Kokousaika

10.11.2008 kello 16.00 – 16.55

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1334 – 1350 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1336 – 1350 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1315-1316,


1317,


1319-1321,


1333-1337,

 

 Sauri

 

 

 

1338,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
1318,


-,


1339-1341,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1322-1324,


1342,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1325,


1343-1347,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1326-1332,


1348-1350,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1315

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1316

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1317

Kj/18

5.11.2008 pöydälle pantu asia

Talousarvio vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 - 2011

 

1318

Ryj/19

5.11.2008 pöydälle pantu asia

Joukkoliikenteen sisäinen tariffi vuonna 2009

 

1319

Kj/1

Energiapoliittisten linjausten toimeenpanon seurantaraportti

 

1320

Kj/2

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

1321

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1322

Stj/4

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

1323

Stj/5

Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

1324

Stj/6

Sosiaalitoimen johtosäännön uudistaminen

 

1325

Sj/7

Viraston nimeä koskeva kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos

 

1326

Kaj/8

Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

1327

Kaj/9

Myllypuron terveysaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1328

Kaj/10

Sörnäisten toimitilatontin 10576/2 osto-option muuttaminen

 

1329

Kaj/11

Oulunkylän asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen tontin 28305/3 vuokrausperusteet ja tontin varaaminen opiskelija-asuntojen rakennuttamista varten Artin säätiölle 

 

1330

Kaj/12

Eräiden omakotitalotonttien vuokrausperusteet

 

1331

Kaj/13

Sörnäisten vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Sörnäisten kortteleiden nro 10572 ja 10573 ym. alueiden ja Mustikkamaa - Korkeasaaren vesi- ym. alueiden (Sörnäistenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11780)

 

1332

Kaj/14

Länsisataman katu- ja puistoalueiden (Ruoholahden uudet pysäköintitontit) asemakaavan muuttaminen (nro 11748)

 

1333

Kj/3

Kaupungin edustajan nimeäminen Finland Convention Bureau ry:n hallitukseen vuodeksi 2009; Sääntömääräinen syyskokous 20.11.2008

 

1334

Kj/4

Eräiden asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittaminen

 

1335

Kj/5

Valtuutettu Laura Rädyn toivomusponsi palvelustrategioiden laatimisesta

 

1336

Kj/6

Kaupunginvaltuuston 5.11.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1337

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1338

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1339

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n täydennetystä ympäristölupahakemuksesta

 

1340

Ryj/2

Pelastuslaitoksen selvitys sopimuspalokuntien monimuotoisista toimintamahdollisuuksista Helsingin kaupungin pelastustoimen kokonaisuudessa

 

1341

Ryj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1342

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1343

Sj/1

Vt Tuomas Rantasen toivomusponsi: Koivusaaren venepaikkojen säilyttäminen

 

1344

Sj/2

Vt Outi Ojalan toivomusponsi: kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden osuuden vahvistaminen opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

 

1345

Sj/3

Kiinteistö Oy Laajasalon palloiluhallit -nimisen yhtiön pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen uusiminen

 

1346

Sj/4

Työsuhdematkalippuedun myöntämisessä sovellettavat periaatteet

 

1347

Sj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1348

Kaj/1

Omatoimiseen rakentamiseen vuokrattavien omakotitalotonttien varaaminen

 

1349

Kaj/2

Vastaselitys ympäristöministeriölle Itä-Uudenmaan maakuntakaavasta tehtyyn valitukseen annetusta vastineesta

 

1350

Kaj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1315 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Moision (varalla Wallden-Paulig) ja Kantolan (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1316 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1317 - 1318 §

Kaupunginvaltuuston 12.11.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1317 §

Talousarvio vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 - 2011

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1318 §

Joukkoliikenteen sisäinen tariffi vuonna 2009

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

1319 - 1332 §

Kaupunginvaltuuston 26.11.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1319 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 3.11.2008 pöydälle pantu asia
Energiapoliittisten linjausten toimeenpanon seurantaraportti

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

1320 §

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen sekä eräiden toimintakatteiden vahvistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hietamäki Ari, erityissuunnittelija, puhelin 310 36567
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

1321 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Sosiaali- ja terveystoimi

 

1322 §

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

1323 §

Terveystoimen johtosäännön muuttaminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

1324 §

Sosiaalitoimen johtosäännön uudistaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1325 §

Viraston nimeä koskeva kulttuuri- ja kirjastotoimen johtosäännön muutos

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1326 §

Kaupunginhallituksen kokouksissa 19.5.2008, 26.5.2008 ja 17.11.2008 pöydälle pantu asia
Kiinteistöviraston tilakeskuksen muuttaminen kunnan liikelaitokseksi

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, lakimies, puhelin 310 37451
Malinen Matti, controller, puhelin 310 36277
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1327 §

Myllypuron terveysaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että esittelytekstin sivulle 55 kohtaan Vuorovaikutus, toisen kappaleen ensimmäinen lause muutetaan muotoon:

 

”Myllypuron terveysaseman valmistuttua terveyskeskuksen tarkoituksena on luopua Itäkeskus terveysaseman…”

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1328 §

Sörnäisten toimitilatontin 10576/2 osto-option muuttaminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1329 §

Oulunkylän asuntolatyyppisten asuinkerrostalojen tontin 28305/3 vuokrausperusteet ja tontin varaaminen opiskelija-asuntojen rakennuttamista varten Artin säätiölle 

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1330 §

Eräiden omakotitalotonttien vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1331 §

Sörnäisten vesialueen asemakaavan hyväksyminen sekä Sörnäisten kortteleiden nro 10572 ja 10573 ym. alueiden ja Mustikkamaa - Korkeasaaren vesi- ym. alueiden (Sörnäistenniemi) asemakaavan muuttaminen (nro 11780)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian  pöydälle  viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1332 §

Länsisataman katu- ja puistoalueiden (Ruoholahden uudet pysäköintitontit) asemakaavan muuttaminen (nro 11748)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1333 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN FINLAND CONVENTION BUREAU RY:N HALLITUKSEEN VUODEKSI 2009; SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 20.11.2008

 

Khs 2008-2245

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti nimetä yhteyspäällikkö Tuulikki Beckerin Helsingin kaupungin edustajaksi Finland Convention Bureau ry:n hallitukseen vuodeksi 2009.

 

Pöytäkirjanote Finland Convention Bureau ry:lle, Tuulikki Beckerille, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalvelulle.

                                           

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1334 §

ERÄIDEN ASUNTOTUOTANTOTOIMISTON RAKENNUSKOHTEIDEN RAHOITTAMINEN

 

Khs 2008-1926, 2008-2148

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista asuntotuotantotoimiston rakennuskohteiden rahoittamiseen tertiääri- ja primäärilainoja seuraavasti:

 

Yhtiö

 

Tertiäärilaina €

Primäärilaina €

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/ Pippuri

 

 

32 630

Kumpulan Kiinteistöt Oy/ Toukopuisto

 

847 500

 

1 348165

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/ Omenamäki

 

 

 

636 515

Vuosaaren Kiinteistöt Oy/ Keltakanelinaukio

 

 

558 155

 

Yhteensä

 

847 500

 

2 575 463

 

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston laatimaan kaupungin puolesta velkakirjat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen mukaisesti

 

Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle ja -toimistolle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1335 §

VALTUUTETTU LAURA RÄDYN TOIVOMUSPONSI PALVELUSTRATEGIOIDEN LAATIMISESTA

 

Khs 2007-2507

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Laura Räty) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Laura Räty) sekä tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Laura Rädylle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1336 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 5.11.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 5.11.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 12.11.2008.

 

5, 6               Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 12.11.2008.

 

7                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8–10             Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1337 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          4.11.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      4.11.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1338 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 45 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1339 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE NORDICA RE (FINLAND) OY:N TÄYDENNETYSTÄ YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1383

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n täydennetystä ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus viittaa 1.9.2008 Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemuksesta antamaansa lausuntoon ja toteaa seuraavaa:

 

Nordica Re (Finland) Oy on hakenut toiminnalleen Vartiokylän teollisuusalueelle sekä ympäristö- että kemikaalilainsäädännön edellyttämiä lupia. Turvatekniikan keskuksen (Tukes) 29.8.2008 Virallisessa lehdessä ja Helsingin Sanomissa julkaisemassa kuulutuksessa mainitut tärkeimmät kemikaalit poikkeavat alkoholien ja valopetrolin osalta täydennetyssä ympäristölupahakemuksessa esitetystä mm. siten, että ympäristölupahakemuksessa valopetrolia ei mainita lainkaan.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että esitetyt kemikaalien varastomäärät ovat toimintaan ja käytettävissä olevaan tilaan nähden suuria. Kemikaalivarastosta ei ole suunnitelmia, joten sen toteutuskelpoisuutta ei voi täsmällisesti arvioida. Ympäristölupahakemuksen täydennykseen ei sisälly minkäänlaista riskiselvitystä, minkä perusteella olisi mahdollista arvioida toiminnan sijoittumisedellytyksiä hakemuksessa mainitulle kiinteistölle. Samasta syystä ei ole mahdollista myöskään arvioida poikkeuksellisiin tilanteisiin esitettyjen varautumistoimenpiteiden riittävyyttä ympäristön ja erityisesti maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemus on epätarkka ja puutteellinen muun muassa seuraavilta osin:

 

-                                       ympäristölupahakemuksessa esitetyt tiedot kemikaalien käsittely- ja varastointimääristä poikkeavat oleellisesti yrityksen Tukesille jättämästä vaarallisten kemikaalien varastointiin liittyvästä hakemuksesta,

-                                       ympäristölupahakemuksessa ei ole esitetty suunnitelmaa yrityksen toimintojen, erityisesti kemikaalivarastojen, sijoittumisesta rakennukseen ja piha-alueelle. Ulos sijoitettavaksi esitetyn kemikaalivaraston toteutustapaa ei myöskään ole esitetty.

-                                       toiminnan riskejä ei ole arvioitu, ja

-                                       toiminnasta aiheutuvia haihtuvien yhdisteiden kokonaispäästöjä ei ole arvioitu.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että asiassa esitettyjen tietojen perusteella ei ole edellytyksiä ratkaista Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupa-asiaa. Hakemusta tulee täydentää selvityksellä toiminnan terveys- ja ympäristöriskeistä ja kuvauksella niistä varautumistoimenpiteistä, joihin selvitys antaa aihetta. Tämän jälkeen Helsingin kaupungille tulee antaa mahdollisuus lausua hakemuksesta uudelleen.

 

Kaupunginhallitus ei puolla toiminnasta esitettyjen tietojen perusteella ympäristöluvan myöntämistä Nordica Re (Finland) Oy:lle.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote pelastuslaitokselle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja ympäristölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 5

 

 

1340 §

PELASTUSLAITOKSEN SELVITYS SOPIMUSPALOKUNTIEN MONIMUOTOISISTA TOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA HELSINGIN KAUPUNGIN PELASTUSTOIMEN KOKONAISUUDESSA

 

Khs 2008-1742

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

-                            merkitä tiedoksi pelastuslaitoksen 11.6.2008 päivätyn selonteon sopimuspalokuntien monimuotoisista toimintamahdollisuuksista Helsingin kaupungin pelastustoimen kokonaisuudessa,

 

-                            kehottaa pelastuslaitosta tarkistamaan helsinkiläisten sopimuspalokuntien palokuntasopimukset vastaamaan uusia toimintaohjeita. Tarkistuksessa tulee ottaa huomioon muilla pelastustoimialueilla käytössä olevat sopimukset.

 

-                            kehottaa pelastuslaitosta tarkistamaan Helsingin sopimuspalokunnille maksettavien korvausten taso vastaamaan nykyistä kustannustasoa, sekä

 

-                            kehottaa pelastuskomentajaa perustamaan ryhmän, joka seuraa sopimuspalokuntien toimintaedellytysten toteutumista Helsingin pelastustoimessa.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1341 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                                    6.11.2008

ympäristölautakunta                                                            28.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1342 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 4.11.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1343 §

VT TUOMAS RANTASEN TOIVOMUSPONSI: KOIVUSAAREN VENEPAIKKOJEN SÄILYTTÄMINEN

 

Khs 2008-1312

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 21.5.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tuomas Rantanen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tuomas Rantaselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 4

 

 

1344 §

VT OUTI OJALAN TOIVOMUSPONSI: KANSAINVÄLISYYDEN JA MONIKULTTUURISUUDEN OSUUDEN VAHVISTAMINEN OPETUKSESSA JA VARHAISKASVATUKSESSA

 

Khs 2008-536

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Outi Ojala) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Outi Ojalalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1345 §

KIINTEISTÖ OY LAAJASALON PALLOILUHALLIT -NIMISEN YHTIÖN PITKÄAIKAISEN MAANVUOKRASOPIMUKSEN UUSIMINEN

 

Khs 2008-2188

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa liikuntalautakunnan vuokraamaan Kiinteistö Oy Laajasalon Palloiluhallit -nimiselle yhtiölle 49. kaupunginosan Laajasalon kylän RNro 412 tilaan 1:1080 kuuluvan 17 155 m2:n suuruisen alueen liikuntatoimintaa varten 1.1.2009 lukien 31.12.2033 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Halli- ja kenttäalueen täysimääräinen vuosivuokra on 41 408,84 euroa. Vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 8,41 euron suuruista kerrosneliömetrihintaa.

Halli- ja kenttäalueen täysimääräisestä vuokrasta peritään 50 % niin kauan, kuin aluetta käytetään liikuntaan tai siihen välittömästi liittyvään toimintaan.

2                    Pysäköintialueen vuosivuokra on 1 431,70 euroa. Pysäköintialueen osalta vuosivuokra määrätään pitäen perusteena virallisen elinkustannusindeksin ”lokakuu 1951=100” pistelukua 100 vastaavaa 0,059 euron suuruista neliömetrivuokraa.

3                    Muutoin noudatetaan liikuntalautakunnan määräämiä lisäehtoja.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1346 §

TYÖSUHDEMATKALIPPUEDUN MYÖNTÄMISESSÄ SOVELLETTAVAT PERIAATTEET

 

Khs 2008-2280

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä seuraavat työsuhdematkalippuja koskevat periaatteet:

 

-                                       Työsuhdematkalippuetu annetaan pyynnöstä henkilölle, jonka palvelussuhde kestää yhdenjaksoisesti viranhoitomääräyksen tai työsopimuksen perusteella yli kuukauden ja jonka säännöllinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia ja opettajilla 10 tuntia.

 

-                                       Kaupungin tuen suuruus, riippumatta henkilön asuinkunnasta ja käyttämästä joukkoliikenteen kulkuvälineestä, on enintään 25 % Helsingin kaupungin sisäisen tariffin mukaisesta lipun hinnasta.

 

Vielä kaupunginhallitus päätti, että tämä päätös tulee voimaan 1.1.2009 ja on voimassa enintään 31.12.2010 saakka.

 

Pöytäkirjanote virastoille ja liikelaitoksille.

 

Lisätiedot:
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1347 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta

4.11.2008

- suomenkielinen jaosto

4.11.2008

 

 

eläintarhan johtaja

27., 30. ja 31.10.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

31.10., 3. ja 4.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)

4.11.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

31.10. ja 3.11.2008

museonjohtaja

30.10.2008

taidemuseon johtaja

3. – 5.11.2008

tietokeskus

 

- johtaja

30.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1348 §

OMATOIMISEEN RAKENTAMISEEN VUOKRATTAVIEN OMAKOTITALOTONTTIEN VARAAMINEN

 

Khs 2008-2208

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata seuraavassa luetellut pientalotontit omatoimista omakotitalon rakentamista varten 31.12.2012 saakka.

 

MALMI

38037/9–10

38105/19

 

SUUTARILA

40028/14

40099/4–8

 

PUISTOLA

41265/13–14

41266/12–14

41275/30

 

Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa seuraavassa lueteltujen pientalotonttien varausta omatoimista omakotitalon rakentamista varten 31.12.2012 saakka.

 

LÄNSI-PAKILA

34068/41–49

34174/2–12

34175/1–4

34176/1–9

34177/1–6

 

MALMI

38281/1–3

38282/1–5

 

Vielä kaupunginhallitus päätti muuttaa seuraavassa lueteltuja pientalotontteja koskevaa varauspäätöstään (Khs 11.6.2007, 880 §) siten, että tontit varataan vuokrattavaksi omatoimista omakotitalon rakentamista varten 31.12.2012 saakka.

 

PUISTOLA

40028/19

40043/3–7

40044/11–15

 

Lopuksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa kiinteistölautakunnan päättämään tonttien haku- ja varausehdoista sekä nimeämään varaustensaajat.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1349 §

VASTASELITYS YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAKAAVASTA TEHTYYN VALITUKSEEN ANNETUSTA VASTINEESTA

 

Khs 2007-1449

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta ympäristöministeriölle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen vastaselityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille vastaselityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1350 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

30.10.2008

kiinteistölautakunta

4.11.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

3.11., 4.11. ja 6.11.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1335 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN LAURA

RÄTY: UTARBETANDE AV SERVICESTRATEGIER

 

Stn 2007-2507

Ärende Kj/5 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Laura Räty)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Laura Räty och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250

 

Översättning:

1343 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TUOMAS

RANTANEN: BEVARANDE AV BÅTBRYGGSPLATSERNA PÅ

BJÖRKHOLMEN

 

Stn 2008-1312

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 21.5.2008 (Tuomas Rantanen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 


Protokollsutdrag till ledamoten Tuomas Rantanen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

Översättning:

1344 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN OUTI

OJALA: STÄRKANDE AV INTERNATIONALISMENS OCH DEN

KULTURELLA MÅNGFALDENS ANDEL I UNDERVISNINGEN

OCH SMÅBARNSFOSTRAN

 

Stn 2008-536

Ärende Sj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Outi Ojala)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Outi Ojala och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Elina Moisio

Tarja Kantola

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  18.11.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1315-1332, 1335-1344 ja 1347-1350 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1315-1332, 1335-1344 och 1347-1350 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.