Kokousaika

15.9.2008 kello 16.00 – 16.31

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Laakso, Tapio

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1113-1121 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja
((paitsi 1120 §)

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1092-1093,


1094-1096,


1099-1102,



 

Penttilä

 

-,

-,

1103,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Penttilä

 


-,


1098,


1104-1109,



 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


-,


-,


1110,



 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


-,


1097,


1111-1114,



 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


-,


-,


1115-1121,



 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1092

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1093

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1094

Kj/1

Sosiaalilautakunnan lapsiperhejaoston lisäjäsenen valinta

 

1095

Kj/2

Satamajärjestyksen muuttaminen

 

1096

Kj/3

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1097

Sj/4

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1098

Ryj/5

MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

1099

Kj/3

Jäsenten vaihdokset Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnassa

 

1100

Kj/4

Määrärahan myöntäminen rakennusvirastolle Ormuspellon kaava-alueen esirakentamista varten vuonna 2008

 

1101

Kj/5

Lähiöprojektin projektisuunnitelma 2008 - 2011

 

1102

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1103

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1104

Ryj/1

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee vastuuston päätöstä 21.5.2008 länsimetron Ruoholahti-Matinkylä hankesuunnitelman hyväksymistä

 

1105

Ryj/2

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 länsimetron Ruoholahti-Matinkylä hankesuunnitelman hyväksymistä

 

1106

Ryj/3

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valitukseen, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 uuden metrovaunujen hankesuunnitelman hyväksymisestä

 

1107

Ryj/4

Selitys Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee valtuuston päätöstä 21.5.2008 metron kulunvalvontatekniikan uusimista koskevan enimmäinhinnan tarkistamista

 

1108

Ryj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

1109

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1110

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1111

Sj/1

Urheiluhallit Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1112

Sj/2

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

 

1113

Sj/3

8.9.2008 pöydälle pantu asia

Työterveyshuollon toimintaperiaatteiden uudistus

 

1114

Sj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1115

Kaj/1

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen WH2005/NIAM III East (Asset) Oy:n sekä Neste Markkinointi Oy:n välisessä kiinteistökaupassa

 

1116

Kaj/2

Lausunto oikeusministeriölle kuntien osallistumista automaattiseen liikennevalvontaan käsitelleen työryhmän mietinnöstä

 

1117

Kaj/3

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Asunto-Osakeyhtiö Konnun poikkeamishakemuksesta

 

1118

Kaj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta (majoitus- ja huoltorakennukset)

 

1119

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Suomenlinnan hoitokunnan poikkeamishakemuksesta (ruokalarakennus)

 

1120

Kaj/6

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdyistä valituksista Maunulan keskustan asemakaava-asiassa (nro 11326)

 

1121

Kaj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1092 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hellströmin (varalla Puoskari) ja Pajamäen (varalla Kantola) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1093 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1094 - 1098 §

Kaupunginvaltuuston 24.9.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1094 §

Sosiaalilautakunnan lapsiperhejaoston lisäjäsenen valinta

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Taittonen Maria, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1095 §

Satamajärjestyksen muuttaminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 310 36135

 

1096 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 8.9.2008 pöydälle pantu asia
Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1097 §

Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Rakennus- ja ympäristötoimi

 

1098 §

MetropoliLab-liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

 

 

1099 §

JÄSENTEN VAIHDOKSET HELSINGIN KAUPUNGIN JA HELSINGIN YLIOPISTON YHTEISTYÖNEUVOTTELUKUNNASSA

 

Khs 2008-386

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti nimittää Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnan jäseniksi vararehtori Markku Löytösen ja vararehtori Matti Tikkasen lääketiet. tohtori Kari Raivion ja fil. tohtori Mauno Kososen tilalle.


Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille henkilöille, Helsingin yliopistolle, Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteistyöneuvottelukunnalle (Markus Härkäpää) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Härkäpää Markus, kehittämispäällikkö, puhelin 310 36144
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1100 §

MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN RAKENNUSVIRASTOLLE ORMUSPELLON KAAVA-ALUEEN ESIRAKENTAMISTA VARTEN VUONNA 2008

 

Khs 2008-1779

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet,

 

2 100 000 euroa (alv=0) käytettäväksi Ormuspellon esirakentamiseen ja kaukolämpömuutoksiin

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle, viraston katu- ja puisto-osastolle (Markku Miettinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille, kehittämisosastolle ja taloussuunnitteluosastolle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1101 §

LÄHIÖPROJEKTIN PROJEKTISUUNNITELMA 2008 - 2011

 

Khs 2008-1461

Esityslistan asia Kj/5

 

 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

                                             

 

Lisätiedot:
Karjalainen Riikka, suunnittelija, puhelin 310 36242
Piimies Marja, projektipäällikkö, puhelin 310 37329

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1102 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                            9.9.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1103 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 37 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

­                johtajiston asiat

­                virkamatka-asiat

­                vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

­                valtionapuasiat

­                muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1104 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VASTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 LÄNSIMETRON RUOHOLAHTI-MATINKYLÄ HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISTÄ

 

Khs 2006-2154

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

1105 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 LÄNSIMETRON RUOHOLAHTI-MATINKYLÄ HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISTÄ

 

Khs 2006-2154

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1106 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSEEN, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 UUDEN METROVAUNUJEN HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMISESTÄ

 

Khs 2007-2038

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1107 §

SELITYS HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUKSESTA, JOKA KOSKEE VALTUUSTON PÄÄTÖSTÄ 21.5.2008 METRON KULUNVALVONTATEKNIIKAN UUSIMISTA KOSKEVAN ENIMMÄINHINNAN TARKISTAMISTA

 

Khs 2005-1209

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Helsingin hallinto-oikeudelle hallintokeskuksen oikeuspalvelujen lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista varten ja liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1108 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1677

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian Vuosaaressa sijaitsevan pohjatuhkan välivarastointikentän kapasiteetin nostamista koskevan ympäristölupahakemuksen hyväksymistä.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja satamalautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

1109 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta

11.9.2008

pelastuslautakunta

9.9.2008

yleisten töiden lautakunta

11.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1110 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                     9.9.2008

terveyslautakunta                                                                      9.9.2008

 

Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1111 §

URHEILUHALLIT OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-912

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Urheiluhallit Oy:n 30.9.2008 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään asiat hallituksen päätösehdotusten mukaisina.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jonne myös kokouskutsu liitteineen toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1112 §

VUOSAAREN URHEILUTALO OY:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2008-800

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä hallintokeskuksen oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 30.9.2008 pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja hyväksymään Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n yhteistyösopimuksen päätösehdotuksen mukaisesti sekä hyväksymään yhtiöjärjestyksen muutoksen niin, että siihen tehdään tarvittavat tarkistukset.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille, jonne myös kokouskutsu liitteineen toimitetaan.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1113 §

8.9.2008 pöydälle pantu asia

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEIDEN UUDISTUS

 

Khs 2008-400

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä työterveyskeskuksen uudet toimintaperiaatteet seuraavasti:

 

1

Soveltamisala                  Helsingin kaupungin henkilöstölle järjestetään työterveyspalvelut työterveyshuoltolain, hyvän työterveyshuoltokäytännön ja näiden toimintaperi­aatteiden mukaisesti.

2

Työterveyshuollon tehtävät

 

Työterveyshuollon tehtävänä on yhteistyössä johdon, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja henkilöstön edustajien kanssa arvioida työoloja, työhyvinvointia ja henkilöstön terveystarpeita sekä järjestää arviointiin perustuvat tarpeelliset, tehokkaat ja vaikuttavat työterveyspalvelut.

 

Työterveyspalvelujen tulee edistää

 

1) työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä

2) työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta

3) työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa sekä

4) työyhteisöjen toimintaa.

 

Työterveyshuollon järjestämän sairaanhoidon tulee edistää ja tukea henkilöstön terveyttä ja työkykyä sekä arvioida hoidon ja kuntoutuksen tarvetta ja edellytyksiä tarpeellisten tutkimusten ja selvitysten keinoin.

 

3

Työterveyshuollon järjestämistapa

 

Henkilökunnan työterveyspalvelujen järjestämisestä huolehtii Helsingin kaupungin työterveyskeskus. Palvelujen sisältö perustuu työterveyskeskuksen ja asiakasviraston tai -liikelaitoksen kanssa tehtävään palvelusopimukseen ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

 

4

Työterveyspalvelujen sisältö

 

Työterveyspalveluja ovat:

 

-                                       johtoa ja henkilöstöhallintoa tukevat palvelut, kuten työhöntulotarkastukset henkilöstöä palkattaessa, terveystiedot ja -raportit henkilöstön työkyvyn ylläpidossa sekä tilastot ja selvitykset sairauspoissaolojen hallinnassa

-                                       työhyvinvointia ja työturvallisuutta edistävät työpaikkaselvitykset ja – käynnit

-                                       työyhteisöjen toimintaa ja työkykyä tukevat esimies- ja työyhteisökonsultaatiot

-                                       työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä edistävät terveystarkastukset

-                                       työkykyä tukeva ajanvarausvastaanotto sekä siihen liittyvät tarpeelliset erikoislääkärin tutkimukset ja muut selvitykset

-                                       äkillisissä työkykyä uhkaavissa sairauksissa tarpeen mukainen nopea ja tehokas yleislääkäritasoinen sairaanhoito 

 

5

Työterveyspalvelujen käyttöoikeus

 

Työterveyspalvelujen käyttöoikeus on sellaisella kaupungin palveluksessa olevalla henkilöllä, joka saa kaupungilta palkkaetuja, lukuun ottamatta kaupungin palvelukseen työllisyysmäärärahoin otettuja työntekijöitä.

 

Jos henkilölle ei makseta palkkaetuja, mutta hän on määräaikaisella kuntoutustuella tai sairaslomalla pitkään kestäneen sairauden tai työtapaturman vuoksi, hänellä on kuitenkin oikeus saada työterveyspalveluja siihen saakka, kunnes 180 päivää on kulunut hänen 12 kuukauden sairauslomajaksonsa täyttymisestä. Sen jälkeen henkilöllä on kuitenkin oikeus saada työhön kuntouttavia ja palauttavia työterveyspalveluja.

 

Lisäksi työterveyspalveluiden käyttöoikeuden ehtona on, että henkilön säännöllinen keskimääräinen viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia ja opettajilla 10 tuntia.

 

Lakisääteisessä ja työnantajan määräykseen tai lähetteeseen perustuvassa työterveyspalvelujen käytössä ei edellä mainittuja työaikarajoituksia ole.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kumota aikaisemmat, 21.2.1994 hyväksytyt työterveyshuollon toimintaperiaatteet.

Pöytäkirjanote työterveyskeskukselle ja henkilöstötoimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1114 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

10.9.2008

nuorisolautakunta

11.9.2008

opetuslautakunta

 

- ruotsinkielinen jaosto

4.9.2008

 

 

eläintarhan johtaja

29.8.2008

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

3., 10., ja 11.9.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

8.9.2008

taidemuseon johtaja

9. ja 10.9.2008

tietokeskus

 

- johtaja

10.9.2008

työterveysjohtaja

29.8. ja 9.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1115 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN WH2005/NIAM III EAST (ASSET) OY:N SEKÄ NESTE MARKKINOINTI OY:N VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-1799

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 3.7.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa WH2005/NIAM III East (Asset) Oy on myynyt Helsingin kaupungin 32. kaupunginosan (Konala) korttelin nro 32043 tontin nro 7 Neste Markkinointi Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Neste Markkinointi Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1116 §

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE KUNTIEN OSALLISTUMISTA AUTOMAATTISEEN LIIKENNEVALVONTAAN KÄSITELLEEN TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

 

Khs 2008-1592

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:

 

Tehokas liikenteen valvonta on kaupunkilaisten turvallisuuden kannalta elintärkeää. Helsingin kaupungin tavoitteena on pitkään ollut ylinopeuksien kunnallisen kameravalvonnan mahdollistava lainsäädäntö ja sitä kautta kiinnijäämisriskin merkittävä kohottaminen. Kaupunki on tehnyt asiasta valtion suuntaan useita aloitteita.

 

Nyt valmistuneen mietinnön ehdotukset ovat oikeansuuntaisia ja ne tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Nykyinen rikesakkolaki ei mahdollista kiinnijäämisriskin kohottamista ennalta ehkäisevän korkealle tasolle laajoilla alueilla varsinkaan kaupunkiliikenteessä. Kyse ei niinkään ole rikkeiden havaitsemisen vaikeudesta tai kustannuksista, vaan havaittujen rikkeiden käsittelyyn käytettävissä olevien resurssien riittämättömyy­destä.

 

Helsingin kaupunki on asentanut Kaivokadulle laitteiston, joka kuvaa ylinopeutta ja punaista päin ajaneiden ajoneuvojen rekisteritunnuksen ja kuljettajan sekä lähettää tiedot automaattisesti poliisin liikenneturvallisuuskeskukseen Pasilaan. Helsingin poliisilla on lisäksi neljä vapaasti siirrettävää kamerayksikköä. Pelkästään näillä laitteilla voitaisiin periaatteessa saavuttaa koko kaupungin alueella liikenneturvallisuutta merkittävästi parantava, nykyiseen verrattuna moninkertainen kiinnijäämisriski. Poliisin henkilöresurssit eivät kuitenkaan riitä siirrettävien laitteiden kokopäiväiseen kierrättämiseen eivätkä edes Kaivokadun yhden kiinteän laitteiston ympärivuorokautisesta toiminnasta kertyvien tapausten hallinnolliseen käsittelyyn.

 

Kiinteillä kameralaitteilla on nopeuksia ja punaista päin ajoa vähentävä pelotevaikutus, vaikka ne eivät olisikaan jatkuvasti toiminnassa. Kaupunki hankkinee lisää kiinteitä laitteistoja poliisin käyttöön. Tällä tavoin ei kuitenkaan voida vaikuttaa ajokäyttäytymiseen Helsingin tuhansilla kaduilla. Se voidaan saada aikaan ainoastaan siirrettävillä laitteilla ennalta arvaamattomissa kohteissa.

 

Mietinnössä ehdotetun lain tärkein liikenneturvallisuusvaikutus syntyisi siitä, että siirrettävien laitteiden käyttöä voitaisiin tehostaa huomattavasti. Helsingissä voitaisiin jättää koko kameravalvonnalla tapahtuva rikkeiden havaitseminen ja rikesakkojen postitus kunnallisen organisaation hoidettavaksi poliisin johdolla ja valvonnassa. Poliiseja vapautuisi erityiskoulutusta ja ‑valtuuksia edellyttäviin tehtäviin.

 

Poliisi joutuisi jatkossakin käsittelemään ne tapaukset, joissa tarvitaan kuljettajan tunnistaminen. Näitä ovat kaikki liikennevalorikkomukset, nopeusrajoituksen ylitykset yli 20 km/h:lla, ehdollista rikesakkoa vastustavat henkilöt sekä ne yritysautot, joiden haltijaksi ei ajoneuvorekisteriin ole merkitty luonnollista henkilöä.

 

Kunnallisen organisaation ei ole mielekästä taltioida rikkeitä sen tiheäm­min kuin poliisi ehtii käsitellä niihin sisältyviä, kuljettajan tunnistuksen edellyttäviä rikkomuksia. Automaattivalvonnasta Helsingissä saatujen tähänastisten kokemusten perusteella on ilmeistä, että mietinnön ehdotusten toteutuminenkaan ei vielä mahdollista kiinnijäämisriskin nostamista liikenneturvallisuuden kannalta tavoiteltavalle tasolle poliisin käsittelyä edellyttävien rikkomusten lukuisuudesta ja poliisin resurssien rajoituksista johtuen.

 

Liikennevalorikokset       Oikeusministeriön työryhmä on pohtinut myös liikennevalovalvonnan tehostamisen keinoja. Muistiossa ei kuitenkaan ehdoteta liikennevalorikosten lieventämistä rikesakkorikkomuksiksi.

 

Liikennevalorikoksista ei ole säädetty päiväsakkorangaistusta lievempää seuraamusta eli ajoneuvon kuljettaja on aina tunnistettava. Mietinnössä todetaan virheellisesti (s. 18), että pelkkä kevennetyn rikesakko­menettelyn käyttöönotto ei lisäisi kiinnijäämisriskiä, koska riski on riippu­vainen myös valvonnan määrästä. Kiinteitä valvontakameroita voidaan kuitenkin pitää toiminnassa sitä kauemmin, mitä harvemmin on tarvetta kuljettajan työlääseen tunnistamiseen.

 

Mietinnössä todetaan myös, että mikäli liikennevalorikokset muutettaisiin vain rikesakolla rangaistaviksi, seurauksena saattaisi olla, että ihmi­set eivät enää pitäisi punaista liikennevaloa päin ajamista yhtä paheksuttavana ja vakavana tekona kuin aiemmin. Tähän on vaikea yhtyä ja kiinnijäämisriskin lisäämisellä on aivan ilmeisesti paljon suurempi ennalta ehkäisevä vaikutus kuin rangaistuksen juridisella muodolla tai edes rangaistuksen euromäärällä.

 

Mietinnössä (s. 19) todetaan aivan oikein, että rajanveto vähäisen ja vakavamman liikennevalorikkeen välillä on vaikeaa. Esimerkiksi punaisen valon palamisaika ennen sitä vasten ajamista ei kerro paljoakaan rikkeen vaarallisuudesta. Nykyaikaisella valvontakameralla saadaan kuitenkin punaista päin ajaneista lyhyt videofilmi. Sen perusteella on poliisin mahdollista arvioida rikkeen törkeyttä. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, on silti parempi, että rikkeestä seuraa jokin rangaistus kuin ei lainkaan rangaistusta. Esimerkiksi Helsingissä saa keskimääräinen autoilija nykyisin sakon punaista päin ajamisesta keskimäärin kerran sadassa vuodessa.

 

Lakiin rikesakkomenettelystä (13 a §) tulisikin lisätä liikennevalorikkomukset.

 

Todellinen haltijavastuu

 

Helsingin kaupunki on monessa yhteydessä esittänyt, että pysäköintivirhemaksun kaltainen todelliseen haltijavastuuseen perustuva liikennevirhemaksu olisi sekä liikenneturvallisuuden, joukkoliikenteen sujuvuuden, että poliisin resurssienkäytön kannalta paras ratkaisu. Jos tällaiseen ei ole valtakunnallisia valmiuksia, on kaupunki ehdottanut aluettaan koskevaa kolmivuotista lainsäädäntökokeilua. Kaupunki on lisäksi laatinut luonnoksen tarvittavan lain sisällöksi.

 

Helsingin kaupungin ja Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen johto on selkeästi asian takana ja kaupungilla on valvontaan hyvät organisatoriset valmiudet. Yritysautojen suuri osuus, joukkoliikennekaistojen toimivuusongelmat sekä jalankulkijaonnettomuuksien suuri määrä kaupungin keskustassa ovat nimenomaan Helsingin liikenteen erityispiirteitä.

 

Kiireellisintä olisi selvittää, voitaisiinko laki liikennevirhemaksusta käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Todettakoon, että niin sanotun TEHY-lain käsittelyssä perustuslakivaliokunta päätyi siihen, että kansalaisten hengen ja terveyden turvaava perusoikeus ohittaa sen kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevan muun perusoikeuden.

 

Bussikaistat                      Helsingin kaupungilla ja oikeusministeriöllä on ollut toisistaan poikkeavat näkemykset autoilijoiden oikeusturvan, liikenneturvallisuuden, rikkomuksen vakavuuden, rangaistuksen juridisen muodon, ajokorttiseuraamuksen ja kiinnijäämisriskin välisistä painoarvoista. Ministeriön työryhmä on päätynyt yksimielisesti käsillä olevaan muistioon. Kaupunki tavoittelee edelleen todelliseen haltijavastuuseen perustuvaa järjestelmää.

 

Liikennemerkkien vastainen ajo bussi- ja raitiovaunukaistalla on rike, josta ei ole ajokorttiseuraamuksia ja jossa rangaistuksen suuruus ei riipu rikkeen vakavuusasteesta. Joukkoliikenteen kilpailukyvyn turvaaminen ja parantaminen on tärkeä osa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Sen vuoksi tulisi ensi tilassa säätää laki liikennevirhemaksusta, joka koskisi luvatonta ajoa joukkoliikennekaistalla. Tämän lain toimeenpanosta saataisiin myös yleisempiä kokemuksia kunnallisesta liikenteen kameraval­vonnasta siltä varalta, että nyt käsillä oleva ehdotus myöhemmin osoittautuu – kuten kaupunkisuunnitteluviraston käsityksen mukaan tulee tapahtumaan – liikenneturvallisuuden kannalta riittämättömäksi.

 

Pienet paikkakunnat      Mietinnöstäkin käy ilmi, että suuret kaupungit ovat olleet kiinnostuneita ylinopeuksien kunnallisesta kameravalvonnasta. Piittaamattomuus nopeusrajoituksista on kuitenkin liikenneturvallisuusongelma jokaisessa Suomen yli neljässäsadassa kunnassa.

 

Ulkomaisiin kokemuksiin perustuen on arvioitu, että koko maassa saavutettaisiin ennaltaehkäisevyyden kannalta riittävän korkea kiinnijäämisriski vain noin 50 siirrettävällä kameravalvontayksiköllä, jos ne olisivat tehokkaassa käytössä. Kaikki kunnat eivät siis tarvitsisi omaa laitteistoa tai henkilökuntaa, vaan valvonta voitaisiin järjestää kuntayhtymien avulla. Lakiehdotukseen tulisikin lisätä tarpeelliset maininnat kuntayhtymistä.

 

Yhteistoiminnan toteutuksesta

 

Yleiset edellytykset

 

Helsingissä osalta valvonnan järjestämistä on liikenneturvallisuuden edistämiseksi pidettävä tarpeellisena, kuten yhteistoimintalain 2 §:ssä edellytetään. Tarveharkinnassa huomioitavia seikkoja Helsingin osalta ovat ainakin asukasmäärä, liikenteen vilkkaus, liikenneonnettomuuk­sien määrä ja poliisin resurssit suorittaa automaattista liikennevalvontaa. Osallistuessaan liikennevalvontaan kunta toimii poliisin valvonnassa ja ohjauksessa.

 

Valvonnan vaatimat järjestelyt kunnassa

 

Mietinnön mukaan automaattinen nopeusvalvonta toteutettaisiin poliisin toimintajärjestelmän puitteissa ilman, että kuntaan perustettaisiin rinnak­kaista järjestelmää. Yksi ensimmäisiä selvitettäviä asioita on, miten liikennevalvontaan osallistuva kaupungin henkilöstö voisi tietoturvallisella ja tehokkaalla tavalla käyttää poliisin järjestelmää.

 

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonnalla on kokemusta massarikko­musten, pysäköintivirhemaksujen, käsittelystä vuodesta 1971 alkaen. Esimerkiksi vuonna 2007 annettiin 194 766 maksukehotusta, maksumääräyksiä 56 998 ja ulosottoperintään lähetettiin 26 543 maksumääräystä. Pysäköinninvalvonnalla on ollut pitkäaikaista yhteistyötä poliisin kanssa pysäköinninvalvontaan ja ajoneuvojen siirtotoimintaan liittyvissä asioissa sekä kokemusta ajoneuvoliikennerekisterin käytöstä.

 

Helsingissä kunnan valvontaviranomaiseksi valittava ja hyväksyttävä henkilö yhdessä muun valvontaan osallistuvan henkilöstön kanssa sijoittuisi luontevasti rakennusvirastoon, missä jo tällä hetkellä on kunnallinen pysäköinninvalvonta.

 

Kustannusten korvaaminen

 

Yhteistoimintalain 5 §:n mukaan automaattiseen liikennevalvontaan osallistuvalla kunnalla olisi oikeus saada valtion varoista korvaus valvontaan käyttämistään tarpeellisista kuluista. Tarkemmat määräykset kustannusten määräytymisestä annettaisiin asetuksella.

 

Kaupunginhallitus edellyttää, että aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti ja että valtio varautuu riittävin määrärahoin järjestelmän käyttöönottoon.

 

Vaihtoehtona voisi olla myös järjestely, jossa kunta saisi kunnan viranomaisen määräämät rikesakot. Toiminta tapahtuisi poliisin valvonnassa ja ohjauksessa. Tällöin valtion ei tarvitsisi erikseen korvata kunnalle kustannuksia automaattiseen kameravalvontaan osallistumisesta.

 

Lopuksi        Kaupunginhallitus katsoo, että lakiesityksessä tulisi ottaa huomioon edellä esitetyt näkökohdat ja erityisesti niin, että se sisältäisi myös liiken­nevalorikkomukset ja joukkoliikennekaistalla ajorikkomukset sekä perustuisi nk. todelliseen haltijavastuuseen.

 

Tärkeää on myös, että laki saatetaan voimaan mahdollisimman pikaisesti, jotta sen täytäntöönpanotoimille jäisi riittävästi aikaa. Realistinen tavoite on aloittaa toiminta 2010 alusta edellyttäen, että tarvittava valmistelu ja tarvittavat päätökset tehdään ajoissa.

 

Kirje oikeusministeriölle, pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, rakennusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä hallintokeskuksen turvallisuus- ja valmiusosastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1117 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE ASUNTO-OSAKEYHTIÖ KONNUN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1590

Esityslistan asia Kaj/3

 

 Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1118 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (MAJOITUS- JA HUOLTORAKENNUKSET)

 

Khs 2008-1615

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Suomenlinnan hoitokunnalle haettuun toimenpiteeseen 52. kaupunginosan Töölön kylässä olevalle tilalle RN:o 6:3 (Iso Mustasaari).

Kirje nro     Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, museovirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä päätösehdotukseen jakelun seuraavasti:

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, museovirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1119 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN POIKKEAMISHAKEMUKSESTA (RUOKALARAKENNUS)

 

Khs 2008-1614

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Suomenlinnan hoitokunnalle haettuun toimenpiteeseen Suomenlinnan Töölön kylän tilalle 6:3 ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan 15.1.2008 päivättyä suunnitelmaa.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle, museovirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1120 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA MAUNULAN KESKUSTAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11326)

 

Khs 2004-1897

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Kokkonen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1121 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

9.9.2008

asuntotuotantotoimikunta

10.9.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

4.9.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

8.9. ja 9.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Sanna Hellström

Osku Pajamäki

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   23.9.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1092-1098, 1100-1110 ja 1116-1121 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1115 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1092-1098, 1100-1110, 1116-1121 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1115 § i protokollet

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.