Kokousaika

28.1.2008 kello 16.00 – 17.05 ja 17.25 – 19.11

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi 105 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 132 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

(paitsi 131 – 132 §)

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi osa 131 – 132 §)

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Vihervaara, Anita

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 131 – 132 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 131-132 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi 131-132 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Ratasvuori, Eila

hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö (paitsi 132 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Venesmaa, Riitta

kaupunginsihteeri (paitsi 103 §)

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Malmivirta, Tarja

vs. kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Pakarinen-Hellsten Päivi

vs. apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Kaijansinkko, Matti

projektipäällikkö (131 §:n kohdalla)

 

 

Laitinen, Timo

projektijohtaja (131 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


96 – 97,


98,


99 – 102,


111 – 117, 131 – 132,

 

 Sauri

 

 

 

118,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


-,


119 – 120,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


121 – 123,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


124 – 127,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


103 – 110,


128 – 130,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 

 


KAUPUNGINHALLITUKSEN STRATEGIAKOKOUS

 

 

 

§

Asia

 

 

96

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

97

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

98

Kj/17

23.1.2008 pöydälle pantu asia

Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

99

Kj/1

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

 

100

Kj/2

Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

101

Kj/3

Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

102

Kj/4

Vuoden 2007 talousarvion maanhankintamäärärahojen ylittäminen

 

103

Kaj/5

Kiseleffin/Sunnin talon peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

104

Kaj/6

Meilahden lähivirkistysalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11642)

 

105

Kaj/7

Vallilan korttelin nro 390 osan sekä rautatie- ja katualueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 2) asemakaavan muuttaminen (nro 11630)

 

106

Kaj/8

Oulunkylän korttelin nro 28305 osan asemakaavan hyväksyminen ja tontin 28305/3 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11690)

 

107

Kaj/9

Haagan tontin 29139/6, kortteleiden 29144 ja 29145, tonttien 29146/3 ja 9 sekä tontin 10 osan, kortteleiden 29148 ja 29149 ym. alueiden (Teuvo Pakkalan tien länsipuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 11590)

 

108

Kaj/10

Haagan korttelin 29154 osan ja virkistysalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 29104/11, 29146/2, 7, 8, 10 ja 11 ym. alueiden (Teuvo Pakkalan tien itäpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 11580)

 

109

Kaj/11

Laajasalon tontin 49012/1 sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11689)

 

110

Kaj/12

Helsingin kristillisen opiston säätiön hakemus Laajasalon tontin 49012/2 asemakaavan muuttamiseksi

 

111

Kj/3

Vt Kauko Koskisen toivomusponsi kirjanpidosta vastuussa olevien henkilöiden talousosaamisen vahvistamisesta

 

112

Kj/4

Kaupungin oman toiminnan kilpailuttamisen periaatteet

 

113

Kj/5

Lisämäärärahan myöntäminen rakennusvirastolle Arabianrannan esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostamisen vuoden 2007 kustannuksiin

 

114

Kj/6

Terveyslautakunnan puheenjohtajan Suzan Ikävalkon sekä varsinaisten jäsenten Jari Haukan, Sami Heistaron, Kati Peltolan ja Risto Rankin virkamatka Alankomaihin Hollantiin

 

115

Kj/7

Jäsenen nimeäminen rakentamisen tuotanto-organisaation selvitystyön ohjausryhmään

 

116

Kj/10

Kaupunginvaltuuston 23.1.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

117

Kj/11

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

118

Kj/12

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

119

Ryj/1

Lausunto ympäristöministeriölle ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevästä työohjelmaluonnoksesta

 

120

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

121

Stj/1

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle ministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista koskevasta selvityshenkilöiden raportista

 

122

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

123

Stj/3

Kaupunginhallituksen 28.1.2008 käsiteltäväkseen ottama ruotsinkielisten kotihoidon palveluja koskeva terveyslautakunnan päätös

 

124

Sj/1

Erityisluokanopettajien virkojen perustaminen

 

125

Sj/2

Erään luokanopettajan oikaisuvaatimus virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa

 

126

Sj/3

Erään luokanopettajan virantoimituksesta pidättämisen uudelleenarviointi

 

127

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

128

Kaj/1

Kannanotto Xxxx Xxxxxx ja Vähä-Meilahti seura ry:n muistutuksiin Meilahden lähivirkistysalueen ym. alueiden (Biomedicum) asemakaava-asiassa (nro 11642)

 

129

Kaj/2

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdyistä valituksista Pihlajamäen asemakaava-asiassa (nro 11520)

 

130

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

131

Kj/8

Strategiakokousasia: Jätkäsaaren suunnittelun ja toteutuksen tilannekatsaus

 

132

Kj/9

Strategiakokousasia: Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyön tilannekatsaus

 


 

96 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

97 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

98 §

Kaupunginvaltuuston 30.1.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

98 §

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.1.2008 pöydälle pantu asia
Energiapoliittisia linjauksia koskeva selonteko

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

99 - 110 §

Kaupunginvaltuuston 13.2.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

99 §

Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 


 

100 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 14.1.2008 pöydälle pantu asia
Helsingin kansainvälisen toiminnan strategia

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

101 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 21.1.2008 pöydälle pantu asia
Hallintokeskuksen johtosäännön muuttaminen

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. hallintosihteeri, puhelin 310 36018

 

102 §

Vuoden 2007 talousarvion maanhankintamäärärahojen ylittäminen

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

103 §

Kiseleffin/Sunnin talon peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Venesmaa esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Pakarinen-Hellsten Päivi, va. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 40350

 

104 §

Meilahden lähivirkistysalueen sekä urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen ja katualueen asemakaavan muuttaminen (nro 11642)

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

105 §

Vallilan korttelin nro 390 osan sekä rautatie- ja katualueiden (Pasilan konepaja-alue, osa-alue 2) asemakaavan muuttaminen (nro 11630)

 

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei  Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

106 §

Oulunkylän korttelin nro 28305 osan asemakaavan hyväksyminen ja tontin 28305/3 sekä katu- ja puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 11690)

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

107 §

Haagan tontin 29139/6, kortteleiden 29144 ja 29145, tonttien 29146/3 ja 9 sekä tontin 10 osan, kortteleiden 29148 ja 29149 ym. alueiden (Teuvo Pakkalan tien länsipuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 11590)

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

108 §

Haagan korttelin 29154 osan ja virkistysalueen asemakaavan hyväksyminen sekä tonttien 29104/11, 29146/2, 7, 8, 10 ja 11 ym. alueiden (Teuvo Pakkalan tien itäpuoli) asemakaavan muuttaminen (nro 11580)

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

109 §

Laajasalon tontin 49012/1 sekä puisto- ym. alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 11689)

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

110 §

Helsingin kristillisen opiston säätiön hakemus Laajasalon tontin 49012/2 asemakaavan muuttamiseksi

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 


111 §

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI KIRJANPIDOSTA VASTUUSSA OLEVIEN HENKILÖIDEN TALOUSOSAAMISEN VAHVISTAMISESTA

 

Khs 2007-1590

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2007 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) osalta ja toimittaa selvityksen toivomusponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Jäppinen Tuula, taloushallintopäällikkö, puhelin 310 25100

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

112 §

KAUPUNGIN OMAN TOIMINNAN KILPAILUTTAMISEN PERIAATTEET

 

Khs 2007-1256

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Holstila Terttu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36357

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

113 §

LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE ARABIANRANNAN ESIRAKENTAMISEN JA PILAANTUNEEN MAAPERÄN KUNNOSTAMISEN VUODEN 2007 KUSTANNUKSIIN

 

Khs 2007-295

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

siirtää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 17, Sörnäistenrannan maaperän kunnostus, 900 000 euroa (alv=0) alakohtaan 8 01 02 06, Arabianrannan esirakentaminen ja

 

myöntää vuoden 2007 talousarvion alakohdasta 8 01 02 06 rakennusvirastolle 900 000 euroa käytettäväksi Arabianrannan vuonna 2007 toteutuneiden esirakentamisen ja pilaantuneen maaperän kunnostamisen kustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle (Juha T. Lahti), sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille (Heljä Huusko), kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 – 3

 

114 §

TERVEYSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN SUZAN IKÄVALKON SEKÄ VARSINAISTEN JÄSENTEN JARI HAUKAN, SAMI HEISTARON, KATI PELTOLAN JA RISTO RANKIN VIRKAMATKA ALANKOMAIHIN HOLLANTIIN

 

Khs 2008-125

Esityslistan asia Kj/6

 

Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa terveyslautakunnan puheenjohtajan Suzan Ikävalkon sekä varsinaiset jäsenet Jari Haukan, Sami Heistaron, Kati Peltolan ja Risto Rankin tekemään virkamatkan Alankomaihin Hollantiin 6. – 8.2.2008 Hollannin sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmien kansallisten ja kansainvälisten terveyspalvelujen uudenlaisiin ratkaisuihin ja vaihtoehtoihin tutustumista varten.

 

Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan terveyskeskuksen käytettävissä olevista luottamushenkilöiden koulutukseen varatusta määrärahasta.

 


Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, terveyslautakunnalle, terveyskeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalvelujen ostolaskuihin ynnä sen maksuliikenteelle.

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

115 §

JÄSENEN NIMEÄMINEN RAKENTAMISEN TUOTANTO-ORGANISAATION SELVITYSTYÖN OHJAUSRYHMÄÄN

 

Khs 2007-1705

Esityslistan asia Kj/7

 

                                           Kaupunginhallitus päätti nimetä rakentamispalvelun valmistelutyötä ohjaavan ohjausryhmän jäseneksi Terhi Peltokorven tilalle Sole Molanderin.

Pöytäkirjanote päätöksestä mainituille henkilöille ja ohjausryhmälle (sihteeri Hannu Kurki)

 

Lisätiedot:
Kurki Hannu, erityissuunnittelija, puhelin 310 36285

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

Merkittiin, että kaupunginhallitus päätti käsitellä kaupunginjohtajan
asiat 8 - 9 esityslistan viimeisinä asioina.

 

116 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 23.1.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN
TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/10

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 23.1.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Asia esitellään kaupunginvaltuustolle uudelleen 30.1.2008.

 

5–7               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8, 9               Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10–12           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

13–15           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 


117 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/11

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      22.1.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 


118 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/12

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36098

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

119 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE ILMASTONMUUTOKSEEN SOPEUTUMISTA KÄSITTELEVÄSTÄ TYÖOHJELMALUONNOKSESTA

 

Khs 2007-2438

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevästä työohjelmaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

 

Ympäristöhallinnon työohjelmaluonnos ilmastomuutoksen sopeutumiseen on hyvin kattava ja ympäristöhallinnon eri näkökulmia huomioon ottava. Työohjelmaluonnoksen sisällön jäsennys viiteen aihekokonaisuuteen on tarkoituksenmukainen ja vastaa kansallisen sopeutumisstrategian sisällön jakoa. Esitystapaa ja esityksen rakennetta olisi kuitenkin hyvä selkeyttää siten, että työohjelmaluonnoksessa esitetyt toimenpiteet erottuisivat selkeämmin perusteluista ja muusta tausta-aineistosta. Myös työohjelman rajaus muutoksen etenemisen hillitsemisen ja toisaalta muutokseen sopeutumisen osalta tulisi tuoda selkeästi esille.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että on melko haasteellinen tehtävä ottaa kantaa työohjelmaluonnoksessa esitettyjen toimenpiteiden kattavuuteen ja kiireellisyyteen. Vaikutuksiltaan erittäin laajaan muutosvoimaan sopeutumisessa on kuitenkin painotettava erityisesti laajapohjaisen tutkimustiedon tärkeyttä ja kaikkien toimijoiden tiedon tason lisäämistä. Myös hyvien käytäntöjen ja teknisten ratkaisujen löytäminen sekä niistä tiedottaminen on tärkeää.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunkiseutujen vastuu ilmastonmuutoksen torjunnassa nähdään keskeisenä osana Helsingin kaupungin suunnittelua ja päätöksentekoa. Helsingissä onkin valmistunut tai on valmisteilla hulevesien ja tulvien hallintaan, luonnon monimuotoisuuteen ja turvallisuuteen liittyviä strategioita ja toimintaohjelmia. Lisäksi Helsingin kaupunki on yhteistyössä YTV:n, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asiantuntijoiden kanssa laatinut Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian 2030, jossa tarkastellaan myös yleisesti ilmastonmuutokseen vaikuttavia tekijöitä ja sopimuksia. Kaupunki on myös mukana Kuntaliiton koordinoimassa kansainvälisessä ilmastonsuojelukampanjassa Cities for Climate Protection (CCP).

 

Ympäristöhallinnon toimialojen mukaisista aihekokonaisuuksista kaupunginhallitus toteaa seuraavaa:

 

Luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö

 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten merkittävyys vaihtelee alueittain huomattavasti, ja vaikutukset Suomen luonnon monimuotoisuuteen ovat vaikeasti ennustettavia. Ilmastonmuutokseen sopeutumista rajoittaa tiedon puute. Konkreettisten toimenpiteiden määrittely ja toteuttaminen on mahdollista, kun ilmastonmuutoksen vaikutuksista on enemmän tutkimustietoa ja seurantahavaintoja.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin ympäristökeskus on valmistellut toimintaohjelmaluonnoksen Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi 2008-2017. Toimintaohjelmassa tarkastellaan keinoja, joilla kaupunki voi ottaa toiminnassaan huomioon luonnon monimuotoisuuden ja turvata sen säilymisen edistääkseen samalla terveellisen, viihtyisän ja monipuolisen elinympäristön ylläpitämistä. Ohjelmassa on mukana myös sopeutumiseen liittyviä toimenpiteitä ja ehdotuksia seurannaksi.

 

Helsingin kaupungin näkökulmasta sadannan lisääntymisen vaikutus pohjaveden pintaan, hetkellisiin pintavalunnan huippuarvoihin ja maan lujuuteen on tärkeä tunnettava tekijä. Kuivuus, keskilämpötilan nousu ja myrskyt muodostavat selkeän riskin kaupunkimetsille, joiden heikentymisestä, tuhoalttiudesta (tuhohyönteiskantojen muutokset) ja tuhojen ennaltaehkäisystä tutkimustieto on tarpeen. Kuivuus on riski myös mm. katupuille, jotka ovat merkittävä investointi.

 

Ympäristöhallinnon työohjelmassa on käsitelty talous- ja virkistysmetsien uudistamistapoja ja puulajivalintoja. Kaupunginhallitus toteaa, että ympäristöhallinnon työohjelman toimenpiteissä tulisi tarkastella laajemminkin talous- ja virkistysmetsien metsänhoitoa ja metsänhoidossa tapahtuvien muutosten vaikutusten arviointia luonnon monimuotoisuuden kannalta.

 

Alueidenkäyttö ja yhdyskunnat

 

Ilmaston muuttumisen seurauksista alueiden käyttöön vaikuttavat erityisesti tulvariskien ja tulvavaara-alueiden lisääntyminen, myrskyjen ja muiden sään ääri-ilmiöiden voimistuminen ja pohjavesiolosuhteiden muutokset. Myrskytuulet voivat nostattaa merenpintaa huomattavasti aiheuttaen tulvimista. Infrastruktuurissa tulvimisvaarassa ovat tunnelit (metro, tieliikenne) ja yleensä maanalaiset tilat. Lisäksi myrskyt aiheuttavat tuhoa sähköverkoille ja tuhoavat laajoja metsäalueita. Tarvittavia sopeutumistoimia ovat mm. tulvariskien hallinta maankäytön suunnittelussa, sään ääri-ilmiöihin varautuminen rakentamisen sijoittamisessa ja tehostettu hulevesien hallinta.

 

Suunnitellut alueiden käytölle asetettavat reunaehdot tulva-alueilla auttavat myös kuntia ottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia huomioon omassa maankäytön suunnittelussaan. Työohjelman ehdotus kaavoitusprosessiin liitettävistä lisäselvitysvaatimuksista haavoittuvilla alueilla onkin kannatettava.

 

Kaupunginhallitus pitää erittäin kannatettavina ja kiireellisinä kaavoitukseen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön liittyvien toimenpiteiden edistämistä. Helsingin kaupunkirakentamisen painopiste tulee olemaan ranta-alueilla, ja näissä rakennushankkeissa on otettava huomioon myös veden nousuun ja tulviin liittyvät riskit. Helsinki on myös laajentamassa maanalaista rakentamista, ja näiden hankkeiden yhteydessä tulvariskit on tarpeen kartoittaa hyvissä ajoin. Erityisen tärkeää olisi saada aikaan opastusta ja koulutusta siitä, miten ilmastovaikutukset ja muutoksiin sopeutuminen tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on Yleiskaava 2002:n laadinnan yhteydessä suorittanut ilmastovaikutusten arviointia. Uusien alueiden suunnittelun yhteydessä arvioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset erityisesti merenpinnan korkeuden, aaltoilun ja tuulisuuden osalta. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupunki on nostanut vaatimuksia uusien rakennettujen alueiden maanpinnan tason ja rakennusten maantasokerroksen alimmista sallituista korkeusasemista ja käynnistänyt tulvariskialueiden kartoituksen.

 

Rakennukset ja rakentaminen

 

Alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä rakennuksia ja rakentamista koskevat paljolti samat ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät. Ilmaston muuttumiseen sopeutuminen edellyttää rakentamiselta parempaa varautumista ja ennakointia. Kaupunginhallitus katsoo, että rakennusten pitkästä elinkaaresta johtuen tarvittavien sopeutumistoimien määrittely mm. tulvariskien hallinnan näkökulmasta tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti.

 

Työohjelmaluonnoksessa korostetaan ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin liittyvän tutkimustoiminnan merkitystä. Tulosten perusteella voidaan arvioida, edellyttävätkö muutokset suunnitteluperiaatteiden ja norminannon tarkistamista uudisrakentamisessa tai toimenpiteitä olemassa olevassa rakennuskannassa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin kaupungilla ja Teknillisellä korkeakoululla on yhteinen ”Innovatiivinen kaupunki” –yhteistyöohjelma. Ohjelman puitteissa on toteutettu mm. hanke ”Korjaustoimenpiteiden vaikutus betonijulkisivujen käyttöikään”. Merenpinnan tulevaisuuden kehittymistä on onnistuneesti arvioitu Eiranrannan suunnittelun yhteydessä, jolloin teetettiin asiantuntija-arvio aaltoisuudesta ja tuulisuudesta, sekä Kruunuvuorenrannan suunnittelun yhteydessä, jolloin teetettiin asiantuntija-arvio vedenkorkeudesta ja aallokosta.

 

Ympäristönsuojelu          Voimistuvat ja lisääntyvät myrskyt lisäävät todennäköisyyttä onnettomuuksiin merellä. Tarve parantaa öljyn ja muiden haitallisten aineiden torjuntakapasiteettia Suomenlahdella on tullut ajankohtaiseksi.

 

Helsingin kaupunginhallitus on 24.1.2005 hyväksynyt Helsingin pelastustoimen alueen öljyvahinkojen torjuntasuunnitelman, joka on voimassa toistaiseksi. Torjuntasuunnitelmassa on otettu huomioon, että alueen pelastustoimi kuuluu alusöljyvahinkojen torjunnan piiriin.

 

Työohjelman mukaan arviota ilmastonmuutoksen vaikutuksista veden laatuun ja vesien tilaan tarkennetaan. Kaupunginhallitus katsoo, että työohjelmassa tulisi huomioida painavammin Itämeren huono tila. Toimenpiteeksi tulisi kirjata yhteistyön lisääminen Itämeren rannikkomaiden ja -kaupunkien kanssa.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Helsingin ja Turun kaupungit ovat loppuvuodesta 2007 allekirjoittaneet sitoumuksen Itämeren tilan parantamiseksi. Sitoumuksella kaupungit päättivät toteuttaa toimenpiteitä, joilla Helsingin ja Turun kaupungit voivat vaikuttaa vesien tilaan paikallisesti ja koko Itämeren piirissä. Kaupunkien toimenpiteet koskevat pistekuormitusta, kaupunkien viemäriverkoston kehittämistä, haja-asutusalueen kuormitusta, kaupunkien harjoittamaa maataloutta, laivaliikenteen ja veneilyn jätevesien käsittelyä sekä satamien tekemiä ruoppauksia. Konkreettisten vesiensuojelutoimenpiteiden lisäksi kaupungit sitoutuivat myös osaltaan panostamaan kansainväliseen ympäristöyhteistyöhön, vesiensuojelun tutkimukseen sekä yleisen valistuksen antamiseen.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että työohjelmassa tulisi tarkastella myös ilmastonmuutoksen vaikutusta ilmanlaatuun ja kasvihuonekaasupäästöihin. Talvien muuttuminen leudommiksi, kesien lämpeneminen ja sateettomien kausien pidentyminen saattavat vaikuttaa ilman epäpuhtauspitoisuuksien kohoamiseen.

 

Kaupunginhallitus on 24.9.2007 hyväksynyt Helsingin kaupungin varautumissuunnitelman ilman epäpuhtauspitoisuuksien äkilliseen kohoamiseen. Suunnitelman tavoitteena on alentaa väestön altistumista korkeille epäpuhtauspitoisuuksille tilanteessa, jossa katupölypitoisuus on kohonnut, typpioksidipitoisuus on kohonnut liikenteen päästöjen seurauksena, tai voimakkaista maaston tai rakennusten paloista syntynyttä savua on kulkeutunut kaupungin alueelle.

 

Vesivarojen käyttö ja hoito

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät suoraan vesivarojen määrässä ja ajallisissa vaihteluissa. Tulvien arvioidaan yleistyvän sademäärän kasvun sekä lisääntyvien rankkasateiden myötä. Pääkaupunkiseudun vesihuollon kannalta on erityisen tärkeää kehittää suurten keskusjärvien, kuten Päijänteen, hydrologista seurantaa ja vesistömalleja tulvien ja poikkeuksellisten kuivuustilanteiden ennustamiseen ja niistä varoittamiseen. Samoin on tärkeää tehostaa maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimia, jotta ravinteiden huuhtoutumista ja eroosiota voidaan vähentää erityisesti lumettomien talvien aikana.

 

Helsingillä on jo olemassa merenpinnan tason ennakointi- ja varoitusjärjestelmä. Kaupunginhallitus katsoo, että myös keskitettyä ennustamis- ja tiedotusjärjestelmää merenpinnan äkillisten nousujen varalta tulisi kehittää.

 

Tulvariskien konkretisoitumisen takia Helsingissä laadittiin vuonna 2005 Helsingin kaupunkia koskeva suunnitelma tulviin varautumista ja tulvantorjuntaa varten. Suunnitelmassa on esitetty keskitetysti ne toimenpiteet, joilla kaupungin organisaatiossa varaudutaan tulviin, niiden torjuntaan ja tulvavahinkojen estämiseen. Suunnitelmassa on paneuduttu niihin vaatimuksiin, joita ilmastonmuutokseen sopeutuminen aiheuttaa mm. kaupungin suunnittelulle. Tulvasuojeluhankkeiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on tulvien torjunnan huomioiminen uusien asuinalueiden ja maanalaisen rakentamisen kaavoitusvaiheessa. Lisäksi tulvantorjuntatyöryhmä on kartoittanut riskialueita. Vuoden 2006 aikana laadittiin tulvariskejä varten korkeusvyöhykekartta kaupungin ranta-alueista. Tulvantorjuntaa koskeva strategia valmistuu vuonna 2008.

 

Helsingissä on viime vuosina havaittu hulevesien aiheuttaneen hallitsematonta tulvimista ja kuivatusongelmia rakenteeltaan tiivistyneessä kaupunkiympäristössä. Haittojen vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi on laadittu joulukuussa 2007 valmistunut Helsingin kaupunkia koskeva hulevesistrategia, joka kytkeytyy samalla kaupungin tulvantorjuntasuunnitelmaan, vesihuollon kehittämissuunnitelmaan, pienvesiohjelmaan, Helsingin kannalta tärkeiden pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaan sekä Helsingin luonnon monimuotoisuuden toimintaohjelmaan. Hulevesistrategia koskee Helsingin kaupungin omia toimenpiteitä hulevesistä johtuvien haittojen poistamiseksi ja hulevesien hallinnan edistämiseksi.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että työohjelmaluonnoksessa mainittu vesistöjen säännöstelyn sopeuttaminen sekä pato- ja muihin vesirakenteisiin liittyvän mitoituksen tarkistamiset tulisi tehdä yhteistyössä vesivoimatuottajien kanssa, jotta energia-, tulvasuojelu- ja ympäristönäkökohdat tulevat tasapuolisesti huomioitua. Näin voidaan varmistaa yhteiskunnan kokonaisedun kannalta järkevien vesivoimahankkeiden toteuttaminen myös jatkossa.

 

Jatkotoimet                       Monet ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvät toimenpiteet koskevat kuntien toimintaa. Kaupunginhallitus katsoo, että työohjelmassa tulisi painokkaammin huomioida tosiasia, että valtaosa käytännön sopeutumistoimista tehdään kunnissa. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen aiheuttaa kunnille merkittäviäkin kustannusvaikutuksia. Kaupunginhallitus pitää välttämättömänä, että valtio varaa työohjelmassa esitettyihin toimenpiteisiin riittävästi varoja, välineitä ja muita resursseja.

 

Kunnat tarvitsevat sopeutumiseen valmistautumisessa yhteisiä ohjeita ja koulutusta. Kuntien keskinäisen sekä kuntien ja valtion välisen yhteistyön sujuvuus tulee varmistaa ja sitä tulee tiivistää.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslau-

takunnalle, tekniselle lautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle sekä kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 – 8

 

120 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                                           22.1.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    24.1.2008

joukkoliikennelautakunta                                                     25.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 


121 §

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖLLE MINISTERIÖN ALAISTEN VIRASTOJEN JA LAITOSTEN VOIMAVAROJEN UUDELLEEN SUUNTAAMISTA KOSKEVASTA SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTISTA

 

Khs 2008-71

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaamista koskevasta selvityshenkilöiden raportista seuraavan lausunnon:

 

Selvityshenkilöiden ehdotusten lähtökohtina ovat oikeansuuntaisesti olleet valtion ohjauksessa olevan tutkimus- ja kehittämistyön erottaminen palvelujärjestelmän ohjauksesta ja valvonnasta, toimintojen päällekkäisyyksien poistaminen sekä organisaatioiden yhdistäminen nykyistä suuremmiksi ja tehokkaammiksi kokonaisuuksiksi.

 

Kaupunginhallitus kannattaa selvityshenkilöiden esitystä STAKES:in ja Kansanterveyslaitoksen yhdistämisestä hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus- ja kehittämiskeskukseksi. Ehdotuksen toteutuessa syntyy kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä tutkimus- ja kehittämisyksikkö, jossa toimintojen päällekkäisyydet poistuvat, sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään kiinteässä yhteistyössä kuntien terveyskeskusten ja sosiaalitoimen kanssa, palvelujen laatu paranee ja voimavaroja säästyy.

 

Esitys voimavarojen suuntaamisesta kunnallisten palvelujen kehittämiseen, tietovarantojen hyödyntämiseen sekä elinolo- ja hyvinvointitutkimukseen on erinomainen. Oman yksikön perustaminen kehittämään terveydenhuollon tilastotuotantoa sekä tukemaan sähköisten sairaskertomusjärjestelmien ja kansallisen arkiston käyttöönottoa on perusteltua.

 

Suomessa on kuusi valtion koulukotia, jotka toimivat STAKES:in alaisina yksikköinä. Selvityshenkilöiden esitys muodostaa koulukodeista sosiaali- ja terveysministeriön alainen liikelaitos on palvelujen laadun ja kustannusten hallinnan näkökulmasta kannatettava.

 

Valtion mielisairaaloiden siirtäminen osaksi vastaavien yliopistollisten sairaaloiden (Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) toimintaa on tarkoituksenmukaista edellyttäen, että toiminnasta kunnille aiheutuvat kustannukset eivät organisaatiomuutoksen johdosta nouse. Nykyisten oikeuspsykiatristen erillisyksiköiden yhdistäminen osaksi yliopistosairaaloita tulee toteuttaa niin, että oikeuspsykiatrisen hoidon kehittäminen ja asema turvataan yliopistosairaaloissa oikeuspsykiatrisen toiminnan erityisluonne huomioon ottaen.

 

Selvityshenkilöt esittävät, että sosiaalialan osaamiskeskusten tehtävät ja organisatorinen asema arvioidaan uudelleen. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus on juuri tiivistämässä yhteistyötään yliopiston ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteistyö mahdollisesti perustettavan uuden hyvinvoinnin ja terveyden tutkimuskeskuksen kanssa on tärkeää. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskuksen toiminnan tulisi kuitenkin pysyä alueen kuntien päätösvallassa.

 

Esityksen mukaan uusi sosiaali- ja terveydenhuollon oikeusturva- ja valvontakeskus keskittyisi toiminnassaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja yksityisten sekä kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ohjaukseen ja valvontaan. On hyvä, että keskus ei tee palvelujärjestelmän kehittämiseen liittyvää työtä. Esitys mahdollistaa toteutuessaan tehokkaan ja oikeudenmukaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja valvontajärjestelmän, joka toimisi samoin periaattein koko maassa. Samalla asiakkaan asema palvelujen käyttäjänä paranee.

 

Kaupunginhallitus pitää tarpeellisena selvityshenkilöiden ehdotusta STM:n alaisten laitosten ja virastojen tulosohjauksen edelleen kehittämisestä. Ohjauksen painottaminen aikaisempaa enemmän strategisiin tutkimus- ja kehittämisaiheisiin akateemisen perustutkimuksen tai tutkijalähtöisen tutkimuksen sijasta edistää sosiaali- ja terveyspoliittisesti tärkeän tiedon tuottamista. Kannatettava on myös selvityshenkilöiden näkemys siitä, että tutkimusaiheet tulee valita kiinteässä yhteistyössä mm. kuntien kanssa.

 

Kirje nro       sosiaali- ja terveysministeriölle sekä pöytäkirjanote terveyslautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyskeskukselle ja sosiaalivirastolle.

 

Merkittiin, että Vehviläinen teki Ojalan kannattamana vastaehdotuksen, jonka mukaan päätösehdotuksen neljännen kappaleen teksti  tulisi muuttaa seuraavaan muotoon (muutettu teksti kussivoitu):

 

”Suomessa on kuusi valtion koulukotia, jotka toimivat STAKES:in alaisina yksikköinä. Helsingin kaupunginhallitus ei kannata selvityshenkilöiden esitystä, jonka mukaan koulukodeista tulisi muodostaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen liikelaitos.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Vehviläisen ehdotuksen äänin10-5. Vähemmistöön kuuluivat Kantola, Vihervaara, Ojala, Pajamäki, Vehviläinen.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 – 3

 

122 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen terveyslautakunnan päätöksen 22.1.2008 § 9, joka koskee ruotsinkielisten kotihoidon palveluja.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, ettei se ota muita terveyslautakunnan 22.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota lasten päivähoitojaoston 24.1.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

123 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 28.1.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA RUOTSINKIELISTEN KOTIHOIDON PALVELUJA KOSKEVA TERVEYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

 

Khs 2008-182

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kumota terveyslautakunnan päätöksen 22.1.2008 § 9, joka koskee ruotsinkielisten kotihoidon palveluja ja palauttaa asian terveyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle ja hallintokeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

124 §

ERITYISLUOKANOPETTAJIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN

 

Khs 2007-2639

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa 1.8.2008 alkaen 12 peruskoulun erityisopettajan virkaa, joiden tehtäväkohtainen peruspalkka on 2 353,11 euroa.

 

Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

125 §

ERÄÄN LUOKANOPETTAJAN OIKAISUVAATIMUS VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMISTÄ KOSKEVASSA ASIASSA

 

Khs 2007-1710

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus jättää Xxxxxx vaatimuksen virantoimituksesta pidättämisen uudelleenarvioinnista oikaisuvaatimukseen sisältyvänä tutkimatta ja ottaa sen käsiteltäväksi erillisenä asiana.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti ottaa Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen muilta osin tutkittavakseen. Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen todeten, ettei sen 12.11.2007 (1440 §) tekemää päätöstä Xxxxxxx pidättämisestä virantoimituksesta oikeudenkäynnin ajaksi kumota, vaan että virantoimituksesta pidättäminen jatkuu.

 

Pöytäkirjanote luokanopettaja Xxxxxx Xxxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, pöytäkirjanote opetusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 – 3

 

126 §

ERÄÄN LUOKANOPETTAJAN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMISEN UUDELLEENARVIOINTI

 

Khs 2007-1710

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei olosuhteissa ole tapahtunut muutosta, joten asiassa ei ole tarpeen tehdä uutta päätöstä.

 

Pöytäkirjanote luokanopettaja Xxxxx Xxxxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, pöytäkirjanote opetusvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 – 3

 

127 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtaja

16.1.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18., 21. ja 22.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

17.1.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

16. ja 21.1.2008


 

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

14.1.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

23.1.2008

taidemuseon johtaja

21.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Malmivirta Tarja, vs. kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

128 §

KANNANOTTO XXXXX XXXXXXX JA VÄHÄ-MEILAHTI SEURA RY:N MUISTUTUKSIIN MEILAHDEN LÄHIVIRKISTYSALUEEN YM. ALUEIDEN (BIOMEDICUM) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11642)

 

Khs 2007-212

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa edellä esityslistalta ilmenevän, kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunnon mukaisen kannanoton kaupun­gin perusteltuna kannanottona muistutuk­siin. 

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä Xxxxx Xxxxxxx ja Vähä-Meilahti seura ry:lle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 


129 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA PIHLAJAMÄEN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11520)

 

Khs 2006-1400

Esityslistan asia Kaj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

130 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

22.1.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

17.1.2008

kiinteistölautakunta

22.1.2008

rakennuslautakunta

22.1.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

21.1.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 


131 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: JÄTKÄSAAREN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Laitinen Timo, projektinjohtaja, puhelin 310 36114
Kaijansinkko Matti, projektipäällikkö, puhelin 310 37195

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

132 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: PÄÄKAUPUNKISEUDUN KAUPUNKIEN YHTEISTYÖN TILANNEKATSAUS

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadut selvitykset tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

111 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN KAUKO

KOSKINEN: STÄRKANDE AV DET EKONOMISKA KUNNANDET HOS DE PERSONER SOM ÄR ANSVARIGA FÖR BOKFÖRINGEN

 

 

 

Stn 2007-1590

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 20.6.2007 (Kauko Koskinen), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Kauko Koskinen och för kännedom till fullmäktige.

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa      .    .2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 125 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 96 – 112, 116 – 123 ja 127 - 132 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 


 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 


 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 125 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

125 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

96 – 112, 116 – 123 och 127 - 132 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 


 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 


 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 


 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

125 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 


 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.