Kokousaika

18.8.2008 kello 16.00 – 17.35

 

 

 

 

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen istuntosali

 

 

 

 

Läsnä

 

 

 

Jäsenet

Rihtniemi, Suvi

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 

Lehtipuu, Otto

I varapuheenjohtaja

 

 

Vehviläinen, Sirkka-Liisa

II varapuheenjohtaja

 

 

Hellström, Sanna

 

 

 

Kantola, Tarja

 

 

 

Malinen, Jouko

 

 

 

Moisio, Elina

 

 

 

Ojala, Outi

 

 

 

Oker-Blom, Jan D.

 

 

 

Pajamäki, Osku

 

 

 

Peltokorpi, Terhi

 

 

 

Rautava, Risto

 

 

 

Urho, Ulla-Marja

 

 

 

Wallden-Paulig, Irmeli

 

 

 

Koskinen, Kauko

varajäsen

 

 

 

 

 

Muut

Hiltunen, Rakel

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja (paitsi osa 990-1007 §)

 

 

Bogomoloff, Harry

I varapuheenjohtaja
(paitsi osa 990-1007 §)

 

 

Pajunen, Jussi

kaupunginjohtaja

 

 

Sauri, Pekka

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Kokkonen, Paula

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Penttilä, Hannu

apulaiskaupunginjohtaja

 

 

Vanne, Pertti

kansliapäällikkö
(paitsi 993-1007 §)

 

 

Korhonen, Tapio

rahoitusjohtaja

 

 

Summanen, Juha

vs. hallintojohtaja

 

 

Sarvilinna, Sami

kaupunginlakimies

 

 

Tulensalo, Hannu

henkilöstöjohtaja

 

 

Waronen, Eero

viestintäpäällikkö

 

 

Ollinkari, Matti

kansainvälisen toiminnan päällikkö

 

 

Hari, Olli

kaupunginsihteeri

 

 

Matikainen, Kristiina

kaupunginsihteeri

 

 

Raunila, Marjatta

kaupunginsihteeri

 

 

Mickwitz, Leena

kaupunginsihteeri

 

 

Sippola-Alho, Tanja

kaupunginsihteeri

 

 

Vallittu, Anja

kaupunginsihteeri

 

 

Rautanen Marja-Liisa

kaupunginsihteeri

 

 

Saarinen, Erja

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Ryöti, Miliza

apulaiskaupunginsihteeri

 

 

Forssander, Reijo

vs. hallintosihteeri

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

Rihtniemi, Suvi

 

 

 

 

Pöytäkirjanpitäjä

Forssander, Reijo

 

 

 

 

Esittely

 

§

 

 

 

 

 

Kaupunginjohtajan
toimiala


Pajunen


979-980,


981-982,


986-991, 

 Sauri

 

 

992,

 

 

 

 

 

 

 

Rakennus- ja
ympäristötoimi


Sauri
-,


993-996, 

 

 

 

 

 

Sosiaali- ja
terveystoimi


Kokkonen
-,


997, 

 

 

 

 

 

Sivistys- ja
henkilöstötoimi


Kokkonen
983,


998, 

 

 

 

 

 

Kaupunkisuunnittelu- 
ja kiinteistötoimi


Penttilä
984-985,


999-1007, 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan yleisliitteeksi otettiin tätä kokousta varten laadittu esityslista.

Päätöksen perusteluna on kunkin asian esityslistateksti, joka on merkitty liitteeksi 1.

 


§

Asia

 

 

979

Kj/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

980

Kj/2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

 

981

Kj/1

Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston lisäjäsenen ja varapuheenjohtajan sekä ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

982

Kj/2

Kaupunginhallituksen johtosäännön 13 §:n 2 momentin täydentäminen

 

983

Sj/3

Jakomäen uimahallin ym. perusparannuksen hankesuunnitelma

 

984

Kaj/4

Etu-Töölön tontin 13414/18 ja katualueen tason -2,0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11735)

 

985

Kaj/5

Munkkiniemen kortteleiden nro 30031, 30032 ja 30037 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Ritokalliontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11740)

 

986

Kj/3

Tasa-arvotoimikunnan jäsenten virkamatka Venäjälle Tveriin ja Moskovaan

 

987

Kj/4

Nordic Adoption Council (NAC) -järjestöön liittyminen

 

988

Kj/5

Liittyminen eräiden yhdistysten jäseneksi

 

989

Kj/6

Vaalitoimikuntien asettaminen kunnallisvaalien 2008 yhteydessä järjestettävää ennakkoäänestystä varten ja jäsenten valinta asetettaviin toimikuntiin

 

990

Kj/7

11.8.2008 pöydälle pantu asia

Yrjö Hakasen oikaisuvaatimus terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan kaupunginhallituksen päätöksen pitämisestä voimassa

 

991

Kj/8

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

992

Kj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

993

Ryj/1

11.8.2008 pöydälle pantu asia

Hakemus Pirttimäen luonnonsuojelualueen perustamiseksi

 

994

Ryj/2

11.8.2008 pöydälle pantu asia

Hakemus Hakjärven luonnonsuojelualueen perustamiseksi

 

995

Ryj/3

11.8.2008 pöydälle pantu asia

Hakemus Luukin luonnonsuojelualueen perustamiseksi

 

996

Ryj/4

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

997

Stj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

998

Sj/1

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 

999

Kaj/1

1. - 8. sekä 13. ja 14. kaupunginosien eräiden alueiden rakennuskiellon pidentäminen (nro 11795)

 

1000

Kaj/2

Kruununhaan, Punavuoren, Ullanlinnan ja Kaivopuiston eräiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden puurakennusten tonttien rakennuskiellon pidentäminen (nro 11777)

 

1001

Kaj/3

Viikinrannan (mm. Viikin entisen jätevedenpuhdistamon alue) rakennuskiellon pidentäminen (nro 11797)

 

1002

Kaj/4

Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen Xxxx Xxxxxxxxxx sekä Xxxxxx Xxxxxxx välisessä kiinteistökaupassa

 

1003

Kaj/5

Työpaikkatonttien varaaminen Kivikon teollisuusalueelta (Kivikko, suunnitellut tontit 47046/38, 39, 40 ja 41)

 

1004

Kaj/6

Tontin varaaminen Espoon Leppävaarasta Lujatalo Oy:lle uuden toimistohankkeen suunnittelua ja rakentamista varten (Espoo, Leppävaara, tontti 51204/3)

 

1005

Kaj/7

Asunto Oy Kolmas linja 3:n poikkeamishakemus

 

1006

Kaj/8

11.8.2008 pöydälle pantu asia

Asunto Oy Aleksis Kivensivun poikkeamishakemus

 

1007

Kaj/9

Kaupungin hallintoelinten päätösten seuraaminen

 


 

979 §

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

                                            Kaupunginhallitus päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rautavan (varalla Koskinen) ja Ojalan (varalla Oker-Blom) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

980 §

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Kaupunginhallitus päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

981 - 985 §

Kaupunginvaltuuston 3.9.2008 pidettävän kokouksen esityslistalle tarkoitetut asiat, joista kaupunginhallitus päätti tehdä listalta lähemmin ilmenevät esitykset ellei jäljempänä olevasta ilmene, että asia pantiin pöydälle tai esittelijä poisti asian esityslistalta.

 

Kaupunginjohtaja

 

981 §

Kaupunginhallituksen kokouksessa 11.8.2008 pöydälle pantu asia
Sosiaalilautakunnan ruotsinkielisen jaoston lisäjäsenen ja varapuheenjohtajan sekä ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan jäsenen valinta

 

 

 

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

982 §

Kaupunginhallituksen johtosäännön 13 §:n 2 momentin täydentäminen

 

 

                                           

 

 

Lisätiedot:
Teppo Tiina, vs. projektipäällikkö, puhelin 310 36018

 

Sivistys- ja henkilöstötoimi

 

983 §

Jakomäen uimahallin ym. perusparannuksen hankesuunnitelma

 

 

                                            Esittelijä muutti esityslistatekstiään.

 

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

 

984 §

Etu-Töölön tontin 13414/18 ja katualueen tason -2,0 yläpuolella asemakaavan muuttaminen (nro 11735)

 

 

                     

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

985 §

Munkkiniemen kortteleiden nro 30031, 30032 ja 30037 sekä katu-, puisto- ja vesialueiden (Ritokalliontien alue) asemakaavan muuttaminen (nro 11740)

 

 

                                            Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

 

 

986 §

TASA-ARVOTOIMIKUNNAN JÄSENTEN VIRKAMATKA VENÄJÄLLE TVERIIN JA MOSKOVAAN

 

Khs 2008-1671

Esityslistan asia Kj/3

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti oikeuttaa tasa-arvotoimikunnan kahdeksan jäsentä ja yhden varajäsenen tekemään virkamatkan Venäjälle Tveriin ja Moskovaan 27.9. – 2.10.2008 osallistumaan Tverissä järjestettävään kansainväliseen tasa-arvo- ja naiskysymystä käsittelevään seminaariin sekä tutustumaan Tverin kaupungin ja valtionyliopiston tasa-arvotyöhön ja Moskovan kaupungin tasa-arvotutkimuksesta ja

-asioista vastaaviin tahoihin.

 

                                            Virkamatkasta on tehtävä matkalasku välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa virkamatkan päättymisestä. Virkamatkasta aiheutuvat KVTES:n mukaiset matkustamis-, majoitus- ja päivärahakustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 1 04 03 01, vieraanvaraisuus, virkamatkat yms., Khn käytettäväksi, vastuualueelta 13.

 

                                                                 Pöytäkirjanote virkamatkalle lähtijöille, tasa-arvotoimikunnalle, hallintokeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille. 

 

Lisätiedot:
Puusaari Helena, taloussuunnittelija, puhelin 310 36008

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-

 

 

987 §

NORDIC ADOPTION COUNCIL (NAC) -JÄRJESTÖÖN LIITTYMINEN

 

Khs 2008-1580

Esityslistan asia Kj/4

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti liittyä Nordic Adoption Council –järjestön jäseneksi.

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sosiaalivirastoa tekemään jäsenyyshakemuksen ja varaamaan määrärahat jäsenmaksua ja muita mahdollisia myöhempiä maksuja varten talousarvioonsa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström) sekä tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Viljanen Liisa, erityissuunnittelija, puhelin 310 36256

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

988 §

LIITTYMINEN ERÄIDEN YHDISTYSTEN JÄSENEKSI

 

Khs 2008-136

Esityslistan asia Kj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki liittyy seuraavien järjestöjen jäseneksi:

1                    ICOM, International Council of Museums sekä sen komiteaan nimeltään CIMAM

2                    Engage International –niminen museopedagogian järjestö

3                    Museum Store Association

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa taidemuseota varaamaan liittymistä varten ja mahdollisia myöhempiä maksuja varten määrärahat talousarvioonsa ja -suunnitelmaansa.

Pöytäkirjanote taidemuseolle, kaupunginmuseolle, tarkastusvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle (Fagerström).

 

Lisätiedot:
Rickman Birgitta, erityissuunnittelija, puhelin 310 36279

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

989 §

VAALITOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN KUNNALLISVAALIEN 2008 YHTEYDESSÄ JÄRJESTETTÄVÄÄ ENNAKKOÄÄNESTYSTÄ VARTEN JA JÄSENTEN VALINTA ASETETTAVIIN TOIMIKUNTIIN

 

Khs 2008-1720

Esityslistan asia Kj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti

 

1                          asettaa 26 vaalitoimikuntaa vuoden 2008 kunnallisvaalien yhteydessä laitoksissa järjestettävää ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten ja

2                          valita jäsenet ja varajäsenet samoin kuin puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat edellä mainittuihin vaalitoimikuntiin esityslistan liitteen mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote keskusvaalilautakunnalle, jota pyydetään ilmoittamaan valituiksi tulleille.

 

Lisätiedot:
Reuna Veera, keskusvaalilk:n sihteeri, puhelin 310 64572

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

990 §

11.8.2008 pöydälle pantu asia

YRJÖ HAKASEN OIKAISUVAATIMUS TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUJA KOSKEVAN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEN PITÄMISESTÄ VOIMASSA

 

Khs 2008-1429

Esityslistan asia Kj/7

 

                                                                 Kaupunginhallitus päätti viitaten hallintokeskuksen oikeuspalveluiden lausuntoon jättää tutkimatta Yrjö Hakasen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 9.6.2008 (§ 854) tekemästä päätöksestä koskien vastausta sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän välikysymykseen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen voimavaroista ja kaupungin elimissä esiintyvistä pyrkimyksistä korottaa päivähoito-, terveyskeskus- ja muita maksuja koskevasta päätöksestä.

 

Pöytäkirjanote Yrjö Hakaselle muutoksenhakuosoituksin ja hallintokeskuksen oikeuspalveluille.

 

Vehviläinen teki Malisen kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden

seuraavan vastaehdotuksen siten, että sivulle 21 ennen päätösehdotusta tulisi lisätä uusi kappale:

Kaupunginhallitus päättää erikseen, että johtosäännöt tarkistetaan siten, että terveyslautakunta päättää jatkossa toimialansa maksujen ja taksojen tasosta.

 

Kaupunginhallitus puheenjohtaja päätti, ettei ehdotusta oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, koska oikaisuvaatimusta koskevan päätöksen tulee rajoittua tehdyssä oikaisuvaatimuksessa esitettyihin vaatimuksiin.

 

Vehviläinen jätti asiassa ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen. Ojala yhtyi Vehviläisen eriävään mielipiteeseen.

Ojala teki esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen siten, että sivun 14 ensimmäisen kappaleen teksti tulisi muuttaa seuraavanlaiseksi:

Kaupunginhallitus ottaa asian käsiteltäväkseen ja toteaa, että kaupunginhallitus tulee kumoamaan 9.6.2008 pidetyn kokouksen pykälässä 854 tehdyn päätöksen siltä osin kuin se koskee terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevan kaupunginhallituksen 14.2.2000 § 197 tekemän päätöksen pitämistä voimassa ja tulee päättämään, että mainitut asiakasmaksut otetaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja valmistelee niistä esityksen valtuuston päätettäväksi.


Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

 

Ojala jätti asiassa ehdotuksensa mukaisen eriävän mielipiteen.

 

 

Lisätiedot:
Saxholm Tuula, talousarviopäällikkö, puhelin 310 36250

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

991 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/8

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      12.8.2008

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

hallintokeskus

-                                        hallintojohtaja

-                                        hallintopalvelujen osastopäällikkö

-                                        kansainvälisen toiminnan päällikkö

-                                        kaupunginlakimies

-                                        turvallisuus- ja valmiusosaston osastopäällikkö

-                                        viestintäpäällikkö

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinojohtaja

-                                        elinkeinopäällikkö

-                                        matkailupäällikkö

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

992 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 33 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36046

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

993 §

11.8.2008 pöydälle pantu asia

HAKEMUS PIRTTIMÄEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2008-74

Esityslistan asia Ryj/1

 

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle, että se perustaa Pirttimäen luonnonsuojelualueen liitteenä olevan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 8.1.2008 esityksen ja esityslistan liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle

 

Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä päätösehdotukseen toiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

994 §

11.8.2008 pöydälle pantu asia

HAKEMUS HAKJÄRVEN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2008-73

Esityslistan asia Ryj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle, että se perustaa Hakjärven luonnonsuojelualueen liitteenä olevan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 8.1.2008 esityksen ja esityslistan liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.


Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä päätösehdotukseen toiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

995 §

11.8.2008 pöydälle pantu asia

HAKEMUS LUUKIN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI

 

Khs 2008-72

Esityslistan asia Ryj/3

 

                                            Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan ympäristökeskukselle, että se perustaa Luukin luonnonsuojelualueen liitteenä olevan Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan 8.1.2008 esityksen ja esityslistan liitteinä olevien asiakirjojen mukaisesti.

 

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.


Kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle ja pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle.


Esittelijä muutti ehdotustaan lisäämällä päätösehdotukseen toiseksi kappaleeksi seuraavan tekstin:

Kaupunginhallitus korostaa, että alue on hankittu aikoinaan virkistys- ja ulkoilukäyttöön. Kaupunginhallitus kehottaa ympäristökeskusta valmistelemaan hoito- ja käyttösuunnitelman yhteistyössä alueen keskeisten käyttäjäryhmien kanssa ja ottamaan huomioon ko. ryhmien tarpeet sekä ympäristöministeriön 3.2.2006 asiasta antaman lausunnon. Keskeisiä käyttäjäryhmiä ovat mm. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry, Suomen Latu ry ja Suomen Suunnistusliitto ry.

 

Esitys hyväksyttiin esittelijän muutetun ehdotuksen mukaisena.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-3

 

 

996 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs 2008-1773

Esityslistan asia Ryj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                                12.8.2008

rakennuslautakunta                                                                5.8.2008

yleisten töiden lautakunta                                                    14.8.2008
- paitsi 486 §

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

Lehtipuu teki Rihtniemen kannattamana esittelijän ehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen siten, että yleisten töiden lautakunnan 14.8.2008 käsittelemä asia, § 486, HKR-Tekniikan materiaalipalveluyksikön päällikön viran täyttäminen 15.8.2008 lukien, tulisi ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

 

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa yleisten töiden lautakunnan 14.8.2008 käsittelemän asian, § 486, HKR-Tekniikan materiaalipalveluyksikön päällikön viran täyttäminen 15.8.2008 lukien, käsiteltäväkseen.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36035
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

997 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Stj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota sosiaalilautakunnan 12.8.2008 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36048

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

998 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Sj/1

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulu

 

- rehtori

11.4., 15. ja 16.5., 17. ja 18.6., 1. ja 16.7.2008

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

8.8.2008

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)

7., 12. ja 14.8.2008

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)

12.8.2008

museonjohtaja

11.7. ja 11.8.2008

kaupunginorkesterin intendentti

12.8.2008

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

23.6., 5 ja 12.8.2008

suomenkielinen työväenopisto

 

- johtava rehtori

8.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36054
Raunila Marjatta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36683

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

999 §

1. - 8. SEKÄ 13. JA 14. KAUPUNGINOSIEN ERÄIDEN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11795)

 

Khs 2008-1551

Esityslistan asia Kaj/1

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.
                       

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1000 §

KRUUNUNHAAN, PUNAVUOREN, ULLANLINNAN JA KAIVOPUISTON ERÄIDEN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN PUURAKENNUSTEN TONTTIEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11777)

 

Khs 2008-1550

Esityslistan asia Kaj/2

 

                                            Kaupunginhallitus päätti pidentää 1. kaupunginosan korttelin nro 15 tontin nro 3, 5. kaupunginosan korttelin nro 112 tonttien nro 8 ja 14, 7. kaupunginosan korttelin nro 104 tontin nro 15, korttelin nro 109 tontin nro 7, korttelin nro 126 tontin nro 19 ja korttelin nro 129 tontin nro 9 sekä 9. kaupunginosan korttelin nro 199 tontin nro 24 rakennuskieltoaikaa 9.9.2010 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1001 §

VIIKINRANNAN (MM. VIIKIN ENTISEN JÄTEVEDENPUHDISTAMON ALUE) RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11797)

 

Khs 2008-1523

Esityslistan asia Kaj/3

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36024

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1002 §

ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN XXXX XXXXXXXX SEKÄ XXXXXX XXXXXXX VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2008-1645

Esityslistan asia Kaj/4

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ei käytä etuosto-oikeuttaan 2.6.2008 tehdyssä kiinteistökaupassa, jossa Xxxx Xxxxxx on myynyt Vuosaaren kylän Tiirankolo-nimisen tilan RN:o 5:54 rakennuksineen Xxxxxx Xxxxxx.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Xxxxxx Xxxxxxx.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1003 §

TYÖPAIKKATONTTIEN VARAAMINEN KIVIKON TEOLLISUUSALUEELTA (KIVIKKO, SUUNNITELLUT TONTIT 47046/38, 39, 40 JA 41)

 

Khs 2008-1651

Esityslistan asia Kaj/5

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupungin 47. kaupunginosan korttelista nro 47046 tehdään seuraavat suunnitteluvaraukset:

 

A                   Tontti nro 47046/38 Hiab Oy Suomelle

 

B                   Tontti nro 47046/39 Byggmax Ab:lle

 

C                   Tontti nro 47046 /40 Kovanen Yhtiöt Oy:lle

 

D                   Tontti nro 47046/41 Oy Vendor Group Ab:lle perustettavan yhtiön lukuun

 

Varauksissa noudatetaan seuraavia ehtoja:

 

1                    Varaukset ovat voimassa 30.6.2009 saakka.

 

2                    Tontin rakentamissuunnitelmat on laadittava yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston ja kiinteistöviraston kanssa sekä suunnittelussa on noudatettava alueelle laadittua rakentamistapaohjetta.

 

3                    Tontti vuokrataan rakentamisesteiden poistumisen jälkeen 30 vuoden pituisella maanvuokrasopimuksella.

 

4                    Tontin rakentaminen edellyttää tontin maaperän stabilointia ja esirakentamista. Tontille on mahdollista pitkäaikainen maanvuokrasopimus kun em. esirakentamistyöt on saatu valmiiksi. Kaupunki ei vastaa siitä vahingosta, mikä varauksensaajalle saattaa aiheutua, ellei tontin esirakentamista saada toteutettua suunnitellussa aikataulussa.


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, Hiab Oy Suomelle, Byggmax Ab:lle, Kovanen Yhtiöt Oy:lle, Oy Vendor Group Ab:lle, kaupunkisuunnitteluvirastolle ja talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1004 §

TONTIN VARAAMINEN ESPOON LEPPÄVAARASTA LUJATALO OY:LLE UUDEN TOIMISTOHANKKEEN SUUNNITTELUA JA RAKENTAMISTA VARTEN (ESPOO, LEPPÄVAARA, TONTTI 51204/3)

 

Khs 2008-1653

Esityslistan asia Kaj/6

 

                                            Kaupunginhallitus päätti varata Espoon kaupungin 51. kaupunginosan (Leppävaara) korttelin nro 51204 suunnitellun yleisten rakennusten korttelialueen tontin nro 3 alueesta suunnittelussa tarkemmin määrittyvän osan Lujatalo Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun uuden toimistohankkeen suunnittelua ja toteuttamista varten 31.12.2009 saakka seuraavin ehdoin:

 

1                    Varauksensaajalla on oikeus hakea tontille asemakaava-muutosta ja teettää kustannuksellaan tontin rakentamiseksi tarvittavat suunnitelmat yhteistyössä Helsingin kaupungin sekä Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen ja alueen toteutusprojektin kanssa.

 

2                    Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon se, että tontilla nyt sijaitsevat Leppävaaran Pysäköinti Oy:n hallitsemat autopaikat ovat korvattavissa vähintään vastaavantasoisilla auto-paikoilla. Pysäköinnin järjestämisestä tulee varausaikana tehdä Helsingin kiinteistöviraston ja Espoon kiinteistöpalvelukeskuksen hyväksymä sopimus Leppävaaran Pysäköinti Oy:n kanssa.

 

3                    Tontin rakentamisen edellyttämät väestönsuojapaikat tulee osoittaa Leppävaaran alueen yhteisväestönsuojasta siitä Espoon kiinteistöpalvelukeskuksen kanssa erikseen varausaikana tehtävän sopimuksen mukaisesti.

 

4                    Varattavaan tonttiin kohdistuu Leppävaaran Pysäköinti Oy:n vuokrasopimuksen lisäksi Puutarhamyymälä Muhevainen Oy:n vuokrasopimus, mistä varauksensaaja on tietoinen.

 

5                    Kaupunki pyrkii osaltaan myötävaikuttamaan tontin vapauttamiseen rakentamista varten, mutta ei vastaa sen vapautumisesta varausaikana.

 

6                    Tontti luovutetaan Lujatalo Oy:lle perustettavan tai perustettavien yhtiöiden lukuun omistusoikeudella, kun tämän varauksen ehdot ovat täyttyneet ja ehdolla, että kaupunginvaltuusto oikeuttaa lautakunnan tekemään kaupan.

 

7                    Varauksensaaja vastaa varausaikana varauskohteesta maksuun pantavista kiinteistöveroista.

 

8                    Mikäli varaus ei johda tontinluovutukseen, osapuolilla ei ole oikeutta korvaukseen varauksen raukeamisen johdosta.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle ja Lujatalo Oy:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, kaupunginsihteeri, puhelin 310 36028
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liite 2

 

 

1005 §

ASUNTO OY KOLMAS LINJA 3:N POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1203

Esityslistan asia Kaj/7

 

Kaupunginhallitus päätti, ettei se päätöksen nro 2007-1203/526 mukaisesti myönnä poikkeusta Kallion korttelin nro 312 tontille nro 11 haettuun toimenpiteeseen.

Rautava teki Wallden-Pauligin kannattamana esittelijän ehdotukseen nähden seuraavan vastaehdotuksen:

Kaupunginhallitus päättänee myöntää poikkeuksen Kallion korttelin 312 tontille nro 11 haettuun toimenpiteeseen.

Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti Rautavan ehdotuksen äänin 9-6. Vähemmistöön kuuluivat Koskinen, Oker-Blom, Rautava, Urho, Wallden-Paulig, Rihtniemi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITTEET

Liite 1

Päätöksen perustelut

 

Liite 2

Liitteet 2-5

 

 

1006 §

11.8.2008 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY ALEKSIS KIVENSIVUN POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2007-1278

Esityslistan asia Kaj/8

 

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle viikoksi.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut

 

 

1007 §

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

Esityslistan asia Kaj/9

 

                                            Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.8.2008

rakennuslautakunta

5.8.2008

 

asuntotuotantotoimisto
- toimitusjohtaja

 

11.8., 12.8. ja 14.8.2008

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ryöti Miliza, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 25407
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 310 36102

 

LIITE

Päätöksen perustelut


 

 

 

 

 

 

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

 

 

 

 

Suvi Rihtniemi

Reijo Forssander

puheenjohtaja

pöytäkirjanpitäjä

 

 

Pöytäkirja tarkastettu

 

 

Risto Rautava

Outi Ojala

 

Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä hallintokeskuksessa  26.8.2008 ja asianosaista koskevat päätökset on annettu postin kuljetet­tavaksi seuraavana arkityöpäivä­nä pöytäkirjan nähtävänäpi­tämisestä todistaa

 

 

 

 

 

Reijo Forssander

vs. hallintosihteeri

 


 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET

 

1
OIKAISUVAATIMUS

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan liitteet on tilattavissa hallintokeskuksen kirjaamosta, jonka yhteystiedot ja aukioloaika on mainittu kohdassa ‘Oikaisuvaatimuksen toimittaminen’.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusoikeus

 

 

 

 

 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

 

oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä (Kuntalaki 92 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 990 §

 

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 979-985, 991-992, 996-999, 1001 ja 1006-1007 §:t

 

 

 

 

poikkeamispäätöksen tekemistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1005 §

 

 

 

 

rakennuskiellon määräämistä tai pidentämistä (Maankäyttö- ja rakennuslaki 190 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1000 §

 

 

 

 

kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä (Etuostolaki 22 §)

 

 

 

 

 

pöytäkirjan 1002 §

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus tehdään Helsingin kaupunginhallitukselle.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimusaika

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava kaupunginhallitukselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

muutoksenhakijan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja muut yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa

 

 

 

 

jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostina.

 

Kirjallinen oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.

 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteella:

 

Helsingin kaupunginhallitus

PL 1                                         Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11 – 13

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

 

Kirjaamon puhelinnumero on (09) 310 13700.

 

Faksinumero on (09) 655 783 ja sähköpostiosoite: hallintokeskus@hel.fi.

 

Hallintokeskuksen aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.15 – 16.00.

 

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti.

 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen hallintokeskuksen aukioloajan päättymistä.

 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

 

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

 

 

2
MUUTOKSENHAKU MUISSA KUIN OIKAISUVAATIMUSASIOISSA

 

 

 

 

Poikkeamispäätöksen tekeminen

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Poikkeamispäätöksen tekemistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistaja ja haltija,

 

 

 

 

sellaisen kiinteistön omistaja ja haltija, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa,

 

 

 

 

se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa,

 

 

 

 

kunta ja naapurikunta, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa,

 

 

 

 

toimialueellaan sellainen rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on luonnon- tai ympäristönsuojelun tai kulttuuriarvojen suojelun edistäminen taikka elinympäristön laatuun muutoin vaikuttaminen,

 

 

 

 

Uudenmaan ympäristökeskus, sekä

 

 

 

 

muu viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, kun päätös on julkipanon jälkeen annettu.

 

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Rakennuskiellon määrääminen ja pidentäminen

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Päätökseen rakennuskiellon määräämistä ja pidentämistä koskevassa asiassa saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

 

 

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

 

 

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

Etuosto-oikeuden käyttäminen

 

 

 

 

 

Valitusoikeus, valitusviranomainen ja valitusaika

 

Kunnan etuosto-oikeuden käyttämistä myytyyn kiinteistöön koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kirjallisella valituksella

 

 

 

 

ostaja ja etuostolain 6 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa myyjä.

 

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen todisteellisesta tiedoksisaannista. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon sinä päivänä, jona asiakirja on luovutettu asianomaiselle tai hänen lähetilleen tahi esitetty asianomaiselle. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

 

Helsingin hallinto-oikeuden yhteystiedot:

 

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Milloin kunta on päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta, ei päätökseen saa hakea muutosta valittamalla.

 

 

 

Yhteiset määräykset muutoksenhausta

 

 

 

 

 

Valitusajan laskeminen

 

Tiedoksisaantipäivää, nähtävilleasettamispäivää tai sitä päivää, jolloin päätös on julkipanon jälkeen annettu ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valituskirjelmän sisältö

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

3
MUUTOKSENHAKU HANKINTAA KOSKEVAAN PÄÄTÖKSEEN

 

 

 

 

Hakemusosoitus

 

 

 

 

 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) taikka vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (349/2007) vastainen.

 

Se, jota asia koskee, voi hakemuksella saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain taikka niiden nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön taikka Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti.

 

 

 

 

Hakemuksen tekeminen markkinaoikeudelle

 

 

 

 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

 

Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä.

 

 

 

 

Hakemuksen toimittaminen

 

 

 

 

Hakemus on toimitettava säädetyssä ajassa osoitteella:

 

 

 

 

 

Markkinaoikeus

PL 118

00131 HELSINKI

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, 5. kerros

Puhelin: 010 364 3300

Faksinumero: 010 364 3314

sähköposti: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

4
KUNNALLISVALITUS

 

 

 

 

Valitusoikeus

 

 

 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös

 

 

 

 

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 

 

kunnan jäsen.

 

 

 

 

Pöytäkirjan 990 §

 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 

 

 

 

1

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä

 

 

2

päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai

 

 

3

päätös on muutoin lainvastainen.

 

 

 

 

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat

 

 

 

valmistelua tai täytäntöönpanoa

 

 

 

 

kunnallisen virkaehtosopimuslain 26 §:ssä mainittuja asioita

 

 

 

 

verotusmenettelylain 88 §:ssä mainittuja asioita.

 

 

 

 

Valitusviranomainen

 

 

 

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

 

 

 

Valitusaika

 

 

 

 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

 

Tiedoksisaantipäivää tai nähtävilleasettamispäivää ei lueta määräaikaan.

 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastoissa ei työskennellä, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

 

 

 

 

Valituskirjelmän sisältö

 

 

 

 

 

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta

 

 

 

 

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

 

 

 

 

perusteet, joilla muutosta vaaditaan

 

 

 

 

valittajan nimi ja kotikunta

 

 

 

 

postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

 

 

 

 

Valituskirja on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen  laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

 

Valituskirjelmään on liitettävä

 

 

 

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

 

 

 

 

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta, sekä

 

 

 

 

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

 

 

 

Valituskirjelmän toimittaminen

 

 

 

 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeudelle osoitteella:

 

Helsingin hallinto-oikeus

Ratapihantie 9, PL 120

00521 HELSINKI

Puhelin: 010 36 42000

Faksinumero: 010 36 42079

Sähköposti: helsinki.hao@om.fi

 

Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Tällöin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä.

 

Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa myös faksina. Tällöin alkuperäinen valitus on toimitettava viipymättä.

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuus

 

 

 

 

 

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista.

 


 

 

ANVISNINGAR OM SÖKANDE AV ÄNDRING

 

1
RÄTTELSEYRKANDE

 

 

 

 

Bilagor till protokollet

 

 

 

 

 

Bilagorna till protokollet kan beställas på förvaltningscentralens registratorskontor. Kontaktinformation och öppettiderna är angivna under punkten ”Inlämnande av rättelse­yrkande”.

 

 

 

 

Rätt att framställa rättelseyrkande

 

 

 

 

 

Den som är missnöjd med ett beslut kan framställa ett rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär.

 

Rättelse får inte yrkas i beslut som gäller:

 

 

 

 

ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande (92 § i kommunal­lagen)

 

 

 

 

 

990 § i protokollet

 

 

 

 

beredning eller verkställighet (91 § i kommunallagen)

 

 

 

 

 

979-985, 991-992, 996-999, 1001 och 1006-1007 § i protokollet

 

 

 

 

fattande av undantagsbeslut (190 § i markanvändnings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1005 § i protokollet

 

 

 

 

utfärdande eller förlängning av byggförbud (190 § i mark­använd­nings- och bygg­lagen)

 

 

 

 

 

1000 § i protokollet

 

 

 

 

utnyttjande av kommunens förköpsrätt (22 § i förköps­lagen)

 

 

 

 

 

1002 § i protokollet

 

 

 

Rättelseyrkande får framställas

 

 

 

 

av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

Rättelseyrkandemyndighet

 

 

 

Rättelseyrkande framställs hos Helsingfors stadsstyrelse.

 

 

 

Rättelseyrkandetid

 

 

 

Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från delfåendet av beslutet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får rättelseyrkandet inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

Innehåll i rättelseyrkande

 

 

 

 

I rättelseyrkandet, som skall riktas till stadsstyrelsen, skall uppges

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

postadress och annan kontaktinformation för meddelanden i saken till ändringssökanden

 

 

 

 

om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om rättelseyrkandet har upprättats av någon annan, också hans namn och hemkommun.

 

 

 

 

Formen för rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall göras skriftligt. Rättelseyrkandet kan också skickas per telefax eller e-post.

 

Rättelseyrkandet skall undertecknas av ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet.

 

Ett elektroniskt dokument som kommit till myndigheten behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte är skäl att misstänka dokumentets äkthet eller intakthet.

 

 

 

 

Inlämnande av rättelseyrkande

 

 

 

 

Rättelseyrkandet skall innan rättelseyrkandetiden utgår inlämnas till

 

Helsingfors stadsstyrelse

PB 1                                         Besöksadress: Norra esplanaden 11–13

00099 HELSINGFORS STAD

 

Telefonnumret till registratorskontoret är (09) 310 13700.

 

Telefaxnumret är (09) 655 783 och e-postadressen är:

hallintokeskus@hel.fi.

 

Förvaltningscentralen är öppen måndag–fredag kl. 8.15–16.00.

 

Rättelseyrkandet kan skickas per post, genom bud eller elektroniskt.

 

Till posten skall rättelseyrkandet lämnas i så god tid att det hinner fram sista dagen av rättelseyrkandetiden före utgången av förvaltnings-centralens öppettid.

 

Ett elektroniskt meddelande anses ha inkommit till myndigheten då det är tillgängligt i myndighetens mottagningsapparat eller datasystem så att meddelandet kan behandlas.

 

Ett rättelseyrkande skickas alltid på eget ansvar.

 

 

2
SÖKANDE AV ÄNDRING I ANDRA ÄRENDEN ÄN RÄTTELSEYRKANDEÄRENDEN

 

 

 

 

Fattande av undantagsbeslut

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett ärende som gäller fattande av undantagsbeslut får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

av ägaren och innehavaren av ett invid eller mittemot beläget område

 

 

 

 

 

av ägaren och innehavaren av en sådan fastighet vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan påverka

 

 

 

 

 

 

av den på vars boende, arbete eller övriga förhållanden projektet kan ha en betydande verkan

 

 

 

 

 

 

av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar

 

 

 

 

 

 

av kommunen och en grannkommun vars markanvändnings­planering beslutet påverkar

 

 

 

 

 

 

inom det geografiska område där den är verksam, av en sådan registrerad förening vars syfte är att främja natur- eller miljövård eller skydd av kulturvärden eller att annars påverka livsmiljöns kvalitet

 

 

 

 

 

 

av Nylands miljöcentral

 

 

 

 

 

 

av en annan myndighet i ärenden som hör till dess verksamhets­område.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärs­skriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar från del­fåendet av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet då beslutet meddelats efter anslag.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utfärdande och förlängning av byggnadsförbud

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller förlängning av byggnadsförbud får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Vederbörande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagnings­beviset utvisar. En kommunmedlem anses ha fått del av be­slutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

 

 

 

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

 

 

 

 

Utnyttjande av förköpsrätt

 

 

 

 

 

 

Besvärsrätt, besvärsmyndighet och besvärstid

 

Ändring i ett beslut som gäller utnyttjande av kommunens förköpsrätt till en såld fastighet får sökas genom skriftliga besvär

 

 

 

 

 

 

av köparen och i de fall som avses i 6 § i förköpslagen av säljaren.

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall inlämnas till Helsingfors förvaltnings­domstol inom trettio (30) dagar efter att vederbörande bevisligen fått del av beslutet. Vederbörande anses ha fått del av beslutet den dag då handlingen överlämnats till honom eller hans bud eller företetts honom. Veder­börande anses ha fått del av en per post mot mot­tag­ningsbevis sänd handling vid den tid mottagningsbeviset utvisar.

 

Kontaktinformation till Helsingfors förvaltningsdomstol:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Om kommunen har beslutat att den inte utnyttjar sin förköpsrätt, får änd­ring i beslutet inte sökas genom besvär.

 

 

 

 

 

Gemensamma bestämmelser om sökande av ändring

 

 

 

 

 

Uträkning av besvärstiden

 

Dagen för delfåendet, den dag då protokollet lagts fram eller den dag då be­slutet meddelats efter anslag räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbets­verken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

Innehåll i besvärsskriften

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

Till besvärsskriften skall fogas

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

3
SÖKANDE AV ÄNDRING I ETT BESLUT SOM GÄLLER UPPHANDLING

 

 

 

 

 

Anvisning om ansökan

 

 

 

 

 

 

Ett beslut som gäller upphandling och som hör till marknadsdomstolens behörighet får inte överklagas med stöd av kommunallagen på den grunden att beslutet strider mot lagen om offentlig upphandling (348/2007) eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007).

 

Den som saken gäller kan hos marknadsdomstolen ansöka att beslutet skall upptas till behandling på den grunden att det vid upphandlingen har förfarits i strid med lagen om offentlig upphandling eller lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster eller med stöd av dem utfärdade stadganden eller föreskrifter eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling.

 

 

 

 

 

Ansökan hos marknadsdomstolen

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall göras skriftligen inom 14 dagar från det att en kandidat eller anbudsgivare skriftligen har fått del av sin uteslutning ur anbuds­tävlan och grunderna för uteslutningen eller av anbudstävlans ut­gång och grunderna för denna samt en skriftlig anvisning om hur ärendet kan anhängiggöras i marknadsdomstolen (anvisning om an­sökan). Ett upp­handlingsavtal utgör inte hinder för att ansökan prövas.

 

Anbudsgivarna anses ha tagit del av anbudstävlans utgång, om inte annat visas, den sjunde dagen efter att handlingen sändes.

 

 

 

 

 

Ingivande av ansökan

 

 

 

 

 

 

Ansökan skall inom utsatt tid ges in på adressen:

 

Marknadsdomstolen

PB 118

00131 HELSINGFORS

Besöksadress: Skillnadsgatan 1-3  5. våningen

Telefon: 010 364 3300

Telefax: 010 364 3314

E-post: markkinaoikeus@om.fi

 

 

 

 

4
KOMMUNALBESVÄR

 

 

 

 

 

Besvärsrätt

 

 

 

 

 

 

Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet.

 

Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också

 

 

 

 

 

 

av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)

 

 

 

 

 

 

av kommunmedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

990 § i protokollet

 

 

 

 

 

 

Besvär får anföras på den grunden att

 

 

 

 

 

 

1

beslutet har tillkommit i felaktig ordning

 

 

 

 

 

 

2

den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogen­heter

 

 

 

 

 

 

3

beslutet annars strider mot lag.

 

 

 

 

 

 

Kommunalbesvär får inte anföras över beslut som gäller

 

 

 

 

 

 

beredning eller verkställighet

 

 

 

 

 

 

i 26 § i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal avsedda ärenden

 

 

 

 

 

 

i 88 § i lagen om beskattningsförfarande avsedda ärenden.

 

 

 

 

 

Besvärsmyndighet

 

 

 

 

 

 

Besvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

 

Besvärstid

 

 

 

 

 

 

Besvär skall anföras inom 30 dagar från delfåendet.

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas.

 

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

 

Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den bestämda tiden.

 

Om sista dagen av den bestämda tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda, får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

 

 

 

 

 

Innehåll i besvärsskriften

 

 

 

 

 

 

I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten, skall uppges

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks

 

 

 

 

 

 

till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas

 

 

 

 

 

 

de grunder på vilka ändring yrkas

 

 

 

 

 

 

ändringssökandens namn och hemkommun

 

 

 

 

 

 

den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av ändringssökanden, den lag­liga företrädaren eller ombudet. Om ändringssökandens talan förs av en laglig företrädare eller ett ombud eller om besvärsskriften har upprättats av någon annan, skall också hans namn och hemkommun uppges i besvärsskriften.

 

 

 

Till besvärsskriften skall fogas:

 

 

 

 

 

 

det beslut i vilket ändring söks, i original eller kopia

 

 

 

 

 

 

ett intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller en annan utredning över när besvärstiden har börjat

 

 

 

 

 

 

de handlingar som ändringssökanden åberopar, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.

 

 

 

 

 

Inlämnande av besvärsskrift

 

 

 

 

 

 

Besvärsskriften skall innan besvärstiden utgår inlämnas till Helsingfors förvaltningsdomstol på adressen:

 

Bangårdsvägen 9, PB 120

00521 HELSINGFORS

Telefon: 010 36 42000

Telefax: 010 36 42079

E-post: helsinki.hao@om.fi

 

Besvärsskriften kan på eget ansvar skickas per post eller genom bud. Då skall besvärsskriften inlämnas i så god tid att den hinner fram före utgången av besvärstiden.

 

Besvärshandlingarna kan på eget ansvar också skickas per telefax. Då skall besvärshandling­arna utan dröjsmål inlämnas i original.

 

 

 

 

 

Avgifter för handläggning av besvär

 

 

 

 

 

 

Uppgifter om eventuella avgifter för handläggningen av besvär fås från besvärsmyndigheten. Bestämmelser om avgifterna, om avgiftsbeloppen och om grunderna för befrielse från avgift ingår i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer.