Kokousaika

8.9.2008 kello 16.00 – 17.06

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1071 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

(paitsi 1084 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

(paitsi osa 1081 – 1091 §)

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Helistö, Kimmo

varajäsen

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi osa 1081 – 1091 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 1081 – 1091 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja
(paitsi 1082 – 1091 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi osa 1081 – 1091 §)

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Kari, Tapio

lehdistöpäällikkö

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Pohjonen, Tiina

kehittämispäällikkö
(1081 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1068-1069,


1070,


1072-1074, 

 Sauri

 

 

1075,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1076-1077, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1078-1079, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
-,


1080-1082 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1071,


1083-1091, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1068

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1069

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1070

Kj/1

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

1071

Kaj/2

Haagan, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Talin liikuntapuiston itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11751)

 

1072

Kj/3

Talous- ja suunnittelukeskuksen eräät virkajärjestelyt

 

1073

Kj/4

Kaupunginvaltuuston 3.9.2008 tekemien päätösten täytäntöönpano

 

1074

Kj/5

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1075

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1076

Ryj/1

Lausunto Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta

 

1077

Ryj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1078

Stj/1

1.9.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto oikeusministeriölle rekisteröidyn perheen sisäistä adoptiota koskevasta työryhmämietinnöstä

 

1079

Stj/2

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1080

Sj/1

Valtuutettu Arto Bryggaren toivomusponsi: Talin golfkentän käyttöoikeuden laajentaminen helsinkiläisille pelaajille

 

1081

Sj/2

Työterveyshuollon toimintaperiaatteiden uudistus

 

1082

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1083

Kaj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Peab Seicon Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1084

Kaj/2

Suutarilan tontin 40026/11 asemakaavan muuttaminen (nro 11805)

 

1085

Kaj/3

Vartiokylän tontin 45296/10 asemakaavan muuttaminen (nro 11796)

 

1086

Kaj/4

Mellunkylän tontin 47183/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11794)

 

1087

Kaj/5

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle kaupunginvaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta Vuosaaren kortteleiden nro 54080 ja 54084 ym. alueiden (Ulappasaarentien ympäristö) asemakaava-asiassa (nro 11672)

 

1088

Kaj/6

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Etu- ja Taka-Töölön puisto-, vesi- ja katualueen (Taivallahden ranta-alue, kylpylä) asemakaava-asiassa (nro 11290)

 

1089

Kaj/7

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä tehdystä valituksesta Maunulan koillisosan asemakaava-asiassa (nro 11570)

 

1090

Kaj/8

1.9.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle McDonald´s Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1091

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1068 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Lehtipuun (varalla Ojala) ja Malisen (varalla Pajamäki) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1069 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1070 - 1071 §

Kaupunginvaltuuston 24.9.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1070 §

Valtuutettujen tekemien eräiden aloitteiden käsitteleminen

 

 

                      Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1071 §

Haagan, Munkkiniemen ja Pitäjänmäen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueen (Talin liikuntapuiston itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11751)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Malinen esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1072 §

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUKSEN ERÄÄT VIRKAJÄRJESTELYT

 

Khs 2008-1455

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa talous- ja suunnittelukeskuksen aluerakentamispäällikön (vak.nro 088078), tapahtumapäällikön (vak.nro 015128), henkilöstöpäällikön (015102), hankepäällikön (015137) ja suunnittelupäällikön (015138) työsuhteisten toimien tilalle vastaavat samapalkkaiset virat 1.9.2008 lukien sekä lakkauttaa projektinjohtajan (vak.nro 016807), johtavan suunnittelijan (vak.nro 016759) ja erityissuunnittelijan (vak.nro 016773) virat 1.9.2008 lukien.

 

Pöytäkirjanote toimien haltijoille, talous- ja suunnittelukeskukselle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, kehittämisosastolle ja elinkeinopalvelulle sekä taloushallintopalvelulle.

                                           

 

Lisätiedot:
Kivinen Riitta, henkilöstöpäällikkö, puhelin 310 36284

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1073 §

KAUPUNGINVALTUUSTON 3.9.2008 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti,

 

että kaupunginvaltuuston 3.9.2008 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Eine Sorakarille ja asiakkuuspäällikkö Arja Apolle.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hankintakeskusta liikepalvelulautakunnan osalta toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta käräjäoikeuden lautamiehen osalta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Mikko Makkoselle, Francis McCarronille ja Elina Salolle.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle, hankintakeskukselle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa sosiaalivirastoa ruotsinkielisen jaoston osalta ja ruotsinkielistä työväenopistoa johtokuntansa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­tavat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Camilla Granholmille, Lena Sjöberg–Tuomiselle ja Tanja Remekselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, sosiaalivirastolle, ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

7                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

8                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2008 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöönoton edellyttämät toimenpiteet,

 

a                    kiinteistövirastolle 703 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi täydennysrakentamiskorvauksiin Laajasalon Kiinteistöt Oy:lle ja Puotilan kiinteistöt Oy:lle sekä täydennysrakentamisen edellyttämiin korvausinvestointeihin asuntotuotantotoimistolle

 

b                    rakennusvirastolle 900 000 euroa (alv. = 0) käytettäväksi Eiranrannan katu- ja puistoalueen maaperän kunnostukseen ja

 

c                    Helsingin Satamalle 650 000 euroa (alv. = 0) vapautuvilla satama- alueilla vuonna 2008 tarvittaviin suunnittelu-, tutkimus- ja purkukustannuksiin.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, rakennusvirastolle, Helsingin Satamalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14, 15           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

16–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan

toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

9                    Kaupunginhallitus päätti kehottaa hallintokeskusta sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Pekka Mäkiselle, Katja Muotkalle, Matti Silvoselle ja Anna-Maria Rajalalle.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskukselle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

27                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistö­lautakun­nalle.

 

12                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginmuseon johtokunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja Helen Sähköverkko Oy:lle.

 

28–31           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1074 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                  3.9.2008

tekninen lautakunta                                                        2.9.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1075 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 36 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1076 §

LAUSUNTO LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTOLLE HELSINGIN SATAMAN ETELÄSATAMAA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1603

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle Helsingin Sataman Eteläsatamaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että meluselvityksen mukaan normaalin satamatoiminnan aiheuttama melutaso on lupamääräysten mukainen. Kaupunginhallitus katsoo, että laituripaikan EO1 kohdalla on kuitenkin jatkossa pidettävä huoli siitä, että sitä käyttävät vain sellaiset alukset, joiden melupäästö on niin alhainen, etteivät meluohjearvot lähimmissä häiriintyvissä kohteissa enää ylity. Kaupunginhallitus katsoo myös, että Helsingin Sataman tulisi käytettävissään olevin keinoin pyrkiä huolehtimaan osaltaan siitä, että Eteläsataman pakokaasupäästöt eivät enää uudelleen nousisi, vaan pikemminkin alenisivat.

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Sataman ympäristölupahakemusta hakemuksen mukaisesti.

 

Kirje Länsi-Suomen ympäristölupavirastolle ja pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle, ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-6

 

 

1077 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                                        2.9.2008

joukkoliikennelautakunta                                                               2. ja 4.9.2008

yleisten töiden lautakunta                                              4.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1078 §

1.9.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE REKISTERÖIDYN PERHEEN SISÄISTÄ ADOPTIOTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ

 

Khs 2008-1440

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa oikeusministeriölle seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus toteaa, että rekisteröidyn parisuhteen osapuolen mahdollisuus adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsi parantaa lapsen oikeudellista asemaa merkittävästi, kun adoptiovanhemman ja lapsen välinen suhde rinnastuu oikeudellisesti täysin biologisen vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Mahdollisuus perheen sisäiseen adoptioon rekisteröidyssä parisuhteessa poistaa nykyisestä lainsäädännöstämme johtuvat ongelmat mm. lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta, lapsen elatusta, perintöoikeutta ja verotusta koskevissa kysymyksissä.

 

Perheen sisäisen adoption rajaaminen vain rekisteröidyissä parisuhteissa eläviin pareihin on perusteltua, koska adoptio voidaan myös eri sukupuolta olevien kumppaneiden perheissä toteuttaa vain, jos he ovat solmineet avioliiton. Parisuhteen rekisteröiminen ja avioliiton solmiminen ovat yhtenä osoituksena parisuhteen vakiintumisesta.

 

Työryhmän ehdotus perheen sisäisen adoption rajaamisesta myös rekisteröityjen parien osalta niihin tilanteisiin, joissa rekisteröity parisuhde on edelleen voimassa, on selkein ja parhaiten yhdenvertaisuutta turvaava ratkaisu. Mahdollisuus perheen sisäiseen adoptioon rekisteröidyn parisuhteen purkauduttua ei olisi sopusoinnussa lapseksiottamisen yleisten edellytysten ja niiden soveltamiskäytännön kanssa. Ehdotuksessa kuvattu kilpailutilanne lapsen vanhemman aikaisemman ja uuden parisuhdekumppanin välillä voisi lisäksi aiheuttaa lapselle läheisten ihmisten välille vaikeita ristiriitoja, jotka heijastuisivat myös lapseen. Lisäksi voisi syntyä vaikeita rajanvetotilanteita.

 

Biologisen vanhemman oikeudellinen asema tulee turvata kaikissa adoptiotilanteissa. Työryhmämietinnön yhtenä tavoitteena on ollut turvata lapsen biologisen vanhemman asema myös rekisteröidyn parin perheen sisäisessä adoptiossa. Ehdotuksen mukaan perheen sisäisen adoption edellytykset ja adoptiossa noudatettava menettely määräytyisivät lapseksiottamisesta annetun lain nykyisten säännösten mukaisesti. Biologisen vanhemmat oikeudet on turvattu lapseksiottamisesta annetun lain 9 §:ssä, jota myös sovellettaisiin perheen sisäiseen adoptioon rekisteröidyssä parisuhteessa. Säännös (9 § 2 mom.) edellyttää lapseksiottamisen vahvistamiselta ilman vanhemman suostumusta erittäin painavia syitä.

 

Ennen kuin perheen sisäisen adoption vahvistamista voitaisiin hakea, olisi asianosaisille annettava ottolapsineuvontaa siten kuin lapseksiottamisesta annetun lain 16 -18 ja 28 §:ssä säädetään. Ottolapsineuvonnan antaminen kuuluu kunnan järjestämisvastuulle. Mahdollisuus perheen sisäiseen adoptioon rekisteröidyssä parisuhteessa aiheuttaa kunnille näin ollen lisäkustannuksia.

 

Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on valvoa lapsen etua lapseksiottamista koskevassa asiassa. Ottolapsineuvonnassa selvitetään, ovatko edellytykset ottolapsisuhteen perustamiselle olemassa ja voidaanko lapsen ja lapseksiottajan välille perustaa lapsen kannalta myönteinen ja pysyvä lapsen ja vanhemman välinen suhde. Rekisteröityjen parien mahdollisuus perheen sisäiseen adoptioon tuo adoptioneuvonnan asiakkaiksi uudenlaisia perhemuotoja, joiden erityispiirteisiin sosiaali-työntekijöiden tulee saada koulutusta ja perehdytystä.

 

Uudistus edistää lapsen etua. Kun lapsi asuu perheessä, jonka muodostavat hänen biologinen vanhempansa ja tämän kanssa rekisteröidyssä parisuhteessa elävä henkilö, lapsen ja viime mainitun välinen suhde muodostuu sosiaalisesti ja tosiasiallisesti vanhemman ja lapsen väliseksi suhteeksi. Tämän suhteen vahvistaminen myös oikeudelliseksi vanhemmuudeksi luo lapselle pysyvyyttä ja perusturvallisuutta sekä palvelee hänen oikeuttaan ja etuaan.

 

Kirje oikeusministeriölle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle.

Ojala teki Lehtipuun kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

”Lisäys: Uusi 4. kappale: Kuitenkin tulisi nykyisestä ehdotuksesta poiketen ehdottaa 2-3 vuoden siirtymäaikaa, jonka aikana rekisteröidystä parisuhteesta eronneilla sosiaalisilla vanhemmilla olisi mahdollista hakeutua adoptioneuvontaan yhteisymmärryksessä edellisen puolisonsa kanssa hakeakseen perheen sisäistä adoptiota. Kun lainmuutos on ollut jonkin aikaa voimassa, tarve tällaiseen sääntelyyn poistuu.”

 

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Ojalan ehdotuksen äänin 7-7 puheenjohtajan äänen ratkaistessa äänestyksen tuloksen. Vähemmistöön kuuluivat Helistö, Meriläinen, Lehtipuu, Malinen, Puoskari, Ojala, Pajamäki. Tyhjää äänesti Peltokorpi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1079 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunnan ruotsinkielinen jaosto              20.8.2008

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1080 §

VALTUUTETTU ARTO BRYGGAREN TOIVOMUSPONSI: TALIN GOLFKENTÄN KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJENTAMINEN HELSINKILÄISILLE PELAAJILLE

 

Khs 2008-259

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 30.1.2008 hyväksymän toivomusponnen (Arto Bryggare) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Arto Bryggarelle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1081 §

TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTAPERIAATTEIDEN UUDISTUS

 

Khs 2008-400

Esityslistan asia Sj/2

 

                     
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1082 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta

28.8.2008

henkilöstökassatoimikunta

9.6.2008

opetuslautakunta

2.9.2008

- suomenkielinen jaosto

2.9.2008

suomenkielisen työväenopiston johtokunta

26.8.2008

 

 

eläintarhan johtaja

28.8.2008

henkilöstökeskus

 

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

28.8. ja 2.9.2008

museonjohtaja

1.9.2008

kaupunginorkesterin intendentti

29.8.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

1.9.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

28. ja 29.8.2008

taidemuseon johtaja

26.8. – 1.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1083 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE PEAB SEICON OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2007-1962

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Peab Seicon Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 31. kaupunginosan korttelin nro 31202 tontille nro 13.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

Helistö teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättänee, että se ei puolla Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä Peab Seicon Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 31. kaupunginosan korttelin nro 31202 tontille nro 13.

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

1084 §

SUUTARILAN TONTIN 40026/11 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11805)

 

Khs 2008-1612

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 40. kaupunginosan korttelin nro 40026 tontin nro 11 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 12.6.2008 päivätyn piirustuksen nro 11805 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Peltokorpi esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1085 §

VARTIOKYLÄN TONTIN 45296/10 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11796)

 

Khs 2008-1606

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 45. kaupunginosan korttelin nro 45296 tontin nro 10 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 12.6.2008 päivätyn piirustuksen nro 11796 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1086 §

MELLUNKYLÄN TONTIN 47183/2 ASEMAKAAVAN MUUTTAMINEN (NRO 11794)

 

Khs 2008-1607

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 47. kaupunginosan korttelin nro 47183 tontin nro 2 asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 12.6.2008 päivätyn piirustuksen nro 11794 mukaisena.

 

Pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, rakennuslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1087 §

LAUSUNTO HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA VUOSAAREN KORTTELEIDEN NRO 54080 JA 54084 YM. ALUEIDEN (ULAPPASAARENTIEN YMPÄRISTÖ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11672)

 

Khs 2007-1259

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta Helsingin hallinto-oikeudelle edellä esityslistalta ilmenevän hallintokeskuksen oikeuspalveluiden ehdotuksen mukaisen lausunnon. 

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille lausunnon laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1088 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA ETU- JA TAKA-TÖÖLÖN PUISTO-, VESI- JA KATUALUEEN (TAIVALLAHDEN RANTA-ALUE, KYLPYLÄ) ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11290)

 

Khs 2005-140

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1089 §

SELITYS KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEHDYSTÄ VALITUKSESTA MAUNULAN KOILLISOSAN ASEMAKAAVA-ASIASSA (NRO 11570)

 

Khs 2006-1708

Esityslistan asia Kaj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa asiasta korkeimmalle hallinto-oikeu­delle esityslistalta ilmenevän, hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausunnon mukaisen selityksen.

 

Pöytäkirjanote hallintokeskuksen oikeuspalveluille selityksen laatimista ja antamista varten sekä kaupunkisuunnitteluvirastolle.

Wallden-Paulig  teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Asia tulisi palauttaa uudelle valmisteltavaksi siten, että sivun 59 viimeisen kappaleen teksti (Yhteenveto) muutettaisiin seuraavaan muotoon:


”Eriävä mielipide: Oikeuspalvelut näin ollen toteaa, että hallinto-oikeus ei ole arvioinut valtuuston päätöksen laillisuutta oikein. Valituksessa on esitetty sellaisia seikkoja, joilla on merkitystä asiaa ratkaistaessa. Kaava ei täytä lain asettamia sisältö-, menettely- ja muita vaatimuksia.”

 

Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Wallden-Paulig jätti asiassa ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1090 §

1.9.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MCDONALD´S OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1613

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti puoltaa Uudenmaan ympäristökeskukselle annettavassa lausunnossaan poikkeamisen myöntämistä
McDonald´s Oy:lle haettuun toimenpiteeseen 22. kaupunginosan korttelin nro 22369 tontille nro 1 ehdolla, että

 

-                     tontin pihasuunnitelmaa selkeytetään ja kehitetään tontin mm. sivulle sijoitettavin puuistutuksin, ja että

 

-                     suunnitelmaa kehitetään yhteistyössä viereisten hankkeiden kanssa kaupunkikuvaneuvottelukunnan edellyttämään suuntaan paviljonkimaisten, yksinkertaisten, horisontaalisten rakennusten sarjaksi Teollisuuskadun liikennesaarekkeella.


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote kaupunkisuunnitteluvirastolle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1091 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

28.8.2008

kiinteistölautakunta

2.9.2008

rakennuslautakunta

2.9.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

1.9. ja 4.9.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Härmälä Timo, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:
1080 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN ARTO

BRYGGARE: UTVIDGNING AV RÄTTEN ATT UTNYTTJA TALI

GOLFBANA TILL HELSINGFORSSPELARE

 

Stn 2008-259

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 30.1.2008 (Arto Bryggare)

 

tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Arto Bryggare och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054


 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Jouko Malinen

Outi Ojala

 

 

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa 16.9.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1068-1071, 1073-1083 ja 1087-1091 §:t

 

 

 

 

asemakaavan muutosta (Maankäyttö- ja rakennuslaki 188 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1084-1086 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

 

 

 

 

Asemakaavan muuttaminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen),

 

 

 

 

kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja),

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus ja muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa,

 

 

 

 

maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia sekä

 

 

 

 

rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen ja asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

-                 

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1068-1071, 1073-1083 ja 1087-1091 § i protokollet

 

 

 

 

ändring av detaljplanen (188 § i markanvänd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1084-1086 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Ändring av detaljplanen

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller ändring av detaljplanen får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna, dock inte när det gäller detaljplaneändringar som är ringa till sina verkningar, i fråga om vilka bara parterna har besvärsrätt. (Begränsningen av besvärsrätten gäller inte sådana stranddetaljplaner som avses i 73 § i markanvändnings- och bygglagen.)

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral och andra myndigheter i ärenden som hör till deras verksamhets­område

 

 

 

 

 

 

av förbundet på landskapsnivå och en kommun för vars område den markanvändning som anges i detaljplanen har konsekvenser

 

 

 

 

 

 

av en registrerad lokal eller regional sammanslutning i ärenden som hör till dess verksamhetsområde och inom det geografiska om­råde där sammanslutningen är verksam.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. En kommun­medlem och en part anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.