Kokousaika

8.12.2008 kello 16.00 – 17.16

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1472 §)

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Laakso, Kimmo

varajäsen

 

 

Lindeman, Jukka

varajäsen

 

 

Björnberg-Enckell, Maria

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1471-1496 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1453-1454,


1455-1458,


1461-1470, 

 Sauri

 

 

1471,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1472-1476, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1459,


1477-1481, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1482-1488, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1460,


1489-1496, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1453

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1454

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1455

Kj/1

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2009

 

1456

Kj/2

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

1457

Kj/3

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

1458

Kj/4

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

1459

Stj/5

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2009 alkavaksi toimikaudeksi

 

1460

Kaj/6

Suutarilan puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11758)

 

1461

Kj/3

Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakkeiden merkintä

 

1462

Kj/4

Vuoden 2009 talousarvion noudattamisohjeet

 

1463

Kj/5

Vuoden 2009 talousarvioon merkittyjen avustusmäärärahojen jako-ohjeet ja ohjeet vuoden 2010 avustusten hakumenettelystä

 

1464

Kj/6

Osakuntaliitoksesta johtuva Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävien alueiden kaupunginosajako ja piirijako

 

1465

Kj/7

1.12.2008 pöydälle pantu asia

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 2009

 

1466

Kj/8

Medialehdet Oy:n oikaisuvaatimus kaupungin virallisia ilmoituslehtiä koskevasta päätöksestä

 

1467

Kj/9

Sipoon kunnan ja Helsingin kaupungin välinen puitesopimus

 

1468

Kj/10

Oiva Akatemian laitosmerkki, visuaalinen ilme ja nimilyhenne

 

1469

Kj/11

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitoksen laitosmerkki, visuaalinen ilme ja nimilyhenne

 

1470

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1471

Kj/13

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1472

Ryj/1

Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1473

Ryj/2

MetropoliLab-liikelaitoksen nimilyhenteen vahvistaminen

 

1474

Ryj/3

Erottajan kalliosuojan autopaikoitustilojen vuokrasopimusehtojen tarkistaminen

 

1475

Ryj/4

Lausunto Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä

 

1476

Ryj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1477

Stj/1

Tilintarkastajan nimeäminen Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiöön vuodeksi 2009

 

1478

Stj/2

Sipoon kunnasta ja Vantaan kaupungista Helsinkiin liitettävillä alueilla asuvien lasten kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisät 1.1.2009 alkaen

 

1479

Stj/3

Kuntajaon muutoksesta johtuva Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan välinen sopimus lasten päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä

 

1480

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1481

Stj/5

Kaupunginhallituksen 8.12.2008 käsiteltäväkseen ottama asia: Kohdunkaulaosan syövän seulontatutkimusten hankintaa koskeva terveyslautakunnan päätös

 

1482

Sj/1

Kuntajaon muutoksesta johtuva Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan välinen opetuksen järjestämistä koskeva sopimus

 

1483

Sj/2

Henkilöstömäärärahan (TA 4 52 08) käyttö vuonna 2009

 

1484

Sj/3

Matalapalkkatuen käyttösuunnitelma vuodelle 2009

 

1485

Sj/4

Terveyskeskuksen pientraumapäivystyksessä työskentelevien terveyskeskus- tai sairaalalääkärien päivystyskorvausta koskeva paikallinen sopimus 1.12.2008 - 31.1.2010

 

1486

Sj/5

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen

 

1487

Sj/6

1.12.2008 pöydälle pantu asia

Talin golfkentän maa-aluetta koskeva vuokrasopimus Helsingin Golfklubi ry:n kanssa

 

1488

Sj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1489

Kaj/1

Eräiden rakennusten, rakenteiden ja muun käyttöomaisuuden siirtäminen kiinteistölautakunnalle

 

1490

Kaj/2

Jätkäsaaren kerrostalo- ja toimitilakorttelin varaaminen Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle energia- ja innovaatiohanketta varten

 

1491

Kaj/3

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien ylimääräinen yhtiökokous

 

1492

Kaj/4

Osakuntaliitoksesta johtuva tie- ja katunimien muuttaminen kunnan osoitetietojärjestelmään

 

1493

Kaj/5

Osaomistusasuntojen toteuttaminen kaupungin asuntotuotannossa

 

1494

Kaj/6

Vt Lasse Liemolan toivomusponsi: Korvaavien tilojen tarjoaminen Helsingin Tukkutoriin kuuluvan Verkkosaaren alueen yrittäjille

 

1495

Kaj/7

Vt Osku Pajamäen toivomusponsi: Helsingin Energian energiahuoltoalueiden riittävyys Kalasatamassa

 

1496

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1453 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Laakso) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1454 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1455 - 1460 §

Kaupunginvaltuuston 14.1.2009 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1455 §

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi 2009

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

1456 §

Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

1457 §

Kuntalain 17 §:ssä tarkoitetut vaalit

 

 

Esittelijä poisti asian esityslistalta

 

 

Lisätiedot:
Ratasvuori Eila, hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

1458 §

Poliisin neuvottelukunnan jäsenten valinta toimikaudeksi 2009 - 2012

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 310 36015

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1459 §

Jäsenten valitseminen Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän valtuustoon vuonna 2009 alkavaksi toimikaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1460 §

Suutarilan puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11758)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1461 §

HELSINGIN UUSI JALKAPALLOAREENA OY:N OSAKKEIDEN MERKINTÄ

 

Khs 2008-2532

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnan käyttämään talousarvion kohdalta 8 22 21, Arvopaperit, Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:n osakepääoman merkitsemiseksi vaihtovelkakirjalainasopimuksen mukaisesti 299 000,80 euroa, joka vastaa kaupungin yhtiölle myöntämän lainan 31.12.2008 erääntyvää lyhennyksen määrää.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Uusi Jalkapalloareena Oy:lle, hallintokeskukselle (Jenni Rope) ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1462 §

VUODEN 2009 TALOUSARVION NOUDATTAMISOHJEET

 

Khs 2008-2523

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa esityslistan liitteen mukaiset vuoden 2009 talousarvion noudattamisohjeet kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Pöytäkirjanote noudattamisohjein kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että liitteen 1 sivut 14 ja 15 korvattiin muutetuilla sivuilla, joista ilmenevät muutetut kohdat. Liite 2.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1463 §

VUODEN 2009 TALOUSARVIOON MERKITTYJEN AVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN JAKO-OHJEET JA OHJEET VUODEN 2010 AVUSTUSTEN HAKUMENETTELYSTÄ

 

Khs 2008-2540

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia sekä talous- ja suunnittelukeskusta jakamaan avustukset vuoden 2009 talousarvion vahvistamisen jälkeen niille järjestöille, jotka olivat hakeneet vuodelle 2009 avustusta 30.4.2008 mennessä.

 

Avustusmäärärahoja yhteisöille jaettaessa tulee lisäksi ottaa huomioon talousarvion liitteessä 1 sidotut avustukset ja avustuksenluonteiset korvausmäärärahat.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2009 toimintaa varten myönnetyt avustukset maksetaan seuraavasti:

 

-                                       alle 4 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä,

-                                       4 000 - 11 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja

-                                       yli 11 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä ja että

 

maksupäiväksi määrätään maksukauden ensimmäisen kuukauden 7. päivä.

 

Kerta-avustukset, esim. kalustohankintoihin myönnetyt avustukset, voidaan kuitenkin maksaa yhtenä eränä. Samoin lauta- ja johtokunnat voivat maksaa yhtenä eränä ne vuoden 2009 toimintaa varten myönnetyt avustukset, jotka on julistettu haettaviksi joulukuussa 2008.

 

Kaupunginjohtaja voi päätöksellään muuttaa avustuserän edellä mainittua maksamisajankohtaa sekä maksettavan avustuserän suuruutta.

 

Kaupungin yhteisöille myöntämien lainojen lyhennyksiin ja korkoihin merkityt avustukset maksetaan suoraan talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle sen antaman ilmoituksen mukaisina.

 

Avustusta koskevaa maksumääräystä ei saa antaa, ennen kuin avustuksen saannille asetetut ehdot on täytetty ja ellei avustuksen myöntänyt viranomainen ole saanut edellisen vuoden avustuksen käytöstä hyväksyttävää selvitystä. Maksattamisesta päättävä lauta- tai johtokunta voi tarvittaessa kuitenkin päättää ennakkoavustuksen maksattamisesta tammi-maaliskuun aikana ehdolla, että avustus voidaan periä takaisin, ellei avustusta saaneelta yhteisöltä saada hyväksyttävää selvitystä edellisen vuoden avustuksen käytöstä.

 

Talousarvion avustusliitteessä mainituille yhteisöille ensimmäinen erä avustuksesta maksetaan kuitenkin tammikuun 7. päivänä 2009.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa lauta- ja johtokuntia ilmoittamaan avustuksen myöntämistä koskevassa kirjeessä, että avustuksensaajien tulee suunnitella vuoden 2009 toimintansa huomioon ottaen, ettei kaupungilla ole mahdollisuuksia lisäavustusten myöntämiseen.

 

Edelleen kaupunginhallitus päätti oikeuttaa taloushallintopalvelun maksamaan Suomen Kansallisoopperan Säätiölle myönnetyn avustuksen 10.9.2003 tehdyn sopimuksen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti vielä, että lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen tulee ilmoittaa vuoden 2010 toiminta-avustuksen hakumenettelystä niille yhteisöille, jotka olivat hakeneet 30.4.2008 mennessä avustusta vuodeksi 2009 ja joille avustus myönnetään tämän ohjeen mukaisesti. Hakemus, joka on tehtävä lomakkeelle Lv 290, on jätettävä siihen kuuluvine liitteineen ao. virastoon viimeistään 30.4.2009, ellei asianomainen lauta- tai johtokunta toisin päätä.

 

Kaupunginhallitus päätti edelleen kiinnittää lauta- ja johtokuntien sekä talous- ja suunnittelukeskuksen huomiota talousarvion päätösponteen 3.

 

Mikäli kaupungilla on saatavaa avustettavalta yhteisöltä, tulee lauta- tai johtokunnan tai talous- ja suunnittelukeskuksen tehdä esitys kaupunginhallitukselle avustuksen käyttämisestä po. saatavan kattamiseen talousarvion ponnen 3 mukaisesti.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti, että avustusten kaupunginhallituksen aiemmin hyväksymää yleisohjetta noudatetaan edelleen ja oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa yhteisöille lisäohjeita.

 

Pöytäkirjanote esityslistatekstein satamalautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, Terve ja turvallinen kaupunki –neuvottelukunnalle, terveyslautakunnalle, opetuslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, liikuntalautakunnalle, henkilöstökeskukselle, työllistämistoimikunnalle, kiinteistölautakunnalle, hallintokeskukselle, taloushallintopalvelulle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, sisäiselle tarkastukselle sekä varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1464 §

OSAKUNTALIITOKSESTA JOHTUVA SIPOOSTA JA VANTAALTA HELSINKIIN LIITETTÄVIEN ALUEIDEN KAUPUNGINOSAJAKO JA PIIRIJAKO

 

Khs 2008-2544

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osakuntaliitokseen liittyvänä valmisteleva-

na toimenpiteenä hyväksyä liitosaluetta koskevien kaupunginosien rajat, nimet ja numerot esityslistan liitteen 1 mukaisesti noudatettavaksi 1.1.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti todeta, että varsinainen päätös liitosalueen kaupunginosista tehdään 1.1.2009 jälkeen joko kuntalain tai maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella.

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi hyväksyä liitosalueen piirijaon aluejaotuksen esityslistan liitteen 2 mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esityslistalta poistettiin virheelliset sivut 11 ja 12.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin 310 36257

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1465 §

1.12.2008 pöydälle pantu asia

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKONFERENSSIIN 2009

 

Khs 2008-2478

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi Oslossa järjestettävään Pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 12.–14.1.2009:

 

Bryggare Arto

Tenkula Tarja

Vuorela Antti

Rautava Risto

Bogomoloff Harry

Hakola Juha

Karhuvaara Arja

Lehtipuu Otto

Puoskari Mari

Holopainen Mari

Saarnio Pekka

Molander Sole

Björnberg-Enckell Maria

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille sekä hallintokeskukselle (Helena Puusaari ja Maija-Liisa Linkola).

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1466 §

MEDIALEHDET OY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGIN VIRALLISIA ILMOITUSLEHTIÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

 

Khs 2008-1775

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnosta ilmenevin perusteluin Medialehdet Oy:n oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 1.9.2008 (1047 §) tekemästä kaupungin virallisia ilmoituslehtiä koskevasta päätöksestä Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n osalta.

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Medialehdet Oy:lle, Sanoma Kaupunkilehdet Oy:lle sekä hallintokeskuksen viestinnälle ja oikeuspalveluille.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelijä liitti esitykseensä yhden salassa pidettävän liitteen. (Liite 2).

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, viestintäpäällikkö, puhelin 310 36073

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1467 §

SIPOON KUNNAN JA HELSINGIN KAUPUNGIN VÄLINEN PUITESOPIMUS

 

Khs 2008-2206

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan Sipoon kunnan ja Helsingin kaupungin välisen puitesopimuksen.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti valtuuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut allekirjoittamaan puitesopimuksen ja tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä muutoksia ja täydennyksiä.

 

Pöytäkirjanote Sipoon kunnanhallitukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle, sosiaalivirastolle, opetusvirastolle, terveyskeskukselle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

Esittelijä teknisenä korjauksena muutti esittelytekstin 1. kappaleen 1 rivin päivämäärän seuraavaksi 28.6.2007.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1468 §

OIVA AKATEMIAN LAITOSMERKKI, VISUAALINEN ILME JA NIMILYHENNE

 

Khs 2008-2461

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen henkilöstökeskuksen ehdottamalla tavalla.

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen eli Oiva Akatemian nimilyhenteeksi Oiva.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle (Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitokselle) ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Helistö teki esittelijän ehdotukseen vastaehdotuksen siten, että laitoksen nimi tulisi muuttaa oikeakieliseen muotoon  Oiva-akatemia.

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1469 §

HELSINGIN KAUPUNGIN TALOUSHALLINTOPALVELU-LIIKELAITOKSEN LAITOSMERKKI, VISUAALINEN ILME JA NIMILYHENNE

 

Khs 2008-2353

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu-liikelaitoksen laitosmerkin ja visuaalisen ilmeen talous- ja suunnittelukeskuksen ehdottamalla tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti vahvistaa Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen nimilyhenteeksi Talpa.

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle (Talpa) ja hallintokeskuksen viestinnälle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1470 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          2.12.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1471 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/13

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 49 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1472 §

UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-2493

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Malinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1473 §

METROPOLILAB-LIIKELAITOKSEN NIMILYHENTEEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-2541

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että MetropoliLab -liikelaitos käyttää nimilyhennettä MLab.

 

Pöytäkirjanote MetropoliLab -liikelaitokselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1474 §

EROTTAJAN KALLIOSUOJAN AUTOPAIKOITUSTILOJEN VUOKRASOPIMUSEHTOJEN TARKISTAMINEN

 

Khs 2008-1892

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa pelastuslautakunnan tarkistamaan Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen ja Q-Park Finland Oy:n välistä Erottajan kalliosuojan n. 5 000 m2:n suuruisia pysäköintihallitiloja koskevaa vuokrasopimusta Q-Park Finland Oy:n esittämillä perusteilla siten, että sopimus on voimassa 1.1.2009 alkaen enintään 31.12.2015 saakka. Sen jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Muutoin noudatetaan vuokrasopimukseen kirjattuja ehtoja. 

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1475 §

LAUSUNTO ESPOON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ

 

Khs 2008-2056

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä seuraavan lausunnon:

 

Yleistä                               Kaupunginhallitus katsoo, että Espoon ympäristölautakunnan esitys Espoon ympäristönsuojelumääräyksien muuttamiseksi on asianmukainen ja muutosesitykset ovat hyvin perusteltuja. Kaupunginhallitus toteaa, että myös Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä ollaan päivittämässä alkuvuonna 2009. Muutosten jälkeen Helsingin, Espoon ja Vantaan ympäristönsuojelumääräykset ovat keskeisiltä vaatimuksiltaan hyvin samansisältöisiä.

 

Muutosehdotukset

 

9 § Kemikaalien varastointi, säilytys ja käsittely

 

Ehdotuksen 9 pykälässä käsitellään mm. kemikaalien varastointia kiinteistöllä. Koska kemikaaleja varastoidaan paljon myös sisätiloissa, pykälän ensimmäisessä kappaleessa voisi mainita vielä erikseen, että kemikaaleja ei saa päästää myöskään viemäriin.

 

Vaatimus, että tulvavaara on otettava kemikaalien varastoinnissa huomioon, on sinänsä perusteltu. Pykälän 9 ensimmäisen kappaleen lausetta ”Myös tulvavaara-alueet on otettava huomioon.” olisi kuitenkin hyvä täsmentää siten, ettei jäisi epäselvyyttä siitä, että tulvavaara-alueille ei tulisi sijoittaa sellaisia toimintoja (esim. kemikaalien ja polttoaineiden käsittely tai varastointi), jotka voivat tulvatilanteissa aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai ihmisten terveydelle. Kaupunginhallitus esittää, että virke voisi kuulua esimerkiksi seuraavasti: ”Tulvavaara-alueilla kemikaalien varastointi ja käsittely on järjestettävä siten, että tulvan sattuessa kemikaalit eivät pääse leviämään ympäristöön.”

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ulkopuolisten pääsy myös muihin kuin ulkona oleviin kemikaali- ja ongelmajätevarastoihin tulisi estää.

 

Polttonesteiden ja kemikaalien tankkaus- ja täyttöpaikkojen päällysteestä on annettu tiiveysmääräys, mutta alueiden mitoituksesta tai kunnossapidosta ei ole mainintaa. Kaupunginhallitus toteaa, että alueet tulisi muotoilla siten, etteivät niiden hulevedet sekoitu muun piha-alueen hulevesiin.

 

Kemikaalien varastoinnista ja säilytyksestä annetaan tarkempia määräyksiä tärkeillä pohjavesialueilla toimittaessa. Kemikaalien säiliövarastointia tärkeällä pohjavesialueella koskevan Helsingin ympäristönsuojelumääräyksen mukaan polttoaineiden lisäksi muiden pohjaveden pilaantumisvaaraa aiheuttavien kemikaalien säilyttäminen työmaa-alueella on kielletty. Toisaalta, tärkeälle pohjavesialueelle rakentamisesta annetun Helsingin rakentamistapaohjeen mukaan työmaalla käytettäviä öljyjä ja liuottimia voi kerrallaan olla yhteensä korkeintaan 100 litraa. Helsinki on näiltä osin yhdenmukaistamassa ympäristönsuojelumääräyksiään ja rakentamistapaohjettaan. Kaupunginhallitus esittää, että myös Espoon ympäristönsuojelumääräykset voitaisiin näiltä osin yhdenmukaistaa.

 

11 § Jätteiden sijoittaminen maaperään

 

Helsingin kaupungin päivitettävinä oleviin ympäristömääräyksiin on esitetty lisättäväksi vaatimus, että jätteen sijoittamiselle tulee saada maanomistajan suostumus. Asialla on merkitystä, koska viime kädessä maanomistaja vastaa maaperään sijoitetuista jätteistä. Samasta syystä uuden omistajan on syytä tietää kiinteistöä ostaessaan, mitä jätteitä maaperään on sijoitettu. Kaupunginhallitus katsoo, että vastaavanlainen määräys olisi hyvä lisätä myös Espoon ympäristönsuojelumääräyksiin.

 

13 § Veneiden huolto ja pesu

 

Kaupunginhallitus esittää, että sanan vene sijaan käytettäisiin sanaa alus tai vesikulkuneuvo, koska ne ovat venettä laajempia käsitteitä (Vesiliikennelaki 3 § (20.6.1996/463)).

 

Aluksen ja vesikulkuneuvon määritelmän voisi lisätä ympäristönsuojelumääräysten 3 pykälässä esitettyihin määritelmiin.

 

16 § Käytöstä poistettu maanalainen öljy- tai kemikaalisäiliö

 

Kohdan siirtymäsäännöksen mukaan asianmukaisesti ennen 1.3.2005 puhdistettua ja hiekalla täytettyä säiliötä ei tarvitse poistaa. Kaupunginhallitus katsoo, että myös tällaisten säiliöiden poistamista tulisi suositella, mikäli se on teknisesti mahdollista rakennusta vahingoittamatta.

 

22 § Tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta ammattimaisesta toiminnasta

 

Muutosehdotuksessa edellytetään, että erityisen häiritsevää melua aiheuttavista toiminnoista ilmoitetaan häiriytyville kohteille, jos työ kestää yli kaksi työpäivää.

 

Tällä hetkellä tiedotusvelvollisuus erityisen häiritsevää melua aiheuttavista toiminnoista on Espoossa laajempi kuin Helsingissä. Helsingin ympäristönsuojelumääräysten muutosehdotuksessa edellytetään ilmoittamista häiriytyville kohteille riippumatta työn kestosta. Esimerkiksi louhinnasta tulee aina ilmoittaa lähialueen häiriytyville kohteille, vaikka työ kestäisi vain päivän.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että tiedottaminen ei ole kohtuuton vaatimus urakoitsijalle. Sen ja määräysten yhdenmukaisuuden vuoksi kaupunginhallitus esittää, että tiedotusvelvollisuus koskisi erityisen häiritsevää melua työn kestosta riippumatta myös Espoossa.

 

24 § Erityistilanteet (päiväkotien lepoajat ym.)

 

Pykälien 22 ja 24 välillä näyttäisi olevan pieni epäloogisuus. Pykälässä 22 edellytetään tiedottamista häiriytyville kohteille (joita ovat mm. päiväkodit) erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta toiminnasta, jos sen kesto on yli kaksi päivää. Toisaalta, pykälän 24 toisessa kappaleessa edellytetään urakoitsijoiden sopivan erityisen häiritsevän melun rajoittamisesta päiväkotien läheisyydessä lasten lepoaikoina riippumatta siitä, miten pitkään työ kestää.

 

Kaupunginhallitus katsoo lisäksi, että pykälän 24 toinen kappale sopisi paremmin pykälän 22 yhteyteen.

 

30 § Lannan luovutus ja levitys

 

Kaupunginhallitus esittää, että pykälän ensimmäiseen kappaleeseen tehtäisiin lisäys, minkä jälkeen kappale kuuluisi seuraavasti:

 

”Lannan luovutuksesta tulee olla kirjallinen sopimus tai tosite, joka tulee esittää ympäristönsuojeluviranomaiselle pyydettäessä.”

 

Lopuksi                             Kaupunginhallitus puoltaa Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten esitettyjen kohtien muuttamista ja lisäysten tekemistä ehdotuksen mukaisessa muodossa edellä mainituin huomautuksin.

 

Kirje Espoon kaupungin ympäristölautakunnalle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle sekä liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 8

 

 

1476 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                           4.12.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    4.12.2008

ympäristölautakunta                                                              2.12.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1477 §

TILINTARKASTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN KAUPUNGIN 400-VUOTISKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2009

 

Khs 2008-2192

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä vuodeksi 2009 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg) ja varatilintarkastajaksi KHT, JHTT Jorma Nurkkalan.

 

Pöytäkirjanote Helsingin 400-vuotiskotisäätiölle, tilintarkastajiksi nimetyille, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1478 §

SIPOON KUNNASTA JA VANTAAN KAUPUNGISTA HELSINKIIN LIITETTÄVILLÄ ALUEILLA ASUVIEN LASTEN KOTIHOIDON TUEN JA YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄT 1.1.2009 ALKAEN

 

Khs 2008-2490

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Sipoon kunnasta ja Vantaan kaupungista Helsinkiin liitettävillä alueilla asuville, lasten kotihoidon tuen piirissä oleville perheille maksetaan 1.1.2009 lukien lasten kotihoidon tuen kuntakohtainen Helsinki-lisä kaupunginhallituksen 19.11.2001 (§ 1527) tekemän päätöksen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1479 §

KUNTAJAON MUUTOKSESTA JOHTUVA HELSINGIN KAUPUNGIN JA SIPOON KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS LASTEN PÄIVÄHOIDON JA ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

 

Khs 2008-2488

Esityslistan asia Stj/3

 

                      Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa sosiaaliviraston sopimaan Sipoon kunnan kanssa lasten päivähoidon ja esiopetuksen järjestämisestä seuraavasti:

 

-                                       Helsingin kaupunki järjestää 1.1.2009 lukien 31.7.2014 saakka Helsinkiin liitettävällä alueella sijaitsevissa kunnallisissa päiväkodeissa Sakarinmäki, Landbo, Kappeli ja Karhutorppa päivähoidossa ja/tai esiopetuksessa 31.12.2008 olevien Sipoon kunnassa asuvien lasten päivähoidon ja/tai esiopetuksen

-                                       Sipoon kunta järjestää 1.1.2009 lukien 31.7.2014 saakka Sipoon kunnan alueella sijaitsevissa päiväkodeissa päivähoidossa ja/tai esiopetuksessa 31.12.2008 olevien Helsinkiin liitettävällä alueella asuvien lasten päivähoidon ja/tai esiopetuksen

 

-                                       lapsen asuinkunta maksaa edellä mainituissa tilanteissa lapsikohtaisen, ikään ja hoitoaikaan suhteutetun, sopimuksessa määritellyn korvauksen.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1480 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2008-2606

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan päätöksen 2.12.2008 § 355.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei se ota muita terveyslautakunnan 2.12.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 2.12.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1481 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 8.12.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA ASIA: KOHDUNKAULAOSAN SYÖVÄN SEULONTATUTKIMUSTEN HANKINTAA KOSKEVA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

 

Khs 2008-2606

Esityslistan asia Stj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1482 §

KUNTAJAON MUUTOKSESTA JOHTUVA HELSINGIN KAUPUNGIN JA SIPOON KUNNAN VÄLINEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS

 

Khs 2008-1080

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa opetusviraston tekemään Sipoon kunnan kanssa 1.1.2009 – 31.7.2014 voimassa olevan opetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen kaupunginhallituksen 23.6.2008 (929 §) hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, opetusvirastolle, oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Vuontisjärvi Tero, kehittämispäällikkö, puhelin 310 80295
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1483 §

HENKILÖSTÖMÄÄRÄRAHAN (TA 4 52 08) KÄYTTÖ VUONNA 2009

 

Khs 2008-2533

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osoittaa henkilöstökeskukselle vuoden 2009 talousarvion kohdasta ”4 52 08 Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi” 5 000 000 euroa tämän päätöksen perusteluosassa esitetyn käyttösuunnitelman mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1484 §

MATALAPALKKATUEN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2009

 

Khs 2008-2534

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä matalapalkkatuen käyttösuunnitelman vuodelle 2009 sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan esittämän mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1485 §

TERVEYSKESKUKSEN PIENTRAUMAPÄIVYSTYKSESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TERVEYSKESKUS- TAI SAIRAALALÄÄKÄRIEN PÄIVYSTYSKORVAUSTA KOSKEVA PAIKALLINEN SOPIMUS 1.12.2008 - 31.1.2010

 

Khs 2008-2538

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, terveyskeskukselle sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1486 §

HENKILÖSTÖRUOKAILUSTA PERITTÄVIEN ATERIAHINTOJEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-2539

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    vahvistaa henkilöstöruokailusta perittävien aterioiden hinnat 1.1.2009 lukien seuraavasti:

 

Hinta vuonna 2008

 

Hinta 1.1.2009 lukien

Lounas

 

 

5,20 euroa käytettäessä

kaupungin sirullista henkilöstökorttia

 

5,50 euroa käytettäessä kaupungin sirullista henkilöstökorttia

5,40 euroa/käteishinta

 

5,70 euroa/käteishinta

Kevyt lounas

 

 

4,00 euroa

 

4,30 euroa

Keittiöhenkilökunnan ja muussa välittömässä ruokapalvelussa olevan henkilökunnan lounaan hinta

 

4,42 euroa

 

4,68 euroa

Kouluaterian luonteinen ateria

 

3,90 euroa

4,13 euroa

 

Kouluaterian luonteisen aterian hintaa sovelletaan myös päiväkoteihin ja niihin hoito- ja huoltolaitoksiin, joissa ruoka valmistetaan asiakkaille ja joissa ei ole erillistä ruokailutilaa henkilöstölle.

 

2                    oikeuttaa viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan

 

-                                       muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan sekä

-                                       muilta kuin kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä toimipaikkaruokalassaan perittävien aterioiden hinnan ja

 

3                    että muun kuin kaupungin omistaman ravitsemusliikkeen kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa ruokailua saa subventoida enintään 1,85 euroa aterialta ja että henkilöstöltä perittävä aterian hinta on vähintään ravintoedun verotusarvon mukainen ja että

 

4                    että henkilöstöruokailussa käytetään Lounasseteli Oy:n painattamia 7,10 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 5,50 euroa, ja että

 

5                    että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2009 lukien ja on voimassa 31.12.2009 saakka.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1487 §

1.12.2008 pöydälle pantu asia

TALIN GOLFKENTÄN MAA-ALUETTA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS HELSINGIN GOLFKLUBI RY:N KANSSA

 

Khs 2008-2462

Esityslistan asia Sj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Helsingin Golfklubi ry:lle 30. kaupunginosassa ja 46. kaupunginosassa sijaitsevan, Munkkiniemen kylän (RNo 420) tilaan 1:1172 sekä Talin kylän (RNo 428) tiloihin 1:104 ja 3:2 kuuluvan, liitekarttaan merkityn noin 47,32 hehtaarin suuruisen alueen golftoimintaa varten 1.1.2010 alkaen 31.12.2034 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                          Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin lokakuu 1951 = 100 mukaista 3 615,90 euron perusvuosivuokraa. Vuosivuokra vuoden 2007 hintatasossa on 60 096,40 euroa.

2                          Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Helistö teki esittelijän ehdotukseen seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Khs päättänee hylätä liikuntalautakunnan esityksen ja samalla kehottaa liikuntavirastoa neuvottelemaan korkeintaan kymmenvuotisen vuokrasopimuksen golfkentän alueesta. Lisäksi khs kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa aloittamaan alueen kaavoituksen monipuoliseksi virkistys- ja asuinalueeksi.”

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1488 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

6.11.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

25.11.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

1., 2. ja 5.12.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

27.11. ja 4.12.2008

museonjohtaja

5.12.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

2.12.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

25.11.2008

tietokeskus

 

- johtaja

24.11.2008

työterveysjohtaja

4.12.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1489 §

ERÄIDEN RAKENNUSTEN, RAKENTEIDEN JA MUUN KÄYTTÖOMAISUUDEN SIIRTÄMINEN KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE

 

Khs 2008-2456

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti siirtää liitteessä mainitut Länsisataman ja Sörnäisten sataman rakennukset ja muun käyttöomaisuuden tasearvosta Helsingin Satamalta kiinteistölautakunnan hallintoon 1.1.2009 alkaen.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1490 §

JÄTKÄSAAREN KERROSTALO- JA TOIMITILAKORTTELIN VARAAMINEN SUOMEN ITSENÄISYYDEN JUHLARAHASTOLLE ENERGIA- JA INNOVAATIOHANKETTA VARTEN

 

Khs 2008-2499

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 20. kaupungin­osan (Länsisatama, Jätkäsaari) asemakaava‑ ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 11770 mukaisen suunnitellun korttelin nro 20801 (Välimerenkatu) Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle (Y-tunnus: 0202132-3) energia- ja innovaatiohankkeen suunnittelua varten 31.12.2010 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Korttelin suunnittelussa ja toteutuksessa on tutkittava energiatehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja kaupunkiraken­­tamiseen varauksensaajan esittämän 25.9.2008 päivätyn varaushakemuksen mukaisesti.

 

2                    Varauksensaaja on velvollinen kustannuksellaan järjestämään kohteesta kansainvälisen monialaisille ryhmille suun­natun arkkitehtuurikutsukilpailun yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

3                    Varauksensaajalla on oikeus valita hankkeen kehittämiseen yksi tai useampi yhteistyökumppani, jotka voivat myös osallistua hakkeen toteuttamiseen ja loppuunsaattamiseen. Valinta on suoritettava yhteistyössä kaupungin kanssa.

 

Valittavien yhteistyökumppaneiden on osaltaan noudatettava varauspäätöksen ja varaussopimuksen mukaisia ehtoja.

 

Varauksensaaja ja mahdollisesti valittavat yhteistyökumppanit sopivat tarkemmin keskenään kortteliin muodostettavien tonttien toteuttamisesta sekä tonttien toteuttamisen ja käytön edellyttämistä rasitteista ja yhteisjärjestelyistä.

 

4                    Korttelin käyttötarkoitusta ja tilajakaumaa suunniteltaessa lähtökohtana on pidettävä sitä, että korttelin tulevasta koko­naisrakennusoikeudesta noin 40 % toteutetaan liike- ja/tai toimistotilana ja noin 60 % asuntorakentamisena.

 

Asuntorakentamisena toteutettavasta rakennusoikeudesta noin 50 % on toteutettava vapaarahoitteisena asuntotuotantona ilman hitas-ehtoja, noin 25 % vapaarahoitteisena omistusasuntotuotantona hitas I -ehdoin ja noin 25 % val­tion tukemana vuokra-asuntotuotantona.

 

Kortteliin toteutettavien omistusasuntojen keskipinta-alan on oltava vähintään 75 m². Painavasta, suunnittelusta johtuvasta syystä keskipinta-alavaatimus voidaan alittaa enintään 5 %.

 

Kortteliin toteutettavien tilojen lopullisesta käyttötarkoitus-, hallinta- ja rahoitusmuotojakaumasta neuvotellaan ja sovitaan tarvittaessa myöhemmin.

 

5                    Hitas-tuotannossa noudatetaan lisäksi liitteen 4 mukaisia erityisehtoja.

 

6                    Varauksensaaja luovuttaa kaupungille hankkeen valmistuttua loppuraportin, jossa esitetään hankkeen kehitystulokset sekä mahdolliset ehdotukset jatkokehittämishankkeille.

 

7                    Varauspäätös tulee voimaan vasta, kun jäljempänä mainittu varaussopimus on allekirjoitettu.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Suomen itsenäisyyden juhlarahaston kanssa liitteen 4 mukaisen varaussopimuksen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan tekemään korttelin varausehtoihin sekä sitä koskevaan varaussopimukseen vähäi­siä muutoksia ja tarkistuksia.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa lautakunnan jatkamaan varausaikaa enintään yhdellä (1) vuodella, hyväksymään kohteen lopul­­lisen käyttötarkoitus-, hallinta- ja rahoitusmuotojakauman sekä hyväk­­symään hankkeen jatkokehittämiseen valittavat yhteistyökumppanit yhteistyössä varauksensaajan kanssa.

 

Pöytäkirjanote Suomen itsenäisyyden juhlarahastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1491 §

KIINTEISTÖ OY SUUTARILAN LAMPPUTIEN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-2000

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputien ylimääräisessä yhtiökokouksessa 15.12.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen varsinaiseksi jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Seppo Myyryläisen tilalle Teuvo Sarinin.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä otteet nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1492 §

OSAKUNTALIITOKSESTA JOHTUVA TIE- JA KATUNIMIEN MUUTTAMINEN KUNNAN OSOITETIETOJÄRJESTELMÄÄN

 

Khs 2008-2545

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti osakuntaliitokseen liittyvänä valmistelevana toimenpiteenä päällekkäisyyksien välttämiseksi hyväksyä seuraavat muutokset osoitetietojärjestelmään Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan alueella noudatettavaksi 1.1.2009 lukien:


Helsinki, Marjaniemi:

 

 

Vanha osoitenimi

Uusi osoitenimi

 

 

Koivuniemenkuja–Björknäsgränden

Vanha Koivuniemenkuja–Gamla Björknäsgränden

 

 

Koivuniementie–Björknäsvägen

Vanha Koivuniementie–Gamla Björknäsvägen

 

Helsinki, Savela:

 

 

Vanha osoitenimi

Uusi osoitenimi

 

 

Puroniitynpolku–Bäckängsstigen

Vanha Puroniitynpolku–Gamla Bäckängsstigen

 

 

Puroniityntie–Bäckängsvägen

Vanha Puroniityntie–Gamla Bäckängsvägen

 

Sipoo:

 

 

Vanha osoitenimi

Uusi osoitenimi

 

 

Huvilakuja–Villagränd

Korsnäsin Huvilakuja–
Korsnäs Villagränd

 

 

Karhusuontie–Björnmossevägen

Landbontie–Landbovägen

 

 

Rajatie–Råvägen

Vanha Rajatie–Gamla Råvägen

 

 

Karhusuonkuja–Björnmossegränden

 

Karhunevantie–Björnmossevägen

 

Karhusuonpolku–Björnmossestigen

Karhunevanpolku–Björnmossestigen

 

 

Matruusinkuja–Matrosgränd

 

Purserinkuja–Pursergränden

 

Purjetie–Segelvägen

 

Isonpurjeentie–Storsegelsvägen

 

Kaupunginhallitus päätti lisäksi, että varsinaiset päätökset nimenmuutoksista tehdään 1.1.2009 jälkeen joko kuntalain tai maankäyttö- ja rakennuslain säännösten perusteella.

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

 

Kuulutetaan ja pöytäkirjanote kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1493 §

OSAOMISTUSASUNTOJEN TOTEUTTAMINEN KAUPUNGIN ASUNTOTUOTANNOSSA

 

Khs 2008-2477

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1494 §

VT LASSE LIEMOLAN TOIVOMUSPONSI: KORVAAVIEN TILOJEN TARJOAMINEN HELSINGIN TUKKUTORIIN KUULUVAN VERKKOSAAREN ALUEEN YRITTÄJILLE

 

Khs 2008-267

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Liemola) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Lasse Liemolalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1495 §

VT OSKU PAJAMÄEN TOIVOMUSPONSI: HELSINGIN ENERGIAN ENERGIAHUOLTOALUEIDEN RIITTÄVYYS KALASATAMASSA

 

Khs 2008-266

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Pajamäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Osku Pajamäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1496 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

3.12.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.11.2008

kiinteistölautakunta

2.12.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1. - 3.12.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1465 §

Ärende bordlagt 1.12.2008

VAL AV REPRESENTANTER VID NORDISKA

HUVUDSTADSKONFERENSEN 2009

 

Stn 2008-2478

Ärende Kj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt utse följande representanter för Helsingfors vid nordiska huvudstadskonferensen i Oslo 12–14.1.2009:

 

Bryggare Arto

Tenkula Tarja

Vuorela Antti

Rautava Risto

Bogomoloff Harry

Hakola Juha

Karhuvaara Arja

Lehtipuu Otto

Puoskari Mari

Holpainen Mari

Saarnio Pekka

Molander Sole

Björnberg-Enckell Maria

 

Protokollsutdrag till de utsedda och till förvaltningscentralen (Helena Puusaari och Maija-Liisa Linkola).

 

Tilläggsuppgifter:

Linkola Maija-Liisa, EU-ansvarig, telefon 310 36199

 

Översättning:

1494 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LASSE

LIEMOLA: ERSÄTTANDE LOKALER TILL FÖRETAGARNA PÅ

HELSINGFORS PARTITORGS OMRÅDE PÅ NÄTHOLMEN

 

Stn 2008-267

Ärende Kaj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Lasse Liemola) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Lasse Liemola och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1495 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OSKU

PAJAMÄKI: TILLRÄCKLIGT MED OMRÅDE FÖR ENERGIFÖRSÖRJNING

FÖR HELSINGFORS ENERGI I FISKEHAMNEN

 

Stn 2008-266

Ärende Kaj/7 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Osku Pajamäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Osku Pajamäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  16.12.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan1466 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1453-1460, 1462-1463, 1464 (kaupunginosajaon osalta), 1470-1471, 1475-1476, 1480-1481, 1488, 1492 ja 1494-1496 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1466 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1466 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1453-1460, 1462-1463, 1464 (i fråga om indelningen i stadsdelar), 1470-1471, 1475-1476, 1480-1481, 1488, 1492 och 1494-1496 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1466 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.