Kokousaika

17.11.2008 kello 16.00 – 17.30

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

(paitsi 1360 §)

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Bogomoloff, Harry

kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja

(paitsi 1358-1385 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja (paitsi 1360 §)

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 1360 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Rope, Jenni

vs. kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

(paitsi 1316-1385 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

(paitsi osa 1357-1385 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Sauri


1351-1352,


1353-1354,


1359-1366, 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1367-1369, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
1355,


1370-1373, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1356,


1374-1378, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä 

1357-1358,


1379-1385, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1351

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1352

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1353

Kj/1

Muutos vuoden 2008 lopussa toimikautensa päättävän kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

1354

Kj/2

Luettelo kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista 1.1.2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi

 

1355

Stj/3

Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

1356

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1357

Kaj/5

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

1358

Kaj/6

Sörnäisten vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Sörnäisten kortteleiden nro 10572 ja 10573 ym. alueiden ja Mustikkamaa - Korkeasaaren vesi- ym. alueiden (Sörnäistenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11780)

 

1359

Kj/3

Helsingin Veden virkajärjestelyt

 

1360

Kj/4

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muuttaminen

 

1361

Kj/5

Kaupungin omien tukipalveluiden kilpailuttamisen jatkaminen

 

1362

Kj/6

Kaupunginhallituksen kokousajat vuodenvaihteessa 2008-2009

 

1363

Kj/7

Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1364

Kj/8

Kaupunginvaltuuston 12.11.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1365

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1366

Kj/10

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1367

Ryj/1

Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008

 

1368

Ryj/2

Rakentamispalvelun nimilyhenteen vahvistaminen

 

1369

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1370

Stj/1

Vt Maria Björnberg-Enckellin toivomusponsi: Ruotsinkielisistä mielenterveyspalveluista tiedottaminen

 

1371

Stj/2

Vt Heli Puuran toivomusponsi: Terveysasemien toiminta-aikojen laajentamismahdollisuudet Itä-Helsingissä

 

1372

Stj/3

Kaupungin edustajien nimeäminen Y-Säätiön valtuuskuntaan ja hallitukseen toimikaudeksi 2009-2010

 

1373

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1374

Sj/1

Korkeasaaren eläintarhan visenttitarhan hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1375

Sj/2

Eron myöntäminen Margareta Nygårdille opetusviraston linjanjohtajan virasta

 

1376

Sj/3

Olympiastadionia koskevan pitkäaikaisen vuokrasopimuksen tekeminen Stadion-säätiön kanssa

 

1377

Sj/4

Helsinki-viikon säätiön sääntöjen muuttaminen

 

1378

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1379

Kaj/1

Rakennusvalvontataksan tarkistaminen

 

1380

Kaj/2

Vt Tatu Rauhamäen toivomusponsi: Tontinluovutusehtojen kustannusvaikutusten arvioiminen

 

1381

Kaj/3

Vt Ilkka Taipaleen toivomusponsi: Asuntojen sijoittaminen teollisuus-, liike- ja toimistotonteille ja -rakennuksiin

 

1382

Kaj/4

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi: Ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamispäätösmenettelyn laajentaminen uusiin kaupunginosiin

 

1383

Kaj/5

Töölön metron alustava yleissuunnitelma ja varautuminen metroasemaan Pasilassa

 

1384

Kaj/6

Suurmetsän tonttien 41272/22 sekä 41273/3 ja 5 asemakaavan muuttaminen (nro 11821)

 

1385

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1351 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Wallden-Pauligin (varalla Rautava) ja Vehviläisen (varalla Ojala) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1352 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1353 - 1358 §

Kaupunginvaltuuston 26.11.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1353 §

Muutos vuoden 2008 lopussa toimikautensa päättävän kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, vs. hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

1354 §

Luettelo kaupunginvaltuustoon valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valituista 1.1.2009 alkavaksi nelivuotiskaudeksi

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, vs. hallintojohtaja, puhelin 310 36060

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1355 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.11.2008 pöydälle pantu asia
Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1356 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1357 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 19.5.2008, 26.5.2008 ja 10.11.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Rautava teki Oker-Blomin kannattamana esityksen, että asia pannaan pöydälle viikoksi.

 

Suoritetussa äänestyksessä Rautavan ehdotus voitti äänin 10-5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Malinen, Ojala, Pajamäki ja Vehviläinen.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, lakimies, puhelin 310 37451
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1358 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 10.11.2008 pöydälle pantu asia
Sörnäisten vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Sörnäisten kortteleiden nro 10572 ja 10573 ym. alueiden ja Mustikkamaa - Korkeasaaren vesi- ym. alueiden (Sörnäistenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11780)

 

 

                                            Helistö teki Moision kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden vastaesityksen siten, että kaavamääräyksiin tulisi tehdä seuraava muutos:

 

Kytkettyjen asuinrakennusten autopaikkanormia muutetaan siten, että se on 1,5 autopaikkaa/ asunto.

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Helistön ehdotuksen äänin 11 – 3 – 1 tyhjä. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Lehtipuu ja Moisio. Tyhjää äänesti Ojala.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1359 §

HELSINGIN VEDEN VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-2335

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.1.2009 lukien Helsingin Veteen sijoitettavaksi lakimiehen viran lakkautettavan lakimiehen työsuhteisen tehtävän tilalle nykyisin 3547,03 euron tehtäväkohtaisin kuukausipalkkaeduin.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle (varainhallinta) sekä henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1360 §

VANTAAN ENERGIA OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEN JA OSAKASSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2074

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä, että Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin 22.6.1998 allekirjoittamaa Vantaan Energia Oy:tä koskevaa osakassopimusta ja yhtiöjärjestystä muutetaan siten, että yhtiön hallintoneuvostosta voidaan luopua vuoden 2009 alusta lukien ja että yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta tarkistetaan muutoinkin vastaamaan nykyisin voimassa olevan osakeyhtiölain määräyksiä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita hoitamaan kaupungin puolesta muutoksiin liittyvät tämän päätöksen mukaiset toimenpiteet, allekirjoittamaan osakassopimukseen tehtävät muutokset ja edustamaan kaupunkia siinä yhtiökokouksessa, jossa yhtiöjärjestykseen tehtävistä muutoksista ja siihen liittyvistä toimenpiteistä päätetään.

 

Pöytäkirjanote Vantaan kaupungille, Vantaan Energia Oy:lle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, etteivät Krohn, Rautava ja Korhonen  esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn eivätkä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1361 §

KAUPUNGIN OMIEN TUKIPALVELUIDEN KILPAILUTTAMISEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-2306

Esityslistan asia Kj/5

 

                                           Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tukipalveluiden kilpailuttamisen vaikutuksista tiedoksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaikkia lauta- ja johtokuntia tekemään esityksensä tukipalveluiden kilpailuttamisen jatkosta 31.3.2009 mennessä.

 

Pöytäkirjanote esityslistateksteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä henkilöstötoimikunnalle.

 

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä päätösehdotuksen pöytäkirjan-otteen jakeluun tekstin:

 

… kaikille lauta- ja johtokunnille sekä henkilöstötoimikunnalle.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357
Paavola Vesa, organisaatiopäällikkö, puhelin 310 36570

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1362 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUSAJAT VUODENVAIHTEESSA 2008-2009

 

Khs 2008-2179

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pitää vuoden 2008 viimeisen kokouksensa maanantaina 15.12.2008 kello 16.00 ja vuoden 2009 ensimmäisen kokouksensa keskiviikkona 7.1.2009 kello 16.00.

 

Pöytäkirjanote lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1363 §

ETELÄ-POHJANMAAN VOIMA OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-769

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa

 

-                     Helsingin Energian osallistumaan Etelä-Pohjanmaan Voima Oy:n 19.11.2008 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja hyväksymään asiat yhtiökokouksessa hallituksen päätösehdotusten mukaisesti sekä

 

-                     Helsingin Energian omalla tulorahoituksellaan merkitsemään kaupungin lukuun yhtiön P-sarjan osakkeita 3226 kappaletta 124,01 euron osakekohtaiseen merkintähintaan ja lisäksi päästövähenemien hankintaan liittyvissä mahdollisissa myöhemmissä saman osakesarjan suunnatussa anneissa P-sarjan osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 euron kokonaismerkintähintaan sekä allekirjoittamaan antiin ja päästövähenemien hankintaan liittyvät asiakirjat.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Energialle yhtiökokousasiakirjoineen sekä ote hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2 (Salassa pidettävä)

 

 

1364 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 12.11.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 12.11.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

4, 5               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

6                    Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja yleisten töiden lautakunnalle.

 

18                 Kaupunginhallitus päätti

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2010 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

 

3                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja liikelaitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–7,

4                          kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta valmistelemaan johtajistolle esityksen työryhmän perustamiseksi, jonka tehtävä on tehdä esitys kaupunginhallitukselle talousarvion lukuun 1 15, Lasten ja nuorten hyvinvointi, Khn käytettäväksi, varatusta 6 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarvioluvun perustelut,

 

5                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen
lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi 50 palveluasumispaikan kustannuksiin,

 

6                          kehottaa sosiaalilautakunta valmistelemaan 30.4.2009 mennessä esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 700 000 euron määrärahasta kotihoidon tuen Helsinki-lisän ja yksityisen hoidon kuntalisän nostamiseksi 1.8. alkaen alle 3-vuotiaille lapsille,

 

7                          kehottaa sosiaalilautakuntaa valmistelemaan esityksen lukuun 3 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 1 000 000 euron määrärahasta myönnettäväksi kehitysvammaisten laitosasumisen purkuhankkeen käynnistämiseen,

 

8                          kehottaa henkilöstökeskusta valmistelemaan esityksen talousarvion kohtaan 4 52 08, Henkilöstömääräraha, Khn käytettäväksi, varatusta 5 000 000 euron määrärahan käytöstä ottaen huomioon ao. talousarviokohdan perustelut.

 

Toivomusponsi 1 (1) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 4 (6), 6 (21), 7 (22), 9 (26) ja 16 (44) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 8 (23), 11 (32), 12 (34) ja 15 (43) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (3), 5 (20), 10 (31), 13 (35) ja 14 (39) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja liikelai­toksille.

 

20, 21           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote diplomi-insinööri Mauri Suuperkolle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti lisätä Helsingin kaupungin konserniohjeen kohtaan 5.1. (Välitön omistajaohjaus) seitsemänneksi kappaleeksi: 

 

Kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta, noudattavat hankinnoissaan kaupungin hankintasääntöä ja sen nojalla annettuja ohjeita.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti

 

1                    hyväksyä pysyväisohjeena noudatettavan, kaupunginhallituksen mietinnön 7–2008 liitteen 28 mukaisen toimintaohjeen harmaan talouden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä sekä

 

2                    kumota kaupunginhallituksen 28.10.2002 antamat ohjeet harmaiden markkinoiden torjumiseksi kaupungin hankintojen yhteydessä sekä kaupunginhallituksen 23.2.2005 antamat ohjeet henkilötunnisteiden käytöstä.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta yhteistyössä rakennusviraston, hallintokeskuksen oikeuspalvelujen sekä hen­kilöstökeskuksen kanssa järjestämään koulutusta hankintasäännöstä ja harmaita markkinoita koskevista uusista ohjeista.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Toivomusponnet 1–4 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

22–26           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Jaana Ranta-Pantille ja laatupäällikkö Reijo Kuokkaselle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Harri Davidssonille ja valtiotieteen ylioppilas Tuomas Työrinojalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa työterveyskeskusta valmistelemaan ja vahvistamaan 31.12.2008 mennessä toimintasäännön, josta lääketieteellisestä asiantuntemuksesta vastaavan viranhaltijan asema ja tehtävät ilmenevät.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote filosofian tohtori Tiina Pohjoselle sekä muille virkaa hakeneille muutoksenhakuosoituksin.

 

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, työterveyskeskukselle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelulle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

14                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, rakennuslautakunnalle, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle ja Helsingin Vedelle.

 

16                 Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1–2 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Kaupunginhallitus päätti kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa laatiman hankesuunnitelman ja tarvittavat kaavat raitiotielle siltayhteyksineen välillä Laajasalo–Korkeasaari–Sompasaari–Kruunun­haka, tavoitteena se, että raitioyhteys voidaan toteuttaa Kruunuvuorenrannan rakentamisen alkuvuosina.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa joukkoliikennelautakuntaa ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa raitioliikenteen palvelutason var­mistamiseksi edistämään raitioliikennettä nykyistä voimakkaammin suosivia liikennevaloetuuksia keskustassa ja vähentämään henkilöautojen väärinpy­sä­köintiä raitiokiskoilla.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1, 2, 5, 7 ja 9 rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3, 4, 6, 8 ja 10 kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

27, 28           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä sivulle 5 kohtaa 17 seuraavan tekstin:

 

…laatiman hankesuunnitelman ja tarvittavat kaavat raitiotielle…

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1365 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                     14.11.2008

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              12.11.2008

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1366 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1367 §

HELSINGIN KAUPUNGIN MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2008

 

Khs 2008-1875

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       hyväksyä 17.7.2008 päivätyn Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2008 hallintokuntien toiminta- ja taloussuunnittelussa mahdollisuuksien mukaan huomioon otettavaksi, ja

-                                       kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta seuraamaan vuosittain toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista sekä laatimaan seurannasta selvityksen.

 

Pöytäkirjanote sekä Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 kaikille hallintokunnille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1368 §

RAKENTAMISPALVELUN NIMILYHENTEEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2008-2363

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että rakentamispalvelu käyttää nimilyhennettä Rakpa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) ja tietokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1369 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta

13.11.2008

yleisten töiden lautakunta

13.11.2008

liikepalvelulautakunta

11.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1370 §

VT MARIA BJÖRNBERG-ENCKELLIN TOIVOMUSPONSI: RUOTSINKIELISISTÄ MIELENTERVEYSPALVELUISTA TIEDOTTAMINEN

 

Khs 2008-1630

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Maria Björnberg-Enckell) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Björnberg-Enckell) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Maria Björnberg-Enckellille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1371 §

VT HELI PUURAN TOIVOMUSPONSI: TERVEYSASEMIEN TOIMINTA-AIKOJEN LAAJENTAMISMAHDOLLISUUDET ITÄ-HELSINGISSÄ

 

Khs 2008-1634

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 18.6.2008 hyväksymän toivomusponnen (Heli Puura) johdosta  tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Puura) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Heli Puuralle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1372 §

KAUPUNGIN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN Y-SÄÄTIÖN VALTUUSKUNTAAN JA HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI 2009-2010

 

Khs 2008-2337

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä kaupungin edustajaksi Y-Säätiön valtuuskuntaan toimikaudeksi 2009– 2010 Vertti Kiukaan.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä Y-Säätiön hallituksen varajäseneksi toimikaudeksi 2009 - 2010 erityissuunnittelija Pertti Korteniemen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote Y-Säätiölle, kaupungin edustajaksi nimetyille, sosiaalivirastolle sekä hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1373 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 11.11.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1374 §

KORKEASAAREN ELÄINTARHAN VISENTTITARHAN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-2098

Esityslistan asia Sj/1

 

                      Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Korkeasaaren eläintarhan visenttitarhan 17.9.2008 päivätyn hankesuunnitelman siten, että uudisrakennuksen laajuus on 323 brm2, siihen kiinteästi liittyvine katoksineen yhteensä 590 brm2 sekä tarhan ala on 3 700 m2, aitauksen ulkopuoliset alueet siihen mukaan lukien yhteensä noin 7 700 m2, ja että hankkeen arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset ovat 2 431 000 euroa (veroton hinta 1 993 000 euroa) kustannustasossa 7/008.

 

Pöytäkirjanote Korkeasaaren eläintarhan johtokunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1375 §

ERON MYÖNTÄMINEN MARGARETA NYGÅRDILLE OPETUSVIRASTON LINJANJOHTAJAN VIRASTA

 

Khs 2008-2334

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää Margareta Nygårdille eron opetusviraston ruotsinkielisen koulutuslinjan linjanjohtajan virasta 1.5.2009 lukien.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa opetusvirastoa julistamaan ko. virka haettavaksi opetustoimen johtosäännön mukaisin pätevyysvaatimuksin ja niin, että viran palkkaedut määräytyvät 6 042 euron kokonaiskuukausi­palkan mukaan.

 

Pöytäkirjanote Margareta Nygårdille ja opetusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1376 §

OLYMPIASTADIONIA KOSKEVAN PITKÄAIKAISEN VUOKRASOPIMUKSEN TEKEMINEN STADION-SÄÄTIÖN KANSSA

 

Khs 2008-972

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Stadion-säätiölle 14. kaupunginosassa (Taka-Töölö) korttelin nro 14514 yleisten rakennusten tontilla nro 3 sijaitsevan Olympiastadionin pihapiireineen liikunta- ja kulttuuritoimintaa varten 1.1.2009 lukien 31.12.2028 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Vuosivuokra vuonna 2009 on 540 000 euroa. Vuoden 2010 alusta alkaen vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” kesäkuun 2008 pistelukua 1736 vastaavaa 779 160 euron suuruista vuokraa.

2                    Vuokrista peritään 50 % niin kauan kuin vuokrakohdetta käytetään pääasiassa liikunta- ja kulttuuritoimintaan.

3                    Muutoin noudatetaan sekä liikuntalautakunnan määräämiä ehtoja että soveltuvin osin Olympiastadionia koskevan kaupungin sisäisen vuokrauksen ehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1377 §

HELSINKI-VIIKON SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

 

Khs 2008-2173

Esityslistan asia Sj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1378 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

28.10.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

4.11.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

7., 10., 12. – 14.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

7.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

6. ja 7.11.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

12.11.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

12.11.2008

taidemuseon johtaja

7.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1379 §

RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

Khs 2008-2295

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä rakennusvalvontataksan esityslistan tämän asian liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tarkistetut taksat ovat voimassa 1. päivästä tammikuuta 2009 alkaen. Taksaa sovelletaan myös Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitettävillä alueilla.

 

Kuulutetaan, pöytäkirjanote rakennuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä tietokeskukselle.

 

Esittelijä muutti esitystään ja päätösehdotustaan liitteen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1380 §

VT TATU RAUHAMÄEN TOIVOMUSPONSI: TONTINLUOVUTUSEHTOJEN KUSTANNUSVAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN

 

Khs 2008-256

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Rauhamäki) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tatu Rauhamäelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1381 §

VT ILKKA TAIPALEEN TOIVOMUSPONSI: ASUNTOJEN SIJOITTAMINEN TEOLLISUUS-, LIIKE- JA TOIMISTOTONTEILLE JA -RAKENNUKSIIN

 

Khs 2008-268

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Taipale) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Ilkka Taipaleelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1382 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: ULLAKKORAKENTAMISTA KOSKEVAN ALUEELLISEN POIKKEAMISPÄÄTÖSMENETTELYN LAAJENTAMINEN UUSIIN KAUPUNGINOSIIN

 

Khs 2008-428

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                                       merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 13.2.2008 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä sekä

 

-                                       toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Koskinen) ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1383 §

TÖÖLÖN METRON ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA JA VARAUTUMINEN METROASEMAAN PASILASSA

 

Khs 2008-1540

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi Töölön metrolinjan alustavan yleissuunnitelman tarkistaminen ja Pasilan metroaseman vaihtoehdot -selvityksen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Pasilan suunnittelua jatketaan pintametron asemaan perustuen.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti todeta, että metron suunnittelua Kamppi-Pasila –osuudesta eteenpäin on tarkoituksenmukaista jatkaa vasta, kun Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan (HLJ)
liittyvät maankäyttö- ja raideliikennevision selvitykset ovat käytettävissä.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kaupunkisuunnit-teluvirastolle, joukkoliikennelautakunnalle ja liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1384 §

SUURMETSÄN TONTTIEN 41272/22 SEKÄ 41273/3 JA 5 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11821)

 

Khs 2008-79

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 41. kaupunginosan korttelin nro 41272 tontin nro 22 sekä korttelin nro 41273 tonttien nro 3 ja 5 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 18.9.2008 päivätyn piirustuksen nro 11821 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1385 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

11.11.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

6.11.2008

rakennuslautakunta

11.11.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

10.11. ja 13.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1370 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MARIA

BJÖRNBERG-ENCKELL: INFORMA­TION OM SVENSK PSYKIATRISK

SERVICE

 

Stn 2008-1630

Ärende Stj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008 (Maria Björnberg-Enckell), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Maria Björnberg-Enckell och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 

Översättning:

1371 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HELI

PUURA: FÖRLÄNGDA ÖPPETTIDER INOM HÄLSOVÅRDSNÄTET

I ÖSTRA HELSINGFORS

 

Stn 2008-1634

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 18.6.2008 (Heli Puura), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heli Puura och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Rautanen Marja-Liisa, stadssekreterare, telefon 310 36184

 


Översättning:

1380 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TATU

RAUHAMÄKI: BEDÖMNING AV TOMTÖVERLÅTELSEVILLKORENS

KOSTNADSVERKNINGAR

 

Stn 2008-256

Ärende Kaj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Tatu Rauhamäki) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tatu Rauhamäki och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1381 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ILKKA

TAIPALE: BYGGANDE AV BOSTÄDER PÅ TOMTER OCH I

BYGGNADER FÖR INDUSTRI-, AFFÄRS- OCH KONTORSÄNDAMÅL

 

Stn 2008-268

Ärende Kaj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Ilkka Taipale) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Ilkka Taipale och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Översättning:

1382 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: UTVIDGANDE AV UNDANTAGSFÖRFARANDET

MED VINDSBYGGANDE TILL NYA STADSDELAR

 

Stn 2008-428

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

-                                       anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 13.2.2008

-                                       tillställa den som föreslagit klämmen (Kauko Koskinen) denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Irmeli Wallden-Paulig

Sirkka-Liisa Vehviläinen

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  25.11.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1351 – 1358, 1361 – 1362, 1364 – 1371, 1373, 1378, 1380 – 1383 ja 1385 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1384 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1351 – 1358, 1361 – 1362, 1364 – 1371, 1373, 1378, 1380 – 1383 och 1385 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1384 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.