Kokousaika

24.11.2008 kello 16.00 – 18.37

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 1411-1412 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 1411-1412 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 1412 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi 1412 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1410-1412 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1395-1412 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja (paitsi 1411-1412 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja (paitsi 1412 §)

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1411-1412 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 1411-1412 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Kuisma, Kimmo

projektinjohtaja (1411 §:n kohdalla)

 

 

Tyynilä, Suvi

projektipäällikkö (1411 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1386-1387,


1388-1390,


1395-1399, 

 Sauri

 

 

1400, 1411,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1401-1402, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1391,


1403-1405, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1392,


1406-1408, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1393-1394,


1409-1410, 1412, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1386

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1387

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1388

Kj/1

Kuntalain kunnallisia liikelaitoksia koskevien uusien säännösten toimeenpano

 

1389

Kj/2

Selvitys vuoden 2007 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

1390

Kj/3

Vuoden 2008 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

1391

Stj/4

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1392

Sj/5

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1393

Kaj/6

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

1394

Kaj/7

Viikin tontin 36190/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11793)

 

1395

Kj/3

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen seurantaraportti 3/2008

 

1396

Kj/5

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 5.8.2008, 1053 §

 

1397

Kj/6

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 5.8.2008, 1055 §

 

1398

Kj/7

Oikaisuvaatimus kaupunginlakimiehen verohuojennuspäätöksestä 9.9.2008, 1058 §

 

1399

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1400

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1401

Ryj/1

Palvelukeskuksen (Palmia) kahden viran perustaminen

 

1402

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1403

Stj/1

Sipoon alueliitoksesta ja toiminnallisista syistä aiheutuvista virkamuutoksia sosiaalivirastossa

 

1404

Stj/2

Taloushallintopäällikön viran perustaminen sosiaalivirastoon

 

1405

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1406

Sj/1

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

 

1407

Sj/2

17.11.2008 pöydälle pantu asia

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen

 

1408

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1409

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Seppo Mattilan ja Helsinki Island Estate Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1410

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1411

Kj/4

Strategiakokousasia: Kuninkaankolmion aluerakentamisprojektia ja seudullista aluekehittämisprojektia koskeva tilannekatsaus

 

1412

Kaj/2

Strategiakokousasia: Greater Helsinki Vision 2050 - jatkotyön loppuraportti ja vision laatiminen

 


 

1386 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Hakola) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1387 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1388 - 1394 §

Kaupunginvaltuuston 10.12.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1388 §

Kuntalain kunnallisia liikelaitoksia koskevien uusien säännösten toimeenpano

 

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että johtokuntien jäsenten lukumäärät ovat seuraavat:

 

­                Palmia –liikelaitoksen johtokunta yhdeksän jäsentä

­                Helsingin Vesi –liikelaitoksen johtokunta yhdeksän jäsentä

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen

mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277

 

1389 §

Selvitys vuoden 2007 arviointikertomuksen johdosta suoritetuista toimenpiteistä

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

1390 §

Vuoden 2008 talousarvion erään määrärahan käyttötarkoituksen muutos

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1391 §

Kårkulla samkommun -nimisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1392 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

…2                                     valita Göran Berg  

käräjäoikeuden lautamieheksi vuoden 2008 lopussa päättyväksi toimikaudeksi ja …

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1393 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 19.5.2008, 26.5.2008, 10.11.2008 ja 17.11.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Pajamäki teki Lehtipuun  kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee hylätä Helsingin kaupungin tilakeskus ‑nimisen liikelaitoksen perustamisen. Annettu esitys ei kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan ratkaise ongelmia, joita kaupungin tilojen hallintaan ja hoitoon liittyy.

 

Suoritetussa äänestyksessä Pajamäen ehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 8-7. Vähemmistöön kuuluivat Hakola, Oker-Blom, Peltokorpi, Rautava, Urho, Wallden-Paulig ja Rihtniemi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa Pajamäen ehdotuksen mukaisesti. olla tekemättä kaupunginvaltuustolle ehdotusta tilakeskuksen muuttamisesta kunnan liikelaitokseksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, lakimies, puhelin 310 37451
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1394 §

Viikin tontin 36190/4 asemakaavan muuttaminen (nro 11793)

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan
asian 4 ja kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan asian 2 esityslistan viimeisinä asioina.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1395 §

HELSINGIN KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVIEN TYTÄRYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 3/2008

 

Khs 2008-1239

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä seurantaraportin tiedoksi ja kehottaa Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toimenpiteitä yhtiön toiminnan kannattavuuden parantamiseksi ja raportoimaan niistä sekä toiminnan ja talouden kehittymisestä seuraavan seurantaraportin yhteydessä.

 

Pöytäkirjanote raportoiduille tytäryhteisöille, talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1396 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 5.8.2008, 1053 §

 

Khs 2008-1739

Esityslistan asia Kj/5

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hakijan oikaisuvaatimuksen asiassa esitettyjen uusien perusteiden pohjalta.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5 (Salassa pidettäviä)

 

 

1397 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 5.8.2008, 1055 §

 

Khs 2008-1819

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 5.8.2008, 1055 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

1398 §

OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINLAKIMIEHEN VEROHUOJENNUSPÄÄTÖKSESTÄ 9.9.2008, 1058 §

 

Khs 2008-2010

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hylätä hakijan oikaisuvaatimuksen kaupunginlakimiehen päätöksessä 9.9.2008, 1058 § mainituilla perusteilla, koska asiassa ei ole esitetty sellaista uutta seikkaa tai selvitystä, joka antaisi aihetta oikaista tehtyä päätöstä.

 

Pöytäkirjanote oikaisuvaatimuksen tekijälle esityslistatekstein ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Rope Jenni, johtava kaupunginasiamies, puhelin 310 36195

 

LIITTEET

Liite 1

Salassa pidettävä liite JulkL 24 § 1 mom.23 k, 25 k

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4 (Salassa pidettäviä)

 

 

1399 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        18.11.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1400 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 47 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1401 §

PALVELUKESKUKSEN (PALMIA) KAHDEN VIRAN PERUSTAMINEN

 

Khs 2008-2385

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa palvelukeskukseen (Palmia) 1.1.2009 alkaen talous- ja hallintojohtajan viran, jonka kokonaispalkka on 5 000 euroa kuukaudessa ja hallintopäällikön viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on 4 000 euroa kuukaudessa.

 

Pöytäkirjanote palvelukeskukselle (Palmia) ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1402 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                   20.11.2008

pelastuslautakunta                                                               18.11.2008

ympäristölautakunta                                                             18.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1403 §

SIPOON ALUELIITOKSESTA JA TOIMINNALLISISTA SYISTÄ AIHEUTUVISTA VIRKAMUUTOKSIA SOSIAALIVIRASTOSSA

 

Khs 2008-2262

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti sosiaalivirastoon sijoitettujen seuraavien virkojen osalta 1.1.2009 lukien, ellei toisin mainita:

 

1                          Muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Tehtäväkohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

028731

ohjaaja

1980,49

sosiaaliohjaaja

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

028998

vastaava ohjaaja

2148,06

vastaava ohjaaja

036923

vastaava ohjaaja

2148,06

vastaava ohjaaja

 

2                          Muuttaa seuraavan viran nimikettä palkan pysyessä samana

 

Vakanssi-numero

Nykyinen nimike

Tehtävä-kohtainen
palkka euroa/kk

Uusi nimike

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

035646

isäntä

2223,96

vastaava ohjaaja

 

3                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Lapsiperheiden palvelujen vastuualue

 

024924

erityissosiaali-
työntekijä

2828,26

2940,90

johtava
sosiaalityöntekijä

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

084966

vastaava ohjaaja

2154,30

2500,00

apulaisjohtaja

036753

sosiaalityöntekijä

2587,54

2199,14

sosiaaliohjaaja

038246

toimistosihteeri

1811,45

2587,54

sosiaalityöntekijä

 

4                          Muuttaa seuraavat toimet viroiksi palkan muuttuessa

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Aikuisten palvelujen vastuualue

 

023228

sosiaalineuvoja

2094,08

2199,14

sosiaaliohjaaja

010096

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

038019

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

038291

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

030685

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

 

5                          Perustaa seuraavat virat nykyisten virkojen tilalle palkan muuttuessa

 

Vakanssi-
numero

Nykyinen nimike

Nykyinen
tehtävä-
kohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka

euroa/kk

Uusi nimike

 

Vanhusten palvelujen vastuualue

 

037142

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

038229

toimistosihteeri

1811,45

1887,74

taloussihteeri

 

6                          Perustaa seuraavat virat Sipoosta siirtyvien henkilöiden vakanssipohjiksi

 

Nimike

Nykyinen
tehtäväkohtainen

palkka euroa/kk

Uusi
tehtäväkohtainen palkka euroa/kk

Yksikkö

 

Lasten päivähoidon vastuualue

 

päiväkodinjohtaja

2498,59

2498,59

Kappeli

päiväkodinjohtaja

2498,59

2498,59

Karhutorppa

päiväkodinjohtaja

2498,59

2531,18

Sakarinmäki

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa huolehtimaan päätöksen ja oikaisuvaatimusohjeen toimittamisesta niille viranhaltijoille, joita nimikemuutos koskee.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1404 §

TALOUSHALLINTOPÄÄLLIKÖN VIRAN PERUSTAMINEN SOSIAALIVIRASTOON

 

Khs 2008-2187

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1405 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

 

 

sosiaalilautakunta

18.11.2008

 

- ruotsinkielinen jaosto

12.11.2008

 

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1406 §

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Stn/Khs 2008-2362

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ålägga förvaltningscentralens rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 26.11.2008 och uppmana företrädaren för staden att föreslå Maria Björnberg-Enckell till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 26.11.2008 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan Maria Björnberg-Enckell yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:
Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1407 §

17.11.2008 pöydälle pantu asia

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2173

Esityslistan asia Sj/2

 

Kaupunginhallitus päätti puoltaa Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttamista esityslistan liitteen 2, Luonnos uusiksi säännöiksi, mukaisiksi siten muutettuna, että Helsinki-viikon hallituksen jäsenten lukumääräksi tulee nykyisten sääntöjen mukaisesti seitsemän jäsentä.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa hallintokeskuksen oikeuspalvelut tarvittaessa hyväksymään säätiön sääntöihin rekisteriviranomaisten edellyttämät muutokset.

 

Pöytäkirjanote Helsinki-viikon säätiölle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Esittelijä, viitaten Luonnokseen uusiksi säännöiksi, 5 §, muutti esitystään päätösehdotuksen osalta siten, että kaupunginhallitus päättäisi puoltaa Helsinki-viikon hallituksen sääntöjen muuttamista siten, että Helsinki-viikon hallituksen jäsenten lukumääräksi tulee nykyisten sääntöjen mukaisesti seitsemän jäsentä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1408 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

19.11.2008

liikuntalautakunta

18.11.2008

nuorisolautakunta

20.11.2008

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

13.11.2008

eläintarhan johtaja

11. ja 12.11.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18.11. ja 20.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

17.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

13. ja 17.11.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

13.11.2008

taidemuseon johtaja

12. – 14.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1409 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SEPPO MATTILAN JA HELSINKI ISLAND ESTATE OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-2320

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 2.9.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Seppo Mattila on myynyt Helsingin kaupungin Vartiokylän kylässä sijaitsevan Keskinen Koivusaari -nimisen tilan RN:o 2:69 rakennuksineen Helsinki Island  Estate Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Helsinki Island Estate Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1410 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

19.11.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.11.2008

kiinteistölautakunta

18.11.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

17.11., 18.11. ja 20.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1411 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: KUNINKAANKOLMION ALUERAKENTAMISPROJEKTIA JA SEUDULLISTA ALUEKEHITTÄMISPROJEKTIA KOSKEVA TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Kuisma Kimmo, projektinjohtaja, puhelin 310 25808
Tyynilä Suvi, projektipäällikkö, puhelin 310 37264

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1412 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: GREATER HELSINKI VISION 2050 - JATKOTYÖN LOPPURAPORTTI JA VISION LAATIMINEN

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36010
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.12.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1396 – 1398 §:t

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1386 – 1395, 1399 – 1400, 1402, 1405, 1408  ja 1410 – 1412 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1409 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1396 – 1398 §:t

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1396 – 1398 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1386 – 1395, 1399 – 1400, 1402, 1405, 1408 och 1410 – 1412 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1409 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

 

 

1396 – 1398 § i protokollet

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.