Kokousaika

25.8.2008 kello 16.00 – 17.00 ja 17.15 – 19.13

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja (paitsi osa 1037 §)

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hakola, Juha

(paitsi 1037 §)

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

(paitsi 1037 §)

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

(paitsi 1037 §)

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Puoskari, Mari

varajäsen

 

 

Molander, Sole

varajäsen

 

 

Asko-Seljavaara, Sirpa

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi 1020 - 1037 §)

 

 

Krohn, Minerva

II varapuheenjohtaja

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja (paitsi 1037 §)

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Haatainen, Tuula

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1037 §)

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja
(paitsi osa 1037 §)

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö (paitsi 1037 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö
(paitsi 1037 §)

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri (paitsi 1037 §)

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri (paitsi osa 1037 §)

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri
(paitsi osa 1037 §)

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

Rajajärvi, Tuomas

virastopäällikkö

 

 

Heinonen, Hannu

it-asiantuntija

 

 

Toivola, Matti

toimitusjohtaja (1037 §:n kohdalla)

 

 

Simoila, Riitta

kehittämisjohtaja (1037 §:n kohdalla)

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


1008-1009,


1010-1011,


1014-1018, 

 Sauri

 

 

1019,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri


-


-


1020-1023, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen


-


-


1024-1025, 1037 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Haatainen


-


-


1026-1028, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä


-


1012-1013,


1029-1036, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

1008

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

1009

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

1010

Kj/1

Liikepalvelulautakunnan varajäsenen valinta

 

1011

Kj/2

Liikepalvelulautakunnan varajäsenen ja käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

1012

Kaj/3

Pohjois-Haagan asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontin 29155/1 vuokrausperusteet

 

1013

Kaj/4

Munkkiniemen kortteleiden nro 30031, 30032 ja 30037 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Ritokalliontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11740)

 

1014

Kj/3

Määrärahojen myöntäminen Kamppi-Töölönlahti -alueen rakentamiseen

 

1015

Kj/4

Asianhallinnan kehittäminen

 

1016

Kj/5

Johtavan kaupunginasiamiehen viran perustaminen hallintokeskukseen

 

1017

Kj/6

Vaalilautakuntien asettaminen vuoden 2008 kunnallisvaaleja varten ja jäsenten valinta asetettaviin lautakuntiin

 

1018

Kj/7

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1019

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1020

Ryj/1

Lausunto joukkoliikenteen palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2009-2011

 

1021

Ryj/2

Valtuutettu Tea Vikstedtin toivomusponsi: Eettinen julkinen hankinta

 

1022

Ryj/3

Lausunto suurten kaupunkien joukkoliikenteen valtionavustuksella 2009-2011 toteutettavista toimenpiteistä

 

1023

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1024

Stj/2

Utlåtande om Kårkulla samkommuns ekonomiplan 2009-2011

Lausunto Kårkulla samkomun -nimisen kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2009-2011

 

1025

Stj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1026

Sj/1

Valtuutettu Matti Tainan toivomusponsi: ulkomaalaisväestön ammatillinen kouluttautuminen

 

1027

Sj/2

Paikallinen sopimus kaupunginorkesterin muusikoiden puku- ja soitinkorvauksesta 1.7.2008 - 31.1.2010

 

1028

Sj/3

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1029

Kaj/1

Reservering av hotelltomt för Scandinavian Hospitality Group för planering av hotell Marriott (Västra hamnen, Busholmen, tomt 20007/15)

Suunniteltavan hotellitontin varaaminen Scandinavian Hospitality Group:lle Marriott hotellin suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari, tontti 20007/15)

 

1030

Kaj/2

VR-Yhtymä Oy:n poikkeamishakemus

 

1031

Kaj/3

Mellunkylän Fallpakan lastenkodin uudisrakennuksen enimmäishinnan korottaminen

 

1032

Kaj/4

Mellunkylän Fallpakan kehitysvammaisten ryhmäkodin uudisrakennuksen enimmäishinnan korottaminen

 

1033

Kaj/5

18.8.2008 pöydälle pantu asia

1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11795)

 

1034

Kaj/6

18.8.2008 pöydälle pantu asia

Viikinrannan (mm. Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11797)

 

1035

Kaj/7

11.8.2008 ja 18.8.2008 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Aleksis Kivensivun poikkeamishakemus

 

1036

Kaj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

1037

Stj/1

Strategiakokousasia: Terveydenhuollon toimintaympäristön analyysi

 


 

1008 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Hakolan (varalla Wallden-Paulig) ja Oker-Blomin (varalla Molander) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

1009 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

1010 - 1013 §

Kaupunginvaltuuston 3.9.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

1010 §

Liikepalvelulautakunnan varajäsenen valinta

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

1011 §

Liikepalvelulautakunnan varajäsenen ja käräjäoikeuden lautamiehen valinta

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Help Raili, kanslianotaari, puhelin 310 36012

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

1012 §

Pohjois-Haagan asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tontin 29155/1 vuokrausperusteet

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

1013 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.8.2008 pöydälle pantu asia
Munkkiniemen kortteleiden nro 30031, 30032 ja 30037 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Ritokalliontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11740)

 

 

                                                                

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

1014 §

MÄÄRÄRAHOJEN MYÖNTÄMINEN KAMPPI-TÖÖLÖNLAHTI -ALUEEN RAKENTAMISEEN

 

Khs 2008-1542

Esityslistan asia Kj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

myöntää rakennusvirastolle vuoden 2008 talousarvion kohdan 8 03 12, Kamppi-Töölönlahti –alue, alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi- Töölönlahti alueen kadut

 

2 440 000 euroa käytettäväksi Kamppi- Töölönlahti –alueen katurakentamiseen,

 

alakohdasta 8 03 12 04, Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyt,

 

3 000 000 euroa käytettäväksi Kampin keskuksen katu- ja raitiotiejärjestelyihin ja

 

kohdasta 8 06 11, Kamppi-Töölönlahti – alueen puistot,

 

680 000 euroa käytettäväksi Töölönlahden alueen puistojen suunnitteluun ja Töölönlahden väliaikaisen puiston toteuttamiseen.

 

Pöytäkirjanote rakennusviraston katu- ja puisto-osastolle, talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolle (Sirpa Kallio), taloussuunnitteluosastolle ja taloushallintopalveluille/kirjanpito.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, hankepäällikkö, puhelin 310 36276

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1015 §

ASIANHALLINNAN KEHITTÄMINEN

 

Khs 2008-1497

Esityslistan asia Kj/4

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Summanen Juha, vs. hallintojohtaja, puhelin 310 64032
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 310 36396

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1016 §

JOHTAVAN KAUPUNGINASIAMIEHEN VIRAN PERUSTAMINEN HALLINTOKESKUKSEEN

 

Khs 2008-1676

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti perustaa hallintokeskukseen 5.9.2008 lukien johtavan kaupunginasiamiehen viran, jonka tehtäväkohtainen palkka on enintään 4 585 euroa kuukaudessa sekä oikeuttaa hallintokeskuksen julistamaan viran haettavaksi.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti, että olemassa oleva johtavan kaupunginasiamiehen virka jää täyttämättä odotettaessa kunnallisvalitusasiassa saatavaa lainvoimaista ratkaisua.


Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä viimeiseksi kappaleeksi pöytäkirjan jakelun seuraavasti:

                      Pöytäkirjanote hallintokeskukselle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

                      Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Sarvilinna Sami, kaupunginlakimies, puhelin 310 64874
Mällänen Leena, vs. osastopäällikkö, puhelin 310 36059

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1017 §

VAALILAUTAKUNTIEN ASETTAMINEN VUODEN 2008 KUNNALLISVAALEJA VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN LAUTAKUNTIIN

 

Khs 2008-1766

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                    valita vuoden 2008 kunnallisvaalia varten puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin esityslistan liitteen mukaisesti sekä

 

2                    panna valinnan eräiden vaalilautakuntien puuttuvien luottamushenkilöiden osalta pöydälle.


Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1018 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/7

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          19.8.2008

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1019 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 34 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

­                johtajiston asiat

­                virkamatka-asiat

­                vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

­                valtionapuasiat

­                muut asiat

 


Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1020 §

LAUSUNTO JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUTASOA JA RAHOITUSTA KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA 2009-2011

 

Khs 2008-1320

Esityslistan asia Ryj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa joukkoliikenne palvelutasoa ja rahoitusta koskevasta suunnitelmasta 2009-2011 seuraavan lausunnon:

 

Helsingin kaupunki hyväksyy joukkoliikenteen palvelutaso- ja rahoitussuunnitelman 2009 – 2011 seuraavin tarkennuksin:

 

Helsingin kaupunki uudistaa vuosien 2008 – 2010 suunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämänsä kannan matkustaja- ja muiden joukkoliikennepalveluiden kustannuserittelyn osalta. Suunnitelman läpinäkyvyyden parantamiseksi tulee kuntaosuus matkustaja- ja muiden joukkoliikennepalveluiden osalta eritellä nykyistä tarkemmin (suunnittelu, infrastruktuurin kehittäminen ja ylläpito jne.). Kustannusten kohdentaminen kunnille ei nykyisellä kustannuserittelyllä ole riittävän läpinäkyvää.

 

Lisäksi kaupunki toteaa, ettei liikennelaitos ole saanut YTV:ltä alkukeväästä 2008 pyytämäänsä selvitystä YTV:n tilaaminen konsulttiselvitysten kustannusjaon perusteista. Epäselvää on esimerkiksi, onko Helsinki maksanut Espoon ja Vantaan sisäiselle liikenteelle kohdennettavaksi kuuluvia konsulttikustannuksia sen jälkeen, kun Espoon ja Vantaan sisäisen joukkoliikenteen järjestämistoiminnot siirrettiin YTV:lle.

 

Palvelu- ja rahoitussuunnitelman laskelmien tarkistamisen yhteydessä tulee korjata esiintyvät ristiriitaisuudet (esimerkiksi liitteessä 1 esitetyt kustannusmuutokset seudullisista poikittaislinjoista ja Jokerista ja liitteen 3 sivulla 2/7 esitetyt tiedot).

 


Kirje nro     YTV:lle ja pöytäkirjanote liikennelaitokselle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1021 §

VALTUUTETTU TEA VIKSTEDTIN TOIVOMUSPONSI: EETTINEN JULKINEN HANKINTA

 

Khs 2008-550

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Tea Vikstedt) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Tea Vikstedt) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Tea Vikstredtille sekä tiedoksi muille valtuutetuille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1022 §

LAUSUNTO SUURTEN KAUPUNKIEN JOUKKOLIIKENTEEN VALTIONAVUSTUKSELLA 2009-2011 TOTEUTETTAVISTA TOIMENPITEISTÄ

 

Khs 2008-1579

Esityslistan asia Ryj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Kokouksen aikana Vehviläinen teki esityksen, että sivulle 27 tulisi lisätä uusi tekstikappale:

Helsingin kaupunki katsoo, että valtion joukkoliikenteen tukea tulisi merkittävästi nostaa joukkoliikenteen käytön lisäämisessä. 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1023 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                                     21.8.2008

liikepalvelulautakunta                                                           19.8.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    21.8.2008

ympäristölautakunta                                                              12.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1024 §

UTLÅTANDE OM KÅRKULLA SAMKOMMUNS EKONOMIPLAN 2009-2011

LAUSUNTO KÅRKULLA SAMKOMUN -NIMISEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2009-2011

 

Stn/Khs 2008-1387

Ärende Stj/2 på föredragningslistan

Esityslistan asia Stj/2

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt ge Kårkulla samkommun följande utlåtande:

 

Den ekonomiska utvecklingen vid Kårkulla samkommun kräver att behovet av att bygga ut och ändra de olika serviceformerna utreds i allt närmare samarbete med medlemskommunerna. Servicebehovet, servicens omfattning och kostnadsfaktorerna skulle då bli bättre beaktade än nu i beslutsfattandet.

 

Umgänget mellan samkommunen och medlemskommunerna bör alltjämt utvecklas så att medlemskommunerna under verksamhetsåret får tillräckligt med information om samkommunens ekonomi, om utfallet av överenskomna åtgärder, om fördelningen av servicen på de olika serviceformerna och om orsakerna till eventuella avvikelser från budgeten.

 

Arbetet på stadens budget för år 2009 pågår fortfarande. Socialnämnden har föreslagit att kostnaderna för anlitandet av Kårkulla samkommun år 2009 ska bibehållas på 2008 års nivå. De slutliga priserna per vårddag bestäms vid underhandlingar mellan socialverket och samkommunen.

 

Skrivelse till Kårkulla samkommun, protokollsutdrag till socialnämnden och ekonomi- och planeringscentralen och protokollsutdrag med kopia av texten på föredragningslistan med bilagor till de av stadens utsedda ledamöterna i Kårkulla samkommuns fullmäktige.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti antaa Kårkulla samkommun-nimiselle kuntayhtymälle seuraavan lausunnon: 

 

Kårkulla samkommunin talouden kehitys edellyttää eri palvelumuotojen laajennus- ja muutostarpeiden selvittämistä entistä tiiviimmässä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Palvelujen tarpeellisuus, laajuus ja kustannustekijät saataisiin silloin nykyistä paremmin otettua huomioon päätöksenteossa.

 

Kuntayhtymän ja jäsenkuntien välistä kanssakäymistä tulee kehittää edelleenkin niin, että jäsenkunnat saavat toimintavuoden aikana riittävästi tietoja kuntayhtymän taloudesta, sovittujen toimenpiteiden toteuttamisesta, palvelujen jakautumisesta eri palvelumuodoille sekä mahdollisten talousarviopoikkeamien syistä.

 

Kaupungin vuoden 2009 talousarvion laadinta on vielä kesken. Sosiaalilautakunta on esittänyt, että Kårkulla samkommunin käytöstä aiheutuvat kustannukset pidettäisiin vuonna 2009 vuoden 2008 tasolla. Lopulliset hoitopäivähinnat määräytyvät sosiaaliviraston ja kuntayhtymän välisissä neuvotteluissa.

 

Kirje nro     Kårkulla  samkommunille, pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle ja talous- ja suunnittelukeskukselle sekä pöytäkirjaote jäljennöksin esityslistatekstistä liitteineen kaupungin valitsemille Kårkulla samkommunin valtuuston jäsenille.

 

Tilläggsuppgifter:
Hari Olli, stadssekreterare, telefon 310 36048

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1025 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota terveyslautakunnan 19.8.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Rautanen Marja-Liisa, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36184

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1026 §

VALTUUTETTU MATTI TAINAN TOIVOMUSPONSI: ULKOMAALAISVÄESTÖN AMMATILLINEN KOULUTTAUTUMINEN

 

Khs 2008-553

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 27.2.2008 hyväksymän toivomusponnen (Matti Taina) johdosta tehdyistä toimenpiteistä jatoimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Matti Tainalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Esittelijä muutti esitystään lisäämällä sivun 37 viimeiseksi kappaleeseen ennen päätösehdotusta olevaan tekstiin kaksi sanaa:

… edistämään suomen tai ruotsin kielen opiskelua..

 

Kaupunginhallitus päätti asiassa esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-4

 

 

1027 §

PAIKALLINEN SOPIMUS KAUPUNGINORKESTERIN MUUSIKOIDEN PUKU- JA SOITINKORVAUKSESTA 1.7.2008 - 31.1.2010

 

Khs 2008-1738

Esityslistan asia Sj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä saavutetun neuvottelutuloksen mukaisen paikallisen sopimuksen ja valtuuttaa henkilöstökeskuksen kaupungin puolesta allekirjoittamaan sen.

Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, kaupunginorkesterille sekä ao. henkilöstöjärjestölle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja, puhelin 310 37959
Pohjaniemi Marju, palvelussuhdepäällikkö, puhelin 310 37965

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1028 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

taidemuseon johtokunta

19.8.2008

 

 

eläintarhan johtaja

12.8.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

20.8.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

15. ja 19.8.2008

museonjohtaja

15.8.2008

taidemuseon johtaja

13. ja 15.8.2008

tietokeskus

 

- johtaja

14.8.2008

työterveysjohtaja

19.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1029 §

RESERVERING AV HOTELLTOMT FÖR SCANDINAVIAN HOSPITALITY GROUP FÖR PLANERING AV HOTELL MARRIOTT (VÄSTRA HAMNEN, BUSHOLMEN, TOMT 20007/15)

SUUNNITELTAVAN HOTELLITONTIN VARAAMINEN SCANDINAVIAN HOSPITALITY GROUP:LLE MARRIOTT HOTELLIN SUUNNITTELUA VARTEN (LÄNSISATAMA, JÄTKÄSAARI, TONTTI 20007/15)

 

Stn/Khs 2008-1649

Ärende Kaj/1 på föredragningslistan

Esityslistan asia Kaj/1

 

                                            Stadsstyrelsen beslöt reservera tomt nr 15 som planeras i kvarter nr 20007 i 20:e stadsdelen (Västra hamnen) för Scandinavian Hospitality Group för planering av hotell Marriott på följande villkor:

 

1                    Reservering av tomtens östra del (ca 25 000 k-m2) är i kraft fram till 31.12.2009.

 

2                    Reservering av tomtens västra del (ca 10 000 k-m2) är i kraft fram till 31.12.2009.

 

Reserveringen av tomtens västra del fortsätter utan ett separat beslut fram till 31.12.2014 under förutsättning att ett långfristigt arrendeavtal tecknas senast 31.12.2009 för den tomt som bildas av tomtens östra del.

 

3                    De reserverade delarna samt byggnadsrätten för dem preciseras senare under planläggningen och planeringen av hotellprojektet.

 

4                    Planeringen av hotell Marriott skall ske i samarbete med stadsplaneringskontoret, fastighetskontoret, byggnadstillsynsverket samt ekonomi- och planeringscentralen.

 

5                    Helsingfors stad svarar inte för de kostnader eller skador som eventuellt uppstår om detaljplaneändringen inte träder i kraft och det inte är möjligt att överlåta hotelltomterna.

 

Protokollsutdrag till Scandinavian Hospitality Group och fastighetsnämnden.

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata 20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin nro 20007 suunniteltavan tontin nro 15 Scandinavian Hospitality Group:lle Marriott hotellin suunnittelua varten seuraavilla ehdolla:

 

1                    Tontin itäisen osan (noin 25 000 k-m2) varaus on voimassa 31.12.2009 saakka.

 

2                    Tontin läntisen osan (noin 10 000 k-m2) varaus on voimassa 31.12.2009 saakka.

 

Tontin läntisen osan varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2014 saakka edellyttäen, että pitkäaikainen maanvuokrasopimus tontin itäisestä osasta muodostettavasta tontista on allekirjoitettu 31.12.2009 mennessä.

 

3                    Varatut alueet ja niiden rakennusoikeudet täsmentyvät asemakaavoituksessa ja hotellihankkeen suunnittelussa.

 

4                    Marriott hotellin suunnittelu on tehtävä yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusvalvontaviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa.

 

5                    Kaupunki ei vastaa kustannuksista eikä mahdollisista vahingoista siinä tapauksessa, että asemakaavamuutosta ei saada voimaan ja hotellitonttien luovuttaminen ei ole mahdollista.

 

Pöytäkirjanote Scandinavian Hospitality Group:lle ja kiinteistölautakunnalle.

 

Tilläggsuppgifter:
Venesmaa Riitta, stadssekreterare, telefon 310 36028
Ryöti Miliza, biträdande stadssekreterare, telefon 310 25407

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1030 §

VR-YHTYMÄ OY:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2008-1358

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti suostua hakemukseen päätöksen nro 2008-1358/526 mukaisesti ehdolla, että rakentamisessa noudatetaan Ratahallintokeskuksen suunnitelmaa: Pilarien paikat ja maanvaraiset alueet yleiskaavan keskustatoimintojen alueella (5.6.2007) sekä sitä täydentävää kaupunkisuunnitteluviraston piirustusta: Pohjois-Pasilan ratapiha / Aluerajaukset (21.6.2007).

 

Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että hakijan tulee sitoutua kustannuksellaan keskustatoimintojen rakentamisen tullessa ajankohtaiseksi vapauttamaan liinavaatevarastoon liittyvät Ratahallintokeskuksen piirustuksessa (5.6.2007) esitetyt pilareille varatut alueet kannen tarvitsemille rakenteille sekä purkamaan katetun lastauslaiturin kannen rakenteiden tieltä. Liinavaatevarastoon liittyvien toimintojen uudelleen järjestely ei saa muodostua korvausperusteeksi, joka lisää keskustatoimintojen alueen rakentamiskustannuksia.

 

Lisäksi hakijan tulee sitoutua yhdessä Ratahallintokeskuksen kanssa jatkossa tarkemmin tutkimaan leveiden raidekimppujen alueita C, D ja E, jotka on esitetty kaupunkisuunnitteluviraston piirustuksessa (21.6.2007). Näillä alueilla tulee raiteita tarkemman suunnittelun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan siirtää ja raiteiden väleihin sijoittaa lisää kantavia rakenteita. Tavoitteena on pääosalla alueita noin 16 metrin jänneväli kannen pilareille.

Kaupunginhallitus päätti todeta, ettei Lehtipuu esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä asiaa käsiteltäessä.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1031 §

MELLUNKYLÄN FALLPAKAN LASTENKODIN UUDISRAKENNUKSEN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2007-2689

Esityslistan asia Kaj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mellunkylän lastenkodin uudisrakennuksen 9.10.2007 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäverolliset kustannukset ovat enintään 2 755 300 euroa (veroton hankinta-arvo 2 258 415 euroa) hintatasossa 5/2008.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta asuntotuotantotoimistolle, kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1032 §

MELLUNKYLÄN FALLPAKAN KEHITYSVAMMAISTEN RYHMÄKODIN UUDISRAKENNUKSEN ENIMMÄISHINNAN KOROTTAMINEN

 

Khs 2007-1787

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Mellunkylän Fallpakan kehitysvammaisten ryhmäkodin uudisrakennuksen 3.7.2007 päivätyn hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvon­lisäverolliset kustannukset ovat enintään 3 391 400 euroa hintata­sossa 5/2008.

 

Samalla kaupunginhallitus päätti myöntää talous- ja suunnittelukeskukselle Puotilan Kiinteistöt Oy:n osakepääoman korotusta varten 900 000 euroa vuoden 2008 talousarvion kohdasta 8 22 19, arvopaperit, muut kohteet.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistasta asuntotuotantotoimistolle, kiinteistövirastolle, sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

1033 §

18.8.2008 pöydälle pantu asia

1. - 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSIEN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11795)

 

Khs 2008-1551

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11795/12.6.2008 ilmenevien 1.–8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 11.10.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1034 §

18.8.2008 pöydälle pantu asia

VIIKINRANNAN (MM. VIIKIN ENTISEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11797)

 

Khs 2008-1523

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11797/5.6.2008 ilmenevän 36. kaupunginosan erään alueen rakennuskieltoaikaa 7.10.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1035 §

11.8.2008 ja 18.8.2008 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY ALEKSIS KIVENSIVUN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1278

Esityslistan asia Kaj/7

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2007-1278/526 mukaisesti myönnä poikkeusta Alppiharjun korttelin nro 376 tontille nro 56 haettuun toimenpiteeseen.

Hellström teki Lehtipuun kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

Asia tulisi palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaupunginhallitus päättäisi myöntää poikkeuksen Alppiharjun korttelin nro 376 tontille nro 56 haettuun toimenpiteeseen ja samalla ilmoittaa, että päätöksen myötä lisääntynyt kerrosneliömäärä ei oikeuta korvaaviin autopaikkoihin.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Hellströmin ehdotuksen äänin 12-3. Vähemmistöön kuuluivat Hellström, Lehtipuu ja Moisio.


Asian käsittelyä päätettiin jatkaa.

 

Asiassa päätettiin esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1036 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 


 

kaupunkisuunnittelulautakunta

14.8.2008

kiinteistölautakunta

19.8.2008

rakennuslautakunta

19.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1037 §

STRATEGIAKOKOUSASIA: TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAYMPÄRISTÖN ANALYYSI

 

Khs 2008-154

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi.

 

Lisätiedot:
Kokkonen Paula, apulaiskaupunginjohtaja, puhelin 310 36040
Toivola Matti, toimitusjohtaja, puhelin 310 42215
Simoila Riitta, kehittämisjohtaja, puhelin 310 42213

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2


Översättning:
1021 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN TEA

VIKSTEDT: ETISK OFFENTLIG UPPHANDLING

 

Stn 2008-550

Ärende Ryj/2 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt anteckna den av föredragningslistan framgående utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Tea Vikstedt), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Tea Vikstedt och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Tilläggsuppgifter:

Matikainen Kristiina, stadssekreterare, telefon 310 36035


Översättning:
1026 §

HEMSTÄLLNINGSKLÄM AV FULLMÄKTIGELEDAMOTEN MATTI

TAINA: YRKESUT­BILD­NING FÖR DEN UTLÄNDSKA BEFOLKNINGEN

 

Stn 2008-553

Ärende Sj/1 på föredragningslistan

 

Stadsstyrelsen beslöt

 

anteckna utredningen om åtgärderna med anledning av en hemställningskläm som stadsfullmäktige godkänt 27.2.2008 (Matti Taina), tillställa den som föreslagit klämmen denna utredning och ge de övriga fullmäktigeledamöterna tillfälle att ta del av den.

 

Protokollsutdrag till ledamoten Matti Taina och för kännedom till de övriga fullmäktigeledamöterna, med kopia av det ifrågavarande ärendet i stadsstyrelsens föredragningslista.

 

Föredraganden ändrade sin framställning genom att på sidan 37 lägga till två ord i texten i sista stycket före beslutsförslaget:

 

…att främja studier i finska eller svenska

 

Stadsstyrelsen fattade beslut i ärendet enligt föredragandens ändrade förslag.

 

Tilläggsuppgifter:

Mickwitz Leena, stadssekreterare, telefon 310 36054


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Juha Hakola

Jan D. Oker-Blom

 

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa   2.9.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1008-1013, 1015, 1018-1028, 1036-1037 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1030-1035 §:t

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1033-1034 §:t

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 


 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 


 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 


 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

1008-1013, 1015, 1018-1028, 1036-1037 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1030-1035 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1033-1034 § i protokollet

 

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 


 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 


 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 


 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.