Kokousaika

4.2.2008 kello 16.00 – 17.05

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 158 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Ollinkari, Matti

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri (paitsi 137 §)

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


133-134,


135,


142-145, 

 Sauri

 

 

146,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


147-152, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


153, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


154-155, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
136-141,


156-161, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

133

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

134

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

135

Kj/1

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

 

136

Kaj/2

Asunnottomien palvelukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen ja rakennustöiden aloittaminen

 

137

Kaj/3

Kiseleffin/Sunnin talon peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

138

Kaj/4

Suutarilan ryhmärakentamistonttien vuokrausperusteet

 

139

Kaj/5

Laajasalon tontin 49012/1 sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11689)

 

140

Kaj/6

Helsingin kristillisen opiston säätiön hakemus Laajasalon tontin 49012/2 asemakaavan muuttamiseksi

 

141

Kaj/7

30.1.2008 pöydälle pantu asia

Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

142

Kj/3

Kaupunginhallituksen jäsenen Outi Ojalan virkamatka Italiaan

 

143

Kj/4

28.1.2008 pöydälle pantu asia

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet

 

144

Kj/5

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

145

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

146

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

147

Ryj/1

Vt Jouko Malisen toivomus ponsi: Maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maatilakokonaisuuden varjeleminen

 

148

Ryj/2

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

149

Ryj/3

Edustajan nimeäminen Nuuksiokeskus-osakeyhtiön hallitukseen

 

150

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle YTV:n jätevoimala - ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

 

151

Ryj/5

Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030

 

152

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

153

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

154

Sj/1

Suomenkielisen työväenopiston keskisen alueopiston rehtorin viran määräaikainen hoitaminen

 

155

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

156

Kaj/1

Kolmen tontin varaaminen Rinnekoti-Säätiön autetun asumisen yksiköille

 

157

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kasola Oyj:n sekä Kaso Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

158

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen VR-Yhtymä Oy:n sekä YIT Rakennus Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

159

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto Oy Helsingin Päätie 32:n poikkeamishakemuksesta

 

160

Kaj/5

28.1.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Pihlajamäen asemakaava-asiassa (nro 11520)

 

161

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

133 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Moisio) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

134 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

135 - 141 §

Kaupunginvaltuuston 13.2.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

135 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.1.2008 pöydälle pantu asia
Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

136 §

Asunnottomien palvelukeskuksen peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen ja rakennustöiden aloittaminen

 

 

Esittelijä korjasi sivun  4 päivämäärään ”3.3.2007” muotoon ”3.3.2008” sekä sivun 8 päätösehdotuksen  ”6 000 000 euroa (veroton hinta 7 280 000 euroa)” muotoon ”7 280 000 euroa (veroton hinta 6 000 000 euroa)”.

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

137 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.1.2008 pöydälle pantu asia
Kiseleffin/Sunnin talon peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Venesmaa esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Merkittiin, että Helistö teki Moision kannattamana vastaehdotuksen:

Khs päättänee palauttaa hankesuunnitelman uudelleenvalmisteltavaksi siten, että Kiseleffin ja Sunnin talon käyttö arvioidaan kokonaisuudessaan kaupunginkorttelien elävöittämishankkeen näkökulmasta.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Helistön ehdotuksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Lehtipuu, Moisio.

 

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

138 §

Suutarilan ryhmärakentamistonttien vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

139 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.1.2008 pöydälle pantu asia
Laajasalon tontin 49012/1 sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11689)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

140 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 28.1.2008 pöydälle pantu asia
Helsingin kristillisen opiston säätiön hakemus Laajasalon tontin 49012/2 asemakaavan muuttamiseksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

141 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 10.12.2007 ja 14.1.2008 pöydälle pantu asia
Laadukkaan asumisen Helsinki, Maankäytön ja asumisen toteutusohjelma 2008 - 2017

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36240
Ryöti Miliza, suunnittelija, puhelin 310 25407

 

 

 

142 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN JÄSENEN OUTI OJALAN VIRKAMATKA ITALIAAN

 

Khs 2008-129

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kaupunginhallituksen jäsenen Outi Ojalan tekemään virkamatkan Helsingin kaupungin edustajana Italiassa Pisassa 20. – 21.2.2008 järjestettävään CEMRin tasa-arvo-projektin päätöskonferenssiin osallistumista varten.

                                           

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:in mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03 01, Vieraanvaraisuus, virkamatkat ym., vastuualue 13.

 

                                            Pöytäkirjanote Outi Ojalalle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen maksuliikenteeseen (PL 34).   

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

143 §

28.1.2008 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMAN TOIMINNAN KILPAILUTTAMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2007-1256

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

144 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 30.1.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Golfklubi ry:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

4                    Pöytäkirjanote satamalautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

5                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion

 

kohdasta 1 04 02, Käyttövarat

 

hallintokeskukselle

 

181 600 euroa

 

kansainvälisen ideakilpailun (Greater Helsinki Vision 2050) vuodelle 2008 siirtyviin kustannuksiin

 

kohdasta 8 01 01, Kiinteistöjen ostot ja lunastukset

 

kiinteistövirastolle

 

1 900 000 euroa

 

Khn päätöksen 7.5.2007 (690 §) mukaiseen kiinteistökauppaan

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

2 053 000 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

kiinteistövirastolle

 

10 373 500 euroa

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin (liite 1)

 

liikuntavirastolle

 

494 100 euroa

 

Myllypuron jalkapallohallin esirakentamiseen

 

kohdasta 8 03 12, Kamppi–Töölönlahti-alue

 

rakennusvirastolle

 

200 000 euroa

 

Kamppi–Töölönlahti-alueen katujen rakentamiseen

 


kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat hankkeet

 

rakennusvirastolle

 

3 900 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

670 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

sosiaalivirastolle

 

116 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikuntavirastolle

 

690 300 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

100 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

nuorisoasiainkeskukselle

 

145 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

tilakeskukselle

 

326 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikennelaitokselle

 

712 000 euroa

 

lähiörahastokohteisiin

 

kohdasta 8 29 04, Kehittämishankkeet

 

rakennusvirastolle

 

41 000 euroa

 

raideliikenteen asemien turvallisuusselvityksen vuodelle 2008 siirtyviin kustannuksiin

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

talous- ja suunnittelukeskukselle

 

2 397 000 euroa

 

liitteen 2 mukaisiin antolainoihin

 

Pöytäkirjanote ja kaupunginvaltuuston esityslistan 30.1.2007 asian 5 liitteet 1 ja 2 ao. virastoille ja laitoksille sekä pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, taidemuseon johtokunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, liikepalvelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ta­lous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko) ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

6                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdalta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet, 2 700 000 euroa Helsingin Satamalle Ruusuniemen kanavan kaivu- ja louhintatöiden rahoittamiseksi.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Satamalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päätti osoittaa vuoden 2007 talousarvion luvulta 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, 4 400 000 euroa sosiaaliviraston käyttöön työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                    kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, Helsingin Energian, rakennusviraston, Palmian, liikennelaitoksen, hankintakeskuksen ja ympäristökeskuksen kanssa laatimaan hyväksyttyjen linjausten pohjalta tarkennetun toimen­pidesuunnitelman energiapoliittisten linjausten toteutusta ja seurantaa varten,

 

Kaupunginhallitus päätti panna pöydälle viikoksi kaupunginvaltuuston esityslistan asian 17 täytäntöönpanon kohdat 2 ja 3.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote taiteilijaryhmä Artist For A Clean Futurelle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 2 (2), 4 (9), 5 (14), 8 (22) 9 (23), 10 (24) ja 13 (32) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (7) ja 7 (21) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskau­punginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 6 (19), 11 (27) ja 12 (31) kaupun­kisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Pauli Paavolalle ja valtiotieteen maisteri Jan Koskimiehelle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Jukka Nohterille ja nuoriso-ohjaaja Hanna-Kaisa Lähde–Summaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, opetuslautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, satamalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, asun­tolau­ta­kun­nalle, nuorisolautakunnalle, pelastuslautakunnalle, tekniselle lautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, asuntotuotantotoimikun­nalle, Helen Sähköverkko Oy:lle sekä talous- ja suunnittelukes­kukselle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle ja rakennusvirastolle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja pelastuslaitokselle.

 

16                 Asia esitellään kaupunginvaltuustolle uudelleen 13.2.2008.

 

19, 20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

145 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       30.1.2008

satamalautakunta                                                          29.1.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                30.1.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

146 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 5 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

147 §

VT JOUKO MALISEN TOIVOMUS PONSI: MAISEMALLISESTI JA KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN MAATILAKOKONAISUUDEN VARJELEMINEN

 

Khs 2007-2353

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

148 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE KURKISUON TURVETUOTANTOHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2007-2442

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle Kurkisuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että hankkeella ei ole suoranaista vaikutusta Helsingin kaupungin maankäyttöön. Kurkisuo kuuluu kuitenkin Vantaanjoen vesistöalueeseen, ja sitä kautta hankkeen vaikutukset ulottuisivat Vanhankaupunginlahden ja Helsingin rantavesistöön.

 

Vantaanjoki toimii Helsingin vedentuotannon vararaakavesilähteenä. Vantaanjoen tuomalla ravinnekuormalla on myös huomattava merkitys Vanhankaupunginlahden ja Helsingin rantavesien rehevöitymiseen. Vaikka Vantaanjoen käyttö raakavetenä tulee olemaan todennäköisesti hyvin harvinaista, Helsingin kaupunki pitää tärkeänä, että Vantaanjoen tuomaa kuormitusta pyritään vähentämään. Kaupunginhallitus katsoo, että YVA-selostuksessa esitetyt turvetuotantohankkeen ympäristövaikutukset eivät vastaa tätä tavoitetta.

 

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan turvetuotantovaiheen vaikutukset Vantaanjokeen jäävät vähäisiksi. Kiintoaine-, fosfori- ja typpipitoisuuksien arviointi pohjautuu aiemmista turvetuotannon kuormitustarkkailuista saatuihin keskimääräisiin tuloksiin. Kaupunginhallitus katsoo, että YVA-menettelyssä olisi tullut arvioida myös vaikutukset happamuuteen (pH), mahdollinen elohopean vapautuminen sekä humuspitoisuuden lisääntyminen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus pitää merkittävänä puutteena, että selostuksessa ei ole arvioitu riskejä. Tulvaherkkyys alueella kasvaa, jos kyseisen suon veden pidätyskyky poistuu. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän, joten on myös todennäköistä, että suunnitellun 30 vuoden tuotantoaikana tulvista ha niihin liittyvistä päästöistä aiheutuu Vantaanjoen tilalle ajoittain merkittävää vahinkoa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä päätösehdotukseen viimeiseen kappaleseen seuraavan tekstin:

Lisäksi kaupunginhallitus pitää merkittävänä puutteena, että selostuksessa ei ole arvioitu riskejä. Tulvaherkkyys alueella kasvaa, jos kyseisen suon veden pidätyskyky poistuu. Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden odotetaan lisääntyvän, joten on myös todennäköistä, että suunnitellun 30 vuoden tuotantoaikana tulvista ha niihin liittyvistä päästöistä aiheutuu Vantaanjoen tilalle ajoittain merkittävää vahinkoa.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

149 §

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NUUKSIOKESKUS-OSAKEYHTIÖN HALLITUKSEEN

 

Khs 2008-153

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä Nuuksiokeskus–nimisen kiinteistöosakeyhtiön hallituksen jäseneksi kaupungin edustajana ympäristöjohtaja Pekka Kansasen.

 

Kirje Susanna Oikariselle (Metsähallitus, PL 94, 01301 Vantaa) sekä pöytäkirjanote nimetylle, ympäristökeskukselle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

150 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE YTV:N JÄTEVOIMALA - YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

 

Khs 2007-572

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Uudenmaan ympäristökeskukselle YTV:n jätevoimala - ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että YTV:n jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointi täyttää YVA-lain ja -asetuksen tarkoituksen.

 

YTV:n jätevoimalan ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä yhtenäinen arvio niiden ympäristövaikutuksista. Arviointiselostus on laaja ja ympäristövaikutusten merkittävyys on selvitetty melko huolellisesti. Arviointiselostus täyttää YVA-asetuksen vaatimukset selostuksessa käsiteltävistä asiakokonaisuuksista.

 

YVA-selostuksen johtopäätöksenä esitetään, että kaikki hankkeen vaihtoehdot ovat ympäristövaikutusten kannalta toteuttamiskelpoisia. Helsingin kannalta merkittävin on vaihtoehto 3, jätevoimalan sijoittaminen Kivikon jätepalvelukeskuksen alueelle Helsinkiin.

 

Kaupunginhallitus toteaa hankkeen ympäristövaikutuksista Kivikon osalta seuraavaa:

 

Vaikutukset liikennemääriin ja –turvallisuuteen

 

YVA-selostuksessa on esitetty Kivikon suunnitellulle sijoituspaikalle johtavien teiden nykyiset liikennemäärät sekä jätevoimalan kuljetukset sisältävät liikennemäärät. Kaupunginhallitus katsoo, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei ole riittävästi tarkasteltu kaavojen ja suunnitelmien toteutumista ja niiden aiheuttamia muutoksia esim. liikennemääriin ja –järjestelyihin sekä asutuksen lisääntymiseen.

 

Kivikon vaihtoehdossa polttolaitos sijaitsisi 400 metrin päässä nykyisestä asutuksesta ja aivan virkistysalueen vieressä teollisuusalueella. Kivikon työpaikka-alueen asemakaavassa alueelle on osoitettu pelastuslaitoksen uusi toimipiste, joka nykyisten arvioiden mukaan tullaan toteuttamaan vuosina 2011 - 2012. Sijoituspaikan vieressä on myös varaus pelastuslaitoksen helikopterikentälle. Latokartanon rakenteilla olevalla alueella lähimmät työpaikka- ja asuin-rakennukset tulevat olemaan Kehä I:n toisella puolella vain 300 metrin päässä jätevoimalasta.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että Kivikon vaihtoehdon arvioinnissa tulisi ottaa huomioon jätevoimalan pohjoispuolelle kaavoitetun teollisuusalueen vaikutukset alueen liikennemääriin. Noin 2 000 uutta työpaikkaa aiheuttaa merkittävän liikenteen määrän lisääntymisen niillä kaduilla, joilla jäteautot kulkevat. Lisäksi Lahdentien ylittävä uusi risteyssilta ja Kivikon kohdalle tuleva Kehä I:n uusi eritasoliittymä yhdessä ohjaavat edelleen lisää poikittaisliikennettä Kivikonkaarelle. Tulevat työpaikka-alueet tulevat ilman jätelaitoksen aiheuttamaa liikennettäkin tuottamaan huomattavan ajoneuvoliikenteen lisäyksen.

 

Liikennemäärät tulisi arvioida tarkemmin ottaen erityisesti huomioon sen, että laitoksen aiheuttama lisäliikenne kohdistuu nyt varsin hiljaisille asuntokaduille. Lisääntyvä liikennemäärä tulisi arvioida jätteen todelliselle kuljetusajalle eikä koko vuorokauden ajalle. Lisäksi liikenteen vaikutusten lisääntymistä tulee vertailla todellisilla määrillä eikä suhteellisilla osuuksilla.

 

Liikenteen lisääntyminen tulee vaikuttamaan alueen ilman laatuun, melutasoon ja turvallisuuteen. Huomioon tulee ottaa myös alueelle sijoittuvan pelastuslaitoksen helikopterikentän samoin kuin Malmin lentokentän vielä jatkuvan lentotoiminnan turvallisuusvaatimukset. Kaupunginhallitus katsookin, että alueelle ei tulisi sijoittaa enää lisää toimintoja, jotka lisäävät ympäristövaikutuksia.

 

Vaihtoehdossa 0+ 70 - 85 % jätteistä kuljetettaisiin ensin Kivikon siirtokuormausasemalle ja sieltä edelleen maanteitse suoraan Lohjalle tai maanteitse Ilmalaan tai Keravalle ja sieltä edelleen rautateitä pitkin Lohjalle. Tällöin liikenteen määrä lisääntyy koko YTV-alueella pitkien etäisyyksien vuoksi. Kaupunginhallitus katsoo, että Kirkniemen vaihtoehto on liikennevaikutusten kannalta Kivikolle lähes yhtä huono kuin jätevoimalan toteuttaminen Kivikkoon. Molemmissa tapauksissa liikenteen määrä ja ympäristövaikutukset lisääntyvät.

 

Päästöt ilmaan ja niiden vaikutus ilmanlaatuun

 

Jätevoimalan ja jätekuljetusten päästöjen epäpuhtauspitoisuudet ja laskeumat on YVA-selostuksen mallinnuksessa arvioitu hyvin pieniksi, eivätkä ne aiheuta pääkaupunkiseudulle merkittäviä ilmanlaatuvaikutuksia eivätkä terveydellistä haittaa.

 

YVA-selostuksessa esitetään laajasti jätteen polton ja savukaasujen puhdistuksen tekniikkaa. Kaupunginhallitus toteaa, että savukaasupäästöjen mallinnuksessa olisi ollut hyvä arvioida savukaasupäästöjen vaikutuksia myös jätteenpolttoasetuksen (362/2003) suurimmilla päästöarvoilla, jolloin pahin mahdollinen tilanne olisi mallinnettu.

 

Tieliikenne on suurin typpioksidin päästölähde taajama-alueilla. Jätevoimalaan liittyvien kuljetusten aiheuttama typpioksidille altistuminen on suurinta Kivikon sijoitusalueen läheisyydessä, jossa asutus on tiheää.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että jätevoimalan ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ole riittävästi otettu huomioon Kivikon alueen liikennejärjestelyihin tulossa olevia muutoksia. Liikennemäärät ja liikenteen päästöt tulisi arvioida tarkemmin ottaen erityisesti huomioon sen, että jätevoimalan aiheuttama lisäliikenne kohdistuisi nykyään hiljaisille asuntokaduille.

 

Vaikutukset kasvihuonekaasumääriin

 

YVA-selostuksen mukaan jätevoimalan aiheuttamilla kasvihuonekaasumäärillä ei ole suoria paikallisia tai alueellisia vaikutuksia. Hankkeen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin on arvioitu suotuisiksi. Kaupunginhallitus katsoo, että vaikutuksia energiahuoltoon ja kasvihuonekaasupäästöihin on arvioitu kuitenkin melko suppeasti. Kaupunginhallitus toteaa, että kasvihuonekaasupäästöjen kannalta sijoituspaikalla voi olla merkitystä riippuen siitä, kuinka paljon voidaan korvata fossiilisilla polttoaineilla tuotettua kaukolämpöä.

 

Energiantuotannon korvaamisen vaikutusta on selostuksessa tarkasteltu olettamalla, että jätevoimalan tuotantoa vastaava energia tuotettaisiin joko maakaasu- tai hiilivoimalaitoksessa. Kaupunginhallitus katsoo, että selostuksessa olisi tullut esittää selvemmin, miten päästömäärät on arvioitu. Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että arvioinnissa tulisi ottaa huomioon hankkeen koko elinkaari.

 

Tuhkan ja sen käsittelyn vaikutukset

 

YVA-selostuksessa on kuvattu jätevoimalassa syntyvän tuhkan ja muiden jätteiden määrät, laatu ja käsittely sekä loppusijoitus. Kaupunginhallitus katsoo, että poltettavan materiaalin eli erilliskerättävän jätteen koostumus ja laatuvaatimukset eivät kuitenkaan selviä selostuksesta riittävän hyvin. Tämän vuoksi jätteen poltossa muodostuvan tuhkan määrää onkin vaikea selvittää.

 

Ihmisiin ja yhteiskuntaan kohdistuvat vaikutukset

 

Jätevoimalan ympäristövaikutusten arvioinnissa asetetaan pääkaupunkiseudun sijoitusvaihtoehdot samanarvoiseen asemaan. Suorien ympäristövaikutusten kuten melun ja ilmanlaadun kannalta sijoituspaikoilla ei ole merkittäviä eroja.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että jätevoimalan sijaintipaikkaa ratkaistaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota ihmisten elinoloihin, viihtyvyyteen ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin.

 

Jätevoimalan vaihtoehtoisista sijoituspaikoista Kivikon läheisyydessä on eniten asukkaita. Noin kolmen kilometrin säteellä alueella on noin 105 000 asukasta. Määrä tulee kasvamaan vielä noin 4 000 asukkaalla, kun läheinen Viikin-Latokartanon asuinalue valmistuu. Jätevoimalahanke koskee suoranaisesti Viikin Latokartanon ja Kivikon asunto- ja työpaikka-alueita ja niiden rajaamaa itäisen keskuspuiston osaa, Kivikon ulkoilu- ja liikuntapuistoa.

 

Viikin-Kivikon alue tulee lähivuosina edelleen kasvamaan ja kehittymään. Latokartanon osa-alue tulee valmistuttuaan muodostamaan Viikin suurimman asuinalueen 9 000 asukkaineen. Tämä alue sijoittuu suunniteltua jätevoimalaa vastapäätä. Latokartanon reunalle suunniteltu noin 2 000 työntekijän työpaikka-alue sijoittuu Lahdenväylän ja Kehä I:n varteen.

 

Kivikossa on nyt noin 5 000 asukasta. Lisäksi Kehä I:n ja Kivikon liittymän ympäristöön on vireillä kaavamuutos, jolla täydennetään asuinaluetta, minkä lisäksi kehätien varteen tulee jonkin verran lisää työpaikkatontteja. Suunnitelmien mukaan alueelle syntyisi noin 2000 uutta työpaikkaa.

 

Asuinalueen länsipuolella on Kivikon ulkoilu- ja liikuntapuisto. Jätevoimalan aiheuttama raskaan liikenteen lisäys meluineen haittaisi erityisesti alueen asukkaiden ja liikuntapuiston käyttäjien liikkumista ja ulkoilu- ja urheilupuiston viihtyisyyttä. YVA-selostuksen melumallinnus perustuu nykyisiin liikennereitteihin sekä tieliikennelaskentatuloksiin. Kaupunginhallitus toteaa, että melumittaukset Kivikossa tulisi tehdä myös lähimmillä asuinalueella Viikki-Latokartanossa sekä aivan viereisellä virkistysalueella.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että jätevoimalan ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee edelleen ottaa huomioon lisääntyvä asutus mm. Kivikonlaidan alkupäässä ja Kehä I:n eteläpuolella Viikin pohjoisosassa sekä Kivikon länsi-, itä- ja eteläpuolille kaavoitetuilla asuntoalueilla. Laitoksen sijoituspaikasta päätettäessä tulee ottaa huomioon Kivikon sijainti lähellä huomattavan suurta asukasmäärää.

 

Asukaskyselyn tulokset

 

Jätevoimalahankkeen vaikutuksia lähialueiden asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen selvitettiin asukaskyselyllä, joka lähetettiin 2 000 kotitalouteen. Vastausprosentti jäi vain 18 %:iin. Yli puolet lähetetyistä vastauksista tuli Kivikon sijoituspaikkavaihtoehdon lähistöltä. Kivikon jäteaseman ympäristön asukkaat vastustavat selkeästi jätevoimalan sijoittamista Kivikkoon. Asukkaat kokevat, että polttolaitos heikentää heidän asuinalueidensa statusta ja asuntojen arvoa sekä asuinympäristön viihtyisyyttä.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asukaskyselyä, sen analyysiä ja niitä täydentävää sanallista asiantuntija-arviointia on hankkeen kokoluokka ja sen seudullisesti tärkeän aseman kannalta pidettävä menetelmällisesti puutteellisina. Kaupunginhallitus katsoo, että asukasselvityksiä ja vuorovaikutusprosessia tulisi edelleen jatkaa.

 

Maankäyttöön ja yhdyskuntaan kohdistuvat vaikutukset

 

Jätevoimalahanke koskee suoranaisesti Viikin Latokartanon ja Kivikon asunto- ja työpaikka-alueita ja niiden rajaamaa itäisen keskuspuiston osaa, Kivikon ulkoilu- ja liikuntapuistoa.

 

Helsingin kaupunki on pyrkinyt kehittämään Viikin-Kivikon aluetta vetovoimaiseksi asuin- ja työpaikka-alueeksi ja monipuoliseksi Itä-Helsinkiä palvelevaksi liikunta- ja ulkoilupuistoksi. Alue sijaitsee keskeisesti olemassa olevassa kaupunkirakenteessa ja tulee lähivuosina edelleen merkittävästi kasvamaan ja kehittymään. Asunto- ja työpaikkarakentaminen on pyritty keskittämään tiiviisti hyvien julkisen liikenteen yhteyksien ulottuville, ja vastaavasti niihin rajautuva Helsingin itäinen keskuspuisto on jätetty tiiviiden asuinalueiden keskelle mahdollisimman yhtenäiseksi ja ehjäksi kokonaisuudeksi.

 

Latokartanon osa-alue muodostaa Viikin suurimman asuinalueen. Koko Viikin-Latokartanon alueen valmistuttua 2010-luvulla alueen väkiluku on noin 9 000. Latokartanon Asuinalue liittyy välittömästi itäisen keskuspuiston virkistys- ja puistoalueisiin. Latokartanon reunalle suunniteltu noin 2 000 työntekijän työpaikka-alue sijoittuu Lahdenväylän ja Kehä I:n varteen.

 

Kivikon asuinalue sijaitsee itäisen keskuspuiston länsilaidalla. Kivikossa on nyt noin 5 000 asukasta. Lisäksi vireillä olevalla kaavamuutoksella asuinaluetta täydennetään Kehä I:n ja Kivikon liittymän ympäristöön.

 

Asuinalueen länsipuolella on itäiseen keskuspuistoon liittyvä Kivikon ulkoilupuisto, jonka eteläosaan Kehä I:n varteen ollaan rakentamassa Kivikon liikuntapuistoa. Lisäksi jätevoimalan itäpuolelle ollaan rakentamassa urheilun sisähalli.

 

Kehä I:n yli Viikin suuntaan suunnitellaan rakennettavaksi leveä maisemasilta. Kivikon teollisuusalueen ja Malmin Tattariharjun välisen sillan toteutuessa paranevat ulkoiluyhteydet Malmin suuntaan. Kivikon ulkoilumahdollisuudet ja urheilupuisto ovat olennainen osa lähialueiden ympäristön laatua.

 

Asuinalueen eteläosassa on joitakin työpaikkatontteja ja Lahdenväylän varteen on kaavoitettu noin 140 000 k-m2:n työpaikka-alue. Lisäksi kehätien varteen tulee jonkin verran lisää työpaikkatontteja. Alueelle olisi syntymässä noin 2000 uutta työpaikkaa. Ensimmäiset hankkeet on tarkoitus käynnistää vuoden 2008 alussa.

 

Kivikon työpaikka-alueen asemakaavassa alueelle on osoitettu pelastuslaitoksen uusi toimipiste, joka nykyisten arvioiden mukaan tullaan toteuttamaan vuosina 2011 - 2012. Kohteeseen on tarkoitus sijoittaa myös pelastuslaitoksen helikopterikenttä, joka siirtyy Malmin kentältä Kivikkoon.


Alueen kunnallistekniikan rakentaminen ja tonttien esirakentaminen on aloitettu viisi vuotta sitten, ja työt on pääosin tehty.

 

Maankäyttöön ja yhdyskuntarakenteisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista kaupunginhallitus toteaa, että Kivikon sijoituspaikkavaihtoehto on alue- ja yhdyskuntarakenteen kannalta epäsuotuisa. Lisäksi Kivikossa jätevoimala huonontaa lähimaisemaa sekä näkyy tulevaan ulkoilupuistoon. Hanke heikentää Kivikon liikuntapuiston vetovoimaisuutta.

 

Kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin kohdistuvat vaikutukset

 

Helsingin kaupungilla on internetissä toimiva Helsingin luontotietojärjestelmä -palvelu, jossa voi tarkastella Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen karttapohjaisia luontotietoja, mm. luonnonsuojelualueita ja arvokkaita kasvikohteita. Useimpiin kohteisiin liittyy myös tietoa lajistosta. Järjestelmä tarjoaa yleiskuvan Helsingin luonnosta sekä antaa asukkaille tietoa omasta lähiluonnosta ja luonnon monimuotoisuudesta.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristövaikutusten arvioinnissa kyseinen palvelu olisi toiminut apuna luontoarvoja selvitettäessä.

 

Onnettomuus- ja häiriötilanteiden vaikutukset

 

Kaupunginhallitus katsoo, että hankkeen suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös alueelle sijoittuvan pelastuslaitoksen helikopterikentän ja Malmin lentokentän vielä jatkuvan lentotoiminnan turvallisuusvaatimukset.

 

Lopuksi                             Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että jätevoimalahankkeen välittömät ympäristövaikutukset on arviointiselostuksessa lueteltu kattavasti, mutta hankkeen välillisten vaikutusten arviointi on vähäistä. Keskeisimpiä välillisiä vaikutuksia ovat vaikutukset YTV-alueen jätehuoltoon eli jätevoimalahankkeen taloudelliset vaikutukset (mm. jätteiden hinnoittelu), vaikutukset syntyviin jätemääriin, jätteiden lajittelun kannattavuuteen sekä jäteasenteisiin.

 

YVA-selostuksen laskelmat perustuvat jätemäärien jatkuvaan kasvuun ainakin vuoteen 2025 asti. Kaupunginhallitus toteaa, että jätevoimalan kokoa ja kannattavuutta selvitettäessä tulisi huomioida myös mahdolliset muutokset kierrätyksessä, ihmisten asenteiden muutos, jätemateriaalin hyötykäytön kasvu ja syntyvän jätteen määrän mahdollinen väheneminen.

 

Kaupunginhallitus viittaa edellä lausumaansa ja katsoo, että arviointiselostusta kaupunginhallituksen lausunnot huomioiden voidaan käyttää hankkeesta päättämisen ja ympäristölupaharkinnan perusteena.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

151 §

PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030

 

Khs 2007-157

Esityslistan asia Ryj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

152 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

joukkoliikennelautakunta                                                     31.1.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    31.1.2008

ympäristölautakunta                                                              29.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

153 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 29.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

154 §

SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON KESKISEN ALUEOPISTON REHTORIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN HOITAMINEN

 

Khs 2007-2092

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä suomenkielisen työväenopiston keskisen alueopiston aluerehtorin avoimen viran määräaikaiseksi hoitajaksi FM Merja Niemistö-Kuro­sen 3 802 euron kokonaiskuukausipalkalla alkaen 1.2.2008 ja päättyen 31.7.2008, kuitenkin korkeintaan niin pitkäksi aikaa, että virkaan vakituisesti valittu ottaa tehtävän vastaan.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, suomenkielisen työväenopiston keskiselle alueopistolle sekä Merja Niemistö-Kuroselle.

 

Kirjoitusvirheen korjaus korjatun kohdan viimeiseen kappaleeseen:
… tehtävän vastaan, kuitenkin …

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

155 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

24.1.2008

nuorisolautakunta

31.1.2008

opetuslautakunta

29.1.2008

- suomenkielinen jaosto

29.1.2008

taidemuseon johtokunta

24.1.2008

 

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

3. – 23.1.2008

- johtava talouspäällikkö

9. – 21.1.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

24.–25. ja 30.–31.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

24., 28., 29. ja 31.1.2008

museonjohtaja

25.1.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

28. ja 30.1.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

30.1.2008

taidemuseon johtaja

23. – 29.1.2008

työterveysjohtaja

29.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

156 §

KOLMEN TONTIN VARAAMINEN RINNEKOTI-SÄÄTIÖN AUTETUN ASUMISEN YKSIKÖILLE

 

Khs 2007-2687

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 40. kaupunginosan korttelin nro 40180 tontin nro 13, 49. kaupunginosan korttelin nro 49066 tontin nro 1 ja 54. kaupunginosan korttelin nro 54067 tontin nro 1 Rinnekoti-Sää­tiölle 31.12.2010 saakka kehitysvammaisten autetun asumisen yksikköjen rakennuttamista varten seuraavin ehdoin:

 

-                                       Tonteille toteutettaviin asumisyksiköihin sijoitetaan helsinkiläisiä kehitysvammaisia autetun asumisen tarpeessa olevia henkilöitä.

 

-                                       Tonteille rakennettavat rakennukset pyritään toteuttamaan Valtion Asuntorahaston korkotukilainan ja erityisavustuksen turvin.

 

-                                       Tonteille rakennettavissa rakennuksissa harjoitettava asukkaiden päivätoiminta tulee toteuttaa joko yksikössä tai mahdollisimman lähellä yksikköä, jotta kuljetuskustannukset säilyvät kohtuullisina.

 

-                                       Varattavat tontit ja niille tulevat rakennukset tulee suunnitella yhteistyössä sosiaaliviraston kanssa.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Rinnekoti-Säätiölle ja sosiaalivirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

157 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KASOLA OYJ:N SEKÄ KASO OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-81

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.11.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kasola Oyj on myynyt 40. kaupunginosan korttelin nro 40199 tontin nro 5 Kaso Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kaso Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

158 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VR-YHTYMÄ OY:N SEKÄ YIT RAKENNUS OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-82

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 30.11.2007 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa VR-Yhtymä Oy on myynyt määräalat Helsingin kaupungin Kumpulan kylässä sijaitsevasta Vallilan konepaja -nimisestä tilasta RN:o 5:0 YIT Rakennus Oy:lle perustettavien yhtiöiden lukuun.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja YIT Rakennus Oy:lle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

159 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO OY HELSINGIN PÄÄTIE 32:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1635

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Asunto Oy Helsingin Päätie 32:lle haettuun toimenpiteeseen 49. kaupunginosan korttelin nro 49178 tontille nro 18 ehdolla, että muutos on vaipansisäinen ja että asuinhuoneelle asetettavat vaatimukset täyttyvät.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

160 §

28.1.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11520)

 

Khs 2006-1400

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotukseen perustuvan lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

161 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

29.1.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

24.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

24., 28. ja 30.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Elina Moisio

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 12.2.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 133-141, 143-148, 150-153, 155-156 ja
159-161 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 157-158 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

133-141, 143-148, 150-153, 155-156 och 159-161 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

157–158 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.