Kokousaika

1.12.2008 kello 16.00 – 16.58

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Lehtipuu, Otto

kaupunginhallituksen I varapuheen-
johtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Enroth, Matti

varajäsen

 

 

Saukkonen, Lea

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 1429 ja 1448 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1431-1452 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Keinänen, Olli

johtava asiantuntija

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Herrala, Taina

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Lehtipuu, Otto

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1413-1414,


1415-1422,


1431-1436, 

 Sauri

 

 

1437,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1423-1430,


1438-1439, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1440, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1441-1442, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1443-1452, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1413

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1414

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1415

Kj/1

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

1416

Kj/2

Kaupunginhallituksen konsernijaoston perustaminen

 

1417

Kj/3

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

 

1418

Kj/4

Kaupungin vuokrataloyhtiöiden lainojen takaaminen

 

1419

Kj/5

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

 

1420

Kj/6

Pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistäminen

 

1421

Kj/7

Joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustaminen

 

1422

Kj/8

Toimitilojen vuokraaminen talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle

 

1423

Kaj/9

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen

 

1424

Kaj/10

Oulunkylän perhetukikeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1425

Kaj/11

Itäisen yhteispäivystyssairaalan sekä siihen liittyvien sairaala-alueen uuden teknisen keskuksen rakentamisen, piha-alueen muutostöiden ja Malmin sairaalan rakennuksen 4 muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1426

Kaj/12

Pohjois-Haagan asuin-, liike- ja palvelutilatonttien vuokrausperusteet (29128/1 - 3 sekä 29129/1 - 5)

 

1427

Kaj/13

Alppikylän asemakaavaan nro 11370 sisältyvien asuntotonttien vuokrausperusteet

 

1428

Kaj/14

Leppävaarasopimuksen päättäminen ja uusi korvaava sopimus (Espoo, Leppävaara - Laajalahti)

 

1429

Kaj/15

Haagan kauttakulku- tai sisääntulotien sekä Kaarelan korttelin nro 33204 (Kannelmäen kauppakeskus) ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11745)

 

1430

Kaj/16

Laajasalon Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11756)

 

1431

Kj/3

Vuoden 2008 talousarvioon sisältyvän henkilöstömenovarauksen käyttäminen

 

1432

Kj/4

Määrärahan myöntäminen pilaantuneen maan puhdistamiseen Viikinmäessä sekä johtosiirtoihin Ormuspellon ja Ruotutorpan alueella

 

1433

Kj/5

Kalliolan Senioripalvelusäätiölle myönnetyn lainan lyhennysten lykkääminen

 

1434

Kj/6

Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen pääkaupunkikonferenssiin 2009

 

1435

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 26.11.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1436

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1437

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1438

Ryj/1

Talouspäällikön viran perustaminen rakentamispalvelun hallintoon

 

1439

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1440

Stj/1

24.11.2008 pöydälle pantu asia

Taloushallintopäällikön viran perustaminen sosiaalivirastoon

 

1441

Sj/1

Talin golfkentän maa-aluetta koskeva vuokrasopimus Helsingin Golfklubi ry:n kanssa

 

1442

Sj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1443

Kaj/1

Vt Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi: Maunulan koillisosan kaavamuutosalueen liikenne Pakilantielle

 

1444

Kaj/2

Taivallahden peruskoulun tilamuutosten hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1445

Kaj/3

Kiinteistörekisterin pitäminen Helsingin kaupunkiin liitettävällä Sipoon alueella sijaitsevilla asemakaava-alueilla

 

1446

Kaj/4

Vartiokylän tontin 45270/24 asemakaavan muuttaminen (nro 11832)

 

1447

Kaj/5

Vartiokylän tontin 45454/13 asemakaavan muuttaminen (nro 11827)

 

1448

Kaj/6

Sopimuksen tekeminen Helsingin Osuuskauppa Elannon kanssa Kannelmäen korttelin nro 33204 asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 11745)

 

1449

Kaj/7

Pitäjänmäen peruskoulun muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1450

Kaj/8

Vt Ilkka Taipaleen toivomusponsi: Pientalojen ja rivitalojen yhteyteen rakennettavien ns. liitännäisasuntojen edistäminen

 

1451

Kaj/9

Kannanotto Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxxx muistutukseen Kruunuvuorenrannan osayleiskaava-asiassa (nro 11756)

 

1452

Kaj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1413 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Enroth) ja Oker-Blomin (varalla Peltokorpi) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1414 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1415 - 1430 §

Kaupunginvaltuuston 10.12.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1415 §

Nuorisolautakunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1416 §

Kaupunginhallituksen konsernijaoston perustaminen

 

 

”HALLINTOSÄÄNTÖ

 

6 §                Toimielinten kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus esittelijöillä ja sen lisäksi, mitä johtosäännössä on määrätty,

 

­                kaupunginhallituksessa

­                valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajille

­                kaupunginhallituksen jaostossa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä niillä kh-ryhmillä, joilla ei ole varsinaista edustajaa jaostossa.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan ehdotuksen äänin 11–4. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Ojala, Oker-Blom ja Peltokorpi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Ojala jätti asiassa ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen seuraavin perustein:

 

”Kaupunginhallitus allekirjoittaa kaupunkikonsernin tilinpäätöksen ja taseen ja näin ollen vastaa taloudesta, siksi kaikkien kh-ryhmien tiedonsaannin turvaamiseksi olisi tullut turvata läsnäolo- ja puheoikeus kaikille Khs:ssa edustettuina oleville poliittisille ryhmille.”

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

1417 §

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

1418 §

Kaupungin vuokrataloyhtiöiden lainojen takaaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

1419 §

Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimus

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

1420 §

Pääkaupunkiseudun vesihuollon yhdistäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

1421 §

Joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustaminen

 

 

Helistö teki esittelijän ehdotukseen vastaehdotuksen siten, että ehdotus joukkoliikenteen seudullisesta järjestämisestä vastaavan kuntayhtymän perustamisesta tulisi hylätä.

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi. Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

1422 §

Toimitilojen vuokraaminen talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Rautakorpi Leena, hallintopäällikkö, puhelin 310 25101

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1423 §

Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valitseminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1424 §

Oulunkylän perhetukikeskuksen uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1425 §

Itäisen yhteispäivystyssairaalan sekä siihen liittyvien sairaala-alueen uuden teknisen keskuksen rakentamisen, piha-alueen muutostöiden ja Malmin sairaalan rakennuksen 4 muutostöiden hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1426 §

Pohjois-Haagan asuin-, liike- ja palvelutilatonttien vuokrausperusteet (29128/1 - 3 sekä 29129/1 - 5)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1427 §

Alppikylän asemakaavaan nro 11370 sisältyvien asuntotonttien vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1428 §

Leppävaarasopimuksen päättäminen ja uusi korvaava sopimus (Espoo, Leppävaara - Laajalahti)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1429 §

Haagan kauttakulku- tai sisääntulotien sekä Kaarelan korttelin nro 33204 (Kannelmäen kauppakeskus) ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11745)

 

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1430 §

Laajasalon Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan hyväksyminen (nro 11756)

 

 

Moisio teki Peltokorven kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden
seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kerrostaloalueen pohjoisin kortteli Kruunuvuoren kaakkoisrinteellä poistetaan. Stansvikin nummen suunnittelualueelta rajataan pois Uusikylän mökkialue. Kerrosala säilytetään samana rakentamalla muille alueilla esitettyä tiiviimmin.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Mosion

ehdotuksen äänin 11–4. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Lehtipuu,

Moisio ja Peltokorpi.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1431 §

VUODEN 2008 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄN HENKILÖSTÖMENOVARAUKSEN KÄYTTÄMINEN

 

Khs 2008-2216

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää opetuslautakunnalle vuoden 2008 talousarvion kohdalta 1 14 03 Menovaraus, Khn käytettäväksi  2,0 milj. euroa kohdalle 4 02 02 Kaupungin tuottamat opetus- ja koulutuspalvelut.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle sekä taloushallintopalvelulle (Heljä Huusko).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, suunnittelupäällikkö, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1432 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN PILAANTUNEEN MAAN PUHDISTAMISEEN VIIKINMÄESSÄ SEKÄ JOHTOSIIRTOIHIN ORMUSPELLON JA RUOTUTORPAN ALUEELLA

 

Khs 2008-1970, 2008-2199

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

siirtää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen, 2,1 milj. euroa alakohtaan 8 01 02 16, Viikinmäen maaperän kunnostus, ja myöntää kiinteistövirastolle käytettäväksi Viikinmäen ampumaradan pilaantuneen maan puhdistamiseen,

 

sekä siirtää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen, 1,0 milj. euroa alakohtaan 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, ja

 

myöntää alakohdasta 8 01 02 11 kiinteistövirastolle 529 000 euroa käytettäväksi Teerisuontien kaukolämpöjohdon muutostöihin (445 000 euroa, alv 0 %) ja tontilla 38277/1 olevan sadevesiviemärin siirtoon (83 935 euroa, alv 0 %) sekä

 

90 000 euroa käytettäväksi sadevesiviemärin siirtoon Malmin Ruotutorpan asemakaavan muutoksen nro 11500 mukaisen tontin 38051/6 rakennusalalta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle (Katarina Leminen), rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1433 §

KALLIOLAN SENIORIPALVELUSÄÄTIÖLLE MYÖNNETYN LAINAN LYHENNYSTEN LYKKÄÄMINEN

 

Khs 2008-1928

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, muuttaen 7.12.1999, 1605 § tekemäänsä päätöstä, lykätä Kalliolan Senioripalvelusäätiön lainan 30.11.2008 – 31.5.2010 erääntyvät lyhennykset, yhteensä 40 781,36 euroa, maksettaviksi voimassa olevan laina-ajan jälkeen siten, että laina-aikaa pidennetään 30.11.2017 saakka.

 

Pöytäkirjanote anojalle, sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1434 §

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOISMAISEEN PÄÄKAUPUNKIKONFERENSSIIN 2009

 

Khs 2008-2478

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Linkola Maija-Liisa, EU-vastaava, puhelin 310 36199

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1435 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.11.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 26.11.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 4           Ei toimenpidettä.

 

3, 5               Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti todeta 11.2.2008 asettamansa seurantaryhmän työn päättyneeksi ja raportoida kaupunginvaltuustolle energiapoliittisten linjausten toimeenpanosta vuosittain tavanomaisten raportointikäytäntöjen yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, terveyslautakunnalle, suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

19                       Aloite 6

 

Kaupunginhallitus päätti kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ottamaan huomioon aloitteessa esitetyn ajatuksen sosiaalisen webin yhteisöllisistä palveluista kaupungin uutta strategiaa valmisteltaessa.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Aloite 15

 

Sosiaali- ja terveystointa johtava apulais­kaupungin­johtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

Aloite 19

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmisteltavaksi.

 

                      Aloite 21

 

Kaupunginhallitus päätti lähettää Kuulonhuoltoliitto ry:lle esityksen kuulonsuojeluohjelman laatimisesta ja liittää siihen jäljennökset aloitteesta annetuista lausunnoista.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia sekä virastoja ja laitoksia kiinnittämään huomiota kuulonsuojeluun terveysvaikutusten arvioinnissa.

 

Kirje Kuulonhuoltoliitto ry:lle ja pöytäkirjanote kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Aloite 30

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 47

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtava apulaiskaupunginjohtaja ottanee aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

 

20, 21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

22–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

8                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

9                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

10                 Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Maj-Lis Peltoselle ja tietojärjestelmävastaava Kiti Wiikille.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

12                 Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle sekä hallintokeskukselle (Seija Kauppinen).

 

26                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

16                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallitus päätti varata 28. kaupunginosan korttelin nro 28305 tontin nro 3 tontin Artin säätiölle tai säätiön ja sen yhteistyökumppaneiden perustamalle yhtiölle opiskelijoille tarkoitettujen valtion tukemien vuokra‑asuntojen rakennuttamista varten 31.12.2009 saakka.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Artin säätiölle.

 

17                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, eläintarhan johtokunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, ympäristölautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, pelastuslautakunnalle,

yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, opetusvirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle.

 

18                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1436 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    25.11.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1437 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 48 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1438 §

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN RAKENTAMISPALVELUN HALLINTOON

 

Khs 2008-2472

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa rakentamispalvelun hallintoon 1.1.2009 lukien talouspäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4000 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, henkilöstökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että 4. kappaleen 1. lause on

seuraava:

 

Viran pätevyysvaatimukset vahvistaa teknisen palvelun lautakunta.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1439 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                        25. ja 27.11.2008

yleisten töiden lautakunta                                                  27.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1440 §

24.11.2008 pöydälle pantu asia

TALOUSHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2008-2187

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2009 lukien sosiaaliviraston hallinto- ja kehittämiskeskukseen sijoitettavaksi taloushallintopäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 250 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1441 §

TALIN GOLFKENTÄN MAA-ALUETTA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS HELSINGIN GOLFKLUBI RY:N KANSSA

 

Khs 2008-2462

Esityslistan asia Sj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1442 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

18.11.2008

opetuslautakunta

25.11.2008

- suomenkielinen jaosto

25.11.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

25. ja 28.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

19. ja 24.11.2008

museonjohtaja

12., 14. ja 25.11.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

24.11.2008

taidemuseon johtaja

21.11.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.11.2008

työterveysjohtaja

26.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1443 §

VT IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI: MAUNULAN KOILLISOSAN KAAVAMUUTOSALUEEN LIIKENNE PAKILANTIELLE

 

Khs 2007-2351

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 24.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Wallden-Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1444 §

TAIVALLAHDEN PERUSKOULUN TILAMUUTOSTEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2126

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Taivallahden peruskoulun tilamuutosten 14.8.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 866 000 euroa, arvonlisäverollisena 1 055 000 euroa hintatasossa RI = 127,8
THI = 156,6 (5/2008) ja väliaikaistilojen arvioidut kustannukset enintään 80 000 euroa (alv. 0%).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1445 §

KIINTEISTÖREKISTERIN PITÄMINEN HELSINGIN KAUPUNKIIN LIITETTÄVÄLLÄ SIPOON ALUEELLA SIJAITSEVILLA ASEMAKAAVA-ALUEILLA

 

Khs 2008-1876

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kiinteistörekisterilain perusteella ottaa huolehtiakseen kiinteistörekisterin pitämisen Sipoon kunnasta Helsingin kaupunkiin liitettävällä alueella sijaitsevilla asemakaava-alueilla 1.1.2009 lukien.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1446 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45270/24 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11832)

 

Khs 2008-2238

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45270 tontin nro 24 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston a­se­ma­kaa­va­o­sas­ton 9.10.2008 päivätyn piirustuksen nro 11832 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1447 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45454/13 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11827)

 

Khs 2008-2239

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45454 tontin nro 13 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 9.10.2008 päivätyn piirustuksen nro 11827 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1448 §

SOPIMUKSEN TEKEMINEN HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON KANSSA KANNELMÄEN KORTTELIN NRO 33204 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA (NRO 11745)

 

Khs 2008-1734

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Osuuskauppa Elannon kanssa liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaisen sopimuksen sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Osuuskauppa Elannolle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1449 §

PITÄJÄNMÄEN PERUSKOULUN MUUTOSTÖIDEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2127

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Pitäjänmäen peruskoulun osoitteessa Viinenkuja 6 olevan kiinteistön muutostöiden 18.8.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäishinta arvonlisäverottomana on 2 400 000 euroa eli arvonlisäverollisena 2 900 000 euroa
kustannustasossa 5/2008 (RI=127,8; THI=156,6).

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1450 §

VT ILKKA TAIPALEEN TOIVOMUSPONSI: PIENTALOJEN JA RIVITALOJEN YHTEYTEEN RAKENNETTAVIEN NS. LIITÄNNÄISASUNTOJEN EDISTÄMINEN

 

Khs 2008-433

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Taipale) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ilkka Taipaleelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1451 §

KANNANOTTO XXXXX-XXXX XXXXXXXX MUISTUTUKSEEN KRUUNUVUORENRANNAN OSAYLEISKAAVA-ASIASSA (NRO 11756)

 

Khs 2008-1039

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan lausumalla täydennetyn vastauksen kaupun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­seen. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxx-Xxxx Xxxxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1452 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.11.2008

rakennuslautakunta

25.11.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.11. ja 27.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1443 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: TRAFIKEN TILL BAGGBÖLEVÄGEN FRÅN

DETALJPLANEOMRÅDET I NORDÖSTRA MÅNSAS

 

Stn 2007-2351

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 24.10.2007, tillställa den som föreslagit klämmen (Irmeli Wallden-Paulig) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1450 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ILKKA

TAIPALE: FRÄMJANDE AV BOSTADS­ANNEX­ I ANSLUTNING TILL

SMÅHUS OCH RADHUS

 

Stn 2008-433

Ärende Kaj/8 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Ilkka Taipale) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ilkka Taipale och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Otto Lehtipuu

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jan D. Oker-Blom

Juha Hakola

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.12.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1413–1430, 1435–1437, 1439, 1442–1443,  1445 ja 1450-1452 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1446–1447 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1413–1430, 1435–1437, 1439, 1442–1443,  1445 och 1450-1452 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1446–1447 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.