Kokousaika

27.10.2008 kello 16.00 – 16.52

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1255-1277 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Keinänen, Olli

johtava asiantuntija

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Saxholm, Tuula

talousarviopäällikkö
(1245-1246 §:n kohdalla)

 

 

Tikka, Olavi

tulosryhmän johtaja (1248 §:n kohdalla)

 

 

Hietala, Antti

vs. osastopäällikkö (1248 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1243-1244,


1245,


-,


1255-1260,

 

 Kokkonen

 

 

 

1261,

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä
1246,


1247-1248,


1262,

 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


-,


1263-1265,

 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


-,


1266-1268,

 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
-,


1249-1254,


1269-1277,

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1243

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1244

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1245

Kj/1

Talousarvio vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 - 2011

 

1246

Ryj/2

Joukkoliikenteen sisäinen tariffi vuonna 2009

 

1247

Ryj/1

Rakentamispalvelun toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

1248

Ryj/2

Hankintasäännön tarkistaminen

 

1249

Kaj/3

Käpylän peruskoulun teknisen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1250

Kaj/4

Hermannin asuinkerrostalotontin 21019/1 vuokrausperusteet

 

1251

Kaj/5

Sörnäisten kortteleiden nro 10252 ja 10571 osien ym. alueiden (Kalasataman metrokorttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11760)

 

1252

Kaj/6

Malmin korttelin nro 38128 (S-market), yleisen pysäköintialueen, katualueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11778)

 

1253

Kaj/7

Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän liikennejärjestelyt

 

1254

Kaj/8

Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu

 

1255

Kj/3

Valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi hankkeiden perustamissuunnitelmien epätarkkuuksista johtuvista kustannusylityksistä

 

1256

Kj/4

Diplomi-insinööri Pekka Koivun oikaisuvaatimus

 

1257

Kj/5

Kaupungin edustajan nimeäminen Helsingin Uusyrityskeskus ry:n hallitukseen

 

1258

Kj/6

Valtuutettu Tiia Aarnipuun toivomusponsi uusien mahdollisuuksien selvittäminen jakaa avustuksia harraste- ja kansalaistoimintaryhmille

 

1259

Kj/7

Kaupunginvaltuuston 22.10.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1260

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1261

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1262

Ryj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1263

Stj/1

Selvitys Etelä-Suomen lääninhallitukselle suun terveydenhuollon hoitotakuun valvonta-asiassa

 

1264

Stj/2

20.10.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle opioidiriippuvaisten korvaushoitoa koskevasta kantelusta

 

1265

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1266

Sj/1

Valtuutettu Heikki Takkisen toivomusponsi: nuorisoasiainkeskuksen av-lainaamon, telttavaraston sekä Narrin teatteri- ja näyttämötoiminnan sijoittaminen kantakaupunkiin

 

1267

Sj/2

Lausunto Helsingin teatterisäätiölle säätiön sääntöjen muuttamisesta

 

1268

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1269

Kaj/1

Käpylän kirjaston ja lasten päiväkoti Alun hankesuunnitelman hyväksyminen     

 

1270

Kaj/2

Suvilahden alueen teknisen verkon uusimisen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

1271

Kaj/3

Kalasatamaan suunniteltavan toimistotontin varaaminen sekä Jätkäsaareen suunniteltavan hotellitontin varauksen jatkaminen

 

1272

Kaj/4

Keski-Vuosaareen suunniteltavan liike- ja palvelukeskustontin varaaminen

 

1273

Kaj/5

Tontin varaaminen Lidl Suomi Ky:lle myymälärakennuksen suunnittelua varten

 

1274

Kaj/6

Kahden tontin varaaminen YIT Rakennus Oy:lle toimitalon suunnittelua varten

 

1275

Kaj/7

Tontin varaaminen Suomen Teologisen Opiston kannatusyhdistykselle

 

1276

Kaj/8

Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1277

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1243 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Hellström) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1244 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1245 - 1246 §

Kaupunginvaltuuston 5.11.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1245 §

Talousarvio vuodeksi 2009 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2009 - 2011

 

 

Esittelijä muutti ehdotustaan.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijä muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1246 §

Joukkoliikenteen sisäinen tariffi vuonna 2009

 

 

                                            Kaupunginvaltuusto päätti tarkistaa Helsingin sisäistä tariffia 1.1.2009 lukien seuraavasti:

 

Esittelijä muutti ehdotustaan.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijä muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

 

1247 - 1254 §

Kaupunginvaltuuston 12.11.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1247 §

Rakentamispalvelun toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

1248 §

Hankintasäännön tarkistaminen

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1249 §

Käpylän peruskoulun teknisen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1250 §

Hermannin asuinkerrostalotontin 21019/1 vuokrausperusteet

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

1251 §

Sörnäisten kortteleiden nro 10252 ja 10571 osien ym. alueiden (Kalasataman metrokorttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11760)

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1252 §

Malmin korttelin nro 38128 (S-market), yleisen pysäköintialueen, katualueen ja kaupunginosan rajan asemakaavan muuttaminen (nro 11778)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1253 §

Itäväylän ja Linnanrakentajantien liittymän liikennejärjestelyt

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1254 §

Laajasalon raidevaihtoehtojen järjestelmätarkastelu

 

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1255 §

VALTUUTETTU IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI HANKKEIDEN PERUSTAMISSUUNNITELMIEN EPÄTARKKUUKSISTA JOHTUVISTA KUSTANNUSYLITYKSISTÄ

 

Khs 2007-2483

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden - Paulig) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1256 §

DIPLOMI-INSINÖÖRI XXXXX XXXXXX OIKAISUVAATIMUS

 

Khs 2008-2090

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti viitaten hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoon jättää diplomi-insinööri Xxxxx Xxxxxxx oikaisuvaatimuksen tutkimatta.

 

Pöytäkirjanote diplomi-insinööri Xxxxx Xxxxxxx muutoksenhakuosoituksin, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1257 §

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN HELSINGIN UUSYRITYSKESKUS RY:N HALLITUKSEEN

 

Khs 2006-2624

Esityslistan asia Kj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Holstila Eero, elinkeinojohtaja, puhelin 310 36141

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1258 §

VALTUUTETTU TIIA AARNIPUUN TOIVOMUSPONSI UUSIEN MAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN JAKAA AVUSTUKSIA HARRASTE- JA KANSALAISTOIMINTARYHMILLE

 

Khs 2007-2491

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 14.11.2007 hyväksymän toivomusponnen (Tiia Aarnipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tiia Aarnipuu) sekä tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen valtuutettu Tiia Aarnipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 9

 

 

1259 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.10.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 22.10.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa Helsingin Satamaa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Johanna Hautakorvelle,Irma Sippolalle ja Marjatta Donnerille.

 

Pöytäkirjanote satamalautakunnalle, Helsingin Satamalle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Timo Vainionpäälle ja Tuomas Salolle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan toiselle aikuisjaostolle, sosiaalivirastolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingfors Segelklubb rf:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, kiinteistövirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16, 17           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

9                          Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita

 

-                                       yhdessä Helsingin yliopiston kanssa perustamaan liitteenä olevan yhtiöjärjestysluonnoksen ja perustamissopimusluonnoksen mukaisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön, Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalon, hankkeen rakennuttamista ja rahoittamista varten,

-                                       merkitsemään perustettavan yhtiön osakkeet 1-2896,

-                                       ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi valitaan ympäristökeskuksen hallintopäällikkö Jorma Nurro, varalle ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss, ja kiinteistöviraston kehittämispäällikkö Harri Kauppinen, varalle kiinteistölakimies Elina Karvo, sekä tilintarkastajaksi tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti PricewaterhouseCoopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Pekka Kaasalainen, kaikki suostumuksensa mukaisesti,

-                                       kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita huolehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä, allekirjoittamaan tarvittavat perustamis- ja muut asiakirjat oikeuttaen samalla oikeuspalvelut tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti oikeuttaa talous‑ ja suunnittelukeskuksen maksamaan 1 448 000 euron osakepääoman vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 19, Arvopaperit, Muut kohteet.

.

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, hallituksen jäsenille sekä tilintarkastajalle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, opetuslautakunnalle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, rakennusvirastolle, kiinteistövirastolle, opetusvirastolle ja sosiaalivirastolle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal-le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

18–20           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1260 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        21.10.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    21.10.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1261 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 43 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1262 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                   21.10.2008

liikepalvelulautakunta                                                         21.10.2008

yleisten töiden lautakunta                                                  23.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1263 §

SELVITYS ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUKSELLE SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOTAKUUN VALVONTA-ASIASSA

 

Khs 2007-1867

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Etelä-Suomen lääninhallitukselle seuraavan selvityksen valvonta-asiassa STU 683 A:

 

Helsingin kaupungin suun terveydenhuoltoon lisättiin vuodelle 2008 yhteensä 2,2 milj. euroa vuoden 2007 budjettiin verrattuna (lisäys lähes 4 %). Lisämääräraha on kohdennettu sekä omaan että ostopalvelutoimintaan palveluseteli mukaan lukien.

 

Kiireetöntä hoitoa tarvitseva potilas saa ensimmäisen hoitoaikansa kuuden kuukauden sisällä yhteydenotostaan. Hammaslääkärin tekemän tutkimuksen perusteella potilas asetetaan hoitojonoon kiireettömimmäksi todetun hoidon osalta. Jokaiselta jonottajalta on hoidettu kiireisin osa hoidosta. Kiireettömässä hoitojonossa oli 30.9.2008 tilanteessa yhteensä 5 012 potilasta.

 

Kukaan ei ole jonottanut hoitojonossa yli kuutta kuukautta ilman, että hänelle olisi tarjottu hoitoa. Syyskuun 30. päivänä 2008 pääsivät hoitoon 28.4.2008 jonoon asetetut potilaat.

 

Jonotusaika on näin ollen alle kuusi kuukautta. Enimmillään hoitojonossa oli keväällä 2007 lähes 12 000 potilasta ja tuolloin pisin jonotusaika oli noin 19 kuukautta.

 

Terveyskeskuksessa on parhaillaan valmistelussa kaikki toiminnot kattava ohjeistus siitä, miten tehty hoidon tarpeen arviointi on merkittävä potilaan sairaskertomukseen. Ohjeistus valmistuu ja otetaan käyttöön koko terveyskeskuksessa lähiviikkoina. Ohjeistus toimitetaan sen valmistuttua lääninhallitukselle tiedoksi.

 

Kunnallisessa suun terveydenhuollossa kysyntä on edelleen erittäin runsasta. Ainakaan vielä ei ole näyttöä siitä, että kysyntä olisi vähentynyt alkuvuodesta tapahtuneen yksityishammaslääkäripalkkioista maksettavien KELA - korvausten tason noston ja elokuun alusta lukien tapahtuneen kunnallisen suun terveydenhuollon asiakasmaksujen korottamisen seurauksena. Lisäksi on todettava, että hammaslääkärivajeen ennustetaan edelleen pahenevan nykyisestä siksi, että eläkkeelle jäävien hammaslääkärien määrä ylittää valmistuvien määrän valtakunnallisesti tarkasteltuna.  

 

Kirje Etelä-Suomen lääninhallitukselle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1264 §

20.10.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHELLE OPIOIDIRIIPPUVAISTEN KORVAUSHOITOA KOSKEVASTA KANTELUSTA

 

Khs 2008-1967

Esityslistan asia Stj/2

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen 10.10.2008 antaman selityksen opioidiriippuvaisten korvaushoidon järjestämistä koskevan kantelun johdosta ja ilmoittaa omana lausuntonaan yhtyvänsä selityksessä esitettyyn.

 

Kaupunginhallitus toteaa Helsingin kaupungin tehneen parhaansa lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämiseksi, ja esittää, ettei kantelu antaisi aihetta enempiin toimenpiteisiin Helsingin kaupungin osalta.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle, jolle kanteluasiakirjat palautetaan, sekä pöytäkirjanote sosiaalivirastolle ja terveyskeskukselle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3 (Liite 2 salassa pidettävä)

 

 

1265 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                               21.10.2008

terveyslautakunta                                                                21.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1266 §

VALTUUTETTU HEIKKI TAKKISEN TOIVOMUSPONSI: NUORISOASIAINKESKUKSEN AV-LAINAAMON, TELTTAVARASTON SEKÄ NARRIN TEATTERI- JA NÄYTTÄMÖTOIMINNAN SIJOITTAMINEN KANTAKAUPUNKIIN

 

Khs 2008-915

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 26.3.2008 hyväksymän toivomusponnen (Heikki Takkinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Heikki Takkiselle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1267 §

LAUSUNTO HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖLLE SÄÄTIÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISESTA

 

Khs 2008-1813

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lausuntonaan ilmoittaa Helsingin teatterisäätiölle puoltavansa sääntömuutosta kuitenkin siten tarkennettuna, että sääntöjen 6 §:ää tarkennetaan tilintarkastajien osalta siten, että tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi valitaan hyväksytyt tilintarkastajat.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkistaa pöytäkirjan tämän kohdan heti.

 

Kirje Helsingin teatterisäätiön hallitukselle sekä hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1268 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta

26.8. ja 30.9.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

15.10.2008

nuorisolautakunta

23.10.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

14.10.2008

 

 

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

22.10.2008

museonjohtaja

15.10.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

20.10.2008

työterveysjohtaja

20. ja 21.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1269 §

KÄPYLÄN KIRJASTON JA LASTEN PÄIVÄKOTI ALUN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN     

 

Khs 2008-1880

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 1.2 2008 päivätyn Käpylän kirjaston ja Lasten päiväkoti Alun hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 1 713 brm2 ja arvonlisäverolliset rakentamiskustannukset 2 726 000 euroa (veroton hinta 2 238 000 euroa) kustannustasossa 12/2007, RI 125,0 ja THI 153,8.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalivirastolle, kulttuuri‑ ja kirjastolautakunnalle, tilakeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.  

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1270 §

SUVILAHDEN ALUEEN TEKNISEN VERKON UUSIMISEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

 

Khs 2008-1659

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 30.5.2008 päivätyn Suvilahden alueen teknisen verkon uusimisen hankesuunnitelman siten, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäveroineen 3 200 000 euroa (veroton hinta 2 630 000 euroa), RI = 124,8 ja THI = 154,9 kustannustasossa tammikuu 2008.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1271 §

KALASATAMAAN SUUNNITELTAVAN TOIMISTOTONTIN VARAAMINEN SEKÄ JÄTKÄSAAREEN SUUNNITELTAVAN HOTELLITONTIN VARAUKSEN JATKAMINEN

 

Khs 2008-2119

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelissa nro 10593 sijaitsevan suunniteltavan toimistotontin nro 1 (15 200 k-m2) SRV Yhtiöt Oyj:lle pääkonttorinsa tutkimista ja suunnittelua varten 31.12.2012 saakka päätösehdotuksesta seuraavin ehdoin.

 

1                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, alueen toteutusprojektin ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Varauksensaajalla on oikeus saada varausta jatketuksi, mikäli toimistotontti ei ole varausajan päättyessä luovutuskelpoinen kaupungin rakennustöiden takia.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, mikäli alueelle ei saada voimaan varauspäätöksen mukaista asemakaavan muutosta tai poikkeamislupaa eikä aluetta voida luovuttaa.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti jatkaa 20. kaupunginosan korttelin nro 20803 suunnitellun tontin nro 3 ja sillä sijaitsevan makasiinirakennus L3:n varausta SRV Yhtiöt Oyj:lle hotellin tutkimista ja suunnittelua varten 31.12.2009 saakka entisin ehdoin.

 

Muutoin noudatetaan aikaisempia ehtoja.

 

Pöytäkirjanote SRV Yhtiöt Oyj:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1272 §

KESKI-VUOSAAREEN SUUNNITELTAVAN LIIKE- JA PALVELUKESKUSTONTIN VARAAMINEN

 

Khs 2008-2125

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelin nro 54052 tontin nro 2 (noin 3 009 m2) YIT Rakennus Oy:lle uuden liike- ja palvelukeskuksen suunnittelua varten 30.6.2010 saakka seuraavilla ehdoilla:

 

1                    Tontille tulevan liike- ja palvelukeskuksen suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

 

2                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei tontin luovutussopimusta saada aikaan.

 

Pöytäkirjanote YIT-Rakennus Oy:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1273 §

TONTIN VARAAMINEN LIDL SUOMI KY:LLE MYYMÄLÄRAKENNUKSEN SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2008-2120

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Lidl Suomi Ky:lle 54. kaupunginosan korttelin nro 54033 tonteista nro 4 ja 5 liitekartan mukaisen noin 4 300 m2:n suuruisen alueen myymälärakennuksen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Hanke on suunniteltava yhteistyössä kaupunki-suunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Suunniteltu uusi tontti vuokrataan 30 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella.

 

3                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote Lidl Suomi Ky:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1274 §

KAHDEN TONTIN VARAAMINEN YIT RAKENNUS OY:LLE TOIMITALON SUUNNITTELUA VARTEN

 

Khs 2008-2121

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä) korttelin nro 28299 tontit nro 9 ja 10 YIT Rakennus Oy:lle toimitilarakennuksen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Tonttien rakentamissuunnitelmat on laadittava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa.

 

2                    Varauksensaaja vastaa tontilla 28299/10 sijaitsevien rakennusten purkamisesta ja maaperän mahdollisesti tarpeellisesta kunnostamisesta.

 

3                    Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta siinä tapauksessa, ettei tonteista saada aikaan pitkäaikaista maanvuokrasopimusta/kiinteistökaup-paa.

 

Pöytäkirjanote YIT Rakennus Oy:lle, kiinteistölautakunnalle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1275 §

TONTIN VARAAMINEN SUOMEN TEOLOGISEN OPISTON KANNATUSYHDISTYKSELLE

 

Khs 2008-2124

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Suomen teologisen opiston kannatusyhdistys ry:lle Espoon kaupungin 16. kaupunginosan (Pohjois-Tapiola) korttelin nro 16092 teologisen opiston rakentamisen suunnittelua varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajalla on oikeus hakea varauksen kohteen rakentamiseksi tarvittavat viranomaisluvat. Rakennusluvan hakemista varten varauksensaajan tulee kuitenkin saada tontti hallintaansa.

 

2                    Varauksensaajalla on oikeus omalla kustannuksellaan hakea varauksen kohteelle tonttijako ja lohkominen, jossa varauskohteesta muodostetaan yksi tontti. Varauksensaaja vastaa tonttijaon ja lohkomisen kustannuksista.

 

3                    Varauksensaaja vastaa varausaikana varauskohteesta maksuun pantavasta maapohjan kiinteistöverosta.

 

4                    Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä hakijalle saattaa aiheutua, mikäli hanke ei kaupungista riippumattomista syistä toteudu.

 

Pöytäkirjanote Suomen teologisen opiston kannatusyhdistys ry:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2 - 3

 

 

1276 §

POHJOIS-HAAGAN KIINTEISTÖT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-968

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskuksen oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti nimetä yhtiön hallitukseen Leena Riilaksen tilalle varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti Sami Auersalmen, joka on suostunut tehtävään.

 

Pöytäkirjanote Sami Auersalmelle, hallintokeskuksen oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1277 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

21.10.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

16.10.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

20.10., 21.10. ja 22.10.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:

1255 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI

WALLDEN-PAULIG: KOSTNADSÖVERSKRIDNINGAR SOM BEROR

PÅ INEXAKTHETER I ANLÄGGNINGSPLANERNA

 

Stn 2007-2483

Ärende Kj/3 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Irmeli Wallden-Paulig)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Sauramo Vesa, projektchef, telefon 310 36276

 

Översättning:

1258 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TIIA

AARNIPUU: UTREDNING AV NYA MÖJLIG­HETER ATT DELA UT

UNDERSTÖD FÖR HOBBY- OCH MEDBORGARVERK­SAMHET

I GRUPPER

 

Stn 2007-2491

Ärende Kj/6 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2007 (Tiia Aarnipuu)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tiia Aarnipuu och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista och av bilagorna till detta.

 

Tilläggsuppgifter:

Saxholm Tuula, budgetchef, telefon 310 36250

 

Översättning:

1266 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN HEIKKI

TAKKINEN: FÖRLÄGGANDE AV UNGDOMSCENTRALENS

AV-BIBLIOTEK, TÄLTFÖRRÅD OCH NARRIS TEATER- OCH

SCENVERKSAMHET TILL INNERSTADEN

 

Stn 2008-915

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 26.3.2008 (Heikki Takkinen)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Heikki Takkinen och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054

 

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jouko Malinen

Sanna Hellström

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  4.11.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1256 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1243-1255, 1257-1268, 1271-1275 ja 1277 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 1256 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

1256 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1243-1255, 1257-1268, 1271-1275 och 1277 §
i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

1256 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.