhteydessä kuin nyt lausunnolla oleva valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamispäätös. Sen vuoksi päätöksessä tulisi tarkentaa inventointien asema alueidenkäytön suunnittelussa ja tulkintaohjeissa ottaa huomioon edellä esitetyt näkökohdat. Tässä suhteessa eri asiantuntijaviranomaisten laatimien, jo paljon ennen maankäyttö- ja rakennuslain voimaan tuloa valmistuneiden inventointien käyttäminen suoraan osana valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ilman lain vaatimaa laajaa vuorovaikutusta, on jokseenkin ongelmallista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että inventoinnit voivat parhaimmillaankin toimia vain tietopohjana, jonka perusteella kunkin kohteen tai alueen kaavoitus tapahtuu. Inventointi sellaisenaan ei voi olla yksi yhteen saman alueen asemakaava, vaan se on sovitettava maankäyttö- ja raken­nuslain mukaisessa vuorovaikutteisessa prosessissa yhteen muiden tär­keiden valtakunnallisten ja paikallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ohjeistuksessa tämä peruslähtökohta tulisi selkeämmin ottaa esille.

 

Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että Malmin lentoaseman toimintojen siirtämistä koskevaan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteeseen (4.6. kohta 66) olisi selkeintä lisätä maininta kenttäalueen varaamisesta asuntorakentamiseen lentotoiminnan päätyttyä.

 

Yhteenveto                       Kaupunginhallitus pitää valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamista tarpeellisena. Erityisesti ilmaston muutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen sekä Helsingin seudun erityiskysymyksiin kohdistuvat muutokset ovat pääosin perusteltuja ja kannatettavia.

 

Malmin lentokenttää koskevaan kohtaan 4.6 erityistavoite 66 tulisi kuitenkin lisätä sen tuleva käyttö asumiseen ja kohdassa 4.3 erityistavoite 49. täsmentää millaista ja minkä tasoista kenttää oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan Helsingin seudun lentokentästä.

 

Lisäksi tulisi selkeämmin painottaa Helsingin seudun asemaa ja alueen tasapainoisen kehityksen merkitystä koko valtakunnan menestystekijänä ja tavoitteiden soveltamisen ja priorisoinnin alueellista ulottuvuutta.

 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rinnalla valmisteltavien inventointien asemaa kaavoituksen ja muun alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina tulisi päätöksessä selkeyttää ja niiden sekä niihin liittyvän ohjeistuksen valmistelussa kiinnittää huomiota maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksiin osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta sekä vaikutusten arvioinnista. (Kohta 4.4. tavoite 35).

 

Maakuntakaavoituksen yhteydessä tulisi selvittää uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisen edellytykset ja tarvittavat aluevaraukset mm. polttoaineiden varastoinnin osalta sekä varautuminen toiminnan edellyttämään liikenteeseen ja tarkoituksenmukaiseen kuljetusten logistiikkaan.

 

Etenkin laaja-alaisten kaavojen ja muiden maankäytön suunnitelmien vaikutusten arviointiin tulisi liittää mukaan ilmastovaikutusten arviointivelvoite. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisen vaikutuksia tulisi tarkastella myös valtion ja kuntatalouden näkökulmasta.

 

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyön perustana olevat nk. VAT-kärki­hank­keet (liitteenä) eli alueet ja kehittämisvyöhykkeet, joilla kunnat arvioivat olevan asuntotuotannon ja työpaikkarakentamisen suhteen suurin rakentamisen kehittämispotentiaali seudulla, tulisi kokonaisuudessaan ottaa painokkaammin huomioon valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden jatkovalmistelussa ja soveltamisohjeissa. Ilman valtion viranomaisten sitoutumista niiden edistämiseen seudun kehittämisen edellytykset heikkenevät merkittävästi. Tärkeää on myös se, millä tavoin valtio huolehtii omien maidensa luovuttamisesta kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon.

 

Kirje nro       ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle, rakennusvirastolle, Helsingin Satamalle ja Helsingin Energialle.

 

Peltokorpi teki asiassa vastaesityksen, jota ei kannatettu, joten esitys raukesi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

228 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA MAUNULAN KOILLISOSAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11570)

 

Khs 2006-1708

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

229 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA PASILAN KONEPAJA-ALUEEN (OSA-ALUE 3) ASEMAKAAVA-ASIASSA NRO 11505

 

Khs 2006-450

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennettynä.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selvityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

230 §

14.1.2008 pöydälle pantu asia

RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N KIRJE TONTINVARAUKSISTA ASUNTOTUOTANTOTOIMISTOLLE

 

Khs 2007-1101

Esityslistan asia Kaj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ilmoittaa Rakennusteollisuus RT ry:lle että kaupungin tarkoituksena on toteuttaa vuosittain pieni määrä vapaarahoitteisia myytäviä asuntoja, jonka määräksi kaupunginvaltuusto on 13.2.2008 päättänyt Helsingin maankäytön ja asumisen toteutusohjelmassa 2008–2017 enintään 150 asuntoa/vuosi, silloin kun tällaiseen tuotantoon on olemassa erityiset syyt.

 

Kirje nro      ja jäljennös hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnosta Rakennusteollisuus RT ry:lle, pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

231 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.2.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.2.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

13. ja 14.2.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

206 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN JOUKO

MALINEN: FÖRVÄRV AV FLER VATTENKRAFTSANDELAR OCH ÖKANDE AV VATTENKRAFTSPRODUKTIONEN

 

 

Stn 2007-2626

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 28.11.2007 (Jouko Malinen), tillställa den som föreslagit klämmen (Jouko Malinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Jouko Malinen och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet med bilagor i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Olli Seppo, stadskamrer, telefon 310 36135

 

Översättning:

212 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HANNA-KAISA SIIMES: TRIVSAMHET OCH SÄKERHET PÅ METROSTATIONERNA

 

 

Stn 2007-2503

Ärende Ryj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den i föredragningslistan ingående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Hanna-Kaisa Siimes), tillställa den som föreslagit klämmen (Hanna-Kaisa Siimes) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Hanna-Kaisa Siimes och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035

 

Översättning:

217 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KIMMO

HELISTÖ: SJÖTRAFIK TILL NYBONDAS

 

 

Stn 2007-2352

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 24.10.2007 (Kimmo Helistö)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kimmo Helistö och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   11.3.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 195-203, 206, 208-213, 215-219, 223 ja 225-231 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 220 – 221 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

195-203, 206, 208-213, 215-219, 223 och 225-231 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

220-221 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.