Kokousaika

1.9.2008 kello 16.00 – 17.50

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

 

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Meriläinen, Risto

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
(paitsi 1062-1067 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja (paitsi 1051-1067 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja (paitsi 1062-1067 §)

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Vanne, Pertti

neuvotteleva viranhaltija
(paitsi 1049-1067 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen, Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Härmälä, Timo

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Karakorpi, Tuomo

tietotekniikkapäällikkö
(1048 §:n kohdalla)

 

 

Alasuvanto, Juha

projektipäällikkö (1048 §:n kohdalla)

 

 

Päivärinta, Sari

vs. erityissuunnittelija (1048 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1038-1039,


1040-1041,


1046-1049, 

 Sauri

 

 

1050,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


1051-1056, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


1057-1060, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen
1042,


1061, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
1043-1045,


1062-1067, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1038

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1039

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1040

Kj/1

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

1041

Kj/2

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

1042

Sj/3

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

1043

Kaj/4

Taka-Töölön tontin 478/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11736)

 

1044

Kaj/5

Tuomarinkylän tonttien 35166/5, 6, 11, 29 - 32, 34 - 36 ja 41 - 44 sekä kortteleiden 35167 ja 35168 ym. alueiden (Torpparinmäen itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11625)

 

1045

Kaj/6

Vuosaaren kortteleiden nro 54002, 54003 ja 54008 - 54010 sekä katualueen (Retkeilijänkadun korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11685)

 

1046

Kj/3

Rakennusrahastosuorituksen maksaminen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle

 

1047

Kj/4

Helsingin kaupungin ilmoituslehdet

 

1048

Kj/5

25.8.2008 pöydälle pantu asia

Asianhallinnan kehittäminen

 

1049

Kj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1050

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1051

Ryj/1

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemuksesta

 

1052

Ryj/2

Kaupunginhallituksen 18.8.2008 käsiteltäväkseen ottama asia: HKR-Tekniikan materiaalipalveluyksikön kuljetuspäällikön viran täyttäminen 1.9.2008 alkaen

 

1053

Ryj/3

Lausunto ympäristöministeriölle ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

 

1054

Ryj/4

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta

 

1055

Ryj/5

25.8.2008 pöydälle pantu asia

Lausunto suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksella 2009-2011 toteutettavista toimenpiteistä

 

1056

Ryj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1057

Stj/1

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan kehittäminen

 

1058

Stj/2

Lausunto oikeusministeriölle rekisteröidyn perheen sisäistä adoptiota koskevasta työryhmämietinnöstä

 

1059

Stj/3

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös terveysasemaverkon kehittämistä koskevasta kunnallisvalituksesta

 

1060

Stj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1061

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1062

Kaj/1

Laajasalon kortteleiden nro 49265 - 49268 ja huvila- ym. alueiden (Itäniitynniemi) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (nro 11470)

 

1063

Kaj/2

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Kiinteistö Oy Liikeprimon sekä Kiinteistö Oy Helsingin Malminpuiston välisessä kiinteistökaupassa

 

1064

Kaj/3

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Suomen valtion sekä Xxx ja Xxx Xxxxxxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

1065

Kaj/4

VT Irmeli Wallden-Pauligin toivomusponsi erityisen huomion kiinnittämisestä leikki- ja oleskelualueiden riittävyyteen ja viihtyisyyteen rakennusluvan myöntämisen yhteydessä (Punavuoren tontti 118/3)

 

1066

Kaj/5

Lausunto Uudenmaan ympäristökeskukselle McDonald´s Oy:n poikkeamishakemuksesta

 

1067

Kaj/6

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

1038 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Urhon (varalla Lehtipuu) ja Peltokorven (varalla Malinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1039 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1040 - 1045 §

Kaupunginvaltuuston 24.9.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1040 §

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 310 36050

 

1041 §

Eräiden vuoden 2008 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Forsblom Kaija, erityissuunnittelija, puhelin 310 36281

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

1042 §

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen toimitusjohtajan viran täyttäminen

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1043 §

Taka-Töölön tontin 478/2 asemakaavan muuttaminen (nro 11736)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1044 §

Tuomarinkylän tonttien 35166/5, 6, 11, 29 - 32, 34 - 36 ja 41 - 44 sekä kortteleiden 35167 ja 35168 ym. alueiden (Torpparinmäen itäosa) asemakaavan muuttaminen (nro 11625)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

1045 §

Vuosaaren kortteleiden nro 54002, 54003 ja 54008 - 54010 sekä katualueen (Retkeilijänkadun korttelit) asemakaavan muuttaminen (nro 11685)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1046 §

RAKENNUSRAHASTOSUORITUKSEN MAKSAMINEN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ HELSINGIN MUSIIKKITALOLLE

 

Khs 2007-19

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakassopimuksen mukainen rakennusrahasto-osuus 1 810 200 euroa saadaan maksaa vuoden 2008 talousarvion kohdalta 8 22 07, Arvopaperit, Musiikkitalo, Khn käytettäväksi.

 

Pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle, kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle ja taloushallintopalvelulle.

 

Lisätiedot:
Venetkoski-Kukka Eija, lainapäällikkö, puhelin 310 36329

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1047 §

HELSINGIN KAUPUNGIN ILMOITUSLEHDET

 

Khs 2008-1775

Esityslistan asia Kj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti valita vuoden 2009 alussa alkavan ja vuoden 2012 loppuun kestävän valtuustokauden ajaksi Helsingin kaupungin suomenkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdiksi tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset jättäneiden Helsingin Sanomat Oy:n julkaisema Helsingin Sanomat ja Sanoma Kaupunkilehdet Oy:n julkaisema Metro. Kaupungin ruotsinkielisten virallisten kuulutusten ja ilmoitusten ilmoituslehdeksi kaupunginhallitus päätti valita samaksi ajaksi tarjouskilpailussa ainoan ruotsinkielisiä ilmoituksia koskevan tarjouksen jättäneen Hufvudstadsbladet Ab:n julkaiseman Hufvudstadsbladetin sekä oikeuttaa hallintokeskuksen tekemään lehti-ilmoittelua koskevat sopimukset seuraavan valtuustokauden ajaksi.

 

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen, esityslistateksteineen ja liitteineen tarjoajille, sekä pöytäkirjanote hankintakeskukselle, hallintokeskukselle ja kaupungin virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Waronen Eero, viestintäpäällikkö, puhelin 310 36073

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1048 §

25.8.2008 pöydälle pantu asia

ASIANHALLINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-1497

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä edellä esitetyt linjaukset asianhallinnan kehittämisestä.

 

Pöytäkirjanote kaupungin kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, vs. hallintojohtaja, puhelin 310 64032
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1049 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                    29.8.2008

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1050 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 35 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1051 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE NORDICA RE (FINLAND) OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1383

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Nordica Re (Finland) Oy:n ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa ympäristöluvan myöntämistä Nordica Re (Finland) Oy:lle asemakaavamääräysten mukaisesti ehdolla, että hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitetyn lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-                     Kemikaalien purku- ja lastaus tapahtuu sellaisella alueella, jossa ei ole lähellä avoimia sadevesikaivoja.

 

-                     Poikkeuksellisista tilanteista ilmoitetaan Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

-                     Ongelmajätteet ja muut jätteet viedään säännöllisesti käsittelyyn.

 

-                     Tislauksessa syntyvä jätevesi voidaan johtaa myös vesihuoltolaitoksen suostumuksella jätevesiviemäriin, jos sen laatu täyttää viemäröinnille asetetut vaatimukset.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että lupaharkinnassa tulee kiinnittää huomiota myös kiinteistön sijaintiin lähellä pohjavesialuetta. Luvassa tulee huolehtia riittävällä tavalla mahdollisten kemikaalivuotojen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta siten, ettei toiminnasta mahdollisessa häiriötilanteessakaan aiheudu pohja- ja pintavesien tai maaperän pilaantumista.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunkisuunnittelulautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1052 §

KAUPUNGINHALLITUKSEN 18.8.2008 KÄSITELTÄVÄKSEEN OTTAMA ASIA: HKR-TEKNIIKAN MATERIAALIPALVELUYKSIKÖN KULJETUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 1.9.2008 ALKAEN

 

Khs 2008-1773

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti vahvistaa yleisten töiden lautakunnan 14.8.2008 §:n 486 kohdalla tekemän päätöksen, jolla lautakunta päätti valita insinööri Paavo Lehmosen 3825,80 euroa/kk tehtäväkohtaisella palkalla HKR-Tekniikan kuljetuspäällikön vakinaiseen virkaan 1.9.2008 lähtien.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Moisio teki Hellströmin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

 

Asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että virka laitetaan avoimeen hakuun. Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Moision ehdotuksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu, Moisio.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1053 §

LAUSUNTO YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA

 

Khs 2008-1669

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti lähettää ympäristöministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus katsoo, että luonnos asetukseksi asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista on laaja ja yksityiskohtainen ja, että se selventää asfalttiasemien toiminnan ympäristövaatimuksia sekä tehostaa ja yhdenmukaistaa asfalttiasemien valvontaa.

 

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi seuraavaa:

 

4 § Poikkeus luvanvaraisuudesta

 

Asetuksen 4 §:n 2 kohdan mukaan asfalttiaseman toimintaan ei tarvittaisi ympäristölupaa, ellei ympäristönsuojelulain 30 §:n 4 momentissa toisin edellytettäisi. Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen (Luonnos 15.6.2008) 30 §:n 4 momentin 1 kohdan mukaan ympäristölupaa olisi haettava, jos toiminta edellyttäisi ympäristölupaa 28 §:n 2 momentin 1–3 tai 5 kohdan perusteella. Ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan ympäristölupa olisi oltava toimintaan, josta saattaisi ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

 

Asetuksen perustelumuistiossa (Muistio 8.7.08, s. 1 Pääasiallinen sisältö, 3. kappale) kuitenkin todetaan, että asfalttiaseman toimiessa asetuksen mukaisesti toiminnasta ei arvioida aiheutuvan sellaista ympäristön pilaantumista tai kohtuutonta haittaa naapureille, että toiminta tarvitsisi ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisesti ympäristöluvan.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että muistion edellä mainittu kohta ja asetusehdotus näyttäisivät poikkeavan toisistaan naapureille mahdollisesti aiheutuvan haitan arviointitarpeen osalta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että informatiivisuuden vuoksi pykälään tulisi lisätä säännös, jonka mukaan poikkeaminen luvanvaraisuudesta ei olisi mahdollista, jos toimintaan olisi haettava ympäristönsuojelulain 30 §:n mukaisesti ympäristölupaa jätteen laitos- tai ammattimaisen hyödyntämisen tai käsittelyn perusteella.

 

Tämä poikkeamisen rajaus on mainittu perustelumuistiossa (sivu 6). Asetus sallisi siis ylijäämäasfaltin hyödyntämisen asfaltin raaka-aineena ilman ympäristölupaa, mutta esimerkiksi lentotuhkan käyttö asfaltin lisäaineena edellyttäisi jatkossakin lupaa. Tämä todennäköisesti vähentäisi lentotuhkan hyötykäyttöä.

 

5 § Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten

 

Kaupunginhallitus katsoo, että siirryttäessä lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn tulee valvontaviranomaisen edelleen voida varmistua siitä, että toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Sen vuoksi on tärkeää, että ilmoitus jätettäisiin mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jotta ilmoituksen tarkistamiselle, sen täydentämiselle ja muille toiminnanharjoittajilta edellytettäville toimenpiteille jää riittävästi aikaa. Kaupunginhallitus toteaa, että rekisteröintimenettely lisännee jälkivalvonnan tarvetta ympäristölupamenettelyyn verrattuna.

 

Mikäli ympäristönsuojelulain 65 §:n mukaisten rekisteröinti-ilmoitusten käsittely siirretään kuntien ympäristönsuojeluviranomaisille, tulee valtionhallinnon huolehtia siitä, että rajapinnat kuntien ympäristönsuojelun tietojärjestelmien ja valtionhallinnon järjestelmien välillä toimivat. Vaihtoehtoisesti valtionhallinnon järjestelmiä tulee muuttaa siten, että ne mahdollisimman sujuvasti voivat palvella kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten toimintaa rekisteröintimenettelyyn siirryttäessä.

 

6 § Ilmoituksen sisältö    Kaupunginhallitus toteaa, että asfalttiasemat kuuluvat pelastusviranomaisen valvottaviksi mm. kemikaaliturvallisuussäädösten perusteella (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, § 24 ja 115). Asfalttiasemien on tehtävä asemilla varastoitavien polttonesteiden ja nestekaasun varastointimäärien johdosta kemikaali-ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

 

Kaupunginhallitus katsoo, että ilmoituksessa tulisi esittää tiedot myös käytettävistä kemikaaleista, niiden luokituksesta ja varastointimääristä.

 

12 § Melutason raja-arvot

 

Kaupunginhallitus toteaa, että yöaikaisen meluhaitan suuruutta ei voida arvioida pelkästään ulkoalueiden koko yöajan kello 22.00–7.00 keskiäänitason (LAeq,klo22-7) perusteella, jos melutaso on vaihteleva. Lyhytkestoinen, voimakas melu saattaa aiheuttaa yöaikaan vakavaa meluhaittaa (lähialueen asukkaiden unen häirintää), vaikka asetuksen mukainen raja-arvo ei ulkona ylittyisikään. Esimerkiksi asfalttiaseman kuorma-autoliikenne voi olla tällainen yöaikaista, hetkellistä meluhaittaa aiheuttava toiminta. Pykälää 12 tulisikin täydentää siten, että meluhaitan suuruus voitaisiin arvioida tarvittaessa myös sisätiloissa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1 Asumisterveysohje ja sen soveltamisopas, 2008).

 

14 § Hule- ja jätevedet

 

Pykälän 4 momentissa (Muistio 8.7.08, s. 13) lienee kirjoitusvirhe: mineraalipitoisuuden tilalla pitänee olla mineraaliöljypitoisuus.

 

15 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

 

Kaupunginhallitus toteaa, että asetus sallisi ylijäämäasfaltin käytön asfaltin raaka-aineena ilman ympäristölupaa, mutta asfaltin lisäaineena yleisesti käytettävän lentotuhkan käyttö edellyttäisi asetuksen mukaan jatkossakin lupaa. Tämä todennäköisesti vähentäisi lentotuhkan hyötykäyttöä. Asetuksen perusteluista ei käy ilmi, miksi lentotuhkan käyttöä ei ole vapautettu ympäristölupamenettelystä. Kuitenkin valtioneuvoston asetuksella (591/2006) on sallittu lentotuhkan käyttö maarakentamisessa tietyin edellytyksin ilman ympäristölupaa.

 

Kaupunginhallitus esittää, että pykälää täydennetään siten, että lentotuhkaa saa ottaa vastaan, välivarastoida ja käyttää asfaltin lisäaineena.

 

17 § Toiminnan tarkkailu

 

Asetuksessa on säädetty raja-arvot pölynerottimesta ulos johdettavan kaasuvirran hiukkaspitoisuudelle (8 §), ympäristön ilmanlaadulle (9 §) ja melutasolle (12 §) sekä öljynerottimesta avo-ojaan johdettavan veden mineraaliöljypitoisuudelle (14 §). Näiden raja-arvojen noudattamisen valvomiseksi toiminnanharjoittajan olisi asetuksen mukaan esitettävä tarkkailusuunnitelma valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi (17 §).

 

Tarkkailusuunnitelmaan sisältyvien mittausten ja muiden selvitysten laadun varmistamiseksi olisi välttämätöntä, että ne tehtäisiin ja niistä raportoitaisiin tarkoitukseen laadittujen tarkkojen ohjeiden mukaisesti. Kaupunginhallitus katsoo, että asetusta tulisikin täydentää ympäristönsuojelulain 108 §:n mukaisella liitteellä, joka sisältäisi nämä ohjeet.

 

Toiminnan tarkkailusta ehdotettu 17 §:n 4 momentti on sisällöltään yhteneväinen valtioneuvoston asetuksen ilmanlaadusta (711/2001) 3 §:n kanssa. Momentti 4 voitaisiinkin poistaa ja 5 momenttiin voitaisiin lisätä viittaus asetukseen 711/2001.

 

19 § Toiminnan lopettaminen

 

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan lopettamisesta valvontaviranomaiselle. Kaupunginhallitus katsoo, että toiminnan lopettamisesta tulisi ilmoittaa myös pelastusviranomaiselle.

 

Taloudelliset vaikutukset (Muistio 8.7.08, sivu 3)

 

Muistion mukaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemisestä perittäisiin ympäristöministeriön asetuksen (830/2004) mukainen suorite.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että säädöksellä 830/2004 (Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta) on muutettu Pirkanmaan ympäristökeskuksessa perittäviä maksuja. Asetuksessa 1237/2003 (Ympäristöministeriön asetus alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista) säädetään alueellisen ympäristökeskuksen maksullisista suoritteista, niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

 

Kaupunginhallitus toteaa, että viittaus oikeaan säädökseen on tarpeen tarkistaa ennen asetuksen voimaantuloa.

 

Kaupunginhallitus puoltaa luonnoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

 

Kirje ympäristöministeriölle ja pöytäkirjanote pelastuslaitokselle, rakennusvirastolle, ympäristökeskukselle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-7

 

 

1054 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN ENERGIAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1682

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan ympäristökeskukselle Helsingin Energian ympäristölupahakemuksesta seuraavan lausunnon:

 

Kaupunginhallitus puoltaa Helsingin Energian ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, kun hakemuksen käsittelyssä otetaan hakemuksessa esitetyn lisäksi huomioon seuraavat näkökohdat:

 

-                     Murskaamo sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan murskaamattoman ja murskatun betonin varastokasoihin nähden siten, että ne estävät mahdollisimman hyvin melun leviämisen asuinrakennuksiin päin.

 

-                     Murskaamon kuljettimien ja mahdollisten seulojen päälle asennetaan tiiviit pölykatteet.

 

-                     Murskaamo varustetaan riittävän tehokkaalla kastelujärjestelmällä, jossa vettä sumutetaan ainakin murskaimen ylä- ja alapuolelle ja kuljettimien purkukohtaan.

 

-                     Pölyntorjuntajärjestelmän tulee olla käytössä kokonaisuudessaan aina, kun murskaustyötä tehdään. Mikäli pölynpoisto- tai kastelulaitteissa esiintyy häiriöitä, murskaamo pysäytetään heti ja laitevika korjataan ennen murskaamon käynnistämistä.

 

-                     Mikäli pölykatteista ja kastelusta huolimatta pölyä leviää ympäristöön, tulee murskaustyö välittömästi keskeyttää.

 

-                     Murskaustyötä ei saa tehdä alle 0 °C:n lämpötilassa, ellei murskaamoa ole varustettu riittävän tehokkaalla pölynerottimella pölypitoisen ilman suodattamiseksi tai kastelujärjestelmällä, joka sisältää suuttimien ja putkistojen jäätymisen eston.

 

-                     Päällystetyille ajoväylille kulkeutunut pölyävä hienoaines tulee poistaa imulakaisukalustolla, joka sisältää puhdistettavan pinnan kastelulaitteiston.

 

-                     Työmaan kaikki polttoainesäiliöt ja tankkauspaikat sijoitetaan tiiviille alustalle, jonka välittömään läheisyyteen tulee varata imeytysainetta mahdollisten polttoaine- ja öljyvuotojen torjumiseksi.

 

-                     Sellaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta, josta aiheutuu päästöjä tai syntyy jätettä siten, että se voi aiheuttaa välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa tai se aiheuttaa jätteen määrän tai ominaisuuksien vuoksi erityisiä toimia jätehuollossa, tulee välittömästi ilmoittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

-                     Murskaustyön aloittamisesta ja lopettamisesta tai olennaisesta muuttamisesta tulee ilmoittaa myös Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle.

 

Toiminta voidaan aloittaa ympäristölupapäätöstä noudattaen muutoksenhausta huolimatta. Lupamääräyksillä on mahdollista rajoittaa riittävästi toiminnasta aiheutuvia työnaikaisia haittoja eikä toiminnasta aiheudu peruuttamatonta ympäristön pilaantumista.

 

Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle, kiinteistövirastolle ja kaupunkisuunnitteluvirastolle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

1055 §

25.8.2008 pöydälle pantu asia

LAUSUNTO SUURTEN KAUPUNKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUKSELLA 2009-2011 TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2008-1579

Esityslistan asia Ryj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa YTV:lle suurten kaupunkiseutujen valtionavustuksella 2009 – 2011 toteutettavista kehitystoimenpiteistä seuraavan lausunnon:

 

Yleistä          Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteen käyttökustannuksiin on periaatteessa myönteinen askel kestävän liikennepolitiikan edistämiseksi ja konkreettinen toimenpide ilmastonmuutosta vastaan ja valtion taholta sinällään erinomainen avaus. Samalla on kuitenkin todettava, että vuoden 2006 alusta toteutetussa valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa Helsinki menetti yleiseen valtionosuuteen sisältyneen liikenteen taajamalisän, jonka vielä vuonna 2005 oli 6,7 milj. euroa.

 

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2009 suurten kaupunkien joukkoliikennetuen kokonaismäärä on 5 milj. euroa. Valtion budjettikehyksen mukaan tuki tulisi olemaan 7,5 milj. euroa vuonna 2010 ja 10 milj. euroa vuonna 2011.

 

Valtion vuoden 2009 budjettikehyksen perusteella 5 milj. euron tuki on kuitenkin vaatimaton suhteessa suurten kaupunkien omaan joukkoliikennetukeen, joka on noin 200 milj. euroa. Esillä olevan suuruinen tuki on täysin riittämätön, jotta sillä voitaisiin merkittävästi parantaa joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Valtion tuen tulisi olla jatkossa moninkertainen, jotta sillä olisi todellista merkitystä joukkoliikenteen osuuden lisäämisessä. Kun otetaan huomioon liikenteen viimeaikainen kustannuskehitys, tuen kohdentaminen lippujen hintoihin tarkoittaa käytännössä tariffien korotuspaineiden hillitsemistä. Lipunhintojen suoranainen alentaminen edellyttäisi huomattavasti suurempaa rahoitustukea. Valtion ei tulisi myöskään puuttua joukkoliikennetuen kohdentumiseen yksityiskohtaisesti, vaan sen tulisi olla kuntien omassa päätösvallassa.

 

Tuen jakaminen kaupunkien kesken

 

Valtio on suurten kaupunkien joukkoliikennetukea koskevissa linjauksissaan korostanut kaupunkien oman joukkoliikennetuen merkitystä ja sitä, että valtion panostuksen ohella kaupunkien tulisi lisätä omaa panostustaan.

 

Helsingin kaupunki on viime vuosina merkittävästi lisännyt joukkoliikennetukeaan. Vuonna 2008 kaupungin joukkoliikennetuki on 108,3 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan talousarvioesityksessä tukea esitetään nostettavaksi 6,7 milj. eurolla vuodelle 2009 tuen kokonaissumman ollessa tällöin noin 115 milj. euroa. Joukkoliikenteen kustannuskasvupaineet ovat mm. energia- ja työvoimakustannusten kasvun johdosta kovat, ja kaupungin oman tuen lisäys ei tästä syystä mahdollista merkittäviä palvelutason parannuksia.

 

Valtio ei ole toistaiseksi esittänyt, millä perusteilla suurten kaupunkien joukkoliikennetuki jaetaan eri kaupunkien ja kaupunkiseutujen kesken. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodelle 2009 todetaan, että tuen jakoperusteena kaupunkien kesken käytetään asukasmääriä. Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n hallitus, jossa ovat edustettuina kaikki suurten kaupunkien joukkoliikenteen tilaajat eli HKL, YTV sekä Tampereen ja Turun kaupungit, on esittänyt, että tuki jaettaisiin painottamalla 50 %:lla kaupunkien oman joukkoliikennetuen määrää ja 50 %:lla kaupunkien asukaslukuja. Tuen kohdentamisessa tulisi ottaa huomioon myös kaupunkien oma panostus joukkoliikenteeseen, niin kuin Suomen Paikallisliikenneliittokin on esittänyt.

 

Helsingin kaupunki pitääkin perusteltuna ja kannatettavana valtion joukkoliikennetuen kohdentamista suurille kaupungeille Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n ehdottaman mukaisesti painottaen 50 % kaupungin omaa joukkoliikennetukea ja 50 % kaupungin asukaslukua. Malli kannustaisi kaupunkeja panostamaan joukkoliikenteeseen, koska valtion tuki kasvaa kaupungin oman tuen kasvaessa. Käytännössä jakotapa tarkoittaisi, että vuonna 2009 valtion 5 milj. euroa joukkoliikennetuesta noin 2,4 milj. euroa kohdistuisi Helsingille, 0,9 milj. euroa Espoolle ja Kauniaisille, 0,7 milj. euroa Vantaalle, 0,5 milj. euroa Tampereelle ja 0,5 milj. euroa Turulle.

 

Tuen kohdentaminen eri kehittämiskohteisiin

 

Valtion joukkoliikennetukea pääkaupunkiseudulla on tarkoituksenmukaista kohdentaa lipunhintojen subventoimiseen, palvelutasoparannuksiin ja turvallisuuden parantamiseen.

 

Joukkoliikenteen kilpailukyvyn kannalta tarkoituksenmukaisinta on kohdentaa Helsingin seudun tukiosuudesta 30 % lipunhintojen korotuspaineiden hillitsemiseen, 60 % palvelutarjonnan parantamiseen ja 10 % turvallisuuden parantamiseen. Edelleen Helsingin tukiosuudesta 2/3 on tarkoituksenmukaista kohdentaa Helsingin sisäiseen joukkoliikenteeseen ja 1/3 seutuliikenteeseen.

 

Tuen käyttökohteiden erittelystä hakemusvaiheessa nykyisellä tarkkuudella tulisi jatkossa kuitenkin luopua.

 

Lipunhintojen korotuspaineiden hillitseminen

 

Lipunhintojen subventoinnissa valtion tuki merkitsee joukkoliikenteen kustannuspaineet huomioon ottaen käytännössä pikemminkin lipunhintojen korotuspaineiden hillitsemistä kuin lipunhintojen alentamista.

 

Joukkoliikenteen tariffipolitiikkaa Helsingissä koskevan 2008 valmistuneen selvityksen perusteella joukkoliikenteen matkustajamääriä niin sisäisessä kuin seutuliikenteessä lisää voimakkaimmin, mikäli lipun hintojen alennukset kohdennetaan kausi- ja arvolippuihin. Valtion joukkoliikennetuki tulee kohdentaa näille lippulajeille siten, kuin pääkaupunkiseudun yhteisessä työryhmässä syksyn aikana linjataan.

 

Tukiosuudesta 2/3 tulee kohdentaa Helsingin sisäisen liikenteen taksoihin ja 1/3 Helsingin osuuksiin seutuliikenteen taksoihin.

 

Palvelutarjonnan parantaminen

 

Kuten pääkaupunkiseudun yhteinen työryhmä on valmistelussaan todennut, ovat liikennetarjonnan kehittämisessä tärkeimmät toimenpiteet poikittaisliikenteen parantaminen ja uusien alueiden joukkoliikennepalvelut.

 

Joukkoliikennelautakunta päätti kokouksessaan 30.4.2008, että uusi poikittaista joukkoliikennettä vahvistava bussilinja 56, Kalasatama – Metsäläntie – Kannelmäki, kilpailutetaan kohteena 84 siten, että linjan liikennöinti alkaa ehdollisesti syysliikenteen alussa 2009 ja sopimusaika päättyy 31.12.2013. Linjan käynnistämisen ehtona on linjan rahoituksen toteutuminen valtion suurten kaupunkien joukkoliikennerahoituksen kautta. Linjan 56 liikennöintikustannuksiin tulisi kohdentaa valtion tukea vuonna 2009 arviolta 340 000 euroa ja vuosina 2010 ja 2011 noin 850 000 euroa.

 

Poikittaisliikenteen tarjonnan vahvistusten osalta valtion joukkoliikennetukea tulisi lisäksi vuosina 2009 – 2011 kohdistaa ainakin poikittaislinjojen 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 54B, 57, 58, 58B, 59, 78 ja 79 vuorovälien tihentämiseen ja liikennöintiaikojen jatkamiseen. Seudullisen poikittaisliikenteen vahvistamisen osalta tarkoituksenmukaista on vahvistaa Jokeri-linjan ja Tiedelinjan tarjontaa.

 

Uusien alueiden joukkoliikennepalvelujen parantamisessa tarkoituksenmukaisia kohteita valtion joukkoliikennetuelle ovat Sipoon liitosalueen joukkoliikennepalvelut (2009 – 2011) ja Jätkäsaaren joukkoliikennepalvelut (2010 – 2011).

 

Helsingin palvelutarjontaan kohdennettavasta tukiosuudesta 2/3 tulee kohdentaa Helsingin sisäiseen liikenteeseen ja 1/3 Helsingin osuuksiin seutuliikenteessä.

 

Turvallisuuden parantaminen

 

Vartiointia lisäämällä aikaansaadusta turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen paranemisesta on liikennelaitoksella erittäin hyvät kokemukset aikaisemmilta vuosilta.

 

Turvallisuuden parantamisen osalta valtion tuki Helsingissä tulisi kohdentaa kahden liikkuvan partion lisäämiseen viikonlopuiksi (pe ilta ja la ilta) metron ja raitioliikenteen vartiointiin. Vuosikustannukseltaan tämä tarkoittaa yhteensä 160 000 euron lisärahoitustarvetta. Liikennelaitos on vastaavasti itse lisäämässä vartiointiin, siivoukseen ja turvallisuutta edistävään viestintään yhteensä 300 000 euroa jo vuonna 2008. Metron ja raitioliikenteen vartiointiin kohdennettava valtion tuki tulee osoittaa liikennelaitokselle.

 

Seudullisen liikenteen, lähinnä lähijunaliikenteen, osalta hyvä kehittämiskohde on sosiaalisen turvallisuuden parantaminen juna-asemien turvallisuus- ja kunnossapitopalveluihin panostamalla.

 

Turvallisuuden parantamiseen osoitettavasta Helsingin tukiosuudesta 2/3 tulee kohdentaa Helsingin sisäiseen liikenteeseen ja 1/3 Helsingin osuuksiin seutuliikenteessä.

 

Muut kehittämiskohteet

 

Tarkoituksenmukainen kohde valtion joukkoliikennetuelle olisi tukiresurssien niin mahdollistaessa edellä mainittujen lisäksi Helmi2-hankkeen edistäminen. Järjestelmässä kaikkiin busseihin ja raitiovaunuihin tulee mobiililaajakaistayhteys sekä liikennevaloetuudet. Tämän ohella matkustajille voidaan mobiililaajakaistan kautta tarjota matkan ajaksi käyttöön langaton Internet-yhteys niin, että liikenteen tilaajan kustannukset eivät kasva. Mobiililaajakaistaa voidaan lisäksi hyödyntää useissa muissa matkustajien viihtyvyyttä ja turvallisuutta edistävissä palveluissa sekä liikennesuunnittelussa. Hankkeen kokonaiskustannukset Helsingissä ovat noin 3,4 milj. euroa.

 

Kirje YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Esittelijä muutti esitystään siten, että sivun 44 ensimmäisen kappaleen teksti oli seuraava:

 

… joukkoliikenteen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Valtion tuen tulisi olla jatkossa moninkertainen, jotta sillä olisi todellista merkitystä joukkoliikenteen osuuden lisäämisessä. Kun otetaan huomioon liikenteen viimeaikainen kustannuskehitys, tuen kohdentaminen lippujen hintoihin tarkoittaa käytännössä tariffien korotuspaineiden hillitsemistä. Lipunhintojen suoranainen alentaminen edellyttäisi huomattavasti suurempaa rahoitustukea. Valtion ei tulisi myöskään puuttua joukkoliikennetuen kohdentumiseen yksityiskohtaisesti, vaan sen tulisi olla kuntien omassa päätösvallassa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen esittelijän muutetun esityksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1056 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota yleisten töiden lautakunnan 28.8.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus yleisten töiden lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1057 §

UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-1658

Esityslistan asia Stj/1

 

Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:

 

Helsinkiläisten hoitovuorokaudet Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa ovat vähentyneet erittäin voimakkaasti. Vähennys johtuu ensisijaisesti siitä, että pääosaan laitoskuntoutustarpeesta on kyetty vastamaan kaupungin omissa yksiköissä.

 

Kaupungin tavoitteena on monimuotoinen ja hallittava päihdepalvelujen kokonaisuus, jossa asiakkaiden tarpeet ja kokonaistaloudellisuus ohjaavat toiminnan kehittämistä. Nämä periaatteet ohjaavat myös Ridasjärven päihdehoitokeskuksen palvelujen käyttöä.

 

Kirje Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksen helsinkiläiselle edustajalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1058 §

LAUSUNTO OIKEUSMINISTERIÖLLE REKISTERÖIDYN PERHEEN SISÄISTÄ ADOPTIOTA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ

 

Khs 2008-1440

Esityslistan asia Stj/2

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1059 §

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS TERVEYSASEMAVERKON KEHITTÄMISTÄ KOSKEVASTA KUNNALLISVALITUKSESTA

 

Khs 2005-2283

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi korkeimman hallinto-oikeuden 21.8.2008 antaman kunnallisvalitusta koskevan päätöksen taltionumero 2038.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle jäljennöksin korkeimman hallinto-oikeuden ja Helsingin hallinto-oikeuden päätöksistä.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1060 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                                  26.8.2008

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                                    27.8.2008

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1061 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

29.5.2008

kulttuuri- ja kirjastolautakunta

11.6.2008

liikuntalautakunta

26.8.2008

 

 

eläintarhan johtaja

21.8.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

27.8.2008

museonjohtaja

21. ja 25.8.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

22.8.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

22. – 27.8.2008

taidemuseon johtaja

25.8.2008

tietokeskus

 

- johtaja

22.8.2008

työterveysjohtaja

22. – 27.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1062 §

LAAJASALON KORTTELEIDEN NRO 49265 - 49268 JA HUVILA- YM. ALUEIDEN (ITÄNIITYNNIEMI) ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN MÄÄRÄÄMINEN OSITTAIN VOIMAAN ENNEN LAINVOIMAISUUTTA (NRO 11470)

 

Khs 2005-2472

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti määrätä 49. kaupunginosan kortteleiden nro 49265–49268 sekä huvila-, virkistys-, loma-, liikenne-, erityis-, suojelu-, vesi- ja katualueiden asemakaavan sekä suojelu- ja katualueiden asemakaavan muutoksen nro 11470 voimaan lukuun ottamatta tilaa RN:o 1:886 ja tämän asian liitteenä olevaan kaavakarttaan merkittyä osaa yhteisestä vesialueesta RN:o 1:980.

 

Kirje jäljennöksin esityslistatekstistä korkeimmalle hallinto-oikeudelle sekä pöytäkirjanote Uudenmaan ympäristökeskukselle, Carita Nybomille ja Kim Nybomille, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1063 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN KIINTEISTÖ OY LIIKEPRIMON SEKÄ KIINTEISTÖ OY HELSINGIN MALMINPUISTON VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-1733

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 5.6.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Kiinteistö Oy Liikeprimo on myynyt Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan (Malmi, Ala-Malmi) korttelin nro 38273 tontin nro 4 Kiinteistö Oy Helsingin Malminpuistolle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Kiinteistö Oy Helsingin Malminpuistolle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1064 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN SUOMEN VALTION SEKÄ ARI JA KARI PYLVÄNÄISEN VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-1732

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käyttäisi etuosto-oikeuttaan 12.6.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Suomen valtio (Senaatti-kiinteistöt) on myynyt määräalan rakennuksineen Helsingin kaupungin Laajasalon kylässä sijaitsevasta Tonttuvuori-nimisestä tilasta RN:o 1:881 Ari ja Kari Pylvänäiselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Ari ja Kari Pylvänäiselle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1065 §

VT IRMELI WALLDEN-PAULIGIN TOIVOMUSPONSI ERITYISEN HUOMION KIINNITTÄMISESTÄ LEIKKI- JA OLESKELUALUEIDEN RIITTÄVYYTEEN JA VIIHTYISYYTEEN RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMISEN YHTEYDESSÄ (PUNAVUOREN TONTTI 118/3)

 

Khs 2007-2257

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 10.10.2007 hyväksymän toivomusponnen (Irmeli Wallden-Paulig) johdosta ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Irmeli Wallden-Pauligille ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1066 §

LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE MCDONALD´S OY:N POIKKEAMISHAKEMUKSESTA

 

Khs 2008-1613

Esityslistan asia Kaj/5

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1067 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

26.8.2008

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.8.2008

 

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

25.8. ja 27.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut


Översättning:
1065 §
HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN IRMELI
WALLDEN-PAULIG:
ÄGNANDE AV SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET
ÅT ATT PLATSERNA FÖR LEK OCH UTEVISTELSE ÄR TILLRÄCKLIGA
OCH TRIVSAMMA
DÅ BYGGLOV BEVILJAS (TOMTEN 118/3 I RÖDBERGEN)

 

Stn 2007-2257

Ärende Kaj/4 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 10.10.2007 (Irmeli Wallden-Paulig), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

                                                                 Protokollsutdrag till ledamoten Irmeli Wallden-Paulig och för kännedom till fullmäktige, med en kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Ulla-Marja Urho

Terhi Peltokorpi

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  9.9.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1038-1051, 1053-1061 ja 1065-1067 §:t

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1063-1064 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1038-1051, 1053-1061 ja 1065-1067 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1063-1064 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.